บทนำ

การรับประกันราคาที่ดีที่สุดของสายการบินเอทิฮัด คือ การรับประกันว่าคุณจะไม่พบการเสนอราคาในเว็บไซต์อื่นที่ถูกกว่าราคาที่คุณได้จ่ายไปเมื่อจองกับสายการบินเอทิฮัดผ่านเว็บไซต์ www.etihadairways.com และในกรณีที่คุณพบเว็บไซต์เช่นว่านั้น เราจะคืนส่วนต่างให้แก่คุณ

การเคลมจะทำได้ในกรณีที่ราคาของเอทิฮัดในเว็บไซต์อื่น - ซึ่งรวมถึงภาษี ค่าธรรมเนียม และเงินเพิ่มอื่นๆ แล้วต่ำกว่าราคาที่คุณได้จ่ายบน etihad.com โดยจะต้องมากกว่า 15 ดอลลาร์สหรัฐฯ เว็บไซต์อื่นที่นำอัตราค่าโดยสารมาเปรียบเทียบกันนั้นต้องอนุญาตให้คุณชำระเงินสำหรับการจองในสกุลเงินเดียวกัน การเปรียบเทียบราคาจะสามารถใช้ได้ในกรณีที่เว็บไซต์ทั้งสองมีองค์ประกอบที่ตรงกัน ดังนี้:

         • เมืองต้นทางและเมืองปลายทาง
         • วันที่เดินทาง
         • ชั้นการเดินทาง
         • จำนวนผู้โดยสาร
         • กฎเกี่ยวกับค่าโดยสาร

ดังนั้น เมื่อใดก็ตามที่คุณเห็นสัญลักษณ์รับประกันราคาที่ดีที่สุด คุณสามารถมั่นใจได้เลยว่าคุณได้ชำระค่าโดยสารในอัตราที่ถูกที่สุดในการจองทางออนไลน์สำหรับเที่ยวบินนั้น เป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไข

ฉันจะทำการเคลมได้อย่างไร

• คุณสามารถทำการขอรับเงินค่าส่วนต่างคืนได้โดย กรอกแบบฟอร์มทางออนไลน์ ในวันที่ทำการซื้อ โดยต้องกระทำก่อนเวลาเที่ยงคืนของประเทศที่ออกเดินทาง

• คุณอาจจะต้องให้ชื่อเว็บไซต์บุคคลที่สามที่คุณพบว่าเสนอราคาที่ถูกกว่า พร้อมภาพประกอบ หรือพิมพ์หน้าการยืนยันการจองก่อนจ่ายเงินที่แสดงราคาทั้งหมด ซึ่งรวมภาษี ค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายพิเศษ

แบบฟอร์มในการเคลม

https://www2.dev.etihadairways.com/Documents/Etihad%20Holidays/Beach_2_Fat.jpg

• คุณสามารถรขอรับเงินค่าส่วนต่างคืนได้โดย กรอกแบบฟอร์มทางออนไลน์ ในวันที่ทำการซื้อ โดยต้องกระทำก่อนเวลาเที่ยงคืนของประเทศที่ออกเดินทาง

• คุณอาจจะต้องให้ชื่อเว็บไซต์บุคคลที่สามที่คุณพบว่าเสนอราคาที่ถูกกว่า พร้อมภาพประกอบ หรือพิมพ์หน้าการยืนยันการจองก่อนจ่ายเงินที่แสดงราคาทั้งหมด ซึ่งรวมภาษี ค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายพิเศษ

รายละเอียดผู้โดยสาร

โปรดให้ข้อมูลสำหรับผู้เดินทางหลัก

กำหนดการเดินทาง

โปรดให้ข้อมูลการจองเที่ยวบินทั้งหมด

EY
ข้อมูลการเปรียบเทียบราคา

โปรดให้ข้อมูลในรายละเอียดเกี่ยวกับเว็บไซต์ที่คุณพบราคาค่าโดยสารที่ต่ำกว่า

เวลาของราคาค่าโดยสารที่เสนอ (ชั่วโมง-นาที) *
 - 

(เช่น ภาพหน้าจอของเว็บไซต์)

เงื่อนไขและข้อกำหนด

 นโยบายเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว *

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

• การรับประกันราคาที่ดีที่สุดของเราใช้กับทุกเที่ยวบินที่ดำเนินการโดยสารการบินเอทิฮัดแต่เพียงผู้เดียว (ไม่ใช่เที่ยวบินร่วม) ซึ่งชำระเงินโดยบัตรเครดิตที่ www.etihadairways.com หรือในเว็บไซต์ที่มีเครื่องหมายการรับประกันราคาปรากฏ ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “ราคาที่ซื้อในเอทิฮัด”
• การรับประกันราคาที่ดีที่สุดของเรารวมทั้งเที่ยวบินขาเดียว และเที่ยวบินแบบไปกลับ
• คุณสามารถเปรียบเทียบราคาที่ซื้อในเอทิฮัดกับราคาของเอทิฮัดที่จำหน่ายโดยบุคคลภายนอกในการเดินทางแบบเดียวกัน – เที่ยวบิน วันที่ ชั้นโดยสาร จำนวนผู้โดยสาร และกฎระเบียบของอัตราค่าโดยสาร  ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “ราคาของบุคคลภายนอก” • ราคาของบุคคลภายนอกนี้ต้องมีเพื่อจองและซื้อทางออนไลน์ในสกุลเงินเดียวกับราคาซื้อในราคาที่ซื้อในเอทิฮัด และเป็นราคาที่รวมภาษี ค่าธรรมเนียม ค่าบริการพิเศษ และค่าธรรมเนียมที่ใช้กับราคาที่ซื้อในเอทิฮัด
• เมื่อมีการจองเที่ยวบินที่มีเที่ยวบินร่วมรวมอยู่ด้วย เที่ยวบินเหล่านี้เป็นเที่ยวบินที่ให้บริการโดยผู้ให้บริการอื่นผ่านสายการบินเอทิฮัด หรือจำหน่ายโดยสายการบินเอทิฮัดผ่านผู้ให้บริการอื่น
• เมื่อมีการเสนอราคาโดยบุคคลอื่นนอกโดเมนสาธารณะ หรือเป็นอัตราค่าโดยสารอัตราพิเศษ เช่น (แต่ไม่จำกัดเฉพาะ) ราคาพนักงาน ข้อเสนอสำหรับผู้ใช้เฉพาะกลุ่ม ราคาโปรโมชั่นของบุคคลภายนอก ราคาส่วนลดสำหรับบริษัท ผู้สูงอายุ บริษัทในเครือ ตัวแทนแบบไม่เปิดเผยชื่อ ผู้รวบรวม ราคาสำหรับการเยี่ยมครอบครัวหรือญาติ ราคาส่งและราคากลุ่ม
• เมื่อราคาที่ซื้อในเอทิฮัด หรือราคาของบุคคลภายนอกได้รับส่วนลดโดยการใช้ไมล์สะสม หรือคะแนน หรือคูปอง หรือข้อเสนอ หรือส่วนลดอื่นๆ
• เมื่อราคาที่ซื้อในเอทิฮัด หรือราคาของบุคคลภายนอกเป็นส่วนหนึ่งของเเพคเกจท่องเที่ยวซึ่งมีเที่ยวบินรวมอยู่ด้วย
• เมื่อคุณดำเนินการขอคืนเงิน หรือยกเลิกส่วนใดส่วนหนึ่งของกำหนดการเดินทาง หรือทำการเปลี่ยนแปลงใดๆ เกี่ยวกับราคาที่ซื้อจากเอทิฮัด
• เมื่อราคาของบุคคลภายนอกเป็นผลมาจากข้อผิดพลาดของแคชเกี่ยวกับสินค้าคงเหลือหรือการให้ราคาบนเว็บไซต์ของบุคคลภายนอก
• เมื่อประเทศที่ออกเดินทางโดยใช้ราคาที่ซื้อในเอทิฮัดไม่มีข้อเสนอการรับประกันราคที่ดีที่สุด
• ทำการเคลมได้โดยกรอกแบบฟอร์มการเคลมทางออนไลน์และแนบเอกสารประกอบของคุณ (ตามรายละเอียดด้านล่าง)   • เอกสารประกอบได้แก่ที่อยู่เว็บไซต์ที่พบราคาของบุคคลภายนอก ภาพถ่าย หรือหน้าการยืนยันการจองก่อนจ่ายเงินที่แสดงราคาทั้งหมด ซึ่งรวมภาษี ค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายพิเศษ เอทิฮัดมีสิทธิในการตัดสินใจอย่างอิสระเกี่ยวกับข้อกฎหมายในเรื่องการเคลมก่อนที่จะดำเนินการคืนเงินให้ • ต้องส่งแบบฟอร์มการเคลมทั้งหมดก่อนเที่ยงคืนของวันที่ทำการซื้อในราคาเอทิฮัด โดยใช้โซนเวลาของประเทศที่เดินทางออก ไม่รับแบบฟอร์มที่ไม่สมบูรณ์ หรือส่งล่าช้า
• เราต้องสามารถตรวจสอบได้ว่า ราคาของบุคคลที่สามที่คุณพบนั้นต่ำกว่าราคาที่ซื้อในเอทิฮัด 15 ดอลลาร์สหรัฐฯ และราคาดังกล่าวไม่มีปรากฏอยู่ใน etihadairways.com
• เราจะตรวจสอบว่า ราคาของบุคคลที่สามนั้น เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดเเละเงื่อนไข และคุณจะได้รับการแจ้งว่าคุณเป็นผู้มีสิทธิทำการเคลมได้หรือไม่ผ่านทางอีเมลภายใน 5 วันทำการหลังจากที่ได้ส่งเรื่องเคลม
• การตัดสินของเอทิฮัดเกี่ยวกับการเคลมของคุณนั้นผูกพันและเป็นที่สุด เราจะไม่เกี่ยวข้องใดๆ สำหรับการติดต่อภายหลังจากนั้น
• เมื่อได้รับการแจ้งว่าคุณเป็นผู้สิทธิได้รับการคืนเงิน เราจะคืนเงินส่วนต่างของราคาของบุุคคลภายนอกและราคาที่ซื้อในเอทิฮัดภายใน 30 วันปฏิทิน   • เงินคืนของคุณจะเครดิตคืนไปยังบัตรเครดิตที่คุณใช้ในการจองราคาที่ซื้อในเอทิฮัด • หากคุณรยกเลิก (บางส่วนหรือทั้งหมด) ในการจองเที่ยวบินที่เราได้ทำการคืนเงินกรณีการรับประกันราคาที่ดีที่สุดไปแล้ว เราจะคืนเงินให้แก่คุณเป็นจำนวนเงินที่คุณชำระค่าบัตรโดยสารเดิมหักด้วยเงินคืนกรณีการรับประกันราคาที่ดีที่สุด และค่าธรรมเนียมการยกเลิก • การคืนเงินบัตรโดยสารที่ซื้่อในราคาที่ซื้อในเอทิฮัดอยู่ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ใช้บังคับในประเทศที่ออกเดินทาง
• การตีความข้อกำหนดและเงื่อนไขของสายการบินเอทิฮัดนี้ถือเป็นที่สุด
• เราขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกโปรโมชั่นนี้ หรือแก้ไขข้อกำหนดและเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า