เพิ่มความสะดวกสบายในการเดินทางในชั้นประหยัด

ผู้โดยสารชายกำลังเพลิดเพลินกับที่นั่งพรีเมียมของเขา

เลือกที่นั่งที่ชื่นชอบบนเครื่องบินด้วยทางเลือกที่นั่งที่ต้องการ คุณสามารถเลือกที่นั่งใกล้ทางออกหรือบริเวณที่เป็นส่วนตัวมากกว่าได้ด้วยค่าธรรมเนียมเพียงเล็กน้อย

การบินกับพันธมิตรสายการบิน
ที่นั่งที่ต้องการเป็นข้อเสนอสำหรับเที่ยวบินที่เอทิฮัดเป็นผู้ให้บริการเท่านั้น

วิธีการจอง

ขณะทำการจองครั้งใหม่ของคุณทาง etihad.com คุณสามารถเลือกที่นั่งที่คุณต้องการได้จากแผนที่ที่นั่ง

วิธีที่ 1 ภาพหน้าจอ

คุณสามารถเพิ่มที่นั่งที่ต้องการลงในการจองของคุณผ่านการจัดการการจองของฉัน

จองที่นั่งที่ต้องการ ►

วิธีที่ 2 ภาพหน้าจอ

เลือกที่นั่งที่คุณต้องการระหว่างการเช็คอินออนไลน์

เช็คอินออนไลน์  ►

วิธีที่ 3 ภาพหน้าจอ
นอกจากนี้ คุณก็สามารถ ติดต่อเรา เพื่อสอบถามเกี่ยวกับที่นั่งที่ต้องการระหว่างการจองเที่ยวบินใหม่
สายด่วนบริการทางโทรศัพท์

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

ดู

 • เรายอมรับวิธีการชำระเงินทุกรูปแบบที่ในปัจจุบันเอทิฮัดให้การรองรับและยอมรับ ยกเว้นไมล์สะสมเอทิฮัดเกสท์
 • ราคาของที่นั่งที่ต้องการนี้เป็นราคาต่อคนต่อต่อเส้นทางบิน
 • ต้องทำการจองและชำระเงินให้แล้วเสร็จภายใน 24 ชั่วโมง ก่อนเวลาออกเดินทางของเที่ยวบิน เพื่อดำเนินการจัดสรรที่นั่งให้เป็นไปตามที่ต้องการ
 • จะดำเนินการจัดสรรที่นั่งที่ต้องการให้ เมื่อมีการชำระค่าธรรมเนียมสำหรับที่นั่งที่ต้องการและค่าบัตรโดยสารครบเต็มจำนวนแล้วเท่านั้น การชำระเงินสำหรับที่นั่งที่ต้องการนี้ จะไม่ได้รับไมล์สะสมของเอทิฮัด
 • โปรด ติดต่อเรา พร้อมแจ้งชื่อ วันเดินทางและหมายเลขเที่ยวบินของคุณเพื่อการขอเงินคืนสำหรับที่นั่งที่ต้องการ
 • ที่นั่งที่ต้องการไม่สามารถโอนสิทธิ์ได้ และไม่สามารถขอเงินคืนได้สำหรับการเปลี่ยนแปลงและการยกเลิกโดยสมัครใจ เราจะคืนเงินค่าธรรมเนียมสำหรับที่นั่งที่ต้องการ เฉพาะในกรณีดังต่อไปนี้
  • เราได้ยกเลิกเที่ยวบินนั้น
  • ไม่มีที่นั่งที่ต้องการเนื่องจากการเปลี่ยนเครื่องบินหรือเปลี่ยนเส้นทาง
  • กรณีที่คุณซื้อการอัปเกรดในห้องโดยสารอื่น

ทางเลืิอกเพิ่มเติมเพื่อการเดินทางที่สะดวกสบายยิ่งขึ้นของคุณ