รถไฟฝรั่งเศส

การรถไฟแห่งชาติฝรั่งเศส (French National Railway หรือ SNCF)

เราได้ร่วมมือกับการรถไฟแห่งชาติฝรั่งเศส (French National Railway หรือ SNCF) เพื่อให้บริการเชื่อมต่อกับรถไฟเพื่อเดินทางออกนอกปารีส

วิธีการจอง

ในปัจจุบัน เมื่อเดินทางกับเราสู่ท่าอากาศยานปารีสชาร์ลสเดอโกล (CDG) คึณจะสามารถเลือกเดินทางต่อด้วยเส้นทางรถไฟความเร็วสูง TGV ของ SNCF ซึ่งมีเส้นทางกว่า 2,000 กม. ไปยัง 19 เมืองทั่วประเทศ (โปรดดูรายชื่อด้านล่าง)

สามารถจองบริการเชื่อมต่อรถไฟและเที่ยวบินได้ทางเว็บไซต์  ทางศูนย์ติดต่อของเราทั่วโลก  หรือทางตัวแทนการเดินทาง

จองบัตรโดยสารกับ Etihad.com

ไปที่ Etihad.com และเลือกเมืองที่คุณต้องการบินจากในเมนูดรอปดาวน์และเลือก ‘TGV' ในช่องเมนูดรอปดาวน์ของปลายทาง 

ใช้วิธีเดียวกันนี้ในทางกลับกัน ผู้โดยสารที่เดินทางจากเมืองต่างๆ ในฝรั่งเศสที่ให้บริการโดย SNCF จะสามารถเลือก ‘TGV’ ในเมนูดร็อปดาวน์ต้นทางและเลือกเมืองปลายทางของตนในเมนูดรอปดาวน์

โปรดทราบว่า ผู้โดยสารสามารถจองบัตรโดยสารเชื่อมต่อรถไฟและเที่ยวบินได้อย่างน้อย 72 ชั่วโมงก่อนการเดินทาง และไม่สามารถหยุดพักค้างคืนที่ปารีสได้

เดินทางด้วยเครื่องบินจากนั้นต่อด้วยรถไฟ

 1. เมื่อทำการจองบัตรโดยสารของสายการบินเอทิฮัดและบัตรโดยสารรถไฟ TGV ร่วมกันคุณจะได้รับบัตรโดยสารอิเล็กทรอนิกส์หนึ่งฉบับทางอีเมล 
 2. พิมพ์บัตรโดยสารอิเล็กทรอนิกส์ฉบับดังกล่าวแล้วนำไปแสดงที่เคาน์เตอร์ TGV Air ที่สถานีของการรถไฟฝรั่งเศสในเมืองที่คุณเลือกเป็นต้นทางการเดินทางอย่างน้อย 15 นาทีก่อนรถไฟจะออกเดินทาง (ไม่จำเป็นต้องสำรองที่นั่ง)
 3. เมื่อแสดงบัตรโดยสารอิเล็กทรอนิกส์และเอกสารการแสดงตนที่ถูกต้อง คุณจะได้รับเอกสารการเดินทาง TGV Air rail เพื่อเดินทางสู่ปารีส
 4. เมื่อเดินทางมาถึงสถานี TGV ปารีสชาร์สเดอโกล คุณจะสามารถใช้บริการรถราง CDGVAL ไปยังอาคารผู้โดยสาร 2A เพื่อเช็คอินเที่ยวบินเอทิฮัดของคุณ
โปรดทราบว่าคุณจะสามารถเดินทางด้วยเครื่องบินได้หลังจากที่คุณเดินทางในเส้นทางรถไฟแล้วเท่านั้น

เดินทางด้วยเครื่องบินจากนั้นต่อด้วยรถไฟ

 1. เมื่อมาถึงอาคารผู้โดยสาร 2A ของท่าอากาศยานปารีสชาร์สเดอโกล โปรดไปรับสัมภาระแล้วใช้บริการรถรางฟรี CDGVAL ไปยังสถานีรถไฟ TGV 
 2. เมื่อแสดงบัตรโดยสารเที่ยวบินและเอกสารการแสดงตนที่ถูกต้อง คุณจะได้รับเอกสารการเดินทางด้วยรถไฟ 
 3. คุณสามารถเดินทางด้วยรถไฟ TGV ไปยังที่หมายที่คุณเลือกโดยไม่ต้องสำรองที่นั่งล่วงหน้า
โปรดทราบว่าคุณจะสามารถเดินทางด้วยรถไฟได้หลังจากที่คุณเดินทางโดยเครื่องบินแล้วเท่านั้น

สถานีรถไฟฝรั่งเศสให้บริการโดย TGV Air

สถานีรถไฟฝรั่งเศสให้บริการโดย TGV Air
สถานีรถไฟฝรั่งเศส รหัสสถานีรถไฟ
บอร์กโดเซ็นต์ฌอง ZFQ
บรัสเซลส์ ZYR
ลิลล์ XDB
ลียง ปาร์ดิเออ XYD
มาร์เซลส์ เซนต์ ชาร์ลส์ XRF
มงเปลิเยร์ XPJ
น็องต์ QJZ
สตราสบูร์ก XWG

รถไฟเยอรมนี

บริษัทรถไฟแห่งชาติเยอรมนี (German national railway company หรือ Deutsche Bahn)

เราได้ร่วมมือกับริษัทรถไฟแห่งชาติเยอรมนี (German National Railway Company หรือ Deutsche Bahn) เพื่อให้บริการเชื่อมต่อกับรถไฟแก่คุณเพื่อการเดินทางออกนอกแฟรงก์เฟิร์ต มิวนิก ดุสเซลดอล์ฟ และเบอร์ลิน

วิธีการจอง

เมื่อบินสู่สนามบินนานาชาติแฟรงก์เฟิร์ต (FRA) ท่าอากาศยานนานาชาติมิวนิก (MUC) ท่าอากาศยานนานาชาติดุสเซลดอร์ฟ (DUS) หรือ ท่าอากาศยานนานาชาติเบอร์ลิน - เทเจล (TXL) คุณจะสามารถเลือกเดินทางต่อโดยเครือข่ายรถไฟไปยังสถานีที่รถไฟเยอรมนีให้บริการแห่งในเยอรมนีได้

ในทางกลับกัน คุณสามารถเดินทางในเส้นทางรถไฟเยอรมนีจากเมืองต่างๆ ในเยอรมนีไปยังแฟรงก์เฟิร์ต มิวนิก ดุสเซลดอร์ฟ และเบอร์ลินเพื่อเดินทางกับเที่ยวบินเอทิฮัดต่อไปได้

สามารถจองบริการเชื่อมต่อรถไฟและเที่ยวบินได้ทางเว็บไซต์ ผ่านทางศูนย์การติดต่อของเราทั่วโลก หรือทางตัวแทนการเดินทาง

จองบัตรโดยสารกับ Etihad.com

ไปที่ Etihad.com และเลือกเมืองที่คุณต้องการบินจากในเมนูดรอปดาวน์ในช่อง ‘ต้นทาง’ และเลือก ‘รถไฟและเครื่องบิน’ ในช่องเมนูดรอปดาวน์ของปลายทาง

ใช้วิธีเดียวกันนี้ในทางกลับกัน ผู้โดยสารที่เดินทางจากเมืองในเยอรมนี โดยบริการของรถไฟเยอรมนี ให้เลือก 'รถไฟและเครื่องบิน' ในเมนูดรอปดาวน์ของต้นทาง และเมืองที่ต้องการเลือกในเมนูดรอปดาวน์ของปลายทาง

ดำเนินการจองแบบปกติ แต่โปรดทราบว่า เวลาของรถไฟเยอรมนี ที่แสดงในเครื่องมือการจองนี้เป็นเวลาที่สมมติขึ้น คุณจำเป็นต้องตรวจสอบกับ รถไฟเยอรมนีสำหรับตารางที่ถูกต้อง แต่อย่างไรก็ตาม เวลาเที่ยวบินของเอทิฮัดเป็นเวลาจริง และคุณต้องไปถึงยังสนามบินอย่างน้อย 2 ชั่วโมงก่อนเครื่องบินออก

โปรดทราบ บัตรโดยสารเครื่องบิน-รถไฟทั้งหมดสามารถพิมพ์ออกมาได้จนถึง 72 ชั่วโมงก่อนออกเดินทางในแต่ละเที่ยว

เดินทางด้วยเครื่องบินจากนั้นต่อด้วยรถไฟ

 1. เมื่อคุณได้สำรองบัตรโดยสารเที่ยวบินของสายการบินเอทิฮัดและบัตรโดยสารรถไฟเยอรมนีพร้อมกัน คุณจะได้รับอีเมลแจ้งหมายเลขอ้างอิงบัตรโดยสารเครื่องบินอิเล็กทรอนิกส์และหมายเลขยืนยันการเดินทางด้วยรถไฟ โปรดทราบว่า คุณจะได้รับหมายเลขยืนยันการเดินทางด้วยรถไฟสำหรับผู้โดยสารแต่ละคนที่เดินทาง และสำหรับการเดินทางด้วยรถไฟในขาไปและขากลับ
 2. สั่งพิมพ์หมายเลขยืนยันการเดินทางด้วยรถไฟและนำไปที่เคาน์เตอร์รถไฟเยอรมนี หรือเครื่องออกบัตรแบบบริการที่สถานีรถไที่คุณต้องการเดินทางอย่างน้อย 15 นาที ก่อนที่รถไฟจะออก (ไม่จำเป็นต้องทำการจอง)
 3. เมื่อแสดงบัตรโดยสารอิเล็กทรอนิกส์และเอกสารการแสดงตนที่ถูกต้อง คุณจะได้รับเอกสารการเดินทางด้วยรถไฟเยอรมนี เพื่อเดินทางสู่แฟรงก์เฟิร์ต

โปรดทราบว่าคุณจะสามารถเดินทางด้วยเครื่องบินได้หลังจากที่คุณเดินทางในเส้นทางรถไฟแล้วเท่านั้น

เดินทางด้วยเครื่องบินจากนั้นต่อด้วยรถไฟ

 1. เมื่อมาถึงยังสนามบินนานาชาติแฟรงก์เฟิร์ต รับกระเป๋าที่คุณต้องเช็คอินในเที่ยวบินของคุณก่อนที่จะเดินไปยังเคาน์เตอร์บริการของรถไฟเยอรมนี 
 2. เมื่อแสดงบัตรโดยสารเที่ยวบินอิเล็กทรอนิกส์และเอกสารการแสดงตนที่ถูกต้องแล้ว คุณจะได้รับเอกสารการเดินทางด้วยรถไฟ 
 3. จากนั้นคุณอาจจะใช้บริการรถไฟเยอรมนี เพื่อไปยังสถานีเครือข่ายรถไฟใน 5,600 สถานี

โปรดทราบว่าคุณจะสามารถเดินทางด้วยรถไฟได้หลังจากที่คุณเดินทางโดยเครื่องบินแล้วเท่านั้น