ความปลอดภัยและความพร้อมที่จะเดินทางทางอากาศ

มีข้อมูลบางประการที่ผู้ตั้งครรภ์ควรทราบเมื่อเดินทางทางอากาศ
สตรีมีครรภ์


ข้อกำหนดเกี่ยวกับใบรับรองแพทย์

 

 • ออกและลงชื่อโดย แพทย์ของผู้โดยสารหรือพยาบาลผดุงครรภ์
 • ใช้กระดาษหัวจดหมายของคลินิก / โรงพยาบาลและ / หรือประทับตราโดยแพทย์ของผู้โดยสารหรือพยาบาลผดุงครรภ์
 • ใบรับรอง แพทย์นี้มีอายุ 3 สัปดาห์นับตั้งแต่วันที่ออก โดยมีเงื่อนไขว่าต้องอยู่ในช่วงการตั้งครรภ์ที่ถือว่ายอมรับได้ สำหรับการเดินทาง (กรุณาส่วนของการตั้งครรภ์เดี่ยวหรือหลายคน)
 • ระบุว่าผู้โดยสาร มีความเหมาะสมสำหรับการบิน
 • ระบุว่า เป็นการตั้งครรภ์แบบเดี่ยวหรือหลายคน
 • ระบุจำนวน สัปดาห์ของการตั้งครรภ์และวันกำหนดคลอด (EDD)
 • เขียนด้วยภาษาที่เข้าใจง่ายและ ในภาษาอาระบิคหรืออังกฤษ ภาษาอื่นได้รับการยอมรับเช่นกันแต่ต้องมีการพิสูจน์ความถูกต้อง โดยเจ้าหน้าที่ฝ่ายเช็คอินของสายการบินเอทิฮัด
 • ใบรับรอง แพทย์จะต้องยอมรับได้ตลอดช่วงเวลาของการเดินทาง (เที่ยวบินต้นทาง ขากลับ และหยุดพัก), ตรงตามเกณฑ์เงื่อนไขการมีผลใช้ข้างต้น สำหรับเที่ยวบินทุกส่วน

ในระหว่าง 28 สัปดาห์แรกของการตั้งครรภ์

 • ผู้ตั้งครรภ์ทารกคนเดียวหรือหลายคนสามารถเดินทางได้โดยไม่ต้องใช้ใบรับรองแพทย์

การตั้งครรภ์ทารกคนเดียว

 • อายุครรภ์ตั้งแต่ต้นสัปดาห์ที่ 29 ถึงสิ้นสุดสัปดาห์ที่ 36: ผู้ตั้งครรภ์จะต้องยื่นใบรับรองแพทย์
 • อายุครรภ์ตั้งแต่ต้นสัปดาห์ที่ 37 เป็นต้นไป: ไม่อนุญาตให้เดินทางทางอากาศ

การตั้งครรภ์ทารกหลายคน

 • อายุครรภ์ตั้งแต่ต้นสัปดาห์ที่ 29 ถึงสิ้นสุดสัปดาห์ที่ 32: ผู้ตั้งครรภ์จะต้องยื่นใบรับรองแพทย์
 • อายุครรภ์ตั้งแต่ต้นสัปดาห์ที่ 33 เป็นต้นไป: ไม่อนุญาตให้เดินทางทางอากาศ

คำแนะนำและเคล็ดลับ

 • เราขอแนะนำให้หลีกเลี่ยงการเดินทางทางอากาศภายใน 7 วันหลังคลอด
 • ปรึกษาแพทย์เกี่ยวกับคามเสี่ยงหรือข้อควรระวังต่างๆ 
 • หลีกเลี่ยงการยกของหนัก เมื่อต้องยกกระเป๋า ควรใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษ
 • ขอที่นั่ง ใกล้ห้องน้ำ
 • สวมถุงน่องและยกเท้าให้สูงในระหว่างเที่ยวบินเนื่องจากลิ่มเลื่อนจะเพิ่มขึ้นในระหว่างตั้งครรภ์