คืนเงิน

ภาษี

ภาษีผู้โดยสารทางอากาศของสหราชอาณาจักร

ผู้โดยสารชั้นประหยัดอายุ 12 ถึง 15 ปีจะได้รับการยกเว้นภาษีผู้โดยสารทางอากาศ (APD) เมื่อเดินทางจากสหราชอาณาจักร

หากคุณทำการจองใน etihad.com และถูกเรียกเก็บภาษี APD คุณมีสิทธิ์ได้รับเงินคืนเต็มจำนวน หากคุณมีคุณสมบัติตรงตามข้อกำหนดด้านล่าง:

 •  ซื้อเที่ยวบินผ่าน etihad.com
 • ผู้โดยสารมีอายุระหว่าง 12-15 ปี ณ เวลาที่เดินทาง
 • เที่ยวบินเดินทางจากสนามบินในสหราชอาณาจักร
 • ผู้โดยสารเดินทางในชั้นประหยัด 

เพียงแค่ส่ง อีเมลหาเราที่ APDtaxrefund@etihad.ae พร้อมรหัสอ้างอิงการจองหรือหมายเลขบัตรโดยสารและสำเนาหนังสือเดินทางที่ชัดเจน

หมายเหตุ:

 • เราจะคืนเงินภาษี APD ให้คุณในรูปแบบเดียวกับการชำระเงิน
 • สำหรับการซื้อบัตรโดยสารผ่านตัวแทนการเดินทางและเว็บไซต์ของบุคคลที่สาม โปรดติดต่อพวกเขาโดยตรงสำหรับการขอคืนเงิน

ภาษีมัลดีฟส์

ผู้โดยสารที่เดินทางจากสนามบินนานาชาติอิบราฮิมนาเซอร์ (MLE) ของมัลดีฟส์จะถูกเรียกเก็บภาษีต่อไปนี้

ค่าธรรมเนียมการพัฒนาสนามบิน H9)

 • ผู้ที่ไม่ได้ถือสัญชาติมัลดีฟส์ - 25 ดอลลาร์สหรัฐ
 • ผู้ถือสัญชาติมัลดีฟส์ - 12 ดอลลาร์สหรัฐ

ค่าธรรมเนียมสนามบินมัลดีฟส์ (BQ)

 • ผู้ที่ไม่ได้ถือสัญชาติมัลดีฟส์ - 25 ดอลลาร์สหรัฐ
 • ผู้ถือสัญชาติมัลดีฟส์ - 12 ดอลลาร์สหรัฐ

หากคุณเป็นผู้ถือสัญชาติมัลดีฟส์ / ถือหนังสือเดินทางมัลดีฟส์ และชำระเงินเต็มจำนวน 25 ดอลลาร์สหรัฐ คุณมีสิทธิ์ยื่นขอเงินภาษีส่วนต่างคืน (13 ดอลลาร์สหรัฐ)

เพียงแค่ส่งอีเมลหาเราที่ APDtaxrefund@etihad.ae พร้อมรหัสอ้างอิงการจองหรือหมายเลขบัตรโดยสารและสำเนาหนังสือเดินทางที่ชัดเจน

ฟิลิปปินส์

คุณอาจสังเกตเห็นว่าผู้โดยสารที่จองเที่ยวบินไปยังฟิลิปปินส์ในเว็บไซต์ของเราจะถูกเรียกเก็บค่าบริการผู้โดยสาร  อย่างไรก็ตาม หากคุณมีเอกสารที่ถูกต้องตามรายการด้านล่างนี้ คุณมีสิทธิ์ได้รับเงินคืนเต็มจำนวน

1.  หนังสือรับรองการจ้างงานในต่างประเทศ (OEC): เอกสารที่ออกโดย POEA เพื่อรับรองว่าผู้ถือเป็นแรงงานชาวฟิลิปปินส์ในต่างประเทศที่ถูกต้องตามกฎหมายได้รับการยกเว้นค่าบริการผู้โดยสารตามที่กำหนดไว้ในข้อ I มาตรา 7

2. Balik Manggagawa: สำเนาเอกสารอย่างน้อยหนึ่งชุดดังต่อไปนี้ - วีซ่าทำงานที่ถูกต้อง / ใบอนุญาตทำงาน สัญญาจ้างงานที่ถูกต้อง หนังสือรับรองการจ้างงานปัจจุบัน หมายเลขรหัสบริษัทที่ถูกต้อง สลิปเงินเดือนล่าสุด

3. หนังสือรับรองการยกเว้น MIAA: เอกสารที่ออกโดย MIAA เพื่อรับรองผู้ถือว่าเป็นผู้โดยสารที่ได้รับการยกเว้นอย่างถูกต้องตามกฎหมายภายใต้ MIAA Administrative Order No. 01 Series of 2000

หากต้องการขอเงินคืน เพียงส่งอีเมลถึงเราที่  APDtaxrefund@etihad.ae พร้อมหมายเลขอ้างอิงการจองหรือหมายเลขบัตรโดยสาร รายละเอียดการติดต่อ (มือถือและที่อยู่อีเมล) พร้อมกับสำเนาเอกสารอย่างใดอย่างหนึ่งที่ระบุไว้ข้างต้น

ภาษีสินค้าและบริการของอินเดีย

ภาษีสินค้าและบริการของอินเดีย (K3) จะได้รับการคืนเงิน หากการขอคืนเงินค่าบัตรโดยสารดำเนินการภายในวันสุดท้ายของปีการเงินนั้น ปีการเงินเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 เมษายนเป็นต้นไปของปีนั้นๆ จนถึงวันที่ 31 มีนาคมของปีถัดไป การคืนเงินจะสิ้นสุดในวันที่ 31 สิงหาคมของปีเดียวกันกับปีการเงินที่สิ้นสุดในเดือนมีนาคม กฎนี้บังคับใช้กับการคืนเงินโดยไม่สมัครใจและการคืนเงินไปยัง Travel Bank เช่นกัน

ตัวอย่างเช่น สำหรับบัตรโดยสารที่ออกในระหว่างปีการเงิน 1 เมษายน 2019 - 31 มีนาคม 2020 จะอนุญาตให้คืนภาษี K3 ได้จนถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2020 หลังจากวันที่นี้แล้ว ระบบจะคง K3 ไว้ในขณะที่ดำเนินการคืนเงิน

 

 ประเทศ  รหัสภาษี  ชื่อภาษี  หมายเหตุ
 อียิปต์  XL  อากรแสตมป์  ไม่สามารถคืนเงินได้หลังจากออกบัตรโดยสารแล้ว
 ซาอุดีอาระเบีย  E3  ค่ารักษาความปลอดภัยสำหรับการเดินทางระหว่างประเทศ  ไม่สามารถคืนเงินได้ หลังจากออกบัตรโดยสารแล้ว
 ฟิลิปปินส์  PH  ภาษีการเดินทาง  ไม่สามารถคืนเงินได้ หลังวันที่ออกบัตรโดยสาร 30 วัน
 US  XF   ค่าธรรมเนียมสิ่งอำนวยความสะดวกผู้โดยสารสหรัฐอเมริกา  ไม่สามารถคืนเงินได้ สำหรับค่าโดยสารที่ไม่สามารถคืนเงินได้ 
 เลบานอน  YL  ค่าธรรมเนียมการออกบัตรโดยสาร  ไม่สามารถขอคืนเงินได้ 
 อินเดีย   N7  Kerala Flood Cess  ไม่สามารถคืนเงินได้หลังจากออกบัตรโดยสารแล้ว


โปรดทราบ:

 • การคืนเงินจะคืนผ่านวิธีการชำระเงินเดิมของคุณ
 • หากคุณซื้อบัตรโดยสารผ่านตัวแทนการท่องเที่ยวหรือเว็บไซต์ของบุคคลที่สาม โปรดติดต่อตัวแทนดังกล่าวโดยตรงเพื่อขอเงินคืน