การเช็คอินเที่ยวบินของคุณ

การเช็คอินเที่ยวบินของคุณ

เมื่อมาถึงท่าอากาศยาน
โปรดไปที่โต๊ะเช็คอินสำหรับชั้นโดยสารของคุณ ในระหว่างกระบวนการเช็คอิน เราจะติดป้ายสัมภาระที่เก้าอี้รถเข็นหรือรถเข็นเด็ก คุณจะยังคงสามารถใช้อุปกรณ์ดังกล่าวภายในท่าอากาศยานได้ เจ้าหน้าที่จะนำอุปกรณ์ดังกล่าวไปเก็บบนเครื่องบินก่อนขึ้นเครื่อง


เมื่อเดินทางถึงปลายทาง
คุณสามารถรับเก้าอี้รถเข็นหรือรถเข็นของคุณได้ที่จุดรับสัมภาระ โปรดสอบถามเจ้าหน้าที่เช็คอินหรือพนักงานต้อนรับเกี่ยวกับเที่ยวบินของคุณ

เพื่อความสะดวก ผู้โดยสารที่มาถึงบ้านของเราที่อาบูดาบีจะสามารถใช้รถเข็นเด็กฟรีของเราซึ่งมีบริการที่ประตูอาคารผู้โดยสารได้ รถเข็นเด็กจะมีสีส้มสว่าง คุณจะสังเกตเห็นได้ง่าย!

หลังจากเช็คอิน

การเดินทางผ่านท่าอากาศยาน

หลังจากเช็คอิน ผู้โดยสารทุกท่าน (ทั้งเด็กและผู้ใหญ่) ต้องผ่านกระบวนการด้านความปลอดภัยเดียวกัน คุณจะต้องนำทุกอย่างออกจากเก้าอี้รถเข็นหรือรถเข็นเด็ก (รวมถึงตัวเด็กด้วย) ก่อนที่จะผ่านเครื่องสแกน

เด็กจะต้องเดินผ่านเครื่องสแกนเอง โปรดนำสิ่งของที่เป็นโลหะออกจากตัวเด็กเพื่อให้สามารถดำเนินการได้อย่างรวดเร็ว

สามารถอุ้มทารกที่ยังไม่สามารถเดินได้ผ่านเครื่องสแกนได้ มีข้อห้ามที่เข้มงวดเกี่ยวกับการขนของเหลวหรือเจลในกระเป๋าถือ แต่กฎได้อนุโลมให้นำอาหารเด็กหรือนมขึ้นเครื่องได้ เจ้าหน้าที่ของท่าอากาศยานจะต้องตรวจสอบสิ่งของและอาจจะขอให้คุณชิมเพื่อตรวจสอบ กระบวนการนี้อาจทำให้ต้องเสียเวลาในบริเวณการคัดกรอง

ที่ประตูขึ้นเครื่องบิน

เมื่อถึงเวลาขึ้นเครื่องบิน ครอบครัวที่มีเด็กเล็กจะได้ขึ้นเครื่องบินก่อน เพื่อให้คุณมีเวลาได้เข้านั่งประจำที่อย่างเรียบร้อย

ในขั้นตอนนี้ เจ้าหน้าที่จะนำรถเข็นไปจากคุณเพื่อเก็บไว้บนเครื่องบิน ในเที่ยวบินระยะไกล คุณอาจจะได้พบกับพี่เลี้ยงเด็กบนเที่ยวบินที่จะให้ความช่วยเหลือเพิ่มเติม หากคุณต้องการ

ห้องครอบครัวของเอทิฮัด

ห้องรับรองของเราในท่าอากาศยานหลักๆ มีห้องครอบครัวที่มีความบันเทิงต่างๆ สำหรับผู้โดยสารชั้นพรีเมี่ยม

เรามีพี่เลี้ยงเด็กที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อช่วยคุณดูแลบุตรหลานของคุณ ช่วยให้คุณสามารถพักผ่อนและเพลิดเพลินกับสิ่งอำนวยความสะดวกของห้องรับรอง

รับข้อมูลเพิ่มเติม

คำแนะนำและเคล็ดลับ

เพื่อการใช้บริการท่าอากาศยานโดยปราศจากความเครียด

มาก่อนเวลา
ทำให้คุณมีเวลาเหลือที่ท่าอากาศยานมากเพียงพอ เมื่อคุณเดินทางกับ การเช็คอินและการตรวจสอบด้านความปลอดภัยอาจใช้เวลามากกว่าปกติ

ปลอบบุตรหลานของคุณ
บอกให้บุตรหลานมั่นใจว่าตนจะได้รับของที่หวงแหนคืนเมื่อผ่านเครื่องสแกนด้านความปลอดภัย

ไปขึ้นเครื่องตรงเวลา
ไปที่ประตูขึ้นเครื่องแต่เนิ่นๆ เพื่อขึ้นเครื่องก่อน และไม่ต้องเร่งรีบเมื่อขึ้นเครื่อง

ทำให้การเดินทางน่าตื่นเต้น
อธิบายทุกขั้นตอนของการเดินทางว่ามีอะไรเกิดขึ้นบ้าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อบุตรหลานของคุณเดินทางเป็นครั้งแรก

แบ่งปันความรับผิดชอบ
หากคุณเดินทางกับผู้โดยสารผู้ใหญ่ท่านอื่น ควรสลับกันดูแลบุตรหลานเพื่อจะได้มีเวลาพักผ่อน