บริการคนขับรถเมอร์เซเดสเบนซ์ของเอทิฮัด

ข้ามไปที่คำบรรยายวิดีโอ

คำบรรยายเสียง

รถเมอร์เซเดสเบนซ์จอดอยู่หน้าทางเข้าบ้าน และมีกระเป๋าเตรียมพร้อมที่จะนำขึ้นรถ ครอบครัวชาวเอมิเรตส์เดินออกมาจากบ้านพร้อมกับลูกชายที่อยู่บนรถเข็น รถเข็นถูกยกใส่ท้ายรถพร้อมกับสัมภาระของครอบครัว ครอบครัวขึ้นรถและออกเดินทางไปยังท่าอากาศยานอาบูดาบี

ในอีกฟุตเทจหนึ่ง นักธุรกิจกำลังเดินลงบันไดของเครื่องบิน และมีคนขับรถเมอร์เซเดสรอเขาอยู่ เจ้าหน้าที่ภาคพื้นดินของเอธิฮัดเปิดประตูรถให้เขา นักธุรกิจขึ้นรถและเดินทางไปยังอาคารผู้โดยสารพร้อมกับเช็คโทรศัพท์ไปด้วย

ในฟุตเทจต่อไป มีรถกำลังจอดเทียบที่บริเวณจอดรถของอาคารผู้โดยสาร และเรามองเห็นครอบครัวกำลังออกจากรถโดยมีเจ้าหน้าที่ำพาเข้าไปยังสนามบิน ในขณะเดียวกัน มีเจ้าหน้าที่มารอเปิดประตูรถต้อนรับนักธุรกิจที่เดินทางมาถึงที่ประตูหน้าของท่าอากาศยาน นักธุรกิจเข้าไปในรถ คนขับเปิดเครื่องปรับอากาศจากนั้นขับออกไป วิดีโอจบด้วยโลโก้และแท็กไลน์ของสายการบินเอทิฮัด

วิธีการจอง

คนขับรถให้การต้อนรับลูกค้า

การจองบริการคนขับรถของเอทิฮัด สามารถดำเนินการทางออนไลน์ได้ ภายใน 12 ชั่วโมงก่อนออกเดินทาง หรือคุณจะสามารถจองบริการนี้ได้ที่ ศูนย์การติดต่อทั่วโลกหรือสำนักงานในท้องถิ่น หรือผ่านทางตัวแทนการเดินทางในท้องที่ของคุณ เพื่อเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกการจองของคุณ กรุณา ติดต่อเรา

หมายเหตุสำคัญ
ไม่มีบริการรับส่งระหว่างอาคารผู้โดยสาร

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

บัตรโดยสารชั้นหนึ่งและชั้นธุรกิจที่จองหลังจากวันที่ 3 กรกฎาคม 2017

 1. ต้องทำการจองบริการคนขับรถของเอทิฮัดล่วงหน้าอย่างน้อย 24 ชั่วโมงก่อนออกเดินทาง สายการบินจะไม่ยืนยันการจองบริการดังกล่าวสำหรับการจองที่ทำภายใน 24 ชั่วโมง ไม่สามารถจัดเตรียมบริการให้แก่ผู้โดยสารที่ไม่ได้จองบริการไว้ล่วงหน้าได้
 2. เรามีบริการคนขับรถของเอทิฮัดสำหรับผู้โดยสารที่มีบัตรโดยสารที่ยืนยันแล้วเฉพาะใน Fare Choices แบบ First, Business Classic และ Business Flex ในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์เท่านั้น ผู้ถือบัตรโดยสาร Business Saverไม่มีสิทธิ์ใช้บริการนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2018 บัตรโดยสารที่แลกรับที่นั่งในชั้นหนึ่งและชั้นธุรกิจจะไม่มีสิทธิ์ใช้บริการนี้อีกต่อไป
 3. บริการคนขับรถของเอทิฮัดดำเนินการโดยผู้ให้บริการจากภายนอก สายการบินเอทิฮัดไม่ใช่ผู้รับผิดต่อความสูญเสีย การบาดเจ็บหรือการเสียชีวิตที่เกิดขึ้นในระหว่างการใช้สิ่งอำนวยความสะดวกและบริการดังกล่าว เว้นแต่ความสูญเสีย การบาดเจ็บหรือการเสียชีวิตนั้นจะเกิดขึ้นจากความประมาทของสายการบินเอทิฮัดแต่เพียงฝ่ายเดียว
 4. สายการบินเอทิฮัดไม่ใช่ผู้รับผิดชอบต่อการกระทำ การละเลยหรือความบกพร่องในผลิตภัณฑ์หรือการบริการที่เสนอโดยบุคคลที่สามที่ทำสัญญาจัดหาบริการคนขับรถตามเมืองต่าง ๆ ที่กำหนดไว้ทั่วโลก
 5. บริการคนขับรถของเอทิฮัดจะมีให้บริการแก่ผู้โดยสารดังต่อไปนี้
 6. ผู้โดยสารที่มีบัตร Fare choices ในชั้น First ชั้น Business Classic และชั้น Business Flex ที่ได้รับการยันยันแล้วสำหรับเส้นทางที่กำหนดไว้ทั่วโลก
 7. สมาชิกของโครงการผู้โดยสารของเอทิฮัดที่แลกไมล์สะสมสำหรับการเดินทางชั้นหนึ่งและชั้นธุรกิจ
 8. ผู้โดยสารที่เดินทางโดยเที่ยวบินที่ให้บริการโดยเอทิฮัดเท่านั้น (แม้ว่าจะถือบัตรโดยสารของสายการบินอื่นก็ตาม)
 9. บริการคนขับรถของเอทิฮัดจะไม่มีให้บริการแก่ผู้โดยสารภายใต้เงื่อนไขดังต่อไปนี้
 10. สำหรับการเดินทางด้วย Business Saver โดย fare choice และบัตรโดยสารลดราคาอื่น ๆ โปรดตรวจสอบกับตัวแทนการท่องเที่ยวของคุณหรือสำนักงานสายการบินเอทิฮัด ขณะที่จองบัตรโดยสารของคุณ
 11. สำหรับเที่ยวบินที่ดำเนินการโดยสายการบินอื่นและสายการบินเอทิฮัดเป็นผู้ขายบัตรโดยสาร มีผลใช้กับเที่ยวบินที่ดำเนินการโดยพันธมิตรของสายการบินเอทิฮัด ที่ได้แก่ แอร์เบอร์ลิน อลิตาเลีย เจ็ตแอร์ไลน์ แอร์เซอร์เบีย แอร์เซเชลส์ เอทิฮัดรีเจียนัล และนิกิ
 12. สำหรับการอัปเกรด ณ ท่าอากาศยานในทันที หรือสำหรับผู้ซื้อบัตรโดยสารในวันที่ออกเดินทาง
 13. สำหรับการต่อเครื่องของผู้โดยสารในทุกเส้นทาง
 14. สำหรับผู้โดยสารที่อยู่ในบัญชีรอขึ้นเครื่องหรือเดินทางด้วยบัตรโดยสารที่เป็นรางวัลในเที่ยวบินของสายการบินเอทิฮัด
 15. สำหรับบัตรโดยสารอภินันทนาการ หรือการอัปเกรดบัตรโดยสารอภินันทนาการจากชั้นประหยัดเป็นชั้นธุรกิจและ/หรือชั้นหนึ่ง
 16. สำหรับการเดินทางด้วยค่าโดยสารราคาพิเศษในชั้นหนึ่งหรือชั้นธุรกิจ โปรดตรวจสอบกับตัวแทนการท่องเที่ยวในพื้นที่หรือกับสายการบินเอทิฮัดขณะที่จองบัตรโดยสารของคุณ
 17. สำหรับการเดินทางระหว่างอาคารโดยสารภายในท่าอากาศยาน
 18. สำหรับผู้เยาว์ ที่เดินทางตามลำพัง (UM) หรือเด็กที่มีอายุระหว่าง 2-12 ปี

บัตรโดยสารชั้นหนึ่งและชั้นธุรกิจที่จองก่อนวันที่ 3 กรกฎาคม 2017

 1. ต้องทำการจองบริการคนขับรถของเอทิฮัดล่วงหน้าอย่างน้อย 24 ชั่วโมงก่อนออกเดินทาง สายการบินจะไม่ยืนยันการจองบริการดังกล่าวสำหรับการจองที่ทำภายใน 24 ชั่วโมง ไม่สามารถจัดเตรียมบริการให้แก่ผู้โดยสารที่ไม่ได้จองบริการไว้ล่วงหน้าได้
 2. บริการคนขับรถของเอทิฮัดมีข้อจำกัดของระยะทางและสถานที่ภายในขอบเขตเปิดให้บริการเท่านั้น ในกรณีที่มีการใช้บริการเกินกว่าระยะทางที่กำหนดไว้ของแต่ละเมือง ผู้โดยสารจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายสำหรับระยะทางที่เกินกำหนดดังกล่าวตามอัตราในท้องถิ่นนั้น ผู้โดยสารจะต้องชำระค่าใช้จ่ายทั้งหมดสำหรับระยะทางที่เกินจากกำหนดให้แก่คนขับรถ 
 3. หากผู้โดยสารไม่ได้ทำการยกเลิกการจองบริการคนขับรถของเอทิฮัดและคนขับรถมาถึงจุดนัดพบ ณ เวลานัดหมายแล้ว จะถือว่า "ไม่มาแสดงตัวตามนัด" จะไม่สามารถใช้จองบริการนี้ซ้ำได้อีกโดยใช้บัตรโดยสารเดิม
 4. ผู้โดยสารจะต้องตรงต่อเวลาที่ได้นัดหมายการใช้บริการ เวลาที่นัดหมายการใช้บริการไม่สามารถยืดหยุ่นหรือเปลี่ยนแปลงได้ คนขับรถจะรอไม่เกิน 20 นาที จากนั้นจึงถือหมดหน้าที่และสามารถรับนัดหมายต่อไปได้
 5. บริการคนขับรถของเอทิฮัดดำเนินการโดยผู้ให้บริการจากภายนอก สายการบินเอทิฮัดไม่ใช่ผู้รับผิดต่อความสูญเสีย การบาดเจ็บหรือการเสียชีวิตที่เกิดขึ้นในระหว่างการใช้สิ่งอำนวยความสะดวกและบริการดังกล่าว เว้นแต่ความสูญเสีย การบาดเจ็บหรือการเสียชีวิตนั้นจะเกิดขึ้นจากความประมาทของสายการบินเอทิฮัดแต่เพียงฝ่ายเดียว
 6. สายการบินเอทิฮัดไม่ใช่ผู้รับผิดชอบต่อการกระทำ การละเลยหรือความบกพร่องในผลิตภัณฑ์หรือการบริการที่เสนอโดยบุคคลที่สามที่ทำสัญญาจัดหาบริการคนขับรถตามเมืองต่าง ๆ ที่กำหนดไว้ทั่วโลก
 7. บริการคนขับรถของเอทิฮัดจะมีให้บริการแก่ผู้โดยสารดังต่อไปนี้
 8. ผู้โดยสารที่มีบัตร Fare choices ในชั้น First ชั้น Business Classic และชั้น Business Flex ที่ได้รับการยันยันแล้วสำหรับเส้นทางที่กำหนดไว้ทั่วโลก
 9. สมาชิกของโครงการผู้โดยสารของเอทิฮัดที่แลกไมล์สะสมสำหรับการเดินทางชั้นหนึ่งและชั้นธุรกิจ
 10. ผู้โดยสารที่เดินทางโดยเที่ยวบินที่ให้บริการโดยเอทิฮัดเท่านั้น (แม้ว่าจะถือบัตรโดยสารของสายการบินอื่นก็ตาม)
 11. บริการคนขับรถของเอทิฮัดจะไม่มีให้บริการแก่ผู้โดยสารภายใต้เงื่อนไขดังต่อไปนี้
 12. สำหรับการเดินทางด้วย Business Saver โดย fare choice และบัตรโดยสารลดราคาอื่น ๆ โปรดตรวจสอบกับตัวแทนการท่องเที่ยวของคุณหรือสำนักงานสายการบินเอทิฮัด ขณะที่จองบัตรโดยสารของคุณ
 13. สำหรับเที่ยวบินที่ดำเนินการโดยสายการบินอื่นและสายการบินเอทิฮัดเป็นผู้ขายบัตรโดยสาร มีผลใช้กับเที่ยวบินที่ดำเนินการโดยพันธมิตรของสายการบินเอทิฮัด ที่ได้แก่ แอร์เบอร์ลิน อลิตาเลีย เจ็ตแอร์ไลน์ แอร์เซอร์เบีย แอร์เซเชลส์ เอทิฮัดรีเจียนัล และนิกิ
 14. สำหรับการอัปเกรด ณ ท่าอากาศยานในทันที หรือสำหรับผู้ซื้อบัตรโดยสารในวันที่ออกเดินทาง
 15. สำหรับการต่อเครื่องของผู้โดยสารในทุกเส้นทาง
 16. สำหรับผู้โดยสารที่อยู่ในบัญชีรอขึ้นเครื่องหรือเดินทางด้วยบัตรโดยสารที่เป็นรางวัลในเที่ยวบินของสายการบินเอทิฮัด
 17. สำหรับบัตรโดยสารอภินันทนาการ หรือการอัปเกรดบัตรโดยสารอภินันทนาการจากชั้นประหยัดเป็นชั้นธุรกิจและ/หรือชั้นหนึ่ง
 18. สำหรับการเดินทางด้วยค่าโดยสารราคาพิเศษในชั้นหนึ่งหรือชั้นธุรกิจ โปรดตรวจสอบกับตัวแทนการท่องเที่ยวในพื้นที่หรือกับสายการบินเอทิฮัดขณะที่จองบัตรโดยสารของคุณ
 19. สำหรับการเดินทางระหว่างอาคารโดยสารภายในท่าอากาศยาน
 20. สำหรับผู้เยาว์ ที่เดินทางตามลำพัง (UM) หรือเด็กที่มีอายุระหว่าง 2-12 ปี

สถานที่ทั่วโลก ►

คำถามที่พบบ่อย

1. นโยบายบริการคนขับรถของเอทิฮัดมีการเปลี่ยนแปลงใดบ้าง
หากคุณได้ทำการจองเพื่อเดินทางด้วยบัตรโดยสารชั้นหนึ่ง Business Classic หรือ Business Flex (รวมถึงบัตรที่แลกจากคะแนนไมล์สะสม) คุณยังคงได้รับสิทธิ์ได้รับบริการคนขับรถของเอทิฮัดภายในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ที่มีอาบูดาบีเป็นจุดเริ่มต้นของการเดินทาง การหยุดพักหรือจุดหมายปลายทาง
แม้ว่าบริการฟรีนี้ยังคงให้บริการในจุดหมายปลายทางอื่นทั้งหมด แต่ถ้าคุณเดินทางในเดอะเรสซิเดนซ์ คุณยังคงสามารถรับบริการนี้ได้ในทุกที่ภายในนิวยอร์ก ลอนดอน เมลเบิร์น อาบูดาบี ปารีส และซิดนีย์

2. การเปลี่ยนแปลงนี้จะมีผลใช้เมื่อไหร่
การเปลี่ยนแปลงนี้จะเริ่มต้นใช้ในวันที่ 3 กรกฎาคม 2017
หากคุณซื้อบัตรโดยสารในวันที่หรือหลังจากวันที่ 3 กรกฎาคม 2017 คุณจะไม่มีสิทธิ์ใช้บริการคนขับรถของเอทิฮัดฟรี
หากคุณซื้อบัตรโดยสารก่อนวันที่ 3 กรกฎาคม 2017 และจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินของคุณในวันที่หรือหลังจากวันที่ 3 กรกฎาคม ซึ่งทำให้ต้องมีการออกบัตรโดยสารใหม่ คุณจะหมดสิทธิ์ได้รับบริการคนขับรถนี้

3. การจองประเภทใดที่จะได้รับผลกระทบจากการเเปลี่ยนแปลงของนโยบายบริการคนขับรถของเอทิฮัด
บัตรโดยสารทั้งหมดที่ซื้อหลังจากวันที่ 3 กรกฎาคม 2017 จะได้รับผลกระทบนี้ ยกเว้นบัตรโดยสารที่มีจุดเริ่มต้นหรือจุดสิ้นสุดที่สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
ผู้โดยสารที่เดินทางในเดอะเรสซิเดนซ์จะยังคงได้รับสิทธิ์สำหรับบริการคนขับรถของเอทิฮัดในทั่วโลกฟรี

4. การเปลี่ยนแปลงของบริการคนขับรถของเอทิฮัดมีผลต่อฉันอย่างไร ถ้าฉันได้จองเที่ยวบินกับหนึ่งในสายการบินพันธมิตรของเอทิฮัด
การเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขของนโยบายบริการคนขับรถของเอทิฮัดเดียวกัน จะมีผลใช้กับผู้โดยสารของสายการบินพันธมิตร 

5. หากฉันจองบริการคนขับรถของเอทิฮัดก่อนวันที่ 3 กรกฎาคม 2017 แต่วันเดินทางของฉันเป็นวันที่หลังจากนั้น ฉันยังคงมีสิทธิ์ได้รับบริการฟรีนี้หรือไม่
ได้ เนื่องจากคุณซื้อบัตรโดยสารก่อนวันที่ 3 กรกฎาคม 2017 คุณยังคงมีสิทธิ์ได้รับความสะดวกสบายจากบริการนี้ฟรีในทั่วโลก สิทธิ์นี้จะเปลี่ยนแปลงหากคุณเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินของคุณหลังจากวันที่ 3 กรกฎาคม และส่งผลให้มีการออกบัตรโดยสารใหม่เท่านั้น

6. หากฉันยื่นข้อเสนอเพื่อการอัปเกรดที่นั่งจากชั้นธุรกิจเป็นชั้นหนึ่งหลังจากวันที่ 3 กรกฎาคม 2017 ฉันจะยังคงมีสิทธิ์ได้รับบริการคนขับรถฟรีหรือไม่
ในกรณีนี้ เราจะถือตามวันที่ของการออกบัตรโดยสารใหม่ ดังนั้น หากมีการออกบัตรโดยสารของคุณในวันที่หรือหลังจากวันที่ 3 กรกฎาคม คุณจะไม่ได้รับสิทธิ์นี้อีกต่อไป

7. ฉันยังคงต้องการเดินทางไปและกลับจากท่าอากาศยานด้วยวิธีใดวิธีหนึ่ง ฉันสามารถจองและชำระเงินสำหรับบริการรับส่งที่ท่าอากาศยานได้หรือไม่
ได้  บริการรับส่งที่ท่าอากาศยานของเราพร้อมให้บริการแด่ผู้โดยสารทุกคนในทั่วทุกเครือข่ายของเรา โดยไม่คำนึงถึงชั้นโดยสาร (ยกเว้นในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์) ผ่านทาง Conxxe- ซึ่งเป็นพันธมิตรของเราที่เป็นผู้ให้บริการพาหนะรับส่งในทั่วโลก จองการรับส่งที่ท่าอากาศยานของคุณวันนี้ 

8. ทำไมสายการบินเอทิฮัดจึงเปลี่ยนแปลงบริการคนขับรถ
ทุกสายการบินในอุตสาหกรรมสายการบินกำลังดำเนินการเพื่อยกเลิกการรวมบริการไว้กับค่าโดยสารหลัก ซึ่งจะส่งผลทำให้อัตราค่าโดยสารต่ำลง และยังคงสามารถให้บริการแก่ผู้โดยสารด้วยทางเลือกของบริการพิเศษตามความต้องการของผู้โดยสารโดยมีค่าธรรมเนียมพิเศษสำหรับบริการดังกล่าว เราเชื่อว่าการเสนอทางเลือกดังกล่าวแก่ผู้โดยสารนั้นเป็นสิ่งที่ยุติธรรมกว่าและสอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภครุ่นใหม่มากกว่า