สัมภาระที่โหลดไว้ในห้องเก็บสัมภาระ

สัมภาระที่เอทิฮัดอนุญาตให้นำติดตัว

สัมภาระที่มีน้ำหนักและขนาดเกินกำหนดจะต้องส่งทางคลังสินค้าของเอทิฮัดเท่านั้น

ขนาด:
เที่ยวบินเข้า/ออกสหรัฐฯ แคนาดา และบราซิล:
158 ซม. (50 x 70 x 38)
เที่ยวบินในเส้นทางอื่นๆ:
207 ซม. (45 x 72 x 90)

ในกรณีที่คุณเลือกเพิ่มจำนวนสัมภาระที่อนุญาต (โดยเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม) สัมภาระแต่ละชิ้นจะต้องมีน้ำหนักไม่เกิน 32 กก.

ชำระล่วงหน้าเพื่อรับอัตราส่วนลด

เที่ยวบิน ชั้นหนึ่ง ชั้นธุรกิจ ชั้นประหยัด ทารก
เข้า/ออกบราซิล กระเป๋า 3 ใบ แต่ละใบน้ำหนักไม่เกิน 32 กก. กระเป๋า 3 ใบ แต่ละใบน้ำหนักไม่เกิน 32 กก. กระเป๋า 2 ใบ แต่ละใบน้ำหนักไม่เกิน 32 กก. กระเป๋าหนึ่งใบน้ำหนักไม่เกิน 23 กก.
เข้า/ออกจากสหรัฐอเมริกาหรือแคนาดา กระเป๋า 2 ใบ แต่ละใบน้ำหนักไม่เกิน 32 กก. กระเป๋า 2 ใบ แต่ละใบน้ำหนักไม่เกิน 32 กก. กระเป๋า 2 ใบ แต่ละใบน้ำหนักไม่เกิน 23 กก. กระเป๋าหนึ่งใบน้ำหนักไม่เกิน 23 กก.
เส้นทางอื่นๆ กระเป๋าที่มีน้ำหนักไม่เกิน 50 กก. กระเป๋าที่มีน้ำหนักไม่เกิน 40 กก. กระเป๋าที่มีน้ำหนักไม่เกิน 30 กก. กระเป๋าหนึ่งใบน้ำหนักไม่เกิน 10 กก.

สัมภาระที่อนุญาตให้โหลดเข้าห้องเก็บสัมภาระ - สมาชิกโครงการผู้โดยสารของเอทิฮัด*

สัมภาระแต่ละชิ้นต้องมีน้ำหนักไม่เกิน 32 กก. และมีขนาดไม่เกิน 207 ซม. (45 x 72 x 90).
*ไม่ใช้สำหรับเที่ยวบินเข้า/ออกสหรัฐฯ แคนาดา และบราซิล
ชั้น ชั้นหนึ่ง ชั้นธุรกิจ ชั้นประหยัด
สมาชิกโครงการผู้โดยสารของเอทิฮัดบัตรแพลทินั่ม 70 กก. 60 กก. 50 กก.
ผู้โดยสารเอทิฮัดประเภทบัตรทอง 65 กก. 55 กก. 45 กก.
ผู้โดยสารเอทิฮัดประเภทบัตรเงิน 60 กก. 50 กก. 40 กก.
ผู้โดยสารของเอทิฮัด 50 กก. 40 กก. 30 กก.

สัมภาระที่อนุญาตให้นำขึ้นเครื่อง (ถือขึ้นเครื่อง)

สัมภาระแต่ละชิ้นต้องมีขนาดรวมไม่เกิน 111 ซม. (เช่น 40 ซม. x 50 ซม. x 21 ซม.)

เมื่อนำทารกขึ้นเครื่องโดยใช้เก้าอี้รถเข็นหรือที่นอนแบบหิ้ว จะสามารถนำสิ่งต่างๆ เหล่านี้ขึ้นเครื่องได้โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมหากน้ำหนักรวมไม่เกิน 5 กก. (ไม่รวมทารก): เครื่องนอน ผ้าเช็ดปาก ขวดนม และอาหารที่เพียงพอต่อการเดินทาง

เที่ยวบิน ชั้นหนึ่ง ชั้นธุรกิจ ชั้นประหยัด ทารก
ทุกเส้นทาง กระเป๋าสองใบ น้ำหนักไม่เกิน 12 กก. กระเป๋าสองใบ น้ำหนักไม่เกิน 12 กก. กระเป่าหนึ่งใบ น้ำหนักไม่เกิน 7 กก. กระเป๋าหนึ่งใบน้ำหนักไม่เกิน 5 กก.

สัมภาระที่อนุญาตให้นำติดตัวเมื่อเดินทางกับเที่ยวบินพันธมิตร

แม้ว่าจะทำการจองเที่ยวบินผ่านทางสายการบินเอทิฮัด แต่เที่ยวบินของคุณก็อาจจะดำเนินการโดยสายการบินพันธมิตรหนึ่งในสี่สายการบินต่อไปนี้

หากเที่ยวบินหรือส่วนของเที่ยวบินของคุณดำเนินการโดยพันธมิตรสายการบินต่างๆ ของเรา สิทธิการนำสัมภาระติดตัวและค่าใช้จ่ายจะแตกต่างกัน โปรดตรวจสอบที่เว็บไซต์ของสายการบินดังกล่าวสำหรับสิทธิการนำสัมภาระติดตัวของคุณ หรือติดต่อสายการบินนั้นเพื่อสอบถามข้อมูลโดยตรง

หมายเหตุ:
สำหรับเที่ยวบินที่อเมริกันแอร์ไลน์เป็นผู้ดำเนินการทางการตลาด โปรดทราบว่าจะมีการเก็บค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมสำหรับกระเป๋าใบที่สองหรือเพิ่มเติม

สายการบินพันธมิตรของเรา

สายการบินพันธมิตรของเรา

ดูข้อมูลเพิ่มเติม