ผ่าน ไปยัง / ออกจาก
เจดดาห์ (JED)
  • อาบูดาบี (AUH)
  • พอร์ตซูดาน (PZU)
  • เวียนนา (VIE)
  • มูลตัน (MUX)
  • เปชวาร์ (PEW)
เมดินาห์ (MED)
  • อาบูดาบี (AUH)
  • เวียนนา (VIE)
  • เปชวาร์ (PEW)
ริยาด (RUH) 
  • อาบูดาบี (AUH)
  • เวียนนา (VIE)

เว็บไซต์: Saudia.com/