บริการคนขับรถของเอทิฮัด

หากคุณเดินทางในชั้นหนึ่งหรือชั้นธุรกิจ คุณอาจมีสิทธิ์ได้รับบริการคนขับรถของเอทิฮัดของเราฟรีสำหรับการเดินทางไปและจากท่าอากาศยานภายในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์

จองบริการคนขับรถของเอทิฮัด

การรับส่งที่ท่าอากาศยาน

ไม่สำคัญว่าคุณจะเดินทางในชั้นโดยสารใด รับบริการรับส่งแสนสะดวกสบาย ณ ท่าอากาศยานทั่วโลกของเราโดย Conxxe ซึ่งเป็นพันธมิตรที่เราไว้วางใจ

จองบริการรับส่งที่ท่าอากาศยาน