ผ่าน ไปยัง / ออกจาก
โตรอนโต (YYZ)
  • ฟอร์ตแมกเมอร์เรย์ (YMM)
  • แฮลิแฟกซ์ (YHZ)
  • มอนทรีออล (YUL)
  • วินนิเพก (YWG)
  • ริไจนา (YQR)
  • ซัสคาทูน (YXE)
  • เซนต์จอห์น (YYT)

เว็บไซต์: www.aircanada.com