ผ่าน ไปยัง / ออกจาก
นาโกย่า (NGO)
 • ซัปโปโร (CTS)
 • มิยาซากิ (KMI)
 • นาริตะ (NRT)
 • เซนได (SDJ)
โตเกียวนาริตะ (NRT)
 • ซัปโปโร (CTS)
 • ฟุกุโอกะ (FUK)
 • โอซาก้า (ITM)
 • นาโกย่า (NGO)
 • โอกินาว่า (OKA)
 • เซนได (SDJ)
 • นิงาตะ (KIJ)

เว็บไซต์: www.ana.co.jp