ยืดขาได้สะดวกขึ้นเมื่อมีพื้นที่ด้านหน้ากว้างพิเศษในชั้นประหยัด

ถ้าคุณต้องการพื้นที่กว้างมากขึ้นบนเครื่อง ที่นั่งแบบมีพื้นที่กว้างขึ้นในชั้นประหยัดของเรามอบพื้นที่วางขาและพื้นที่สำหรับผ่อนคลายที่กว้างมากยิ่งขึ้น

เดินทางกับสายการบินพันธมิตรใช่ไหม

คุณสามารถซื้อพื้นที่กว้างขึ้นในชั้นประหยัดในเที่ยวบินที่เอทิฮัดดำเนินการเท่านั้น และไม่สามารถซื้อได้ในเที่ยวบินที่สายการบินพันธมิตรของเราเป็นผู้ดำเนินการ (แม้ว่าจะเป็นบัตรโดยสารเดียวกันก็ตาม)

วิธีการจอง

จองใหม่ใช่ไหม คุณสามารถเลือกที่นั่งแบบมีพื้นที่กว้างขึ้นในชั้นประหยัดของคุณจากแผนที่แบบอินเทอร์แอคทีฟของเราทาง Etihad.com

จองเที่ยวบินของคุณเรียบร้อยแล้วหรือยัง คุณสามารถจองพื้นที่กว้างขึ้นในชั้นประหยัดได้อย่างง่ายดายและรวดเร็วผ่าน 'จัดการการจองของฉัน'

จองพื้นที่กว้างขึ้นในชั้นประหยัด ►

ใกล้ถึงเวลาเดินทางแล้วใช่ไหม ซื้อพื้นที่กว้างขึ้นในชั้นประหยัดเมื่อคุณเช็คอินออนไลน์ได้เลย

เช็คอินออนไลน์

เรายินดีที่จะช่วยเหลือคุณ โทรหาเรา เพื่อซื้อพื้นที่กว้างขึ้นในชั้นประหยัด

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

ที่นั่งแบบมีที่วางขากว้างเป็นพิเศษ

ที่นั่งที่มีพื้นที่วางขาพิเศษจะขึ้นอยู่กับจำนวนที่นั่งที่ว่าง เงื่อนไขและข้อกำหนด และความจำเป็นอื่นๆ โปรดตรวจสอบเสียก่อนว่าคุณผ่านหลักเกณฑ์ทั้งหมดแล้ว ก่อนที่จะจองที่นั่งของคุณ

หากคุณมีคุณสมบัติด้านความปลอดภัยที่สามารถจองที่นั่งแถวทางออกได้ เราขอแนะนำให้จองที่นั่งแต่เนิ่นๆ เนื่องจากที่นั่งดังกล่าวให้บริการในแบบจองก่อนได้ก่อน

ราคาของที่นั่งเป็นราคาต่อคนต่อต่อเส้นทางบิน ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงประเภทของเครื่องบิน เอทิฮัดจะพยายามอย่างเต็มที่เพื่อจัดหาที่นั่งเช่นเดียวกันให้กับผู้โดยสาร ในกรณีที่ที่นั่งแบบมีที่วางขากว้างเป็นพิเศษเต็ม เอทิฮัดจะคืนเงินที่ชำระไว้แล้วต่อคนต่อเส้นทางการบินที่ไม่สามารถจัดหาที่นั่งให้ได้

ที่นั่งแบบมีที่วางขากว้างเป็นพิเศษนี้ จะจัดให้ต่อเมื่อได้รับการชำระค่าธรรมเนียมสำหรับที่นั่งแบบพิเศษนี้ และค่าบัตรโดยสารเต็มจำนวนแล้วเท่านั้น การชำระเงินสำหรับที่นั่งแบบมีที่วางขากว้างเป็นพิเศษนี้ จะไม่นับรวมเข้ากับโปรแกรมไมล์สะสมของเอทิฮัด

เดินทางไปกับเที่ยวบินพันธมิตรของเรา

ที่นั่งแบบมีที่วางขากว้างเป็นพิเศษมีให้บริการในเที่ยวบินที่เอทิฮัดดำเนินการบิน และไม่มีให้บริการเที่ยวบินที่ สายการบินพันธมิตรของเราเป็นผู้ดำเนินการบิน

การคืนเงินและการโอน

หากคุณจองที่นั่งต่อไปนี้ไว้ และไม่ได้รับที่นั่งตามนั้นบนเครื่อง คุณมีสิทธิ์ขอรับเงินคืนแบบเต็มจำนวน

 • ที่นั่งแบบมีที่วางขากว้างเป็นพิเศษ
 • ที่นั่งยอดนิยม
 • ที่นั่งมาตรฐาน
 • หากคุณจองที่นั่งในตำแหน่งใดตำแหน่งหนึ่ง (เช่น ริมหน้าต่าง ตรงกลาง หรือริมทางเดิน) แล้วไม่ได้รับที่นั่งตามตำแหน่งนั้น

คุณจะไม่มีสิทธิ์ขอรับเงินคืนในกรณีต่อไปนี้

 • หากคุณได้รับจัดสรรที่นั่งประเภทเดียวกัน แต่อยู่ในแถวอื่น (เช่น คุณจองที่นั่งยอดนิยมริมหน้าต่างในแถวหนึ่ง เช่น 12A แต่คุณได้ที่นั่งยอดนิยมริมหน้าต่างในอีกแถวหนึ่ง เช่น 14A)
 • หากคุณอัพเกรดที่นั่งเป็นอีกระดับหนึ่ง (เช่น หากก่อนหน้านี้คุณชำระเงินเพื่อเลือกที่นั่ง แต่จากนั้นคุณเลือกที่จะอัพเกรดที่นั่งด้วยตนเองหรือยอมรับการอัพเกรด)
 • หากคุณเลือกที่นั่งประเภทหนึ่งแล้วอัพเกรดเป็นที่นั่งว่างด้านข้าง ค่าธรรมเนียมที่ชำระไปก่อนหน้าจะไม่สามารถคืนเงินได้
 • หากคุณเปลี่ยนแปลงแผนการเดินทาง หลังจากที่ซื้อที่นั่งไปแล้ว หรือหากแผนการเดินทางของคุณถูกเปลี่ยนโดยสายการบินอื่น

ข้อกำหนดด้านความปลอดภัย

ผู้โดยสารที่นั่งในที่นั่งแถวทางออกต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้:
 • มีอายุ 18 ปีขึ้นไป
 • สามารถเคลื่อนที่ได้อย่างสะดวกโดยไม่ต้องใช้อุปกรณ์ช่วยในการเคลื่อนที่ (เช่น เก้าอี้รถเข็น ไม้เท้า เฝือก ไม้ค้ำ หรือไม้ช่วยเดิน)
 • ทั้งแขน มือ และขามีความสมบูรณ์และมีพละกำลังเพียงพอ
 • ไม่จำเป็นต้องใช้เข็มขัดนิรภัยแบบเสริม
 • สามารถพูดและเข้าใจภาษาอังกฤษ
 • มีความสามารถในการมองเห็นและได้ยินสมบูรณ์เพื่อให้เข้าใจคำแนะนำที่เป็นภาพและเสียง
 • สามารถดูแลตัวเองได้ทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ รวมถึงมีสภาพร่างกายสมบูรณ์พร้อมและไม่เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติหน้าที่ในระหว่างเหตุการณ์ฉุกเฉินที่มีโอกาสเกิดขึ้นเพียงน้อยนิด
 • ไม่ได้ตั้งครรภ์
 • ไม่ได้เดินทางพร้อมเหยี่ยว
เจ้าหน้าที่สนามบินจะทำการตัดสินใจครั้งสุดท้ายเพื่อพิจารณาว่าใครจะได้นั่งในที่นั่งแถวทางออกแม้ว่าจะมีการกำหนดที่นั่งไว้ล่วงหน้าก่อนที่จะถึงสนามบินก็ตาม

เงื่อนไข

 • บัตรโดยสารสำหรับที่นั่งแบบมีที่วางขากว้างเป็นพิเศษ จะออกให้ก็ต่อเมื่อได้รับการยืนยันจากพนักงานดูแลผู้โดยสารของเอทิฮัด ว่าคุณสมบัติของคุณครบตามข้อกำหนด และเงื่อนไขที่ได้กำหนดไว้แล้วของเรา
 • หากพนักงานดูแลผู้โดยสารยืนยันว่า ผู้โดยสารมีคุณสมบัติไม่ครบตามที่กำหนดไว้ เราจะทำการเลือกที่นั่งปกติในชั้นประหยัดให้คุณก่อนหรือขณะเดินทาง โดยไม่คืนเงินค่าธรรมเนียมการจองที่นั่งแบบมีที่วางขากว้างเป็นพิเศษให้
 • ข้อกำหนดความปลอดภัยเหล่านี้ หมายความว่าคุณจะต้องสามารถใช้การเช็คอินผ่านทางเว็บ หรือจุดให้บริการนั่นเอง แต่อย่างไรก็ตาม หากมีกรณีใดๆ เกิดขึ้นในระหว่างโดยสารเครื่องบิน คุณจะต้องย้ายที่นั่งหากว่าคุณไม่เข้าคุณสมบัติที่จะนั่่งในที่นั่งแถวทางออกได้