การเดินทางด้วยเครื่องบินในระหว่างตั้งครรภ์

หากคุณวางแผนที่จะเดินทางด้วยเครื่องบินในระหว่างตั้งครรภ์ คุณอาจมีข้อสงสัยบางอย่างเกี่ยวกับความปลอดภัยในการเดินทางของคุณ นี่คือข้อมูลทุกอย่างที่คุณจำเป็นต้องทราบเกี่ยวกับการเดินทางด้วยเครื่องบินสำหรับผู้ที่กำลังจะเป็นคุณแม่

ฉันต้องมีใบรับรองแพทย์หรือไม่

ในช่วง 28 สัปดาห์แรกของการตั้งครรภ์ คุณไม่จำเป็นต้องมีใบรับรองแพทย์ในการเดินทางด้วยเครื่องบิน แต่เราแนะนำให้คุณพูดคุยกับแพทย์ของคุณเพื่อรับคำแนะนำก่อนเดินทาง หากสภาวะการตั้งครรภ์ของคุณมีปัจจัยเสี่ยงเพิ่มเติม โปรดกรอกแบบฟอร์ม MEDIF

การตั้งครรภ์ทารกคนเดียว

 • ตั้งแต่สัปดาห์ที่ 29 ถึง 36 คุณจะต้องมีใบรับรองแพทย์เพื่อเดินทางด้วยเครื่องบิน ซึ่งคุณจะต้องแสดงเอกสารดังกล่าวเมื่อเช็คอินที่สนามบิน
 • เมื่อครรภ์ของคุณมีอายุถึงสัปดาห์ที่ 37 คุณจะไม่ได้รับอนุญาตให้เดินทาง
   

การตั้งครรภ์ทารกหลายคน

 • ตั้งแต่สัปดาห์ที่ 29 ถึง 32 คุณจะต้องมีใบรับรองแพทย์เพื่อเดินทางด้วยเครื่องบิน ซึ่งคุณจะต้องแสดงเอกสารดังกล่าวเมื่อเช็คอินที่สนามบิน
 • เมื่อครรภ์ของคุณมีอายุถึงสัปดาห์ที่ 33 คุณจะไม่ได้รับอนุญาตให้เดินทาง

ใบรับรองแพทย์

คุณอาจจำเป็นต้องใช้ใบรับรองแพทย์ย์ก่อนที่คุณจะออกเดินทาง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับระยะการตั้งครรภ์ของคุณ

เพื่อให้สะดวกขึ้น เราได้สร้างใบรับรองที่คุณสามารถพิมพ์และนำส่งแพทย์หรือพยาบาลผดุงครรภ์ของคุณได้โดยตรง

ใบรับรองแพทย์ต้นฉบับต้อง:

 • นำมาแสดงเมื่อคุณเช็คอินที่สนามบิน
 • ระบุว่าคุณแข็งแรงพอที่จะเดินทางด้วยเครื่องบินได้
 • ระบุจำนวนสัปดาห์ของอายุครรภ์และวันที่คาดว่าจะคลอด (EDD)
 • ยืนยันว่าการตั้งครรภ์เป็นแบบทารกคนเดียวหรือหลายคน
 • ได้รับการออกและลงนามโดยแพทย์หรือพยาบาลผดุงครรภ์ของคุณ โดยประเมินแล้วว่าอายุครรภ์อยู่ในช่วงที่สามารถเดินทางได้
 • ออกให้โดยคลินิกหรือโรงพยาบาล โดยที่เอกสารมีหัวกระดาษหรือการประทับตราระบุไว้
 • มีอายุ 3 สัปดาห์นับตั้งแต่วันที่ออก
 • เขียนเป็นภาษาอังกฤษหรือภาษาอาหรับอย่างชัดเจน (สามารถใช้ภาษาอื่นๆ ได้แต่ต้องให้เจ้าหน้าที่เช็คอินของสายการบินเอทิฮัดตรวจสอบก่อน)
   

คุณจำเป็นต้องใช้ใบรับรองแค่เพียงใบเดียวสำหรับการเดินทางนั้น ตราบใดที่คุณมีคุณสมบัติทั้งหมดถูกต้องตามเกณฑ์

คำแนะนำของเรา

 • พูดคุยกับแพทย์ของคุณก่อนที่คุณจะวางแผนการเดินทางใดๆ
 • เราขอแนะนำให้คุณปรึกษาแพทย์เกี่ยวกับความเสี่ยงของโรคหลอดเลือด (DVT) ก่อนเดินทาง
 • ก่อนที่จะเดินทาง คุณควรขอที่นั่งใกล้กับห้องน้ำ
 • ในขณะที่คุณเดินทาง โปรดใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษ หากคุณต้องยกสัมภาระหนักหรือกระเป๋าเดินทาง
 • สวมถุงน่องเพื่อป้องกันเส้นเลือดขอดและยกเท้าขึ้นลงระหว่างเที่ยวบิน
 • เมื่อคุณคลอดบุตรแล้ว เราขอแนะนำให้คุณหลีกเลี่ยงการเดินทางด้วยเครื่องบินเป็นเวลาเจ็ดวัน
 • หากการเดินทางของคุณพ่วงกับสายการบินอื่นด้วย อย่าลืมติดต่อสายการบินเหล่านั้นเพื่อตรวจสอบว่าคุณต้องการเอกสารอื่นในการเดินทางหรือไม่ อย่าลืมถามเกี่ยวกับการมีผลใช้งานของใบรับรองแพทย์ เนื่องจากบางสายการบินอาจมีกฎระเบียบที่แตกต่างกันเกี่ยวกับวันหมดอายุของใบรับรองแพทย์