ข้อมูลกฎหมาย

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

โปรดอ่านข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้อย่างละเอียดก่อนเริ่มใช้งานเว็บไซต์ของเอทิฮัด
ดูข้อมูลเพิ่มเติมข้อกำหนดและเงื่อนไข

นโยบายเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว

เอทิฮัด แอร์เวย์ พี.เจ.เอส.ซี. ("เอทิฮัด") คือบริษัทแห่งหุ้นร่วมค้ามหาชน ที่ก่อตั้งตามกฤษฏีกาเอมิริ และตั้งอยู่ในเอมิเรตแห่งอาบูดาบิ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ โดยคำว่าเอทิฮัดจะรวมไปถึงเอทิฮัด แอร์เวย์, เอทิฮัด ฮอลิเดย์, เอทิฮัด คริสตัล คาร์โก้ และตราสินค้า ผลิตภัณฑ์ หรือชื่อทางการค้าอื่นๆ ในบางโอกาสด้วย
ดูข้อมูลเพิ่มเติมนโยบายเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว

Etihad Guest Terms and Conditions

These Terms and Conditions form the basis of the Etihad Guest programme.
ดูข้อมูลเพิ่มเติมEtihad Guest Terms and Conditions

ข้อมูลทางกฎหมายเพิ่มเติม

Terms and conditions US

Please review these US terms and conditions carefully before using the Etihad Websites.  
ดูข้อมูลเพิ่มเติมTerms and conditions US

เงื่อนไขของการบริการขนส่ง

เว้นแต่จะมีการกำหนดไว้ในข้อที่ 2.2 และ 2.4 เงื่อนไขการให้บริการของเราจะใช้กับเที่ยวบินและส่วนของเที่ยวบินที่เราให้บริการซึ่งจะมีรหัสสายการบินของเราแสดงอยู่ที่ช่อง "ผู้ให้บริการ" ที่บัตรโดยสารของคุณหรือตามข้อที่ได้กล่าวนั้น เรามีภาระผูกพันตามกฎหมายกับคุณ
ดูข้อมูลเพิ่มเติมเงื่อนไขของการบริการขนส่ง

ข้อกำหนดและเงื่อนไขเอทิฮัดฮอลิเดย์

ข้อกำหนดและข้อมูลอื่นๆ ในแผ่นพับเอทิฮัดฮอลิเดย์ ใบแสดงราคา เอกสารประชาสัมพันธ์ที่แยกต่างหากหรือเว็บไซต์ของเราถือว่าเป็นติดต่อระหว่างคุณกับเรา วันหยุดทั้งหมดขึ้นอยู่กับการจำนวนที่ว่างอยู่และเงื่อนไขการจองวันหยุดนั้น
ดูข้อมูลเพิ่มเติมข้อกำหนดและเงื่อนไขเอทิฮัดฮอลิเดย์