เราห่วงใยในสุขภาพและความปลอดภัยของคุณ

สิ่งที่ต้องพิจารณาเมื่อประเมินความแข็งแรงก่อนการเดินทางทางอากาศของคุณ:
 1. แรงดันอากาศต่ำ
  แรงกดอากาศในห้องโดยสารจะมีการเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างหลังการบินขึ้นและก่อนการร่อนลงจอด การขยายตัวและหดตัวของก๊าซสามารถก่อให้เกิดผลกระทบต่อแรงดันได้
   
 2. แรงดันออกซิเจนลดลงบางส่วน
  ห้องโดยสารจะมีความกดอากาศในระดับเดียวกับที่ความสูงสูงสุด 8,000 ฟุต และแรงดันบางส่วนของออกซิเจนจะน้อยกว่าบนพื้นดินประมาณ 20% ผู้โดยสารที่มีอาการด้านหัวใจและปอดหรือภาวะโลหิตจางอาจจะมีความเสี่ยง ผู้โดยสารอาจต้องมีออกเซิเจนสำรองหรือต้องเลื่อนการเดินทางออกไป ผู้โดยสารที่มีหลายอาการอาจต้องมีการทดสอบจำลองความสภาวะที่สูง
การประเมินความแข็งแรงของผู้โดยสารก่อนบิน

3. ห้องโดยสารของเครื่องบนเชิงพาณิชย์ไม่ได้มีจุดประสงค์เพื่อใช้แทนสิ่งแวดล้อมทางการแพทย์
อาจไม่สามารถให้บริการทางการแพทย์ขั้นสูงได้ หากผู้โดยสารมีอาการป่วยร้ายแรงหรือมีความเสี่ยงที่จะเกิดอาการกำเริบบนเครื่องบิน ผู้โดยสารจะต้องเลื่อนการเดินทางหรือเดินทางโดยเครื่องบินพยาบาล

ใครที่จำเป็นต้องใช้ใบรับรองแพทย์

ใบรับรองแพทย์

กรณีที่ผู้โดยสารต้องมีใช้ใบรับรองแพทย์มีดังนี้

 • ป่วยจากอาการใดๆที่เชื่อว่าเป็นโรคที่ติดต่อหรือแพร่ได้
 • มีแนวโน้มเป็นอันตรายหรือเป็นเหตุให้ผู้โดยสารคนอื่นไม่สบายใจ เนื่องจากอาการทางกายภาพหรือพฤติกรรม
 • พิจารณาว่าเป็นอันตรายต่อความปลอดภับหรือเวลาเดินทางของเครื่องบิน รวมถึงความเป็นไปได้ที่ต้องเปลี่ยนเส้นทางบิน
 • ไม่สามารถดูแลตนเองได้หรือต้องการความช่วยเหลือพิเศษ
 • มีอาการทางการแพทย์ที่อาจส่งผลกระทบด้านลบต่อสภาพแวดล้อมของเครื่อง
 • มีเหตุการณ์ทางการแพทย์ที่รุนแรงเมื่อไม่นานมานี้
 • ป่วยจากอาการทางกายหรือทางจิต
 • ต้องการเปลเข็น
 • ต้องการออกซิเจนบนเครื่อง หรือกำลังใช้เครื่องผลิตออกซิเจนส่วนบุคคล (POC) หรือเครื่องช่วยหายใจ
 • จำเป็นต้องใช้อุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ใช้แบตเตอรี่* บนเที่ยวบิน (ยกเว้น CPAP) หรือต้องได้รับการดูแลทางการแพทย์ในระหว่างเที่ยวบิน (เช่น ต้องมีการฉีดยา)

  *อุปกรณ์ที่ใช้แบตเตอรี่แบบแห้งเท่านั้นที่ได้อนุญาตให้ใช้บนเครื่อง

หากผู้โดยสารไม่มีความจำเป็นตามประเภทข้างต้น แต่มีข้อสงสัย ก็ควรใช้ใบรับรองแพทย์

ใบรับรองแพทย์ และฟอร์ม MEDIF

ใบรับรองแพทย์

ต้องส่งหรืออีเมลแบบฟอร์ม MEDIF (ข้อมูลทางการแพทย์เกี่ยวกับความสมบูรณ์ของร่างกายในการเดินทางหรือความช่วยเหลือพิเศษ) ให้แก่ สำนักงานออกบัตรโดยสารของสายการบินเอทิฮัด ที่ใกล้ที่สุดอย่างน้อย 72 ชั่วโมงก่อนเวลาออกเดินทาง พร้อมด้วยรายงานทางการแพทย์เป็นภาษาอังกฤษที่ต้องออกก่อนวันเดินทางไม่เกิน 10 วัน ต้องยื่นรายงานทางการแพทย์ก่อนวันเดินทางไม่เกิน 10 วัน

ต้องตอบ ลงชื่อ และลงวันที่ใน MEDIF ทุกข้อ ฟอร์มที่กรอกไม่สมบูรณ์จะไม่สามารถนำมาประเมินได้

การตัดสินใจว่าผู้โดยสารสามารถหรือไม่สามารถเดินทางได้ ขึ้นอยู่กับศูนย์การแพทย์ของสายการบินเอทิฮัด (EAMC)

EAMC จะออก  ใบรับรองแพย์  ซึ่งจะนำส่งให้คุณผ่านทางสำนักงานจำหน่ายบัตรโดยสาร ผู้โดยสารอาจถูกขอให้แสดงใบรับรองแพทย์เมื่อใดก็ได้ในระหว่างเดินทาง ดังนั้นจึงควรเก็บไว้ในที่ที่หยิบง่าย

 MEDIF  ฉบับแยกอาจถูกขอให้แสดงสำหรับการเดินทางขากลับตามที่แนะนำโดย EAMC

ต้องแจ้งให้เอทิฮัดทราบในทันทีหากอาการของผู้โดยสารที่จะเดินทางมีการเปลี่ยนแปลง ในกรณีที่อาการของผู้โดยสารเปลี่ยนแปลงอย่างกระทันหันในระหว่างการเดินทาง เราจะขอให้ผู้โดยสารกรอกเอกสารทางการแพทย์อีกครั้งเพื่อตรวจสอบว่าผู้โดยสารแข็งแรงเพียงพอที่จะเดินทางทางอากาศหรือไม่

การประเมินก่อนการเดินทางโดยแพทย์นอกสถานที่

ผู้โดยสารสามารถจองการประเมินก่อนการเดินทางเพื่อขอรับความช่วยเหลือทางการแพทย์ในช่องทางด่วนแบบใหม่ของเราได้ บริการนี้ช่วยให้ผู้โดยสารอุ่นใจและมีใบรับรองการเดินทางโดยเครื่องบินภายใน 1 วันที่ทำการจอง

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการบินของเราจะตรวจเยี่ยมผู้โดยสารเพื่อทำการประเมินแบบเป็นส่วนตัวโดยมีการให้คำปรึกษากับแพทย์ผู้ตรวจรักษา แพทย์จะกรอกข้อมูลในแบบฟอร์มและแบบประเมินทางการแพทย์ทั้งหมด เพื่อแจ้งผลการประเมินและระบุสถานะของผู้โดยสารที่ "สามารถเดินทางโดยเครื่องบินได้" (Fit to fly) ในวันเดียวกัน

ค่าใช้จ่าย:

1500 เดอร์แฮมต่อการตรวจเยี่ยมในเมืองอาบูดาบี
2000 เดอร์แฮมต่อการตรวจเยี่ยมในเมืองอัลเอน ดูไบ และสถานที่ที่อยู่นอกเหนือจากเมืองอาบูดาบี

สามารถติดต่อศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์ได้ที่หมายเลข +971 2 599 0000 เพื่อจอง หรือกรอกแบบฟอร์มการประเมินก่อนเดินทาง MEDA และอีเมลไปที่ MEDA@etihad.ae

ขอแนะนำพยาบาลบนเที่ยวบินของเรา

ผู้โดยสารที่มีปัญหาสุขภาพสามารถขอรับบริการจากพยาบาลการบินเพื่อคอยให้ความช่วยเหลือในเที่ยวบินของสายการบินเอทิฮัดที่เดินทางไปยังจุดหมายปลายทางทั่วโลก บริการใหม่ของเราช่วยอำนวยความสะดวกและช่วยให้ผู้โดยสารที่มีปัญหาสุขภาพสามารถเดินทางได้อย่างไร้กังวล

พยาบาลที่ผ่านการฝึกอบรมมาเป็นอย่างดีทั้งในด้านการดูแลผู้ป่วยหนักและด้านการบินจะทำการตรวจเยี่ยมผู้โดยสารก่อนการเดินทาง นอกจากนี้ พยาบาลประจำเที่ยวบินจะตรวจสอบความเรียบร้อยของแบบฟอร์มและเอกสารทางการแพทย์ทั้งหมดก่อนการเดินทาง

ในวันที่เดินทาง พยาบาลจะเข้าพบผู้โดยสารที่บ้านหรือศูนย์บริการทางการแแพทย์ และจะคอยช่วยเหลือขั้นตอนการขึ้นเครื่องทั้งหมด พยาบาลของเราจะพร้อมให้ความช่วยเหลือทางการแพทย์ตลอดการเดินทางจนกว่าผู้โดยสารจะถึงจุดหมายปลายทางที่ต้องการ

วิธีการจอง: ติดต่อศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์ได้ที่หมายเลข +971 2 599 0000 เพื่อขอทราบข้อมูลเพิ่มเติมและจองบริการ หรือกรอกแบบฟอร์มคำขอบริการพยาบาลบนเครื่องบิน และอีเมลไปที่ MEDA@etihad.ae

กฎของสหรัฐฯ เกี่ยวกับการไม่เลือกปฏิบัติเกี่ยวกับความทุพพลภาพ

เที่ยวบินของสายการบินเอทิฮัดทุกเที่ยวบินที่เดินทางเข้าออกท่าอากาศยานในสหรัฐฯ ทุกแห่งจะอยู่ภายใต้กฎหมายนี้

คุณสามารถขอดูกฎหมายดังกล่าวฉบับเต็มได้ที่ท่าอากาศยานที่เราให้บริการในสหรัฐฯ

ติดต่อกรมการขนส่งของสหรัฐฯโดยตรงโดยทำตามขั้นตอนดังนี้

 • สำหรับการโทรภายในสหรัฐฯ สามารถโทรศัพท์โดยไม่เสียค่าโทรไปยังสายด่วนบริการผู้เดินทางทางอากาศที่ทุพพลภาพหมายเลข 1-800-778-4838 (Voice)หรือ 1-800-455-9880 (TTY)
 • โดยการโทรไปยังแผนกปกป้องผู้บริโภคทางการบินหมายเลข 202-366-2220 (เสียง) หรือ 202-366-0511 (TTY)
 • โดยการส่งจดหมายไปยังแผนกปกป้องผู้บริโภคทางอากาศ (Air Consumer Protection) C-75 กระทรวงการขนส่งสหรัฐฯ (U.S. Department of Transportation) ที่อยู่ 1200 New Jersey Ave., SE.West Building, Room W96-432 Washington DC 20590
 • ที่เว็บไซต์ของแผนกป้องกันผู้บริโภคทางอากาศ http://www.dot.gov/airconsumer

ระเบียบข้อบังคับของสหภาพยุโรป

ภายในสหภาพยุโรป ผู้ดำเนินการท่าอากาศยานมีหน้าที่รับผิดชอบในการให้ความช่วยเหลือผู้โดยสารทุพพภาพที่เดินทางมาถึงท่าอากาศยาน เพื่อเป็นการรับรองว่าคุณจะได้รับบริการที่ดีที่สุดที่เป็นไปได้ เราจำเป็นต้องให้ข้อมูลคำแนะนำแก่ท่าอากาศยานเกี่ยวกับเงื่อนไขในการเดินทางของคุณ โปรดติดต่อศูนย์การติดต่อของเราอย่างต่ำ 48 ชั่วโมงก่อนการเดินทางของคุณด้วยรายรายละเอียดของความช่วยเหลือที่จำเป็นสำหรับคุณ

ผู้โดยสารที่มีความต้องการพิเศษ

อาการเมาความกดอากาศจากการดำน้ำจะเกิดขึ้น หากดำน้ำแล้วเดินทางไปยังความสูงเหนือระดับน้ำทะเลในทันที ผู้โดยสารที่เพิ่งผ่านการดำน้ำมาควรเลื่อนการเดินทางไป 24 ชั่วโมงหลังดำน้ำ และเลื่อนไป 48 ชั่วโมงหากเป็นการดำน้ำที่มีความดันสูง

ผู้โดยสารที่มีอาการไม่สบายเนื่องจากความกดอากาศต้องขอใบรับรองแพทย์ผ่านทาง MEDIF  โปรดศึกษาคำแนะนำด้านความพร้อมสำหรับการบินของสายการบินเอทิฮัด ( Etihad Airways Fitness to Fly Guidelines) สำหรับช่วงเวลาที่คุณเดินทางได้
นักประดาน้ำ
ผู้สูงอายุอาจต้องขอใช้บริการรถเข็นเนื่องจากมีอายุมากหรือไม่สามารถเดินได้
คนแก่หรือผู้สูงอายุ

เด็กที่มีปัญหาด้านสุขภาพต้องผ่านขั้นตอน MEDIF เช่นดียวกับผู้ใหญ่

เราต้องการให้ผู้โดยสารที่เป็นเด็กได้รับประสบการณ์เดินทางที่ดี เราจึงมีการบริการพิเศษเพื่อพวกเขา

รับข้อมูลเพิ่มเติม ►

สายการบินเอทิฮัด: เด็ก

การเดินทางกับทารกแรกเกิดจะทำได้หากทารกมีอายุ 7 วันขึ้นไป หากเป็นการคลอดที่ไม่มีปัญหาและไม่มีประวัติการคลอดก่อนกำหนด

กรณีที่มีปัญหาหรือการตลอดก่อนกำหนด ต้องยื่นขอ MEDIF และรายงานทางการแพทย์

ทารกแรกเกิด

แฝดสยาม (หรือแฝดที่ตัวติดกัน) นั้นจะได้รับการปฏิบัติเป็นกรณีพิเศษและจะใช้วิธีการคำนวณอายุและน้ำหนักของทั้งคู่เพื่อจัดหาที่นั่ง  แฝดสยามจะถือว่าเป็นผู้โดยสารสองคนและต้องออกตั๋วแยก   ต้องมีใบรับรองแพทย์ผ่าน MEDIF สำหรับการเดินทาง

แฝดสยาม/แฝดที่ตัวติดกัน

ในช่วง 28 สัปดาห์แรกของการตั้งครรภ์ สตรีมีครรภ์ทารกคนเดียวหรือหลายคนสามารถเดินทางได้โดยไม่ต้องใช้ใบรับรองแพทย์

สำหรับสตรีมีครรภ์ที่อายุครรภ์เกินช่วงเวลาดังกล่าว จะต้องปฏิบัติตามคำแนะนำในการเดินทาง

ดูคำแนะนำฉบับเต็ม 

สตรีมีครรภ์

คำขอความต้องการพิเศษ

เก้าอี้รถเข็น

เรามีบริการรถเข็นนั่งสำหรับผู้โดยสารทุกคนที่ต้องการความช่วยเหลือดังกล่าวโดยไม่มีค่าบริการ

นอกจากนี้เราจะอนุญาตการเดินทางพร้อมรถเข็นนั่งของคุณเอง โดยจัดว่าเป็นสัมภาระเพิ่มเติมที่ไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียม โดยมีเงื่อนไขดังต่อไปนี้

 • รถเข็นนั่งต้องมีความสูงและน้ำหนักไม่เกิน 120 ซม. (47 นิ้ว) และ 60 กก.
 • ในกรณีที่รถเข็นนั่งมีรายละเอียดเกินจากข้อจำกัดังกล่าว กรุณา ติดต่อเรา เพื่อขออนุมัติ
 • สำหรับรถเข็นนั่งที่ออกแบบพิเศษซึ่งสามารถถอดแบตเตอรี่ออกได้ ก็จะต้องถอดแบตเตอรี่ออกแล้วบรรจุไว้ในถุงเพื่อป้องกันความเสียหายและต้องนำติดตัวขึ้นไปในห้องโดยสาร แบตเตอรี่ต้องมีขนาดไม่เกิน 300 WH (วัตต์-ชั่วโมง) อุปกรณ์ต่าง ๆ ที่บรรจุด้วยแบตเตอรี่ลิเธียม 2 ก้อน แบตเตอรี่แต่ละก้อนต้องมีขนาดไม่เกิน 160 WH
 • ในกรณีของอุปกรณ์ดังกล่าวใช้แบตเตอรี่ตะกั่วกรด โปรดทราบว่าต้องถอดแบตเตอรี่ออก

เครื่องบินของเอทิฮัดทุกลำที่เดินทางเข้าออกประเทศสหรัฐอเมริกามีพื้นที่สำหรับเก็บรถเข็นแบบพับได้ในห้องเก็บของสำหรับผู้โดยสารหนึ่งที่ พื้นที่ดังกล่าวจะให้บริการแบบมาก่อนได้ก่อน

ประเภทความช่วยเหลือด้านรถเข็นมีดังนี้

 • รถเข็นสำหรับขึ้นทางลาด (WCHR)
  สำหรับผู้โดยสารไม่สามารถเดินได้ไกลบนทางลาด แต่สามารถขึ้นบันไดได้  และเดินบนเครื่องได้
 • รถเข็นสำหรับขึ้นทางชัน (WCHR)
  สำหรับผู้โดยสารไม่สามารถเดินได้ไกลบนทางลาดหรือไม่สามารถขึ้นบันไดได้  แต่สามารถเดินภายในเครื่องบินได้
 • รถเข็นสำหรับใช้บนเครื่อง (WCHC)
  สำหรับผู้โดยสารที่ไม่สามารถเดินได้เลย

ที่นั่งพิเศษ

ที่นั่งพิเศษ

เราจัดเตรียมที่นั่งพิเศษไว้ให้ ใกล้ห้องน้ำหรือข้างๆ ผู้ดูแล

ที่นั่งที่มีพื้นที่วางขาพิเศษมีให้บริการในเที่ยวบินที่เอทิฮัดเป็นผู้ดำเนินการบินและขึ้นอยู่กับจำนวนที่นั่งที่ว่าง เงื่อนไขและข้อกำหนด และความจำเป็นอื่นๆ

ดูข้อกำหนดและวิธีการจอง

ออกซิเจนเพื่อการบำบัดรักษา

คุณต้องส่ง MEDIF เพื่อรับใบรับรองการแพทย์ หากคุณต้องการออกซิเจน หรือต้องการเครื่องผลิตออกซิเจนส่วนตัว (POC) สำหรับการเดินทาง

ต้องขอใช้บริการนี้ก่อนเดินทางอย่างน้อย 72 ชั่วโมง

เราจัดเตรียมออกซิเจน (ด้วยหน้ากากหรือสายต่อเข้าจมูกที่ 1,2,3 หรือ 4 ลิตรต่อนาที)   สำหรับใช้บนเครื่องบิน รุ่น 4 ลิตรต่อนาทีจะมีให้บริการในบางเส้นทางบินเท่านั้น

เอทิฮัดใช้กระบอกสูบออกซิเจน "ซีโร่ทู" ซึ่งใช้ได้กับอุปกรณ์ทางการแพทย์อื่นๆ

โปรดดูรายละเอียดและข้อกำหนดพิเศษได้ที่เว็บไซต์ของผู้จัดจำหน่ายของเรา aeromedicgroup.com

หากคุณต้องการใช้ออกซิเจนเสริมบนภาคพื้นดิน (เช่นในสนามบินก่อนขึ้นเครื่อง หลังจากเครื่องลงหรือระหว่างการเปลี่ยนเครื่อง) คุณต้องใช้เครื่องผลิตออกซิเจนส่วนตัว (POC)

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ POC โปรดอ้างอิงถึงส่วนอุปกรณ์ทางการแพทย์ในหน้านี้

เตียงเข็น

บุคคลที่ต้องการเตียงเข็นคือ ผู้ป่วยหรือผู้ได้รับบาดเจ็บที่ต้องเดินทางด้วยเตียงเข็นที่สามารถนำเข้าไปในเครื่องได้เท่านั้น ผู้โดยสารไม่สามารถเปลี่ยนตำแหน่งการนั่งได้ขณะที่เครื่องขึ้นและลง ผู้โดยสารที่ต้องใช้เตียงเข็นสามารถเดินทางได้ในชั้นประหยัดเท่านั้น โดยต้องการที่นั่ง 8-9 ที่

ต้องใช้ MEDIF ต้องขอใช้บริการนี้ก่อนเดินทางอย่างน้อย 72 ชั่วโมง

ผู้ดูแลทางการแพทย์จำเป็นต้องมีให้สำหรับผู้โดยสาร หากมีการระบุในใบรับรองแพทย์ ผู้ดูแลที่ไม่ใช่แพทย์สามารถดูแลผู้โดยสารที่มีปัญหาด้านสุขภาพได้ หากไม่จำเป็นต้องใช้พยาบาลหรือแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

เปลเด็ก

 เปลเด็ก

ที่นั่งสำหรับเปลเด็กบนเครื่องในชั้นประหยัดและชั้นธุรกิจให้บริการแบบมาก่อนได้ก่อน โปรดสำรองที่นั่งแต่เนิ่นๆ

พื้นที่ดังกล่าวได้รับการออกแบบมาเป็นพิเศษสำหรับทารกอายุต่ำกว่า 10 เดือนและน้ำหนักต่ำกว่า 10 กก.

รับข้อมูลเพิ่มเติม

อาหารพิเศษ

อาหารพิเศษ

สามารถขออาหารพิเศษสำหรับเหตุผลทางศาสนาหรือทางการแพทย์ผ่านการจองบัตรโดยสารทางออนไลน์ เมื่อ เปลี่ยนแปลง การจองออนไลน์ หรือแจ้งผ่านทางตัวแทนจำหน่ายโดยตรง

รับข้อมูลเพิ่มเติม

หมายเหตุที่สำคัญ

หากคุณต้องการใช้บริการพิเศษของเรา โปรดขอรับบริการดังกล่าวเมื่อคุณทำการจอง หรือแจ้งอย่างน้อย 72 ชั่วโมง ก่่อนเที่ยวบินออกเดินทาง

ความสามารถในการเคลื่อนไหวภายในเครื่องบิน อุปกรณ์ช่วยเหลือการเคลื่อนไหว
เราจะพยายามอย่างสุดความสามารถเพื่อ  โปรดทราบว่าขนาดเล็กสุดของประตูเครื่องบินของเราคือ 81 ซม. ติดต่อเรา หากคุณต้องการข้อมูล

อุปกรณ์ช่วยเหลือทางการแพทย์
อนุญาตให้ใช้อุปกรณ์ช่วยเดิน เช่น ไม้เท้า ไม้ยันรักแร้ และที่ช่วยเดินแบบพับเก็บได้บนเครื่อง อุปกรณ์ดังกล่าวต้องเก็บไว้ในที่เก็บที่ได้รับอนุญาตก่อนเครื่องขึ้นและลง พนักงานต้อนรับจะช่วยคุณจัดเก็บและนำอุปกรณ์ช่วยเหลือมาให้คุณเมื่อได้รับการร้องขอ

บริการห้องสุขา
บนเครื่องบินของเอทิฮัดทุกเที่ยวบินจะมีเก้าอี้รถเข็นเพื่อพาผู้โดยสารที่ไม่สามารถเคลื่อนที่เองได้ไปห้องน้ำบนเครื่องบิน  เที่ยวบินเกือบทุกเที่ยวบินของเรามีห้องสุขาพร้อมอุปกรณ์ช่วยเหลือสำหรับผู้ทุพพลภาพ กรุณา ติดต่อเรา หากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ลูกเรือของเราไม่สามารถให้ความช่วยเหลือในการใช้ห้องสุขา

อุปกรณ์การแพทย์ฉุกเฉินบนเครื่อง
มีไว้ใช้เฉพาะกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินเท่านั้น

การเตรียมการเรื่องรถพยาบาลและโรงพยาบาล
รถพยาบาลและการเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลหรือการจัดการเรื่องการเคลื่อนย้ายเป็นความรับผิดชอบของผู้โดยสารเอง เราไม่มีการบริการรถพยาบาลหรือการเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล

การเดินทางกับสายการบินพันธมิตร
หากเที่ยวบินทั้งหมดหรือบางช่วงของคุณดำเนินการโดยหนึ่งในสายการบินพันธมิตรของเรา, โปรดติดต่อสายการบินนั้นเพื่อขอความช่วยเหลือ เราไม่สามารถรับประกันบริการดังกล่าวบนเครื่องบินของสายการบินที่ไม่ได้ดำเนินการโดยเอทิฮัดได้

ติดต่อหาเราเพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ส่งความคิดเห็นให้เรา

เดินทางกับผู้ร่วมเดินทาง

ทั้งนี้มีข้อกำหนดว่าผู้โดยสารบางรายต้องมีผู้ติดตามในการเดินทางเพื่อให้ความช่วยเหลือตามเงื่อนไขการเดินทาง ซึ่งอาจจะเป็นผู้ช่วยเหลือด้านความปลอดภัยหรือผู้ดูแลส่วนตัวก็ได้ คลิก "อ่านข้อมูลเพิ่มเติม" เพื่อดูรายละเอียด

ผู้ร่วมเดินทางของเอทิฮัด

ผู้ช่วยด้านความปลอดภัย

ผู้ช่วยด้านความปลอดภัยคือบุคคลที่จะช่วยเหลือผู้โดยสารให้ออกนอกเครื่องบินในกรณีต้องอพยพฉุกเฉิน หรือจะคอยสื่อสารกับลูกเรือของเราเพื่อสรุปความด้านความปลอดภัย 

ผู้ช่วยด้านความปลอดภัย ไม่ใช่ผู้ดูแลส่วนตัวที่จะต้องตอบสนองความต้องการส่วนบุคคลของผู้โดยสาร ผู้ช่วยด้านความปลอดภัยจะต้องมีไว้ประจำบนเครื่องตามเงื่อนไขการบินในประเภทต่อไปนี้

 • เตียงเข็น - ผู้ช่วยเหลือด้านความปลอดภัยจะต้องสามารถตอบสนองความต้องการทางการแพทย์ของผู้โดยสารได้
 • ทุพพลภาพหรือมีความผิดปกติทางจิต - ไม่สามารถทำตามหรือตอบสนองคำแนะนำด้านความปลอดภัยได้อย่างเหมาะสม (เช่น โรคอัลไซเมอร์)
 • การทุพพลภาพด้านการเคลื่อนไหวอย่างรุนแรง - ไม่สามารถให้ความช่วยเหลือในการอพยพออกจากเครื่องบินได้
 • ทุพพลภาพทางการได้ยินและการมองเห็นที่รุนแรง (เช่น เป็นใบ้ตาบอด)

ผู้ดูแลส่วนตัว 

แนะนำให้ผู้โดยสารที่ไม่สามารถพึ่งพาตนเองได้ เดินทางกับผู้ดูแลส่วนตัว

ผู้ดูแลส่วนตัวคือบุคคลที่คุ้นเคยกับอาการของผู้โดยสารที่ทุพพลภาพ และสามารถตอบสนองความต้องการของผู้โดยสารขณะบินอยู่ได้ (รวมถึงกรณีเครื่องล่าช้า หรือเกิดเหตุความผิดปกติบนเครื่อง) เช่นกระบวนการทางการแพทย์ การป้อนอาหาร และความช่วยเหลือในการใช้ห้องสุขา

ผู้โดยสารที่ไม่ เหมาะสมที่จะเป็น ผู้ติดตาม

หมวดหมู่ผู้โดยสารเหล่านี้ถือว่ามีคุณสมบัติไม่เหมาะสมในการเป็น ผู้ติดตาม

 • ผู้โดยสารที่อายุต่ำกว่า 18 ปี
 • ผู้โดยสารที่ทุพพลภาพทางกายและจิต
 • ผู้โดยสารที่ขี้โรคหรืออ่อนแอ

ผู้โดยสารที่ปัญหาด้านสุขภาพเฉพาะ

อยู่ระหว่างการทานยา

เราแนะนำให้คุณนำยาประจำตัวใส่ในกระเป๋าถือ พร้อมกับใบสั่งยาหรือจดหมายจากแพทย์ที่ระบุยาที่กำลังรับประทานและปัญหาด้านสุขภาพ เพื่อเป็นการหลีกเลี่ยงปัญหาด้านศุลกากร ตรวจสอบว่าประเทศที่คุณกำลังเดินทางไปไม่มีการห้ามใช้ยาดังกล่าว

ยาบางชนิดที่มีจำหน่ายตามเคาเตอร์จ่ายยาในประเทศอื่นอาจเป็นสารที่ต้องควบคุมที่ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ควรนำใบสั่งยาของแพทย์ติดตัวไปยังประเทศที่กำลังเดินทางไป ขอแนะนำให้ผู้โดยสารทำความเข้าใจกับยาชนิดที่สามารถและไม่สามารถนำเข้าไปในประเทศนั้นได้

หากุคุณมีปัญหาด้านสุขภาพอยู่ก่อนแล้ว ขอแนะนำให้คุณพบแพทย์ก่อนเดินทางเพื่อให้แน่ใจว่าปัญหานั้นได้รับการควบคุมอย่างดี

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณมีประกันสุขภาพที่เหมาะสมและครอบคลุมระหว่างการเดินทางในต่างประเทศ

ไม่สามารถนำยาเข้าตู้เย็นได้ขณะอยู่บนเครื่อง ผู้โดยสารที่ต้องได้รับการฉีดยาบนเครื่องบินจะต้องกำจัดเข็มฉีดยาและหลอดฉีดยา โดยแจ้งแก่พนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน

อาการแพ้ และโรคภูมิแพ้รุนแรง

ทางสายการบินเอทิฮัดไม่สามารถรับรองได้ว่าสภาพแวดล้อมบนเครื่องหรืออาหารจะไร้สารก่อภูมิแพ้ ผู้โดยสารจะต้องเป็นผู้จัดการด้านอาหารที่ไร้สารก่อภูมิแพ้เอง

ผู้โดยสารที่มีความเสี่ยงเป็นโรคภูมิแพ้อย่างรุนแรงเนื่องจากได้รับสารก่อภูมิแพ้ต้อง

 • นำอุปกรณ์ฉีดยาแบบอัตโนมัติ (เช่น EpiPen) หรือกระบอกฉีดยา ติดตัวในกระเป๋าถือ และตรวจสอบว่าอุปกรณ์ดังกล่าวหรือผู้ที่เดินทางมาด้วยสามารถใช้งานได้
 • ต้องนำใบรับรองแพทย์หรือจดหมายจากแพทย์ขึ้นเครื่อง ซึ่งต้องมีอายุไม่เกิน 3 เดือน นับจากวันเดินทาง โดยยืนยันว่าต้องการใช้อุปกรณ์ฉีดยาแบบอัตโนมัติ และแจ้งใบรับรองแพทย์หรือจดหมายจากแพทย์ให้กับสายการบิน

ไขข้ออักเสบ

ผู้โดยสารที่เป็นโรคไขข้ออักเสบสามารถเดินทางได้โดยไม่ต้องมีใบรับรองแพทย์ อย่างไรก็ตาม หากไม่สามารถเดินได้ ต้องมีรายงานทางการแพทย์และ MEDIGF

แขนขาเทียม

ผู้โดยสารที่สามารถใช้สิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ บนเครื่องบินได้ด้วยตนเองไม่จำเป็นต้องใช้ใบรับรองแพทย์

โรคหอบหืด

ผู้โดยสารที่เป็นหอบหืดไม่จำเป็นต้องมีใบรับรองแพทย์ แนะนำให้ผู้โดยสายนำยาติดตัวไปในกระเป๋าถือ

แต่ หากต้องการใช้ออกซิเจน ผู้โดยสารต้องมีใบรับรองแพทย์ผ่าน MEDIF และต้องใช้รายงานทางการแพทย์เพื่อการขออนุมัติ

ผู้โดยสารที่ทุพพลภาพทางการมองเห็นหรือตาบอด

ผู้โดยสารที่ตาบอดถาวรสามารถเดินทางได้โดยไม่ต้องมีใบรับรองแพทย์ แต่ต้องมีการแจ้งความช่วยเหลือที่ต้องการเมื่อทำการจองบัตรโดยสาร ผู้โดยสารที่เดินทางเป็นกลุ่มต้องมีใบรับรองแพทย์แบบพิเศษ และต้องแจ้งให้สายการบินเอทิฮัดทราบก่อน 48 ชั่วโมง

ผู้โดยสารที่ตาบอดชั่วคราวจะต้องขอใบรับรองแพทย์ผ่าน MEDIF

พนักงานต้อนรับบนเครื่องบินจะอ่านเมนูอาหารให้คุณฟัง บอกชนิดอาหาร และตำแหน่งของอาหารในถาดของคุณ และช่วยเปิดบรรจุภัณฑ์ให้หากคุณร้องขอ

ผู้โดยสารที่เป็นใบ้หรือมีความบกพร่องทางการได้ยิน

แขกที่เป็นใบ้หรือหูหนวกไม่จำเป็นต้องขอ MEDIF แต่จะสามารถขอรับบริการคำแนะนำ เมื่อทำการจองได้ 

พนักงานต้อนรับบนเครื่องบินจะแจ้งให้คุณทราบเสมอเมื่อมีการประกาศต่างๆ ในระหว่างเที่ยวบิน

โรคเบาหวาน

ผู้ป่วยที่เป็นโรคเบาหวานไม่ต้องใช้ใบรับรองแพทย์เพื่อเดินทางกับสายการบินเอทิฮัด อย่างไรก็ตาม คุณอาจต้องการรับอาหารพิเศษหรือการรักษาต่างๆ ในระหว่างการเดินทาง หากคุณต้องการรับอาหารสำหรับผู้ป่วยเบาหวาน คุณสามารถแจ้งความจำนงได้ขณะทำการจองบัตรโดยสาร

คุณต้องมีรายงานจากแพทย์หากคุณนำยาหรือเข็มฉีดยาติดตัวไว้ในกระเป๋าถือของคุณ เพื่อที่คุณจะไม่มีปัญหาใดๆ ในระหว่างการตรวจสอบด้านความปลอดภัย ผู้โดยสารที่ต้องใช้อินซูลินจะต้องพกติดตัวไว้ในกระเป๋าถือของตนเอง โดยมีการห่อเก็บอย่างเหมาะสม ผู้โดยสารที่ต้องได้รับการฉีดยาบนเครื่องบินจะต้องกำจัดเข็มฉีดยาและหลอดฉีดยา โดยแจ้งแก่พนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน

คุณจำเป็นต้องขอใบรับรองแพทย์ (ผ่านทาง MEDIF) หากมีอาการที่ไม่แน่นอน หรือเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลเมื่อไม่นานมานี้

กระดูกหัก

ผู้โดยสารทุกคนที่เพิ่งดามกระดูกที่แตกเป็นรอยยาวหรือเข้าเฝือกขาอยู่ (เฝือกต้องมีอายุอย่างน้อย 48 ชั่วโมง) จะต้องมีใบรับรองแพทย์

ควรเปลี่ยนพลาสเตอร์สำหรับแผลสด(48 ชั่วโมงหรือน้อยกว่า) ที่อาจจะบวมภายในเฝือกเมื่อเดินทางในเที่ยวบินยาว

ไม่มีพื้นที่พิเศษสำหรับยกขาเหยียดสูงในชั้นประหยัด ผู้โดยสารที่ต้องยกขาเหยียดสูงควรพิจารณาจองบัตรโดยสารในโซนพรีเมี่ยม

อาการเกี่ยวกับปอดหรือหัวใจ

ผู้โดยสารที่เป็นโรคเกี่ยวกับหายใจขั้นรุนแรงที่ก่อให้เกิดอาการหายใจลำบากเมื่อเดินไกลกว่า 100 ม. บนพื้นราบ หรือต้องให้ออกซิเจนที่บ้านหรือที่โรงพยายาล (หรือในเที่ยวบินก่อนหน้านี้) อาจต้องใช้เครื่องให้ออกซิเจนบนเครื่องบิน

เครื่องให้ออกซิเจนบนเครื่องบินนั้นมีไว้สำหรับกรณีฉุกเฉินเท่านั้น

ผู้โดยสารที่เป็นโรคเกี่ยวกับการหายใจขั้นรุนแรงและผู้โดยสารที่ต้องให้ออกซิเจนตลอดเวลา รวมถึงผู้โดยสารที่ต้องใช้เตียงเข็นนั้นจะต้องแนบรายงานทางการแพทย์อย่างละเอียด รวมถึงความอิ่มตัวของออกซิเจนในอากาศในห้องและออกซิเจนเสริม และอัตราการไหลออกซิเจน มากับคำขอ MEDIF ด้วย

ความทุพพลภาพและอุปกรณ์ช่วยเหลือ

หากคุณต้องการขอใช้รถเข็นแค่ถึงประตูเครื่องบิน ไม่ต้องกรอกแบบฟอร์ม MEDIF เพียงแจ้งให้ตัวแทนการท่องเที่ยวทราบเมื่อทำการจองบัตรโดยสาร

กฎหมายการบินพลเรือนกำหนดให้ผู้โดยสารทุกคนจะต้องนั่งในที่นั่งของเครื่องบินโดยปรับให้พนักพิงตั้งตรงเมื่อจำเป็น

อุปกรณ์ช่วยเหลือที่ใช้ได้กับร่างกายส่วนบนมีดังนี้

 1. สายคาด สำหรับเด็กอายุเกิน 1 ขวบและมีน้ำหนักเกิน 20 กก. (ชั้น Y เท่านั้น)
 2. สายคาดพิเศษ สำหรับผู้ใหญ่ต้องการความช่วยเหลือพิเศษและเด็กที่มีน้ำหนักเกิน 20 กก.
 3. สายคาด CRELLING (โมเดล 27)
  - ชั้น Y เท่านั้น: ชนิด 27I (2-5 ปี) และ ชนิด 27A (5-8 ปี)
  - ทุกชั้น: ชนิด 27B (9 ปี - ผู้ใหญ่)
 4. สายคาดไหล่ CRELLING (HSB1)
  -ชั้น Y เท่านั้น: ชนิด HSB1 (2 ปี - ผู้ใหญ่)

อุปกรณ์ทางการแพทย์

FAA อนุมัติแล้ว

อุปกรณ์ทางการแพทย์ทั้งหมดที่ต้องการใช้งานบนเครื่องบินต้องได้รับการรับรองจาก FAA อุปกรณ์ดังกล่าวจะต้องมีฉลากรับรองจาก FAA ของสหรัฐฯ หรือผู้โดยสารจะต้องแสดงเอกสารการรับรองจากผู้ผลิตซึ่งมีการระบุว่าผลิตภัณฑ์ดังกล่าวได้รับการรับรองจาก FAA อุปกรณ์ทางการแพทย์ทั้งหมดทำงานโดยแบตเตอรี่ (เซลล์แห้ง) โดยแบตเตอรี่จะต้องใช้งานได้เป็นระยะเวลา 1.5 เท่าของระยะเวลาการบิน

ผู้ป่วยที่จำเป็นต้องใช้เครื่องช่วยหายใจต้องได้รับใบรับรองทางการแพทย์ล่วงหน้าก่อน และศูนย์การแพทย์ของสายการบินเอทิฮัดจะพิจารณาอนุม้ติเป็นรายกรณีไป หากได้รับอนุมัติแล้ว ผู้ป่วยที่จำเป็นต้องใช้เครื่องช่วยหายใจจะต้องเดินทางพร้อมกับแพทย์ผู้มีประสบการณ์ในส่งตัวผู้ป่วยด้วยอากาศยาน

เครื่องผลิตออกซิเจนแบบพกพา

หากคุณต้องการใช้อุปกรณ์ดังกล่าวบนเครื่องบิน คุณต้องแจ้งให้เราทราบก่อนที่เที่ยวบินของคุณจะออกเดินทางอย่างน้อย 72 ชั่วโมง

คุณจะต้องนำเอกสารเป็นลายลักษณ์อักษร (ใบรับรองแพทย์) ที่ลงชื่อโดยแพทย์ที่มีใบอนุญาตติดตัวในวันเดินทางและต้องแจ้งให้เจ้าหน้าที่เช็คอินทราบก่อนเวลาเช็คอินเป็นเวลาหนึ่งชั่วโมงด้วย

ยี่ห้อที่ได้รับอนุญาต
ในปัจจุบันกรมการบินพลเรือนทั่วไปของ UAE อนุญาตให้ใช้อุปกรณ์ยี่ห้อต่อไปนี้บนเครื่องบินของเอทิฮัดได้

 • AirSep Focus
 • AirSep FreeStyle
 • AirSep FreeStyle 5
 • AirSep LifeStyle
 • DeVilbiss Healthcare iGo
 • Inogen One
 • Inogen One G2
 • Inogen One G3
 • Inova Labs LifeChoice; or
 • International Biophysics LifeChoice
 • Inova Labs LifeChoice Activox
 • Invacare XPO2
 • Invacare XPO100
 • Invacare Solo2
 • Oxlife Independence Oxygen Concentrator
 • Oxus Inc. RS-00400; or
 • Delphi RS-00400
 • Precision Medical EasyPulse
 • Respironics EverGo
 • Respironics Simply Go
 • SeQual Eclipse
 • SeQual SAROS
 • SeQual Qxywell (model 4000)
 • Sequal eQuinox (model 4000)
 • VBOX Trooper

หมายเหตุสำคัญ
หากคุณมีอุปกรณ์ที่ FAA อนุมติแล้วและไม่มีในรายการข้างต้น คุณต้องแจ้งให้ทราบอย่างน้อย 120 ชั่วโมงก่อนเครื่องออกเดินทางและเตรียมเอกสารมาให้พร้อม

เมื่อนำเครื่องผลิตออกซิเจนส่วนตัวแบบใช้แบตเตอรี่ขึ้นเครื่องบินรวมกับสัมภาระอื่นและไม่ต้องการใช้งานในระหว่างเที่ยวบิน จะต้องถอดแบตเตอรี่ออกจากเครื่องและแยกเก็บไว้ต่างหาก เว้นแต่จะมีอุปกรณ์ป้องกันที่มีประสิทธิภาพสองชั้นเพื่อป้องกันการเปิดใช้งานเองโดยไม่ได้ตั้งใจในระหว่างการเดินทาง

การพกพาและการใช้งาน
ผู้โดยสารสามารถพกพาและใช้งานอุปกรณ์บนเครื่องบินได้ตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้

 1. อุปกรณ์ดังกล่าวไม่รบกวนการทำงานของอุปกรณ์ไฟฟ้า อุปกรณ์นำทาง หรืออุปกรณ์สื่อสาร
 2. ไม่มีควันหรือเปลวไฟภายในระยะ 10 ฟุตจากแถวที่มีผู้ใช้เครื่องผลิตออกซิเจนแบบพกพา
 3. ขณะทื่เครื่องกำลังเคลื่อนที่ ขึ้นหรือลง อุปกรณ์ ต้อง
  นำไปเก็บไว้ใต้ที่นั่งหน้าผู้ใช้ หรือสถานที่เก็บที่ได้รับอนุญาต เพื่อไม่ให้กีดขวางทางเดินบนเครื่อง
  หากต้องการใช้งาน ให้ใช้ที่ที่นั่งตนเองที่ไม่ไปรบกวนผู้โดยสารคนอื่น หรือขัดกับเหตุฉุกเฉินหรือทางออกแบบปกติ หรือบนทางเดินบนเครื่อง
 4. ไม่อนุญาตให้ผู้ที่ใช้เครื่องผลิตออกซิเจนแบบพกพานั่งที่แถวทางออก
 5. เมื่อนักบินสั่งปิดสัญญาณ "รัดเข็มขัดนิรภัย" หรืออนุญาตให้ผู้โดยสารเดินไปเดินมาในห้องโดยสารได้ ผู้โดยสารจะสามารถใช้งานเครื่องผลิตออกซิเจนแบบพกพาต่อได้
 6. ผู้ใช้เครื่องผลิตออกซิเจนแบบพกพาต้องเข้าข่ายเงื่อนไขต่อไปนี้จึงจะสามารถใช้งานอุปกรณ์ดังกล่าวบนเครื่องบินได้
 • ผู้ใช้จะต้องสามารถได้ยินสัญญาณเตือนของอุปกรณ์ สามารถเห็นแสงไฟเตือน และมีความสามารถในการตอบสนอง ต่อสัญญาณและแสงไฟเตือนต่างๆ หรือเดินทางกับผู้ที่สามารถดำเนินการดังกล่าวได้
 • ผู้ใช้จะต้องแน่ใจว่าเครื่องผลิตออกซิเจนแบบพกพาปราศจากน้ำมัน จาระบี หรือผลิตภัณฑ์ปิโตเลียมอื่นๆ และอยู่ในสภาพที่ไม่มีความเสียหายหรือมีร่องรอยความเสียหายที่มากเกินไป
 • ผู้ใช้จะต้องแจ้งให้แผนกรับจองของเอทิฮัดทราบว่าต้องการใช้เครื่องผลิตออกซิเจนแบบพกพาบนเครื่องบินและต้องอนุญาตให้ลูกเรือดูใบรับรองแพทย์ด้วย
 • ผู้ที่ใช้เครื่องสร้างออกซิเจนแบบพกพาสามารถใช้โลชั่นหรือขึ้ผึ้งที่ใช้ได้กับออกซิเจนเท่านั้น
 • ผู้ใช้ซึ่งใบรับรองแพทย์ระบุระยะเวลาการใช้ออกซิเจนจะต้องขอรับแผนการบินและระยะเวลาจากผู้ดำเนินการบิน ผู้ใช้ต้องนำแบตเตอรี่จำนวนเพียงพอที่จะใช้งานตามระยะเวลาที่ใบรับรองแพทย์กำหนดและต้องมีแบตเตอรี่สำรองเผื่อกรณีความล่าช้าที่ไม่ได้คาดไว้ก่อนด้วย
 • ผู้ใช้จะต้องแน่ใจว่าแบตเตอรี่ของเครื่องผลิตออกซิเจนแบบพกพาที่นำติดตัวขึ้นเครื่องบินจะไม่ก่อให้เกิดไฟฟ้าลัดวงจร และต้องหีบห่อในลักษณะที่ป้องกันการเกิดความเสียหาย การป้องกันแบตเตอรี่ไม่ให้เกิดไฟฟ้าลัดวงจรนั้นรวมถึง
  การใช้แบตเตอรี่ที่ออกแบบให้ขั้วอยู่ลึกเข้าไปข้างใน
  การหีบห่อที่ป้องกันไม่ให้ขั้วแบตเตอรี่สัมผัสกับสิ่งต่างๆ ที่เป็นโลหะ (รวมถึงขั้วของแบตเตอรี่ก้อนอื่นๆ ด้วย)

อุปกรณ์ควบคุมแรงดันอากาศอย่างต่อเนื่อง (CPAP/BIPAP)

การพกพาและการใช้ CPAP/BIPAP

ไม่จำเป็นต้องมีการขอใบรับรองแพทย์ก่อนเดินทาง ผู้โดยสารสามารถพกพาและใช้งานอุปกรณ์บนเครื่องบินได้ตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้

 1. อุปกรณ์ต้องมีฉลากรับรองจากผู้ผลิตว่าเป็นไปตามมาตรฐานข้อกำหนดของ FAA สำหรับอุปกรณ์ไฟฟ้าทางการแพทย์แบบพกพาหรือมีจดหมายรับรองมาตรฐานของ FAA จากผู้ผลิต
 2. น้ำหนักและขนาดสูงสุด (กว้าง ยาว สูง) ของอุปกรณ์ที่ผู้โดยสารจะใช้ต้องไม่ใหญ่กว่าสัมภาระที่อนุญาตให้นำขึ้นเครื่องเพื่อไม่ให้กีดขวางทางเดินหรือทางเข้าที่นั่ง
 3. จะต้องใช้อุปกรณ์ ณ บริเวณที่นั่งเท่านั้น โดยไม่วางกีดขวางทางออกปกติหรือทางออกฉุกเฉิน และไม่กีดขวางบริเวณทางเดินผู้โดยสาร และผู้ใช้จะไม่ได้รับอนุญาตให้นั่งที่แถวทางออก

เจ้าหน้าที่เช็คอินจะตรวจสอบอุปกรณ์ว่ามีสภาพตรงตามมาตรฐานที่กำหนดไว้หรือไม่

ข้อกำหนดสำหรับแบตเตอรี่:

คุณต้องตรวจสอบว่าอุปกรณ์ทั้งหมดทำงานโดยแบตเตอรี่และไม่จำเป็นต้องเชื่อมต่อกับเต้าเสียบของเครื่องบิน

หากอุปกรณ์ใช้พลังงานจากแบตเตอรี่ลิเธียมมากกว่า 100 วัตต์ต่อชั่วโมง แต่ไม่เกิน 160 วัตต์ต่อชั่วโมง คุณต้องส่งอีเมลไปที่ contactcentre@etihad.ae 48 ชั่วโมงล่วงหน้าเพื่อขอรับการอนุมัติก่อนออกเดินทาง

คุณต้องนำแบตเตอรี่ที่ชาร์จจนเต็มขึ้นเครื่อง โดยแบตเตอรี่จะต้องเพียงพอต่อการชาร์จอุปกรณ์ได้ไม่น้อยกว่า 150% ของระยะเวลาการบินสูงสุดที่คาดไว้

คุณต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าแบตเตอรี่สำรองอยู่ในสัมภาระที่ถือขึ้นเครื่องเท่านั้น

แบตเตอรี่เหล่านี้ต้องเก็บแยกกันและต้องอยู่ในหีบห่อที่มีลักษณะดังนี้

 • ป้องกันจากความเสียหาย (เช่น เก็บแบตเตอรี่แต่ละอันไว้ในกระเป๋าที่ช่วยป้องกันความเสียหาย)
 • หุ้มฉนวนบริเวณข้อต่อ (เช่น เก็บไว้ในถุงกันกระแทกและ/หรือพันเทปบริเวณขั้วต่อที่โผล่ออกมา)
เมื่อนำอุปกรณ์ไฟฟ้าทางการแพทย์แบบใช้แบตเตอรี่ขึ้นเครื่องบินรวมกับสัมภาระอื่นและไม่ต้องการใช้งานในระหว่างเที่ยวบิน จะต้องถอดแบตเตอรี่ออกจากเครื่องและแยกเก็บไว้ต่างหาก เว้นแต่จะมีอุปกรณ์ป้องกันที่มีประสิทธิภาพสองชั้นเพื่อป้องกันการเปิดใช้งานเองโดยไม่ได้ตั้งใจในระหว่างการเดินทาง

อุปกรณ์การหายใจ และเครื่องช่วยหายใจ

ต้องมีการขอใบรับรองแพทย์ตามระบบ MEDIF ก่อนเดินทาง

หากคุณต้องการใช้อุปกรณ์ดังกล่าวบนเครื่องบิน คุณต้องแจ้งให้เราทราบก่อนที่เที่ยวบินของคุณจะออกเดินทางอย่างน้อย 72 ชั่วโมง

ผู้โดยสารที่ต้องการใช้เครื่องช่วยหายใจจะได้รับการดูแลจากแพทย์หรือพยาบาลผู้เชี่ยวชาญ ความเหมาะสมของพยาบาลหรือแพทย์ที่จะดูแล จะได้รับการประเมินโดยศูนย์การแพทย์ของสายการบินเอทิฮัดตามรายงานทางการแพทย์ที่ได้รับ

ต้องนำเอกสารเป็นลายลักษณ์อักษร (ใบรับรองแพทย์) ที่ลงชื่อโดยแพทย์ที่มีใบอนุญาตมาในวันเดินทางด้วย รายงานกับโต๊ะเช็คอินหนึ่งชั่วโมงก่อนกำหนดการเช็คอินตามตาราง

ใบรับรองแพทย์ต้องระบุดังนี้

 1. ผู้ใช้เครื่องมือมีความสามารถทางกายภาพและการรับรู้ในด้านการมองเห็น ได้ยิน และเข้าใจคำเตือนต่างๆ ทั้งทางเสียงและการสายตา และสามารถดำเนินการตอบสนองได้อย่างเหมาะสมโดยไม่ต้องมีผู้ช่วยเหลือ
 2. ไม่ว่าจะจำเป็นต้องใช้ออกซิเจนเพียงบางช่วงหรือตลอดการเดินทาง
 3. ระบุอัตราการไหลสูงสุดของออกซิเจนต่อความกดอากาศระดับต่างๆ ในห้องโดยสายของเครื่องบินภายใต้สภาพการใช้งานปกติ

การพกพาและการใช้งาน
ผู้โดยสารสามารถพกพาและใช้งานอุปกรณ์บนเครื่องบินได้ตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้

 1. ในการพกพาอุปกรณ์การหายใจและเครื่องช่วยหายใจจะต้องได้รับใบรับรองแพทย์ทางระบบ MEDIF (ใบรับรองแพทย์เอทิฮัด)เป็นการล่วงหน้าก่อนเท่านั้น
 2. เครื่องช่วยหายใจ และอุปกรณ์ควบคุมแรงดันอากาศอย่างต่อเนื่องจะต้องมีฉลากรับรองจากผู้ผลิตว่ามีมาตรฐานตามข้อกำหนดของ FAA สำหรับอุปกรณ์ไฟฟ้าทางการแพทย์แบบพกพา
 3. น้ำหนักและขนาดสูงสุด (กว้าง ยาว สูง) ของอุปกรณ์ที่ผู้โดยสารจะใช้จะต้องมีขนาดเหมาะสมกับการนำเข้าห้องโดยสาร สามารถเก็บไว้ใต้ที่นั่งหรือพื้นที่เก็บของเหนือศีรษะ หรือมีการป้องกันการเคลื่อนที่ไปทางด้านข้างหรือแนวขึ้นลง
 4. จะต้องใช้อุปกรณ์ ณ บริเวณที่นั่งเท่านั้น โดยไม่วางกีดขวางทางออกปกติหรือทางออกฉุกเฉิน และไม่กีดขวางบริเวณทางเดินผู้โดยสาร และผู้ใช้จะไม่ได้รับอนุญาตให้นั่งที่แถวทางออก
 5. ต้องนำแบตเตอรี่จำนวนที่เหมาะสมต่อการใช้งานติดตัวไปด้วย และต้องจัดเก็บแบตเตอรี่สำรองในบรรจุภัณฑ์ที่ตรงตามข้อกำหนดด้านความปลอดภัย
 6. เจ้าหน้าที่เช็คอินจะตรวจสอบอุปกรณ์ว่ามีสภาพตรงตามมาตรฐานที่กำหนดไว้หรือไม่