เราห่วงใยในสุขภาพและความปลอดภัยของคุณ

สิ่งที่ต้องพิจารณาเมื่อประเมินความแข็งแรงก่อนการเดินทางทางอากาศของคุณ:
 1. แรงดันอากาศต่ำ
  แรงกดอากาศในห้องโดยสารจะมีการเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างหลังการบินขึ้นและก่อนการร่อนลงจอด การขยายตัวและหดตัวของก๊าซสามารถก่อให้เกิดผลกระทบต่อแรงดันได้
   
 2. แรงดันออกซิเจนลดลงบางส่วน
  ห้องโดยสารจะมีความกดอากาศในระดับเดียวกับที่ความสูงสูงสุด 8,000 ฟุต และแรงดันบางส่วนของออกซิเจนจะน้อยกว่าบนพื้นดินประมาณ 20% ผู้โดยสารที่มีอาการด้านหัวใจและปอดหรือภาวะโลหิตจางอาจจะมีความเสี่ยง ผู้โดยสารอาจต้องมีออกเซิเจนสำรองหรือต้องเลื่อนการเดินทางออกไป ผู้โดยสารที่มีหลายอาการอาจต้องมีการทดสอบจำลองความสภาวะที่สูง
การประเมินความแข็งแรงของผู้โดยสารก่อนบิน

3. ห้องโดยสารของเครื่องบนเชิงพาณิชย์ไม่ได้มีจุดประสงค์เพื่อใช้แทนสิ่งแวดล้อมทางการแพทย์
อาจไม่สามารถให้บริการทางการแพทย์ขั้นสูงได้ หากผู้โดยสารมีอาการป่วยร้ายแรงหรือมีความเสี่ยงที่จะเกิดอาการกำเริบบนเครื่องบิน ผู้โดยสารจะต้องเลื่อนการเดินทางหรือเดินทางโดยเครื่องบินพยาบาล

ใบรับรองแพทย์ และฟอร์ม MEDIF

ต้องส่งหรืออีเมลแบบฟอร์ม MEDIF (ข้อมูลทางการแพทย์เกี่ยวกับความสมบูรณ์ของร่างกายในการเดินทางหรือความช่วยเหลือพิเศษ) ให้แก่ สำนักงานออกบัตรโดยสารของสายการบินเอทิฮัด ที่ใกล้ที่สุดอย่างน้อย 72 ชั่วโมงก่อนเวลาออกเดินทาง พร้อมด้วยรายงานทางการแพทย์เป็นภาษาอังกฤษที่ต้องออกก่อนวันเดินทางไม่เกิน 10 วัน ต้องยื่นรายงานทางการแพทย์ก่อนวันเดินทางไม่เกิน 10 วัน

ต้องตอบ ลงชื่อ และลงวันที่ใน MEDIF ทุกข้อ ฟอร์มที่กรอกไม่สมบูรณ์จะไม่สามารถนำมาประเมินได้

การตัดสินใจว่าผู้โดยสารสามารถหรือไม่สามารถเดินทางได้ ขึ้นอยู่กับศูนย์การแพทย์ของสายการบินเอทิฮัด (EAMC)

EAMC จะออก  ใบรับรองแพย์  ซึ่งจะนำส่งให้คุณผ่านทางสำนักงานจำหน่ายบัตรโดยสาร ผู้โดยสารอาจถูกขอให้แสดงใบรับรองแพทย์เมื่อใดก็ได้ในระหว่างเดินทาง ดังนั้นจึงควรเก็บไว้ในที่ที่หยิบง่าย

 MEDIF  ฉบับแยกอาจถูกขอให้แสดงสำหรับการเดินทางขากลับตามที่แนะนำโดย EAMC

ต้องแจ้งให้เอทิฮัดทราบในทันทีหากอาการของผู้โดยสารที่จะเดินทางมีการเปลี่ยนแปลง ในกรณีที่อาการของผู้โดยสารเปลี่ยนแปลงอย่างกระทันหันในระหว่างการเดินทาง เราจะขอให้ผู้โดยสารกรอกเอกสารทางการแพทย์อีกครั้งเพื่อตรวจสอบว่าผู้โดยสารแข็งแรงเพียงพอที่จะเดินทางทางอากาศหรือไม่

ใครที่จำเป็นต้องใช้ใบรับรองแพทย์

กรณีที่ผู้โดยสารต้องมีใช้ใบรับรองแพทย์มีดังนี้

 • ป่วยจากอาการใดๆที่เชื่อว่าเป็นโรคที่ติดต่อหรือแพร่ได้
 • มีแนวโน้มเป็นอันตรายหรือเป็นเหตุให้ผู้โดยสารคนอื่นไม่สบายใจ เนื่องจากอาการทางกายภาพหรือพฤติกรรม
 • พิจารณาว่าเป็นอันตรายต่อความปลอดภับหรือเวลาเดินทางของเครื่องบิน รวมถึงความเป็นไปได้ที่ต้องเปลี่ยนเส้นทางบิน
 • ไม่สามารถดูแลตนเองได้หรือต้องการความช่วยเหลือพิเศษ
 • มีอาการทางการแพทย์ที่อาจส่งผลกระทบด้านลบต่อสภาพแวดล้อมของเครื่อง
 • มีเหตุการณ์ทางการแพทย์ที่รุนแรงเมื่อไม่นานมานี้
 • ป่วยจากอาการทางกายหรือทางจิต
 • ต้องการเปลเข็น
 • ต้องการออกซิเจนบนเครื่อง หรือกำลังใช้เครื่องผลิตออกซิเจนส่วนบุคคล (POC) หรือเครื่องช่วยหายใจ
 • จำเป็นต้องใช้อุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ใช้แบตเตอรี่* บนเที่ยวบิน (ยกเว้น CPAP) หรือต้องได้รับการดูแลทางการแพทย์ในระหว่างเที่ยวบิน (เช่น ต้องมีการฉีดยา)

  *อุปกรณ์ที่ใช้แบตเตอรี่แบบแห้งเท่านั้นที่ได้อนุญาตให้ใช้บนเครื่อง

หากผู้โดยสารไม่มีความจำเป็นตามประเภทข้างต้น แต่มีข้อสงสัย ก็ควรใช้ใบรับรองแพทย์

การประเมินก่อนการเดินทางโดยแพทย์นอกสถานที่

ผู้โดยสารสามารถจองการประเมินก่อนการเดินทางเพื่อขอรับความช่วยเหลือทางการแพทย์ในช่องทางด่วนแบบใหม่ของเราได้ บริการนี้ช่วยให้ผู้โดยสารอุ่นใจและมีใบรับรองการเดินทางโดยเครื่องบินภายใน 1 วันที่ทำการจอง

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการบินของเราจะตรวจเยี่ยมผู้โดยสารเพื่อทำการประเมินแบบเป็นส่วนตัวโดยมีการให้คำปรึกษากับแพทย์ผู้ตรวจรักษา แพทย์จะกรอกข้อมูลในแบบฟอร์มและแบบประเมินทางการแพทย์ทั้งหมด เพื่อแจ้งผลการประเมินและระบุสถานะของผู้โดยสารที่ "สามารถเดินทางโดยเครื่องบินได้" (Fit to fly) ในวันเดียวกัน

ค่าใช้จ่าย:

1500 เดอร์แฮมต่อการตรวจเยี่ยมในเมืองอาบูดาบี
2000 เดอร์แฮมต่อการตรวจเยี่ยมในเมืองอัลเอน ดูไบ และสถานที่ที่อยู่นอกเหนือจากเมืองอาบูดาบี

สามารถติดต่อศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์ได้ที่หมายเลข +971 600 555666 เพื่อจอง หรือกรอกแบบฟอร์มการประเมินก่อนเดินทาง MEDA และอีเมลไปที่ MEDA@etihad.ae

ขอความช่วยเหลือพิเศษ

เก้าอี้รถเข็น

หากคุณต้องการเก้าอี้รถเข็น เราขอแนะนำให้คุณแจ้งให้เราทราบอย่างน้อย 48 ชั่วโมงก่อนเดินทางผ่าน  จัดการการจองของฉัน  บริษัทท่องเที่ยวหรือ ติดต่อเรา

คุณสามารถขอเก้าอี้รถเข็นในประเภทต่างๆ ต่อไปนี้

 • เก้าอี้รถเข็นแบบใช้กับทางลาด (WCHR): คุณต้องใช้เก้าอี้รถเข็นสำหรับระยะทางไกล
 • เก้าอี้รถเข็นแบบใช้กับทางชัน (WCHS): คุณต้องใช้เก้าอี้รถเข็นสำหรับระยะทางไกลและต้องขึ้นทางชัน
 • เก้าอี้รถเข็นแบบใช้ในห้องโดยสาร (WCHC): คุณไม่สามารถเดินได้เองและต้องการความช่วยเหลือในการรับส่งถึงที่นั่งในเครื่องบิน

นำเก้าอี้รถเข็นมาเอง

คุณสามารถนำเก้าอี้รถเข็นมาเองได้ฟรี โดยไม่นับรวมกับน้ำหนักสัมภาระที่โหลดขึ้นเครื่อง

โปรดจำไว้ว่า:

 • ความสูงและน้ำหนักของเก้าอี้รถเข็นต้องไม่เกิน 120 ซม. และ 60 กก. ติดต่อเรา หากเก้าอี้รถเข็นของคุณไม่ตรงกับขนาดดังกล่าว
 • แบตเตอรี่ที่ถอดออกได้จะต้องเก็บไว้ในกระเป๋าที่ช่วยป้องกันความเสียหายและถือขึ้นเครื่อง แบตเตอรี่ต้องไม่เกิน 300WH สำหรับอุปกรณ์ที่มีแบตเตอรี่ลิเธียมสองก้อน แต่ละก้อนต้องไม่เกิน 160WH
 • ต้องถอดแบตเตอรี่น้ำออก
 • เครื่องบินของสายการบินเอทิฮัดที่เดินทางเข้าออกสหรัฐฯ จะมีพื้นที่สำหรับเก็บรถเข็นแบบพับได้ในห้องเก็บของสำหรับผู้โดยสารหนึ่งที่ พื้นที่ดังกล่าวจะให้บริการแบบมาก่อนได้ก่อน

พบปะและทักทาย

หากคุณต้องการความช่วยเหลือในการเดินทางไปสนามบิน ลองจอง บริการพบปะและทักทาย ของเราดูสิ ใช้ช่องทางด่วนในสนามบินและรับความช่วยเหลือเกี่ยวกับสัมภาระของคุณ

 • นำทางคุณในสนามบินอย่างรวดเร็วด้วยพนักงานที่พร้อมให้บริการเป็นอย่างดี
 • รับความช่วยเหลือเพื่อความสบายใจไร้กังวลสำหรับแขกผู้สูงอายุ
 • ไม่คุ้นเคยกับภาษาท้องถิ่นใช่ไหม ให้เราช่วยคุณสิ
เหมาะสำหรับผู้ที่เดินทางครั้งแรกหรือแขกที่เดินทางพร้อมเด็ก

ที่นั่งพิเศษ

เราจัดเตรียมที่นั่งพิเศษไว้ให้ ใกล้ห้องน้ำหรือข้างๆ ผู้ดูแล

ที่นั่งที่มีพื้นที่วางขาพิเศษมีให้บริการในเที่ยวบินที่เอทิฮัดเป็นผู้ดำเนินการบินและขึ้นอยู่กับจำนวนที่นั่งที่ว่าง เงื่อนไขและข้อกำหนด และความจำเป็นอื่นๆ

ดูข้อกำหนดและวิธีการจอง

ออกซิเจนเพื่อการบำบัดรักษา

คุณต้องส่ง MEDIF เพื่อรับใบรับรองการแพทย์ หากคุณต้องการออกซิเจน หรือต้องการเครื่องผลิตออกซิเจนส่วนตัว (POC) สำหรับการเดินทาง

ต้องขอใช้บริการนี้ก่อนเดินทางอย่างน้อย 72 ชั่วโมง

เราจัดเตรียมออกซิเจน (ด้วยหน้ากากหรือสายต่อเข้าจมูกที่ 1,2,3 หรือ 4 ลิตรต่อนาที)   สำหรับใช้บนเครื่องบิน รุ่น 4 ลิตรต่อนาทีจะมีให้บริการในบางเส้นทางบินเท่านั้น

เอทิฮัดใช้กระบอกสูบออกซิเจน "ซีโร่ทู" ซึ่งใช้ได้กับอุปกรณ์ทางการแพทย์อื่นๆ

โปรดดูรายละเอียดและข้อกำหนดพิเศษได้ที่เว็บไซต์ของผู้จัดจำหน่ายของเรา aeromedicgroup.com

หากคุณต้องการใช้ออกซิเจนเสริมบนภาคพื้นดิน (เช่นในสนามบินก่อนขึ้นเครื่อง หลังจากเครื่องลงหรือระหว่างการเปลี่ยนเครื่อง) คุณต้องใช้เครื่องผลิตออกซิเจนส่วนตัว (POC)

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ POC โปรดอ้างอิงถึงส่วนอุปกรณ์ทางการแพทย์ในหน้านี้

เตียงเข็น

บุคคลที่ต้องการเตียงเข็นคือ ผู้ป่วยหรือผู้ได้รับบาดเจ็บที่ต้องเดินทางด้วยเตียงเข็นที่สามารถนำเข้าไปในเครื่องได้เท่านั้น ผู้โดยสารไม่สามารถเปลี่ยนตำแหน่งการนั่งได้ขณะที่เครื่องขึ้นและลง ผู้โดยสารที่ต้องใช้เตียงเข็นสามารถเดินทางได้ในชั้นประหยัดเท่านั้น โดยต้องการที่นั่ง 6, 8, 9 หรือ 12 ที่ ซึ่งขึ้นอยู่กับประเภทของเครื่องบิน

ต้องใช้ MEDIF ต้องขอใช้บริการนี้ก่อนเดินทางอย่างน้อย 72 ชั่วโมง

ผู้ดูแลทางการแพทย์จำเป็นต้องมีให้สำหรับผู้โดยสาร หากมีการระบุในใบรับรองแพทย์ ผู้ดูแลที่ไม่ใช่แพทย์สามารถดูแลผู้โดยสารที่มีปัญหาด้านสุขภาพได้ หากไม่จำเป็นต้องใช้พยาบาลหรือแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

อาหารพิเศษ

สามารถขออาหารพิเศษสำหรับเหตุผลทางศาสนาหรือทางการแพทย์ผ่านการจองบัตรโดยสารทางออนไลน์ เมื่อ เปลี่ยนแปลง การจองออนไลน์ หรือแจ้งผ่านทางตัวแทนจำหน่ายโดยตรง

รับข้อมูลเพิ่มเติม ►

หมายเหตุที่สำคัญ

หากคุณต้องการใช้บริการพิเศษของเรา โปรดขอรับบริการดังกล่าวเมื่อคุณทำการจอง หรือแจ้งอย่างน้อย 72 ชั่วโมง ก่่อนเที่ยวบินออกเดินทาง

ความสามารถในการเคลื่อนไหวภายในเครื่องบิน – อุปกรณ์ช่วยเหลือการเคลื่อนไหว
เราจะพยายามอย่างสุดความสามารถเพื่อ  โปรดทราบว่าขนาดเล็กสุดของประตูเครื่องบินของเราคือ 81 ซม. ติดต่อเรา หากคุณต้องการข้อมูล

อุปกรณ์ช่วยเหลือทางการแพทย์
อนุญาตให้ใช้อุปกรณ์ช่วยเดิน เช่น ไม้เท้า ไม้ยันรักแร้ และที่ช่วยเดินแบบพับเก็บได้บนเครื่อง อุปกรณ์ดังกล่าวต้องเก็บไว้ในที่เก็บที่ได้รับอนุญาตก่อนเครื่องขึ้นและลง พนักงานต้อนรับจะช่วยคุณจัดเก็บและนำอุปกรณ์ช่วยเหลือมาให้คุณเมื่อได้รับการร้องขอ

บริการห้องสุขา
บนเครื่องบินของเอทิฮัดทุกเที่ยวบินจะมีเก้าอี้รถเข็นเพื่อพาผู้โดยสารที่ไม่สามารถเคลื่อนที่เองได้ไปห้องน้ำบนเครื่องบิน  เที่ยวบินเกือบทุกเที่ยวบินของเรามีห้องสุขาพร้อมอุปกรณ์ช่วยเหลือสำหรับผู้ทุพพลภาพ กรุณา ติดต่อเรา หากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ลูกเรือของเราไม่สามารถให้ความช่วยเหลือในการใช้ห้องสุขา

อุปกรณ์การแพทย์ฉุกเฉินบนเครื่อง 
มีไว้ใช้เฉพาะกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินเท่านั้น

การเตรียมการเรื่องรถพยาบาลและโรงพยาบาล 
รถพยาบาลและการเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลหรือการจัดการเรื่องการเคลื่อนย้ายเป็นความรับผิดชอบของผู้โดยสารเอง เราไม่มีการบริการรถพยาบาลหรือการเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล

การเดินทางกับสายการบินพันธมิตร 
หากเที่ยวบินทั้งหมดหรือบางช่วงของคุณดำเนินการโดยหนึ่งในสายการบินพันธมิตรของเรา, โปรดติดต่อสายการบินนั้นเพื่อขอความช่วยเหลือ เราไม่สามารถรับประกันบริการดังกล่าวบนเครื่องบินของสายการบินที่ไม่ได้ดำเนินการโดยเอทิฮัดได้

ติดต่อหาเราเพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ►

Путешествие с сопровождающими лицами

ผู้โดยสารบางท่านอาจต้องมีผู้ติดตามในการเดินทางเพื่อทำหน้าที่ช่วยเหลือระหว่างเดินทาง ซึ่งอาจเป็นผู้ช่วยด้านความปลอดภัยหรือผู้ดูแลส่วนบุคคล

Специальный сопровождающий

Специальный сопровождающий ― это человек, который поможет гостю покинуть воздушное судно в аварийных ситуациях, или установит контакт с членами экипажа для получения инструктажа по технике безопасности. 

Специальный сопровождающий не является работником патронажной службы, оказывающим помощь в удовлетворении личных потребностей гостя. Присутствие специального сопровождающего требуется в качестве условия перевозки пассажира в следующих случаях:

 • Транспортировка пассажира на носилках: сопровождающий должен быть способен оказать такому пассажиру медицинскую помощь
 • Наличие у пассажира нарушений умственного или психического развития:  пассажир не способен понять инструкции по технике безопасности или отреагировать на них (например, при болезни Альцгеймера)
 • Неспособность пассажира самостоятельно передвигаться: пассажир физически не способен самостоятельно покинуть воздушное судно
 • Наличие у пассажира тяжелых нарушений слуха и зрения (например, слепоглухонемые)

Работник патронажной службы

Гостям, которые не могут совершить перелет самостоятельно, настоятельно рекомендуется соврешать перелет в сопровождении работника патронажной службы.

Работник патронажной службы ― это человек, который в полной мере знаком с физическими или умственными ограничениями состояния гостя и способен оказать помощь в удовлетворении его потребностей во время полета (а также в случае задержки рейса и нарушения воздушного сообщения), таких как медицинские процедуры, кормление и помощь во время посещения туалета.

Гости, не рассматривающиеся в качестве сопровождающих лиц

Следующие категории гостей не рассматриваются в качестве сопровождающих лиц:

 • Гости младше 18 лет
 • Гости с ограниченными физическими или умственными возможностями
 • Физически немощные гости

ขอแนะนำพยาบาลบนเที่ยวบินของเรา

ผู้โดยสารที่มีปัญหาสุขภาพสามารถขอรับบริการจากพยาบาลการบินเพื่อคอยให้ความช่วยเหลือในเที่ยวบินของสายการบินเอทิฮัดที่เดินทางไปยังจุดหมายปลายทางทั่วโลก บริการใหม่ของเราช่วยอำนวยความสะดวกและช่วยให้ผู้โดยสารที่มีปัญหาสุขภาพสามารถเดินทางได้อย่างไร้กังวล

พยาบาลที่ผ่านการฝึกอบรมมาเป็นอย่างดีทั้งในด้านการดูแลผู้ป่วยหนักและด้านการบินจะทำการตรวจเยี่ยมผู้โดยสารก่อนการเดินทาง นอกจากนี้ พยาบาลประจำเที่ยวบินจะตรวจสอบความเรียบร้อยของแบบฟอร์มและเอกสารทางการแพทย์ทั้งหมดก่อนการเดินทาง

ในวันที่เดินทาง พยาบาลจะเข้าพบผู้โดยสารที่บ้านหรือศูนย์บริการทางการแแพทย์ และจะคอยช่วยเหลือขั้นตอนการขึ้นเครื่องทั้งหมด พยาบาลของเราจะพร้อมให้ความช่วยเหลือทางการแพทย์ตลอดการเดินทางจนกว่าผู้โดยสารจะถึงจุดหมายปลายทางที่ต้องการ

วิธีการจอง: ติดต่อศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์ได้ที่หมายเลข +971 600 555666 เพื่อขอทราบข้อมูลเพิ่มเติมและจองบริการ หรือกรอกแบบฟอร์มคำขอบริการพยาบาลบนเครื่องบิน และอีเมลไปที่ MEDA@etihad.ae

ผู้โดยสารที่ปัญหาด้านสุขภาพเฉพาะ

อยู่ระหว่างการทานยา

เราแนะนำให้คุณนำยาประจำตัวใส่ในกระเป๋าถือ พร้อมกับใบสั่งยาหรือจดหมายจากแพทย์ที่ระบุยาที่กำลังรับประทานและปัญหาด้านสุขภาพ เพื่อเป็นการหลีกเลี่ยงปัญหาด้านศุลกากร ตรวจสอบว่าประเทศที่คุณกำลังเดินทางไปไม่มีการห้ามใช้ยาดังกล่าว

ยาบางชนิดที่มีจำหน่ายตามเคาเตอร์จ่ายยาในประเทศอื่นอาจเป็นสารที่ต้องควบคุมที่ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ควรนำใบสั่งยาของแพทย์ติดตัวไปยังประเทศที่กำลังเดินทางไป ขอแนะนำให้ผู้โดยสารทำความเข้าใจกับยาชนิดที่สามารถและไม่สามารถนำเข้าไปในประเทศนั้นได้

หากุคุณมีปัญหาด้านสุขภาพอยู่ก่อนแล้ว ขอแนะนำให้คุณพบแพทย์ก่อนเดินทางเพื่อให้แน่ใจว่าปัญหานั้นได้รับการควบคุมอย่างดี

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณมีประกันสุขภาพที่เหมาะสมและครอบคลุมระหว่างการเดินทางในต่างประเทศ

ไม่สามารถนำยาเข้าตู้เย็นได้ขณะอยู่บนเครื่อง ผู้โดยสารที่ต้องได้รับการฉีดยาบนเครื่องบินจะต้องกำจัดเข็มฉีดยาและหลอดฉีดยา โดยแจ้งแก่พนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน

อาการแพ้ และโรคภูมิแพ้รุนแรง

ทางสายการบินเอทิฮัดไม่สามารถรับรองได้ว่าสภาพแวดล้อมบนเครื่องหรืออาหารจะไร้สารก่อภูมิแพ้ ผู้โดยสารจะต้องเป็นผู้จัดการด้านอาหารที่ไร้สารก่อภูมิแพ้เอง

ผู้โดยสารที่มีความเสี่ยงเป็นโรคภูมิแพ้อย่างรุนแรงเนื่องจากได้รับสารก่อภูมิแพ้ต้อง

 • นำอุปกรณ์ฉีดยาแบบอัตโนมัติ (เช่น EpiPen) หรือกระบอกฉีดยา ติดตัวในกระเป๋าถือ และตรวจสอบว่าอุปกรณ์ดังกล่าวหรือผู้ที่เดินทางมาด้วยสามารถใช้งานได้
 • ต้องนำใบรับรองแพทย์หรือจดหมายจากแพทย์ขึ้นเครื่อง ซึ่งต้องมีอายุไม่เกิน 3 เดือน นับจากวันเดินทาง โดยยืนยันว่าต้องการใช้อุปกรณ์ฉีดยาแบบอัตโนมัติ และแจ้งใบรับรองแพทย์หรือจดหมายจากแพทย์ให้กับสายการบิน

ไขข้ออักเสบ

ผู้โดยสารที่เป็นโรคไขข้ออักเสบสามารถเดินทางได้โดยไม่ต้องมีใบรับรองแพทย์ อย่างไรก็ตาม หากไม่สามารถเดินได้ ต้องมีรายงานทางการแพทย์และ MEDIGF

แขนขาเทียม

ผู้โดยสารที่สามารถใช้สิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ บนเครื่องบินได้ด้วยตนเองไม่จำเป็นต้องใช้ใบรับรองแพทย์

โรคหอบหืด

ผู้โดยสารที่เป็นหอบหืดไม่จำเป็นต้องมีใบรับรองแพทย์ แนะนำให้ผู้โดยสายนำยาติดตัวไปในกระเป๋าถือ

แต่ หากต้องการใช้ออกซิเจน ผู้โดยสารต้องมีใบรับรองแพทย์ผ่าน MEDIF และต้องใช้รายงานทางการแพทย์เพื่อการขออนุมัติ

ผู้โดยสารที่ทุพพลภาพทางการมองเห็นหรือตาบอด

เราจะทำทุกอย่างเท่าที่ทำได้เพื่อช่วยเหลือผู้โดยสารที่เป็นผู้พิการทางสายตา

ก่อนคุณจะเดินทาง

ถ้าคุณเป็นผู้โดยสายที่ตาบอดถาวรหรือมีปัญหาด้านการมองเห็น คุณต้องแจ้งเราทันทีที่ทำการจอง เพื่อที่เราจะได้ทราบถึงสถานการณ์ของคุณ คุณไม่จำเป็นต้องใช้ใบรับรองแพทย์ในการเดินทาง เว้นแต่ว่า

 • คุณมีอาการตาบอดชั่วคราว
 • คุณเดินทางพร้อมกับกลุ่มผู้โดยสารที่เป็นผู้พิการทางสายตา

ในกรณีเช่นนี้ โปรดขอใบรับรองแพทย์ผ่านทาง MEDIF และ ติดต่อเรา เพื่อยืนยันความต้องการของคุณ อย่างน้อย 48 ชั่วโมงก่อนออกเดินทาง

ที่ท่าอากาศยาน

เมื่อคุณมาถึงสนามบิน โปรดแจ้งเจ้าหน้าที่ของเราเพื่อจะได้ช่วยพาคุณไปถึงประตูและขึ้นเครื่องบินได้

เมื่อโดยสารเครื่องบิน

พนักงานต้อนรับบนเครื่องบินจะอ่านเมนูอาหารให้คุณฟัง ช่วยบอกชนิดอาหาร และตำแหน่งของอาหารในถาดของคุณ และช่วยเปิดบรรจุภัณฑ์ให้หากคุณร้องขอ

ผู้โดยสารที่เป็นใบ้ มีความบกพร่องทางการได้ยิน หรือหูหนวก

ถ้าคุณเป็นใบ้ มีความบกพร่องทางการได้ยิน หรือหูหนวก คุณไม่จำเป็นต้องใช้ใบรับรองแพทย์ในการเดินทาง

โปรดแจ้งเราทันทีที่ทำการจอง เพื่อที่เราจะได้แจ้งเจ้าหน้าที่ให้ทราบและเตรียมพร้อมที่จะช่วยเหลือคุณได้ พนักงานต้อนรับบนเครื่องบินจะแจ้งให้คุณทราบเสมอ เมื่อมีการประกาศต่างๆในระหว่างเที่ยวบิน

โรคเบาหวาน

ผู้ป่วยที่เป็นโรคเบาหวานไม่ต้องใช้ใบรับรองแพทย์เพื่อเดินทางกับสายการบินเอทิฮัด อย่างไรก็ตาม คุณอาจต้องการรับอาหารพิเศษหรือการรักษาต่างๆ ในระหว่างการเดินทาง หากคุณต้องการรับอาหารสำหรับผู้ป่วยเบาหวาน คุณสามารถแจ้งความจำนงได้ขณะทำการจองบัตรโดยสาร

คุณต้องมีรายงานจากแพทย์หากคุณนำยาหรือเข็มฉีดยาติดตัวไว้ในกระเป๋าถือของคุณ เพื่อที่คุณจะไม่มีปัญหาใดๆ ในระหว่างการตรวจสอบด้านความปลอดภัย ผู้โดยสารที่ต้องใช้อินซูลินจะต้องพกติดตัวไว้ในกระเป๋าถือของตนเอง โดยมีการห่อเก็บอย่างเหมาะสม ผู้โดยสารที่ต้องได้รับการฉีดยาบนเครื่องบินจะต้องกำจัดเข็มฉีดยาและหลอดฉีดยา โดยแจ้งแก่พนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน

คุณจำเป็นต้องขอใบรับรองแพทย์ (ผ่านทาง MEDIF) หากมีอาการที่ไม่แน่นอน หรือเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลเมื่อไม่นานมานี้

กระดูกหัก

ผู้โดยสารทุกคนที่เพิ่งดามกระดูกที่แตกเป็นรอยยาวหรือเข้าเฝือกขาอยู่ (เฝือกต้องมีอายุอย่างน้อย 48 ชั่วโมง) จะต้องมีใบรับรองแพทย์

ควรเปลี่ยนพลาสเตอร์สำหรับแผลสด(48 ชั่วโมงหรือน้อยกว่า) ที่อาจจะบวมภายในเฝือกเมื่อเดินทางในเที่ยวบินยาว

ไม่มีพื้นที่พิเศษสำหรับยกขาเหยียดสูงในชั้นประหยัด ผู้โดยสารที่ต้องยกขาเหยียดสูงควรพิจารณาจองบัตรโดยสารในโซนพรีเมี่ยม

อาการเกี่ยวกับปอดหรือหัวใจ

ผู้โดยสารที่เป็นโรคเกี่ยวกับหายใจขั้นรุนแรงที่ก่อให้เกิดอาการหายใจลำบากเมื่อเดินไกลกว่า 100 ม. บนพื้นราบ หรือต้องให้ออกซิเจนที่บ้านหรือที่โรงพยายาล (หรือในเที่ยวบินก่อนหน้านี้) อาจต้องใช้เครื่องให้ออกซิเจนบนเครื่องบิน

เครื่องให้ออกซิเจนบนเครื่องบินนั้นมีไว้สำหรับกรณีฉุกเฉินเท่านั้น

ผู้โดยสารที่เป็นโรคเกี่ยวกับการหายใจขั้นรุนแรงและผู้โดยสารที่ต้องให้ออกซิเจนตลอดเวลา รวมถึงผู้โดยสารที่ต้องใช้เตียงเข็นนั้นจะต้องแนบรายงานทางการแพทย์อย่างละเอียด รวมถึงความอิ่มตัวของออกซิเจนในอากาศในห้องและออกซิเจนเสริม และอัตราการไหลออกซิเจน มากับคำขอ MEDIF ด้วย

ความทุพพลภาพและอุปกรณ์ช่วยเหลือ

หากคุณต้องการขอใช้รถเข็นแค่ถึงประตูเครื่องบิน ไม่ต้องกรอกแบบฟอร์ม MEDIF เพียงแจ้งให้ตัวแทนการท่องเที่ยวทราบเมื่อทำการจองบัตรโดยสาร

กฎหมายการบินพลเรือนกำหนดให้ผู้โดยสารทุกคนจะต้องนั่งในที่นั่งของเครื่องบินโดยปรับให้พนักพิงตั้งตรงเมื่อจำเป็น

อุปกรณ์ช่วยเหลือที่ใช้ได้กับร่างกายส่วนบนมีดังนี้

 1. สายคาด สำหรับเด็กอายุเกิน 1 ขวบและมีน้ำหนักเกิน 20 กก. (ชั้น Y เท่านั้น)
 2. สายคาดพิเศษ สำหรับผู้ใหญ่ต้องการความช่วยเหลือพิเศษและเด็กที่มีน้ำหนักเกิน 20 กก.
 3. สายคาด CRELLING (โมเดล 27)
  - ชั้น Y เท่านั้น: ชนิด 27I (2-5 ปี) และ ชนิด 27A (5-8 ปี)
  - ทุกชั้น: ชนิด 27B (9 ปี - ผู้ใหญ่)
 4. สายคาดไหล่ CRELLING (HSB1)
  -ชั้น Y เท่านั้น: ชนิด HSB1 (2 ปี - ผู้ใหญ่)

โรคเมาความกดอากาศ

อาการเมาความกดอากาศจากการดำน้ำจะเกิดขึ้น หากดำน้ำแล้วเดินทางไปยังความสูงเหนือระดับน้ำทะเลในทันที ผู้โดยสารที่เพิ่งผ่านการดำน้ำมาควรเลื่อนการเดินทางไป 24 ชั่วโมงหลังดำน้ำ และเลื่อนไป 48 ชั่วโมงหากเป็นการดำน้ำที่มีความดันสูง

ผู้โดยสารที่มีอาการไม่สบายเนื่องจากความกดอากาศต้องขอใบรับรองแพทย์ผ่านทาง MEDIF  โปรดศึกษาคำแนะนำด้านความพร้อมสำหรับการบินของสายการบินเอทิฮัด ( Etihad Airways Fitness to Fly Guidelines) สำหรับช่วงเวลาที่คุณเดินทางได้

ทารกแรกเกิด

เด็กที่มีปัญหาด้านสุขภาพต้องผ่านขั้นตอน MEDIF เช่นดียวกับผู้ใหญ่

เราต้องการให้ผู้โดยสารที่เป็นเด็กได้รับประสบการณ์เดินทางที่ดี เราจึงมีการบริการพิเศษเพื่อพวกเขา

รับข้อมูลเพิ่มเติม ►

ผู้ตั้งครรภ์

ในช่วง 28 สัปดาห์แรกของการตั้งครรภ์ สตรีมีครรภ์ทารกคนเดียวหรือหลายคนสามารถเดินทางได้โดยไม่ต้องใช้ใบรับรองแพทย์

สำหรับสตรีมีครรภ์ที่อายุครรภ์เกินช่วงเวลาดังกล่าว จะต้องปฏิบัติตามคำแนะนำในการเดินทาง

ดูคำแนะนำฉบับเต็ม 

อุปกรณ์ทางการแพทย์

FAA อนุมัติแล้ว

อุปกรณ์ทางการแพทย์ทั้งหมดที่ต้องการใช้งานบนเครื่องบินต้องได้รับการรับรองจาก FAA อุปกรณ์ดังกล่าวจะต้องมีฉลากรับรองจาก FAA ของสหรัฐฯ หรือผู้โดยสารจะต้องแสดงเอกสารการรับรองจากผู้ผลิตซึ่งมีการระบุว่าผลิตภัณฑ์ดังกล่าวได้รับการรับรองจาก FAA อุปกรณ์ทางการแพทย์ทั้งหมดทำงานโดยแบตเตอรี่ (เซลล์แห้ง) โดยแบตเตอรี่จะต้องใช้งานได้เป็นระยะเวลา 1.5 เท่าของระยะเวลาการบิน

ผู้ป่วยที่จำเป็นต้องใช้เครื่องช่วยหายใจต้องได้รับใบรับรองทางการแพทย์ล่วงหน้าก่อน และศูนย์การแพทย์ของสายการบินเอทิฮัดจะพิจารณาอนุม้ติเป็นรายกรณีไป หากได้รับอนุมัติแล้ว ผู้ป่วยที่จำเป็นต้องใช้เครื่องช่วยหายใจจะต้องเดินทางพร้อมกับแพทย์ผู้มีประสบการณ์ในส่งตัวผู้ป่วยด้วยอากาศยาน

เครื่องผลิตออกซิเจนแบบพกพา

หากคุณต้องการใช้อุปกรณ์ดังกล่าวบนเครื่องบิน คุณต้องแจ้งให้เราทราบก่อนที่เที่ยวบินของคุณจะออกเดินทางอย่างน้อย 72 ชั่วโมง

คุณจะต้องนำเอกสารเป็นลายลักษณ์อักษร (ใบรับรองแพทย์) ที่ลงชื่อโดยแพทย์ที่มีใบอนุญาตติดตัวในวันเดินทางและต้องแจ้งให้เจ้าหน้าที่เช็คอินทราบก่อนเวลาเช็คอินเป็นเวลาหนึ่งชั่วโมงด้วย

ยี่ห้อที่ได้รับอนุญาต
ในปัจจุบันกรมการบินพลเรือนทั่วไปของ UAE อนุญาตให้ใช้อุปกรณ์ยี่ห้อต่อไปนี้บนเครื่องบินของเอทิฮัดได้

 • AirSep Focus
 • AirSep FreeStyle
 • AirSep FreeStyle 5
 • AirSep LifeStyle
 • DeVilbiss Healthcare iGo
 • Inogen One
 • Inogen One G2
 • Inogen One G3
 • Inova Labs LifeChoice; or
 • International Biophysics LifeChoice
 • Inova Labs LifeChoice Activox
 • Invacare XPO2
 • Invacare XPO100
 • Invacare Solo2
 • Oxlife Independence Oxygen Concentrator
 • Oxus Inc. RS-00400; or
 • Delphi RS-00400
 • Precision Medical EasyPulse
 • Respironics EverGo
 • Respironics Simply Go
 • SeQual Eclipse
 • SeQual SAROS
 • SeQual Qxywell (model 4000)
 • Sequal eQuinox (model 4000)
 • VBOX Trooper

หมายเหตุสำคัญ
หากคุณมีอุปกรณ์ที่ FAA อนุมติแล้วและไม่มีในรายการข้างต้น คุณต้องแจ้งให้ทราบอย่างน้อย 120 ชั่วโมงก่อนเครื่องออกเดินทางและเตรียมเอกสารมาให้พร้อม

เมื่อนำเครื่องผลิตออกซิเจนส่วนตัวแบบใช้แบตเตอรี่ขึ้นเครื่องบินรวมกับสัมภาระอื่นและไม่ต้องการใช้งานในระหว่างเที่ยวบิน จะต้องถอดแบตเตอรี่ออกจากเครื่องและแยกเก็บไว้ต่างหาก เว้นแต่จะมีอุปกรณ์ป้องกันที่มีประสิทธิภาพสองชั้นเพื่อป้องกันการเปิดใช้งานเองโดยไม่ได้ตั้งใจในระหว่างการเดินทาง

การพกพาและการใช้งาน
ผู้โดยสารสามารถพกพาและใช้งานอุปกรณ์บนเครื่องบินได้ตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้

 1. อุปกรณ์ดังกล่าวไม่รบกวนการทำงานของอุปกรณ์ไฟฟ้า อุปกรณ์นำทาง หรืออุปกรณ์สื่อสาร
 2. ไม่มีควันหรือเปลวไฟภายในระยะ 10 ฟุตจากแถวที่มีผู้ใช้เครื่องผลิตออกซิเจนแบบพกพา
 3. ขณะทื่เครื่องกำลังเคลื่อนที่ ขึ้นหรือลง อุปกรณ์ ต้อง
  นำไปเก็บไว้ใต้ที่นั่งหน้าผู้ใช้ หรือสถานที่เก็บที่ได้รับอนุญาต เพื่อไม่ให้กีดขวางทางเดินบนเครื่อง
  หากต้องการใช้งาน ให้ใช้ที่ที่นั่งตนเองที่ไม่ไปรบกวนผู้โดยสารคนอื่น หรือขัดกับเหตุฉุกเฉินหรือทางออกแบบปกติ หรือบนทางเดินบนเครื่อง
 4. ไม่อนุญาตให้ผู้ที่ใช้เครื่องผลิตออกซิเจนแบบพกพานั่งที่แถวทางออก
 5. เมื่อนักบินสั่งปิดสัญญาณ "รัดเข็มขัดนิรภัย" หรืออนุญาตให้ผู้โดยสารเดินไปเดินมาในห้องโดยสารได้ ผู้โดยสารจะสามารถใช้งานเครื่องผลิตออกซิเจนแบบพกพาต่อได้
 6. ผู้ใช้เครื่องผลิตออกซิเจนแบบพกพาต้องเข้าข่ายเงื่อนไขต่อไปนี้จึงจะสามารถใช้งานอุปกรณ์ดังกล่าวบนเครื่องบินได้
 • ผู้ใช้จะต้องสามารถได้ยินสัญญาณเตือนของอุปกรณ์ สามารถเห็นแสงไฟเตือน และมีความสามารถในการตอบสนอง ต่อสัญญาณและแสงไฟเตือนต่างๆ หรือเดินทางกับผู้ที่สามารถดำเนินการดังกล่าวได้
 • ผู้ใช้จะต้องแน่ใจว่าเครื่องผลิตออกซิเจนแบบพกพาปราศจากน้ำมัน จาระบี หรือผลิตภัณฑ์ปิโตเลียมอื่นๆ และอยู่ในสภาพที่ไม่มีความเสียหายหรือมีร่องรอยความเสียหายที่มากเกินไป
 • ผู้ใช้จะต้องแจ้งให้แผนกรับจองของเอทิฮัดทราบว่าต้องการใช้เครื่องผลิตออกซิเจนแบบพกพาบนเครื่องบินและต้องอนุญาตให้ลูกเรือดูใบรับรองแพทย์ด้วย
 • ผู้ที่ใช้เครื่องสร้างออกซิเจนแบบพกพาสามารถใช้โลชั่นหรือขึ้ผึ้งที่ใช้ได้กับออกซิเจนเท่านั้น
 • ผู้ใช้ซึ่งใบรับรองแพทย์ระบุระยะเวลาการใช้ออกซิเจนจะต้องขอรับแผนการบินและระยะเวลาจากผู้ดำเนินการบิน ผู้ใช้ต้องนำแบตเตอรี่จำนวนเพียงพอที่จะใช้งานตามระยะเวลาที่ใบรับรองแพทย์กำหนดและต้องมีแบตเตอรี่สำรองเผื่อกรณีความล่าช้าที่ไม่ได้คาดไว้ก่อนด้วย
 • ผู้ใช้จะต้องแน่ใจว่าแบตเตอรี่ของเครื่องผลิตออกซิเจนแบบพกพาที่นำติดตัวขึ้นเครื่องบินจะไม่ก่อให้เกิดไฟฟ้าลัดวงจร และต้องหีบห่อในลักษณะที่ป้องกันการเกิดความเสียหาย การป้องกันแบตเตอรี่ไม่ให้เกิดไฟฟ้าลัดวงจรนั้นรวมถึง
  การใช้แบตเตอรี่ที่ออกแบบให้ขั้วอยู่ลึกเข้าไปข้างใน
  การหีบห่อที่ป้องกันไม่ให้ขั้วแบตเตอรี่สัมผัสกับสิ่งต่างๆ ที่เป็นโลหะ (รวมถึงขั้วของแบตเตอรี่ก้อนอื่นๆ ด้วย)

อุปกรณ์ควบคุมแรงดันอากาศอย่างต่อเนื่อง (CPAP/BIPAP)

การพกพาและการใช้ CPAP/BIPAP

ไม่จำเป็นต้องมีการขอใบรับรองแพทย์ก่อนเดินทาง ผู้โดยสารสามารถพกพาและใช้งานอุปกรณ์บนเครื่องบินได้ตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้

 1. อุปกรณ์ต้องมีฉลากรับรองจากผู้ผลิตว่าเป็นไปตามมาตรฐานข้อกำหนดของ FAA สำหรับอุปกรณ์ไฟฟ้าทางการแพทย์แบบพกพาหรือมีจดหมายรับรองมาตรฐานของ FAA จากผู้ผลิต
 2. น้ำหนักและขนาดสูงสุด (กว้าง ยาว สูง) ของอุปกรณ์ที่ผู้โดยสารจะใช้ต้องไม่ใหญ่กว่าสัมภาระที่อนุญาตให้นำขึ้นเครื่องเพื่อไม่ให้กีดขวางทางเดินหรือทางเข้าที่นั่ง
 3. จะต้องใช้อุปกรณ์ ณ บริเวณที่นั่งเท่านั้น โดยไม่วางกีดขวางทางออกปกติหรือทางออกฉุกเฉิน และไม่กีดขวางบริเวณทางเดินผู้โดยสาร และผู้ใช้จะไม่ได้รับอนุญาตให้นั่งที่แถวทางออก

เจ้าหน้าที่เช็คอินจะตรวจสอบอุปกรณ์ว่ามีสภาพตรงตามมาตรฐานที่กำหนดไว้หรือไม่

ข้อกำหนดสำหรับแบตเตอรี่:

คุณต้องตรวจสอบว่าอุปกรณ์ทั้งหมดทำงานโดยแบตเตอรี่และไม่จำเป็นต้องเชื่อมต่อกับเต้าเสียบของเครื่องบิน

หากอุปกรณ์ใช้พลังงานจากแบตเตอรี่ลิเธียมมากกว่า 100 วัตต์ต่อชั่วโมง แต่ไม่เกิน 160 วัตต์ต่อชั่วโมง คุณต้องส่งอีเมลไปที่ contactcentre@etihad.ae 48 ชั่วโมงล่วงหน้าเพื่อขอรับการอนุมัติก่อนออกเดินทาง

คุณต้องนำแบตเตอรี่ที่ชาร์จจนเต็มขึ้นเครื่อง โดยแบตเตอรี่จะต้องเพียงพอต่อการชาร์จอุปกรณ์ได้ไม่น้อยกว่า 150% ของระยะเวลาการบินสูงสุดที่คาดไว้

คุณต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าแบตเตอรี่สำรองอยู่ในสัมภาระที่ถือขึ้นเครื่องเท่านั้น

แบตเตอรี่เหล่านี้ต้องเก็บแยกกันและต้องอยู่ในหีบห่อที่มีลักษณะดังนี้

 • ป้องกันจากความเสียหาย (เช่น เก็บแบตเตอรี่แต่ละอันไว้ในกระเป๋าที่ช่วยป้องกันความเสียหาย)
 • หุ้มฉนวนบริเวณข้อต่อ (เช่น เก็บไว้ในถุงกันกระแทกและ/หรือพันเทปบริเวณขั้วต่อที่โผล่ออกมา)
เมื่อนำอุปกรณ์ไฟฟ้าทางการแพทย์แบบใช้แบตเตอรี่ขึ้นเครื่องบินรวมกับสัมภาระอื่นและไม่ต้องการใช้งานในระหว่างเที่ยวบิน จะต้องถอดแบตเตอรี่ออกจากเครื่องและแยกเก็บไว้ต่างหาก เว้นแต่จะมีอุปกรณ์ป้องกันที่มีประสิทธิภาพสองชั้นเพื่อป้องกันการเปิดใช้งานเองโดยไม่ได้ตั้งใจในระหว่างการเดินทาง

อุปกรณ์การหายใจ และเครื่องช่วยหายใจ

ต้องมีการขอใบรับรองแพทย์ตามระบบ MEDIF ก่อนเดินทาง

หากคุณต้องการใช้อุปกรณ์ดังกล่าวบนเครื่องบิน คุณต้องแจ้งให้เราทราบก่อนที่เที่ยวบินของคุณจะออกเดินทางอย่างน้อย 72 ชั่วโมง

ผู้โดยสารที่ต้องการใช้เครื่องช่วยหายใจจะได้รับการดูแลจากแพทย์หรือพยาบาลผู้เชี่ยวชาญ ความเหมาะสมของพยาบาลหรือแพทย์ที่จะดูแล จะได้รับการประเมินโดยศูนย์การแพทย์ของสายการบินเอทิฮัดตามรายงานทางการแพทย์ที่ได้รับ

ต้องนำเอกสารเป็นลายลักษณ์อักษร (ใบรับรองแพทย์) ที่ลงชื่อโดยแพทย์ที่มีใบอนุญาตมาในวันเดินทางด้วย รายงานกับโต๊ะเช็คอินหนึ่งชั่วโมงก่อนกำหนดการเช็คอินตามตาราง

ใบรับรองแพทย์ต้องระบุดังนี้

 1. ผู้ใช้เครื่องมือมีความสามารถทางกายภาพและการรับรู้ในด้านการมองเห็น ได้ยิน และเข้าใจคำเตือนต่างๆ ทั้งทางเสียงและการสายตา และสามารถดำเนินการตอบสนองได้อย่างเหมาะสมโดยไม่ต้องมีผู้ช่วยเหลือ
 2. ไม่ว่าจะจำเป็นต้องใช้ออกซิเจนเพียงบางช่วงหรือตลอดการเดินทาง
 3. ระบุอัตราการไหลสูงสุดของออกซิเจนต่อความกดอากาศระดับต่างๆ ในห้องโดยสายของเครื่องบินภายใต้สภาพการใช้งานปกติ

การพกพาและการใช้งาน
ผู้โดยสารสามารถพกพาและใช้งานอุปกรณ์บนเครื่องบินได้ตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้

 1. ในการพกพาอุปกรณ์การหายใจและเครื่องช่วยหายใจจะต้องได้รับใบรับรองแพทย์ทางระบบ MEDIF (ใบรับรองแพทย์เอทิฮัด)เป็นการล่วงหน้าก่อนเท่านั้น
 2. เครื่องช่วยหายใจ และอุปกรณ์ควบคุมแรงดันอากาศอย่างต่อเนื่องจะต้องมีฉลากรับรองจากผู้ผลิตว่ามีมาตรฐานตามข้อกำหนดของ FAA สำหรับอุปกรณ์ไฟฟ้าทางการแพทย์แบบพกพา
 3. น้ำหนักและขนาดสูงสุด (กว้าง ยาว สูง) ของอุปกรณ์ที่ผู้โดยสารจะใช้จะต้องมีขนาดเหมาะสมกับการนำเข้าห้องโดยสาร สามารถเก็บไว้ใต้ที่นั่งหรือพื้นที่เก็บของเหนือศีรษะ หรือมีการป้องกันการเคลื่อนที่ไปทางด้านข้างหรือแนวขึ้นลง
 4. จะต้องใช้อุปกรณ์ ณ บริเวณที่นั่งเท่านั้น โดยไม่วางกีดขวางทางออกปกติหรือทางออกฉุกเฉิน และไม่กีดขวางบริเวณทางเดินผู้โดยสาร และผู้ใช้จะไม่ได้รับอนุญาตให้นั่งที่แถวทางออก
 5. ต้องนำแบตเตอรี่จำนวนที่เหมาะสมต่อการใช้งานติดตัวไปด้วย และต้องจัดเก็บแบตเตอรี่สำรองในบรรจุภัณฑ์ที่ตรงตามข้อกำหนดด้านความปลอดภัย
 6. เจ้าหน้าที่เช็คอินจะตรวจสอบอุปกรณ์ว่ามีสภาพตรงตามมาตรฐานที่กำหนดไว้หรือไม่

การฉีดยาฆ่าแมลงบนเครื่องบิน / การใช้ยาฆ่าแมลง

เพื่อประโยชน์ทางด้านสุขภาพและความสะดวกสบาย เครื่องบินของเอทิฮัดทุกลำจะได้รับการฉีดยาฆ่าแมลงอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้สอดคล้องกับข้อกำหนดด้านสุขภาพระหว่างประเทศ ผู้โดยสารควรทราบว่าทุกเที่ยวบินมีการฉีดยาฆ่าแมลง

จุดหมายปลายทางเฉพาะตามรายการด้านล่างนี้ ต้องการให้ทีมงานของเรา ควร ดำเนินการฉีดยาฆ่าแมลงเพิ่มเติม เมื่อห้องโดยสารถูกปิดอย่างแน่นหนาและผู้โดยสารทุกคนอยู่บนเครื่องบิน

 • เซเชลส์

กฎของสหรัฐฯ เกี่ยวกับการไม่เลือกปฏิบัติเกี่ยวกับความทุพพลภาพ

เที่ยวบินของสายการบินเอทิฮัดทุกเที่ยวบินที่เดินทางเข้าออกท่าอากาศยานในสหรัฐฯ ทุกแห่งจะอยู่ภายใต้กฎหมายนี้

คุณสามารถขอดูกฎหมายดังกล่าวฉบับเต็มได้ที่ท่าอากาศยานที่เราให้บริการในสหรัฐฯ

ติดต่อกรมการขนส่งของสหรัฐฯโดยตรงโดยทำตามขั้นตอนดังนี้

 • สำหรับการโทรภายในสหรัฐฯ สามารถโทรศัพท์โดยไม่เสียค่าโทรไปยังสายด่วนบริการผู้เดินทางทางอากาศที่ทุพพลภาพหมายเลข 1-800-778-4838 (Voice)หรือ 1-800-455-9880 (TTY)
 • โดยการโทรไปยังแผนกปกป้องผู้บริโภคทางการบินหมายเลข 202-366-2220 (เสียง) หรือ 202-366-0511 (TTY)
 • โดยการส่งจดหมายไปยังแผนกปกป้องผู้บริโภคทางอากาศ (Air Consumer Protection) C-75 กระทรวงการขนส่งสหรัฐฯ (U.S. Department of Transportation) ที่อยู่ 1200 New Jersey Ave., SE.West Building, Room W96-432 Washington DC 20590
 • ที่เว็บไซต์ของแผนกป้องกันผู้บริโภคทางอากาศ http://www.dot.gov/airconsumer