ตอบทุกข้อสงสัยเรื่องการคุ้มครองการเดินทางของคุณ

คำถามทั่วไป

1. การคุ้มครองการเดินทางของสายการบินเอทิฮัดคืออะไร
การคุ้มครองการเดินทางเป็นการประกันการเดินทางที่สายการบินเอทิฮัดเสนอให้แก่ลูกค้าที่จองเที่ยวบินออนไลน์บนเว็บไซต์www.etihad.com เป็นกรมธรรม์ที่ออกโดยบริษัทในเครือหรือสาขาย่อยของ American International Group, Inc. (AIG) หรือบุคคลที่สามที่ได้รับใบอนุญาตในการจำหน่ายการประกันภัยในประเทศของคุณ

2. ฉันจะซื้อกรมธรรม์คุ้มครองการเดินทางได้อย่างไร
คุณสามารถซื้อกรมธรรม์คุ้มครองการเดินทางได้เมื่อจองเที่ยวบินของคุณที่ www.etihad.com

3ฉันสามารถซื้อ กรมธรรม์คุ้มครองการเดินทางให้กับการจองที่มีอยู่แล้วได้หรือไม่
ไม่ได้ ไม่สามารถเพิ่มกรมธรรม์คุ้มครองการเดินทางให้กับการจองที่มีอยู่แล้วได้ คุณสามารถซื้อกรมธรรม์คุ้มครองการเดินทางได้ขณะที่ทำการจองเที่ยวบินของคุณที่ www.etihad.comเท่านั้น

4 กรมธรรม์คุ้มครองการเดินทางคุ้มครองใครบ้าง

กรรมธรรม์คุ้มครองการเดินทางจะคุ้มครองผู้โดยสารของเอทิฮัดทุกท่านที่มีอายุมากกว่า 3 เดือน สำหรับกรมธรรม์ที่ซื้อในประเทศไทย โปรดตรวจสอบเงื่อนไขการคุ้มครองสำหรับประเทศไทย ผู้โดยสารต้องเป็นพลเมืองตามกฎหมายของประเทศต้นทางที่เที่ยวบินของตนออกเดินทาง

5. กรมธรรม์คุ้มครองการเดินทางมีระยะเวลาการคุ้มครองนานเท่าใด

กรมธรรม์คุ้มครองการเดินทางจะคุ้มครองคุณระหว่างการเดินทางเป็นเวลาสูงสุด 90 วันนับจากวันการเดินทางตามกำหนด ถ้าคุณเดินทางจากประเทศออสเตรเลียหรือประเทศไทย การคุ้มครองของคุณอาจมีระยะเวลานานสูงสุดถึง 180 วัน

6. การคุ้มครองของกรมธรรม์คุ้มครองการเดินทางจะเริ่มต้นเมื่อใด
การรับประกันการยกเลิกการเดินทางจะเริ่มขึ้น ณ เวลา 00.01 น. ของวันต่อมาหลังจากการซื้อความคุ้มครอง สิทธิประโยชน์อื่นๆ จะมีผลบังคับใช้ในวันและเวลาที่ผู้ซื้อประกันเริ่มต้นเดินทาง สำหรับกรรมธรรม์ที่ซื้อในประเทศไทย โปรดตรวจสอบเงื่อนไขเฉพาะเจาะจงที่ระบุไว้ในรายละเอียดของกรรมธรรม์

7. หากฉันเดินทางโดยเที่ยวบินที่เชื่อมต่อไปยังเส้นทางอื่น ฉันจะยังคงได้รับการคุ้มครองโดยกรมธรรม์คุ้มครองการเดินทางหรือไม่
กรมธรรม์คุ้มครองการเดินทางจะจำกัดการคุ้มครองการเดินทางทางอากาศในเที่ยวบินภายในเครือข่ายของสายการบินเอทิฮัดเท่านั้น สำหรับกรมธรรม์ที่ซื้อในประเทศไทย โปรดตรวจสอบเงื่อนไขเฉพาะเจาะจงที่ระบุไว้ในรายละเอียดกรรมธรรม์

ระเบียบการ

1. ฉันต้องทำอย่างไรหากฉันประสบอุบัติเหตุหรือเกิดเหตุฉุกเฉินในต่างประเทศ
สำหรับความช่วยเหลือตลอด 24 ชั่วโมงกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน โปรดดูหมายเลขติดต่อ/ที่อยู่อีเมลในหัวข้อความช่วยเหลือ

สิ่งสำคัญคือคุณต้องโทรติดต่อตามหมายเลขที่ระบุไว้ในกรมธรรม์คุ้มครองการเดินทางของคุณก่อนที่จะดำเนินการอื่นใด สำหรับการรักษาผู้เจ็บป่วย กรุณาเก็บรักษาต้นฉบับใบเสร็จรับเงินค่ารักษาไว้ ต้นฉบับใบรับรองทางการแพทย์ แล้วขอเคลมค่าใช้จ่ายเหล่านี้คืนเมื่อคุณเดินทางกลับมาถึงประเทศที่เป็นถิ่นที่อยู่ของคุณ สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดตรวจสอบเอกสารกระบวนการเรียกร้องค่าใช้จ่ายและแบบฟอร์มเรียกร้องค่าใช้จ่าย

2. ฉันจะยกเลิกการประกันภัยคุ้มครองการเดินทางได้หรือไม่
หากคุณซื้อกรมธรรม์คุ้มครองการเดินทางในประเทศเหล่านี้ คุณจะสามารถยกเลิกกรมธรรม์ก่อนวันเดินทางได้* กรุณาติดต่อเราโดยใช้ข้อมูลรายละเอียดการติดต่อด้านล่าง:

รายละเอียดการติดต่อ

ประเทศ

หมายเลข ติดต่อ

อีเมล

ออสเตรเลีย

1800 009 925

traveladmin@aig.com

ฝรั่งเศส

+33 1 49 02 42 22

assurance.voyage@aig.com

เยอรมนี

+49(0)221 8277 9639

travelguard-service@roland-assistance.de

กรีซ

+30 210 81 27 600

customerservice-GR@aig.com

ไอร์แลนด์

1800 344 455

Travel.ie@aig.com

อิตาลี

+39 02 91 483 100

assicurazione.viaggi@aig.com

สวิตเซอร์แลนด์

+41 43 333 37 74

travelguard-schweiz@roland-assistance.de

ไทย

+66 2 649-1999

callcenter.th@aig.com

สหราชอาณาจักร บริษัท 

0333 300 0150

etihaduk@aig.com

3. สามารถขอคืนเบี้ยประกันคุ้มครองการเดินทางของฉันได้หรือไม่

โดยทั่วไปแล้วจะไม่สามารถยกเลิกกรมธรรม์คุ้มครองการเดินทางได้ และไม่สามารถขอคืนเบี้ยประกันได้ อย่างไรก็ตาม หากคุณได้ซื้อกรมธรรม์คุ้มครองการเดินทางในประเทศที่ระบุไว้ข้างต้น คุณจะมีสิทธิ์ขอเงินคืนได้

4. ฉันจะสามารถเปลี่ยนแปลงกรมธรรม์คุ้มครองการเดินทางของฉันได้หรือไม่
ไม่ได้ คุณไม่สามารถเปลี่ยนแปลงกรมธรรม์คุ้มครองการเดินทางได้ อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงกำหนดเวลาของเที่ยวบินตามหมายเลขอ้างอิงการจองเดิม ระยะเวลาของกรมธรรม์จะเริ่มต้นในวันกำหนดการเดินทางใหม่ดังกล่าว ถ้าคุณเดินทางจากประเทศไทย กรุณาติดต่อสำนักงาน AIG ภายในประเทศ

5. จะเกิดอะไรขึ้นกับ กรมธรรม์คุ้มครองการเดินทางของฉันหากฉันเป็นแปลงวันเดินทางในการจองของฉัน
โปรดติดต่อสำนักงานของ AIG ในประเทศเพื่อขอคืนกรรมธรรม์หากมีสิทธิ์หรือดำเนินการเปลี่ยนแปลงกรมธรรม์

6. จะเกิดอะไรขึ้นกับกรมธรรม์คุ้มครองการเดินทางของฉัน หากสายการบินเอทิฮัดเปลี่ยนตารางเที่ยวบินขากลับเป็นวันหลังจากกำหนดการเดิม
หากสายการบินเอทิฮัดเป็นผู้เปลี่ยนแปลงหมายกำหนดการของเที่ยวบินในการเดินทางขากลับของคุณ กรมธรรม์คุ้มครองการเดินทางของคุณจะขยายความคุ้มครองออกไปอีกสูงสุดไม่เกิน 3 วันโดยอัตโนมัติ การขยายความคุ้มครองของกรมธรรม์คุ้มครองการเดินทางของคุณไม่มีผลใช้สำหรับประเทศไทย

7. ฉันจำเป็นต้องพกสำเนาบัตรประกันภัยติดตัวเมื่อเดินทางหรือไม่
ไม่จำเป็น คุณไม่จำเป็นต้องพกสำเนาบัตรประกันภัยของคุณติดตัวเมื่อเดินทาง ข้อมูลที่คุณจำเป็นต้องมีคือหมายเลขกรรมธรรม์จากอีเมลที่คุณจะได้รับจากผู้รับประกัน หลังจากที่คุณซื้อกรมธรรม์

8. ฉันต้องทำอย่างไรหากไม่ได้รับกรมธรรม์หรือทำกรมธรรม์หาย
ในกรณีที่คุณไม่ได้รับบัตรประกันภัยทางอีเมล คุณสามารถพิมพ์หรือดูบัตรประกันภัยได้จาก ฝ่ายบริการเอกสารกรรมธรรม์คุ้มครองการเดินทาง

9.ฉันจะดูเงื่อนไขและข้อกำหนดฉบับสมบรูณ์ของกรมธรรม์คุ้มครองการเดินทางของฉันได้จากที่ใด
สามารถดูเงื่อนไขและข้อกำหนดฉบับเต็มของกรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครองการเดินทางได้ที่ส่วนรายละเอียดกรมธรรม์

ความคุ้มครอง

1. ฉันจะได้รับผลประโยชน์ในรูปแบบใดจากการคุ้มครองการเดินทาง
สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลประโยชน์ต่างๆ โปรดอ่าน
รายละเอียดผลิตภัณฑ์ในข้อความกรมธรรม์ของคุณ

2. การคุ้มครองการเดินทางจะจ่ายคืนค่าใช้จ่ายสำหรับผู้ป่วยนอกของฉัน อย่างไร
ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขและข้อกำหนดของกรมธรรม์ คุณจะได้รับการชำระคืนค่าใช้จ่ายผู้ป่วยนอกตามค่าใช้จ่ายจริงสำหรับการเจ็บป่วยหรืออุบัติเหตุที่อยู่ภายใต้ความคุ้มครองที่ระบุไว้ในกรมธรรม์

3. หากฉันต้องเข้ารับการรักษาอาการป่วยในระหว่างการเดินทาง ฉันจะเรียกร้องค่าใช้จ่ายทางการแพทย์/โรงพยาบาลและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ได้หรือไม่
ได้ การคุ้มครองการเดินทางนั้นครอบคลุมถึงค่าใช้จ่ายทางการแพทย์สำหรับการเจ็บป่วยฉุกเฉิน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขและข้อกำหนด สามารถดูรายละเอียดได้ในกรมธรรม์ของคุณ

4. การคุ้มครองการเดินทางจะครอบคลุมถึงการเล่นกีฬาและกิจกรรมอื่นๆ ที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันหรือไม่
ไม่ ในปัจจุบัน กรมธรรม์คุ้มครองการเดินทางจะไม่ครอบคลุมถึงกีฬาและกิจกรรมที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันตามที่ระบุไว้ในกรรมธรรม์ ของคุณ

5. ฉันสามารถยกเลิกการเดินทางของฉันด้วยเหตุผลใดก็ตาม และขอรับเงินทั้งหมดโดยใช้สิทธิ์ในการคุ้มครองการยกเลิกการเดินทางของฉันได้หรือไม่
การคุ้มครองการยกเลิกการเดินทางจะมีผลใช้บังคับในกรณีที่เหตุผลในการยกเลิกอยู่ภายใต้ข้อกำหนดพิเศษที่ระบุไว้ในรายละเอียดกรมธรรม์ (เงื่อนไขและข้อกำหนด) เหตุผลที่อยู่ภายใต้ข้อกำหนดนี้ รวมถึง แต่ไม่จำกัดเพียง เหตุฉุกเฉินที่ไม่คาดฝัน เช่น ความเจ็บป่วย หรือการเสียชีวิตที่เกี่ยวข้องกับคุณ และ/หรือ สมาชิกในครอบครัว โดยไม่ครอบคลุมถึงสภาวะทางการแพทย์ที่มีอยู่เดิมและความเจ็บป่วยอันเป็นที่ทราบของบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางของคุณ สำหรับกรรมธรมที่ซื้อในประเทศไทย กรุณาตรวจสอบคำจำกัดความของ “สมาชิกในครอบครัว” ในรายละเอียดกรรมธรรม์ของคุณ

6. หากฉันมีเงื่อนไขทางการแพทย์ที่มีอยู่เดิม ฉันจะสามารถซื้อ กรมธรรม์คุ้มครองการเดินทางได้หรือไม่
ได้ อย่างไรก็ตาม กรมธรรม์คุ้มครองการเดินทางจะไม่ครอบคลุมถึงสภาวะทางการแพทย์ที่มีอยู่เดิมตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดกรมธรรม์ "สภาวะทางการแพทย์ที่มีอยู่เดิม" หมายถึง ความเจ็บป่วย โรคต่างๆ หรือสภาวะทางการแพทย์อื่นๆ ที่คุณทราบอยู่แล้วก่อนที่คุณจะซื้อ กรมธรรม์คุ้มครองการเดินทาง
สำหรับนโยบายที่ซื้อในประเทศไทย กรุณาตรวจสอบคำจำกัดความของ “ที่มีอยู่เดิม” ในกรรมธรรม์คุ้มครองการเดินทางของคุณ

7. สัมภาระและทรัพท์สินส่วนตัวของฉันจะได้รับการคุ้มครองจากการโจรกรรมหรือไม่
ได้ การคุ้มครองการเดินทางนั้นจะครอบคลุมถึงการโจรกรรม (และความเสียหายเนื่องจากความพยายามในการโจรกรรม) ที่เกิดขึ้นในระหว่างการเดินทาง (และขึ้นอยู่กับเงื่อนไขและข้อกำหนดของกรมธรรม์)

การเรียกร้องสินไหม/ค่าใช้จ่าย

1. ฉันจะยื่นส่งการเคลมด้วยวิธีใด
โปรดติดต่อ สำนักงานการเคลม และเจ้าหน้าที่จะพิจารณากรณีของคุณร่วมกับคุณ และจะแจ้งให้ทราว่าข้อมูลใดที่เราต้องใช้เพื่อประมวลผลการเคลมของคุณ หลังจากนั้น คุณต้องส่งโทรสารหรือไปรษณีย์แบบฟอร์มการเรียกร้องค่าสินไหม/ค่าใช้จ่ายพร้อมด้วยเอกสารที่จำเป็น

2. การพิจารณาการเรียกร้องค่าสินไหม/ค่าใช้จ่ายจะใช้เวลานานเท่าใด
เราจะพยายามดำเนินการชดเชยสินไหมให้เสร็จสิ้นภายใน 21 วันหลังจากที่คุณส่งเอกสารทั้งหมดที่จำเป็น

3. การยื่นเรื่องเพื่อการเคลมค่าสินไหม/ค่าใช้จ่ายต้องดำเนินการภายในระยะเวลาเท่าใด
การยื่นเรื่องเรียกร้องค่าสินไหม/ค่าใช้จ่ายทั้งหมดต้องดำเนินการภายในเวลาที่เหมาะสมตามวันที่สิ้นสุดกรมธรรม์ของคุณ

4. ฉันจะต้องทำอย่างไร หากไม่พึงพอใจต่อผลการพิจารณาการเรียกร้องค่าสินไหม/ค่าใช้จ่าย
โปรดติดต่อบริษัทประกันภัยในประเทศของคุณตามที่ระบุไว้ในกรมธรรม์

5. หากฉันต้องการเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกกำหนดการเดินทางของฉัน ฉันสามารถติดต่อ ฝ่ายสินไหมการเดินทางได้หรือไม่
ไม่ได้ ฝ่ายสินไหมการเดินทางจะให้ความช่วยเหลือด้านการเรียกร้องสินไหม/ค่าใช้จ่ายให้คุณ ในกรณีที่คุณยกเลิกหรือยกเลิกการเดินทางบางส่วนของคุณเท่านั้น

6. หากสายการบินเอทิฮัดยกเลิกเที่ยวบินของฉัน ฉันจะยื่นเรียกร้องค่าสินไหมได้หรือไม่
ไม่ได้ การคุ้มครองการเดินทางนั้นไม่ครอบคลุมถึงกรณีที่สายการบินยกเลิกเที่ยวบิน

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

สายการบินเอทิฮัดไม่รับผิดชอบในการเคลมสำหรับประกันภัยที่ทำผ่านกรมธรรม์ประกันภัยการเดินทางของคุณ 

โปรดตรวจสอบข้อความในกรมธรรม์ในขณะที่คุณซื้อ รวมถึงข้อกำหนดเกี่ยวกับส่วนลด ข้อจำกัด ข้อยกเว้น และการยกเลิกกรมธรรม์ 

การคุ้มครองบางอย่างอาจไม่มีให้ในบางประเทศ ชื่อบางชื่อ คำ ชื่อเรื่อง วลี โลโก้ ไอคอน กราฟฟิก หรือการออกแบบในเว็บไซต์นี้ อาจประกอบด้วยเครื่องหมายการค้า การจดทะเบียน หรือเครื่องหมายการค้าที่ไม่ได้จดทะเบียน ("เครื่องหมายการค้า") ของ AIG และใช้งานโดยได้รับอนุญาตจาก AIG

ข้อมูลทั้งหมดในเว็บไซต์นี้ได้รับการคุ้มครองภายใต้กฎหมายว่าด้วยลิขสิทธิ์

 • ผู้โดยสารที่ได้รับการคุ้มครองโดยประกันการเดินทางจะต้องมีอายุมากกว่า 3 เดือนขึ้นไป สำหรับกรมธรรม์ที่ซื้อในประเทศไทย โปรดอ้างถึงเงื่อนไขตามสิทธิ์ในประเทศไทย
 • ผู้โดยสารต้องเป็นพลเมืองตามกฎหมายของประเทศต้นทางที่เที่ยวบินของตนออกเดินทาง
 • สามารถซื้อกรมธรรม์คุ้มครองการเดินทาง Travel Guard ได้ในระหว่างที่จองเที่ยวบินทาง www.etihad.com เท่านั้น
 • กรมธรรม์คุ้มครองการเดินทางจะจำกัดการคุ้มครองการเดินทางทางอากาศในเที่ยวบินภายในเครือข่ายของสายการบินเอทิฮัดเท่านั้น สำหรับกรมธรรม์ที่ซื้อในประเทศไทย โปรดตรวจสอบเงื่อนไขเฉพาะเจาะจงที่ระบุไว้ในรายละเอียดกรรมธรรม์
 • สำหรับการเดินทางเที่ยวเดียว ประกันการเดินทางจะคุ้มครองเป็นเวลา 72 ชั่วโมงนับจากเวลาออกเดินทาง (ไม่มีผลใช้กับผู้โดยสารที่เดินทางออกนอกประเทศไทย โปรดตรวจสอบข้อความในกรมธรรม์)
 • ประกันการเดินทางจะคุ้มครองคุณเฉพาะการเดินทางที่ไม่เกิน 90 วัน ถ้าการเดินทางนั้นมีระยะเวลาเกินกว่า 90 วัน กรมธรรม์จะคุ้มครองการเดินทางเป็นเวลาสูงสุด 90 วัน จากวันที่เริ่มต้นการเดินทางตามที่กำหนดไว้เท่านั้น สำหรับผู้โดยสารที่เดินทางจากออสเตรเลียและประเทศไทย ระยะเวลาการเดินทางสูงสุดคือ 180 วัน
 • กรมธรรม์ประกันการเดินทางไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงกำหนดเวลาของเที่ยวบินตามหมายเลขอ้างอิงการจองเดิม ระยะเวลาของกรมธรรม์จะเริ่มต้นในวันกำหนดการเดินทางใหม่ดังกล่าว
 • โดยทั่วไป การรับประกันการยกเลิกการเดินทางจะเริ่มขึ้น ณ เวลา 00.01 น. ของวันต่อมาหลังจากการซื้อความคุ้มครอง สิทธิประโยชน์อื่นๆ จะมีผลบังคับใช้ในวันและเวลาที่ผู้เอาประกันเริ่มต้นเดินทาง สำหรับกรมธรรม์ที่ซื้อในประเทศไทย โปรดตรวจสอบข้อกำหนดพิเศษที่ระบุไว้ในรายละเอียดกรมธรรม์
 • โดยทั่วไปแล้วจะไม่สามารถยกเลิกกรมธรรม์คุ้มครองการเดินทางได้ และไม่สามารถขอคืนเบี้ยประกันได้ อย่างไรก็ตาม คุณอาจจะศึกษารายละเอียดของกรมธรรม์ เพื่อตรวจสอบว่าคุณจะสามารถยกเลิกกรมธรรม์ได้หรือไม่
 • สิทธิประะโยชน์ของการยกเลิกการเดินทางจะใช้ได้สำหรับเหตุผลพิเศษ ตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในข้อความในกรมธรรม์ของคุณเท่านั้น (เงื่อนไขและข้อกำหนด) เหตุผลที่อยู่ภายใต้ข้อกำหนดนี้ รวมถึง แต่ไม่จำกัดเพียง เหตุฉุกเฉินที่ไม่คาดฝัน เช่น ความเจ็บป่วย หรือการเสียชีวิตที่เกี่ยวข้องกับคุณ และ/หรือ สมาชิกในครอบครัว ไม่ครอบคลุมถึงเงื่อนไขทางการแพทย์ที่มีอยู่เดิมและอาการป่วยเดิมของบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางของคุณ
 • กรมธรรม์คุ้มครองการเดินทางจะไม่ครอบคลุมถึงสภาวะทางการแพทย์ที่มีอยู่เดิมตามที่ระบุไว้ในหน้ารายละเอียดกรมธรรม์ "สภาวะทางการแพทย์ที่มีอยู่เดิม" หมายถึง ความเจ็บป่วย โรคต่างๆ หรือสภาวะทางการแพทย์อื่นๆ ที่คุณทราบอยู่แล้วก่อนที่คุณจะซื้อ กรมธรรม์คุ้มครองการเดินทาง
 • ประกันการเดินทางไม่ครอบคลุมถึงการยกเลิกเที่ยวบินโดยสายการบินเอทิฮัด
 • สามารถดูเงื่อนไขและข้อกำหนดฉบับสมบรูณ์ของกรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครองการเดินทางได้ที่ส่วนข้อความในกรมธรรม์ในหน้ากรมธรรม์การเดินทาง

* นี่ไม่ใช่ข้อตกลงด้านการประกันภัย สิทธิประโยขน์ทั้งหมด ความคุ้มครอง และมูลค่าที่ประกันจะเป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของกรมธรรม์ และข้อยกเว้น ซึ่งเป็นไปตามข้อจำกัดที่ระบุไว้ในแผนกรมธรรม์ที่ซื้อไว้

การเปิดเผยข้อมูล

โดยการเข้าสู่สัญญาประกันภัยนี้ จะถือว่าผู้ที่ระบุชื่อเป็นผู้เอาประกันยินยอมให้บริษัทดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับผู้ที่ระบุชื่อเป็นผู้เอาประกันเพื่อให้บริการต่างๆ ด้านการประกันภัย กฎหมาย ธุรการและการบริหารจัดการ และยินยอมให้ดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวซึ่งเกี่ยวข้องกับผู้ที่ระบุชื่อเป็นผู้เอาประกัน

ผู้ที่ระบุชื่อเป็นผู้เอาประกันยินยอมให้บริษัทเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวต่อบุคคลที่สาม รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการให้ข้อมูลแก่บริษัทในเครือที่เสนอผลิตภัณฑ์หรือบริการต่อผู้ที่ระบุชื่อเป็นผู้เอาประกัน หรือต่อบริษัทในเครือใดๆ และผู้มีอำนาจทางกฎหมายภายในประเทศหรือนอกประเทศถิ่นพำนักของผู้ที่ระบุชื่อเป็นผู้เอาประกัน

โปรดอ่านและทบทวนนโยบายความเป็นส่วนตัวของ AIG สำหรับประเทศดังต่อไปนี้