เพลิดเพลินกับบริการรถโค้ชฟรีที่สะดวกสบาย

ผู้โดยสารชั้นประหยัดของสายการบินเอทิฮัดสามารถใช้บริการรถโค้ชหรูของเอทิฮัดภายในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์เพื่อเดินทางระหว่างท่าอากาศยานนานาชาติและดูไบหรืออัลอินได้

บริการนี้เป็นบริการฟรีสำหรับผู้โดยสารในเที่ยวบินของสายการบินเอทิฮัด แต่คุณต้องทำการจองเพื่อให้แน่ใจว่ามีที่นั่งในรถโค้ชสำหรับคุณ เราจึงขอให้คุณจองล่วงหน้าโดยใช้แบบฟอร์มด้านล่างนี้ หากคุณได้จองเที่ยวบินแล้ว คุณสามารถดูการจองของคุณเพื่อขอใช้บริการรถโค้ช

โปรดกรอกข้อมูลในช่องนี้(*)

เชื่อมต่อดูไบและอัลอิน

วิธีการจอง
บริการรถโค้ชหรูของเอทิฮัด ได้ทาง ออนไลน์ ก่อนเที่ยวบินออกเดินทาง 24 ชั่วโมง

หรือคุณสามารถจองบริการนี้ได้ที่ ศูนย์การติดต่อทั่วโลกหรือสำนักงานในท้องถิ่น หรือผ่านทางตัวแทนการเดินทางในท้องที่ของคุณ


คุณลักษณะที่สำคัญ

สัมผัสกับประสบการณ์การใช้บริการรถที่ตกแต่งภายในอย่างหรูหรา ที่นั่งได้รับการออกแบบตามหลักสรีระศาสตร์ และระบบควบคุมสภาพอากาศอันเยี่ยมยอด ผู้โดยสารยังสามารถเพลิดเพลินไปกับความบนเทิงบนรถและบริการน้ำแร่ ผ้าเย็น และมินท์

ที่ท่าอากาศยาน
รถโค้ชจะจอดอยู่ที่ชั้นล่างบริเวณผู้โดยสารขาเข้า โปรดเดินตามป้ายหลังจากที่ผ่านบริเวณศุลกากรแล้ว

การเดินทางสู่และจากดูไบ

จุดจอดรถศูนย์การค้ามาซายา (ดาวน์ทาวน์ ดูไบ) ตั้งอยู่ใจกลางเมืองดูไบ ใกล้กับสถานที่ท่องเที่ยวหลักหลายแห่งของเมือง และอยู่ห่างจากท่าอากาศยานอาบูดาบี 75 นาที หากเดินทางโดยรถยนต์

การเดินทางไปยังและจากอัลอิน

การเดินทางระหว่างอัลอินและอาบูดาบีใช้เวลาประมาณ 90 นาที จากอัลอินซิตี้เซ็นเตอร์

เงื่อนไขและข้อกำหนด

บริการรถโค้ชหรูของเอทิฮัด

  • บริการรถโค้ชสุดหรูของเอทิฮัดเป็นบริการฟรีสำหรับผู้โดยสารที่ยืนยันการจองรถโค้ชโดยเป็นส่วนหนึ่งของกำหนดการเดินทางของสายการบินเอทิฮัด บริการนี้เป็นบริการไปกลับระหว่างท่าอากาศยานนานาชาติอาบูดาบีไปยังดูไบและอัลอิน
  • บริการรถโค้ชสุดหรูของเอทิฮัด ต้องจอง 24 ชั่วโมง ก่อนออกเดินทาง ผู้โดยสารที่ไม่ได้ยืนยันการจองรถโค้ชจะไม่มีสิทธิ์ใช้บริการ
  • การจองภายใน 24 ชั่วโมงก่อนเที่ยวบินออกเดินทางจะไม่ได้รับการยืนยันรถโค้ช
  • บริการรถโค้ชสุดหรูของเอทิฮัด ไม่มีให้บริการสำหรับผู้เยาว์ที่เดินทางคนเดียว (UM)
  • ผู้โดยสารที่มีปัญหาด้านสุขภาพหรือทุพพลภาพไม่สามารถจองบริการรถโค้ชหรูของเอทิฮัด .
  • บริการรถโค้ชหรูของเอทิฮัดเป็น บริการที่ดำเนินการโดยบุคคลที่สามผู้รับผิดชอบต่อการเดินทางทั้งหมดในรูปแบบของการประกันภัยและความรับผิดต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
  • โปรดเผื่อเวลาไว้อย่างน้อย 2.5 ชั่วโมงเพื่อเดินทางไปยังท่าอากาศยานนานาชาติอาบูดาบี
  • บริการรถโค้ชหรูของเอทิฮัด เป็นบริการสำหรับผู้เดินทางที่มาถึงหรือเดินทางโดยเที่ยวบินสู่หรือจากท่าอากาศยานนานาชาติอาบูดาบีในวันเดียวกันเท่านั้น ไม่สามารถใช้บริการในวันอื่นๆ ได้ไม่ว่าในกรณีใดๆ
  • บริการรถโค้ชหรูของเอทิฮัดจะไม่สามารถใช้ได้สำหรับบัตรโดยสารฟรีหรือบัตรโดยสารส่วนลด (ID, AD ฯลฯ)
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อสำนักงานของสายการบินเอทิฮัดหรือตัวแทนการท่องเที่ยวใกล้ๆ คุณ