ทารกและเด็ก

อัตราค่าโดยสารสำหรับทารก
ผู้โดยสารที่อายุต่ำกว่า 2 ปีในวันที่เดินทางจะถือว่าเป็นทารก หากเดินทางในวันเกิดปีที่ 2 พอดี โปรดจองบัตรโดยสารแบบอัตราค่าโดยสารสำหรับเด็ก

หากในการเดินทางขากลับ ทารกได้เปลี่ยนสถานะเป็นเด็ก โปรดจองบัตรโดยสารแบบแยกที่สำนักงานของเรา

อัตราค่าโดยสารสำหรับทารก
ทารกจะไม่มีที่นั่งของตัวเอง เว้นแต่จะซื้อบัตรโดยสารในอัตราเด็ก คุณสามารถซื้อบัตรโดยสารสำหรับทารกทางออนไลน์ได้เฉพาะในกรณีที่จองร่วมกับผู้ใหญ่เท่านั้น โปรดติดต่อเราเพื่อเพิ่มทารกลงในการจองที่มีอยู่แล้ว ใช้ค่าธรรมเนียมบริการสากล

หมายเหตุ

 • ทารกต้องมีอายุอย่างน้อย 7 วัน ณ วันเดินทาง
 • การกำหนดอายุจะถือเอาอายุ ณ วันที่เดินทาง ไม่ใช่วันที่จอง
 • การขอคืนเงินจะต้องเสียค่าธรรมเนียมตามกฎ
 • ทารกทุกคนที่อยู่บนเครื่องบินจะต้องมีผู้ใหญ่ดูแล เราอนุญาตให้ผู้ใหญ่แต่ละคนดูแลทารกได้หนึ่งคนเท่านั้น หากเดินทางพร้อมทารกมากกว่าหนึ่งคน ผู้ปกครองต้องจัดหาผู้ใหญ่มาดูแลทารกแต่ละคนเพิ่มเติม
อัตราค่าโดยสารสำหรับเด็ก
ผู้โดยสารที่อายุตั้งแต่ 2 ปี แต่ไม่ถึง 12 ปีในวันที่เดินทางจะถือว่าเป็นเด็ก หากเดินทางในวันเกิดปีที่ 12 พอดี โปรดจองบัตรโดยสารแบบอัตราค่าโดยสารสำหรับผู้ใหญ่

หากสถานะของเด็กเปลี่ยนเป็นผู้ใหญ่ในเที่ยวบินขากลับ สามารถใช้อัตราค่าโดยสารสำหรับเด็กได้ตลอดทั้งการเดินทาง


หมายเหตุ:
 • การกำหนดอายุจะถือเอาอายุ ณ วันที่เดินทาง ไม่ใช่วันที่จอง
 • การขอคืนเงินจะต้องเสียค่าธรรมเนียมตามกฎ
 • สำหรับการเดินทางด้วยตัวเองในฐานะผู้เยาว์ที่เดินทางคนเดียว จะมีการบังคับใช้กฎและกระบวนการที่ต่างกัน

อาหารและเปลนอนสำหรับทารก

การเดินทางกับสายการบินพันธมิตร
 หากเที่ยวบินทั้งหมดหรือบางช่วงของคุณดำเนินการโดยหนึ่งในสายการบินพันธมิตรของเราโปรดติดต่อสายการบินดังกล่าวเพื่อขอความช่วยเหลือ เราไม่สามารถรับประกันบริการดังกล่าวบนเครื่องบินของสายการบินที่ไม่ได้ดำเนินการโดยเอทิฮัดได้

เปลเด็กของเราคือเปลนอนแบบพกพาที่ได้รับการออกแบบมาเป็นพิเศษ เพื่อช่วยให้ทารกนอนราบได้ในระหว่างเดินทาง

หากคุณเดินทางพร้อมกับทารกที่มีอายุต่ำกว่า 10 เดือนและมีน้ำหนักตัวน้อยกว่า 11 กก. ในวันเดินทาง คุณสามารถขอเปลเด็กสำหรับทารกเมื่อจองเที่ยวบินได้ ทั้งนี้ทารกต้องอยู่ในเปลเด็กได้อย่างไม่อึดอัดในวันเดินทาง พนักงานต้อนรับบนเครื่องบินจะตรวจสอบแล้วว่าลูกของคุณสามารถใช้เปลเด็กได้อย่างปลอดภัย แล้วจะติดตั้งเปลเด็กให้บริเวณที่นั่งของคุณ

โปรดขอเปลเด็กเมื่อคุณจองเที่ยวบิน เนื่องจากเรามีจำนวนจำกัดสำหรับแต่ละเที่ยวบิน เราได้จัดสรรเปลเด็กโดยให้บริการแบบใครมาก่อนได้ก่อน

หากคุณต้องการเพิ่มคำขอเปลเด็กลงในการจองที่มีอยู่ ให้ไปที่ จัดการ การจองของฉัน และอัพเดท ‘คำขอพิเศษ’ สำหรับทารก 

โปรดทราบเพื่อความปลอดภัย คุณสามารถใช้เปลเด็กบนเครื่องบินได้เฉพาะเวลาที่ไม่มีสัญญาณให้คาดเข็มขัดนิรภัย และเฉพาะเมื่อพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินอนุญาตเท่านั้น โปรดทำตามคำแนะนำของพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน

โปรดแจ้งขออาหารสำหรับเด็กหรือทารกเมื่อทำการจองบัตรโดยสาร หรือ 24 ชั่วโมงก่อนการเดินทาง อาหารที่ต้องการจะไม่มีการให้บริการบนเครื่อง เว้นแต่จะสั่งไว้ก่อนเท่านั้น

การขออาหารพิเศษ ►

นโยบายการเดินทางสำหรับเด็กที่เดินทางโดยลำพัง

บุตรของคุณต้องมีเอกสารการเดินทางที่ใช้บังคับจึงจะสามารถเดินทางโดยลำพังได้ ซึ่งรวมถึงหนังสือเดินทาง วีซ่า ใบรับรองสุขภาพ และเอกสารอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนดสำหรับทุกประเทศที่เยี่ยมชมในแผนการเดินทางของบุตรของคุณ

ภาษีสำหรับผู้เดินทางโดยเครื่องบิน (APD) สำหรับผู้โดยสารที่มีอายุระหว่าง 12-15 ปีที่เดินทางจากสหราชอาณาจักร

รัฐบาลสหราชอาณาจักรได้ยกเลิกภาษีผู้เดินทางโดยเครื่องบิน (APD) สำหรับผู้โดยสารอายุน้อยที่มีอายุ 12-15 ปีที่เดินทางจากสหราชอาณาจักรในชั้นประหยัด

หากคุณทำการจองบน etihad.com และถูกเรียกเก็บภาษี APD โปรดส่งอีเมลไปที่ APDtaxrefund@etihad.ae พร้อมหมายเลขอ้างอิงการจองและสำเนาหนังสือเดินทางของเด็ก เพื่อให้เราสามารถจัดการคืนเงินให้ได้ เราจะคืนเงิน APD เต็มจำนวนในวิธีการชำระเงินเดิมของคุณ

โปรดติดต่อตัวแทนการท่องเที่ยวของคุณสำหรับการจองที่ผ่านบุคคลที่สาม

บุตรของคุณต้องมีอายุ 12-15 ปีในเวลาเดินทาง และจองโดยใช้บัตรโดยสารราคาประหยัดที่ออกเดินทางจากสนามบินในสหราชอาณาจักร

เด็กที่เดินทางจากหรือไปยังแอฟริกาใต้

กระทรวงมหาดไทยแอฟริกาใต้กำหนดให้ต้องใช้เอกสารเพิ่มเติมสำหรับผู้โดยสารอายุน้อยกว่า 18 ปีที่เดินทางไปยังและมาจากแอฟริกาใต้ โดยจะต้องแสดงเอกสารทั้งหมดที่จำเป็นเมื่อเช็คอิน

ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมโดยการดาวน์โหลดแผ่นพับระเบียบบังคับการตรวจคนเข้าเมืองใหม่ คุณยังสามารถติดต่อกระทรวงมหาดไทยแอฟริกาใต้โดยโทรไปที่หมายเลข 0800 60 11 90 (โทรฟรีจากแอฟริกาใต้) หรือคุยกับสถานทูตแอฟริกาใต้ในพื้นที่ของคุณ

ที่นั่งสำหรับเด็กแบบที่นั่งในรถยนต์บนเครื่องบิน

ปลอดภัยไว้ก่อน

เด็กที่มีอายุสองปีขึ้นไปสามารถเดินทางด้วยตั๋วเด็กได้ เด็กจะต้องมีที่นั่งของตนเองและต้องรัดเข็มขัดเมื่อไฟสัญญาณรัดเข็มขัดติดขึ้น เด็กที่อายุต่ำกว่าสองขวบสามารถเดินทางโดยใช้ตั๋วทารกและสามารถนั่งตักผู้ใหญ่ได้ เราจะจัดหาเข็มขัดนิรภัยพิเศษให้

เด็กที่มีอายุไม่เกินสามปีที่เดินทางด้วยตั๋วเด็กอาจใช้ที่นั่งแบบที่ใช้ในรถยนต์ที่ได้รับการอนุมัติแล้วร่วมกับที่นั่งบนเครื่องบิน
ที่นั่งสำหรับเด็กแบบที่นั่งในรถยนต์

  เด็กจะต้องถูกยึดเข้ากับที่นั่งอย่างปลอดภัย และมีผู้ใหญ่ที่รับผิดชอบดูแลเด็กนั่งอยู่ในที่นั่งติดกันในขณะบินขึ้นหรือร่อนลง

ที่นั่งจะต้องมีคุณสมบัติตามมาตรฐานดังต่อไปนี้

 •  เป็นชนิดหันไปด้านหน้าหรือหันไปด้านหลังที่มีสายรัดที่สามารถยึดเข้ากับที่นั่งได้โดยการใช้เข็มขัดเท่านั้น
 • ห้ามมิให้ใช้ที่นั่งแบบหันไปด้านหลังสำหรับทารกตั้งแต่ 0 ถึง 6 เดือนที่มีน้ำหนักน้อยกว่า 10 กก. และอนุญาตในชั้นหนึ่งหรือชั้นธุรกิจเท่านั้น ไม่อนุญาตให้ใช้ในชั้นประหยัดเนื่องจากมีพื้นที่ของที่นั่งจำกัด (กีดขวางการเอนของเก้าอี้ด้านหน้า
 •  ต้องอยู่ในสภาพที่ดีและไม่มีร่องรอยความเสียหาย
 •  สายรัดของที่นั่งเด็กสำหรับรถยนต์จะต้องมีตัวปลดเดี่ยว และต้องยึดเข้ากับตัก ลำตัว และหว่างขาของทารก

อนุญาตให้ใช้ที่นั่งเด็กสำหรับรถยนต์และอุปกรณ์ยึดตัวเด็กบนเครื่องบินได้ (ตามคำสั่งของกรมการบินพลเรือนทั่วไปของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์)

 1. กฎด้านที่นั่งเด็กสำหรับรถยนต์ของออสเตรเลีย
 2. มาตรฐาน FMVSS213 ของสหรัฐอเมริกา
 3. มาตรฐาน CMVSS 213 ของแคนาดา
 4. มาตรฐาน ECE-44 ของยุุโรป
 5. มาตรฐานของเยอรมัน (TÜV Doc.TÜV/958-01/2001)

อุปกรณ์สนับสนุนสำหรับเด็กที่ต้องการความช่วยเหลือพิเศษ

 1. สายคาด สำหรับเด็กอายุเกิน 1 ขวบและมีน้ำหนักเกิน 20 กก. (ชั้น Y เท่านั้น)
 2. สายคาดพิเศษ สำหรับผู้ใหญ่ต้องการความช่วยเหลือพิเศษและเด็กที่มีน้ำหนักเกิน 20 กก.
 3. สายคาด CRELLING (Model 27)
  - ชั้น Y เท่านั้น: ชั้น 27I (2-5 ปี) และ ชนิด 27A (5-8 ปี)
  - ทุกชั้น: ชั้น 27B (9 ปี - ผู้ใหญ่)
 4. สายคาดไหล่ CRELLING (HSB1)
  - ชั้น Y เท่านั้น: ชนิด HSB1 (2 ปี - ผู้ใหญ่)

คุณต้องรับผิดชอบต่อการติดตั้งให้ถูกต้องตามคำแนะนำและข้อห้ามของผู้ผลิต (น้ำหนักของเด็ก ความสูงของเด็ก อายุของเด็ก ทิศทางของที่นั่ง ฯลฯ) ที่แสดงไว้บนป้ายฉลากของอุปกรณ์

คำแนะนำและเคล็ดลับ

เมื่อเดินทางกับเด็ก การวางแผนล่วงหน้าเป็นสิ่งสำคัญ คิดเกี่ยวกับทุกสิ่งที่ต้องการและจัดกระเป๋าถือเตรียมสิ่งที่ต้องการให้ครบ

อย่างไรก็ตาม อย่าเก็บสัมภาระมากเกินไปและเก็บทุกๆ อย่างไว้ในกระเป๋าใบเดียว เนื่องจากอาจจะหาของไม่เจอ

สิ่งต้องจัดเตรียมก่อนการบิน

 • จัดเตรียมเกม หนังสือ หรือของขวัญชิ้นเล็กๆ เช่น ของเล่นใหม่เพื่อให้เด็กๆ ไม่เบื่อ
 • จัดเตรียมอาหารพิเศษสำหรับเด็กเผื่อเกิดการล่าช้า
 • เตรียมผ้าเปียกสำหรับเช็ดมือและหน้า
 • เตรียมลูกอมหรือลูกกวาดเพื่อดูดหรือเคี้ยวในขณะที่มีการเปลี่ยนแปลงของแรงกดอากศ
 • ของเล่นหรือผ้าห่มโปรดของเด็กๆ
 • นม/อาหารโปรดของทารก
 • เปลี่ยนเสื้อผ้าหรือเตรียมเสื้อผ้าหลายๆ ชั้น เนื่องจากอุณหภูมิบนเครื่องอาจแตกต่างกัน