นโยบายเกี่ยวกับสัมภาระใหม่เริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 14 กันยายน 2015

ดูสัมภาระที่อนุญาต สำหรับการจองก่อนวันที่ 14 กันยายน 2015

เริ่มตั้งแต่วันนี้ เราขอแนะนำนโยบายใหม่เกี่ยวกับสัมภาระใหม่ที่ตรงตามความต้องการของตลาด เราได้เปลี่ยนแนวคิดของสำหรับกลุ่มใหญ่ในเครือข่ายของเรา เพื่อให้สอดคล้องกับสายการบินพันธมิตรของเอทิฮัดมากขึ้น นั่นหมายความว่า คุณสามารถเพลิดเพลินไปกับประสบการณ์การเดินทางที่ราบรื่นมากขึ้น

สัมภาระที่โหลดไว้ในห้องเก็บสัมภาระ

ภาพรวม

น้ำหนักและขนาดสูงสุด
ไป/จากบราซิล แคนาดา และสหรัฐฯ: 158 ซม. (50x70x38)
ไป/จากจุดหมายอื่นๆ: 207 ซม. (45x72x90)
สัมภาระแต่ใบจะต้องมีน้ำหนักไม่เกิน32 กก.

ข้อกำหนดนี้ใช้กับสัมภาระทั้งหมดที่รวมถึง สัมภาระที่จ่ายค่าธรรมเนียมน้ำหนักเกินไว้ก่อนด้วย สัมภาระที่มีน้ำหนักและขนาดเกินกำหนดจะต้องส่งทางคลังสินค้าของ เอทิฮัดเท่านั้น

สัมภาระสำหรับเด็กทารก
ที่เดินทางไปยัง / จากประเทศที่จำกัดจำนวนสัมภาระ: กระเป๋า 1 ใบ น้ำหนักสูงสุดไม่เกิน  23 กก.
เดินทางไปยัง / จากประเทศที่จำกัดเรื่องน้ำหนัก: กระเป๋า 1 ใบ น้ำหนัดสูงสุดไม่เกิน 10 กก.

คลิกที่การเดินทางด้านล่างเพื่อดูสัมภาระที่อนุญาตให้นำติดตัวของคุณ

การเดินทางทั้งหมดไปยัง / จากสหรัฐฯ และแคนาดา

ทางเลือกค่าโดยสารทั้งหมด 

 • ชั้นประหยัด: กระเป๋า 2 ใบ แต่ละใบน้ำหนักสูงสุดไม่เกิน 23 กก.
 • ชั้นธุรกิจ: กระเป๋า 2 ใบ แต่ละใบไม่เกิน 32 กก.
 • ชั้นหนึ่ง: กระเป๋า 2 ใบ แต่ละใบไม่เกิน 32 กก.

การเดินทางทั้งหมดไปยัง / จากบราซิล

ทางเลือกค่าโดยสารทั้งหมด

 • ชั้นประหยัด: กระเป๋า 2 ใบ แต่ละใบน้ำหนักสูงสุดไม่เกิน 32 กก.
 • ชั้นธุรกิจ: กระเป๋า 2 ใบ แต่ละใบน้ำหนักสูงสุดไม่เกิน 32 กก.
 • ชั้นหนึ่ง: กระเป๋า 2 ใบ แต่ละใบน้ำหนักสูงสุดไม่เกิน 32 กก.

การเดินทางทั้งหมดไปยัง / จากแอฟริกา

ไม่รวมแอฟริกาใต้ และเซเชลล์ (ซึ่งบังคับตามนโยบายทั่วไป)

ทางเลือกค่าโดยสารทั้งหมด

 • ชั้นประหยัด: กระเป๋า 2 ใบ แต่ละใบไม่เกิน 23 กก.
 • ชั้นธุรกิจ: กระเป๋า 2 ใบ แต่ละใบไม่เกิน 32 กก.
 • ชั้นหนึ่ง: กระเป๋า 2 ใบ แต่ละใบไม่เกิน 32 กก.

การเดินทางจากสหราชอาณาจักรไปยังอินเดีย ปากีสถาน หรือบังกลาเทศ

ทางเลือกค่าโดยสารทั้งหมด

 • ชั้นประหยัด: กระเป๋า 2 ใบ แต่ละใบน้ำหนักสูงสุดไม่เกิน 23 กก.
 • ชั้นธุรกิจ: กระเป๋า 2 ใบ แต่ละใบน้ำหนักสูงสุดไม่เกิน 32 กก.
 • ชั้นหนึ่ง: กระเป๋า 2 ใบ แต่ละใบน้ำหนักสูงสุดไม่เกิน 32 กก.

การเดินทางจากอินเดีย ปากีสถาน หรือบังกลาเทศ ไปยังสหราชอาณาจักร

ทางเลือกค่าโดยสารทั้งหมด

 • ชั้นประหยัด: กระเป๋า 2 ใบ แต่ละใบน้ำหนักสูงสุดไม่เกิน 23 กก.
 • ชั้นธุรกิจ: กระเป๋า 2 ใบ แต่ละใบน้ำหนักสูงสุดไม่เกิน 32 กก.
 • ชั้นหนึ่ง: กระเป๋า 2 ใบ แต่ละใบน้ำหนักสูงสุดไม่เกิน 32 กก.

เดินทางจากสหรัฐอาหรับเอมิเรสต์ บาร์เรน คูเวต โอมาน กาตาร์ หรือซาอุดิอาราเบียไปยังอินโดนีเซีย หรือฟิลิปปินส์

ทางเลือกค่าโดยสารทั้งหมด

 • ชั้นประหยัด: กระเป๋า 2 ใบ แต่ละใบไม่เกิน 23 กก.
 • ชั้นธุรกิจ: กระเป๋า 2 ใบ แต่ละใบไม่เกิน 32 กก.
 • ชั้นหนึ่ง: กระเป๋า 2 ใบ แต่ละใบไม่เกิน 32 กก.

เดินทางจากอินโดนีเซียหรือฟิลิปปินส์ไปยังสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ บาร์เรน คูเวต โอมาน การ์ตาร์ หรือซาอุดิอาราเบีย

ทางเลือกค่าโดยสารทั้งหมด

 • ชั้นประหยัด: กระเป๋า 2 ใบ แต่ละใบไม่เกิน 23 กก.
 • ชั้นธุรกิจ: กระเป๋า 2 ใบ แต่ละใบไม่เกิน 32 กก.
 • ชั้นหนึ่ง: กระเป๋า 2 ใบ แต่ละใบไม่เกิน 32 กก.

การเดินทางจากสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ บาห์เรน คูเวต โอมาน กาตาร์ หรือซาอุดิอาราเบีย ไปยังอินเดีย บังกลาเทศ ปากีสถาน ศรีลังกา หรือเนปาล

ทางเลือกค่าโดยสารทั้งหมด

 • ชั้นประหยัด: 30 กก.
 • ชั้นธุรกิจ: 40 กก.
 • ชั้นหนึ่ง: 50 กก.

การเดินทางจากอินเดีย บังกลาเทศ ปากีสถาน ศรีลังกา หรือเนปาล ไปยังสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ บาห์เรน คูเวต โอมาน กาตาร์ หรือซาดุดิอาราเบีย

ทางเลือกค่าโดยสารทั้งหมด

 • ชั้นประหยัด: 30 กก.
 • ชั้นธุรกิจ: 40 กก.
 • ชั้นหนึ่ง: 50 กก.

การเดินทางไปยัง / จากจุดหมายปลายทางทั้งหมด (นโยบายทั่วไป)

 • ทางเลือกอัตราค่าโดยสารของข้อเสนอลดราคาในชั้นประหยัดและค่าโดยสารแบบประหยัดในชั้นประหยัด: กระเป๋า 1 ใบ น้ำหนักสูงสุดไม่เกิน 23 กก.
 • ทาวเลือกอัตราค่าโดยสารชั้นประหยัดสุดคุ้มและอิสระในชั้นประหยัด: กระเป๋า 2 ใบ แต่ละใบน้ำหนักไม่เกิน 23 กก.
 • ทางเลือกอัตราค่าโดยสารทั้งหมดในชั้นธุรกิจ: กระเป๋า 2 ใบ แต่ละใบน้ำหนักไม่เกิน 32 กก.
 • ทางเลือกอัตราค่าโดยสารทั้งหมดในชั้นหนึ่ง: กระเป๋า 2 ใบ แต่ละใบน้ำหนักไม่เกิน 32 กก.

การเดินทางด้วยเดอะเรสซิเดนซ์

กระเป๋า 4 ใบ แต่ละใบน้ำหนักไม่เกิน 32 กก.

ประสบการณ์กับ เดอะเรสซิเดนซ์ 

สัมภาระที่อนุญาตให้โหลดเข้าห้องเก็บสัมภาระสำหรับสมาชิกโครงการผู้โดยสารของเอทิฮัด

 ประเทศที่จำกัดด้านน้ำหนัก: การเดินทางระหว่างคณะมนตรีความร่วมมือรัฐอ่าวอาหรับ (GCC) และอนุทวีปอินเดีย (ISC)
- GCC: สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ บาร์เรน คูเวต โอมาน กาตาร์ ซาอุดิอาราเบีย
- ISC: อินเดีย บังกลาเทศ ปากีสถาน ศรีลังกา เนปาล

ประเทศที่จำกัดจำนวนสัมภาระ: การเดินทางอื่นๆ ทั้งหมด

*หมายเหตุ สำหรับผู้โดยสารเอทิฮัดประเภทบัตรเงิน: ใช้บังคับกับทางเลือกค่าโดยสารสำหรับข้อเสนอลดราคาในชั้นประหยัด หรือค่าโดยสารแบบประหยัดในชั้นประหยัดในการเดินทางพร้อมด้วยนโยบายเกี่ยวกับสัมภาระที่อนุญาตให้นำติดตัวเท่านั้น สิทธิพิเศษนี้ไม่ใช้บังคับกันการเดินทางหรือทางเลือกค่าโดยสารอื่นๆ

สิทธิพิเศษเหล่านี้มอบให้เพิ่มจากสัมภาระที่อนุญาตให้นำติดตัวตามตัวเลือกค่าโดยสารของคุณ
ชั้น จาก GCC ไปยัง / จาก ISC เส้นทางอื่นๆ
ผู้โดยสารเอทิฮัดบัตรแพลตินัม เพิ่มเติม 20 กก. กระเป๋าเพิ่มเติม 1 ใบ น้ำหนักสูงสุดไม่เกิน 32 กก.
ผู้โดยสารเอทิฮัดประเภทบัตรทอง เพิ่มเติม 20 กก. กระเป๋าเพิ่มเติม 1 ใบ น้ำหนักสูงสุดไม่เกิน 32 กก.
ผู้โดยสารเอทิฮัดประเภทบัตรเงิน เพิ่มเติม 10 กก. กระเป๋าเพิ่มเติม 1 ใบ น้ำหนักสูงสุดไม่เกิน 23 กก*

สัมภาระที่อนุญาตให้นำติดตัว (ถือขึ้นเครื่อง)

การอนุญาตด้านล่างทั้งหมดใช้สำหรับทางเลือกค่าโดยสาร สัมภาระแต่ละชิ้นต้องมีขนาดรวมไม่เกิน 111 ซม. (เช่น 40 x 50 x 21)

การเดินทาง ชั้นประหยัด ชั้นธุรกิจ ชั้นหนึ่ง ทารก
ทุกเส้นทาง กระเป่าหนึ่งใบ น้ำหนักไม่เกิน 7 กก. กระเป๋าสองใบ น้ำหนักรวมกันไม่เกิน 12 กก. กระเป๋าสองใบ น้ำหนักรวมกันไม่เกิน 12 กก. กระเป๋าหนึ่งใบน้ำหนักไม่เกิน 5 กก.

สัมภาระที่อนุญาตเมื่อเดินทางกับเที่ยวบินพันธมิตร

หากการเดินทางด้วยบัตรโดยสารของสายการบินเอทิฮัดรวมถึงเที่ยวบินที่ให้บริการโดยสายการบินอื่น อาจมีการใช้กฎเกณฑ์เกี่ยวกับสัมภาระที่แตกต่างกันได้

โปรดคลิกที่รายชื่อสายการบินด้านล่างเพื่อศึกษาว่าจะต้องใช้กฏเกณฑ์เกี่ยวกับสัมภาระของเอทิฮัดหรือของสายการบินพันธมิตร


หากบัตรโดยสารของคุณออกโดยสายการบินอื่น โปรดปรึกษากับสายการบินนั้นว่า ใช้กฎเกณฑืเกี่ยวกับสัมภาระใด สำหรับการจองในปัจจุบัน บัตรโดยสารของคุณจะมีรายละเอียดการอนุญาตเกี่ยวกับสัมภาระของแต่ละเที่ยวบินในกำหนดการเดินทางของคุณ

ดูรายชื่อสายการบินพันธมิตรของเรา

นโยบายเกี่ยวกับสัมภาระของ
สายการบินเอทิฮัด

นโยบายเกี่ยวกับสัมภาระของ
สายการบินพันธมิตร

แอร์ลิงกัส

แอร์ยูโรปา

แอโรลินีแอส อาร์เจนตินาส

แอร์บัลติก

แอร์แคนาดา

แอร์เบอร์ลิน

แอร์ฟรานซ์

แอร์แอสทาน่า

แอร์ ลิแบน

เคนย่าแอร์ไลน์

แอร์มอลต้า

ไชนาอีสเทิร์นแอร์ไลนส์

แอร์นิวซีแลนด์

เอเจียนแอร์ไลน์

แอร์เซอร์เบีย

นิกิ

แอร์เซเชลส์

อลิตาเลีย

ออลนิปปอนแอร์เวย์

อเมริกันแอร์ไลน์

เอเซียน่าแอร์ไลน์

บางกอกแอร์เวย์

เบลาเวีย

บรัสเซลส์แอร์ไลน์

เช็กแอร์ไลน์

เอทิฮัดรีเจียนัล

ฟลายบี

ฟลายนาส

การูดา อินโดนีเซีย

ไห่หนานแอร์ไลน์

ฮ่องกงแอร์ไลน์

เจ็ตแอร์เวย์

เจ็ทบลู

เคแอลเอ็ม

โคเรียนแอร์ไลน์

มาเลเซียแอร์ไลน์

ฟิลิปปินส์แอร์ไลน์

รอยัลแอร์ มาร็อก

สแกนดิเนเวียนแอร์ไลน์

ไซบีเรียนแอร์ไลน์

เซาท์แอฟริกันแอร์เวย์

ศรีลังกาแอร์ไลน์

ตัปปูร์ตูกัล

สายการบินเตอร์กิช

เวียดนามแอร์ไลน์

เวอร์จินออสเตรเลีย

VRG ลิงค์แอส อาแอเรียสคำถามที่พบบ่อย

เพราะอะไรสายการบินเอทิฮัดถึงได้ใช้นโยบายสัมภาระแบบใหม่

ในระหว่างที่ทางเลือกค่าโดยสารยังอยู่ระหว่างการพัฒนานั้น เป็นที่แน่ชัดแล้วว่านโยบายเกี่ยวกับสัมภาระของเราไม่ได้เป็นไปตามความต้องการของผู้โดยสารของเราอีกต่อไป นโยบายนี้ช่วยให้เราขยาย 'แนวคิดเกี่ยวกับจำนวนชิ้น' (ซึ่งใช้กับเที่ยวบินไปยังและจากสหรัฐฯ แคนาดา และบราซิลแล้ว) ไปยังประเทศอื่นๆ ซึ่งในขณะนี้เป็นนโยบายยอดนิยมในสายการบินทั่วโลก เนื่องจากง่ายสำหรับลูกค้าในการทำความเข้าใจ แทนที่จะใช้น้ำหนัก สายการบินเสนอจำนวนสัมภาระ ซึ่งแต่ละใบมีน้ำหนักสูงสุด 23 กก. หรือ 32 กก.

สำหรับเอทิฮัด ข้อได้เปรียบสำคัญอื่นๆ คือ ความสอดคล้องกับสายการบินพันธมิตรของสายการบินเอทิฮัด โดยการจับคู่กลยุทธ์ของพันธมิตรที่ส่วนใหญ่จะใช้แนวคิดจำนวนชิ้น เราจึงสามารถก้าวไปอีกขั้นหนึ่งโดยการนำเสนอการเดินทางภายในกลุ่มดังกล่าวได้อย่างราบรื่น

ดูทางเลือกค่าโดยสารของเอทิฮัด

มีอะไรเปลี่ยนแปลงบ้างในส่วนที่เกี่ยวข้องกับนโยบายเกี่ยวกับอุปกรณ์กีฬา

ไม่มี จะยังคงสามารถโหลดอุปกรณ์กีฬาเข้าห้องเก็บสัมภาระได้ โปรดไปที่หน้าคู่มือสัมภาระของเรา เพื่อดูรายการที่ได้รับการพิจารณาว่าเป็นอุปกรณ์กีฬา

ดูคู่มือสัมภาระสำหรับกฎเกณฑ์และข้อห้าม

มีการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับสัมภาระของทารกที่โหลดไว้ในห้องเก็บสัมภาระหรือไม่

ไม่มี สัมภาระที่โหลดไว้ในห้องเก็บสัมภาระยังคงเหมือนเดิม ผู้โดยสารที่เป็นทารกสามารถนั่งที่นั่งเดียวกับผู้ปกครองได้จนถึงอายุ 24 เดือน

ดูการเดินทางแบบครอบครัวพร้อมด้วยทารกและเด็ก

ฉันเพิ่งนึกได้ว่า ฉันต้องการนำสัมภาระติดตัวไปเพิ่มขึ้น ฉันสามารถซื้อสัมภาระเพิ่มเติมล่วงหน้าได้หรือไม่

ใช่ เรามอบส่วนลดในค่าธรรมเนียมสนามบินสำหรับการซื้อน้ำหนักสัมภาระล่วงหน้า

ดูอัตราค่าธรรมเนียมและวิธีการชำระเงินล่วงหน้า

ฉันสามารถขอคืนค่าสัมภาระเกินกำหนดได้หรือไม่

ไม่ สัมภาระที่เกินกำหนดที่ซื้อล่วงหน้าไม่สามารถขอคืนเงินได้

สายการบินเอทิฮัดถึงได้ใช้นโยบายสัมภาระแบบใหม่เมื่อใด

การจองที่มีการออกบัตรโดยสารหลังวันที่ 14 กันยายน 2015 จะรวมทางเลือกค่าโดยสารแบบใหม่ และกฎเกณฑ์นโยบายเกี่ยวกับสัมภาระใหม่ การจองที่ออกบัตรโดยสารก่อนวันที่นี้ จะใช้นโยบายเดิม

ตัวอย่างของสัมภาระที่อนุญาตให้นำติดตัวภายใต้นโยบายใหม่:

 • ฉันกำลังเดินทางจากลอนดอนไปยังซิดนีย์โดยใช้อัตราค่าโดยสารที่ถูกที่สุดในชั้นประหยัด ฉันจะใช้นโยบายเกี่ยวกับสัมภาระที่อนุญาตให้นำติดตัวใด
  การเดินทางการจากลอนดอนไปยังซิดนีย์อยู่ภายใต้นโยบายทั่วไป ดังนั้น สัมภาระที่โหลดไว้ในห้องเก็บสัมภาระสำหรับอัตราค่าโดยสารที่ถูกที่สุดในชั้นประหยัดคือ กระเป๋าหนึ่งใบ น้ำหนักไม่เกิน 23 กก. หากคุณทำการจองบัตรโดยสารในอัตราอิสระในชั้นประหยัด คุณจะได้รับอนุญาตให้นำกระเป๋าสองใบ โดยแต่ละใบน้ำหนักไม่เกิน 23 กก. ติดตัวไป
 • ฉันกำลังเดินทางจากบาห์เรนไปยังจากาตาร์โดยใช้อัตราค่าโดยสารที่ถูกที่สุดในชั้นประหยัด ฉันจะใช้นโยบายเกี่ยวกับสัมภาระที่อนุญาตใด
  การเดินทางจากบาห์เรนไปยังจากาตาร์อยู่ภายใต้นโยายที่ได้รับการยกเว้นจากนโยบายทั่วไป ดังนั้น สัมภาระที่โหลดไว้ในห้องเก็บสัมภาระสำหรับอัตราค่าโดยสารที่ถูกที่สุดในชั้นประหยัดคือ กระเป๋าสองใบ น้ำหนักไม่เกิน 23 กก.
 • ฉันกำลังเดินทางจากอาบูดาบีไปยังมุมไบโดยใช้อัตราค่าโดยสารแบบอิสระในชั้นประหยัด ฉันจะใช้นโยบายเกี่ยวกับสัมภาระที่อนุญาตให้นำติดตัวใด
  การเดินทางจากอายูดาบีไปยังมุมไบอยู่ภายใต่นโยบายแนวคิดเกี่ยวกับน้ำหนัก ดังนั้น สัมภาระที่โหลดไว้ในห้องเก็บสัมภาระสำหรับอัตราค่าโดยสารแบบอิสระในชั้นประหยัดคือ 30 กก.