สิ่งที่คุณต้องทราบก่อนที่จะเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินของคุณ

Video has no narration, no audio description

เราเข้าใจดีกว่า ในบางกรณีการมีเหตุฉุกเฉิน หรือการเปลี่ยนแปลงแบบกระทันหันเกิดขึ้นได้ เราต้องการที่จะมอบความยืดหยุ่นในการเปลี่ยนแปลง หรือปรับการจองของคุณให้ตรงกับความต้องการของคุณได้มากที่สุด

ข้อกำหนดและเงื่อนไข 
การจอง การเปลี่ยนแปลง และการยกเลิกทั้งหมดนั้น อยู่ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไข นโยบายการดูแลลูกค้า เงื่อนไขทั่วไป ค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายต่างๆ เกี่ยวกับการขนส่งและภาษีที่เกี่ยวข้อง (รวมไปถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ ระเบียบเกี่ยวกับค่าโดยสารในส่วนที่เป็นบัตรโดยสาร และค่าธรรมเนียมบริการลูกค้าด้วย)

เดินทางไปกับเที่ยวบินพันธมิตรของเรา

ถ้าเที่ยวบินหรือการเดินทางส่วนหนึ่งของคุณดำเนินงานโดยสายการบินของพันธมิตร โปรดติดต่อสายการบินนั้นโดยตรงเพื่อขอความช่วยเหลือเป็นพิเศษ

การเปลี่ยนแปลง ยกเลิก และขอคืนเงินผ่านศูนย์การติดต่อของเอทิฮัดหรือสำนักงานในพื้นที่

การเปลี่ยนแปลง

 • เมื่อทำการเปลี่ยนแปลงผ่านศูนย์การติดต่อของเอทิฮัดหรือสำนักงานในพื้นที่ จะมีค่าธรรมเนียมการบริการผู้โดยสาร (GSF)
 • ค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนแปลงจะเป็นไปตามกฎเกณฑ์อัตราค่าโดยสารของแต่ละส่วนที่คุณทำการเปลี่ยนแปลง ค่าธรรมเนียม/นโยบายการเปลี่ยนวันเดินทางของแต่ละเส้นทางจะแตกต่างกัน รายละเอียดที่เฉพาะเจาะจงจะแสดงไว้ในหัวข้อกฎเกณฑ์อัตราค่าโดยสารในเวลาที่ทำการจอง
 • หากคุณกำลังจะพลาดเที่ยวบิน โปรดแจ้งให้เราทราบล่วงหน้าเพื่อไม่ให้เกิดการยกเลิกเที่ยวบินขากลับหรือเที่ยวบินถัดไปที่คุณจองไว้ หากคุณไม่แจ้งให้เราทราบ จะมีการคิดค่าธรรมเนียมการไม่มาแสดงตัวและค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนแปลง
 • สำหรับการเปลี่ยนแปลงที่ได้ดำเนินการภายใน 96 ชั่วโมงก่อนออกเดินทาง จะมีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมอีก 10%
  • ค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนแปลงจะได้รับการยกเว้นในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝัน เช่น การเสียชีวิตของผู้โดยสารหรือบุคคลในครอบครัวอย่างกะทันหัน ต้องแสดงเอกสารที่เป็นทางการ

การยกเลิกและขอคืนเงิน

 • เมื่อทำการขอคืนเงินผ่านศูนย์การติดต่อของเอทิฮัดหรือสำนักงานในพื้นที่ จะมีค่าธรรมเนียมการบริการผู้โดยสาร (GSF)
 • จะใช้กฎเกณฑ์อัตราค่าโดยสารของบัตรโดยสารที่ซื้อไว้เดิม
 • จะใช้กฎเกณฑ์อัตราค่าโดยสารที่เข้มงวดที่สุด หากการเดินทางที่จองไว้มี Fare Choices หลายแบบ
 • ค่าธรรมเนียม/นโยบายการเปลี่ยนวันเดินทางของแต่ละเส้นทางจะแตกต่างกัน รายละเอียดที่เฉพาะเจาะจงจะแสดงไว้ในหัวข้อกฎเกณฑ์อัตราค่าโดยสารในเวลาที่ทำการจอง
 • หากคุณกำลังจะพลาดเที่ยวบิน โปรดแจ้งให้เราทราบล่วงหน้าเพื่อไม่ให้เกิดการยกเลิกเที่ยวบินขากลับหรือเที่ยวบินถัดไปที่คุณจองไว้ หากคุณไม่แจ้งให้เราทราบ จะมีการคิดค่าธรรมเนียมการไม่มาแสดงตัวและค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนแปลง
 • สำหรับการยกเลิกที่ได้ดำเนินการภายใน 96 ชั่วโมงก่อนออกเดินทาง จะมีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมอีก 10%
  • ค่าธรรมเนียมการคืนเงินจะได้รับการยกเว้นในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝัน เช่น การเสียชีวิตของผู้โดยสารหรือบุคคลในครอบครัวอย่างกะทันหัน ต้องแสดงเอกสารที่เป็นทางการ

การยกเลิกและการขอคืนเงินออนไลน์ผ่านทาง จัดการการจองของฉัน

หากคุณซื้อบัตรโดยสารโดยใช้บัตรเครดิตผ่านทางศูนย์การติดต่อทั่วโลก แอปมือถือหรือเว็บไซต์ คุณสามารถยกเลิกและขอคืนเงินสำหรับบัตรโดยสารของคุณได้ทาง จัดการการจองของฉัน

ก่อนที่คุณจะยกเลิกและขอคืนเงินสำหรับการจองออนไลน์ โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าบัตรโดยสาร:

- ยังไม่ได้ใช้และสามารถขอคืนเงินได้ (มีหรือไม่มีค่าธรรมเนียมการยกเลิก)
- มีการออกบัตรโดยสารมามากกว่า 5 วัน
- มีเวลาไม่ต่ำกว่า 2 ชั่วโมงก่อนการเดินทาง
- ซื้อด้วยบัตรเครดิตใบเดียว
- ไม่มีการแลกเปลี่ยน

โปรดทราบ:

 • จะมีการคำนวณจำนวนเงินที่คืนตามกฎระเบียบเกี่ยวกับอัตราค่าโดยสารสำหรับบัตรโดยสารของคุณ ณ เวลาที่ทำการจอง เราจะคืนเงินให้คุณตามจำนวนทั้งหมดที่แสดงไว้เมื่อมีการยกเลิก และอาจมีค่าธรรมเนียมการดำเนินการเพิ่มเติมที่ผู้ออกบัตร/ธนาคารของคุณเรียกเก็บ
 • ระบบจะดำเนินการคืนเงินไปยังบัตรเครดิตใบเดียวกับที่ใช้ซื้อบัตรโดยสารโดยอัตโนมัติ หากคุณไม่ได้ใช้บัตรใบนี้อีกต่อไป โปรดติดต่อศูนย์บริการของเราเพื่อให้ดำเนินการคืนเงิน
 • เมื่อคุณดำเนินการโดยเลือกตัวเลือก "ยกเลิกและขอคืนเงิน” บัตรโดยสารของคุณจะถูกยกเลิกและจะเริ่มดำเนินขั้นตอนการคืนเงิน ขั้นตอนนี้จะไม่สามารถถอยกลับได้
 • การคืนเงินผ่านบัตรเครดิตจะปรากฏในใบแจ้งยอดบัตร/รายการเดินบัญชีธนาคารของผู้ถือบัตรในเวลา 14-30 วันทำการ
 • ไม่สามารถขอคืนเงินค่าบริการเสริมและค่าธรรมเนียมบริการสากลได้

ฉันควรทำอย่างไรถ้าฉันพลาด/ไม่ได้ใช้ตั๋วเที่ยวบินขาแรกที่ฉันซื้อที่อิตาลี

หากคุณซื้อบัตรโดยสารในอิตาลี (ไม่ว่าจะซื้อจากสำนักงานจำหน่ายบัตรโดยสาร, ศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์, ตัวแทนการท่องเที่ยวที่ได้รับอนุญาต หรือผ่านเว็บไซต์ของเรา www.etihad.com/it) และคุณพลาดเที่ยวบินแรกหรือไม่ได้ใช้เที่ยวบินแรกด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตาม แต่ยังคงต้องการใช้บริการเที่ยวบินถัดไปในกำหนดการเดินทาง(ในกรณีที่เที่ยวบินหลังมีกำหนดออกเดินทางหลังจากเที่ยวบินแรกเดินทางถึงที่หมายแล้วมากกว่า 12 ชั่วโมง) หรือเที่ยวบินขากลับที่ได้จองไว้ตามอัตราค่าธรรมเนียมเดียวกัน โดยคุณไม่ต้องชำระเงินเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงค่าโดยสาร คุณต้องติดต่อเราภายใน 24 ชั่วโมงหลังจากเที่ยวบินแรกที่คุณไม่ได้โดยสารไปด้วยออกเดินทาง ผ่านทางหมายเลข +39 02 23331300 เพื่อขอให้เราระงับการยกเลิกการจองเที่ยวบินที่เหลือ หากเวลาออกเดินทางของเที่ยวบินถัดไปห่างจากเที่ยวบินแรกไม่เกิน 24 ชั่วโมง คุณควรติดต่อเราอย่างน้อย 2 ชั่วโมงก่อนเวลาออกเดินทางของเที่ยวบินถัดไป หากคุณแจ้งความประสงค์ตามที่ระบุไว้ข้างต้นแล้ว เราจะออกตั๋วให้คุณใหม่สำหรับการเดินทางที่เหลือ โดยคุณไม่ต้องชำระเงินเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงค่าโดยสาร หากคุณไม่สามารถปฏิบัติตามนั้นได้ การจองเที่ยวบินที่เหลือทั้งหมดจะถูกยกเลิก และในกรณีที่คุณตัดสินใจที่จะเดินทางโดยใช้ตั๋วดังกล่าวในภายหลัง เราจะเรียกเก็บเงินคุณ โดยคิดเป็นจำนวนเงินส่วนต่างระหว่างราคาตั๋วเดิมที่ซื้อกับราคาค่าโดยสารสูงสุดของชั้นโดยสารเดียวกันตามการเดินทางที่ปรับเปลี่ยน ณ เวลาที่ออกตั๋ว ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับจำนวนที่นั่งว่าง ราคาจะเป็นไปตามกฎระเบียบเกี่ยวกับอัตราค่าโดยสารสำหรับบัตรโดยสารเดิมของคุณ

การจองพร้อมด้วยบริการพิเศษและความช่วยเหลือพิเศษ

โปรดติดต่อ ศูนย์ติดต่อทั่วโลกและสำนักงานท้องถิ่นของเราหลังจากการแก้ไขเที่ยวบินเพื่อยืนยันบริการที่คุณขอ

 • รถเข็น เปลเด็ก และอาหารพิเศษ
 • พื้นที่เพิ่มสำหรับพักเท้า และกระเป๋าสัมภาระส่วนเกิน
 • บริการสำหรับผู้เยาว์ที่เดินทางโดยลำพัง
 • ความต้องการทางการแพทย์
 • ความช่วยเหลือภาคพื้นดินหรือบนเครื่องบิน
 • พนักงานขับรถ

การจองพร้อมด้วยประกันการเดินทาง

ถ้าการจองของคุณมีประกันการเดินทางอยู่ด้วย คุณสามารถขอเปลี่ยนแปลงได้ที่ ศูนย์ติดต่อส่วนกลาง หรือสำนักงานของเอทิฮัดในพื้นที่มีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมบริการสากล

หลังจากเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินของคุณแล้ว โปรดติดต่อ ที่ สำนักงานคุ้มครองการเดินทางในพื้นที่ เพื่อตรวจสอบความถูกต้องเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงการประกัน

การจองสำหรับผู้โดยสารในสหรัฐอเมริกา

ถ้าคุณจองการเดินทางอย่างน้อย 7 วันก่อนกำหนดการเดินทาง คุณอาจจะขอยกเลิกการจอง และได้รับเงินคืนเต็มจำนวนได้ หากคุณขอยกเลิกภายใน 24 ชั่วโมงหลังจากที่มีการจอง

สำหรับการขอเงินคืนนั้น โปรดติดต่อ ศูนย์ติดต่อส่วนกลางของเรา หรือเข้าไปที่สำนักงานที่อยู่ในพื้นที่ของเรา

การแก้ไขชื่อในการจอง

เราเข้าใจดีว่าในบางกรณี คุณอาจต้องการแก้ไขชื่อในการจองของคุณ การแก้ไขคำนำหน้าและการแก้ไขชื่อเนื่องจากข้อผิดพลาดในการสะกดคำจริงๆ (ไม่เกินสามตัวอักษร) สามารถทำได้โดยไม่เสียค่าธรรมเนียม การแก้ไขชื่อด้วยสาเหตุอื่นๆ ทั้งหมดจะต้องเสียค่าธรรมเนียม 100 ดอลลาร์สหรัฐหรือ 150 ดอลลาร์ออสเตรเลียหากคุณซื้อตั๋วในออสเตรเลีย กรุณาติดต่อ ศูนย์การติดต่อทั่วโลก เพื่อแก้ไขชื่อในการจองของคุณ

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

 • การขอการแก้ไขชื่อสามารถดำเนินการในเวลาใดก็ได้ก่อนเวลาเดินทางของการเดินทางขาออกส่วนแรก
 • อนุญาตการเปลี่ยนแปลงเพียงหนึ่งรายการเท่านั้น
 • ผู้โดยสารที่มีชื่ออยู่ในบัตรโดยสารเท่านั้นที่สามารถขอเปลี่ยนแปลงได้
 • จะมีการเรียกเก็บค่าปรับการเปลี่ยนแปลงวันที่ตามกฎอัตราค่าบัตรโดยสาร ถ้ามีการเปลี่ยนแปลงวันที่
 • มีผลใช้บังคับกับบัตรโดยสารที่ซื้อและเที่ยวบินที่ดำเนินการโดยสายการบินเอทิฮัดเท่านั้น (เช่น EY011) ข้อยกเว้น: อนุญาตให้ขอแก้ไขชื่อได้สำหรับบัตรโดยสารของสายการบินเวอร์จินออสเตรเลีย (VA) และแอร์เบอร์ลิน (AB) ทั้งเที่ยวบินหลักและเที่ยวบินร่วมที่ซื้อจากสายการบินเอทิฮัด จะอนุญาตการร้องขอที่ดำเนินการภายในเวลาไม่ต่ำกว่า 24 ชั่วโมงก่อนเวลาออกเดินทางของเที่ยวบินที่มีส่วนที่ให้บริการโดย VA/AB เท่านั้น
 • จะต้องยื่นส่งสำเนาหนังสือเดินทางและเอกสารที่จำเป็นอื่นใดในขั้นตอนการขออนุมัติ
 • จะเรียกค่าธรรมเนียมการแก้ไข/การเปลี่ยนแปลงสำหรับการจองแบบกลุ่ม 100 ดอลลาร์สหรัฐเช่นเดียวกัน
 • สำหรับการจองผ่านบริษัทตัวแทนการเดินทาง/บุคคลที่สาม กรุณาติดต่อบริษัทตัวแทนการเดินทาง/บุคคลที่สามของคุณหรือติดต่อเรา เราเรียกเก็บค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมจากค่าธรรมเนียมการแก้ไขชื่อ

คุณซื้อบัตรโดยสารจากที่ไหน

Etihad.com ศูนย์การติดต่อทั่วโลก และสำนักงานของเอทิฮัดในพื้นที่

กฎค่าโดยสารของคุณ
เมื่อจองผ่านทาง Etihad.com คุณจะเห็น "ดูกฎค่าโดยสาร" ที่ด้านล่างขวา (ด้านล่างของสรุปราคา) ของหน้า "เลือกเที่ยวบินของคุณ" กฎค่าโดยสารจะแจ้งข้อจำกัดกี่ยวกับค่าโดยสารเมื่อคุณจอง

วิธีการแก้ไขการจอง

1. จัดการการจองของฉัน
คุณสามารถแก้ไขสิ่งต่างๆ ต่อไปนี้ได้ทางออนไลน์:

 • เปลี่ยนวันเดินทาง – ไม่น้อยกว่า 4 ชั่วโมงก่อนออกเวลาออกเดินทาง
 • แก้ไขข้อมูลการติดต่อ
 • แก้ไขวันเกิดและ รายละเอียดหนังสือเดินทาง
 • เพิ่มหมายเลขผู้โดยสารของเอทิฮัด
 • การขออาหารพิเศษ
 • เลือกที่นั่งที่ต้องการ
 • ชำระค่าสัมภาระเกินล่วงหน้า
 • ซื้อพื้นที่วางขาพิเศษ
 • อัพเกรดที่นั่งโดยใช้ไมล์สะสมสำหรับผู้โดยสารของเอทิฮัด

  บริการจัดการการจองของฉันเป็นบริการสำหรับเที่ยวบินที่ดำเนินการโดยเอทิฮัดและไม่สามารถใช้งานได้กับเที่ยวบินที่ดำเนินการโดยสายการบินพันธมิตรของเรา บริการนี้ไม่คิดค่าธรรมเนียมบริการทั่วโลก

2. โทรหรือไปที่ศูนย์การติดต่อทั่วโลกและสำนักงานในพื้นที่ของคุณ
เรายินดีให้บริการคุณเกี่ยวกับคำขอต่างๆ ดังต่อไปนี้

 • เปลี่ยนแปลงเส้นทางและการจองการหยุดพักค้างคืน
 • แก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงชื่อของคุณในบัตรโดยสาร
 • เปลี่ยนแปลงบัตรโดยสารที่มีบริการคนขับรถของเอทิฮัด
 • เปลี่ยนแปลงการจองพร้อมด้วยคำขอและบริการพิเศษ
 • การยกเลิกและการขอคืนเงิน - สำหรับการเปลี่ยนแปลงการจอง สำหรับการขอคืนเงิน จะใช้กฎอัตราค่าโดยสารที่เข้มงวดที่สุด

  บริการนี้มีการคิดค่าธรรมเนียมบริการทั่วโลก

เว็บไซต์ของตัวแทนการเดินทางและบุคคลที่สาม

วิธีการแก้ไขการจอง:

1. เว็บไซต์ของตัวแทนการท่องเที่ยวและเว็บไซต์ของบุคคลที่สาม
สำหรับบัตรโดยสารที่ไม่ได้ใช้ โปรดติดต่อตัวแทนการเดินทางและเว็บไซต์ของบุคคลที่สามโดยตรงเพื่อแก้ไขเที่ยวบินของคุณ

2. ศูนย์การติดต่อทั่วโลกและสำนักงานในพื้นที่
สำหรับบัตรโดยสารที่ใช้เพียงบางส่วน โปรดโทรหรือมาที่สำนักงานของเราเพื่อแก้ไขเที่ยวบินของคุณ บริการนี้มีการคิดค่าธรรมเนียมบริการทั่วโลก

3. จัดการการจองของฉัน
คุณสามารถแก้ไขสิ่งต่างๆ ต่อไปนี้สำหรับบัตรโดยสารที่ยังไม่ได้ใช้และบัตรโดยสารที่ใช้เพียงบางส่วนที่ใช้ได้ทางออนไลน์:

 • แก้ไขข้อมูลการติดต่อ
 • แก้ไขวันเกิดและ รายละเอียดหนังสือเดินทาง
 • เพิ่มหมายเลขผู้โดยสารของเอทิฮัด
 • การขออาหารพิเศษ
 • เลือกที่นั่งที่ต้องการ
 • ชำระค่าสัมภาระเกินล่วงหน้า
 • ซื้อพื้นที่วางขาพิเศษ
 • อัพเกรดที่นั่งโดยใช้ไมล์สะสมสำหรับผู้โดยสารของเอทิฮัด

  บริการจัดการการจองของฉันเป็นบริการสำหรับเที่ยวบินที่ดำเนินการโดยเอทิฮัดและไม่สามารถใช้งานได้กับเที่ยวบินที่ดำเนินการโดยสายการบินพันธมิตรของเรา บริการนี้ไม่คิดค่าธรรมเนียมบริการทั่วโลก

รายการใดบ้างในการจองของฉันที่สามารถเปลี่ยนแปลงโดยใช้ระบบออนไลน์ได้

การจัดการการจองของฉัน ช่วยให้คุณสามารถทำการเปลี่ยนแปลง การจองที่คุณจองไว้ จนถึงไม่ต่ำกว่า 2 ชั่วโมงก่อนเวลาออกเดินทางของคุณ ค่าธรรมเนียมบริการทั่วโลกจะมีเรียกเก็บค่าบริการผ่านบริการนี้

หมายเหตุ:
สำหรับ เที่ยวบินอุมเราะห์โดยเฉพาะของเอทิฮัด โปรดไปที่เที่ยวบินที่ดำเนินการและจำหน่ายโดยเอทิฮัด

เที่ยวบินที่เอทิฮัดเป็นผู้ดำเนินการและจำหน่าย (ตัวอย่างเช่น: EY123)

บัตรโดยสารของท่านที่มีรหัสสายการบิน EY และหมายเลขเที่ยวบินไม่เกิน 3 หลัก

ประเภทบัตรโดยสาร

การเรียกข้อมูล
และการดูข้อมูล

การเปลี่ยนแปลง
รายละเอียดเที่ยวบิน

การเปลี่ยนแปลง
รายละเอียดของผู้โดยสาร*

การซื้อน้ำหนักสัมภาระเพิ่ม

การซื้อที่นั่งที่มีที่วางขากว้างเป็นพิเศษ

การอัปเกรด
โดยใช้ไมล์สะสม

การจองโดยไม่มีผลิตภัณฑ์และบริการพิเศษ

มี

มี

มี

มี

มี

มี

การจองที่นั่งพร้อมด้วยสัมภาระเกินกำหนด

มี

มี

มี

มี**

มี

มี

การจองที่นั่งที่มีที่วางขากว้างเป็นพิเศษ

มี

มี

มี

มี

มี

มี

การจองพร้อมด้วยประกันการเดินทาง

มี

ไม่มี

มี

มี

มี

มี

เที่ยวบินที่เป็นของรางวัล - ที่นั่งผู้โดยสาร

มี

ไม่มี

มี

มี

มี

ไม่มี

เที่ยวบินที่เป็นของรางวัล - ไม่กำหนดที่นั่งผู้โดยสาร

มี

มี

มี

มี

มี

มี

การจองการเดินทางหลายเมืองโดยไม่มีผลิตภัณฑ์และบริการพิเศษ

มี

ไม่มี

มี

มี

มี

ไม่มี

การจองสำหรับพลเมืองในประเทศ

มี

ไม่มี

มี

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

*รายละเอียดของผู้โดยสารที่สามารถแก้ไขทางออนไลน์:

 • การใส่ข้อมูลของหนังสือเดินทางและวันเดือนปีเกิด
 • การแก้ไขข้อมูลการติดต่อ
 • การใส่หมายเลขผู้โดยสารของเอทิฮัด
 • คุณไม่สามารถเปลี่ยนแปลงชื่อของผู้โดยสารทางออนไลน์ได้ กรุณา ติดต่อเรา สำหรับการแก้ไขชื่อ

**คุณไม่สามารถเพิ่มกระเป๋าสัมภาระสำหรับการเดินทางส่วนนี้ได้อีก หากมีกระเป๋าสัมภาระเพิ่มเติมอยู่แล้ว

เที่ยวบินที่เอทิฮัดเป็นผู้ดำเนินการและจำหน่าย (ตัวอย่างเช่น: EY1234)

บัตรโดยสารของท่านที่มีรหัสสายการบิน EY และหมายเลขเที่ยวบิน 4 หลัก

ประเภทบัตรโดยสาร

การเรียกข้อมูล
และการดูข้อมูล

การเปลี่ยนแปลง
รายละเอียดเที่ยวบิน

การเปลี่ยนแปลง
รายละเอียดของผู้โดยสาร*

การซื้อน้ำหนักสัมภาระเพิ่ม

การซื้อที่นั่งที่มีที่วางขากว้างเป็นพิเศษ

การอัพเกรด
โดยใช้ไมล์สะสม

การจองโดยไม่มีผลิตภัณฑ์และบริการพิเศษ

มี

มี

มี

มี**

มี**

ไม่มี

การจองที่นั่งพร้อมด้วยสัมภาระเกินกำหนด

มี

ไม่มี

มี

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

การจองที่นั่งที่มีที่วางขากว้างเป็นพิเศษ

มี

ไม่มี

มี

ไม่มี

มี**

ไม่มี

การจองพร้อมด้วยประกันการเดินทาง

มี

ไม่มี

มี

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

เที่ยวบินที่เป็นของรางวัล - ที่นั่งผู้โดยสาร

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

เที่ยวบินที่เป็นของรางวัล - ไม่กำหนดที่นั่งผู้โดยสาร

มี

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

การจองการเดินทางหลายเมืองโดยไม่มีผลิตภัณฑ์และบริการพิเศษ

มี

ไม่มี

มี

มี**

มี**

ไม่มี

การจองสำหรับพลเมืองในประเทศ

มี

ไม่มี

มี

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

*รายละเอียดของผู้โดยสารที่สามารถแก้ไขทางออนไลน์:

 • การใส่ข้อมูลของหนังสือเดินทางและวันเดือนปีเกิด
 • การแก้ไขข้อมูลการติดต่อ
 • การใส่หมายเลขผู้โดยสารของเอทิฮัด
 • คุณไม่สามารถเปลี่ยนแปลงชื่อของผู้โดยสารทางออนไลน์ได้ กรุณา ติดต่อเรา สำหรับการแก้ไขชื่อ

**ไม่สามารถทำการแก้ไขส่วนที่เป็นของสายการบินพันธมิตรได้
**สำหรับส่วนของ EY เท่านั้น

เที่ยวบินที่สายการบินอื่นเป็นผู้ดำเนินการและจำหน่าย (ตัวอย่างเช่น: EY1234 หรือ ZZ1234)

รหัสสายการบินใน หมายเลขเที่ยวบิน ของท่าน ไม่ใช่ EY

ประเภทบัตรโดยสาร

การเรียกข้อมูล
และการดูข้อมูล

การเปลี่ยนแปลง
รายละเอียดเที่ยวบิน

การเปลี่ยนแปลง
รายละเอียดของผู้โดยสาร*

การซื้อน้ำหนักสัมภาระเพิ่ม

การซื้อที่นั่งที่มีที่วางขากว้างเป็นพิเศษ

การอัพเกรด
โดยใช้ไมล์สะสม

การจองโดยไม่มีผลิตภัณฑ์และบริการพิเศษ

มี

ไม่มี

มี

มี**

มี**

ไม่มี

การจองที่นั่งพร้อมด้วยสัมภาระเกินกำหนด

มี

ไม่มี

มี

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

การจองที่นั่งที่มีที่วางขากว้างเป็นพิเศษ

มี

ไม่มี

มี

ไม่มี

มี**

ไม่มี

การจองพร้อมด้วยประกันการเดินทาง

มี

ไม่มี

มี

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

การจองที่ชำระเงินโดย PayPal

มี

ไม่มี

มี

มี**

มี**

ไม่มี

การจองที่ชำระเงินโดย Poli Pay

มี

ไม่มี

มี

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

เที่ยวบินที่เป็นของรางวัล - ที่นั่งผู้โดยสาร

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

เที่ยวบินที่เป็นของรางวัล - ไม่กำหนดที่นั่งผู้โดยสาร

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

การจองการเดินทางหลายเมืองโดยไม่มีผลิตภัณฑ์และบริการพิเศษ

มี

ไม่มี

มี

มี**

มี**

ไม่มี

การจองสำหรับพลเมืองในประเทศ

มี

ไม่มี

มี

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

*รายละเอียดของผู้โดยสารที่สามารถแก้ไขทางออนไลน์:

 • การใส่ข้อมูลของหนังสือเดินทางและวันเดือนปีเกิด
 • การแก้ไขข้อมูลการติดต่อ
 • การใส่หมายเลขผู้โดยสารของเอทิฮัด
 • คุณไม่สามารถเปลี่ยนแปลงชื่อของผู้โดยสารทางออนไลน์ได้ กรุณา ติดต่อเรา สำหรับการแก้ไขชื่อ

**ไม่สามารถทำการแก้ไขส่วนที่เป็นของสายการบินพันธมิตรได้
**สำหรับส่วนของ EY เท่านั้น

ค่าธรรมเนียมบริการสากล

สายด่วนบริการทางโทรศัพท์

ค่าธรรมเนียมบริการของศูนย์การติดต่อของเราและสำนักงานในพื้นที่สำหรับการจองใหม่ การเปลี่ยนบัตรโดยสารที่ออกโดยบริษัทตัวแทนการท่องเที่ยวหรือผ่านทาง Etihad.com หรือการขอเงินคืนบัตรโดยสาร เงื่อนไขสำหรับค่าธรรมเนียมบริการสากลจะขึ้นอยู่กับ Fare Choice ตามที่ระบุไว้ รวมถึงประเทศต้นทางและปลายทาง

ในปัจจุบัน อัตราค่าธรรมเนียมบริการสากลสำหรับการจองใหม่คือ 25 – 100 ดอลลาร์สหรัฐ สำหรับการเปลี่ยนบัตรโดยสารคือ 20 – 60 ดอลลาร์สหรัฐ และค่าธรรมเนียมบริการการจัดการเพื่อขอเงินคืนคือ 20 -35 ดอลลาร์สหรัฐ ไม่สามารถขอเงินค่าธรรมเนียมบริการสากลคืนได้

คลิกที่นี่สำหรับรายละเอียดของอัตราค่าธรรมเนียมบริการสากลของเรา