ข้อมูลเกี่ยวกับสัมภาระและอุปกรณ์พิเศษ

Video has no narration, no audio description
คำแนะนำเกี่ยวกับสัมภาระของเอทิฮัด

อุปกรณ์กีฬา

อุปกรณ์กีฬาที่เลือกได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมสัมภาระที่มีขนาดเกิน

จักรยาน อุปกรณ์ดำน้ำ สกี ไม้สกี และรองเท้าสกี สามารถเป็นส่วนหนึ่งของสัมภาระของคุณได้ ตราบเท่าที่อุปกรณ์ดังกล่าวมีน้ำหนักไม่เกิน 32 กก. และมีขนาดสูงสุดไม่เกิน 300 ซม.

หากคุณเดินทางพร้อมไม้กอล์ฟ คุณสามารถพกชุดอุปกรณ์กอล์ฟหนึ่งชุดฟรี โดยมีน้ำหนักไม่เกิน 15 กก. ซึ่งไม่รวมอยู่ในน้ำหนักสัมภาระที่อนุญาตของคุณ

สัมภาระที่มีขนาดเกินอื่นๆ จะต้องชำระเงินตามค่าธรรมเนียมสัมภาระที่มีขนาดเกินกำหนด .

สิ่งของต้องห้าม
 อุปกรณ์กีฬาบางอย่างอาจไม่ได้รับอนุญาตด้วยเหตุผลด้านความปลอดภัย ซึ่งได้แก่ อุปกรณ์กีฬาที่เป็นอาวุธ อุปกรณ์ยิงธนู ฉมวก หรือแหลน หากอุปกรณ์กีฬาที่คุณต้องการนำไปด้วยไม่ได้อยู่ในรายการ โปรด ติดต่อเรา เพื่อสอบถามว่าสามารถนำขึ้นเครื่องได้หรือไม่

นอกเหนือจากน้ำหนักสัมภาระที่อนุญาตแล้ว คุณยังสามารถพกชุดอุปกรณ์กอล์ฟหนึ่งชุดฟรี โดยมีน้ำหนักไม่เกิน 15 กก. อุปกรณ์หนึ่งชุดประกอบด้วยถุงกอล์ฟหนึ่งใบที่มีไม้กอล์ฟ หากคุณต้องการนำร่มกอล์ฟติดตัวไปด้วย จะต้องนับแยกเป็นสัมภาระเพิ่มเติมและอาจต้องชำระค่าธรรมเนียม

ลูกกอล์ฟและไม้กอล์ฟ

อุปกรณ์ดำน้ำหนึ่งชุดรวมถึง

 • อุปกรณ์สำหรับหายใจใต้น้ำ
 • สายรัดถัง
 • มาตรวัดแรงดันของถัง (อุปกรณ์ที่ไวต่อแรงดันอาจต้องมีการบรรจุหีบห่อพิเศษ: ผู้ผลิตจะสามารถบ่งชี้ข้อกำหนดเรื่องการบรรจุพิเศษนี้ได้)
 • หน้ากากและตีนเป็ดและท่อหายใจ
 • อุปกรณ์ควบคุมการลอยตัว (BCD)
 • เข็มขัดตะกั่ว
 • ถังออกซิเจน (ต้องว่างเปล่าและนำมาแสดงที่เคาน์เตอร์เช็คอินเพื่อการตรวจสอบ)

เพื่อการป้องกันสุขภาพและความปลอดภัยของคุณขณะที่ดำน้ำและเดินทาง เราขอแนะนำให้บรรจุอุปกรณ์ดำน้ำของคุณในกล่องบรรจุแบบพิเศษที่เป็นวัสดุหุ้มแข็งหรือบุชั้นรองด้านใน พร้อมด้วย “ล็อก TSA” ที่สามารถทำการตรวจสอบความปลอดภัยได้ อย่าลืมเช็ดและให้ทำอุปกรณ์ของคุณแห้ง  เราไม่สามารถรับผิดชอบสำหรับการทำงานผิดปกติของอุปกรณ์ดำน้ำของคุณสำหรับผลลัพธ์ที่เกิดจากการเดินทางทางอากาศ

 • ปืนฉมวกและฉมวกนั้นจัดว่าเป็นอาวุธสำหรับการกีฬา และไม่สามารถโหลดเข้าห้องเก็บสัมภาระหรือถือขึ้นห้องโดยสารได้โดยปราศจากการอนุมัติที่เฉพาะเจาะจง คุณจะต้องได้รับใบอนุญาตสำหรับอุปกรณ์ทุกชิ้นจากทุกประเทศที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางของคุณและการต่อเครื่อง อย่างน้อยเป็นเวลาเจ็ดวันก่อนการเดินทาง
อุปกรณ์ดำน้ำ

คุณสามารถนำอุปกรณ์สกีขึ้นเครื่องได้ในฐานะสัมภาระปกติที่ได้รับอนุญาตให้โหลดเข้าห้องเก็บสัมภาระ กระเป๋าที่มีน้ำหนักมากกว่าสัมภาระที่ได้รับอนุญาตให้โหลดเข้าห้องเก็บสัมภาระจะต้องเสียค่าธรรมเนียมสัมภาระเพิ่ม

อุปกรณ์สกีหิมะรวมถึง:

 • สกีหนึ่งคู่ ไม้สกีหนึ่งคู่ และรองเท้าสกีหนึ่งคู่ หรือ
 • สโนว์บอร์ดหนึ่งอัน และรองเท้าหนึ่งคู่

อุปกรณ์สกีน้ำรวมถึง:

 • สกีน้ำขนาดมาตรฐานหนึ่งคู่ หรือ
 • สกีน้ำสลาลมหนึ่งอัน
แผนกสัมภาระที่โหลดเข้าห้องเก็บสัมภาระที่ท่ากาศยาน

คุณสามารถนำกระดานโต้คลื่นที่มีความยาวไม่เกิน 3 ม. ขึ้นเครื่องบินได้ในฐานะสัมภาระที่อนุญาตให้โหลดใต้ท้องเครื่อง

คุณต้องระมัดระวังในเรื่องเหล่านี้เมื่อมีการขนส่งกระดานโต้คลื่น:

 • ให้ถอดหางเสือออก หรือหากไม่สามารถถอดออกได้ ให้ห่อด้วยโฟมโพลีสไตรีนให้แน่น
 • ส่วนหัวและส่วนท้ายต้องพันด้วยแผ่นกันกระแทกหรือยางโฟมเพื่อป้องกัน
 • ราง (ด้านข้างของกระดาน) ควรวางกระดานแข็งไว้ด้านข้างเพื่อซับแรงกระแทก
 • ควรใส่กระดานไว้ในถุงใส่กระดานบุนวมที่เหมาะสม
กระดานโต้คลื่น

หากคุณเดินทางด้วยจักรยาน โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าจักรยานของคุณอยู่ในกล่องบรรจุที่ปลอดภัย และมีขนาดหรือส่วนสูงไม่เกินจากที่กำหนดต่อชิ้น

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าจักรยานของคุณถูกบรรจุไว้ในกล่องกันกระแทกหรือกล่องจักรยานโดยเฉพาะ (หาซื้อได้จากผู้ค้าปลีกจักรยานหลายราย) ก่อนคุณเดินทาง หากสามารถทำได้ โปรดถอดหรือเก็บคันเหยียบเข้าด้านใน มือจับต้องเก็บไว้ที่ด้านข้าง และปล่อยลมยางออกเพื่อลดโอกาสเกิดความเสียหาย

คุณสามารถนำจักรยานของคุณติดตัวไปได้ในฐานะสัมภาระที่ได้รับอนุญาตให้โหลดในห้องเก็บสัมภาระตามที่ระบุไว้ในบัตรโดยสารของคุณ อย่างไรก็ตาม หากคุณจำเป็นต้องนำชิ้นส่วนเพิ่มเติมติดตัวไป (เช่น ยางอะไหล่) คุณอาจต้องซื้อสัมภาระเพิ่มเติม

 

สัตว์และสัตว์เลี้ยง

เอทิฮัดไม่อนุญาตให้นำสัตว์เลี้ยงขึ้นมาบนห้องโดยสารของเครื่องบิน ทีมเอทิฮัดคาร์โกของเราสามารถดูแลเรื่องการขนส่งสัตว์เลี้ยง ม้า และสัตว์อื่นๆ ของคุณได้ หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อเรา

สัตว์ช่วยเหลือ

สัตว์ช่วยเหลือ
เรายังอนุญาตให้นำสุนัขนำทางคนตาบอดขึ้นเครื่องได้แบบไม่เสียค่าธรรมเนียมโดยให้อยู่ในส่วนขนส่งสินค้าสำหรับทุกเส้นทางบิน โดยเป็นไปตามกฎระเบียบและข้อกำหนดด้านเอกสารของประเทศต้นทาง/ประเทศที่ต่อเครื่อง/ประเทศจุดหมายปลายทาง โปรดเตรียมเอกสารและใบอนุญาตที่จำเป็นทั้งหมดให้พร้อมก่อนออกเดินทางเพื่อให้ผ่านขั้นตอนการเดินทางได้อย่างไม่ติดขัด 

เหยี่ยว
สามารถนำเหยี่ยวเข้าไปยังในห้องโดยสารของเครื่องบินเอทิฮัดโดยมีค่าธรรมเนียม

คุณยังสามารถนำเหยี่ยวโหลดลงในห้องเก็บสัมภาระได้เช่นกัน โปรดเตรียมเอกสารที่จำเป็นทั้งหมดและใบอนุญาตต่างๆ ไว้ล่วงหน้าก่อนการเดินทาง เพื่อให้เดินทางได้อย่างราบรื่น

 • สำหรับประเทศที่ห้ามมิให้นำเข้า/ส่งออกสัตว์และนกในฐานะสัมภาระที่เช็คอิน โปรดสอบถามข้อมูลจากสถานทูตที่เกี่ยวข้อง
 • สัตว์และนกทุกประเภทต้องเดินทางในฐานะสินค้า เมื่อผ่านประเทศที่ไม่อนุญาตให้นำเข้าสัตว์ในฐานะสัมภาระเช็คอิน
 • ผู้โดยสารต้องไปรับสัตว์เหล่านี้ที่อาคารคลังสินค้าเมื่อมาถึง โดยสัตว์ต่างๆ จะต้องได้รับการตรวจสุขภาพจากสัตวแพทย์ท้องถิ่นภายหลังจากได้แสดงเอกสารเกี่ยวกับการนำเข้าและสุขภาพแล้ว

เครื่องมือและอุปกรณ์

เครื่องดนตรีที่มีขนาดเหมาะสมตามที่ได้รับอนุญาตให้เป็นสัมภาระโดยสาร (เช่น ขลุ่ยขนาดเล็กหรือไวโอลิน) สามารถนำติดตัวไปได้ในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของสัมภาระขึ้นเครื่องของคุณ

หากเครื่องดนตรี (เช่น เบสหรือไวโอลิน) มีขนาดไม่พอดีกับช่องเก็บของเหนือศีรษะ หรือมีขนาดใหญ่กว่าช่องเก็บของหรือน้ำหนักหนักเกินกว่ามาตรฐาน คุณสามารถซื้อที่นั่งเพิ่มเพื่อวางเครื่องดนตรีในห้องโดยสายของเที่ยวบินได้

โปรดดำเนินการล่วงหน้าผ่าน ศูนย์บริการของเรา อีกทางเลือกหนึ่งคือ คุณสามารถโหลดเครื่องดนตรีของคุณลงในห้องเก็บสัมภาระ หรือซื้อน้ำหนักสัมภาระเพิ่มเติม เครื่องดนตรีของคุณต้องถูกเก็บไว้ในกล่องอย่างปลอดภัยเพื่อให้ทนต่อการเดินทาง

อุปกรณ์ถ่ายภาพยนตร์

สามารถโหลดกล้อง ฟิล์ม อุปกรณ์แสงและเสียงลงในห้องเก็บสัมภาระได้ หากสัมภาระที่โหลดในห้องเก็บสัมภาระมีขนาดเกินกว่าที่อนุญาต คุณจะต้องเสียค่าธรรมเนียมในอัตราที่ใช้บังคับกับสัมภาระส่วนเกิน

เนื่องจากอุปกรณ์มีขนาดใหญ่ โปรดคำนึงถึงขนาดช่องสัมภาระมาตรฐาน และอาจต้องชำระ  ค่าธรรมเนียมสัมภาระเกินขนาด

ผู้โดยสารที่ต้องใช้รถเข็นนั่งที่ท่าอากาศยาน

หากคุณเดินทางพร้อมเก้าอี้รถเข็นของคุณ อุปกรณ์ทางการแพทย์ หรืออุปกรณ์ช่วยเหลืออื่นๆ หรืออุปกรณ์ช่วยเคลื่อนที่ โปรดตรวจสอบหน้าข้อมูลทางการแพทย์ ของเรา

คุณสามารถใช้และถือไม้เท้า ไม้ค้ำยันแบบพับได้ อวัยวะเทียม หรืออุปกรณ์ช่วยพยุงในห้องโดยสารมาตรฐานของคุณได้ หากคุณต้องพึ่งพาสิ่งเหล่านี้

โปรดแจ้งให้เราทราบหากต้องการบริการพิเศษ  อย่างเช่น ใช้เก้าอี้รถเข็น

อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

การนำอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เข้าประเทศสหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักรและแคนาดา

พาวเวอร์แบงค์ แบตเตอรี่สำรอง

แบตเตอรี่สำรอง พาวเวอร์แบงค์ บุหรี่ไฟฟ้า ไปป์ไฟฟ้า และเครื่องดมยาสลบส่วนตัวต้องใส่ไว้ในสัมภาระที่ถือขึ้นเครื่องหรือเก็บไว้ในกระเป๋าเสื้อหรือกระเป๋าถือที่เจ้าของจะเป็นผู้ป้องกันความเสียหายเอง เพื่อความปลอดภัย อุปกรณ์เหล่านี้ไม่อนุญาตให้ใส่ไว้ในสัมภาระที่โหลดในห้องเก็บสัมภาระ

คุณสามารถนำแบตเตอรี่สำรองขึ้นเครื่องได้สูงสุด 10 ชิ้นรวมพาวเวอร์แบงค์

สำหรับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์หรือแบตเตอรี่สำรอง เอาท์พุตของแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนต้องไม่เกิน 100 วัตต์ต่อชั่วโมง ปริมาณโลหะในแบตเตอรี่ลิเทียมเมทัลต้องไม่เกิน 2 กรัม

อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ส่วนบุคคล (PEDs)

คุณสามารถนำอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตัวไปได้สูงสุด 15 เครื่อง (รวมถึงแล็ปท็อป แท็บเล็ต เครื่องอ่านหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ โทรศัพท์มือถือ หรืออุปกรณ์ทางการแพทย์ ) เมื่อเดินทางในเที่ยวบินของเรา โดยนับรวมทั้งในสัมภาระถือขึ้นเครื่องและสัมภาระที่โหลดในห้องเก็บสัมภาระ อุปกรณ์ทั้งหมดที่ใส่ไว้ในสัมภาระที่โหลดในห้องเก็บสัมภาระต้องปิดเครื่องไว้เท่านั้น (กล่าวคือ จะอยู่ในโหมดสลีปหรือโหมดไฮเบอร์เนทไม่ได้) และต้องอยู่ในหีบห่อที่ป้องกันความเสียหาย