ดูทางเลือกอัตราค่าโดยสาร

ตารางภาพรวม Fare choice สำหรับชั้นประหยัด
ประเภทค่าโดยสารDealSaverClassicFlexGuest Seat

ชั้นบัตรโดยสาร

T, EU, VL, Q, M, KH, B, YN
ค่าโดยสารพื้นฐานYBYSYVYFGY
ไมล์สะสมที่ได้รับไมล์สะสม 25% สำหรับ Etihad Guest Milesไมล์สะสม 50% สำหรับ Etihad Guest Milesไมล์สะสม 75% สำหรับ Etihad Guest Milesไมล์สะสม 100% สำหรับ Etihad Guest Miles0%
กระเป๋าถือกระเป๋าหนึ่งใบ น้ำหนักไม่เกิน 7 กก.กระเป๋าหนึ่งใบ น้ำหนักไม่เกิน 7 กก.กระเป๋าหนึ่งใบ น้ำหนักไม่เกิน 7 กก.กระเป๋าหนึ่งใบ น้ำหนักไม่เกิน 7 กก.กระเป๋าหนึ่งใบ น้ำหนักไม่เกิน 7 กก.
การเปลี่ยนวันเดินทาง**มีค่าธรรมเนียมมีค่าธรรมเนียมมีค่าธรรมเนียมฟรี100 ดีแรห์มสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ต่อคน****
การคืนเงิน**
ไม่มีไม่มีมีค่าธรรมเนียมฟรี
10% ของอัตราค่าโดยสารทั้งหมดในคะแนนไมล์****
การเปลี่ยนวันที่หลังจากไม่มาปรากฏตัวเพื่อการเดินทาง***มีค่าธรรมเนียมมีค่าธรรมเนียมมีค่าธรรมเนียมมีค่าธรรมเนียมไม่มี
การขอเงินคืนหลังจากไม่มาปรากฏตัวเพื่อการเดินทาง***มีค่าธรรมเนียมมีค่าธรรมเนียมมีค่าธรรมเนียมมีค่าธรรมเนียมไม่มี
สิทธิพิเศษในการอัปเกรดไม่มีมีมีมีไม่มี
สิทธิการเช็คอินก่อน*****ไม่มีไม่มีไม่มีมีขึ้นอยู่กับชั้นของสถานะ
ตารางภาพรวม Fare choice ชั้นธุรกิจ
ประเภทค่าโดยสารSaverClassicFlexที่นั่งผู้โดยสาร

ชั้นบัตรโดยสาร

ZWD,C,JI
ค่าโดยสารพื้นฐานJBJSJFGJ
ไมล์สะสมที่ได้รับไมล์สะสมสำหรับผู้โดยสารของเอทิฮัด 115%ไมล์สะสมสำหรับผู้โดยสารของเอทิฮัด 130%

ไมล์สะสมสำหรับผู้โดยสารของเอทิฮัด 175% (D,C)

ไมล์สะสมสำหรับผู้โดยสารของเอทิฮัด 200% (J)

ไมล์สะสมสำหรับผู้โดยสารของเอทิฮัด 0%
กระเป๋าถือกระเป๋าสองใบ น้ำหนักไม่เกิน 12 กก.กระเป๋าสองใบ น้ำหนักไม่เกิน 12 กก.กระเป๋าสองใบ น้ำหนักไม่เกิน 12 กก.กระเป๋าสองใบ น้ำหนักไม่เกิน 12 กก.
การเปลี่ยนวันเดินทาง**มีค่าธรรมเนียมมีค่าธรรมเนียมฟรี100 ดีแรห์มสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ต่อคน****
การขอเงินคืน**

ไม่มี/มี ค่าธรรมเนียม******

มีค่าธรรมเนียมฟรี10% ของอัตราค่าโดยสารทั้งหมดในคะแนนไมล์****
การเปลี่ยนวันที่หลังจากไม่มาปรากฏตัวเพื่อการเดินทาง***
มีค่าธรรมเนียม
มีค่าธรรมเนียม
มีค่าธรรมเนียม
ไม่มี
การขอเงินคืนหลังจากไม่มาปรากฏตัวเพื่อการเดินทาง***มีค่าธรรมเนียมมีค่าธรรมเนียมมีค่าธรรมเนียมไม่มี
สิทธิพิเศษในการอัปเกรดไม่มีมีมีไม่มี
สิทธิการเช็คอินก่อน *****มีมีมีมี
สิทธิการใช้บริการห้องรับรองผู้โดยสารมีมีมีมี
คนขับรถไม่มีสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์เท่านั้นสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์เท่านั้นไม่มี
ตารางภาพรวม Fare choice สำหรับชั้นหนึ่ง
ประเภทค่าโดยสาร Firstที่นั่งผู้โดยสาร

ชั้นบัตรโดยสาร

R, A, FO
ค่าโดยสารพื้นฐานFIGF
ไมล์สะสมที่ได้รับ

ไมล์สะสมสำหรับผู้โดยสารของเอทิฮัด 250% (R,A)

ไมล์สะสมสำหรับผู้โดยสารของเอทิฮัด 275% (F)

0%
กระเป๋าถือกระเป๋าสองใบ น้ำหนักไม่เกิน 12 กก.กระเป๋าสองใบ น้ำหนักไม่เกิน 12 กก.
การเปลี่ยนวันเดินทาง**ฟรี100 ดีแรห์มสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ต่อคน****
การคืนเงิน**ฟรี10% ของอัตราค่าโดยสารทั้งหมดในคะแนนไมล์****
การเปลี่ยนวันที่หลังจากไม่มาปรากฏตัวเพื่อการเดินทาง***มีค่าธรรมเนียมไม่มี
การคืนเงินหลังจากไม่มาปรากฏตัวเพื่อการเดินทาง***มีค่าธรรมเนียมไม่มี
สิทธิการเช็คอินก่อน *****มีมี
สิทธิการใช้บริการห้องรับรองผู้โดยสารมีมี
คนขับรถสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์เท่านั้นไม่มี
ประเภทค่าโดยสารเดอะ เรสซิเดนซ์

ชั้นบัตรโดยสาร

P
ค่าโดยสารพื้นฐานTR
ไมล์สะสมที่ได้รับ400% ของไมล์สะสมสำหรับผู้โดยสารของเอทิฮัด
กระเป๋าถือขึ้นเครื่องกระเป๋าสองใบ น้ำหนักไม่เกิน 12 กก.
การเปลี่ยนวันเดินทาง**ฟรี
การคืนเงิน**มีค่าธรรมเนียม
การเปลี่ยนวันเดินทางหลังจาก ไม่มาแสดงตัวในการเดินทางขาออก***มีค่าธรรมเนียม
การคืนเงินหลังจากไม่มาแสดงตัว ในการเดินทางขาออก***มีค่าธรรมเนียม
สิทธิการเช็คอินก่อน *****มี
สิทธิการใช้บริการห้องรับรองผู้โดยสารมี
คนขับรถมี

หมายเหตุ

ที่นั่งผู้โดยสาร: สามารถซื้อได้โดยใช้โปรแกรมสะสมไมล์เอทิฮัดเกสท์ มีไมล์ไม่พอใช่หรือไม่ คุณสามารถชำระด้วยเงินสดไม่เกิน 25% ของอัตราค่าโดยสาร

*

 • ดูว่าคุณสามารถนำสัมภาระขึ้นเครื่องได้เท่าใดที่นี่

**

 • จะมีค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม 10% เมื่อคุณเปลี่ยนแปลงหรือขอคืนเงินภายใน 96 ชั่วโมงก่อนเที่ยวบินของคุณ
 • มีค่าธรรมเนียมเมื่อคุณเปลี่ยนแปลงการเดินทางแต่ละส่วนในการจองของคุณ
 • มีค่าธรรมเนียมสำหรับการขอคืนเงิน และขึ้นอยู่กับกฎเกณฑ์อัตราค่าโดยสารที่คุณจองสำหรับแต่ละส่วน
 • ภาษีสนามบิน รัฐบาลบางส่วนสามารถขอคืนได้
 • สำหรับการขอคืนเงินบัตรโดยสารที่มีการแก้ไข เราจะใช้กฎเกณฑ์อัตราค่าโดยสารของบัตรโดยสารที่ซื้อไว้เดิม
 • ค่าธรรมเนียมจะถูกยกเลิกในกรณีที่ผู้โดยสารหรือบุคคลในครอบครัวเสียชีวิตอย่างกะทันหัน โดยต้องแสดงเอกสารที่เป็นทางการ
 • คิดค่าธรรมเนียมการบริการผู้โดยสาร (GSF) เมื่อคุณทำการเปลี่ยนแปลงหรือขอคืนเงินผ่านศูนย์การติดต่อของเอทิฮัด - อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่
 • ค่าธรรมเนียม/นโยบายการเปลี่ยนแปลงวันเดินทางและการยกเลิกจะแตกต่างกันไปตามเส้นทาง และคุณสามารถดูรายละเอียดเฉพาะได้ในส่วนกฎเกณฑ์อัตราค่าโดยสารเมื่อทำการจอง
 • การเปลี่ยนวันเดินทางสำหรับการจองที่นั่งผู้โดยสารจะทำให้อัตราค่าโดยสารเปลี่ยนแปลง ซึ่งต้องชำระส่วนต่างด้วยไมล์สะสม

***

 • สำหรับการขอคืนเงิน จะคิดค่าธรรมเนียมการไม่มาแสดงตัวในอัตราที่สูงกว่าการเปลี่ยนวันเดินทาง
 • ไม่มีค่าธรรมเนียมการไม่มาแสดงตัวสำหรับเด็กทารกที่ไม่มีที่นั่ง
 • หากคุณไม่สามารถมาขึ้นเครื่องได้ด้วยเหตุผลใดก็ตาม โปรดแจ้งให้เราทราบล่วงหน้าเพื่อไม่ให้เที่ยวบินขากลับหรือเที่ยวบินถัดไปของคุณถูกยกเลิก (อาจคิดค่าธรรมเนียมการดำเนินการ)

****

 • ทำได้ไม่เกิน 24 ชั่วโมงก่อนเที่ยวบินของคุณ
 • ไม่อนุญาตให้ขอคืนเงิน/ทำการเปลี่ยนแปลงภายใน 24 ชั่วโมงก่อนเที่ยวบินของคุณ
 • การเปลี่ยนวันเดินทางสำหรับบัตรโดยสารที่แลกรับที่นั่งจากคะแนนจะทำให้ราคาเปลี่ยนแปลง ซึ่งต้องชำระส่วนต่างด้วยไมล์สะสม
*****
 • สมาชิกเอทิฮัดเกสท์ระดับแพลทินัม โกลด์ และซิลเวอร์มีสิทธิ์รับบริการเช็คอินระดับพรีเมียม
******
 • บัตรโดยสารประเภท Z ที่ออกในออสเตรเลียหลังจากวันที่ 14 ธันวาคม 2018 สามารถขอคืนเงินได้โดยมีค่าธรรมเนียม