ที่นั่งที่คุณต้องการ

ทำให้ มั่นใจได้ว่าคุณจะได้รับความสะดวกสบายจากที่นั่งบนเครื่องที่คุณต้องการในชั้นประหยัด

หากคุณเดินทางด้วยตั๋วโดยสารแบบ Economy Deal, Saver หรือ Classic คุณสามารถจองที่นั่งล่วงหน้าได้โดยมีค่าธรรมเนียม

รับประกันกันที่นั่งแบบที่ถูกใจคุณ ไม่ว่าจะเป็นริมหน้าต่าง ริมทางเดิน หรือนั่งด้วยกันในแถวเดียว คุณสามารถจองที่นั่งชั้นประหยัดทั่วไปได้ 30 ชั่วโมงก่อนเวลาออกเดินทาง

ผู้โดยสารชั้นประหยัดทุกท่านสามารถเลือกที่นั่งมาตรฐานว่างได้ฟรีภายใน 30 ชั่วโมงก่อนเวลาออกเดินทาง หากไม่เลือก ระบบจะจัดสรรที่นั่งให้คุณโดยอัตโนมัติ

วิธีการจอง

เมื่อจองเที่ยวบินใหม่ผ่านเว็บไซต์ etihad.com คุณสามารถเลือกที่นั่งชั้นประหยัดทั่วไปได้จากแผนผังที่นั่ง

หากคุณจองเรียบร้อยแล้ว คุณสามารถจองตัวเลือกที่นั่งชั้นประหยัดทั่วไปโดยมีค่าธรรมเนียมเล็กน้อยได้ในหน้าจัดการการจองของฉัน

จัดการการจองของฉัน ►

คุณสามารถเลือกที่นั่งชั้นประหยัดทั่วไปได้อย่างง่ายดายเมื่อคุณเช็คอินออนไลน์ สามารถเช็คอินออนไลน์ได้ใน 30 ชั่วโมงก่อนเวลาออกเดินทาง โดยผู้โดยสารชั้นประหยัดทุกท่านสามารถเลือกที่นั่งชั้นประหยัดทั่วไปที่ยังว่างอยู่ได้ฟรี หากไม่เลือก ระบบจะจัดสรรที่นั่งให้คุณโดยอัตโนมัติ

เช็คอินออนไลน์  ►

นอกจากนี้ คุณสามารถติดต่อเรา เพื่อขอเลือกที่นั่งชั้นประหยัดทั่วไปได้

สะดวกสบายกว่าบนที่นั่งชั้นประหยัดทั่วไป

ดู

เราอยากให้คุณได้รับความสะดวกสบายบนเครื่องและได้เลือกที่นั่งที่คุณชอบ เราจะแสดงที่นั่งว่างให้คุณดูเสมอ ซึ่งคุณจะสามารถชำระเงินเพื่อเลือกที่นั่งได้ก่อนเที่ยวบินออกเดินทาง 30 ชั่วโมง และภายใน 30 ชั่วโมง คุณจะเลือกที่นั่งที่ยังว่างอยู่ได้ฟรี หรือเราจะเป็นฝ่ายจัดสรรที่นั่งให้คุณโดยอัตโนมัติ

แต่เป็นไปได้ว่ายิ่งใกล้เวลาเดินทางมากเท่าไหร่ ที่นั่งก็จะมีให้เลือกน้อยลง เนื่องจากผู้โดยสารท่านอื่นๆ จะเลือกจองที่นั่งไปก่อนแล้ว

จองเที่ยวบินชั้นประหยัดและเลือกประเภทที่นั่งที่คุณต้องการ:

  • ชั้นประหยัดแบบมีพื้นที่ด้านหน้ากว้างพิเศษ: มีที่นั่งแบบมีที่วางขากว้างเป็นพิเศษ โดยมีค่าธรรมเนียม
  • ที่นั่งแบบมีที่นั่งว่างด้านข้าง: ประมูลที่นั่งด้านข้างหนึ่ง สอง หรือสามที่ที่อยู่ถัดจากที่นั่งของคุณ
  • มาตรฐาน: มีตัวเลือกที่นั่งรอให้คุณจองก่อนออกเดินทางโดยมีค่าธรรมเนียม

และแม้ว่าคุณจะไม่ได้เลือกที่นั่งไว้ล่วงหน้า เราจะพยายามจัดให้ครอบครัวหรือผู้ที่จองเป็นกลุ่มได้นั่งด้วยกัน แต่ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับว่าเที่ยวบินของเราจะเต็มหรือไม่

การจองที่นั่งล่วงหน้าเป็นการรับประกันว่าฉันจะได้ที่นั่งที่เลือกไว้แน่นอนใช่หรือไม่

ส่วนใหญ่แล้วคุณจะได้ที่นั่งที่จองเอาไว้ อย่างไรก็ตาม การเปลี่ยนแปลงด้านการดำเนินการแบบฉับพลันอาจส่งผลต่อการจัดสรรที่นั่งได้ หากเหตุการณ์เช่นนั้นเกิดขึ้น เราจะพยายามเลือกที่นั่งที่เหมือนหรือใกล้เคียงกับที่นั่งที่คุณเลือกไว้มากที่สุด

ฉันจะได้รับเงินคืนหรือไม่ หากไม่ได้ที่นั่งที่จองไว้

หากคุณจองที่นั่งชั้นประหยัดแบบมีพื้นที่ด้านหน้ากว้างพิเศษหรือที่นั่งชั้นประหยัดทั่วไปไว้ และไม่ได้รับที่นั่งตามนั้นบนเครื่อง คุณมีสิทธิ์ขอรับเงินคืนแบบเต็มจำนวน

หากคุณจองที่นั่งในตำแหน่งใดตำแหน่งหนึ่ง (เช่น ริมหน้าต่าง ตรงกลาง หรือริมทางเดิน) แล้วไม่ได้รับที่นั่งตามตำแหน่งนั้น คุณมีสิทธิ์ขอรับเงินคืนแบบเต็มจำนวน

คุณจะไม่มีสิทธิ์ขอรับเงินคืนในกรณีต่อไปนี้

  • หากคุณได้รับจัดสรรที่นั่งประเภทเดียวกัน แต่อยู่ในแถวอื่น (เช่น คุณจองที่นั่งชั้นประหยัดทั่วไปริมหน้าต่างในแถวหนึ่ง เช่น 12A แต่คุณได้ที่นั่งชั้นประหยัดทั่วไปริมหน้าต่างในอีกแถวหนึ่ง เช่น 14A)
  • หากคุณอัพเกรดที่นั่งเป็นอีกระดับหนึ่ง (เช่น หากก่อนหน้านี้คุณชำระเงินเพื่อเลือกที่นั่ง แต่จากนั้นคุณเลือกที่จะอัพเกรดที่นั่งด้วยตนเองหรือยอมรับการอัพเกรด)
  • หากคุณเลือกที่นั่งประเภทหนึ่งแล้วอัพเกรดเป็นที่นั่งว่างด้านข้าง ค่าธรรมเนียมที่ชำระไปก่อนหน้าจะไม่สามารถคืนเงินได้
  • หากคุณเปลี่ยนแปลงแผนการเดินทางหลังจากที่ซื้อที่นั่งไปแล้ว หรือหากแผนการเดินทางของคุณถูกเปลี่ยนโดยสายการบินอื่น

ทางเลืิอกเพิ่มเติมเพื่อการเดินทางที่สะดวกสบายยิ่งขึ้นของคุณ