จรรยาบรรณและแนวปฏิบัติ

เราทราบดีว่าการกระทำของเราเป็นตัวตัดสินชื่อเสียงของเรา ดังนั้นค่านิยมหลักของเราจึงมุ่งเน้นที่ความสำคัญของการทำธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีความรับผิดชอบกระทำในสิ่งที่ถูกต้องและมีจรรยาบรรณตลอดเวลา ค่านิยมเหล่านี้เป็นรากฐานของหลักปฏิบัติทางธุรกิจของเอทิฮัดและเป็นศูนย์กลางของวิธีการที่เราติดต่อกับลูกค้าและผู้ให้บริการ

เพื่อให้แน่ใจว่าเราได้ปฏิบัติตามหลักปฏิบัติทางธุรกิจตลอดเวลา เราได้จัดทำสายด่วนจริยธรรมของเอทิฮัดเพื่อช่วยให้พนักงาน ลูกค้า สมาชิกของชุมชน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถแจ้งข้อกังวลและรายงานการฝ่าฝืนค่านิยมหลักของเรา

(โปรดทราบว่า สายด่วนจริยธรรมไม่ได้มีไว้เพื่อรับคำร้องเรียนหรือคำถามทั่วๆ ไปจากลูกค้า คำร้องเรียนหรือคำถามต่างๆ ควรกระทำผ่านทางช่องทางแจ้งความคิดเห็นlโดยสมาชิกทีมบริการผู้โดยสารของเราจะเป็นผู้ดูแล)

สายด่วนจริยธรรม

สายด่วนจริยธรรมคืออะไร

บริการรับแจ้งตลอด 24 ชั่วโมงของเอทิฮัดที่ดำเนินการโดยบริษัทอิสระที่ชื่อว่า Expolink Europe Ltd. ซึ่งคุณสามารถถามคำถามหรือแจ้งข้อกังวลเกี่ยวกับสิ่งต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับหลักปฏิบัติในการดำเนินธุรกิจหรือกฎหมายของเอทิฮัด

ใครที่สามารถใช้บริการของสายด่วนจริยธรรม

สายด่วนจริยธรรมเปิดให้บริการสำหรับพนักงาน ลูกค้า และฝ่ายอื่นๆ เพื่อรายงานข้อกังวล อย่างไรก็ตาม ไม่สามารถใช้บริการนี้เพื่อรายงานเรื่องทั่วๆ ไปได้ โปรดรายงานเรื่องทั่วๆ ไปผ่านทางช่องทางแจ้งความคิดเห็น

ฉันจะสามารถรายงานข้อกังวลด้วยสายด่วนจริยธรรมได้อย่างไร

คุณสามารถส่งรายงานได้สามวิธีดังนี้

  1. โทรไปยังหมายเลขโทรศัพท์ของสายด่วนจริยธรรมสำหรับประเทศของคุณ สามารถรายงานได้โดยใช้ภาษาต่างๆ กว่า 300 ภาษา คลิกที่นี่เพื่อดูรายการหมายเลข
  2. ส่งอีเมลข้อกังวลของคุณมาที่ ethicsline@expolink.co.uk
ส่งรายงานทางเว็บเป็นภาษา 26 ภาษาโดย คลิกที่นี่ (รหัสการเข้าถึง ‘ethicsline’)

อะไรจะเกิดขึ้นเมื่อฉันติดต่อสายด่วนจริยธรรม

การโทรหรือการรายงานของคุณจะได้รับการดำเนินการโดยเจ้าหน้าที่ที่ได้รับการฝึกอบรมมาเป็นอย่างดีและคุณจะได้รับรหัส PIN ที่คุณสามารถใช้เพื่อติดตามผลการรายงานของคุณ คุณสามารถระบุรายละเอียดการติดต่อหรือรายงานโดยไม่ระบุชื่อของคุณก็ได้

เราจะส่งรายงานของคุณไปยังเจ้าหน้าที่ควบคุมกฎผู้ซึ่งจะตรวจสอบรายงานของคุณและพิจารณาว่าควรทำอย่างไร หากในรายงานนั้นเกี่ยวข้องกับคำถาม เราจะแจ้งคำแนะนำให้ทราบเมื่อได้รับคำตอบจากผู้เชี่ยวชาญในด้านที่คุณถามแล้ว หากรายงานเกี่ยวข้องกับการฝ่าฝืนกฎหรือการปฏิบัติอย่างไม่เหมาะสม เราจะมอบหมายให้ทีมงานดำเนินการสอบสวนภายในตามแนวทางปฏิบัติของเราและปรึกษากับผู้เชี่ยวชาญภายนอก หากจำเป็น