อาบูดาบี
ไปอาบูดาบี

สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ยกเลิกข้อจำกัดเกี่ยวกับโควิด-19 ทั้งหมด ไม่ต้องรับการทดสอบหรือฉีดวัคซีนหากปลายทางสุดท้ายของคุณคืออาบูดาบี

ค้นหาทุกสิ่งที่คุณจำเป็นต้องรู้ก่อนเดินทางไปหรือกลับจากอาบูดาบี รวมถึงข้อมูลการตรวจหาเชื้อ การต่อเครื่อง และการกักตัว ข้อมูลทั้งหมดนี้ได้ปรับมาให้เหมาะกับคุณ ใช้คู่มือที่มีประโยชน์ของเราเพื่อรับรายการตรวจสอบการเดินทางแบบย่อ หรือดูคำตอบสำหรับคำถามที่ถามบ่อยด้านล่าง

ฉันกำลังเดินทางไปยังอาบูดาบี ฉันเป็น...

บุคคลที่มีสัญชาติ

ฉันเป็นบุคคลที่มีสัญชาติสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ กำลังเดินทางไปอาบูดาบี และฉัน ได้รับการฉีดวัคซีนแล้ว

รายการตรวจสอบการเดินทางของคุณ

 1. คุณไม่ต้องตรวจหาเชื้อก่อนคุณเดินทางไปอาบูดาบี
 2. เช็คอินออนไลน์

ไม่มีการกักตัวเมื่อมาถึง

 • ไม่จำเป็นต้องทำการตรวจหาเชื้อเมื่อเดินทางมาถึง
 • คุณสามารถทำการตรวจหาเชื้อด้วยวิธี PCR หลังจากรับสัมภาระที่สนามบินอาบูดาบี โดยมีค่าใช้จ่าย 40 เดอร์แฮม ใช้เวลาถึงสองชั่วโมงจึงจะได้รับผลตรวจของคุณ

การเดินทางพร้อมกับเด็ก

 • เด็กอายุต่ำกว่า 16 ปีได้รับการยกเว้นจากการตรวจหาเชื้อเพื่อเดินทางและกักตัว
 • ไม่จำเป็นต้องทำการตรวจหาเชื้อเมื่อเดินทางมาถึง

บุคคลที่มีสัญชาติ - ไม่ได้รับการฉีดวัคซีน

ฉันเป็นบุคคลที่มีสัญชาติสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ กำลังเดินทางไปอาบูดาบี และฉัน ไม่ได้รับการฉีดวัคซีน

รายการตรวจสอบการเดินทางของคุณ

 1. คุณไม่ต้องตรวจหาเชื้อก่อนคุณเดินทางไปอาบูดาบี 
 2. เช็คอินออนไลน์

ไม่มีการกักตัวเมื่อมาถึง

 • ไม่จำเป็นต้องทำการตรวจหาเชื้อเมื่อเดินทางมาถึง
 • คุณสามารถทำการตรวจหาเชื้อด้วยวิธี PCR หลังจากรับสัมภาระที่สนามบินอาบูดาบี โดยมีค่าใช้จ่าย 40 เดอร์แฮม ใช้เวลาถึงสองชั่วโมงจึงจะได้รับผลตรวจของคุณ

การเดินทางพร้อมกับเด็ก

 • ไม่ต้องทดสอบหรือฉีดวัคซีน

ผู้มีถิ่นที่อยู่ - ฉีดวัคซีนแล้ว

ฉันเป็นผู้มีถิ่นที่อยู่ในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ กำลังเดินทางไปอาบูดาบีและฉันฉีดวัคซีนแล้ว

รายการตรวจสอบการเดินทางของคุณ

 1. คุณไม่ต้องตรวจหาเชื้อก่อนคุณเดินทางไปอาบูดาบี
 2. เช็คอินออนไลน์

ไม่มีการกักตัวเมื่อมาถึง

 • ไม่จำเป็นต้องทำการตรวจหาเชื้อเมื่อเดินทางมาถึง
 • คุณสามารถทำการตรวจหาเชื้อด้วยวิธี PCR หลังจากรับสัมภาระที่สนามบินอาบูดาบี โดยมีค่าใช้จ่าย 40 เดอร์แฮม ใช้เวลาถึงสองชั่วโมงจึงจะได้รับผลตรวจของคุณ

การเดินทางพร้อมกับเด็ก

 • เด็กอายุต่ำกว่า 16 ปีได้รับการยกเว้นจากการตรวจหาเชื้อเพื่อเดินทางและกักตัว
 • ไม่จำเป็นต้องทำการตรวจหาเชื้อเมื่อเดินทางมาถึง

ผู้มีถิ่นที่อยู่ - ไม่ได้รับการฉีดวัคซีน

ฉันเป็นผู้มีถิ่นที่อยู่ในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ กำลังเดินทางไปอาบูดาบี และฉัน ไม่ได้รับการฉีดวัคซีน

รายการตรวจสอบการเดินทางของคุณ

 1. คุณไม่ต้องตรวจหาเชื้อก่อนคุณเดินทางไปอาบูดาบี 
 2. เช็คอินออนไลน์

ไม่มีการกักตัวเมื่อมาถึง

 • ไม่จำเป็นต้องทำการตรวจหาเชื้อเมื่อเดินทางมาถึง
 • คุณสามารถทำการตรวจหาเชื้อด้วยวิธี PCR หลังจากรับสัมภาระที่สนามบินอาบูดาบี โดยมีค่าใช้จ่าย 40 เดอร์แฮม ใช้เวลาถึงสองชั่วโมงจึงจะได้รับผลตรวจของคุณ

การเดินทางพร้อมกับเด็ก

 • ไม่ต้องทดสอบหรือฉีดวัคซีน

นักท่องเที่ยว - ฉีดวัคซีนแล้ว

ฉันเป็น นักท่องเที่ยว กำลังเดินทางไปอาบูดาบี และฉัน ฉีดวัคซีนแล้ว

รายการตรวจสอบการเดินทางของคุณ

 1. คุณไม่ต้องตรวจหาเชื้อก่อนคุณเดินทางไปอาบูดาบี
 2. ตรวจสอบว่าคุณมีสิทธิ์ได้รับ วีซ่าเมื่อเดินทางมาถึงหรือเตรียมการเพื่อสมัครขอวีซ่าท่องเที่ยว
 3. เช็คอินออนไลน์

ไม่มีการกักตัวเมื่อมาถึง

 • คุณสามารถชำระเงินเพื่อทำการตรวจหาเชื้อด้วยวิธี PCR หลังจากรับสัมภาระที่สนามบินอาบูดาบี โดยมีค่าใช้จ่าย 40 เดอร์แฮม ใช้เวลาถึงสองชั่วโมงจึงจะได้รับผลตรวจของคุณ

การเดินทางพร้อมกับเด็ก

 • เด็กอายุต่ำกว่า 16 ปีได้รับการยกเว้นจากการตรวจหาเชื้อเพื่อเดินทางและกักตัว
 • ไม่จำเป็นต้องทำการตรวจหาเชื้อเมื่อเดินทางมาถึง
ดูไบ

เดินทางไปยังดูไบใช่หรือไม่

เดินทางกับเราไปยังอาบูดาบีและถึงดูไบภายในหนึ่งชั่วโมง ไม่มีจุดตรวจหรือการตรวจเพิ่มเติม และบริการรับส่งฟรีของเราจะไปส่งคุณโดยไม่มีค่าใช้จ่าย

อ่านข้อมูลเพิ่มเติม 

นักท่องเที่ยว - ไม่ได้รับการฉีดวัคซีน

ฉันเป็น นักท่องเที่ยว กำลังเดินทางไปอาบูดาบี และฉัน ไม่ได้รับการฉีดวัคซีน

รายการตรวจสอบการเดินทางของคุณ

 1. คุณไม่ต้องตรวจหาเชื้อก่อนคุณเดินทางไปอาบูดาบี 
 2. เช็คอินออนไลน์

ไม่มีการกักตัวเมื่อมาถึง

 • คุณสามารถชำระเงินเพื่อทำการตรวจหาเชื้อด้วยวิธี PCR หลังจากรับสัมภาระที่สนามบินอาบูดาบี โดยมีค่าใช้จ่าย 40 เดอร์แฮม ใช้เวลาถึงสองชั่วโมงจึงจะได้รับผลตรวจของคุณ

การเดินทางพร้อมกับเด็ก

 • ไม่ต้องทดสอบหรือฉีดวัคซีน
ดูไบ

เดินทางไปยังดูไบใช่หรือไม่

เดินทางกับเราไปยังอาบูดาบีและถึงดูไบภายในหนึ่งชั่วโมง ไม่มีจุดตรวจหรือการตรวจเพิ่มเติม และบริการรับส่งฟรีของเราจะไปส่งคุณโดยไม่มีค่าใช้จ่าย

อ่านข้อมูลเพิ่มเติม 

ฉันกำลังเดินทางจากอาบูดาบี ฉันเป็น...

บุคคลที่มีสัญชาติ

ฉันเป็นบุคคลที่มีสัญชาติสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ กำลังเดินทางจากอาบูดาบี และฉันได้รับการฉีดวัคซีนแล้ว

รายการตรวจสอบการเดินทางของคุณ

 1. คุณต้องตรวจหาเชื้อกรณีที่ปลายทางสุดท้ายของคุณกำหนดให้ตรวจเท่านั้น
 2. ตรวจสอบข้อกำหนดการเดินทางล่าสุดในการตรวจหาเชื้อ การเข้าประเทศ และการกักตัว

การเดินทางพร้อมกับเด็ก

 • เด็กที่อายุต่ำกว่าเกณฑ์อาจได้รับการยกเว้นจากการตรวจหาเชื้อ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับว่าคุณเดินทางไปที่ใด
 • ตรวจสอบ ข้อกำหนดการเดินทาง ล่าสุดเพื่อทำความเข้าใจว่าบุตรหลานของคุณจำเป็นต้องทำการตรวจหาเชื้อด้วยวิธี PCR ก่อนเดินทางหรือไม่
 • การกักตัวขึ้นอยู่กับกฎของประเทศปลายทางสุดท้ายของคุณ

ส่วนลดการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ในอาบูดาบี

หากคุณจำเป็นต้องตรวจหาเชื้อด้วยวิธี PCR คุณสามารถขอรับการตรวจโดยมีส่วนลดได้ที่คลินิก LifeDX และ G42 ทั่วสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ คุณยังสามารถนัดตรวจหาเชื้อที่บ้านได้อีกด้วย

LifeDX:

 • คลินิกอาบูดาบี: 40 เดอร์แฮม
 • ตรวจหาเชื้อที่บ้าน (อาบูดาบีหรืออัลอิน): 75 เดอร์แฮม 
 • ตรวจหาเชื้อที่บ้าน (ดูไบ): 125 เดอร์แฮม 

ไปที่ lifedx.net/etihad เพื่อจอง

G42:

 • คลินิกในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ทั้งหมด: 40 เดอร์แฮม
 • ตรวจหาเชื้อที่บ้าน (ผู้โดยสารชั้นเฟิร์สคลาสและชั้นธุรกิจเท่านั้น): 115 เดอร์แฮม

โทรหา G42 ที่หมายเลข 052 745 7544 เพื่อจอง

ฉันเป็นบุคคลที่มีสัญชาติสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ กำลังเดินทางจากอาบูดาบี และฉัน ไม่ได้รับการฉีดวัคซีน

รายการตรวจสอบการเดินทางของคุณ

 1. รับการตรวจ PCR ภายใน 48 ชั่วโมงก่อนเที่ยวบินของคุณออกเดินทาง 
 2. ตรวจสอบ ข้อกำหนดการเดินทาง ล่าสุดในการตรวจหาเชื้อ การเข้าประเทศ และการกักตัว 

การเดินทางพร้อมกับเด็ก

 • เด็กที่อายุต่ำกว่าเกณฑ์อาจได้รับการยกเว้นจากการตรวจหาเชื้อ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับว่าคุณเดินทางไปที่ใด
 • ตรวจสอบ ข้อกำหนดการเดินทาง ล่าสุดเพื่อทำความเข้าใจว่าบุตรหลานของคุณจำเป็นต้องทำการตรวจหาเชื้อด้วยวิธี PCR ก่อนเดินทางหรือไม่
 • การกักตัวขึ้นอยู่กับกฎของประเทศปลายทางสุดท้ายของคุณ

ส่วนลดการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ในอาบูดาบี

หากคุณจำเป็นต้องตรวจหาเชื้อด้วยวิธี PCR คุณสามารถขอรับการตรวจโดยมีส่วนลดได้ที่คลินิก LifeDX และ G42 ทั่วสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ คุณยังสามารถนัดตรวจหาเชื้อที่บ้านได้อีกด้วย

LifeDX:

 • คลินิกอาบูดาบี: 40 เดอร์แฮม
 • ตรวจหาเชื้อที่บ้าน (อาบูดาบีหรืออัลอิน): 75 เดอร์แฮม 
 • ตรวจหาเชื้อที่บ้าน (ดูไบ): 125 เดอร์แฮม 

ไปที่ lifedx.net/etihad เพื่อจอง

G42:

 • คลินิกในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ทั้งหมด: 40 เดอร์แฮม
 • ตรวจหาเชื้อที่บ้าน (ผู้โดยสารชั้นเฟิร์สคลาสและชั้นธุรกิจเท่านั้น): 115 เดอร์แฮม

โทรหา G42 ที่หมายเลข 052 745 7544 เพื่อจอง

ฉันกำลังเดินทางจากอาบูดาบี ฉันเป็น...

ผู้มีถิ่นที่อยู่

ฉันเป็นบุคคลที่มีถิ่นที่อยู่ในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ กำลังเดินทางออกจากอาบูดาบี (ฉีดวัคซีนแล้ว / ไม่ได้รับการฉีดวัคซีน)

รายการตรวจสอบการเดินทางของคุณ

 1. คุณต้องตรวจหาเชื้อกรณีที่ปลายทางสุดท้ายของคุณกำหนดให้ตรวจเท่านั้น
 2. ตรวจสอบข้อกำหนดการเดินทางล่าสุดในการตรวจหาเชื้อ การเข้าประเทศ และการกักตัว

การเดินทางพร้อมกับเด็ก

 • เด็กที่อายุต่ำกว่าเกณฑ์อาจได้รับการยกเว้นจากการตรวจหาเชื้อ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับว่าคุณเดินทางไปที่ใด
 • ตรวจสอบ ข้อกำหนดการเดินทาง ล่าสุดเพื่อทำความเข้าใจว่าบุตรหลานของคุณจำเป็นต้องทำการตรวจหาเชื้อด้วยวิธี PCR ก่อนเดินทางหรือไม่
 • การกักตัวขึ้นอยู่กับกฎของประเทศปลายทางสุดท้ายของคุณ

ส่วนลดการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ในอาบูดาบี

หากคุณจำเป็นต้องตรวจหาเชื้อด้วยวิธี PCR คุณสามารถขอรับการตรวจโดยมีส่วนลดได้ที่คลินิก LifeDX และ G42 ทั่วสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ คุณยังสามารถนัดตรวจหาเชื้อที่บ้านได้อีกด้วย

LifeDX:

 • คลินิกอาบูดาบี: 40 เดอร์แฮม
 • ตรวจหาเชื้อที่บ้าน (อาบูดาบีหรืออัลอิน): 75 เดอร์แฮม
 • ตรวจหาเชื้อที่บ้าน (ดูไบ): 125 เดอร์แฮม

ไปที่ lifedx.net/etihad เพื่อจอง

G42:

 • คลินิกในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ทั้งหมด: 40 เดอร์แฮม
 • ตรวจหาเชื้อที่บ้าน (ผู้โดยสารชั้นเฟิร์สคลาสและชั้นธุรกิจเท่านั้น): 115 เดอร์แฮม

โทรหา G42 ที่หมายเลข 052 745 7544 เพื่อจอง

ฉันกำลังเดินทางจากอาบูดาบี ฉันเป็น...

นักท่องเที่ยว

ฉันเป็นนักท่องเที่ยว กำลังเดินทางออกจากอาบูดาบี (ฉีดวัคซีนแล้ว / ไม่ได้รับการฉีดวัคซีน)

รายการตรวจสอบการเดินทางของคุณ

 1. คุณต้องตรวจหาเชื้อกรณีที่ปลายทางสุดท้ายของคุณกำหนดให้ตรวจเท่านั้น
 2. ตรวจสอบข้อกำหนดการเดินทางล่าสุดในการตรวจหาเชื้อ การเข้าประเทศ และการกักตัว

การเดินทางพร้อมกับเด็ก

 • เด็กที่อายุต่ำกว่าเกณฑ์อาจได้รับการยกเว้นจากการตรวจหาเชื้อ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับว่าคุณเดินทางไปที่ใด
 • ตรวจสอบ ข้อกำหนดการเดินทาง ล่าสุดเพื่อทำความเข้าใจว่าบุตรหลานของคุณจำเป็นต้องทำการตรวจหาเชื้อด้วยวิธี PCR ก่อนเดินทางหรือไม่
 • การกักตัวขึ้นอยู่กับกฎของประเทศปลายทางสุดท้ายของคุณ

ส่วนลดการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ในอาบูดาบี

หากคุณจำเป็นต้องตรวจหาเชื้อด้วยวิธี PCR คุณสามารถขอรับการตรวจโดยมีส่วนลดได้ที่คลินิก LifeDX และ G42 ทั่วสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ คุณยังสามารถนัดตรวจหาเชื้อที่บ้านได้อีกด้วย

LifeDX:

 • คลินิกอาบูดาบี: 40 เดอร์แฮม
 • ตรวจหาเชื้อที่บ้าน (อาบูดาบีหรืออัลอิน): 75 เดอร์แฮม
 • ตรวจหาเชื้อที่บ้าน (ดูไบ): 125 เดอร์แฮม

ไปที่ lifedx.net/etihad เพื่อจอง

G42:

 • คลินิกในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ทั้งหมด: 40 เดอร์แฮม
 • ตรวจหาเชื้อที่บ้าน (ผู้โดยสารชั้นเฟิร์สคลาสและชั้นธุรกิจเท่านั้น): 115 เดอร์แฮม

โทรหา G42 ที่หมายเลข 052 745 7544 เพื่อจอง

ฉันกำลังต่อเครื่องผ่านอาบูดาบี ฉันเป็น...

ทั้งหมด

ฉันกำลังจะ ต่อเครื่องในอาบูดาบี

รายการตรวจสอบการต่อเครื่องของคุณ

 1. ตรวจสอบเวลาต่อเครื่องของคุณ โดยเวลาสูงสุดในการต่อเครื่องในอาบูดาบีคือ 24 ชั่วโมง หากคุณเดินทางกับเอทิฮัด หรือ 12 ชั่วโมงสำหรับสายการบินอื่น
 2. คุณต้องตรวจหาเชื้อในกรณีที่ประเทศปลายทางสุดท้ายของคุณกำหนดให้ตรวจเท่านั้น ตรวจสอบ ข้อกำหนดการเดินทาง เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม
 3. เช็คอินออนไลน์

คุณสามารถออกจากสนามบินได้หากคุณมีสิทธิ์ได้รับวีซ่าเมื่อเดินทางมาถึง หรือมีวีซ่าเปลี่ยนเครื่อง อ่านข้อมูลเพิ่มเติม

การเดินทางพร้อมกับเด็ก

 • เด็กที่อายุต่ำกว่าเกณฑ์อาจได้รับการยกเว้นจากการตรวจหาเชื้อ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับว่าคุณเดินทางไปที่ใด
 • ตรวจสอบ ข้อกำหนดการเดินทาง ล่าสุดเพื่อทำความเข้าใจว่าบุตรหลานของคุณจำเป็นต้องทำการตรวจหาเชื้อด้วยวิธี PCR ก่อนเดินทางหรือไม่

ช่วยเราปกป้องทุกคน

ไปที่ ข้อกำหนดการเดินทาง และป้อนจุดหมายปลายทางสุดท้ายของคุณเพื่อดูว่าจะทำการตรวจที่ไหนและเมื่อใด

ต้องการตรวจหาเชื้อในระหว่างการต่อเครื่องหรือไม่

คุณจะต้องทำการตรวจหาเชื้อเมื่อคุณเปลี่ยนเครื่องที่อาบูดาบี หากปลายทางสุดท้ายของคุณกำหนดไว้ คุณสามารถตรวจสอบได้ใน ข้อกำหนดการเดินทาง ของเรา

หากคุณต้องการตรวจหาเชื้อระหว่างรอต่อเครื่อง และคุณต้องมีเวลาในการต่อเครื่องอย่างน้อย 4 ชั่วโมง คุณสามารถทำการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ด้วยวิธี PCR ที่สนามบินอาบูดาบี ใช้เวลาสองชั่วโมงในการรับผลตรวจของคุณ คุณต้องชำระค่าตรวจเมื่อคุณเช็คอินก่อนเดินทางไปอาบูดาบี

เราขอแนะนำให้ชำระด้วยบัตรเครดิต สามารถชำระด้วยเงินสดในสกุลเงินท้องถิ่นที่สนามบินขาออกเท่านั้น การตรวจหาเชื้อมีค่าใช้จ่าย 50 ดอลลาร์สหรัฐ (ราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามอัตราแลกเปลี่ยนล่าสุด)

การเดินทางถึงกันที่ราบรื่นยิ่งขึ้น

เราจะทำให้การเดินทางถึงกันในอาบูดาบีเป็นไปอย่างราบรื่นและสะดวกสบายที่สุด

 • ร้านอาหารและเครื่องดื่มและร้านค้าปลอดภาษีเปิดให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง
 • ห้องรับรองชั้นธุรกิจ, ห้องรับรองชั้นเฟิร์สคลาส และเตียงนอนของ GoSleep เปิดให้บริการในอาคารผู้โดยสาร 3
 • ห้องรับรอง Al Dhabi และ Aerotel Abu Dhabi เปิดให้บริการในอาคารผู้โดยสาร 1
 • มีเก้าอี้เข็นและรถเข็นให้บริการ
 • มี Wi-Fi และจุดชาร์จมือถือฟรีทั่วสนามบิน
 • หาเวลาว่างเพิ่มขึ้นอีกดีไหม คุณสามารถออกจากสนามบินได้ หากคุณมีสิทธิ์ขอรับวีซ่าเมื่อเดินทางมาถึง

หากมีคำถาม

Flight Search panel loading...

เว็บไซต์ของบุคคลภายนอก