น้ำหนักสัมภาระที่อนุญาตก่อนวันที่ 31 มกราคม 2018

”emptyAlt”

ตั้งแต่วันที่ 31 มกราคม 2018 เราได้ทำการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดบางประการเกี่ยวกับน้ำหนักสัมภาระที่อนุญาตทั่วโลก หากคุณซื้อบัตรโดยสารหลังจากวันที่ 31 มกราคม 2018 โปรดคลิกที่นี่ หากคุณไม่ได้ซื้อหลังวันที่ระบุ คุณสามารถดูรายละเอียดนโยบายสัมภาระที่อนุญาตสำหรับบัตรโดยสารที่ซื้อก่อนวันที่ 31 มกราคม 2018 ได้ที่ด้านล่าง

ขนาดและน้ำหนักสูงสุด
- ขนาดสูงสุด – ถึง / จากแคนาดา และสหรัฐอเมริกา: 158 ซม. (ยาว +กว้าง + สูง)
- ขนาดสูงสุด – ถึง / จากจุดหมายปลายทางอื่นๆ ทั้งหมด: 207 ซม. (ยาว +กว้าง + สูง)
- สัมภาระแต่ละชิ้นต้องมีน้ำหนักไม่เกิน 32 กก. สัมภาระทุกชิ้นที่มีน้ำหนักเกิน 32 กก. จะไม่ได้รับอนุญาตให้โหลดในห้องเก็บสัมภาระ

ข้อกำหนดนี้ใช้กับสัมภาระทั้งหมด ที่รวมถึงสัมภาระที่จ่ายค่าธรรมเนียมน้ำหนักเกินไว้ก่อนด้วย

คลิกที่การเดินทางด้านล่างเพื่อดูน้ำหนักสัมภาระที่อนุญาต

หมายเหตุ: น้ำหนักสัมภาระที่อนุญาตสำหรับเที่ยวบินที่ดำเนินการโดยสายการบินอื่นอาจแตกต่างกัน โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมที่หัวข้อ "สัมภาระที่อนุญาตเมื่อเดินทางกับเที่ยวบินพันธมิตร” ด้านล่าง 

เส้นทางระหว่างประเทศความร่วมมือในอ่าวอาหรับ (GCC) และอนุทวีปอินเดีย (ISC)
 • กระเป๋าหนึ่งใบน้ำหนักไม่เกิน 10 กก.
เส้นทางอื่นๆ ทั้งหมด
 • กระเป๋าหนึ่งใบน้ำหนักไม่เกิน 23 กก.

ผู้โดยสารที่มีทารกและเด็กอายุไม่เกิน 11 ปีร่วมเดินทาง ได้รับอนุญาตให้เช็คอินรถเข็น ที่นอนทารกแบบหิ้ว หรือที่นั่งเด็กสำหรับใช้ในรถยนต์ได้หนึ่งชิ้นต่อเด็กหนึ่งคนในฐานะสัมภาระที่โหลดเข้าห้องเก็บสัมภาระ บริการนี้ไม่มีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมจากน้ำหนักหรือจำนวนสัมภาระที่ได้รับอนุญาตให้โหลดเข้าห้องเก็บสัมภาระตามข้อกำหนดของบัตรโดยสาร

ทางเลือกค่าโดยสารทั้งหมด

 • ชั้นประหยัด: กระเป๋า 2 ใบ แต่ละใบไม่เกิน 23 กก.
 • ชั้นธุรกิจ: กระเป๋า 2 ใบ แต่ละใบไม่เกิน 32 กก.
 • ชั้นหนึ่ง: กระเป๋า 2 ใบ แต่ละใบไม่เกิน 32 กก.

ยกเว้นเซเชลส์ (ซึ่งจะอยู่ภายใต้นโยบายทั่วไป)

รายการค่าโดยสารทั้งหมด

 • ชั้นประหยัด: กระเป๋า 2 ใบ ใบละใบไม่เกิน 23 กก.
 • ชั้นธุรกิจ: กระเป๋า 2 ใบ ใบละไม่เกิน 32 กก.
 • ชั้นหนึ่ง: กระเป๋า 2 ใบ ใบละไม่เกิน 32 กก.

ทางเลือกค่าโดยสารทั้งหมด

 • ชั้นประหยัด: กระเป๋า 2 ใบ แต่ละใบน้ำหนักสูงสุดไม่เกิน 23 กก.
 • ชั้นธุรกิจ: กระเป๋า 2 ใบ แต่ละใบน้ำหนักสูงสุดไม่เกิน 32 กก.
 • ชั้นหนึ่ง: กระเป๋า 2 ใบ แต่ละใบน้ำหนักสูงสุดไม่เกิน 32 กก.

ทางเลือกค่าโดยสารทั้งหมด

 • ชั้นประหยัด: กระเป๋า 2 ใบ แต่ละใบน้ำหนักสูงสุดไม่เกิน 23 กก.
 • ชั้นธุรกิจ: กระเป๋า 2 ใบ แต่ละใบน้ำหนักสูงสุดไม่เกิน 32 กก.
 • ชั้นหนึ่ง: กระเป๋า 2 ใบ แต่ละใบน้ำหนักสูงสุดไม่เกิน 32 กก.

ทางเลือกค่าโดยสารทั้งหมด

 • ชั้นประหยัด: กระเป๋า 2 ใบ แต่ละใบไม่เกิน 23 กก.
 • ชั้นธุรกิจ: กระเป๋า 2 ใบ แต่ละใบไม่เกิน 32 กก.
 • ชั้นหนึ่ง: กระเป๋า 2 ใบ แต่ละใบไม่เกิน 32 กก.

ทางเลือกค่าโดยสารทั้งหมด

 • ชั้นประหยัด: กระเป๋า 2 ใบ แต่ละใบไม่เกิน 23 กก.
 • ชั้นธุรกิจ: กระเป๋า 2 ใบ แต่ละใบไม่เกิน 32 กก.
 • ชั้นหนึ่ง: กระเป๋า 2 ใบ แต่ละใบไม่เกิน 32 กก.

ทางเลือกค่าโดยสารทั้งหมด

 • ชั้นประหยัด: 30 กก.
 • ชั้นธุรกิจ: 40 กก.
 • ชั้นหนึ่ง: 50 กก.

ทางเลือกค่าโดยสารทั้งหมด

 • ชั้นประหยัด: 30 กก.
 • ชั้นธุรกิจ: 40 กก.
 • ชั้นหนึ่ง: 50 กก.
 • ข้อเสนอชั้นประหยัด และตัวเลือกอัตราค่าโดยสารแบบประหยัดสำหรับชั้นประหยัด (Economy Saver Fare Choices): กระเป๋า 1 ใบ ไม่เกิน 23 กก.
 • ชั้นประหยัดคลาสสิค (Economy Classic) และ ชั้นประหยัดเฟล็กซ์ (Economy Flex) ตัวเลือกอัตราค่าโดยสาร: กระเป๋า 2 ใบ ใบละไม่เกิน 23 กก.
 • ทางเลือกอัตราค่าโดยสารทั้งหมดในชั้นธุรกิจ: กระเป๋า 2 ใบ แต่ละใบน้ำหนักไม่เกิน 32 กก.
 • ทางเลือกอัตราค่าโดยสารทั้งหมดในชั้นหนึ่ง: กระเป๋า 2 ใบ แต่ละใบน้ำหนักไม่เกิน 32 กก.

ผู้โดยสารแต่ละท่านจะมีสิทธิ์นำสัมภาระติดตัวเดินาง 4 ชิ้น ชิ้นละไม่เกิน 32 กก.

ประสบการณ์กับ เดอะเรสซิเดนซ์ 

 • ชั้นประหยัด: สัมภาระ 2 ใบ ใบละไม่เกิน 23 กก.
 • ชั้นประหยัด Deal Fare: สัมภาระถือขึ้นเครื่องเท่านั้น
 • ชั้นธุรกิจ: สัมภาระ 2 ใบ ใบละไม่เกิน 32กก.
 • ชั้นหนึ่ง: สัมภาระ 2 ใบ ใบละไม่เกิน 32 กก. 
Family in airport

น้ำหนักสัมภาระขึ้นเครื่องที่อนุญาต

น้ำหนักสัมภาระขึ้นเครื่องที่อนุญาต

นอกเหนือจากสัมภาระที่โหลดในห้องเก็บสัมภาระแล้ว คุณยังสามารถนำกระเป๋าถือขนาดเล็กและของใช้ส่วนตัวขึ้นเครื่องได้

ชั้นประหยัด

 • 1 x สัมภาระที่ถือขึ้นเครื่องมีน้ำหนักไม่เกิน 7 กก. และขนาดไม่เกิน (50 ซม. x 40 ซม. x 25 ซม.) ซึ่งรวมล้อและที่จับ
 • 1 x ของใช้ส่วนตัวซึ่งจะต้องมีขนาดที่สามารถใส่ไว้ใต้ที่นั่งด้านหน้าของคุณได้ และน้ำหนักไม่เกิน 5 กก. ยกตัวอย่างเช่น กระเป๋าถือ กระเป๋าใส่แล็ปท็อป หรือสินค้าปลอดภาษี
 • ทารกอายุต่ำกว่าสองปี: สัมภาระที่ถือขึ้นเครื่อง 1 ชิ้นที่มีน้ำหนักไม่เกิน 5 กก.

ชั้นธุรกิจ & ชั้นหนึ่ง

 • 2 x สัมภาระที่ถือขึ้นเครื่องมีน้ำหนักรวมกันแล้วไม่เกิน 12 กก. และขนาดของกระเป๋าแต่ละใบไม่เกิน (50 ซม. x 40 ซม. x 25 ซม.) ซึ่งรวมล้อและที่จับ
 • 1 x ของใช้ส่วนตัว มีน้ำหนักไม่เกิน 5 กก. ยกตัวอย่างเช่น กระเป๋าถือ กระเป๋าใส่แล็ปท็อป หรือสินค้าปลอดภาษี
 • ทารกอายุต่ำกว่าสองปี: สัมภาระที่ถือขึ้นเครื่อง 1 ชิ้นที่มีน้ำหนักไม่เกิน 5 กก.
หากสัมภาระของคุณเกินขนาดที่กำหนด คุณจำเป็นต้องโหลดสัมภาระของคุณในห้องเก็บสัมภาระ และอาจมีค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมสำหรับสัมภาระ

สัมภาระที่อนุญาตสำหรับสมาชิกโครงการผู้โดยสารของเอทิฮัด

เดินทางด้วยความสะดวกสบายยิ่งขึ้นในฐานะสมาชิกของโครงการผู้โดยสารของเอทิฮัด เพลิดเพลินกับสิทธิประโยชน์ด้านสัมภาระพร้อมด้วยรางวัลอื่นๆ

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์สำหรับสมาชิกของฉัน

สัมภาระที่อนุญาตกับสายการบินพันธมิตร

หากกำหนดการเดินทางของบัตรโดยสารสายการบินเอทิฮัดของคุณมีเที่ยวบินที่ดำเนินการโดยสายการบินอื่น คุณอาจจะต้องปฏิบัติตามกฎด้านสัมภาระที่แตกต่างกันออกไป

บัตรโดยสารของคุณจะมีรายละเอียดการอนุญาตเกี่ยวกับสัมภาระของแต่ละเที่ยวบินในกำหนดการเดินทางของคุณ

หากบัตรโดยสารของคุณออกโดยสายการบินอื่น โปรดปรึกษากับสายการบินนั้นว่าใช้กฎเกณฑืเกี่ยวกับสัมภาระใด

ดูรายชื่อสายการบินพันธมิตรของเรา

Etihad Airways baggage policy applies for the following airlines:

 • Aegean
 • Aer Lingus
 • Aerolineas Argentinas
 • air Baltic
 • Air France
 • Air Malta
 • Air New Zealand
 • Air Serbia
 • Air Seychelles
 • Alitalia
 • All Nippon Airways
 • Asiana Airlines
 • Avianca
 • Bangkok Airways
 • Belavia
 • China Eastern Airlines
 • Czech Airlines
 • Egypt Air
 • FlyBE
 • Garuda Indonesia
 • Hainan Airlines
 • Hong Kong Airlines
 • Jet Airways
 • KLM
 • Korean Air Lines
 • kulula.com
 • Lufthansa
 • Malaysia Airlines
 • Middle East Airlines
 • Montenegro Airlines
 • NAS Air
 • Oman Air
 • Pakistan Int'l Airlines
 • Philippine Airlines
 • Precision Air
 • Royal Air Maroc
 • Scandinavian Airlines
 • Siberia Airlines
 • SN Brussels Airlines
 • SNCF
 • Sri Lankan Airlines
 • TAP - Air Portugal
 • Turkish Airlines
 • Vietnam Airlines
 • Virgin Australia

Partner Airlines baggage policy applies for the following airlines:

 • Air Astana
 • Air Europa
 • China Southern
 • Kenya Airways
 • Air Canada (CTA Rule)
 • JetBlue (US DOT Rule)