ดูทางเลือกอัตราค่าโดยสาร

ตารางภาพรวม Fare choice สำหรับชั้นประหยัด
ประเภทค่าโดยสารDealSaverClassicFlexGuest Seat
ชั้นการจองT, EU, VL, Q, M, KH, B, YN
ค่าโดยสารพื้นฐานYBYSYVYFGY
ไมล์สะสมที่ได้รับไมล์สะสม 25% สำหรับ Etihad Guest Milesไมล์สะสม 50% สำหรับ Etihad Guest Milesไมล์สะสม 75% สำหรับ Etihad Guest Milesไมล์สะสม 100% สำหรับ Etihad Guest Miles0%
กระเป๋าถือกระเป๋าหนึ่งใบ น้ำหนักไม่เกิน 7 กก.กระเป๋าหนึ่งใบ น้ำหนักไม่เกิน 7 กก.กระเป๋าหนึ่งใบ น้ำหนักไม่เกิน 7 กก.กระเป๋าหนึ่งใบ น้ำหนักไม่เกิน 7 กก.กระเป๋าหนึ่งใบ น้ำหนักไม่เกิน 7 กก.
การเปลี่ยนวันเดินทาง**มีค่าธรรมเนียมมีค่าธรรมเนียมมีค่าธรรมเนียมฟรี100 ดีแรห์มสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ต่อคน****
การคืนเงิน**
ไม่มีไม่มีมีค่าธรรมเนียมฟรี
10% ของอัตราค่าโดยสารทั้งหมดในคะแนนไมล์****
การเปลี่ยนวันที่หลังจากไม่มาปรากฏตัวเพื่อการเดินทาง***มีค่าธรรมเนียมมีค่าธรรมเนียมมีค่าธรรมเนียมมีค่าธรรมเนียมไม่มี
การขอเงินคืนหลังจากไม่มาปรากฏตัวเพื่อการเดินทาง***มีค่าธรรมเนียมมีค่าธรรมเนียมมีค่าธรรมเนียมมีค่าธรรมเนียมไม่มี
สิทธิพิเศษในการอัปเกรดไม่มีมีมีมีไม่มี
สิทธิการเช็คอินก่อน*****ไม่มีไม่มีไม่มีมีขึ้นอยู่กับชั้นของสถานะ
ตารางภาพรวม Fare choice ชั้นธุรกิจ
ประเภทค่าโดยสารSaverClassicFlexที่นั่งผู้โดยสาร
ชั้นการจองZWD,C,JI
ค่าโดยสารพื้นฐานJBJSJFGJ
ไมล์สะสมที่ได้รับไมล์สะสมสำหรับผู้โดยสารของเอทิฮัด 115%ไมล์สะสมสำหรับผู้โดยสารของเอทิฮัด 130%

ไมล์สะสมสำหรับผู้โดยสารของเอทิฮัด 175% (D,C)

ไมล์สะสมสำหรับผู้โดยสารของเอทิฮัด 200% (J)

ไมล์สะสมสำหรับผู้โดยสารของเอทิฮัด 0%
กระเป๋าถือกระเป๋าสองใบ น้ำหนักไม่เกิน 12 กก.กระเป๋าสองใบ น้ำหนักไม่เกิน 12 กก.กระเป๋าสองใบ น้ำหนักไม่เกิน 12 กก.กระเป๋าสองใบ น้ำหนักไม่เกิน 12 กก.
การเปลี่ยนวันเดินทาง**มีค่าธรรมเนียมมีค่าธรรมเนียมฟรี100 ดีแรห์มสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ต่อคน****
การขอเงินคืน**ไม่มีมีค่าธรรมเนียมฟรี10% ของอัตราค่าโดยสารทั้งหมดในคะแนนไมล์****
การเปลี่ยนวันที่หลังจากไม่มาปรากฏตัวเพื่อการเดินทาง***
มีค่าธรรมเนียม
มีค่าธรรมเนียม
มีค่าธรรมเนียม
ไม่มี
การขอเงินคืนหลังจากไม่มาปรากฏตัวเพื่อการเดินทาง***มีค่าธรรมเนียมมีค่าธรรมเนียมมีค่าธรรมเนียมไม่มี
สิทธิพิเศษในการอัปเกรดไม่มีมีมีไม่มี
สิทธิการเช็คอินก่อน *****มีมีมีมี
สิทธิการใช้บริการห้องรับรองผู้โดยสารมีมีมีมี
คนขับรถไม่มีสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์เท่านั้นสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์เท่านั้นไม่มี
ตารางภาพรวม Fare choice สำหรับชั้นหนึ่ง
ประเภทค่าโดยสาร Firstที่นั่งผู้โดยสาร
ชั้นการจองR, A, FO
ค่าโดยสารพื้นฐานFIGF
ไมล์สะสมที่ได้รับ

ไมล์สะสมสำหรับผู้โดยสารของเอทิฮัด 250% (R,A)

ไมล์สะสมสำหรับผู้โดยสารของเอทิฮัด 275% (F)

0%
กระเป๋าถือกระเป๋าสองใบ น้ำหนักไม่เกิน 12 กก.กระเป๋าสองใบ น้ำหนักไม่เกิน 12 กก.
การเปลี่ยนวันเดินทาง**ฟรี100 ดีแรห์มสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ต่อคน****
การคืนเงิน**ฟรี10% ของอัตราค่าโดยสารทั้งหมดในคะแนนไมล์****
การเปลี่ยนวันที่หลังจากไม่มาปรากฏตัวเพื่อการเดินทาง***มีค่าธรรมเนียมไม่มี
การคืนเงินหลังจากไม่มาปรากฏตัวเพื่อการเดินทาง***มีค่าธรรมเนียมไม่มี
สิทธิการเช็คอินก่อน *****มีมี
สิทธิการใช้บริการห้องรับรองผู้โดยสารมีมี
คนขับรถสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์เท่านั้นไม่มี
ประเภทค่าโดยสารเดอะ เรสซิเดนซ์
ชั้นการจอง P
ค่าโดยสารพื้นฐานTR
ไมล์สะสมที่ได้รับ400% ของไมล์สะสมสำหรับผู้โดยสารของเอทิฮัด
กระเป๋าถือขึ้นเครื่องกระเป๋าสองใบ น้ำหนักไม่เกิน 12 กก.
การเปลี่ยนวันเดินทาง**ฟรี
การคืนเงิน**มีค่าธรรมเนียม
การเปลี่ยนวันเดินทางหลังจาก ไม่มาแสดงตัวในการเดินทางขาออก***มีค่าธรรมเนียม
การคืนเงินหลังจากไม่มาแสดงตัว ในการเดินทางขาออก***มีค่าธรรมเนียม
สิทธิการเช็คอินก่อน *****มี
สิทธิการใช้บริการห้องรับรองผู้โดยสารมี
คนขับรถมี

หมายเหตุ

ที่นั่งผู้โดยสาร: มีสำหรับสมาชิกในการใช้ไมล์แลกซื้อ ผู้โดยสารสามารถเลือกชำระเงินด้วยเงินสดเพิ่มไม่เกิน 25% ของราคาค่าโดยสาร

*

 • นโยบายเกี่ยวกับสัมภาระทั่วไป โปรดดู สัมภาระ ที่ได้รับอนุญาต สำหรับรายละเอียดfเฉพาะเกี่ยวกับข้อจำกัดของสัมภาระสำหรับเส้นทาง ของคุณ

**

 • สำหรับการเปลี่ยนแปลง/การขอเงินคืนที่ได้ดำเนินการภายใน 96 ชั่วโมงก่อนเวลาออกเดินทาง จะมีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนแปลง/การขอเงินคืน 10%
 • สำหรับการเปลี่ยนแปลง จะมีค่าธรรมเนียมของการเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินแต่ละส่วน สำหรับการขอเงินคืน จะใช้ค่าธรรมเนียมและกฎของ Fare Choices ที่เข้มงวดที่สุดในส่วนของ ที่จองไว้ พร้อมทั้งภาษีท่าอากาศยาน/ภาษีรัฐบางประเภทที่สามารถขอเงินคืนได้สำหรับ Fare Choices ทั้งหมด
 • สำหรับการขอเงินคืนสำหรับบัตรโดยสารที่มีการแก้ไข เราจะใช้กฎอัตราค่าบัตรโดยสารที่ซื้อไว้เดิม
 • ค่าธรรมเนียมจะได้รับการยกเว้นในกรณีการเสียชีวิตของผู้โดยสารหรือบุคคลในครอบครัว ต้องแสดงเอกสารที่เป็นทางการ
 • สำหรับการเปลี่ยนแปลงและการขอเงินคืนที่ดำเนินการผ่านศูนย์การติดต่อของเอทิฮัด จะใช้ค่าธรรมเนียมการบริการผู้โดยสาร รายละเอียดเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมมีอยู่ ที่นี่
 • ค่าธรรมเนียม/นโยบายการเปลี่ยนวันเดินทางและการยกเลิกเที่ยวบินจะแตกต่างกันไปตามเส้นทาง รายละเอียดที่เฉพาะเจาะจงจะแสดงไว้ในหัวข้อกฎเกณฑ์อัตราค่าโดยสารในเวลาที่ทำการจอง การเปลี่ยนวันเดินทางสำหรับบัตรโดยสารที่แลกรับที่นั่งจากคะแนนจะทำให้ราคาเปลี่ยนแปลง ซึ่งต้องชำระส่วนต่างด้วยไมล์สะสม

***

 • สำหรับการขอเงินคืน ค่าธรรมเนียมของการไม่มาปรากฏตัวนั้นสูงกว่าการเปลี่ยนแปลงวันเดินทาง
 • ไม่มีค่าธรรมเนียมของการไม่มาปรากฏตัวสำหรับเด็กทารกที่ไม่มีที่นั่ง
 • หากคุณไม่มาแสดงตนเพื่อขึ้นเครื่องบินในเที่ยวบินใดก็ตามโดยไม่แจ้งให้เราทราบล่วงหน้า เราอาจจะยกเลิกการจองในเที่ยวบินขากลับหรือเที่ยวบินถัดไปของคุณและเรียกเก็บค่าดำเนินการ อย่างไรก็ตาม หากคุณแจ้งให้เราทราบล่วงหน้า เราจะไม่ยกเลิกการจองเที่ยวบินต่อไปของคุณ

****

 • ทำได้จนถึง 24 ชั่วโมงก่อนออกเดินทางเท่านั้น ไม่อนุญาตให้ขอเงินคืน/เปลี่ยนแปลงภายใน 24 ชั่วโมงก่อนการเดินทาง การเปลี่ยนวันเดินทางสำหรับบัตรโดยสารที่แลกรับที่นั่งจากคะแนนจะทำให้ราคาเปลี่ยนแปลง ซึ่งต้องชำระส่วนต่างด้วยไมล์สะสม
*****
 • สมาชิกเอทิฮัดเกสท์ ระดับแพลทินัม โกลด์ และซิลเวอร์ ได้รับสิทธิ์สำหรับบริการเช็คอินระดับพรีเมียม