ทารกและเด็ก

อัตราค่าโดยสารสำหรับทารก
ผู้โดยสารที่อายุต่ำกว่า 2 ปีในวันที่เดินทางจะถือว่าเป็นทารก หากเดินทางในวันเกิดปีที่ 2 พอดี โปรดจองบัตรโดยสารแบบอัตราค่าโดยสารสำหรับเด็ก

หากในการเดินทางขากลับ ทารกได้เปลี่ยนสถานะเป็นเด็ก โปรดจองบัตรโดยสารแบบแยกที่สำนักงานของเรา

อัตราค่าโดยสารสำหรับทารก
ทารกจะไม่มีที่นั่งของตัวเอง เว้นแต่จะซื้อบัตรโดยสารในอัตราเด็ก คุณสามารถซื้อบัตรโดยสารสำหรับทารกทางออนไลน์ได้เฉพาะในกรณีที่จองร่วมกับผู้ใหญ่เท่านั้น โปรดติดต่อเราเพื่อเพิ่มทารกลงในการจองที่มีอยู่แล้ว ใช้ค่าธรรมเนียมบริการสากล

หมายเหตุ

 • ทารกต้องมีอายุอย่างน้อย 7 วัน ณ วันเดินทาง
 • การกำหนดอายุจะถือเอาอายุ ณ วันที่เดินทาง ไม่ใช่วันที่จอง
 • การขอคืนเงินจะต้องเสียค่าธรรมเนียมตามกฎ
 • ผู้โดยสารสามารถเดินทางพร้อมเด็กทารกสองคนได้ ถ้ามีการซื้อที่นั่งสำหรับเด็กทารกคนที่สองตามอัตราค่าโดยสารสำหรับเด็กและใช้ที่นั่งเด็กสำหรับรถยนต์ที่ได้รับการอนุมัติ
อัตราค่าโดยสารสำหรับเด็ก
ผู้โดยสารที่อายุตั้งแต่ 2 ปี แต่ไม่ถึง 12 ปีในวันที่เดินทางจะถือว่าเป็นเด็ก หากเดินทางในวันเกิดปีที่ 12 พอดี โปรดจองบัตรโดยสารแบบอัตราค่าโดยสารสำหรับผู้ใหญ่

หากสถานะของเด็กเปลี่ยนเป็นผู้ใหญ่ในเที่ยวบินขากลับ สามารถใช้อัตราค่าโดยสารสำหรับเด็กได้ตลอดทั้งการเดินทาง


หมายเหตุ:
 • การกำหนดอายุจะถือเอาอายุ ณ วันที่เดินทาง ไม่ใช่วันที่จอง
 • การขอคืนเงินจะต้องเสียค่าธรรมเนียมตามกฎ
 • สำหรับการเดินทางด้วยตัวเองในฐานะผู้เยาว์ที่เดินทางคนเดียว จะมีการบังคับใช้กฎและกระบวนการที่ต่างกัน

อาหารและเปลนอนสำหรับทารก

การเดินทางกับสายการบินพันธมิตร
 หากเที่ยวบินทั้งหมดหรือบางช่วงของคุณดำเนินการโดยหนึ่งในสายการบินพันธมิตรของเราโปรดติดต่อสายการบินดังกล่าวเพื่อขอความช่วยเหลือ เราไม่สามารถรับประกันบริการดังกล่าวบนเครื่องบินของสายการบินที่ไม่ได้ดำเนินการโดยเอทิฮัดได้

เครื่องบินของเราทุกลำจะมีตำแหน่งวางเปลนอนสำหรับเด็กซึ่งออกแบบมาเพื่อติดตั้งกับเปลแบบพกพาสำหรับเด็กหรือทารก บริเวณดังกล่าวได้รับการออกแบบมาเป็นพิเศษสำหรับทารกอายุต่ำกว่า 10 เดือนและน้ำหนักต่ำกว่า 10 กก. บริเวณดังกล่าวให้บริการแบบมาก่อนได้ก่อนในชั้นประหยัดและชั้นธุรกิจ ดังนั้น โปรดจองแต่เนิ่นๆ

เพื่อเหตุผลด้านความปลอดภัย จะสามารถใช้บริเวณดังกล่าวเมื่อเครื่องบินบินในระดับความสูงคงที่และไม่มีสัญญาณให้คาดเข็มขัดเท่านั้น หากเครื่องบินประสบกับสภาพอากาศแปรปรวนและสัญญาณคาดเข็มขัดติดขึ้น จะต้องนำทารกออกจากเปลมานั่งตักของผู้ใหญ่และใช้เข็มขัดนิรภัยสำหรับทารก

เพื่อความปลอดภัยของเจ้าตัวน้อยของคุณ ขณะเช็คอินหรือขึ้นเครื่องบิน เปลนอนเด็กจะถูกนำออกจากสัมภาระติดตัว หากบุตรของคุณมีอายุเกิน 10 เดือนหรือมีน้ำหนักเกิน 10 กิโลกรัม

โปรดแจ้งขออาหารสำหรับเด็กหรือทารกเมื่อทำการจองบัตรโดยสาร หรือ 24 ชั่วโมงก่อนการเดินทาง อาหารที่ต้องการจะไม่มีการให้บริการบนเครื่อง เว้นแต่จะสั่งไว้ก่อนเท่านั้น

การขออาหารพิเศษ ►

นโยบายการเดินทางสำหรับผู้โดยสารที่เป็นผู้เยาว์

โปรดตรวจสอบเพื่อความแน่ใจว่าบุตรของคุณมีเอกสารการเดินทางครบถ้วน รวมถึงหนังสือเดินทาง วีซ่า ใบรับรองการตรวจสุขภาพ และเอกสารอื่นๆ ที่จำเป็นตามกฎหมายในแต่ละประเทศติดตัวไว้ตลอดการเดินทาง

ภาษีสำหรับผู้เดินทางโดยเครื่องบิน (APD) สำหรับผู้โดยสารที่มีอายุระหว่าง 12-15 ปีที่เดินทางออกจากสหราชอาณาจักร

รัฐบาลแห่งสหราชอาณาจักรได้ยกเลิกการเรียกเก็บภาษีสำหรับผู้เดินทางโดยเครื่องบิน (APD) สำหรับผู้ที่มีอายุ 12 ถึง 15 ปี ซึ่งเดินทางออกจากสหราชอาณาจักรในชั้นประหยัดนับตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2016 เป็นต้นไป

ขณะนี้เรากำลังปรับปรุงข้อมูลของระบบการจองของเราเพื่อปฏิบัติตามการเปลี่ยนแปลงนี้ ในระหว่างนี้ ถ้าคุณทำการจองใน etihad.com ภายใต้หมวดหมู่นี้และมีการเรียกเก็บภาษี APD จากคุณ เราจะคืนเงินภาษี APD ที่คุณได้ชำระให้แก่คุณ ถ้าผู้โดยสารของคุณมีคุณสมบัติตามข้อกำหนดของผู้ได้รับสิทธิ์นี้

ข้อกำหนด

 1. การจองที่ดำเนินการผ่าน etihad.com
 2. ผู้โดยสารที่มีอายุระหว่าง 12-15 ปี ณ เวลาที่เดินทาง
 3. เที่ยวบินนั้นเป็นเที่ยวบินเดินทางออกจากสนามบินภายในสหราชอาณาจักรนับตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2016 เป็นต้นไป
 4. ผู้โดยสารที่เดินทางในชั้นประหยัด

วิธีดำเนินการ
ส่งอีเมลไปที่ APDtaxrefund@etihad.ae โดยมีการระบุรายละเอียดข้อมูลต่อไปนี้

 • หมายเลขอ้างอิงการจองหรือหมายเลขบัตรโดยสาร
 • สำเนาหนังสือเดินทางที่พิมพ์ชัดเจน

หมายเหตุสำคัญ

 • สำหรับการจองซึ่งเป็นการจองภายหลังวันที่ 15 มิถุนายน 2016 การขอคืนเงินจะต้องถูกส่งภายใน 7 วันนับจากวันที่ของการจองเที่ยวบินของคุณ
 • เราจะคืนเงินภาษี APD ให้คุณในรูปแบบเดียวกับการชำระเงิน
 • สำหรับการซื้อบัตรโดยสารผ่านตัวแทนการเดินทางและเว็บไซต์ของบุคคลที่สาม กรุณาติดต่อพวกเขาโดยตรงสำหรับการขอคืนเงิน

ผู้เยาว์ที่เดินทางจาก/ไปยัง แอฟริกาใต้

นับตั้งแต่ 1 มิถุนายน 2015 กระทรวงต่างประเทศแห่งประเทศแอฟริกาใต้มีการเรียกเอกสารเพิ่มเติมสำหรับผู้โดยสารที่อายุต่ำกว่า 18 ปีเมื่อเดินทางไปยังและออกจากประเทศแอฟริกาใต้ เอกสารที่จำเป็นดังกล่าวต้องนำมาแสดงระหว่างการเช็คอินของแต่ละเที่ยวบิน

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

ที่นั่งแบบในรถยนต์สำหรับเด็ก

ปลอดภัยไว้ก่อน

เด็กทุกคน (อายุเกิน 2 ปี) จะต้องมีที่นั่งของตัวเองและต้องรัดเข็มขัดเมื่อไฟสัญญาณรัดเข็มขัดติดขึ้น ทารก (อายุต่ำกว่า 2 ปี) สามารถนั่งตักผู้ใหญ่ได้และจะมีเข็มขัดนิรภัยพิเศษให้บริการ

เด็ก (อายุระหว่าง 6 เดือนถึง 36 เดือน) สามารถใช้ที่นั่งเด็กสำหรับรถยนต์บางชนิดร่วมกับที่นั่งของเครื่องบินได้หากได้ซื้อบัตรโดยสารในอัตราเด็ก

ที่นั่งสำหรับเด็กแบบที่นั่งในรถยนต์

  เด็กจะต้องถูกยึดเข้ากับที่นั่งอย่างปลอดภัย และมีผู้ใหญ่ที่รับผิดชอบดูแลเด็กนั่งอยู่ในที่นั่งติดกันในขณะบินขึ้นหรือร่อนลง

ที่นั่งจะต้องมีคุณสมบัติตามมาตรฐานดังต่อไปนี้

 •  เป็นชนิดหันไปด้านหน้าหรือหันไปด้านหลังที่มีสายรัดที่สามารถยึดเข้ากับที่นั่งได้โดยการใช้เข็มขัดเท่านั้น
 • ห้ามมิให้ใช้ที่นั่งแบบหันไปด้านหลังสำหรับทารกตั้งแต่ 0 ถึง 6 เดือนที่มีน้ำหนักน้อยกว่า 10 กก. และอนุญาตในชั้นหนึ่งหรือชั้นธุรกิจเท่านั้น ไม่อนุญาตให้ใช้ในชั้นประหยัดเนื่องจากมีพื้นที่ของที่นั่งจำกัด (กีดขวางการเอนของเก้าอี้ด้านหน้า
 •  ต้องอยู่ในสภาพที่ดีและไม่มีร่องรอยความเสียหาย
 •  สายรัดของที่นั่งเด็กสำหรับรถยนต์จะต้องมีตัวปลดเดี่ยว และต้องยึดเข้ากับตัก ลำตัว และหว่างขาของทารก

อนุญาตให้ใช้ที่นั่งเด็กสำหรับรถยนต์และอุปกรณ์ยึดตัวเด็กบนเครื่องบินได้ (ตามคำสั่งของกรมการบินพลเรือนทั่วไปของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์)

 1. กฎด้านที่นั่งเด็กสำหรับรถยนต์ของออสเตรเลีย
 2. มาตรฐาน FMVSS213 ของสหรัฐอเมริกา
 3. มาตรฐาน CMVSS 213 ของแคนาดา
 4. มาตรฐาน ECE-44 ของยุุโรป
 5. มาตรฐานของเยอรมัน (TÜV Doc.TÜV/958-01/2001)

อุปกรณ์สนับสนุนสำหรับเด็กที่ต้องการความช่วยเหลือพิเศษ

 1. สายคาด สำหรับเด็กอายุเกิน 1 ขวบและมีน้ำหนักเกิน 20 กก. (ชั้น Y เท่านั้น)
 2. สายคาดพิเศษ สำหรับผู้ใหญ่ต้องการความช่วยเหลือพิเศษและเด็กที่มีน้ำหนักเกิน 20 กก.
 3. สายคาด CRELLING (Model 27)
  - ชั้น Y เท่านั้น: ชั้น 27I (2-5 ปี) และ ชนิด 27A (5-8 ปี)
  - ทุกชั้น: ชั้น 27B (9 ปี - ผู้ใหญ่)
 4. สายคาดไหล่ CRELLING (HSB1)
  - ชั้น Y เท่านั้น: ชนิด HSB1 (2 ปี - ผู้ใหญ่)

คุณต้องรับผิดชอบต่อการติดตั้งให้ถูกต้องตามคำแนะนำและข้อห้ามของผู้ผลิต (น้ำหนักของเด็ก ความสูงของเด็ก อายุของเด็ก ทิศทางของที่นั่ง ฯลฯ) ที่แสดงไว้บนป้ายฉลากของอุปกรณ์

คำแนะนำและเคล็ดลับ

เมื่อเดินทางกับเด็ก การวางแผนล่วงหน้าเป็นสิ่งสำคัญ คิดเกี่ยวกับทุกสิ่งที่ต้องการและจัดกระเป๋าถือเตรียมสิ่งที่ต้องการให้ครบ

อย่างไรก็ตาม อย่าเก็บสัมภาระมากเกินไปและเก็บทุกๆ อย่างไว้ในกระเป๋าใบเดียว เนื่องจากอาจจะหาของไม่เจอ

สิ่งต้องจัดเตรียมก่อนการบิน

 • จัดเตรียมเกม หนังสือ หรือของขวัญชิ้นเล็กๆ เช่น ของเล่นใหม่เพื่อให้เด็กๆ ไม่เบื่อ
 • จัดเตรียมอาหารพิเศษสำหรับเด็กเผื่อเกิดการล่าช้า
 • เตรียมผ้าเปียกสำหรับเช็ดมือและหน้า
 • เตรียมลูกอมหรือลูกกวาดเพื่อดูดหรือเคี้ยวในขณะที่มีการเปลี่ยนแปลงของแรงกดอากศ
 • ของเล่นหรือผ้าห่มโปรดของเด็กๆ
 • นม/อาหารโปรดของทารก
 • เปลี่ยนเสื้อผ้าหรือเตรียมเสื้อผ้าหลายๆ ชั้น เนื่องจากอุณหภูมิบนเครื่องอาจแตกต่างกัน