ข้อมูลการเดินทาง

ไปอาบูดาบี

ค้นหาทุกสิ่งที่คุณจำเป็นต้องรู้ก่อนเดินทางไปหรือกลับจากอาบูดาบี รวมถึงข้อมูลการตรวจหาเชื้อ การต่อเครื่อง และการกักตัว ข้อมูลทั้งหมดนี้ได้ปรับมาให้เหมาะกับคุณ ใช้คู่มือที่มีประโยชน์ของเราเพื่อรับรายการตรวจสอบง่ายๆ สำหรับการเดินทาง คุณยังสามารถค้นหาคำตอบสำหรับคำถามที่พบบ่อยด้านล่าง 

ฉันกำลังเดินทางไปยังอาบูดาบี ฉันเป็น...

บุคคลที่มีสัญชาติ

ฉันเป็นบุคคลที่มีสัญชาติสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ กำลังเดินทางไปอาบูดาบี และฉัน ได้รับการฉีดวัคซีนแล้ว

รายการตรวจสอบการเดินทางของคุณ

 1. ลงทะเบียนกับ Twajudi ก่อนออกเดินทาง
 2. ทำการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ด้วยวิธี PCR ภายใน 48 ชั่วโมงก่อนเที่ยวบินของคุณออกเดินทาง
 3. ตรวจสอบ ข้อกำหนดการเดินทาง ของเราเพื่อดูว่าต้องทำการตรวจที่ไหนและเมื่อไร
 4. รับสถานะ ยืนยันว่าเดินทางได้
 5. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้ดาวน์โหลด แอป Al Hosnแล้ว
 6. เช็คอินออนไลน์

การกักตัวและการตรวจหาเชื้อเมื่อเดินทางมาถึง

เดินทางมาจากประเทศรายชื่อสีเขียว

 • ไม่มีการกักตัว 
 • ตรวจหาเชื้อในวันที่เดินทางมาถึงและวันที่ 6

เดินทางมาจากปลายทางอื่นๆ

 • ไม่มีการกักตัว 
 • ตรวจหาเชื้อในวันที่เดินทางมาถึง วันที่ 4 และวันที่ 8

คุณต้องแสดงผลการตรวจโควิด-19 ด้วยวิธี PCR ที่เป็นลบ ก่อนที่คุณจะได้รับอนุญาตให้เดินทางไปยังอาบูดาบี แม้ว่าคุณจะเพิ่งเปลี่ยนเครื่อง สายการบินจะไม่ยอมรับผลการตรวจหาเชื้อแบบรวดเร็ว

ข้อกำหนด ICA

คุณไม่จำเป็นต้องลงทะเบียนสำหรับ ICA

เดินทางไปยังดูไบใช่หรือไม่

เดินทางไปยัง ดูไบหรือรัฐอื่นในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ โดยผ่านอาบูดาบีได้อย่างง่ายดาย คุณจะต้องปฏิบัติตามระเบียบการกักตัวและโควิด-19 ของเอมิเรตส์เมื่อคุณเดินทางมาถึง  

บุคคลที่มีสัญชาติ - ไม่ได้รับการฉีดวัคซีน

ฉันเป็นบุคคลที่มีสัญชาติสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ กำลังเดินทางไปอาบูดาบี และฉัน ไม่ได้รับการฉีดวัคซีน

รายการตรวจสอบการเดินทางของคุณ

 1. ลงทะเบียนกับ Twajudi ก่อนเดินทาง
 2. ทำการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ด้วยวิธี PCR ภายใน 48 ชั่วโมงก่อนเที่ยวบินของคุณออกเดินทาง
 3. ตรวจสอบ ข้อกำหนดการเดินทาง ของเราเพื่อดูว่าต้องทำการตรวจที่ไหนและเมื่อไร
 4. รับสถานะ ยืนยันว่าเดินทางได้
 5. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้ดาวน์โหลด แอป Al Hosnแล้ว
 6. เช็คอินออนไลน์

การกักตัวและการตรวจหาเชื้อเมื่อเดินทางมาถึง

เดินทางมาจากประเทศรายชื่อสีเขียว

 • ไม่มีการกักตัว 
 • ตรวจหาเชื้อในวันที่เดินทางมาถึง วันที่ 6 และวันที่ 9

เดินทางมาจากปลายทางอื่นๆ

 • คุณต้องกักตัวเป็นเวลา 10 วัน
 • ตรวจหาเชื้อ ในวันที่เดินทางมาถึง และวันที่ 9

คุณต้องแสดงผลการตรวจโควิด-19 ด้วยวิธี PCR ที่เป็นลบ ก่อนที่คุณจะได้รับอนุญาตให้เดินทางไปยังอาบูดาบี แม้ว่าคุณจะเพิ่งเปลี่ยนเครื่อง สายการบินจะไม่ยอมรับผลการตรวจหาเชื้อแบบรวดเร็ว

ข้อกำหนด ICA

คุณไม่จำเป็นต้องลงทะเบียนสำหรับ ICA

เดินทางไปยังดูไบใช่หรือไม่

เดินทางไปยัง ดูไบหรือรัฐอื่นในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ โดยผ่านอาบูดาบีได้อย่างง่ายดาย คุณจะต้องปฏิบัติตามระเบียบการกักตัวและโควิด-19 ของเอมิเรตส์เมื่อคุณเดินทางมาถึง  

ผู้มีถิ่นที่อยู่ - ฉีดวัคซีนแล้ว

ฉันเป็นผู้มีถิ่นที่อยู่ในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ กำลังเดินทางไปอาบูดาบีและฉันฉีดวัคซีนแล้ว

รายการตรวจสอบการเดินทางของคุณ

 1. ลงทะเบียนผ่าน ICA Smart Travel Service เว้นแต่คุณจะเดินทางโดยตรงไปยังรัฐอื่นในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
 2. ทำการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ด้วยวิธี PCR ภายใน 48 ชั่วโมงก่อนเที่ยวบินของคุณออกเดินทาง
 3. ตรวจสอบ ข้อกำหนดการเดินทาง ของเราเพื่อดูว่าต้องทำการตรวจที่ไหนและเมื่อไร
 4. รับสถานะ ยืนยันว่าเดินทางได้
 5. ดาวน์โหลด แอป Al Hosn
 6. เช็คอินออนไลน์

การกักตัวและการตรวจหาเชื้อเมื่อเดินทางมาถึง

เดินทางมาจากประเทศรายชื่อสีเขียว

 • ไม่มีการกักตัว 
 • ตรวจหาเชื้อในวันที่เดินทางมาถึงและวันที่ 6

เดินทางมาจากปลายทางอื่นๆ

 • ไม่มีการกักตัว 
 • ตรวจหาเชื้อในวันที่เดินทางมาถึง วันที่ 4 และวันที่ 8

คุณต้องแสดงผลการตรวจโควิด-19 ด้วยวิธี PCR ที่เป็นลบ ก่อนที่คุณจะได้รับอนุญาตให้เดินทางไปยังอาบูดาบี แม้ว่าคุณจะเพิ่งเปลี่ยนเครื่อง สายการบินจะไม่ยอมรับผลการตรวจหาเชื้อแบบรวดเร็ว

คุณต้องได้รับวัคซีนชนิดเดียวกันสองโดส หรือได้รับวัคซีน Janssen หนึ่งโดส อย่างน้อย 14 วันก่อนออกเดินทาง จึงจะถือว่าได้รับการฉีดวัคซีนอย่างครบถ้วน

ข้อกำหนด ICA

 • คุณต้องลงทะเบียนผ่าน ICA Smart Travel Service
 • หากคุณได้รับการฉีดวัคซีนในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ให้ลงทะเบียนเมื่อใดก็ได้ก่อนเดินทาง
 • หากคุณได้รับการฉีดวัคซีนนอกสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ให้ลงทะเบียนห้าวันก่อนเที่ยวบินของคุณออกเดินทาง
 • เมื่อลงทะเบียนแล้ว คุณจะได้รับรหัส QR ทางอีเมล

เดินทางไปยังดูไบใช่หรือไม่

เดินทางไปยัง ดูไบหรือรัฐอื่นในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ โดยผ่านอาบูดาบีได้อย่างง่ายดาย คุณจะต้องปฏิบัติตามระเบียบการกักตัวและโควิด-19 ของเอมิเรตส์เมื่อคุณเดินทางมาถึง  

ผู้มีถิ่นที่อยู่ - ไม่ได้รับการฉีดวัคซีน

ฉันเป็นผู้มีถิ่นที่อยู่ในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ กำลังเดินทางไปอาบูดาบี และฉัน ไม่ได้รับการฉีดวัคซีน

รายการตรวจสอบการเดินทางของคุณ

 1. ลงทะเบียนผ่าน ICA Smart Travel Service เว้นแต่คุณจะเดินทางโดยตรงไปยังรัฐอื่นในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
 2. ทำการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ด้วยวิธี PCR ภายใน 48 ชั่วโมงก่อนเที่ยวบินของคุณออกเดินทาง
 3. ตรวจสอบ ข้อกำหนดการเดินทาง ของเราเพื่อดูว่าต้องทำการตรวจที่ไหนและเมื่อไร
 4. รับสถานะ ยืนยันว่าเดินทางได้
 5. ดาวน์โหลด แอป Al Hosn
 6. เช็คอินออนไลน์

การกักตัวและการตรวจหาเชื้อเมื่อเดินทางมาถึง

เดินทางมาจากประเทศรายชื่อสีเขียว

 • ไม่มีการกักตัว 
 • ตรวจหาเชื้อในวันที่เดินทางมาถึง วันที่ 6 และวันที่ 9

เดินทางมาจากปลายทางอื่นๆ

 • คุณต้องกักตัวเป็นเวลา 10 วัน
 • ตรวจหาเชื้อในวันที่เดินทางมาถึง และวันที่ 9

คุณต้องแสดงผลการตรวจโควิด-19 ด้วยวิธี PCR ที่เป็นลบ ก่อนที่คุณจะได้รับอนุญาตให้เดินทางไปยังอาบูดาบี แม้ว่าคุณจะเพิ่งเปลี่ยนเครื่อง สายการบินจะไม่ยอมรับผลการตรวจหาเชื้อแบบรวดเร็ว

คุณต้องได้รับวัคซีนชนิดเดียวกันสองโดส หรือได้รับวัคซีน Janssen หนึ่งโดส อย่างน้อย 14 วันก่อนออกเดินทาง จึงจะถือว่าได้รับการฉีดวัคซีนอย่างครบถ้วน

ข้อกำหนด ICA

 • ลงทะเบียนผ่าน ICA Smart Travel Service ได้ตลอดเวลาก่อนเดินทาง
 • เมื่อลงทะเบียนแล้ว คุณจะได้รับรหัส QR ทางอีเมล

เดินทางไปยังดูไบใช่หรือไม่

เดินทางไปยัง ดูไบหรือรัฐอื่นในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ โดยผ่านอาบูดาบีได้อย่างง่ายดาย คุณจะต้องปฏิบัติตามระเบียบการกักตัวและโควิด-19 ของเอมิเรตส์เมื่อคุณเดินทางมาถึง  

นักท่องเที่ยว - ฉีดวัคซีนแล้ว

ฉันเป็น นักท่องเที่ยว กำลังเดินทางไปอาบูดาบี และฉัน ฉีดวัคซีนแล้ว

รายการตรวจสอบการเดินทางของคุณ

 1. ลงทะเบียนผ่าน ICA Smart Travel Service เว้นแต่คุณจะเดินทางโดยตรงไปยังรัฐอื่นในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
 2. ทำการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ด้วยวิธี PCR ภายใน 48 ชั่วโมงก่อนเที่ยวบินของคุณออกเดินทาง
 3. ตรวจสอบ ข้อกำหนดการเดินทาง ของเราเพื่อดูว่าต้องทำการตรวจที่ไหนและเมื่อไร
 4. รับสถานะ ยืนยันว่าเดินทางได้
 5. ดาวน์โหลด แอป Al Hosn
 6. เช็คอินออนไลน์

การกักตัวและการตรวจหาเชื้อเมื่อเดินทางมาถึง

เดินทางมาจากประเทศรายชื่อสีเขียว

 • ไม่มีการกักตัว 
 • ตรวจหาเชื้อในวันที่เดินทางมาถึงและวันที่ 6

เดินทางมาจากปลายทางอื่นๆ

 • ไม่มีการกักตัว 
 • ตรวจหาเชื้อในวันที่เดินทางมาถึง วันที่ 4 และวันที่ 8

คุณต้องแสดงผลการตรวจโควิด-19 ด้วยวิธี PCR ที่เป็นลบ ก่อนที่คุณจะได้รับอนุญาตให้เดินทางไปยังอาบูดาบี แม้ว่าคุณจะเพิ่งเปลี่ยนเครื่อง สายการบินจะไม่ยอมรับผลการตรวจหาเชื้อแบบรวดเร็ว

คุณต้องได้รับวัคซีนชนิดเดียวกันสองโดส หรือได้รับวัคซีน Janssen หนึ่งโดส อย่างน้อย 14 วันก่อนออกเดินทาง จึงจะถือว่าได้รับการฉีดวัคซีนอย่างครบถ้วน

วีซ่าและและการเข้าประเทศ

 • คุณสามารถเดินทางไปอาบูดาบีได้หากคุณมีสิทธิ์ได้รับ วีซ่าเมื่อเดินทางมาถึง หรือคุณมีวีซ่าที่ออกให้ล่วงหน้าจากรัฐในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
 • คุณไม่จำเป็นต้องฉีดวัคซีนเพื่อบินไปอาบูดาบี แต่คุณต้องได้รับการฉีดวัคซีนเพื่อเข้าสู่สถานที่สาธารณะ

ข้อกำหนด ICA

 • ลงทะเบียนผ่าน ICA Smart Travel Service ก่อนคุณออกเดินทาง เว้นแต่คุณจะถือสัญชาติสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ข้อกำหนดนี้ใช้กับผู้ใหญ่และเด็กทุกคน
 • เมื่อลงทะเบียนแล้ว คุณจะได้รับรหัส QR ทางอีเมล

เดินทางไปยังดูไบใช่หรือไม่

เดินทางไปยัง ดูไบหรือรัฐอื่นในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ โดยผ่านอาบูดาบีได้อย่างง่ายดาย คุณจะต้องปฏิบัติตามระเบียบการกักตัวและโควิด-19 ของเอมิเรตส์เมื่อคุณเดินทางมาถึง  

นักท่องเที่ยว - ไม่ได้รับการฉีดวัคซีน

ฉันเป็น นักท่องเที่ยว กำลังเดินทางไปอาบูดาบี และฉัน ไม่ได้รับการฉีดวัคซีน

รายการตรวจสอบการเดินทางของคุณ

 1. ลงทะเบียนผ่าน ICA Smart Travel Service เว้นแต่คุณจะเดินทางโดยตรงไปยังรัฐอื่นในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
 2. ทำการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ด้วยวิธี PCR ภายใน 48 ชั่วโมงก่อนเที่ยวบินของคุณออกเดินทาง
 3. ตรวจสอบ ข้อกำหนดการเดินทาง ของเราเพื่อดูว่าต้องทำการตรวจที่ไหนและเมื่อไร
 4. รับสถานะ ยืนยันว่าเดินทางได้
 5. ดาวน์โหลด แอป Al Hosn
 6. เช็คอินออนไลน์

การกักตัวและการตรวจหาเชื้อเมื่อเดินทางมาถึง

เดินทางมาจากประเทศรายชื่อสีเขียว

 • ไม่มีการกักตัว 
 • ตรวจหาเชื้อในวันที่เดินทางมาถึง วันที่ 6 และวันที่ 9

เดินทางมาจากปลายทางอื่นๆ

 • คุณต้องกักตัวเป็นเวลา 10 วัน
 • ตรวจหาเชื้อในวันที่เดินทางมาถึง และวันที่ 9

คุณต้องแสดงผลการตรวจโควิด-19 ด้วยวิธี PCR ที่เป็นลบ ก่อนที่คุณจะได้รับอนุญาตให้เดินทางไปยังอาบูดาบี แม้ว่าคุณจะเพิ่งเปลี่ยนเครื่อง สายการบินจะไม่ยอมรับผลการตรวจหาเชื้อแบบรวดเร็ว

คุณต้องได้รับวัคซีนชนิดเดียวกันสองโดส หรือได้รับวัคซีน Janssen หนึ่งโดส อย่างน้อย 14 วันก่อนออกเดินทาง จึงจะถือว่าได้รับการฉีดวัคซีนอย่างครบถ้วน

วีซ่าและและการเข้าประเทศ

 • คุณสามารถเดินทางไปอาบูดาบีได้หากคุณมีสิทธิ์ได้รับ วีซ่าเมื่อเดินทางมาถึง หรือคุณมีวีซ่าที่ออกให้ล่วงหน้าจากรัฐในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
 • คุณไม่จำเป็นต้องฉีดวัคซีนเพื่อบินไปอาบูดาบี แต่คุณต้องได้รับการฉีดวัคซีนเพื่อเข้าสู่สถานที่สาธารณะ

ข้อกำหนด ICA

 • ลงทะเบียนผ่าน ICA Smart Travel Service ก่อนคุณออกเดินทาง เว้นแต่คุณจะถือสัญชาติสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ข้อกำหนดนี้ใช้กับผู้ใหญ่และเด็กทุกคน
 • เมื่อลงทะเบียนแล้ว คุณจะได้รับรหัส QR ทางอีเมล

เดินทางไปยังดูไบใช่หรือไม่

เดินทางไปยัง ดูไบหรือรัฐอื่นในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ โดยผ่านอาบูดาบีได้อย่างง่ายดาย คุณจะต้องปฏิบัติตามระเบียบการกักตัวและโควิด-19 ของเอมิเรตส์เมื่อคุณเดินทางมาถึง  

ฉันกำลังเดินทางจากอาบูดาบี ฉันเป็น...

บุคคลที่มีสัญชาติ

ฉันเป็นบุคคลที่มีสัญชาติสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ กำลังเดินทางออกจากอาบูดาบี (ฉีดวัคซีนแล้ว / ไม่ได้รับการฉีดวัคซีน)

รายการตรวจสอบการเดินทางของคุณ

 1. ลงทะเบียนกับ Twajudi ก่อนเดินทาง
 2. คุณต้องแสดงผลการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ด้วยวิธี PCR ที่เป็นลบก่อน จึงจะได้รับอนุญาตให้เดินทางกับสายการบินเอทิฮัดได้
 3. รับการตรวจล่วงหน้า 72 หรือ 48 ชั่วโมงก่อนเที่ยวบินของคุณออกเดินทาง โดยขึ้นอยู่กับสถานที่ปลายทางของคุณ
 4. ตรวจสอบ ข้อกำหนดการเดินทาง ของเราเพื่อดูว่าต้องทำการตรวจที่ไหนและเมื่อไร

คุณต้องแสดงผลการตรวจโควิด-19 ด้วยวิธี PCR ที่เป็นลบ ก่อนที่คุณจะได้รับอนุญาตให้เดินทางไปยังอาบูดาบี แม้ว่าคุณจะเพิ่งเปลี่ยนเครื่อง สายการบินจะไม่ยอมรับผลการตรวจหาเชื้อแบบรวดเร็ว

Travel Corridor

หากคุณได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 อย่างครบถ้วน คุณจะไม่ต้องกักตัวเมื่อเดินทางระหว่างสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์และบาห์เรน กรีซ เซอร์เบีย หรือเซเชลส์ 

ฉันกำลังเดินทางจากอาบูดาบี ฉันเป็น...

ผู้มีถิ่นที่อยู่

ฉันเป็นบุคคลที่มีถิ่นที่อยู่ในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ กำลังเดินทางออกจากอาบูดาบี (ฉีดวัคซีนแล้ว / ไม่ได้รับการฉีดวัคซีน)

รายการตรวจสอบการเดินทางของคุณ

 1. คุณต้องแสดงผลการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ด้วยวิธี PCR ที่เป็นลบก่อน จึงจะได้รับอนุญาตให้เดินทางกับสายการบินเอทิฮัดได้
 2. รับการตรวจล่วงหน้า 72 หรือ 48 ชั่วโมงก่อนเที่ยวบินของคุณออกเดินทาง โดยขึ้นอยู่กับสถานที่ปลายทางของคุณ
 3. ตรวจสอบ ข้อกำหนดการเดินทาง ของเราเพื่อดูว่าต้องทำการตรวจที่ไหนและเมื่อไร

คุณต้องแสดงผลการตรวจโควิด-19 ด้วยวิธี PCR ที่เป็นลบ ก่อนที่คุณจะได้รับอนุญาตให้เดินทางไปยังอาบูดาบี แม้ว่าคุณจะเพิ่งเปลี่ยนเครื่อง สายการบินจะไม่ยอมรับผลการตรวจหาเชื้อแบบรวดเร็ว

Travel Corridor

หากคุณได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 อย่างครบถ้วน คุณจะไม่ต้องกักตัวเมื่อเดินทางระหว่างสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์และบาห์เรน กรีซ เซอร์เบีย หรือเซเชลส์ 

ฉันกำลังเดินทางจากอาบูดาบี ฉันเป็น...

ท่องเที่ยว

ฉันเป็นนักท่องเที่ยว กำลังเดินทางออกจากอาบูดาบี (ฉีดวัคซีนแล้ว / ไม่ได้รับการฉีดวัคซีน)

รายการตรวจสอบการเดินทางของคุณ

 1. คุณต้องแสดงผลการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ด้วยวิธี PCR ที่เป็นลบก่อน จึงจะได้รับอนุญาตให้เดินทางกับสายการบินเอทิฮัดได้
 2. รับการตรวจล่วงหน้า 72 หรือ 48 ชั่วโมงก่อนเที่ยวบินของคุณออกเดินทาง โดยขึ้นอยู่กับสถานที่ปลายทางของคุณ
 3. ตรวจสอบ ข้อกำหนดการเดินทาง ของเราเพื่อดูว่าต้องทำการตรวจที่ไหนและเมื่อไร

คุณต้องแสดงผลการตรวจโควิด-19 ด้วยวิธี PCR ที่เป็นลบ ก่อนที่คุณจะได้รับอนุญาตให้เดินทางไปยังอาบูดาบี แม้ว่าคุณจะเพิ่งเปลี่ยนเครื่อง สายการบินจะไม่ยอมรับผลการตรวจหาเชื้อแบบรวดเร็ว

Travel Corridor

หากคุณได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 อย่างครบถ้วน คุณจะไม่ต้องกักตัวเมื่อเดินทางระหว่างสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์และบาห์เรน กรีซ เซอร์เบีย หรือเซเชลส์ 

ฉันกำลังต่อเครื่องผ่านอาบูดาบี ฉันเป็น...

เลกแอลเบเนีย

ฉันกำลังจะ ต่อเครื่องในอาบูดาบี

รายการตรวจสอบการต่อเครื่องของคุณ

 1. ตรวจสอบเวลาต่อเครื่องของคุณ โดยเวลาสูงสุดในการต่อเครื่องในอาบูดาบีคือ 12 ชั่วโมง
 2. ตรวจสอบ ข้อกำหนดการเดินทางล่าสุด สำหรับการเดินทางของคุณ
 3. ตรวจหาเชื้อโควิด-19 ด้วยวิธี PCR
 4. รับสถานะ ยืนยันว่าเดินทางได้
 5. วางแผนที่จะออกจากสนามบินหรือไม่ ลงทะเบียนผ่าน ICA Smart Travel Service และดาวน์โหลด แอป Al Hosn

รับการตรวจหาเชื้อด้วยวิธี PCR

คุณต้องแสดงผลการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ด้วยวิธี PCR ที่เป็นลบก่อนที่คุณจะได้รับอนุญาตให้บินไปยังอาบูดาบี แม้ว่าคุณจะเพิ่งเปลี่ยนเครื่องก็ตาม

ไปที่ ข้อกำหนดการเดินทาง และป้อนจุดหมายปลายทางสุดท้ายของคุณเพื่อดูว่าจะทำการตรวจที่ไหนและเมื่อใด

ต้องการตรวจหาเชื้อในระหว่างการต่อเครื่องหรือไม่

คุณอาจต้องทำการตรวจหาเชื้อในระหว่างการต่อเครื่อง โดยขึ้นอยู่กับจุดหมายปลายทางสุดท้ายของคุณ คุณสามารถทำการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ด้วยวิธี PCR ที่สนามบินอาบูดาบี คุณต้องชำระค่าตรวจเมื่อคุณเช็คอินก่อนเดินทางไปอาบูดาบี

เราขอแนะนำให้ชำระด้วยบัตรเครดิต สามารถชำระด้วยเงินสดในสกุลเงินท้องถิ่นที่สนามบินขาออกเท่านั้น การตรวจหาเชื้อมีค่าใช้จ่าย 50 ดอลลาร์สหรัฐ (ราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามอัตราแลกเปลี่ยนล่าสุด)

การเดินทางถึงกันที่ราบรื่นยิ่งขึ้น

เราจะทำให้การเดินทางถึงกันในอาบูดาบีเป็นไปอย่างราบรื่นและสะดวกสบายที่สุด

 • ร้านอาหารและเครื่องดื่มและร้านค้าปลอดภาษีเปิดให้บริการ
 • ห้องรับรองชั้นธุรกิจและเตียงนอนของ GoSleep เปิดให้บริการในอาคารผู้โดยสาร 3
 • ห้องรับรอง Al Dhabi และ Aerotel Abu Dhabi เปิดให้บริการในอาคารผู้โดยสาร 1
 • มีเก้าอี้เข็นและรถเข็นให้บริการ
 • มี Wi-Fi และจุดชาร์จมือถือฟรีทั่วสนามบิน

คำถามต่างๆ

Flight Search panel loading...

เว็บไซต์ของบุคคลภายนอก