เพลิดเพลินกับบริการรถโค้ชฟรีที่สะดวกสบาย

ผู้โดยสารชั้นประหยัดของสายการบินเอทิฮัดสามารถใช้บริการรถโค้ชหรูของเอทิฮัดภายในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์เพื่อเดินทางระหว่างท่าอากาศยานนานาชาติและดูไบหรืออัลอินได้

บริการนี้เป็นบริการฟรีสำหรับผู้โดยสารในเที่ยวบินของสายการบินเอทิฮัด แต่คุณต้องทำการจองเพื่อให้แน่ใจว่ามีที่นั่งในรถโค้ชสำหรับคุณ เราจึงขอให้คุณจองล่วงหน้าโดยใช้แบบฟอร์มด้านล่างนี้ หากคุณได้จองเที่ยวบินแล้ว คุณสามารถดูการจองของคุณเพื่อขอใช้บริการรถโค้ช

โปรดกรอกข้อมูลในช่องนี้(*)

เชื่อมต่อดูไบและอัลอิน

วิธีการจอง
บริการรถโค้ชหรูของเอทิฮัด ได้ทาง ออนไลน์ ก่อนเที่ยวบินออกเดินทาง 24 ชั่วโมง

หรือคุณสามารถจองบริการนี้ได้ที่ ศูนย์การติดต่อทั่วโลกหรือสำนักงานในท้องถิ่น หรือผ่านทางตัวแทนการเดินทางในท้องที่ของคุณ


คุณลักษณะที่สำคัญ

สัมผัสกับประสบการณ์การใช้บริการรถที่ตกแต่งภายในอย่างหรูหรา ที่นั่งได้รับการออกแบบตามหลักสรีระศาสตร์ และระบบควบคุมสภาพอากาศอันเยี่ยมยอด ผู้โดยสารยังสามารถเพลิดเพลินไปกับความบนเทิงบนรถและบริการน้ำแร่ ผ้าเย็น และมินท์

ที่ท่าอากาศยาน
รถโค้ชจะจอดอยู่ที่ชั้นล่างบริเวณผู้โดยสารขาเข้า โปรดเดินตามป้ายหลังจากที่ผ่านบริเวณศุลกากรแล้ว

การเดินทางสู่และจากดูไบ

จุดจอดรถศูนย์การค้ามาซายา (ดาวน์ทาวน์ ดูไบ) ตั้งอยู่ใจกลางเมืองดูไบ ใกล้กับสถานที่ท่องเที่ยวหลักหลายแห่งของเมือง และอยู่ห่างจากท่าอากาศยานอาบูดาบี 75 นาที หากเดินทางโดยรถยนต์

การเดินทางไปยังและจากอัลอิน

การเดินทางระหว่างอัลอินและอาบูดาบีใช้เวลาประมาณ 90 นาที จากอัลอินซิตี้เซ็นเตอร์

เงื่อนไขและข้อกำหนด

บริการรถโค้ชหรูของเอทิฮัด

  • เอทิฮัดเอ็กซ์เพรสให้บริการฟรีสำหรับผู้โดยสารที่จองที่นั่งรถโค้ชแบบยืนยันแล้ว เมื่อจองเที่ยวบินกับสายการบินเอทิฮัด, เวอร์จินออสเตรเลีย, แอร์เซเชลส์, แอร์เซอร์เบีย, เจ็ตแอร์เวย์ส, อลิตาเลีย, นิกิ, รอยัลแอร์มาร็อค, ไห่หนานแอร์ไลน์ บางกอกแอร์เวย์ เวียดนามแอร์ไลน์ และการูด้า บริการนี้เป็นบริการไปกลับระหว่างท่าอากาศยานนานาชาติอาบูดาบีไปยังดูไบและอัลอิน
  • เอทิฮัดเอ็กซ์เพรสต้องจอง 24 ชั่วโมง ก่อนออกเดินทาง ผู้โดยสารที่ไม่ได้ยืนยันการจองเอทิฮัดเอ็กซ์เพรสจะไม่มีสิทธิ์ใช้บริการนี้ 
  • การจองภายใน 24 ชั่วโมงก่อนเที่ยวบินออกเดินทางจะไม่ได้รับการยืนยันจากเอทิฮัดเอ็กซ์เพรส
  • เอทิฮัดเอ็กซ์เพรสไม่มีให้บริการสำหรับผู้เยาว์ที่เดินทางคนเดียว (UM)
  • ผู้โดยสารที่มีปัญหาด้านสุขภาพหรือทุพพลภาพไม่สามารถจองเอทิฮัดเอ็กซ์เพรสได้ 
  • เอทิฮัดเอ็กซ์เพรสเป็นบริการที่ดำเนินการโดยบุคคลที่สามซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบต่อการเดินทางทั้งหมด ทั้งในส่วนของประกันภัยและความรับผิดต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 
  • โปรดเผื่อเวลาไว้อย่างน้อย 2.5 ชั่วโมงเพื่อเดินทางไปยังท่าอากาศยานนานาชาติอาบูดาบี 
  • เอทิฮัดเอ็กซ์เพรสเป็นบริการสำหรับผู้เดินทางที่มาถึงหรือเดินทางโดยเที่ยวบินสู่หรือจากท่าอากาศยานนานาชาติอาบูดาบีในวันเดียวกันเท่านั้น ไม่สามารถใช้บริการในวันอื่นๆ ได้ไม่ว่าในกรณีใดๆ
  • เอทิฮัดเอ็กซ์เพรสจะไม่สามารถใช้ได้สำหรับบัตรโดยสารฟรีหรือบัตรโดยสารส่วนลด (ID, AD ฯลฯ)
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อสำนักงานของสายการบินเอทิฮัดหรือตัวแทนการท่องเที่ยวใกล้ๆ คุณ