จรรยาบรรณและแนวทางปฏิบัติ

เราเข้าใจดีว่าชื่อเสียงของเราพิสูจน์ได้ด้วยการกระทำ ค่านิยมหลักของเราจึงเน้นความสำคัญของการทำธุรกิจโดยสุจริต และมีหน้าที่กระทำสิ่งที่ถูกต้องและมีจริยธรรมตลอดเวลา ค่านิยมเหล่านี้เป็นรากฐานของ หลักปฏิบัติทางธุรกิจ ของสายการบินเอทิฮัด และเป็นศูนย์กลางของวิธีการที่เราติดต่อกับลูกค้าและผู้ให้บริการ

เพื่อให้แน่ใจว่าเราได้ปฏิบัติตามหลักปฏิบัติทางธุรกิจตลอดเวลา เราได้จัดทำสายด่วนจริยธรรมของเอทิฮัดเพื่อช่วยให้พนักงาน ลูกค้า สมาชิกของชุมชน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถแจ้งข้อกังวลและรายงานการฝ่าฝืนค่านิยมหลักของเรา

(โปรดทราบว่า สายด่วนจริยธรรมไม่ได้มีไว้เพื่อรับคำร้องเรียนหรือคำถามทั่วไปจากลูกค้า คำร้องเรียนหรือคำถามต่างๆ ควรกระทำผ่านทาง ช่องทางแจ้งความคิดเห็น โดยสมาชิกทีมบริการผู้โดยสารของเราจะเป็นผู้ดูแล)

สายด่วนจริยธรรม

พระราชบัญญัติการค้าทาสสมัยใหม่ของสหราชอาณาจักร

พระราชบัญญัติการค้าทาสสมัยใหม่แห่งสหราชอาณาจักรปี 2015 กำหนดให้บริษัทที่ดำเนินงานในสหราชอาณาจักรต้องเผยแพร่คำชี้แจงเกี่ยวกับขั้นตอนที่บริษัทได้ดำเนินการ เพื่อป้องกันไม่ให้การค้าทาสและการค้ามนุษย์เกิดขึ้นในการดำเนินงานและซัพพลายเชนของบริษัท คุณสามารถอ่านคำชี้แจงของเราได้ในเว็บไซต์ของกลุ่มการบินของเอทิฮัด