You are here:

เมนูที่ให้บริการบนเครื่องบิน

ในชั้นประหยัด คุณจะได้รับประทานอาหารอร่อยๆ บนเครื่องบินเสมอ เรามีเมนูอาหารให้เลือกมากมายซึ่งขึ้นอยู่กับระยะเวลาการบินและจุดหมายปลายทาง และเที่ยวบินระยะยาวของเราจะมีบริการอาหารมังสวิรัติเสมอ

ป้อนหมายเลขเที่ยวบินหรือรายละเีอียดจุดหมายปลายทางที่ด้านล่างเพื่อดูว่ามีเมนูอะไรสำหรับเที่ยวบินของคุณบ้าง

เมนูที่ให้บริการบนเครื่องบินอาจเปลี่ยนแปลงได้ เรามุ่งมั่นที่จะให้บริการอาหารตามที่คุณเลือก แต่ต้องขออภัยหากบางเมนูไม่พร้อมให้บริการ