ซื้อน้ำหนักสัมภาระเพิ่มทางออนไลน์ก่อนออกเดินทางแล้วรับส่วนลดสูงสุด 40%

ซื้อน้ำหนักสัมภาระเพิ่มทางออนไลน์ขณะที่คุณจองบัตรโดยสารบนเว็บไซต์หรือผ่านทาง จัดการการจองของฉัน เพื่อรับส่วนลด 40% จากค่าธรรมเนียมน้ำหนักสัมภาระส่วนเกินที่ท่าอากาศยาน

หรือด้วยการโทรติดต่อศูนย์การติดต่อ หรือไปพบเจ้าหน้าที่ที่สำนักงานสายการบินเอทิฮัดเพื่อรับส่วนลด 10% จากอัตราที่ท่าอากาศยาน

สมาชิกเอทิฮัดเกสท์สามารถ แลกไมล์สะสมสำหรับน้ำหนักสัมภาระเกินกำหนดได้ที่นี่

หมายเหตุ:

  • ส่วนลดนี้สามารถใช้ได้ภายในเวลาไม่เกิน 48 ชั่วโมงก่อนเวลาออกเดินทางของเที่ยวบินของคุณ
  • การชำระเงินสำหรับสัมภาระส่วนเกิน (ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน) ทั้งหมดไม่สามารถขอคืนเงินได้
  • ศูนย์การติดต่อของเราไม่สามารถรับชำระเงินด้วยบัตรเดบิต
ส่วนลดของสัมภาระที่มีน้ำหนักเกิน
  1. บัตรกำนัลเหล่านี้จะมอบให้แก่คุณโดยตรง หากคุณมาที่สำนักงานเอทิฮัด หรือจะจัดส่งโดยอีเมล หากคุณโทรติดต่อศูนย์การติดต่อของเรา
  2. ต้องแสดงบัตรกำนัลเหล่านี้ที่เคาน์เตอร์เช็คอินที่ท่าอากาศยาน พร้อมด้วยสัมภาระของคุณ

หมายเหตุ

  • การออกบัตรกำนัลสำหรับสัมภาระน้ำหนักเกินกำหนดจะออกตามน้ำหนัก ตามชิ้น หรือทั้งสองอย่างแล้วแต่ความเหมาะสม
  • นอกจากนี้ ผู้โดยสารจะสามารถออกบัตรกำนัลสัมภาระน้ำหนักเกินได้หลายใบสำหรับหนึ่งเที่ยวบิน ตัวอย่างเช่น บัตรใบแรกใช้สำหรับน้ำหนัก และบัตรใบที่สองใช้สำหรับจำนวนชิ้น
  •  การให้บริการนี้ขึ้นอยู่กับพื้นที่ว่างที่มีอยู่ 
  • หากไม่สามารถขนสัมภาระไปพร้อมกับเที่ยวบินของคุณ สัมภาระดังกล่าวจะถูกขนส่งโดยเที่ยวบินที่ว่างถัดไป

อัตราค่าธรรมเนียมของสัมภาระเกินกำหนด

โซน 1

อียิปต์ อิรัก จอร์แดน เลบานอน ซูดาน มัลดีฟส์ อัฟกานิสถาน

โซน 2

ยุโรป รัสเซีย เบลารุส อาร์เมเนีย คาซัคสถาน เซเชลส์ เอเชีย จีน ฮ่องกง อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ ไทย เวียดนาม ประเทศอื่นที่เหลือของทวีปแอฟริกา

โซน 3

แคนาดา สหรัฐอเมริกา

โซน 4

ญี่ปุ่น ออสเตรเลียและเกาหลี

กลุ่มความร่วมมืออ่าวอาหรับ (GCC)

สหรัฐอาหรับอิมิเรตส์ บาห์เรน คูเวต โอมาน กาตาร์ ซาอุดีอาระเบีย

อนุทวีปอินเดีย (ISC)

อินเดีย บังคลาเทศ ปากีสถาน เนปาล ศรีลังกา

คลิกที่นี่เพื่อดูอัตราค่าธรรมเนียมสัมภาระเกินกำหนดที่ท่าอากาศยาน

ซื้อน้ำหนักสัมภาระเพิ่มทางออนไลน์ก่อนออกเดินทางแล้วรับส่วนลดสูงสุด 40% จากค่าธรรมเนียมน้ำหนักสัมภาระส่วนเกินที่ท่าอากาศยาน

 

Baggage rate
จาก ถึง เพิ่มน้ำหนักสัมภาระเป็น 32 กก.**
สัมภาระขนาด 23 กก. ชิ้นที่สอง* สัมภาระขนาด 23 กก. ตั้งแต่ชิ้นที่สามขึ้นไป สัมภาระพิเศษขนาด 32 กก.
GCC

โซน 1 USD 108 USD173 USD230 USD281
โซน 2 USD158 USD259 USD346 USD403
โซน 3 USD158 N/A USD461 USD518
โซน 4 (ออสเตรเลีย) USD173 USD266 USD504 USD576
โซน 4 (ญี่ปุ่นและเกาหลี) USD120 USD185 USD350 USD400
GCC USD101 USD166 USD223 USD266
โซน 1

โซน 1 USD90 USD144 USD192 USD234
โซน 2 USD114 USD204 USD276 USD318
โซน 3 USD132 N/A USD384 USD432
โซน 4 (ออสเตรเลีย)
USD144 USD240 USD420 USD480
โซน 4 (ญี่ปุ่นและเกาหลี) USD120 USD185 USD350 USD400
GCC USD108 USD173 USD230 USD281
ISC USD78 USD126 USD156 USD192
โซน 2

โซน 1 USD114 USD204 USD276 USD318
โซน 2 USD120 USD216 USD312 USD336
โซน 3 USD110 N/A USD320 USD432
โซน 4 (ออสเตรเลีย) USD168 USD264 USD444 USD504
โซน 4 (ญี่ปุ่นและเกาหลี) USD120 USD185 USD350 USD400
GCC USD158 USD259 USD346 USD403
ISC USD120 USD192 USD264 USD312
โซน 3

โซน 1 USD110 N/A USD320 USD360
โซน 2 USD110 N/A USD320 USD360
โซน 3 USD110 N/A USD320 USD360
โซน 4 (ออสเตรเลีย) USD120 N/A USD350 USD400
โซน 4 (ญี่ปุ่นและเกาหลี) USD120 N/A USD350 USD400
GCC USD132 N/A USD384 USD432
ISC USD120 N/A USD320 USD360
โซน 4 (ออสเตรเลีย)

โซน 1 USD144 USD240 USD420 USD480
โซน 2 USD168 USD264 USD444 USD504
โซน 3 USD144 N/A USD420
USD480
โซน 4 (ออสเตรเลีย) USD144 USD222
USD420
USD480
โซน 4 (ญี่ปุ่นและเกาหลี) USD120 USD185 USD350 USD400
GCC USD173 USD266
USD504
USD576
ISC USD144 USD222 USD420 USD480
โซน 4 (ญี่ปุ่นและเกาหลี) โซน 1 USD120 USD185 USD350 USD400
โซน 2 USD120 USD185 USD350 USD400
โซน 3 USD120 N/A USD350 USD400
โซน 4 (ออสเตรเลีย) USD120 USD185 USD350 USD400
โซน 4 (ญี่ปุ่นและเกาหลี) USD120 USD185 USD350 USD400
GCC USD120 USD185 USD350 USD400
ISC USD120 USD185 USD350 USD400
ISC โซน 1 USD78 USD126 USD156 USD192
โซน 2 USD120 USD192 USD264 USD312
โซน 3 USD144 N/A USD384 USD432
โซน 4 (ออสเตรเลีย) USD144 USD222 USD420 USD480
โซน 4 (ญี่ปุ่นและเกาหลี) USD120 USD185 USD350 USD400
 ISC USD78 USD126
USD156 USD192

 

GCC ไปยัง/จาก ISC

GCC ไปยัง/จาก ISC
จาก ถึง 5kg 10kg 15kg 20kg 25kg 30kg 35kg
GCC ISC USD84 USD144 USD216 USD288 USD360 USD432 USD504
ISC GCC USD84 USD144 USD216 USD288 USD360 USD432 USD504

* ตัวเลือก สัมภาระชิ้นที่สองน้ำหนักไม่เกิน 23 กิโลกรัมเป็นตัวเลือกสำหรับผู้โดยสารที่ได้รับอนุญาตสัมภาระฟรี 1 ชิ้นเท่านั้น

** ตัวเลือก อัปเกรดสัมภาระเป็น 32 กิโลกรัม”  ไม่อยู่ในการซื้อออนไลน์ 

Deal Fare สัมภาระถือขึ้นเครื่องเท่านั้น?

 หากคุณซื้อบัตรโดยสารแบบไม่มีสัมภาระโหลดใต้ท้องเครื่อง คุณสามารถซื้อสิทธิ์น้ำหนักสัมภาระล่วงหน้าได้สูงสุด 1 ใบ ใบละไม่เกิน 23 กก. ในราคาเพียง 138 USD สัมภาระเกินกำหนดที่อนุญาตให้นำติดตัวเมื่อเดินทางกับเที่ยวบินพันธมิตร

หากหมายกำหนดการเดินทางของบัตรโดยสารสายการบินเอทิฮัดของคุณมีเที่ยวบินที่ดำเนินการโดยสายการบินอื่น คุณอาจจะต้องปฏิบัติตามกฎด้านสัมภาระที่แตกต่างกันออกไป

คุณจะสามารถซื้อสิทธิการขนสัมภาระเกินกำหนดได้เมื่อเช็คอินที่ท่าอากาศยานเท่านั้น