เพิ่มความสะดวกสบายในการเดินทางในชั้นประหยัด

ผู้โดยสารชายกำลังเพลิดเพลินกับที่นั่งพรีเมียมของเขา

เลือกที่นั่งที่ชื่นชอบบนเครื่องบินด้วยทางเลือกที่นั่งที่ต้องการ คุณสามารถเลือกที่นั่งใกล้ทางออกหรือบริเวณที่เป็นส่วนตัวมากกว่าได้ด้วยค่าธรรมเนียมเพียงเล็กน้อย

การบินกับพันธมิตรสายการบิน
ที่นั่งที่ต้องการเป็นข้อเสนอสำหรับเที่ยวบินที่เอทิฮัดเป็นผู้ให้บริการเท่านั้น

วิธีการจอง

ขณะทำการจองครั้งใหม่ของคุณทาง etihad.com คุณสามารถเลือกที่นั่งที่คุณต้องการได้จากแผนที่ที่นั่ง

วิธีที่ 1 ภาพหน้าจอ

คุณสามารถเพิ่มที่นั่งที่ต้องการลงในการจองของคุณผ่านการจัดการการจองของฉัน

จองที่นั่งที่ต้องการ ►

วิธีที่ 2 ภาพหน้าจอ

เลือกที่นั่งที่คุณต้องการระหว่างการเช็คอินออนไลน์

เช็คอินออนไลน์  ►

วิธีที่ 3 ภาพหน้าจอ
นอกจากนี้ คุณก็สามารถ ติดต่อเรา เพื่อสอบถามเกี่ยวกับที่นั่งที่ต้องการระหว่างการจองเที่ยวบินใหม่
สายด่วนบริการทางโทรศัพท์

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

ดู

 • เรายอมรับวิธีการชำระเงินทุกรูปแบบที่ในปัจจุบันเอทิฮัดให้การรองรับและยอมรับ ยกเว้นไมล์สะสมเอทิฮัดเกสท์
 • ราคาของที่นั่งที่ต้องการนี้เป็นราคาต่อคนต่อต่อเส้นทางบิน
 • ต้องทำการจองและชำระเงินให้แล้วเสร็จภายใน 24 ชั่วโมง ก่อนเวลาออกเดินทางของเที่ยวบิน เพื่อดำเนินการจัดสรรที่นั่งให้เป็นไปตามที่ต้องการ
 • จะดำเนินการจัดสรรที่นั่งที่ต้องการให้ เมื่อมีการชำระค่าธรรมเนียมสำหรับที่นั่งที่ต้องการและค่าบัตรโดยสารครบเต็มจำนวนแล้วเท่านั้น การชำระเงินสำหรับที่นั่งที่ต้องการนี้ จะไม่ได้รับไมล์สะสมของเอทิฮัด

การคืนเงิน
หากคุณจองที่นั่งต่อไปนี้ไว้ และไม่ได้รับที่นั่งตามนั้นบนเครื่อง คุณมีสิทธิ์ขอรับเงินคืนแบบเต็มจำนวน

 • ที่นั่งแบบมีที่วางขากว้างเป็นพิเศษ
 • ที่นั่งยอดนิยม
 • ที่นั่งมาตรฐาน
 • หากคุณจองที่นั่งในตำแหน่งใดตำแหน่งหนึ่ง (เช่น ริมหน้าต่าง ตรงกลาง หรือริมทางเดิน) แล้วไม่ได้รับที่นั่งตามตำแหน่งนั้น

คุณจะไม่มีสิทธิ์ขอรับเงินคืนในกรณีต่อไปนี้

 • หากคุณได้รับจัดสรรที่นั่งประเภทเดียวกัน แต่อยู่ในแถวอื่น (เช่น คุณจองที่นั่งยอดนิยมริมหน้าต่างในแถวหนึ่ง เช่น 12A แต่คุณได้ที่นั่งยอดนิยมริมหน้าต่างในอีกแถวหนึ่ง เช่น 14A)
 • หากคุณอัพเกรดที่นั่งเป็นอีกระดับหนึ่ง (เช่น หากก่อนหน้านี้คุณชำระเงินเพื่อเลือกที่นั่ง แต่จากนั้นคุณเลือกที่จะอัพเกรดที่นั่งด้วยตนเองหรือยอมรับการอัพเกรด)
 • หากคุณเลือกที่นั่งประเภทหนึ่งแล้วอัพเกรดเป็นที่นั่งว่างด้านข้าง ค่าธรรมเนียมที่ชำระไปก่อนหน้าจะไม่สามารถคืนเงินได้
 • หากคุณเปลี่ยนแปลงแผนการเดินทาง หลังจากที่ซื้อที่นั่งไปแล้ว หรือหากแผนการเดินทางของคุณถูกเปลี่ยนโดยสายการบินอื่น

ทางเลืิอกเพิ่มเติมเพื่อการเดินทางที่สะดวกสบายยิ่งขึ้นของคุณ