คำแถลงความเป็นส่วนตัวของสายการบินเอทิฮัด PJSC

นิติบุคคลที่รับผิดชอบเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณก็คือสายการบินเอทิฮัด PJSC

สายการบินเอทิฮัด PJSC คือบริษัทร่วมทุนมหาชนที่ก่อตั้งขึ้นตาม Emiri Decree และรวมกันเป็นบริษัทในเอมิเรตส์แห่งอาบูดาบี สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ เอทิฮัดจะดำเนินงานผ่านสำนักงานสาขา ฝ่าย และแผนกปฏิบัติการต่างๆ ซึ่งรวมถึงสายการบินเอทิฮัด เอทิฮัดฮอลิเดย์ และเอทิฮัดคาร์โก  สายการบินเอทิฮัด PJSC จะประกอบขึ้นเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มการบินเอทิฮัด  หากคุณต้องการตรวจสอบคำแถลงความเป็นส่วนตัวของกลุ่มการบินเอทิฮัด โปรดเข้าไปที่ www.theetihadaviationgroup.com หรือเขียนจดหมายไปที่ Ethics and Compliance Office, Etihad Aviation Group, Head Quarters, Khalifa City A, PO Box 35566, Abu Dhabi, UAE

ที่สายการบินเอทิฮัด PJSC และบริษัทในเครือและสำนักงานสาขาของเรา (ซึ่งเรียกรวมกันว่า "สายการบินเอทิฮัด" "เรา") เราจะให้ความสำคัญกับหน้าที่รับผิดชอบของเราในเรื่องการคุ้มครองและความเป็นส่วนตัวของข้อมูลอย่างจริงจัง คำแถลงนี้จะอธิบายว่าเราเก็บรวบรวม ประมวลผล ใช้ เปิดเผย และถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอย่างไรในฐานะผู้ควบคุมข้อมูล ซึ่งจะครอบคลุมถึงกรณีต่างๆ ที่คุณติดต่อเรา ใช้บริการของเรา หรือโต้ตอบกับเว็บไซต์ของเรา เช่น www.etihad.com และแอพมือถือของเอทิฮัด (ทั้งหมดนี้คือ "เว็บไซต์ของเอทิฮัด")

เงื่อนไขการใช้งาน

การใช้เว็บไซต์ของเอทิฮัดจะอยู่ภายใต้เงื่อนไขการใช้งานที่ยอมรับได้ของเรา ซึ่งสามารถดูได้ใน ข้อกำหนดและเงื่อนไข ของเรา ผลิตภัณฑ์และบริการใดๆ ที่จัดไว้ให้จะอยู่ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไข นโยบายการดูแลลูกค้า และเงื่อนไขทั่วไปในการขนส่งของเรา

การปรับปรุง

เราอาจแก้ไขคำแถลงนี้เป็นระยะๆ เพื่อปรับปรุงให้ทันสมัยกับข้อกำหนดทางกฎหมายและวิธีที่เราดำเนินธุรกิจของเรา โปรดตรวจสอบหน้าเหล่านี้อยู่เสมอเพื่อดูคำแถลงนี้ในฉบับล่าสุด  หากเราทำการเปลี่ยนแปลงคำแถลงความเป็นส่วนตัวนี้ในสาระสำคัญ เราก็จะพยายามแจ้งให้คุณทราบด้วยคำบอกกล่าวบนเว็บไซต์หรืออีเมลของเรา ("คำบอกกล่าวการเปลี่ยนแปลง")

เว็บไซต์ของบุคคลภายนอก

เว็บไซต์ของเอทิฮัดอาจมีลิงก์ที่พาคุณไปยังเว็บไซต์อื่นๆ เราจะไม่รับผิดชอบเกี่ยวกับวิธีที่เว็บไซต์ของบุคคลภายนอกดำเนินงานหรือวิธีที่พวกเขาอาจประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ ที่คุณให้ไว้กับพวกเขา เป็นเรื่องสำคัญที่คุณจะต้องเข้าใจเรื่องนี้และตรวจสอบนโยบายความเป็นส่วนตัวและเงื่อนไขการใช้งานนั้นๆ ของพวกเขา

ข้อมูลส่วนบุคคลอะไรบ้างที่เราเก็บรวบรวมและเราจะใช้ข้อมูลนั้นเมื่อใดและเพราะเหตุใด

ในหัวข้อนี้ คุณจะได้ทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ

 • ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บรวบรวม
 • เมื่อใดที่เราเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล
 • วิธีที่เราใช้ข้อมูลส่วนบุคคล

ข้อมูลเที่ยวบินและการจอง

หากคุณใช้เว็บไซต์ของเอทิฮัดเพื่อทำการจองเที่ยวบินหรือจัดการการจอง เราก็จะเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลเกี่ยวกับคุณตามที่จำเป็นเพื่อจัดการการจอง ซึ่งอาจรวมถึงข้อมูลส่วนบุคคล เช่น ชื่อของคุณ วันเดือนปีเกิด ที่อยู่ รายละเอียดเกี่ยวกับญาติที่ใกล้ชิดที่สุด หมายเลขบันทึกชื่อผู้โดยสาร ("หมายเลข PNR") เพศ รายละเอียดหนังสือเดินทาง อาหารที่คุณชอบ หรือการอ้างถึงการเป็นสมาชิกโปรแกรมสะสมไมล์ เช่น ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านของคุณ (หากมี) พร้อมด้วยรายละเอียดการชำระเงิน (เช่น หมายเลขบัตรเครดิตของคุณ) และข้อมูลติดต่อ (เช่น หมายเลขโทรศัพท์และที่อยู่อีเมล) สำหรับผู้โดยสารที่ทำการจอง  

เรายังอาจพยายามเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลประเภทพิเศษจากคุณเพื่อวัตถุประสงค์ในการจัดให้คุณได้รับบริการที่ปรับปรุงให้ดีขึ้น เช่น บริการทางการแพทย์ โดยที่ข้อมูลดังกล่าวจะได้รับการจัดการด้วยความระมัดระวังเป็นพิเศษจากเรา  ข้อมูลประเภทพิเศษเหล่านี้จะรวมถึงรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพของคุณ เช่น คุณใช้เก้าอี้รถเข็นหรือจำเป็นต้องใช้ถังออกซิเจนหรือไม่ พฤติกรรมสุขภาพบางอย่าง เช่น คุณสูบบุหรี่หรือไม่ และศาสนาของคุณ  ในพฤติการณ์ที่จำกัด เช่น ในกรณีที่เราให้บริการคนขับรถแก่คุณ เราก็อาจเก็บรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับตำแหน่งที่ตั้งของคุณโดยใช้ระบบอย่างเช่น GPS  

หากคุณหรือผู้โดยสารที่เดินทางคนใดมีความต้องการพิเศษด้านสุขภาพ อาหาร และการเข้าถึงซึ่งคุณหรือผู้โดยสารต้องการให้เรารับทราบ เราก็อาจเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับประเด็นดังกล่าวในกรณีที่มีการให้ไว้

ในกรณีที่คุณทำการจองในนามของผู้โดยสารที่เดินทางคนอื่นๆ คุณก็มีหน้าที่รับผิดชอบที่จะต้องเป็นตัวแทนของผู้โดยสารดังกล่าวในขั้นตอนการจอง และอธิบายว่าเราจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้โดยสารเหล่านั้นตามที่ระบุไว้ในคำแถลงความเป็นส่วนตัวนี้อย่างไร คุณจะต้องได้รับความยินยอมจากพวกเขาเพื่อทำการจองและแบ่งปันรายละเอียดของพวกเขากับเราตามที่คาดหมายไว้โดยคำแถลงความเป็นส่วนตัวนี้  เราจะสันนิษฐานว่าคุณได้ดำเนินการเช่นนั้นแล้ว  เราอาจอยู่ภายใต้หน้าที่ทางกฎหมายที่แยกต่างหากที่จะต้องอธิบายให้พวกเขาทราบว่าเรากำลังควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลของพวกเขา แม้ว่าข้อมูลที่มาอยู่กับเรานั้นจะมาจากคุณก็ตาม

ข้อมูลผู้โดยสารล่วงหน้า

ในบางเส้นทาง เราจะต้องส่งรายละเอียดของแผนการเดินทางและรายละเอียดการจองที่อยู่ในระบบบันทึกชื่อผู้โดยสารของเราให้กับเจ้าหน้าที่ควบคุมพรมแดน เจ้าหน้าที่ศุลกากร และเจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมายที่ท่าขาเข้า/ขาออกในแผนการเดินทางของคุณ  เราจะแบ่งปันข้อมูลนี้กับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องตามที่กฎหมายในพื้นที่และกฎหมายที่ใช้บังคับกำหนดไว้และให้อนุญาต

หากคุณอยู่ในฝรั่งเศส หรือบินไปยัง/ออกจากฝรั่งเศส โปรดทราบว่าตาม Article L 237 -7 ของประมวลกฎหมายว่าด้วยความปลอดภัยภายในประเทศของฝรั่งเศส (French Internal Security Code) ผู้ให้บริการขนส่งทางอากาศจะสามารถส่งข้อมูลการจองที่เก็บรวบรวมจากผู้โดยสารของตน (PNR) ให้กับหน่วยงานบริการภาครัฐระดับประเทศของฝรั่งเศสและเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจเพื่อวัตถุประสงค์และภายใต้เงื่อนไขตามที่กำหนดไว้ใน Decret N° 2014-1095 ลงวันที่ 26 กันยายน 2014

โปรแกรมสะสมไมล์ของเอทิฮัดเกสท์

หากคุณเข้าร่วมโปรแกรมสะสมไมล์ของเรา ซึ่งคือเอทิฮัดเกสท์ คุณก็จะถูกขอให้ลงทะเบียนรายละเอียดส่วนตัวของคุณกับเอทิฮัดเกสท์ ซี่งจะทำให้เอทิฮัดเกสท์สามารถจัดการบัญชีของคุณและจัดหารางวัลและสิทธิประโยชน์ให้กับคุณได้   โดยอาจรวมถึงข้อมูล เช่น ชื่อของคุณ วันเดือนปีเกิด ที่อยู่ อีเมล หมายเลขโทรศัพท์ ญาติที่ใกล้ชิดที่สุด รูปถ่ายของคุณ รายละเอียดหนังสือเดินทาง รายละเอียดบัตรเครดิตของคุณ รวมถึงวันหมดอายุของบัตร, หมายเลขเอทิฮัดเกสท์ของคุณ, หมายเลข PNR, หมายเลขตั๋วเครื่องบิน, รายละเอียดเกี่ยวกับวิชาชีพ เช่น วิชาชีพของคุณ ตำแหน่ง บทบาทหน้าที่ รวมถึงเลขที่ใบอนุญาตของวิชาชีพ  ในพฤติการณ์พิเศษ บริษัทในเครือบางแห่งหรือบริการบางอย่างของสายการบินเอทิฮัด เช่น เอทิฮัดเกสท์ อาจมีการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลบางอย่าง รวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลประเภทพิเศษ (ตามที่กำหนดไว้ในกฎระเบียบคุ้มครองข้อมูลทั่วไป (General Data Protection Regulation)) ซึ่งได้รับในระหว่างเที่ยวบินของคุณ ตามที่ระบุไว้ในนโยบายนี้  

เมื่อคุณเข้าร่วมเอทิฮัดเกสท์ คุณก็จะถูกขอให้ยืนยันว่าคุณตกลงที่จะแบ่งปันข้อมูลระหว่างสายการบินเอทิฮัดกับเอทิฮัดเกสท์เพื่อรับสิทธิประโยชน์เหล่านี้ ข้อมูลใดๆ ที่แบ่งปันกับเอทิฮัดเกสท์จะอยู่ภายใต้ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อกำหนดและเงื่อนไขที่แยกต่างหากของเอทิฮัดเกสท์ ซึ่งคุณสามารถดูได้ ที่นี่

การช่วยเหลือลูกค้าและบริการออนไลน์

หากคุณติดต่อเราโดยมีคำถามหรือความเห็นเกี่ยวกับบริการของเรา หรือต้องการให้เราคอยแจ้งคุณเกี่ยวกับข่าวสารและการปรับปรุงล่าสุดที่เอทิฮัด เราก็จำเป็นที่จะต้องเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับคุณ (รวมถึงรายละเอียดการติดต่อของคุณ) เพื่อช่วยเราในการตอบคำถามของคุณหรือดำเนินการตามคำขอของคุณ โดยเราอาจทำเช่นนี้เมื่อคุณโทรศัพท์ไปที่ศูนย์ช่วยเหลือลูกค้าของเรา หรือโต้ตอบกับเราผ่านเครื่องมือช่วยเหลือทางออนไลน์ของเรา  ข้อมูลนี้อาจรวมถึงชื่อของคุณ วันเดือนปีเกิด ที่อยู่ อีเมล หมายเลขโทรศัพท์ ญาติที่ใกล้ชิดที่สุด รูปถ่ายของคุณ รายละเอียดหนังสือเดินทาง รายละเอียดบัตรเครดิตของคุณ รวมถึงวันหมดอายุของบัตร, หมายเลขเอทิฮัดเกสท์ของคุณ, หมายเลข PNR, หมายเลขตั๋วเครื่องบิน, รายละเอียดเกี่ยวกับวิชาชีพ เช่น วิชาชีพของคุณ ตำแหน่ง บทบาทหน้าที่ รวมถึงเลขที่ใบอนุญาตของวิชาชีพ  เรายังอาจจำเป็นต้องพยายามเก็บรวบรวมข้อมูลประเภทพิเศษจากคุณ เพื่อวัตถุประสงค์ในการทำความเข้าใจกับคำถามหรือคำขอของคุณอย่างถูกต้อง โดยที่ข้อมูลดังกล่าวจะได้รับการจัดการด้วยความระมัดระวังเป็นพิเศษจากเรา  ข้อมูลประเภทพิเศษเหล่านี้อาจรวมถึงรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพของคุณ เช่น คุณใช้เก้าอี้รถเข็นหรือจำเป็นต้องใช้ถังออกซิเจนหรือไม่ พฤติกรรมสุขภาพบางอย่าง เช่น คุณสูบบุหรี่หรือไม่ เชื้อชาติและชาติพันธุ์ของคุณ ศาสนาของคุณ

เรายังอาจเก็บรักษาบันทึกการสื่อสารใดๆ ที่เรามีกับคุณ (รวมถึงบันทึกการโทรศัพท์ของคุณ) เราจะทำเช่นนี้โดยสอดคล้องกับกฎหมายที่ใช้บังคับเพื่อช่วยเฝ้าติดตามและปรับปรุงคุณภาพของบริการช่วยเหลือลูกค้าของเรา เพื่อยื่นและต่อสู้กับการเรียกร้องสิทธิทางกฎหมาย และเพื่อปฏิบัติตามหน้าที่ทางกฎหมายที่เรามี ในกรณีที่คุณได้ขอรับข้อมูลอัพเดทจากเรา คุณก็จะสามารถเปลี่ยนแปลงความชอบของคุณได้ตามที่ต้องการ (หากต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดู หัวข้อ 'การอัพเดทโปรไฟล์ส่วนตัวและความชอบของคุณ' ด้านล่างนี้)

งานกิจกรรมและการส่งเสริมการขาย

ในบางโอกาส เราจะจัดงานกิจกรรมและการส่งเสริมการขายพิเศษเพื่อแนะนำเอทิฮัดให้กับลูกค้ารายใหม่ หากคุณมางานกิจกรรมเหล่านี้ หรือเข้าร่วมการส่งเสริมการขาย เราก็อาจขอรายละเอียดส่วนตัวของคุณเพื่อช่วยเราในการดำเนินการส่งเสริมการขายและคอยติดต่อสื่อสารกับคุณเกี่ยวกับบริการของเราและข้อเสนอพิเศษใดๆ ที่เราคิดว่าอาจน่าสนใจ  ข้อมูลใดๆ ที่คุณให้ไว้ก็จะนำไปใช้ตามข้อกำหนดของคำแถลงความเป็นส่วนตัวนี้และคุณสามารถยกเลิกการสมัครรับข่าวสารเพิ่มเติมจากเราเมื่อใดก็ได้

มูลฐานทางกฎหมายในการใช้ข้อมูลของคุณ

เราจะเก็บรวบรวม ใช้ และแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเฉพาะในกรณีที่เรามีมูลฐานทางกฎหมายที่เหมาะสมในการทำเช่นนั้นเท่านั้น มูลฐานทางกฎหมายที่เหมาะสมจะรวมถึง

 • กรณีที่เราจำเป็นต้องใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในการปฏิบัติตามสัญญาหรือดำเนินการเพื่อเข้าทำสัญญากับคุณ ตัวอย่างเช่น เพื่อชำระเงินและจัดการข้อกำหนดสำหรับการจองการเดินทางใดๆ ที่คุณมีกับเรา หรือจัดการการเดินทางของคุณให้เสร็จสิ้น หากคุณเป็นผู้โดยสารในการจองเที่ยวบิน
 • ผลประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมายของเราในฐานะองค์กรทางการค้า ตัวอย่างเช่น เราอาจบันทึกการโทรศัพท์ไปยังศูนย์บริการลูกค้าของเราเพื่อให้เราสามารถตรวจสอบกระบวนการจัดการกับการรับสายของเราและตรวจสอบให้แน่ใจว่าเราให้บริการลูกค้าด้วยมาตรฐานที่สูงอย่างต่อเนื่อง เราอาจใช้ข้อมูลติดต่อของลูกค้าเพื่อคอยแจ้งลูกค้าของเรา เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินและข้อความที่สำคัญอื่นๆ เกี่ยวกับบริการ  เรายังอาจแจ้งให้คุณทราบถึงเส้นทางใหม่ของเราและข้อเสนอพิเศษที่คุณอาจสนใจ ในกรณีเหล่านี้ เราจะเคารพสิทธิความเป็นส่วนตัวของคุณและตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณสามารถคัดค้านการประมวลผลข้อมูลตามที่อธิบายไว้ในหัวข้อ “สิทธิของคุณ” ด้านล่างนี้
 • กรณีที่เราจำเป็นต้องใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อปฏิบัติตามหน้าที่ที่เรามีทางกฎหมายหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง ตัวอย่างเช่น ในบางประเทศ เราจะต้องแบ่งปันรายละเอียดผู้โดยสารล่วงหน้ากับเจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมายในสนามบินที่เป็นจุดหมายปลายทางก่อนการออกเดินทาง ตามที่อธิบายไว้ในหัวข้อ "ข้อมูลผู้โดยสารล่วงหน้า"  และ
 • กรณีที่เราได้รับความยินยอมจากคุณในการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณสำหรับกิจกรรมนั้นๆ ตัวอย่างเช่น เพื่อแจ้งข้อเสนอพิเศษจากตัวเราเองและพันธมิตรของเราซึ่งเราเห็นว่าคุณอาจสนใจ

เพื่อช่วยให้คุณเข้าใจมูลเหตุทางกฎหมายที่เราประมวลผลข้อมูลของคุณ โปรดตรวจสอบตารางด้านล่างนี้ซึ่งระบุมูลฐานทางกฎหมายที่เราประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในบางพฤติการณ์  ทั้งนี้ อาจมีมูลฐานทางกฎหมายหนึ่งข้อหรือมากกว่าหนึ่งข้อที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมที่ระบุไว้  โดยกิจกรรมเหล่านี้อาจมีการแก้ไขและปรับปรุงเป็นระยะๆ

มูลฐานทางกฎหมายในการใช้ข้อมูลของคุณ
ตาราง #เราใช้ข้อมูลของคุณเพื่อการใดรายละเอียดเพิ่มเติมมูลฐานทางกฎหมายในการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล

1

การจัดการรายละเอียดเที่ยวบินและการเช็คอินของคุณ

เพื่อตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้ทำการจองและเช็คอินอย่างถูกต้อง เราจะต้องประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับคุณ เช่น ชื่อของคุณ, ที่อยู่, วันเดือนปีเกิด, รายละเอียดการติดต่อ, ญาติที่ใกล้ชิดที่สุด, รายละเอียดหนังสือเดินทาง, รายละเอียดบัตรเครดิต, หมายเลขการสะสมไมล์, ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านสำหรับการสะสมไมล์, การอ้างถึง PNR, หมายเลขตั๋ว

เพื่อปฏิบัติตามสัญญาที่เราทำกับคุณ

2

เพื่อจัดการบริการเพิ่มเติมที่เราอาจจัดไว้ให้กับคุณ

เพื่อตรวจสอบให้แน่ใจว่าเราสามารถดำเนินการให้บริการเพิ่มเติมที่คุณร้องขอ เราจะประมวลผลข้อมูลประเภทพิเศษ เช่น ศาสนาของคุณหรือประวัติการรักษา

เพื่อปฏิบัติตามสัญญาที่เราทำกับคุณ

3

เพื่อจัดการความขัดข้องของเที่ยวบิน

เพื่อตรวจสอบให้แน่ใจว่าเราจัดการจองให้คุณได้เข้าพักโรงแรมที่เหมาะสมและพาคุณเดินทางไปที่นั่นในกรณีที่เกิดความขัดข้องของเที่ยวบิน เราจะต้องประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับคุณ เช่น ชื่อของคุณ, ที่อยู่, วันเดือนปีเกิด, รายละเอียดการติดต่อ, ญาติที่ใกล้ชิดที่สุด, รายละเอียดหนังสือเดินทาง, รายละเอียดบัตรเครดิต, หมายเลขการสะสมไมล์, หมายเลข PNR, หมายเลขตั๋ว, ตัวระบุสำหรับผู้ประกอบวิชาชีพ

เพื่อปฏิบัติตามสัญญาที่เราทำกับคุณ

4

การเดินทางของแขก

ในกรณีที่คุณใช้บริการคนขับรถของเรา เราจะต้องประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับคุณ เช่น ชื่อของคุณ, ที่อยู่, วันเดือนปีเกิด, รายละเอียดการติดต่อ, ญาติที่ใกล้ชิดที่สุด, รายละเอียดหนังสือเดินทาง, รายละเอียดบัตรเครดิต, หมายเลขการสะสมไมล์, หมายเลข PNR, หมายเลขตั๋ว, ตัวระบุสำหรับผู้ประกอบวิชาชีพ เพื่อตรวจสอบให้แน่ใจว่าการเดินทางของแขกของคุณจะได้รับการจองอย่างถูกต้อง  เรายังอาจต้องประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลประเภทพิเศษ เช่น ข้อมูลด้านการรักษาพยาบาล และข้อมูลการติดตาม GPS

เพื่อปฏิบัติตามสัญญาที่เราทำกับคุณ

5

เพื่อให้คุณได้รับความช่วยเหลือสำหรับลูกค้า

เพื่อให้คุณได้รับความช่วยเหลือสำหรับลูกค้า ซึ่งรวมถึงการรับสายโทรศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับการจอง เพื่อแก้ไขการจอง บริการพิเศษ การยกเลิกและการคืนเงิน การขายเสริม และการโทรออกสำหรับข้อความที่เกี่ยวข้องกับความขัดข้อง เราจะต้องประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับคุณ เช่น ชื่อของคุณ, ที่อยู่, วันเดือนปีเกิด, รายละเอียดการติดต่อ, รายละเอียดบัญชีธนาคาร, ญาติที่ใกล้ชิดที่สุด, รายละเอียดบัตรเครดิต,  รายละเอียดหนังสือเดินทาง, รายละเอียดการสะสมไมล์, หมายเลข PNR, หมายเลขตั๋ว, ตัวระบุสำหรับผู้ประกอบวิชาชีพ  เรายังอาจประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่ละเอียดอ่อน เช่น ข้อมูลด้านสุขภาพ เชื้อชาติหรือชาติพันธุ์ ศาสนา 

ผลประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมาย

เรามีผลประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมายในการตรวจสอบให้แน่ใจว่าธุรกิจของเราจะดำเนินไปอย่างราบรื่นและเราจะจัดให้คุณได้รับความช่วยเหลือสำหรับลูกค้าอย่างทันท่วงทีโดยปราศจากความล่าช้าและความยุ่งยากที่ไม่สมควร การที่เราทำเช่นนี้จะไม่ได้เป็นการลบล้างผลประโยชน์หรือสิทธิและเสรีภาพขั้นพื้นฐานของคุณซึ่งจะต้องมีการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

หากคุณเป็นเจ้าของข้อมูลที่ได้รับการคุ้มครองโดย GDPR คุณก็มีสิทธิที่จะจำกัดหรือคัดค้านการประมวลผลข้อมูลนี้ อย่างไรก็ตาม โปรดทราบว่าการทำเช่นนี้อาจส่งผลกระทบในทางลบต่อความสามารถของเราที่จะให้คุณได้รับความช่วยเหลือสำหรับลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพ

6

เพื่อสื่อสารกับคุณเกี่ยวกับเที่ยวบินของคุณ

ในการที่จะสื่อสารกับคุณเพื่อแจ้งข้อมูลอัพเดทเกี่ยวกับเที่ยวบินของคุณ ตัวอย่างเช่น หากมีแนวโน้มที่จะเกิดความล่าช้ากับเที่ยวบินของคุณ เราก็จะต้องประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับคุณ เช่น ชื่อของคุณ, ที่อยู่, วันเดือนปีเกิด, หมายเลขบัตรเครดิต, หมายเลขการสะสมไมล์, หมายเลข PNR, หมายเลขตั๋ว, รายละเอียดหนังสือเดินทาง และรายละเอียดการติดต่อ

เพื่อปฏิบัติตามสัญญาที่เราทำกับคุณ

7

เพื่อให้บริการทางการแพทย์แก่คุณในกรณีฉุกเฉิน

ในกรณีที่คุณจำเป็นต้องได้รับการดูแลรักษาและบริการทางการแพทย์สำหรับเหตุฉุกเฉิน เราจะต้องประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับคุณ เช่น ชื่อของคุณ, วันเดือนปีเกิด, ที่อยู่, รายละเอียดการติดต่อ, ญาติที่ใกล้ชิดที่สุด, รายละเอียดหนังสือเดินทาง, หมายเลข PNR, หมายเลขตั๋ว, ตัวระบุสำหรับผู้ประกอบวิชาชีพ รวมทั้งข้อมูลพิเศษ เช่น ศาสนา เชื้อชาติหรือชาติพันธุ์ และข้อมูลด้านสุขภาพของคุณ

เพื่อปกป้องผลประโยชน์ที่สำคัญมากของคุณ

8

เพื่อให้บริการตอบสนองแก่คุณในกรณีฉุกเฉิน

ในกรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉินและเราจำเป็นต้องตามหาสมาชิกในครอบครัวและญาติที่ใกล้ชิดที่สุด เราก็จะต้องประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับคุณ เช่น ชื่อของคุณ, วันเดือนปีเกิด, ที่อยู่, รายละเอียดการติดต่อ, ญาติที่ใกล้ชิดที่สุด, รายละเอียดหนังสือเดินทาง, หมายเลขประกันสังคม, รายละเอียดบัตรเครดิต, รายละเอียดการสะสมไมล์, หมายเลข PNR, หมายเลขตั๋ว, ตัวระบุสำหรับผู้ประกอบวิชาชีพ รวมทั้งข้อมูลพิเศษ เช่น ศาสนา เชื้อชาติหรือชาติพันธุ์ และข้อมูลด้านสุขภาพของคุณ ข้อมูลชีวมิติ ตัวระบุทางการแพทย์ ข้อมูลที่ละเอียดอ่อนเกี่ยวกับสมาชิกในครอบครัว การถูกตัดสินลงโทษในคดีอาญา

เพื่อปกป้องผลประโยชน์ที่สำคัญมากของคุณ

9

เพื่อสื่อสารกับญาติที่ใกล้ชิดที่สุดของคุณในกรณีฉุกเฉิน

ในการที่จะสื่อสารกับญาติที่ใกล้ชิดที่สุดของคุณในกรณีฉุกเฉิน เราจะต้องประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับคุณและญาติที่ใกล้ชิดที่สุดของคุณ ซึ่งรวมถึงชื่อ ที่อยู่ และรายละเอียดการติดต่อของคุณ

เพื่อปกป้องผลประโยชน์ที่สำคัญมากของคุณ

10

เพื่อสื่อสารกับคุณเกี่ยวกับข้อเสนอและบริการใหม่ๆ จากสายการบินเอทิฮัดหรือบริษัทในเครืออื่นๆ

ในการที่จะสื่อสารกับคุณเกี่ยวกับข้อเสนอและบริการใหม่ๆ ไม่ว่าจากเราหรือบริษัทในเครือของเรา เช่น เส้นทางใหม่ เราจะต้องประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับคุณ เช่น ชื่อของคุณ, ที่อยู่, รายละเอียดการติดต่อ, วันเดือนปีเกิด, รายละเอียดการสะสมไมล์, หมายเลข PNR, หมายเลขตั๋ว, ตัวระบุสำหรับผู้ประกอบวิชาชีพ และรายละเอียดหนังสือเดินทาง 

ผลประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมาย

เรามีผลประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมายในการส่งเสริมธุรกิจของเราและพัฒนาความสัมพันธ์ที่เรามีกับคุณ  ในการทำเช่นนี้ เราอาจประสงค์ที่จะแจ้งให้คุณทราบถึงข้อเสนอใหม่ๆ จากเราหรือบริษัทในเครือของเรา การที่เราทำเช่นนี้จะไม่ได้เป็นการลบล้างผลประโยชน์หรือสิทธิและเสรีภาพขั้นพื้นฐานของคุณซึ่งจะต้องมีการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

หากคุณเป็นเจ้าของข้อมูลที่ได้รับการคุ้มครองโดย GDPR คุณก็มีสิทธิที่จะจำกัดหรือคัดค้านการประมวลผลข้อมูลนี้ อย่างไรก็ตาม โปรดทราบว่าการทำเช่นนี้อาจส่งผลกระทบในทางลบต่อความสามารถของเราที่จะแจ้งข้อมูลอัพเดทให้คุณทราบเกี่ยวกับข้อเสนอและบริการใหม่ๆ ดังกล่าวจากเราหรือบริษัทในเครือของเรา

11

เพื่อสื่อสารกับคุณเกี่ยวกับข้อเสนอและบริการใหม่ๆ จากบุคคลภายนอก

ในการที่จะสื่อสารกับคุณเกี่ยวกับข้อเสนอและบริการใหม่ๆ จากบุคคลภายนอก เราจะต้องประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับคุณ เช่น ชื่อของคุณ, วันเดือนปีเกิด, ที่อยู่, รายละเอียดการติดต่อ, รายละเอียดการสะสมไมล์, ตัวระบุสำหรับผู้ประกอบวิชาชีพ และรายละเอียดหนังสือเดินทาง

ผลประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมาย

เรามีผลประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมายในการส่งเสริมข้อเสนอและบริการจากบุคคลภายนอกในบางพฤติการณ์ โดยอาศัยความเข้าใจที่เรามีเกี่ยวกับความชอบของคุณ  การที่เราทำเช่นนี้จะไม่ได้เป็นการลบล้างผลประโยชน์หรือสิทธิและเสรีภาพขั้นพื้นฐานของคุณซึ่งจะต้องมีการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

หากคุณเป็นเจ้าของข้อมูลที่ได้รับการคุ้มครองโดย GDPR คุณก็มีสิทธิที่จะจำกัดหรือคัดค้านการประมวลผลข้อมูลนี้ อย่างไรก็ตาม โปรดทราบว่าการทำเช่นนี้อาจส่งผลกระทบในทางลบต่อความสามารถของเราที่จะแจ้งข้อมูลอัพเดทให้คุณทราบเกี่ยวกับข้อเสนอและบริการใหม่ๆ ดังกล่าวจากบุคคลภายนอกดังกล่าว

12

เพื่อจัดทำการสำรวจกับคุณ

ในการขอรับความเห็นจากคุณผ่านแบบสำรวจที่เกี่ยวข้องกับบริการของเราและประเด็นอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของเรา เราจะต้องประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล เช่น ชื่อของคุณ, ที่อยู่, วันเดือนปีเกิด, รายละเอียดการติดต่อ, ญาติที่ใกล้ชิดที่สุด, รายละเอียดบัญชีธนาคาร, รายละเอียดการสะสมไมล์,  หมายเลขตั๋ว, ตัวระบุสำหรับผู้ประกอบวิชาชีพ, รายละเอียดหนังสือเดินทาง และหมายเลข PNR

ผลประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมาย

เรามีผลประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมายในการจัดทำการสำรวจกับคุณเพื่อสืบหาข้อมูลบางอย่างตามวัตถุประสงค์เกี่ยวกับวิธีที่เราดำเนินธุรกิจของเรา การที่เราทำเช่นนี้จะไม่ได้เป็นการลบล้างผลประโยชน์หรือสิทธิและเสรีภาพขั้นพื้นฐานของคุณซึ่งจะต้องมีการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

หากคุณเป็นเจ้าของข้อมูลที่ได้รับการคุ้มครองโดย GDPR คุณก็มีสิทธิที่จะจำกัดหรือคัดค้านการประมวลผลข้อมูลนี้ อย่างไรก็ตาม โปรดทราบว่าการทำเช่นนี้อาจส่งผลกระทบในทางลบต่อความสามารถของเราที่จะจัดทำการสำรวจกับคุณ

13

เพื่อเสนอโอกาสให้คุณเข้าร่วมการแข่งขันหรือการจับรางวัล

เพื่อให้คุณได้เข้าร่วมการแข่งขันหรือการจับรางวัลและมอบรางวัลต่างๆ เราจะต้องประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล เช่น ชื่อของคุณ, ที่อยู่, รายละเอียดการติดต่อ, รายละเอียดการสะสมไมล์และรายละเอียดหนังสือเดินทาง, หมายเลข PNR

ผลประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมาย

เรามีผลประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมายในการส่งเสริมธุรกิจของเราโดยการให้ผู้บริโภคเข้าร่วมการแข่งขันหรือการจับรางวัล  การที่เราทำเช่นนี้จะไม่ได้เป็นการลบล้างผลประโยชน์หรือสิทธิและเสรีภาพขั้นพื้นฐานของคุณซึ่งจะต้องมีการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

หากคุณเป็นเจ้าของข้อมูลที่ได้รับการคุ้มครองโดย GDPR คุณก็มีสิทธิที่จะจำกัดหรือคัดค้านการประมวลผลข้อมูลนี้ อย่างไรก็ตาม โปรดทราบว่าการทำเช่นนี้อาจส่งผลกระทบในทางลบต่อความสามารถของเราที่จะให้โอกาสกับคุณในการเข้าร่วมการแข่งขันหรือการจับรางวัล

14

เพื่อจัดการโปรแกรมสะสมไมล์ของเรา

เพื่อให้คุณได้เข้าร่วมโปรแกรมสะสมไมล์ เราจะต้องประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล เช่น ชื่อของคุณ, ที่อยู่, รายละเอียดการติดต่อ, รหัสประจำตัวพนักงาน (หากเกี่ยวข้อง), รายละเอียดหนังสือเดินทาง, หมายเลขบัตรเครดิต, รายละเอียดการสะสมไมล์, หมายเลขเอทิฮัดเกสท์, หมายเลข PNR, หมายเลขตั๋ว, ตัวระบุใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพของคุณ (หากเกี่ยวข้อง)

เพื่อเข้าทำสัญญากับคุณสำหรับโปรแกรมสะสมไมล์

15

เพื่อจัดการกับข้อร้องเรียนที่คุณมี

เพื่อจัดการกับข้อร้องเรียนที่คุณมี เราจะต้องประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ เช่น ชื่อของคุณ, วันเดือนปีเกิด, ที่อยู่, รายละเอียดการติดต่อ, รายละเอียดบัญชีธนาคาร, รายละเอียดหนังสือเดินทาง, รายละเอียดการสะสมไมล์, หมายเลข PNR และหมายเลขตั๋ว และอาจรวมถึงข้อมูลประเภทพิเศษ เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับสุขภาพหากเป็นประเด็นที่เกี่ยวข้องกับข้อร้องเรียนของคุณ

ผลประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมาย

เรามีผลประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมายในการตรวจสอบให้แน่ใจว่าเราจะจัดการกับข้อร้องเรียนของคุณอย่างมีประสิทธิภาพโดยปราศจากความล่าช้าและความยุ่งยากที่ไม่สมควร การที่เราทำเช่นนี้จะไม่ได้เป็นการลบล้างผลประโยชน์หรือสิทธิและเสรีภาพขั้นพื้นฐานของคุณซึ่งจะต้องมีการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

หากคุณเป็นเจ้าของข้อมูลที่ได้รับการคุ้มครองโดย GDPR คุณก็มีสิทธิที่จะจำกัดหรือคัดค้านการประมวลผลข้อมูลนี้ อย่างไรก็ตาม โปรดทราบว่าการทำเช่นนี้อาจส่งผลกระทบในทางลบต่อความสามารถของเราที่จะให้คุณได้รับการจัดการกับข้อร้องเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ

16

เพื่อปฏิบัติตามหน้าที่ทางกฎหมายหรือกฎระเบียบ รวมถึงการให้ข้อมูลที่เฉพาะเจาะจงแก่หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายหรือหน่วยงานในลักษณะเดียวกันเมื่อมีการร้องขอที่ชอบด้วยกฎหมาย

เพื่อปฏิบัติตามหน้าที่ทางกฎหมายหรือกฎระเบียบ รวมถึงการให้ข้อมูลที่เฉพาะเจาะจงแก่หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายหรือหน่วยงานในลักษณะเดียวกันเมื่อมีการร้องขอ เราจะต้องประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ เช่น ชื่อของคุณ, วันเดือนปีเกิด, ที่อยู่, รายละเอียดหนังสือเดินทาง, รายละเอียดการสะสมไมล์ 

การประมวลผลข้อมูลจะเป็นการดำเนินการที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติตามหน้าที่ทางกฎหมายที่เรามี

17

เพื่อปฏิบัติตามคำขอที่ชอบด้วยกฎหมายจากหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายหรือหน่วยงานในลักษณะเดียวกันเพื่อให้แบ่งปันข้อมูลกับพวกเขา

ในการที่เราจะปฏิบัติตามคำขอจากหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายหรือหน่วยงานในลักษณะเดียวกันเพื่อให้แบ่งปันข้อมูลกับพวกเขา เราก็อาจต้องประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ เช่น ชื่อของคุณ, วันเดือนปีเกิด, ที่อยู่, รายละเอียดหนังสือเดินทาง, รายละเอียดการสะสมไมล์

ผลประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมาย

เรามีผลประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมายที่จะสามารถแบ่งปันข้อมูลกับหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายหรือหน่วยงานในลักษณะเดียวกันเป็นครั้งคราวตาม คำขอที่ชอบด้วยกฎหมายของหน่วยงานดังกล่าว  เราจะต้องสามารถประมวลผลข้อมูลนี้ได้เพื่อให้เราปฏิบัติตามคำขอที่ชอบด้วยกฎหมาย รวมถึงในกรณีที่เราพิจารณาว่าเราไม่ได้ถูกบังคับให้ทำเช่นนั้นตามกฎหมายที่ใช้บังคับ

ก่อนการแบ่งปันข้อมูลดังกล่าว เราจะตรวจสอบให้แน่ใจว่าโดยการใช้สิทธิของเราอย่างถูกต้องเพื่อดำเนินการตามผลประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมายของเราในการแบ่งปันข้อมูลที่ร้องขอนั้น เราจะไม่ได้ลบล้างผลประโยชน์หรือสิทธิและเสรีภาพขั้นพื้นฐานของคุณซึ่งจะต้องมีการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

18

ในกรณีที่คุณเริ่มการเรียกร้องสิทธิทางกฎหมายต่อเราและเราต้องต่อสู้กับการเรียกร้องสิทธิทางกฎหมายดังกล่าว

ในการที่เราจะต่อสู้กับการเรียกร้องสิทธิที่คุณหรือบุคคลภายนอกได้ยื่นนั้น เราก็อาจต้องประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ เช่น ชื่อของคุณ ที่อยู่ วันเดือนปีเกิด รายละเอียดหนังสือเดินทาง และรายละเอียดการสะสมไมล์  เรายังอาจต้องประมวลผลข้อมูลประเภทพิเศษของคุณ เช่น เชื้อชาติหรือชาติกำเนิด ความเชื่อทางการเมือง ศาสนา หรือปรัชญา หรือการเป็นสมาชิกสหภาพแรงงานของคุณ และการประมวลผลข้อมูลทางพันธุกรรม ข้อมูลชีวมิติเพื่อวัตถุประสงค์ในการระบุตัวบุคคลธรรมดาเป็นการเฉพาะตัว ข้อมูลเกี่ยวกับสุขภาพหรือข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับชีวิตรักหรือรสนิยมทางเพศของคุณ

ผลประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมาย

เรามีผลประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมายในการที่จะต้องสามารถเริ่มต้นหรือต่อสู้กับการเรียกร้องสิทธิทางกฎหมายตามที่และในกรณีที่เราพิจารณาว่าเป็นเรื่องจำเป็นที่จะต้องคุ้มครองธุรกิจของเรา  เราจะต้องสามารถประมวลผลข้อมูลนี้ได้เพื่อให้เราชี้แนะที่ปรึกษากฎหมายของเราและปกป้องตัวเราเองได้อย่างเต็มที่จากการเรียกร้องสิทธิที่คุณอาจยื่น

การที่เราใช้สิทธิของเราอย่างถูกต้องเพื่อเริ่มต้นหรือต่อสู้กับการเรียกร้องสิทธิจะไม่ได้เป็นการลบล้างผลประโยชน์หรือสิทธิและเสรีภาพขั้นพื้นฐานของคุณซึ่งจะต้องมีการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

19

ในกรณีที่เราเริ่มการเรียกร้องสิทธิทางกฎหมายต่อคุณ

ในกรณีที่เอทิฮัดประสงค์ที่จะเริ่มต้นการเรียกร้องสิทธิต่อคุณ เราก็อาจต้องประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ เช่น ชื่อของคุณ ที่อยู่ วันเดือนปีเกิด รายละเอียดหนังสือเดินทาง และรายละเอียดการสะสมไมล์  เรายังอาจต้องประมวลผลข้อมูลประเภทพิเศษของคุณ เช่น เชื้อชาติหรือชาติกำเนิด ความเชื่อทางการเมือง ศาสนา หรือปรัชญา หรือการเป็นสมาชิกสหภาพแรงงานของคุณ และการประมวลผลข้อมูลทางพันธุกรรม ข้อมูลชีวมิติเพื่อวัตถุประสงค์ในการระบุตัวบุคคลธรรมดาเป็นการเฉพาะตัว ข้อมูลเกี่ยวกับสุขภาพหรือข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับชีวิตรักหรือรสนิยมทางเพศของคุณ

ผลประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมาย

เรามีผลประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมายในการที่จะต้องสามารถเริ่มต้นหรือต่อสู้กับการเรียกร้องสิทธิทางกฎหมายตามที่และในกรณีที่เราพิจารณาว่าเป็นเรื่องจำเป็นที่จะต้องคุ้มครองธุรกิจของเรา  เราจะต้องสามารถประมวลผลข้อมูลนี้ได้เพื่อให้เราชี้แนะที่ปรึกษากฎหมายของเราและปกป้องตัวเราเองได้อย่างเต็มที่จากการเรียกร้องสิทธิที่คุณอาจยื่น

การที่เราใช้สิทธิของเราอย่างถูกต้องเพื่อเริ่มต้นหรือต่อสู้กับการเรียกร้องสิทธิจะไม่ได้เป็นการลบล้างผลประโยชน์หรือสิทธิและเสรีภาพขั้นพื้นฐานของคุณซึ่งจะต้องมีการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

เราจะแบ่งปันข้อมูลกับผู้อื่นอย่างไร

เราจะทำงานอย่างใกล้ชิดร่วมกับพันธมิตรที่ไว้ใจได้ต่อไปนี้ซึ่งเราจำเป็นต้องแบ่งปันข้อมูลด้วยเพื่อช่วยเราในการให้บริการของเรา

 • กลุ่มบริษัทหรือบริษัทในเครือของเราที่มีอยู่รอบโลก ซึ่งรวมถึงแบรนด์อื่นๆ ของเอทิฮัด เช่น เอทิฮัดคาร์โก เอทิฮัดฮอลิเดย์ และเอทิฮัดเกสท์ โปรดตรวจสอบตารางด้านล่างนี้เพื่อดูรายชื่อบริษัทในเครือของสายการบินเอทิฮัด
เราจะแบ่งปันข้อมูลกับผู้อื่นอย่างไร
ประเทศ บริษัทในเครือที่ดำเนินกิจการ
ชื่อองค์กรและที่อยู่

สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์

Etihad Aviation Group P.J.S.C.

New Airport Road
Khalifa City 'A',
PO Box 35566
Abu Dhabi

สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์

Etihad Airways P.J.S.C.

New Airport Road
Khalifa City 'A',
PO Box 35566
Abu Dhabi

สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์

Etihad Guest LLC
New Airport Road
Khalifa City 'A',
PO Box 35566
Abu Dhabi

สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์

Global Loyalty Company LLC
New Airport Road
Khalifa City 'A',
PO Box 35566
Abu Dhabi

สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์

Etihad Tourism LLC

New Airport Road
Khalifa City 'A',
PO Box 35566
Abu Dhabi

อินเดีย

Jet Privilege Private Limited

A Wing 2nd Floor Times Square Andheri Kurla Road, Andheri East, Mumbai – 400059

สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์

Etihad Airport Services Ground LLC

New Airport Road
Khalifa City 'A',
PO Box 35566
Abu Dhabi

เซอร์เบีย

EAP Shared Services d.o.o. Beograd

Kapetan Misina 15,

Belgrade

Serbia

สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์

Global Business Service Solutions  LLC

A Wing 2nd Floor Times Square Andheri Kurla Road, Andheri East, Mumbai – 400059

 • สายการบินพันธมิตรที่คุณกำลังเดินทางตามการจองที่ใช้รหัสเที่ยวบินร่วมกัน
 • โปรแกรมสะสมไมล์และโปรแกรมรางวัลและพันธมิตรอื่นๆ ที่ต้องมีเพื่อทำให้คุณสามารถได้รับหรือใช้ประโยชน์จากไมล์สะสมเนื่องด้วยการที่คุณเป็นสมาชิกของเอทิฮัดเกสท์
 • ธนาคารและผู้ให้บริการชำระเงิน เพื่อให้อนุญาตและดำเนินการชำระเงินให้เสร็จสิ้น
 • บุคคลภายนอกอื่นๆ ที่ช่วยจัดการธุรกิจของเราและให้บริการต่างๆ  ตัวอย่างเช่น บุคคลภายนอกเหล่านี้อาจรวมถึงผู้ให้บริการด้านไอทีซึ่งจะช่วยจัดการระบบไอทีและระบบสนับสนุนการปฏิบัติงานของเรา หรือตัวแทนจองที่เป็นบุคคลภายนอก
 • กับกรมศุลกากรและ/หรือกรมตรวจคนเข้าเมืองหรือหน่วยงานกำกับดูแลหรือหน่วยงานของรัฐอื่นๆ เพื่อปฏิบัติตามหน้าที่ทางกฎหมายและตรวจสอบให้แน่ใจถึงความปลอดภัยของผู้โดยสารและลูกค้าของเราทั้งหมด และ

เราอาจนำข้อมูลเกี่ยวกับคุณไปแบ่งปันกับองค์กรและหน่วยงานของรัฐและองค์การระหว่างประเทศเป็นครั้งคราวเพื่อปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ และกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่บังคับใช้ และคำขอที่ชอบด้วยกฎหมายจากหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย หน่วยงานกำกับดูแล และหน่วยงานของรัฐหรือหน่วยงานระหว่างประเทศอื่นๆ หรือเมื่อการทำเช่นนั้นจะเป็นไปเพื่อผลประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมายของเรา แม้ว่าเราจะไม่ได้ถูกบังคับให้ต้องแบ่งปันข้อมูลดังกล่าวตามกฎหมายที่ใช้บังคับ  ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกรณีที่เราทำเช่นนี้จะสามารถดูได้ข้างต้น

หากในอนาคต เราขายหรือโอนธุรกิจหรือทรัพย์สินของเราไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนให้กับบุคคลภายนอก เราก็อาจเปิดเผยหรือถ่ายโอนข้อมูลให้กับผู้ซื้อธุรกิจหรือทรัพย์สินของเราที่เป็นบุคคลภายนอกหรือบุคคลที่อาจมาเป็นผู้ซื้อ

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตลาดทางตรง การรวบรวมข้อมูล และการตัดสินใจโดยอัตโนมัติ

การตลาดทางตรง

เรามีความมุ่งมั่นที่จะคอยแจ้งให้คุณทราบถึงผลิตภัณฑ์และบริการของเราโดยสอดคล้องกับความชอบส่วนตัวของคุณ เราจะขออนุญาตคุณเสมอก่อนที่จะส่งสื่อการตลาด ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับบริการของเราหรือบริการของพันธมิตรที่เราเลือก

โดยปกติแล้วเราจะส่งสื่อการตลาดดังกล่าวทางอีเมล แต่เราอาจเลือกที่จะติดต่อคุณด้วยวิธีการอื่น เช่น ทางโทรศัพท์, ประกาศ, ข้อความ SMS และ/หรือวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ  หากเป็นวิธีการที่เหมาะสมกว่า คุณสามารถขอให้เราหยุดส่งสื่อการตลาดให้กับคุณเมื่อใดก็ได้โดยการ ติดต่อเรา

การจัดการความชอบด้านการตลาดของคุณ

เพื่อปกป้องสิทธิความเป็นส่วนตัวและเพื่อให้แน่ใจว่าคุณจะสามารถควบคุมวิธีการที่เราจัดการเรื่องการตลาดกับคุณ

 • เราจะดำเนินการเพื่อจำกัดการตลาดทางตรงให้อยู่ในระดับที่สมเหตุสมผลและพอเหมาะพอควรและจะส่งให้คุณได้รับเฉพาะการสื่อสารที่เราเชื่อว่าคุณอาจสนใจหรือมีความเกี่ยวข้องกับคุณเท่านั้น
 • นอกจากนี้ คุณสามารถคลิกที่ลิงก์ "ยกเลิกการสมัคร" ซึ่งคุณจะพบได้ในจดหมายข่าวออนไลน์ที่คุณได้รับ หรือติดต่อทีมช่วยเหลือลูกค้าของเราทางอีเมล (คลิกที่นี่)
 • คุณสามารถเปลี่ยนแปลงวิธีการที่เบราว์เซอร์หรืออุปกรณ์ของคุณจัดการกับคุกกี้ ซึ่งอาจนำไปใช้เพื่อจัดให้มีโฆษณาออนไลน์ โดยการทำตามการตั้งค่าบนเบราว์เซอร์ของคุณตามที่อธิบายไว้ด้านล่างนี้

เราขอแนะนำให้คุณหมั่นตรวจสอบคำแถลงความเป็นส่วนตัวและการตั้งค่าความชอบซึ่งมีให้กับคุณบนแพลตฟอร์มสื่อทางสังคมใดๆ

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการรวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์

เราอาจใช้ข้อมูลบางอย่างที่คุณให้ไว้กับเราเพื่อทำการรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล  เราจะทำเช่นนี้โดยได้รับความยินยอมจากคุณหรือในกรณีที่เป็นไปเพื่อผลประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมายของเรา 

วิธีการหนึ่งที่เราจะทำเช่นนี้ได้ก็คือโดยการติดตั้งและใช้คุกกี้บนเบราว์เซอร์หรืออุปกรณ์ของคุณ  คุณสามารถเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการปรับเปลี่ยนการตั้งค่าที่เกี่ยวข้องกับคุกกี้ได้บนเบราว์เซอร์และอุปกรณ์ของคุณ และเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายคุกกี้ของเราได้ในหัวข้อคุกกี้และมือถือด้านล่างนี้

เราจะทำการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลตามวัตถุประสงค์ที่ชอบด้วยกฎหมายบางอย่างซึ่งก็คือ

 • เพื่อทำให้เราสามารถปรับปรุงเรื่องที่เราให้บริการกับคุณได้
 • เพื่อจัดให้คุณได้รับเนื้อหาที่มีการปรับแต่งทางออนไลน์และเพิ่มพูนประสบการณ์ที่คุณใช้เว็บไซต์ของเราให้เกิดประโยชน์สูงสุด
 • เพื่อเสนอ ผลิตภัณฑ์ที่ปรับให้เป็นส่วนตัวเมื่อคุณบินกับเราหรือใช้บริการอื่นๆ ของเรา
 • เพื่อทำให้เกิดความเข้าใจที่ดียิ่งขึ้นเกี่ยวกับลูกค้าของเรา สิ่งที่คุณต้องการเห็นจากเรา และวิธีที่เราสามารถปรับปรุงบริการของเราให้กับคุณได้
 • เพื่อแบ่งปันสื่อโฆษณาที่เราเชื่อว่าคุณอาจสนใจ รวมถึงสื่อโฆษณาจากพันธมิตรที่เป็นบุคคลภายนอกของเรา
 • เพื่อช่วยให้เราดำเนินการให้บริการของเราอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น รวมถึงเพื่อตรวจสอบให้แน่ใจว่าลูกค้าที่ภักดีที่สุดของเราจะได้รับบริการที่ดีที่สุด

หากคุณเป็นเจ้าของข้อมูลที่มีสิทธิภายใต้ GDPR เราก็จะดำเนินการเพื่อให้แน่ใจว่าก่อนที่จะมีการรวบรวมข้อมูลของคุณเพื่อผลประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมาย ผลประโยชน์ดังกล่าวจะไม่ถูกลบล้างด้วยผลประโยชน์หรือสิทธิและเสรีภาพขั้นพื้นฐานของคุณเอง  หากคุณเป็นเจ้าของข้อมูลที่มีสิทธิภายใต้ GDPR คุณก็อาจมีสิทธิที่จะคัดค้านการที่เรารวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ  คุณสามารถเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการรวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์ภายใต้ GDPR ได้ ที่นี่

การถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลรอบโลก

เราดำเนินธุรกิจของเราอยู่รอบโลก โดยทั่วไปแล้วประเทศต่างๆ ที่เราเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณนั้นจะรวมถึงสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ("UAE") ซึ่งเรามีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่, สหรัฐอเมริกา ("USA"), สหราชอาณาจักร ("UK") และประเทศต่างๆ ที่คุณบินมาจากและบินไปถึง โดยประเทศเหล่านี้บางประเทศ เช่น UAE และ USA จะมีกฎหมายที่ไม่ได้ให้การคุ้มครองข้อมูลในระดับที่เพียงพอตามความคิดเห็นของคณะกรรมาธิการยุโรปหรือหน่วยงานกำกับดูแลอื่นๆ

เราพยายามอย่างหนักเสมอที่จะนำมาตรฐานการคุ้มครองความเป็นส่วนตัวขั้นสูงสุดมาใช้ ไม่ว่าข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจะอยู่ที่ใดก็ตาม และจะใช้มาตรการที่เหมาะสม (ซึ่งสอดคล้องกับกฎหมายที่ใช้บังคับในพื้นที่) เพื่อรักษาการคุ้มครองความเป็นส่วนตัวในระดับที่เพียงพอ เราจะดำเนินการตามความเหมาะสมเพื่อตรวจสอบให้แน่ใจว่าการถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลจะเป็นไปตามกฎหมายที่ใช้บังคับและได้รับการจัดการอย่างรอบคอบเพื่อคุ้มครองสิทธิความเป็นส่วนตัวและผลประโยชน์ของคุณ การถ่ายโอนข้อมูลจะจำกัดอยู่ที่ประเทศซึ่งได้รับการยอมรับว่าให้การคุ้มครองทางกฎหมายในระดับที่เพียงพอหรือในกรณีที่เราสามารถมั่นใจได้ว่าจะมีการจัดการด้วยวิธีอื่นๆ เพื่อคุ้มครองสิทธิความเป็นส่วนตัวของคุณ และเพื่อให้ทำได้เช่นนี้

 • เราจะตรวจสอบให้แน่ใจว่าการถ่ายโอนข้อมูลภายในกลุ่มเอทิฮัดจะครอบคลุมอยู่ภายใต้ข้อตกลงที่เข้าทำโดยสมาชิกของกลุ่มเอทิฮัด (ซึ่งเรียกว่า "ข้อตกลงภายในกลุ่ม") ซึ่งตามสัญญาแล้วจะทำให้สมาชิกแต่ละรายของกลุ่มเอทิฮัดมีหน้าที่ที่จะต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าข้อมูลส่วนบุคคลจะได้รับการคุ้มครองในระดับที่เพียงพอและต่อเนื่อง ไม่ว่าจะมีการถ่ายโอนข้อมูลไปยังที่ใดภายในกลุ่มเอทิฮัดก็ตาม
 • ในกรณีที่เราถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลของคุณออกนอกสายการบินเอทิฮัดหรือถ่ายโอนไปยังบุคคลภายนอกซึ่งช่วยจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการของเรา เราก็จะได้รับข้อผูกพันตามสัญญาจากพวกเขาในการที่จะต้องปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ การรับประกันบางอย่างในเรื่องดังกล่าว ได้แก่ หลักเกณฑ์การรับรองที่ได้รับการยอมรับเป็นอย่างดี เช่น "การคุ้มครองความเป็นส่วนตัวในการโอนข้อมูลระหว่างสหภาพยุโรปและสหรัฐอเมริกา (EU - US Privacy Shield)" สำหรับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่ถ่ายโอนมาจากภายในสหภาพยุโรป ("EU") ไปยังสหรัฐอเมริกา หรือ
 • ในกรณีที่เราได้รับคำขอข้อมูลจากหน่วยงานของรัฐ องค์การระหว่างประเทศ หรือหน่วยงานกำกับดูแล เราก็จะตรวจสอบความถูกต้องของคำขอเหล่านี้อย่างรอบคอบเพื่อให้แน่ใจว่าการแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลที่ร้องขอนี้จะเป็นการกระทำที่เหมาะสมในทางกฎหมาย

คุณมีสิทธิที่จะ ติดต่อเรา หากต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับมาตรการคุ้มครองที่เราได้กำหนดไว้ (รวมถึงสำเนาข้อผูกพันตามสัญญาที่เกี่ยวข้อง) เพื่อให้แน่ใจถึงการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอย่างเพียงพอเมื่อมีการถ่ายโอนตามที่ระบุไว้ข้างต้น   นอกจากนี้ โปรดดูหัวข้อ "สิทธิของคุณ" ด้านล่างนี้

เราจะปกป้องและจัดเก็บข้อมูลของคุณอย่างไร

เราจะปกป้องข้อมูลของคุณอย่างไร

เราจะลงทุนในทรัพยากรด้วยระดับที่เหมาะสมเพื่อรักษาความปลอดภัยและความลับของข้อมูลส่วนบุคคล

เราจะเสนอการใช้ซอฟต์แวร์ด้านการสื่อสารที่มีความปลอดภัย (โดยรู้จักกันในชื่อ "Secure Sockets Layer" หรือ "SSL") ซึ่งจะเข้ารหัสข้อมูลทั้งหมดที่คุณป้อนลงในเว็บไซต์ของเราก่อนที่จะมีการส่งข้อมูลดังกล่าวมาให้เรา SSL คือโพรโทคอลการเข้ารหัสตามมาตรฐานอุตสาหกรรมและทำให้แน่ใจได้ว่าข้อมูลนั้นๆ จะได้รับการปกป้องอย่างเหมาะสมจากการดักอ่านโดยไม่ได้รับอนุญาต

เรายังได้ดำเนินการตามมาตรการด้านความปลอดภัยที่เคร่งครัดในการจัดเก็บและเปิดเผยข้อมูลที่คุณได้ให้ไว้กับเรา เพื่อป้องกันการเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวโดยไม่ได้รับอนุญาต และ

เราจะดำเนินการตามขั้นตอนต่างๆ ที่สมเหตุสมผลและเหมาะสมทั้งหมดเพื่อปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ แต่จะไม่สามารถรับประกันความปลอดภัยของข้อมูลใดๆ ที่คุณเปิดเผยต่อเราผ่านทางอีเมลหรือทางออนไลน์ได้

ในกรณีที่คุณเปิดเผยข้อมูลต่อเราโดยใช้แอพมือถือของเรา โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าอุปกรณ์ของคุณมีความปลอดภัยอยู่เสมอ เราจะไม่ต้องรับผิดชอบจากการใช้ข้อมูลในทางที่ผิดซึ่งเกิดขึ้นจากการเข้าถึงอุปกรณ์ของคุณโดยไม่ได้รับอนุญาต

การจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

เราจะจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของคุณตราบเท่าที่จำเป็นตามสมควรเพื่อวัตถุประสงค์ที่มีการเก็บรวบรวมข้อมูลนั้นตามที่อธิบายไว้ในคำแถลงนี้ ในกรณีที่ไม่จำเป็นต้องใช้ข้อมูลของคุณอีกต่อไป เราจะตรวจสอบให้แน่ใจว่าข้อมูลนั้นจะได้รับการกำจัดด้วยวิธีการที่ปลอดภัย ในบางพฤติการณ์ เราอาจจำเป็นต้องจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเป็นระยะเวลาที่ยาวนานขึ้น ตัวอย่างเช่น ในกรณีที่เราจำเป็นต้องทำเช่นนั้นตามข้อกำหนดทางกฎหมาย กฎระเบียบ ภาษี  และบัญชี  หากคุณต้องการข้อมูลเกี่ยวกับวิธีที่เราเก็บรักษาข้อมูลนั้นๆ คุณก็สามารถ ติดต่อเรา ได้

ในพฤติการณ์ที่เฉพาะเจาะจง เราอาจจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเป็นระยะเวลาที่ยาวนานขึ้นเพื่อให้เรามีบันทึกที่ถูกต้องเกี่ยวกับการติดต่อธุรกิจที่คุณทำกับเราในกรณีที่เกิดข้อร้องเรียนหรือการคัดค้านใดๆ หรือในกรณีที่เรามีเหตุอันควรให้เชื่อว่ามีโอกาสที่จะเกิดการฟ้องร้องคดีที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลหรือการติดต่อธุรกิจของคุณ

คุกกี้และมือถือ

นโยบายของเราเกี่ยวกับ "คุกกี้"

คุกกี้คือองค์ประกอบอย่างหนึ่งของข้อมูลซึ่งเว็บไซต์ส่งไปยังเบราว์เซอร์ของคุณ และหลังจากนั้นก็จะมีการจัดเก็บไว้บนระบบของคุณ คุกกี้อาจทำการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับคุณ คุกกี้จะช่วยให้เราเข้าใจได้ว่าบุคคลใดได้ดูหน้าใดและโฆษณาใดบ้าง เพื่อพิจารณาว่าหน้านั้นๆ มีการเข้าชมบ่อยเพียงใดและเพื่อพิจารณาหาพื้นที่ที่ได้รับความนิยมสูงสุดบนเว็บไซต์ของเรา คุกกี้ยังช่วยให้เราสามารถจัดการทำให้เว็บไซต์ของเอทิฮัดเป็นเว็บไซต์ที่ใช้งานได้ง่ายขึ้นอีกด้วย ตัวอย่างเช่น การทำให้เราสามารถพาคุณไปยังภาษาของเว็บไซต์ที่ใช้งานครั้งล่าสุด เพื่อให้เราสามารถมอบประสบการณ์ที่ดียิ่งขึ้นให้กับคุณเมื่อคุณกลับมายังเว็บไซต์ของเรา

คุกกี้จะมีการนำไปใช้บนอุปกรณ์ของคุณเมื่อคุณเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเอทิฮัด เว้นแต่คุณจะได้ระบุว่าคุณไม่ต้องการให้มีการดำเนินการเช่นนี้เกิดขึ้น หรือในกรณีที่คุณได้ 'ปิดใช้งาน' คุณลักษณะดังกล่าวในการตั้งค่าเว็บเบราว์เซอร์หรืออุปกรณ์ของคุณ

หากต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ วิธีการทำงานของคุกกี้ของเราและวิธีการจัดการเรื่องการตั้งค่าคุกกี้ของคุณ โปรดเข้าไปที่ นโยบายคุกกี้ ของเรา

สิทธิของคุณ - สิทธิทางกฎหมายที่มีให้เพื่อช่วยจัดการเรื่องความเป็นส่วนตัวของคุณ

คุณอาจมีสิทธิทางกฎหมายบางอย่างเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณโดยขึ้นอยู่กับประเทศที่คุณอยู่หรือวิธีการที่เราโต้ตอบกับคุณ  คุณสามารถเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวได้ในหัวข้อนี้

ภายใต้ข้อกำหนดของคำแถลงความเป็นส่วนตัวนี้ เรารับประกันว่าคุณจะมีสิทธิที่สำคัญต่อไปนี้ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ใด

 • สิทธิที่จะเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ  เราจะแจ้งให้คุณทราบว่าข้อมูลส่วนบุคคลอะไรบ้างที่เราเก็บไว้เกี่ยวกับคุณและสามารถจัดหาสำเนาของข้อมูลดังกล่าวให้กับคุณได้
 • สิทธิที่จะให้มีการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว ในกรณีที่ข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บไว้เกี่ยวกับคุณนั้นเป็นข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง เราก็จะแก้ไขข้อมูลดังกล่าวเมื่อคุณร้องขอ  โปรดทราบว่าสิทธินี้อาจถูกจำกัดในแง่ของขอบข่ายรายละเอียดที่เราจะหรือสามารถแก้ไขได้
 • สิทธิที่จะยื่นข้อร้องเรียนกับเรา  เราจะได้รับและจัดการกับข้อร้องเรียนของคุณตามวิธีปฏิบัติที่ดีที่สุด และกฎหมายใดๆ ที่ใช้บังคับโดยขึ้นอยู่กับว่าคุณอยู่ที่ใดและเราอยู่ภายใต้กฎหมายดังกล่าวหรือไม่ 

หากคุณอาศัยอยู่ในสหภาพยุโรปหรือได้รับประโยชน์จากสิทธิต่างๆ ในฐานะเจ้าของข้อมูลภายใต้กฎระเบียบคุ้มครองข้อมูลทั่วไปของ EU (General Data Protection Regulation หรือ "GDPR") คุณก็จะมีสิทธิเพิ่มเติมบางอย่างเกี่ยวกับการที่เราจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ 

คำอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับสิทธิที่สำคัญทั่วไปเหล่านี้และสิทธิที่เฉพาะเจาะจงตาม GDPR จะมีการระบุไว้ภายใต้หัวเรื่องแต่ละหัวเรื่อง  โปรดคลิกที่หัวเรื่องเหล่านี้หากต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติม

คุณอาจมีสิทธิอื่นๆ โดยขึ้นอยู่กับประเทศที่คุณอยู่ เพราะฉะนั้น คุณจึงอาจมีสิทธิที่จะยื่นข้อร้องเรียนต่อหน่วยงานด้านความเป็นส่วนตัวในพื้นที่ อย่างไรก็ตาม ประเด็นที่ว่าคุณจะยื่นข้อร้องเรียนหรือไม่และคุณจะยื่นกับผู้ใดนั้นจะเป็นหน้าที่รับผิดชอบของคุณแต่เพียงผู้เดียว

หากคุณต้องการเข้าถึงสิทธิใดๆ เหล่านี้ เราก็อาจขอข้อมูลเพิ่มเติมจากคุณเพื่อยืนยันตัวตนของคุณและเพื่อวัตถุประสงค์ด้านความปลอดภัย โดยเฉพาะอย่างยิ่งก่อนที่จะมีการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลต่อคุณ เราขอสงวนสิทธิในการปฏิเสธที่จะให้ข้อมูลเพิ่มเติมนี้หากคำขอของคุณเห็นได้ชัดว่าเป็นคำขอที่ไม่สมเหตุสมผลหรือเป็นคำขอที่มากเกินไป

คุณสามารถใช้สิทธิของคุณได้โดยการ ติดต่อเรา ภายใต้ข้อควรพิจารณาด้านกฎหมายและอื่นๆ ที่ได้รับอนุญาตให้ทำได้ เราจะใช้ความพยายามตามสมควรทั้งหมดเพื่อดำเนินการตามคำขอของคุณอย่างทันท่วงที หรือแจ้งให้คุณทราบหากเราต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อปฏิบัติตามคำขอของคุณ 

เราอาจไม่สามารถจัดการกับคำขอของคุณได้อย่างครบถ้วนเสมอไป ตัวอย่างเช่น ในกรณีที่จะส่งผลกระทบต่อหน้าที่ในการรักษาความลับที่เรามีต่อผู้อื่น หรือในกรณีที่เรามีสิทธิตามกฎหมายที่จะดำเนินการกับคำขอด้วยวิธีการที่ต่างออกไป

สิทธิที่จะเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล

คุณมีสิทธิที่จะร้องขอให้เราจัดการให้คุณได้รับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลของคุณที่เราเก็บไว้และคุณมีสิทธิที่จะได้รับแจ้งให้ทราบถึง (ก) แหล่งที่มาของข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ (ข) วัตถุประสงค์ มูลฐานทางกฎหมาย และวิธีการประมวลผลข้อมูล (ค) ตัวตนของผู้ควบคุมข้อมูล และ (ง) นิติบุคคลหรือประเภทของนิติบุคคลที่อาจมีการถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไปให้

สิทธิที่จะแก้ไขหรือลบข้อมูลส่วนบุคคล

คุณมีสิทธิที่จะร้องขอให้เราแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่ถูกต้อง เราอาจพยายามตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลส่วนบุคคลก่อนที่จะมีการแก้ไขข้อมูลดังกล่าว

คุณยังสามารถร้องขอให้เราลบข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในพฤติการณ์ที่จำกัดซึ่ง

 • ไม่มีความจำเป็นที่จะต้องใช้ข้อมูลดังกล่าวอีกต่อไปเพื่อวัตถุประสงค์ที่มีการเก็บรวบรวมข้อมูลนั้น หรือ
 • คุณได้ถอนความยินยอมของคุณ (ในกรณีที่การประมวลผลข้อมูลได้อาศัยความยินยอม) หรือ
 • มีการดำเนินการภายหลังการใช้สิทธิที่จะคัดค้านโดยเป็นผลสำเร็จ (โปรด คลิกที่นี่ เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสิทธิที่จะคัดค้าน) หรือ
 • ได้มีการประมวลผลข้อมูลดังกล่าวโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย หรือ
 • เพื่อปฏิบัติตามหน้าที่ทางกฎหมายที่สายการบินเอทิฮัดต้องทำ

เราไม่ต้องปฏิบัติตามคำขอของคุณที่จะให้ลบข้อมูลส่วนบุคคลหากการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณนั้นเป็นการดำเนินการที่จำเป็น

 • เพื่อปฏิบัติตามหน้าที่ทางกฎหมาย หรือ
 • เพื่อพิสูจน์ ใช้ หรือต่อสู้กับการเรียกร้องสิทธิทางกฎหมาย

สิทธิที่จะจำกัดการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

คุณสามารถขอให้เราจำกัดข้อมูลส่วนบุคคลของคุณได้ แต่เฉพาะในกรณีที่

 • มีการโต้แย้งเรื่องความถูกต้องของข้อมูลดังกล่าว เพื่อให้เราสามารถตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลนั้นได้ หรือ
 • การประมวลผลข้อมูลเป็นการดำเนินการที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย แต่คุณก็ไม่ต้องการให้มีการลบข้อมูลนั้น หรือ
 • ไม่มีความจำเป็นที่จะต้องใช้ข้อมูลดังกล่าวอีกต่อไปเพื่อวัตถุประสงค์ที่มีการเก็บรวบรวมข้อมูลนั้น แต่เรายังคงต้องใช้ข้อมูลนั้นเพื่อพิสูจน์ ใช้ หรือต่อสู้กับการเรียกร้องสิทธิทางกฎหมาย หรือ
 • คุณได้ใช้สิทธิที่จะคัดค้าน และกำลังอยู่ในระหว่างการพิจารณาตรวจสอบมูลเหตุที่จะมีผลเหนือกว่า

เรายังคงสามารถใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณได้ต่อไปหลังจากคำขอให้มีการจำกัด ในกรณีที่

 • เราได้รับความยินยอมจากคุณ หรือ
 • เพื่อพิสูจน์ ใช้ หรือต่อสู้กับการเรียกร้องสิทธิทางกฎหมาย หรือ
 • เพื่อปกป้องสิทธิของบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลอื่น

สิทธิที่จะถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

คุณสามารถขอให้เราจัดหาข้อมูลส่วนบุคคลของคุณให้กับคุณในรูปแบบที่มีแบบแผน ใช้กันโดยทั่วไป และสามารถใช้เครื่องคอมพิวเตอร์อ่านได้ หรือคุณสามารถขอให้มีการถ่ายโอนข้อมูลดังกล่าวไปยังผู้ควบคุมข้อมูลรายอื่นโดยตรง แต่จะสามารถทำได้เฉพาะในแต่ละกรณีที่

 • การประมวลผลข้อมูลได้อาศัยความยินยอมของคุณหรือการปฏิบัติตามสัญญาที่ทำกับคุณ และ
 • การประมวลผลข้อมูลได้ดำเนินการด้วยวิธีการอัตโนมัติ

สิทธิที่จะคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

คุณสามารถคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณซึ่งมีมูลฐานทางกฎหมายคือผลประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมายของเรา หากคุณเชื่อว่าสิทธิและเสรีภาพขั้นพื้นฐานของคุณมีความสำคัญมากกว่าผลประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมายของเรา

หากคุณทำการคัดค้าน เราก็มีโอกาสที่จะแสดงให้เห็นว่าเรามีผลประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมายที่น่าเชื่อถือซึ่งมีผลเหนือกว่าสิทธิและเสรีภาพของคุณ

สิทธิที่จะคัดค้านวิธีการที่เราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อวัตถุประสงค์สำหรับการตลาดทางตรง

คุณสามารถร้องขอให้เราเปลี่ยนแปลงวิธีการที่เราติดต่อคุณเพื่อวัตถุประสงค์ด้านการตลาดได้

คุณสามารถร้องขอไม่ให้เราถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไปยังบุคคลภายนอกที่ไม่ได้มีความเกี่ยวข้องกันเพื่อวัตถุประสงค์สำหรับการตลาดทางตรงหรือวัตถุประสงค์อื่นใด

สิทธิที่จะได้รับสำเนาของมาตรการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่ใช้สำหรับการถ่ายโอนข้อมูลออกนอกเขตอำนาจศาลของคุณ

คุณสามารถขอรับสำเนาหรือเอกสารอ้างอิงของมาตรการคุ้มครองสำหรับการถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคล ของคุณออกนอกสหภาพยุโรป เราอาจมีการขีดทับข้อตกลงการถ่ายโอนข้อมูลเพื่อปกป้องข้อกำหนดด้านการค้า

สิทธิที่จะยื่นข้อร้องเรียนกับหน่วยงานกำกับดูแลในพื้นที่ของคุณ

คุณมีสิทธิที่จะยื่นข้อร้องเรียนกับ หน่วยงานกำกับดูแลในพื้นที่ ของคุณหากคุณมีข้อกังวลเกี่ยวกับวิธีการที่เรากำลังประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

เราขอให้คุณโปรดพยายามแก้ไขปัญหาใดๆ กับเราเป็นลำดับแรก แม้ว่าคุณมีสิทธิที่จะติดต่อหน่วยงานกำกับดูแลของคุณเมื่อใดก็ได้

ติดต่อเรา

จุดติดต่อหลักสำหรับปัญหาทั้งหมดที่เกิดขึ้นจากคำแถลงความเป็นส่วนตัวนี้ก็คือเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลของกลุ่มการบินเอทิฮัด โดยสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลได้ด้วยวิธีการต่อไปนี้

โปรดส่งอีเมลมาหาเราที่ ethicscompliance@etihad.ae หรือเขียนจดหมายไปที่  Data Protection Officer, Etihad Aviation Group, PO Box 35566, Abu Dhabi, United Arab Emirates

หากคุณมีคำถาม ข้อกังวล หรือข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการที่เราปฏิบัติตามคำแถลงนี้และกฎหมายคุ้มครองข้อมูล หรือหากคุณประสงค์ที่จะใช้สิทธิของคุณ เราก็ขอให้คุณติดต่อเราเป็นลำดับแรก เราจะสืบสวนและพยายามแก้ไขข้อร้องเรียนและข้อพิพาท และจะใช้ความพยายามตามสมควรทั้งหมดเพื่อดำเนินการตามความประสงค์ของคุณที่จะใช้สิทธิของคุณโดยเร็วที่สุด และไม่ว่าในกรณีใดก็จะอยู่ภายในกรอบเวลาที่กฎหมายคุ้มครองข้อมูลระบุไว้ 

หากต้องการติดต่อหน่วยงานกำกับดูแลการคุ้มครองข้อมูลของคุณ

ในบางประเทศ คุณอาจมีสิทธิที่จะยื่นข้อร้องเรียนกับ หน่วยงานกำกับดูแลการคุ้มครองข้อมูล ในพื้นที่ของคุณ เราขอให้คุณโปรดพยายามแก้ไขปัญหาใดๆ กับเราก่อนหน่วยงานกำกับดูแลในพื้นที่ของคุณ