แบบฟอร์มการจอง

หากต้องการเดินทางพร้อมกับแมว สุนัข หรือสุนัขช่วยเหลือที่ได้รับการฝึกฝนบนเครื่อง ให้ส่งแบบฟอร์มการจองอย่างน้อยเจ็ดวันก่อนเที่ยวบินของคุณออกเดินทาง หากต้องการเดินทางพร้อมเหยี่ยว โปรด ติดต่อเรา

คุณต้องกรอกแบบฟอร์มนี้เป็นภาษาอังกฤษ