ข้อมูลการเดินทาง

ไปอาบูดาบี

คุณไม่จำเป็นต้องตรวจหาเชื้อเพื่อบินไปอาบูดาบีอีกต่อไป หากคุณได้รับการฉีดวัคซีนหรือมีอายุต่ำกว่า 16 ปี หรือมีใบรับรองการหายจากโควิด-19 ที่มีผลใช้ได้ ตรวจสอบข้อกำหนดการเดินทางของประเทศปลายทางสุดท้ายของคุณเสมอ

ค้นหาทุกสิ่งที่คุณจำเป็นต้องรู้ก่อนเดินทางไปหรือกลับจากอาบูดาบี รวมถึงข้อมูลการตรวจหาเชื้อ การต่อเครื่อง และการกักตัว ข้อมูลทั้งหมดนี้ได้ปรับมาให้เหมาะกับคุณ ใช้คู่มือที่มีประโยชน์ของเราเพื่อรับรายการตรวจสอบง่ายๆ สำหรับการเดินทาง คุณยังสามารถค้นหาคำตอบสำหรับคำถามที่พบบ่อยด้านล่าง 

ฉันกำลังเดินทางไปยังอาบูดาบี ฉันเป็น...

บุคคลที่มีสัญชาติ

ฉันเป็นบุคคลที่มีสัญชาติสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ กำลังเดินทางไปอาบูดาบี และฉัน ได้รับการฉีดวัคซีนแล้ว

รายการตรวจสอบการเดินทางของคุณ

 1. ลงทะเบียนกับ Twajudi
 2. ตรวจสอบข้อกำหนดการเดินทาง
  ของเรา
 3. รับสถานะ ยืนยันว่าเดินทางได้
 4. ดาวน์โหลด แอป Al Hosn
 5. เช็คอินออนไลน์

ไม่มีการกักตัวเมื่อมาถึง

 • ไม่จำเป็นต้องทำการตรวจหาเชื้อเมื่อเดินทางมาถึง
 • คุณสามารถทำการตรวจหาเชื้อด้วยวิธี PCR เสริมหลังจากรับสัมภาระที่สนามบินอาบูดาบี โดยมีค่าใช้จ่าย 40 เดอร์แฮม

การเดินทางพร้อมกับเด็ก

 • เด็กอายุต่ำกว่า 16 ปีได้รับการยกเว้นจากการตรวจหาเชื้อเพื่อเดินทางและกักตัว 
 • ไม่จำเป็นต้องทำการตรวจหาเชื้อเมื่อเดินทางมาถึง
 • เด็กอายุตั้งแต่ 6 ปีขึ้นไปต้องสวมหน้ากากอนามัยบนเครื่อง

บุคคลที่มีสัญชาติ - ไม่ได้รับการฉีดวัคซีน

ฉันเป็นบุคคลที่มีสัญชาติสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ กำลังเดินทางไปอาบูดาบี และฉัน ไม่ได้รับการฉีดวัคซีน

รายการตรวจสอบการเดินทางของคุณ

 1. ลงทะเบียนกับ Twajudi
 2. ทำการตรวจหาเชื้อด้วยวิธี PCR ล่วงหน้า 48 ชั่วโมงก่อนเครื่องบินออกเดินทางที่คลินิกที่ได้รับการรับรอง
 3. หรือแสดงใบรับรองการหายจากโควิด-19 พร้อมรหัส QR ที่ลงวันที่ภายใน 30 วัน
 4. ตรวจสอบ ข้อกำหนดการเดินทาง ของเราเพื่อดูว่าต้องทำการตรวจที่ไหนและเมื่อไร
 5. รับสถานะ ยืนยันว่าเดินทางได้
 6. ดาวน์โหลด แอป Al Hosn
 7. เช็คอินออนไลน์

ไม่มีการกักตัวเมื่อมาถึง

 • ไม่จำเป็นต้องทำการตรวจหาเชื้อเมื่อเดินทางมาถึง
 • คุณสามารถทำการตรวจหาเชื้อด้วยวิธี PCR เสริมหลังจากรับสัมภาระที่สนามบินอาบูดาบี โดยมีค่าใช้จ่าย 40 เดอร์แฮม

การเดินทางพร้อมกับเด็ก

 • เด็กอายุต่ำกว่า 16 ปีได้รับการยกเว้นจากการตรวจหาเชื้อเพื่อเดินทางและกักตัว 
 • ไม่จำเป็นต้องทำการตรวจหาเชื้อเมื่อเดินทางมาถึง
 • เด็กอายุตั้งแต่ 6 ปีขึ้นไปต้องสวมหน้ากากอนามัยบนเครื่อง

ผู้มีถิ่นที่อยู่ - ฉีดวัคซีนแล้ว

ฉันเป็นผู้มีถิ่นที่อยู่ในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ กำลังเดินทางไปอาบูดาบีและฉันฉีดวัคซีนแล้ว

รายการตรวจสอบการเดินทางของคุณ

ไม่มีการกักตัวเมื่อมาถึง

 • ไม่จำเป็นต้องทำการตรวจหาเชื้อเมื่อเดินทางมาถึง
 • คุณสามารถทำการตรวจหาเชื้อด้วยวิธี PCR เสริมหลังจากรับสัมภาระที่สนามบินอาบูดาบี โดยมีค่าใช้จ่าย 40 เดอร์แฮม

การเดินทางพร้อมกับเด็ก

 • เด็กอายุต่ำกว่า 16 ปีได้รับการยกเว้นจากการตรวจหาเชื้อเพื่อเดินทางและกักตัว 
 • ไม่จำเป็นต้องทำการตรวจหาเชื้อเมื่อเดินทางมาถึง
 • เด็กอายุตั้งแต่ 6 ปีขึ้นไปต้องสวมหน้ากากอนามัยบนเครื่อง

ผู้มีถิ่นที่อยู่ - ไม่ได้รับการฉีดวัคซีน

ฉันเป็นผู้มีถิ่นที่อยู่ในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ กำลังเดินทางไปอาบูดาบี และฉัน ไม่ได้รับการฉีดวัคซีน

รายการตรวจสอบการเดินทางของคุณ

 1. ทำการตรวจหาเชื้อด้วยวิธี PCR ล่วงหน้า 48 ชั่วโมงก่อนเครื่องบินออกเดินทางที่คลินิกที่ได้รับการรับรอง
 2. หรือแสดงใบรับรองการหายจากโควิด-19 พร้อมรหัส QR ที่ลงวันที่ภายใน 30 วัน 
 3. ตรวจสอบ ข้อกำหนดการเดินทาง ของเราเพื่อดูว่าต้องทำการตรวจที่ไหนและเมื่อไร
 4. รับสถานะ ยืนยันว่าเดินทางได้
 5. เช็คอินออนไลน์
 6. ดาวน์โหลด แอป Al Hosn

ไม่มีการกักตัวเมื่อมาถึง

 • ไม่จำเป็นต้องทำการตรวจหาเชื้อเมื่อเดินทางมาถึง
 • คุณสามารถทำการตรวจหาเชื้อด้วยวิธี PCR เสริมหลังจากรับสัมภาระที่สนามบินอาบูดาบี โดยมีค่าใช้จ่าย 40 เดอร์แฮม

การเดินทางพร้อมกับเด็ก

 • เด็กอายุต่ำกว่า 16 ปีได้รับการยกเว้นจากการตรวจหาเชื้อเพื่อเดินทางและกักตัว 
 • ไม่จำเป็นต้องทำการตรวจหาเชื้อเมื่อเดินทางมาถึง
 • เด็กอายุตั้งแต่ 6 ปีขึ้นไปต้องสวมหน้ากากอนามัยบนเครื่อง

นักท่องเที่ยว - ฉีดวัคซีนแล้ว

ฉันเป็น นักท่องเที่ยว กำลังเดินทางไปอาบูดาบี และฉัน ฉีดวัคซีนแล้ว

รายการตรวจสอบการเดินทางของคุณ

 1. ตรวจสอบข้อกำหนดการเดินทางของเรา
 2. ตรวจสอบว่าคุณมีสิทธิ์ได้รับ วีซ่าเมื่อเดินทางมาถึงหรือเตรียมการเพื่อสมัครขอวีซ่าท่องเที่ยว
 3. รับสถานะ ยืนยันว่าเดินทางได้
 4. เช็คอินออนไลน์
 5. ดาวน์โหลด แอป Al Hosn หรือแอปสุขภาพทางการจากประเทศที่คุณพำนัก

ไม่มีการกักตัวเมื่อมาถึง

 • คุณสามารถชำระการตรวจหาเชื้อด้วยวิธี PCR เสริมหลังจากรับสัมภาระที่สนามบินอาบูดาบี โดยมีค่าใช้จ่าย 40 เดอร์แฮม
 • เราขอแนะนำให้คุณทำการตรวจหาเชื้อ หากคุณยังไม่ได้รับผลการตรวจหาเชื้อด้วยวิธี PCR ที่เป็นลบในช่วง 30 วันที่ผ่านมา มิฉะนั้นคุณอาจไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าสู่สถานที่สาธารณะ

การเดินทางพร้อมกับเด็ก

 • เด็กอายุต่ำกว่า 16 ปีได้รับการยกเว้นจากการตรวจหาเชื้อเพื่อเดินทางและกักตัว 
 • ไม่จำเป็นต้องทำการตรวจหาเชื้อเมื่อเดินทางมาถึง
 • เด็กอายุตั้งแต่ 6 ปีขึ้นไปต้องสวมหน้ากากอนามัยบนเครื่อง

การเข้าสู่สถานที่สาธารณะ

หากต้องการเข้าไปในสถานที่สาธารณะในอาบูดาบี เช่น โรงแรม ร้านอาหาร และห้างสรรพสินค้า คุณต้องได้รับการฉีดวัคซีนครบถ้วนและมีผลการตรวจ PCR ที่เป็นลบซึ่งออกให้ภายใน 30 วัน

หากต้องการพิสูจน์สถานะดังกล่าว คุณต้องแสดง แอป Al Hosn (ที่มีสถานะสีเขียว) หรือแอปด้านสุขภาพอย่างเป็นทางการจากประเทศที่คุณพำนัก

วิธีใช้แอป Al Hosn

หากคุณต้องการใช้ แอป Al Hosnลงทะเบียนได้ที่ ica.gov.ae รวบรวมหมายเลข UID ที่เคาน์เตอร์ตรวจคนเข้าเมืองในอาบูดาบี จากนั้นลงทะเบียนโดยใช้หมายเลขนั้นในแอป Al Hosn

ทำการตรวจหาเชื้อเมื่อคุณลงจอดที่สนามบินอาบูดาบี และหากคุณได้รับการฉีดวัคซีนครบถ้วนแล้ว คุณจะได้รับสถานะสีเขียว

ดูไบ

เดินทางไปยังดูไบใช่หรือไม่

เดินทางกับเราไปยังอาบูดาบีและถึงดูไบภายในหนึ่งชั่วโมง ไม่มีจุดตรวจหรือการตรวจเพิ่มเติม และบริการรับส่งฟรีของเราจะไปส่งคุณโดยไม่มีค่าใช้จ่าย

อ่านข้อมูลเพิ่มเติม 

นักท่องเที่ยว - ไม่ได้รับการฉีดวัคซีน

ฉันเป็น นักท่องเที่ยว กำลังเดินทางไปอาบูดาบี และฉัน ไม่ได้รับการฉีดวัคซีน

รายการตรวจสอบการเดินทางของคุณ

 1. ทำการตรวจหาเชื้อด้วยวิธี PCR ล่วงหน้า 48 ชั่วโมงก่อนเครื่องบินออกเดินทางที่คลินิกที่ได้รับการรับรอง
 2. ตรวจสอบข้อกำหนดการเดินทางของเรา
 3. ตรวจสอบว่าคุณมีสิทธิ์ได้รับ วีซ่าเมื่อเดินทางมาถึงหรือเตรียมการเพื่อสมัครขอวีซ่าท่องเที่ยว
 4. รับสถานะ ยืนยันว่าเดินทางได้
 5. เช็คอินออนไลน์
 6. ดาวน์โหลด แอป Al Hosn หรือแอปสุขภาพทางการจากประเทศที่คุณพำนัก

ไม่มีการกักตัวเมื่อมาถึง

 • คุณสามารถชำระการตรวจหาเชื้อด้วยวิธี PCR เสริมหลังจากรับสัมภาระที่สนามบินอาบูดาบี โดยมีค่าใช้จ่าย 40 เดอร์แฮม
 • เราขอแนะนำให้คุณทำการตรวจหาเชื้อ หากคุณยังไม่ได้รับผลการตรวจหาเชื้อด้วยวิธี PCR ที่เป็นลบในช่วง 30 วันที่ผ่านมา มิฉะนั้นคุณอาจไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าสู่สถานที่สาธารณะ

การเดินทางพร้อมกับเด็ก

 • เด็กอายุต่ำกว่า 16 ปีได้รับการยกเว้นจากการตรวจหาเชื้อเพื่อเดินทางและกักตัว 
 • ไม่จำเป็นต้องทำการตรวจหาเชื้อเมื่อเดินทางมาถึง
 • เด็กอายุตั้งแต่ 6 ปีขึ้นไปต้องสวมหน้ากากอนามัยบนเครื่อง

การเข้าสู่สถานที่สาธารณะ

หากต้องการเข้าไปในสถานที่สาธารณะในอาบูดาบี เช่น โรงแรม ร้านอาหาร และห้างสรรพสินค้า คุณต้องได้รับการฉีดวัคซีนครบถ้วนและมีผลการตรวจ PCR ที่เป็นลบซึ่งออกให้ภายใน 30 วัน

หากต้องการพิสูจน์สถานะดังกล่าว คุณต้องแสดง แอป Al Hosn (ที่มีสถานะสีเขียว) หรือแอปด้านสุขภาพอย่างเป็นทางการจากประเทศที่คุณพำนัก

วิธีใช้แอป Al Hosn

หากคุณต้องการใช้ แอป Al Hosnลงทะเบียนได้ที่ ica.gov.ae รวบรวมหมายเลข UID ที่เคาน์เตอร์ตรวจคนเข้าเมืองในอาบูดาบี จากนั้นลงทะเบียนโดยใช้หมายเลขนั้นในแอป Al Hosn

ทำการตรวจหาเชื้อเมื่อคุณลงจอดที่สนามบินอาบูดาบี และหากคุณได้รับการฉีดวัคซีนครบถ้วนแล้ว คุณจะได้รับสถานะสีเขียว

ดูไบ

เดินทางไปยังดูไบใช่หรือไม่

เดินทางกับเราไปยังอาบูดาบีและถึงดูไบภายในหนึ่งชั่วโมง ไม่มีจุดตรวจหรือการตรวจเพิ่มเติม และบริการรับส่งฟรีของเราจะไปส่งคุณโดยไม่มีค่าใช้จ่าย

อ่านข้อมูลเพิ่มเติม 

ฉันกำลังเดินทางจากอาบูดาบี ฉันเป็น...

บุคคลที่มีสัญชาติ

ฉันเป็นบุคคลที่มีสัญชาติสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ กำลังเดินทางจากอาบูดาบี และฉันได้รับการฉีดวัคซีนแล้ว

รายการตรวจสอบการเดินทางของคุณ

 1. ลงทะเบียนกับ Twajudi ก่อนเดินทาง
 2. คุณต้องตรวจหาเชื้อกรณีที่ปลายทางสุดท้ายของคุณกำหนดให้ตรวจเท่านั้น
 3. ตรวจสอบข้อกำหนดการเดินทางล่าสุดในการตรวจหาเชื้อ การเข้าประเทศ และการกักตัว

การเดินทางพร้อมกับเด็ก

 • เด็กที่อายุต่ำกว่าเกณฑ์อาจได้รับการยกเว้นจากการตรวจหาเชื้อ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับว่าคุณเดินทางไปที่ใด
 • ตรวจสอบ ข้อกำหนดการเดินทาง ล่าสุดเพื่อทำความเข้าใจว่าบุตรหลานของคุณจำเป็นต้องทำการตรวจหาเชื้อด้วยวิธี PCR ก่อนเดินทางหรือไม่
 • เด็กอายุตั้งแต่ 6 ปีขึ้นไปต้องสวมหน้ากากอนามัยบนเครื่อง
 • การกักตัวขึ้นอยู่กับกฎของประเทศปลายทางสุดท้ายของคุณ

ส่วนลดการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ในอาบูดาบี

หากคุณจำเป็นต้องตรวจหาเชื้อด้วยวิธี PCR คุณสามารถขอรับการตรวจโดยมีส่วนลดได้ที่คลินิก LifeDX และ G42 ทั่วสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ คุณยังสามารถนัดตรวจหาเชื้อที่บ้านได้อีกด้วย

LifeDX:

 • คลินิกอาบูดาบี: 40 เดอร์แฮม
 • ทดสอบที่บ้าน (อาบูดาบีหรืออัลอิน): 75 เดอร์แฮม 
 • ตรวจหาเชื้อที่บ้าน (ดูไบ): 125 เดอร์แฮม 

ไปที่ lifedx.net/etihad เพื่อจอง

G42:

 • คลินิกในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ทั้งหมด: 40 เดอร์แฮม
 • ตรวจหาเชื้อที่บ้าน (ผู้โดยสารชั้นเฟิร์สคลาสและชั้นธุรกิจเท่านั้น): 115 เดอร์แฮม

โทรหา G42 ที่หมายเลข 052 745 7544 เพื่อจอง

ฉันเป็นบุคคลที่มีสัญชาติสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ กำลังเดินทางจากอาบูดาบี และฉัน ไม่ได้รับการฉีดวัคซีน

รายการตรวจสอบการเดินทางของคุณ

 1. คุณสามารถเดินทางจากสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ได้ตั้งแต่วันที่ 19 เมษายน 
 2. ลงทะเบียนกับ Twajudi ก่อนออกเดินทาง
 3. รับการตรวจ PCR ภายใน 48 ชั่วโมงก่อนเที่ยวบินของคุณ 
 4. ส่งแบบฟอร์มที่จำเป็นทั้งหมดในแอป Al Hosn เพื่อเปลี่ยนสถานะของคุณเป็นสีเขียว 
 5. ตรวจสอบ ข้อกำหนดการเดินทาง ล่าสุดในการตรวจหาเชื้อ การเข้าประเทศ และการกักตัว 

การเดินทางพร้อมกับเด็ก

 • เด็กที่อายุต่ำกว่าเกณฑ์อาจได้รับการยกเว้นจากการตรวจหาเชื้อ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับว่าคุณเดินทางไปที่ใด
 • ตรวจสอบ ข้อกำหนดการเดินทาง ล่าสุดเพื่อทำความเข้าใจว่าบุตรหลานของคุณจำเป็นต้องทำการตรวจหาเชื้อด้วยวิธี PCR ก่อนเดินทางหรือไม่
 • เด็กอายุตั้งแต่ 6 ปีขึ้นไปต้องสวมหน้ากากอนามัยบนเครื่อง
 • การกักตัวขึ้นอยู่กับกฎของประเทศปลายทางสุดท้ายของคุณ

ส่วนลดการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ในอาบูดาบี

หากคุณจำเป็นต้องตรวจหาเชื้อด้วยวิธี PCR คุณสามารถขอรับการตรวจโดยมีส่วนลดได้ที่คลินิก LifeDX และ G42 ทั่วสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ คุณยังสามารถนัดตรวจหาเชื้อที่บ้านได้อีกด้วย

LifeDX:

 • คลินิกอาบูดาบี: 40 เดอร์แฮม
 • ทดสอบที่บ้าน (อาบูดาบีหรืออัลอิน): 75 เดอร์แฮม 
 • ตรวจหาเชื้อที่บ้าน (ดูไบ): 125 เดอร์แฮม 

ไปที่ lifedx.net/etihad เพื่อจอง

G42:

 • คลินิกในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ทั้งหมด: 40 เดอร์แฮม
 • ตรวจหาเชื้อที่บ้าน (ผู้โดยสารชั้นเฟิร์สคลาสและชั้นธุรกิจเท่านั้น): 115 เดอร์แฮม

โทรหา G42 ที่หมายเลข 052 745 7544 เพื่อจอง

ฉันกำลังเดินทางจากอาบูดาบี ฉันเป็น...

ผู้มีถิ่นที่อยู่

ฉันเป็นบุคคลที่มีถิ่นที่อยู่ในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ กำลังเดินทางออกจากอาบูดาบี (ฉีดวัคซีนแล้ว / ไม่ได้รับการฉีดวัคซีน)

รายการตรวจสอบการเดินทางของคุณ

 1. คุณต้องตรวจหาเชื้อกรณีที่ปลายทางสุดท้ายของคุณกำหนดให้ตรวจเท่านั้น
 2. ตรวจสอบข้อกำหนดการเดินทางล่าสุดในการตรวจหาเชื้อ การเข้าประเทศ และการกักตัว

การเดินทางพร้อมกับเด็ก

 • เด็กที่อายุต่ำกว่าเกณฑ์อาจได้รับการยกเว้นจากการตรวจหาเชื้อ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับว่าคุณเดินทางไปที่ใด
 • ตรวจสอบ ข้อกำหนดการเดินทาง ล่าสุดเพื่อทำความเข้าใจว่าบุตรหลานของคุณจำเป็นต้องทำการตรวจหาเชื้อด้วยวิธี PCR ก่อนเดินทางหรือไม่
 • เด็กอายุตั้งแต่ 6 ปีขึ้นไปต้องสวมหน้ากากอนามัยบนเครื่อง
 • การกักตัวขึ้นอยู่กับกฎของประเทศปลายทางสุดท้ายของคุณ

ส่วนลดการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ในอาบูดาบี

หากคุณจำเป็นต้องตรวจหาเชื้อด้วยวิธี PCR คุณสามารถขอรับการตรวจโดยมีส่วนลดได้ที่คลินิก LifeDX และ G42 ทั่วสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ คุณยังสามารถนัดตรวจหาเชื้อที่บ้านได้อีกด้วย

LifeDX:

 • คลินิกอาบูดาบี: 40 เดอร์แฮม
 • ทดสอบที่บ้าน (อาบูดาบีหรืออัลอิน): 75 เดอร์แฮม
 • ตรวจหาเชื้อที่บ้าน (ดูไบ): 125 เดอร์แฮม

ไปที่ lifedx.net/etihad เพื่อจอง

G42:

 • คลินิกในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ทั้งหมด: 40 เดอร์แฮม
 • ตรวจหาเชื้อที่บ้าน (ผู้โดยสารชั้นเฟิร์สคลาสและชั้นธุรกิจเท่านั้น): 115 เดอร์แฮม

โทรหา G42 ที่หมายเลข 052 745 7544 เพื่อจอง

ฉันกำลังเดินทางจากอาบูดาบี ฉันเป็น...

นักท่องเที่ยว

ฉันเป็นนักท่องเที่ยว กำลังเดินทางออกจากอาบูดาบี (ฉีดวัคซีนแล้ว / ไม่ได้รับการฉีดวัคซีน)

รายการตรวจสอบการเดินทางของคุณ

 1. คุณต้องตรวจหาเชื้อกรณีที่ปลายทางสุดท้ายของคุณกำหนดให้ตรวจเท่านั้น
 2. ตรวจสอบข้อกำหนดการเดินทางล่าสุดในการตรวจหาเชื้อ การเข้าประเทศ และการกักตัว

การเดินทางพร้อมกับเด็ก

 • เด็กที่อายุต่ำกว่าเกณฑ์อาจได้รับการยกเว้นจากการตรวจหาเชื้อ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับว่าคุณเดินทางไปที่ใด
 • ตรวจสอบ ข้อกำหนดการเดินทาง ล่าสุดเพื่อทำความเข้าใจว่าบุตรหลานของคุณจำเป็นต้องทำการตรวจหาเชื้อด้วยวิธี PCR ก่อนเดินทางหรือไม่
 • เด็กอายุตั้งแต่ 6 ปีขึ้นไปต้องสวมหน้ากากอนามัยบนเครื่อง
 • การกักตัวขึ้นอยู่กับกฎของประเทศปลายทางสุดท้ายของคุณ

ส่วนลดการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ในอาบูดาบี

หากคุณจำเป็นต้องตรวจหาเชื้อด้วยวิธี PCR คุณสามารถขอรับการตรวจโดยมีส่วนลดได้ที่คลินิก LifeDX และ G42 ทั่วสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ คุณยังสามารถนัดตรวจหาเชื้อที่บ้านได้อีกด้วย

LifeDX:

 • คลินิกอาบูดาบี: 40 เดอร์แฮม
 • ทดสอบที่บ้าน (อาบูดาบีหรืออัลอิน): 75 เดอร์แฮม
 • ตรวจหาเชื้อที่บ้าน (ดูไบ): 125 เดอร์แฮม

ไปที่ lifedx.net/etihad เพื่อจอง

G42:

 • คลินิกในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ทั้งหมด: 40 เดอร์แฮม
 • ตรวจหาเชื้อที่บ้าน (ผู้โดยสารชั้นเฟิร์สคลาสและชั้นธุรกิจเท่านั้น): 115 เดอร์แฮม

โทรหา G42 ที่หมายเลข 052 745 7544 เพื่อจอง

ฉันกำลังต่อเครื่องผ่านอาบูดาบี ฉันเป็น...

เลกแอลเบเนีย

ฉันกำลังจะ ต่อเครื่องในอาบูดาบี

รายการตรวจสอบการต่อเครื่องของคุณ

 1. ตรวจสอบเวลาต่อเครื่องของคุณ โดยเวลาสูงสุด ในการ ต่อเครื่องในอาบูดาบีคือ 24 ชั่วโมง หากคุณเดินทางกับเอทิฮัด หรือ 12 ชั่วโมงสำหรับสายการบินอื่น
 2. คุณต้องตรวจหาเชื้อกรณีที่ปลายทางสุดท้ายของคุณกำหนดให้ตรวจเท่านั้น
 3. ตรวจสอบข้อกำหนดการเดินทางล่าสุดเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม
 4. รับสถานะ ยืนยันว่าเดินทางได้
 5. เช็คอินออนไลน์
 

คุณสามารถออกจากสนามบินได้ หากคุณมีสิทธิ์ขอรับวีซ่าเมื่อเดินทางมาถึง

การเดินทางพร้อมกับเด็ก

 • เด็กที่อายุต่ำกว่าเกณฑ์อาจได้รับการยกเว้นจากการตรวจหาเชื้อ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับว่าคุณเดินทางไปที่ใด
 • ตรวจสอบ ข้อกำหนดการเดินทาง ล่าสุดเพื่อทำความเข้าใจว่าบุตรหลานของคุณจำเป็นต้องทำการตรวจหาเชื้อด้วยวิธี PCR ก่อนเดินทางหรือไม่
 • เด็กอายุตั้งแต่ 6 ปีขึ้นไปต้องสวมหน้ากากอนามัยบนเครื่อง

ช่วยเราปกป้องทุกคน

ไปที่ ข้อกำหนดการเดินทาง และป้อนจุดหมายปลายทางสุดท้ายของคุณเพื่อดูว่าจะทำการตรวจที่ไหนและเมื่อใด

ต้องการตรวจหาเชื้อในระหว่างการต่อเครื่องหรือไม่

คุณจะต้องทำการตรวจหาเชื้อเมื่อคุณเปลี่ยนเครื่องที่อาบูดาบี หากปลายทางสุดท้ายของคุณกำหนดไว้ คุณสามารถตรวจสอบได้ใน ข้อกำหนดการเดินทาง ของเรา

หากคุณต้องการตรวจหาเชื้อระหว่างรอต่อเครื่อง และคุณต้องมีเวลาในการต่อเครื่องอย่างน้อย 4 ชั่วโมง คุณสามารถทำการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ด้วยวิธี PCR ที่สนามบินอาบูดาบี ใช้เวลาสองชั่วโมงในการรับผลตรวจของคุณ คุณต้องชำระค่าตรวจเมื่อคุณเช็คอินก่อนเดินทางไปอาบูดาบี

เราขอแนะนำให้ชำระด้วยบัตรเครดิต สามารถชำระด้วยเงินสดในสกุลเงินท้องถิ่นที่สนามบินขาออกเท่านั้น การตรวจหาเชื้อมีค่าใช้จ่าย 50 ดอลลาร์สหรัฐ (ราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามอัตราแลกเปลี่ยนล่าสุด)

การเดินทางถึงกันที่ราบรื่นยิ่งขึ้น

เราจะทำให้การเดินทางถึงกันในอาบูดาบีเป็นไปอย่างราบรื่นและสะดวกสบายที่สุด

 • ร้านอาหารและเครื่องดื่มและร้านค้าปลอดภาษีเปิดให้บริการ
 • ห้องรับรองชั้นธุรกิจ, ห้องรับรองชั้นเฟิร์สคลาส และเตียงนอนของ GoSleep เปิดให้บริการในอาคารผู้โดยสาร 3
 • ห้องรับรอง Al Dhabi และ Aerotel Abu Dhabi เปิดให้บริการในอาคารผู้โดยสาร 1
 • มีเก้าอี้เข็นและรถเข็นให้บริการ
 • มี Wi-Fi และจุดชาร์จมือถือฟรีทั่วสนามบิน
 • หาเวลาว่างเพิ่มขึ้นอีกดีไหม คุณสามารถออกจากสนามบินได้หากคุณมีสิทธิ์ได้รับ วีซ่าเมื่อเดินทางมาถึง โปรดอย่าลืมดาวน์โหลด แอป Al Hosn

หากมีคำถาม

Flight Search panel loading...

เว็บไซต์ของบุคคลภายนอก