สิ่งที่ห้ามขนเป็นสัมภาระกับสายการบินเอทิฮัด

ดูรายการสิ่งต้องห้าม ►  

สิ่งของที่กล่าวถึงอาจจะไม่ถูกปฏิบัติในรูปแบบเดียวกันในสายการบินอื่นๆ หรือในท่าอากาศยานบางแห่ง เราจะไม่รับผิดชอบหากสายการบิน/ท่าอากาศยานบางแห่งไม่อนุญาตให้นำสิ่งเหล่านี้ขึ้นเครื่องห้ามนำสิ่งเหล่านี้ติดตัวเข้าห้องโดยสาร แต่สามารถโหลดไว้ในห้องเก็บสัมภาระได้:

อาวุธแหลมและวัตถุแหลมคม

 • ขวานเล่มใหญ่และเล่มเล็ก
 • ลูกธนูและลูกดอก
 • ฉมวกและหอก
 • พลั่วและขวานน้ำแข็ง
 • สเก็ตน้ำแข็ง
 • มีดพับหรือมีดที่ล็อกได้พร้อมด้วยใบมีดทุกขนาด
 • มีด
 • มีดตัดเนื้อ
 • มีดขนาดใหญ่
 • ที่โกนหนวดและใบมีด (ยกเว้นมีดโกนหนวดแบบนิรภัยหรือแบบใช้แล้วทิ้งที่มีใบมีดอยู่ในกล่อง)
 • ดาบโค้ง ดาบ และกระบี่
 • มีดผ่าตัด
 • กรรไกรที่มีใบมีดยาวกว่า 6 ซม.
 • ไม้ค้ำสกี ไม้ค้ำเดินเขา/ปีนเขา
 • ดาวกระจาย
 • เครื่องมือที่สามารถใช้เป็นอาวุธสำหรับแทงหรือฟัน เช่น สว่าน ดอกสว่าน เครื่องตัดกล่อง มีดอเนกประสงค์ เลื่อน ไขควง ชะแลง ค้อน คีม ประแจ กุญแจเลื่อน หัวพ่นไฟ

อุปกรณ์ไม่มีคม

 • ไม้เบสบอลหรือซอฟต์บอล
 • ไม้หรือกระบอง
 • ไม้คริกเก็ต
 • ไม้กอล์ฟ
 • ไม้ฮ็อกกี้
 • ไม้ลาครอส
 • ไม้พายเรือคายัคและเรือแคนู
 • สเก็ตบอร์ด
 • ไม้คิวสนุ๊กเกอร์ บิลเลียด และพูล
 • คันเบ็ดตกปลา
 • อุปกรณ์ศิลปะป้องกันตัว เช่น สนับมือ ไม้ กระบอง ไม้นวดข้าว กระบองสองท่อน ท่อนเหล็ก

อื่นๆ

 • สิ่งที่มีก๊าซ (ลูกบอลที่มีก๊าซ บอลลูน ฯลฯ จะต้องปล่อยก๊าซออกก่อน

มีผลใช้บังคับกับเที่ยวบินที่เดินทางสู่ประเทศสหรัฐอเมริกาเท่านั้น

คุณจะต้องชาร์จแบตเตอรี่ของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และอุปกรณ์เสริมต่างๆ เพราะคุณอาจจะถูกขอให้เปิดทำงานอุปกรณ์เหล่านี้เพื่อการตรวจสอบ

แบตเตอรี่สำรองหรือที่ไม่ได้ใช้งาน พาว์เวอร์แบงค์ บุหรี่ไฟฟ้า ไปป์ไฟฟ้า หรืออุปกรณ์ไอระเหยส่วนตัวอื่น ๆ จะต้องบรรจุไว้ในสัมภาระที่อนุญาตให้นำขึ้นห้องโดยสาร หรือใส่ไว้ในกระเป๋าเครื่องแต่งกายหรือกระเป๋าถือ - วัตถุเหล่านี้ไม่อนุญาตให้บรรจุไว้ในสัมภาระที่โหลดเข้าห้องเก็บสัมภาระ

เดินทางจากออสเตรเลียใช่ไหม โปรดอ่านข้อห้ามสำคัญที่กำหนดขึ้นใหม่

ผู้โดยสารที่เดินทางจากออสเตรเลียจะต้องปฏิบัติตามข้อห้ามเรื่องการนำสารสังเคราะห์ชนิดผงขึ้นมาบนห้องโดยสารของเครื่องบิน 

สารสังเคราะห์ชนิดผงที่มีขนาด 350 มล./350 ก./12 ออนซ์ จะต้องเก็บไว้ในสัมภาระที่เช็คอิน 

ตัวอย่างประกอบด้วย เกลือ ทราย แป้งฝุ่น แป้งระงับกลิ่นกาย ผงระงับกลิ่นเท้า ผงซักฟอก และผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด

สิ่งของที่ได้รับการยกเว้น

 • ผงแป้งที่มาจากธรรมชาติ เช่น นมผงสำหรับทารก อาหารชนิดผง กาแฟ ผงโปรตีน แป้งทำอาหาร เครื่องเทศ น้ำตาล เครื่องสำอางส่วนใหญ่ ดีเกลือฝรั่ง
 • นมผงสำหรับทารก
 • ยาที่ต้องมีใบสั่งแพทย์และไม่ต้องมีใบสั่งแพทย์ (รวมถึงผลิตภัณฑ์อาหารชนิดพิเศษ)
 • สิ่งของทางการแพทย์ที่จำเป็นต้องใช้ในระหว่างการเดินทาง ซึ่งต้องนำเอกสารรับรองมาด้วย (เช่น ใบรับรองแพทย์)
 • เถ้ากระดูก
 • สินค้าปลอดภาษีในถุงพลาสติกใสที่ปิดสนิทอย่างแน่นหนา

สินค้าอันตรายและสิ่งต้องห้าม

ห้ามมิให้ผู้โดยสารนำสิ่งเหล่านี้เข้าจุดคัดกรองและพื้นที่ปลอดเชื้อ/ปลอดภัยของท่าอากาศยานและห้องโดยสารของเครื่องบิน

หมายเหตุ: สิ่งต้องห้ามบางรายการอาจสามารถนำขึ้นเครื่องได้โดยเป็นสัมภาระเช็คอินสำหรับบางกรณี/ตามกฎบางประการ
 • กรดและด่าง เช่นแบตเตอรี่แบบเปียกที่อาจจะกระเด็นหรือหยดได้
 • สารกัดกร่อน สารฟอก เช่น ปรอท คลอรีน
 • สเปรย์ที่ก่อให้อาการทุพพลภาพหรือสูญเสียความสามารถ เช่น สเปรย์พริก เสปรย์พริกไทย แก๊สน้ำตา
 • สารกัมมันตรังสี เช่น ไอโซโทปที่ใช้ทางการแพทย์หรือการค้า
 • สารพิษต่างๆ
 •  สารชีวภาพที่ติดเชื้อหรือเป็นอันตราย เช่น เลือดที่ติดเชื้อ แบคทีเรีย และไวรัส
 • วัสดุที่สามารถก่อให้เกิดการเผาไหม้ได้
 • เครื่องดับเพลิง
 • แบตเตอรี่ลิเธี่ยมเกิน 160Wh
 • ก๊าซและบรรจุภัณฑ์ก๊าซ (เช่น บิวเทน โพรเพน อะเซทิลีน ออกซิเจน)
 • ดอกไม้ไฟ พลุไฟ หรือดอกไม้ไฟชนิดอื่นๆ) (รวมถึงพลุที่ใช้ในงานเลี้ยงและพลุของเล่น
 • ไม้ขีดที่ไม่มีการป้องกัน
 • กระป๋องควันหรือตลับควัน
 • เชื้อเพลิงเหลวที่ติดไฟได้ เช่น น้ำมัน/ก๊าซโซลีน ดีเซล น้ำมันไฟแช็ค แอลกอฮอล์ เอธานอล
 • สีสเปรย์
 • น้ำมันสนและทินเนอร์ผสมสี
 • เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่มีปริมาณแอกอฮอล์เกิน 70%
 • ปืนสั้น ปืนลูกโม่ ปืนไรเฟิล ปืนลูกซอง ปืนลูกกลม ฯลฯ
 • สิ่งเทียมอาวุธปืนและปืนปลอม
 • ส่วนประกอบของอาวุธปืน (ไม่รวมกล้องเล็งและอุปกรณ์กล้องส่อง)
 • ปืนของเล่นทุกชนิด
 • หน้าไม้
 • หนังสติ๊ก
 • ฉมวกและปืนหอก
 • อุปกรณ์สร้างแรงกระแทกหรือแรงสั่นสะเทือน เช่น เครื่องช็อควัว อาวุธที่ใช้พลังการเคลื่อนตัวในอากาศ ฯลฯ
 • ไฟแช็คที่มีรูปทรงคล้ายปืน
 • กระสุนปืน
 • เชื้อปะทุระเบิด
 • ฟิวส์และตัวจุดระเบิด
 • ระเบิดและอุปกรณ์ระเบิด
 • ระเบิดปลอมหรือสิ่งเทียมระเบิดปลอม รวมถึงวัสดุหรืออุปกรณ์
 • ระเบิดมือ

ยานพาหนะขนาดเล็กและกระเป๋าที่ใช้พลังงานจากแบตเตอรี่ลิเทียม

ยานพาหนะขนาดเล็กที่ใช้พลังงานจากแบตเตอรี่ลิเทียม

ห้ามการใช้ยานพาหนะขนาดเล็กทั้งหมดที่ใช้พลังงานจากแบตเตอรี่ลิเทียม เพื่อเหตุผลด้านความปลอดภัยและการรักษาความปลอดภัย ทั้งนี้รวมถึงของเล่นทั้งหมด อุปกรณ์ขับเคลื่อนที่ใช้ในการทำงานหรือเป็นส่วนหนึ่งของงานที่รู้จักกันโดยทั่วไปเช่น Airwheels, Mini Segways, Hoverboards หรือ Solowheels เราจะไม่อนุญาตการโหลดรายการเหล่านี้เข้าห้องเก็บสัมภาระหรือถือขึ้นห้องโดยสาร ไม่ว่ากรณีใดทั้งสิ้น

Smart bags คือสัมภาระทั้งที่โหลดเข้าห้องเก็บสัมภาระและถือขึ้นห้องโดยสารที่มีส่วนประกอบของแบตเตอรี่ลิเทียม, มอเตอร์, พาว์เวอร์แบงค์, GPS, GSM, บูลธูท, RFID หรือเทคโนโลยี Wi-Fi

เมื่อคุณเดินทางโดยมี smart bag ของคุณ โปรดสำแดงสิ่งนี้ต่อเจ้าหน้าที่เช็คอินของเรา

คุณสามารถเดินทางโดยมี smart bag ที่ใช้พลังงานจากแบตเตอรี่ลิเทียมหนึ่งก้อนได้ โดยมีเงื่อนไขดังต่อไปนี้

 • smart bag ของคุณต้องใช้พลังงานจากแบตเตอรี่ลิเทียมหนึ่งก้อนเท่านั้น ซึ่งมีอัตรากำลังไฟฟ้าในหน่วยวัตต์/ชั่วโมงต่ำกว่า 100Wh
 • จะต้องขออนุญาตล่วงหน้าสำหรับ Smart bags ที่ใช้พลังงานจากแบตเตอรี่ลิเทียมหนึ่งก้อนซึ่งมีอัตรากำลังไฟฟ้าในหน่วยวัตต์ต่อชั่วโมงระหว่าง 100Wh-160Wh จากทีมงาน ฝ่ายการดูแลสิ่งอันตรายของเอทิฮัดของเรา
 • คุณต้องสามารถและจะต้องถอดแบตเตอรี่ลิเทียมและพาว์เวอร์แบงค์ที่ติดตั้งอยู่บนอุปกรณ์ของคุณ แล้วแพ็กแยกแต่ละชิ้นเพื่อเป็นการรับรองการป้องกันไฟฟ้าลัดวงจรที่อาจเกิดขึ้นจากรายการสิ่งของเหล่านี้ คุณต้องบรรจุแบตเตอรี่ลิเทียมและพาว์เวอร์แบงค์ไว้ในสัมภาระที่ถือขึ้นห้องโดยสารหรือในฐานะรายการส่วนตัวถือขึ้นห้องโดยสาร ห้ามบรรจุรายการเหล่านี้ไว้ในสัมภาระที่โหลดเข้าห้องเก็บสัมภาระของคุณ
 • ถ้าคุณต้องการใช้ smart bag เป็นสัมภาระที่ถือขึ้นห้องโดยสารของคุณ ทั้งน้ำหนักและขนาดของกระเป๋าจะต้องตรงตามข้อจำกัดสำหรับสัมภาระที่อนุญาตให้นำขึ้นห้องโดยสารได้
 • คุณจะไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้ smart bag ของคุณเป็นอุปกรณ์ชาร์จ หรือชาร์จกระเป๋าของคุณระหว่างเที่ยวบิน

โปรดทราบว่าคุณจะไม่สามารถเดินทางได้ ถ้า smart bag ของคุณใช้พลังงานจากแบตเตอรี่ลิเทียมหนึ่งก้อนซึ่งมีอัตรากำลังไฟฟ้าในหน่วยวัตต์ต่อชั่วโมงสูงกว่า 160Wh

เพื่อความปลอดภัยของคุณ เราจะไม่อนุญาตกระเป๋าใดก็ตามซึ่งมีส่วนประกอบที่เป็นแบตเตอรี่ลิเทียม พาว์เวอร์แบงค์ หรือทั้งสองอย่าง และไม่สามารถถอดออกได้ เราจะไม่อนุญาตให้นำ smart bag ที่มีการติดตั้งแบตเตอรี่ลิเทียมและพาว์เวอร์แบงค์ หรือเป็นส่วนประกอบของกระเป๋า ในฐานะสัมภาระที่โหลดเข้าห้องเก็บสัมภาระหรือสัมภาระที่ถือขึ้นห้องโดยสาร