เช็คอินก่อนล่วงหน้า 24 ชั่วโมง

Video has no narration, no audio description

หลีกเลี่ยงความคับคั่งที่ท่าอากาศยาน เช็คอินสัมภาระของคุณและรับบัตรผ่านขึ้นเครื่องล่วงหน้าที่พื้นที่เช็คอินในเมือง 

การเช็คอินทางเว็บ

การเช็คอินทางเว็บและด้วยอุปกรณ์เคลื่อนที่

เช็คอินทางออนไลน์

อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นตอนนี้เลย
 ►

อาบูดาบี

ตรงข้ามกับอาบูดาบีมอลล์

หากคุณอยู่ในเขตธุรกิจของอาบูดาบี คุณสามารถเช็คอินอย่างสะดวกสบายได้ที่อาคารเช็คอินซึ่งอยู่ตรงข้ามกับอาบูดาบีมอลล์

เวลาทำการ: 24 ชั่วโมง
เช็คอิน: ตั้งแต่ 24 ชั่วโมงถึง 4 ชั่วโมงก่อนการเดินทาง
ติดต่อ: +971 2 6448434
ค่าธรรมเนียมการบริการเช็คอิน: 30 ดีแรห์มสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ต่อผู้โดยสารหนึ่งท่าน (ยกเว้นเด็กทารก) โดยชำระเงินด้วยบัตรเครดิต/บัตรเดบิตเท่านั้น

ดูแผนที่สถานที่ ►

 

ศูนย์การแสดงนิทรรศการแห่งชาติอาบูดาบี

หากคุณไปร่วมประชุมหรือกิจกรรมต่างๆ ที่ ADNEC คุณจะสามารถเช็คอินสัมภาระได้ที่พื้นที่เช็คอินเอ็กซ์โปท่าอากาศยานนานาชาติอาบูดาบี โดยเราจะนำสัมภาระที่คุณเช็คอินขนมาที่ท่าอากาศยานให้คุณ คุณยังสามารถเก็บสัมภาระที่พกติดตัวไว้ในพื้นที่จัดเก็บที่มีความปลอดภัยเพื่อร่วมกิจกรรมได้อย่างเพลิดเพลินอีกด้วย

เวลาทำการ: 9:00-20:00 ทุกวัน
เช็คอิน: จาก 24 ชั่วโมงถึง 4 ชั่วโมงก่อนการเดินทาง
ติดต่อ: +971 2 4499051
ค่าธรรมเนียมการบริการเช็คอิน: 30 ดีแรห์มสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ต่อผู้โดยสารหนึ่งท่าน (ยกเว้นเด็กทารก) โดยชำระเงินด้วยบัตรเครดิต/บัตรเดบิตเท่านั้น

ดูแผนที่สถานที่

ดูไบ

บริการรถโค้ชหรูของเอทิฮัด

ยินดีต้อนรับสู่บริการรถโค้ชหรูของเอทิฮัดฟรี บริการของเราเชื่อมต่อระหว่างเที่ยวบินขาเข้าและขาออกโดยให้บริการระหว่างท่าอากาศยานดูไบ (ศูนย์การค้ามาซายา) และท่าอากาศยานนานาชาติอาบูดาบี

ฉันต้องไปถึงที่ศูนย์การค้ามาซายาเวลากี่โมง

  • หากคุณมีสัมภาระต้องเช็คอิน กรุณามาขึ้นรถโค้ชอย่างน้อย 5 ชั่วโมงก่อนเวลาเที่ยวบินออกเดินทาง
  • หากคุณมีเพียงสัมภาระถือขึ้นเครื่องเท่านั้น กรุณามาขึ้นรถโค้ชอย่างน้อย 4 ชั่วโมงก่อนเวลาเที่ยวบินออกเดินทาง

จากนั้น คุณจะได้เช็คอินที่ท่าอากาศยานอาบูดาบี 

หากต้องการจองบริการนี้ กรุณาเลือกดูไบเป็นจุดขึ้นรถ

หากคุณสำรองเที่ยวบินเรียบร้อยแล้ว จองที่นั่งทางออนไลน์อย่างน้อย 24 ชั่วโมงก่อนออกเดินทาง

Book Coach

บริการรถรับส่งส่วนตัว

ผู้โดยสารชั้นหนึ่งและชั้นธุรกิจ มีสิทธิได้รับบริการรถรับส่งส่วนตัวจากสถานที่ใดก็ตามในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ไปยังท่าอากาศยานนานาชาติอาบูดาบี

โปรดทำการจองบริการนี้ 24 ชั่วโมงก่อนเครื่องออก

จองบริการคนขับรถ