Genel

MADDE 1 - BU KOŞULLARDA BELLİ İFADELER NE ANLAMA GELİR

Bu koşulları okurken:

"BİZ", "BİZLER" "BİZİM" ve "BİZE" ifadelerinin Etihad Havayolları anlamına geldiğini unutmayınız.

"SİZ", "SİZLER" ve "SİZİN” ifadeleri ise kabin ekibi dışında bir Bilet karşılığında herhangi bir uçakta taşınan veya taşınacak herhangi bir kişi (yetişkin, çocuk veya bebek) anlamına gelmektedir. (Lütfen "Yolcu" ifadesinin anlamına da bakınız).

"KARARLAŞTIRILMIŞ DURAKLAMA YERLERİ" Bilette belirtilen veya güzergah üzerinde planlanmış duraklama yerleri olarak sefer tarifelerimizde gösterilen, hareket ve varış yeri dışında, Yolcunun güzergahı üzerindeki yerler anlamına gelir.

"HAVAYOLU TANITMA KODU" belli hava taşıyıcılarını tanıtan iki veya üç karakter ya da harfi ifade eder.

"YETKİLİ ACENTE" hizmetlerimiz kapsamında taşıma hizmetleri satışında bizi temsil etmek üzere tarafımızdan yasal bir şekilde atanmış olan bir yolcu taşıma acentesi (bir başka taşıyıcıyı da kapsayabilir) anlamına gelir.

"BAGAJ" taşıma işleminizle bağlantılı olarak beraberinizde götürdüğünüz kişisel eşyalarınız anlamına gelir. Aksi belirtilmedikçe, bagaj tanımı Kayıtlı ve Kayıtsız Bagajı içerir.

"BAGAJ KUPONU" Biletin, Kayıtlı Bagajınızı taşımanıza ilişkin bölümleri anlamına gelir.

"BAGAJ TANITIM ETİKTİ" sadece Kayıtlı Bagajınızın tanımı için düzenlenen bir belge anlamına gelir.

"TAŞIYICI" havayolu tanıtma kodu Biletiniz veya bir Bağlantılı Bilet üzerinde görülen bizim dışımızda bir hava taşıyıcısı anlamına gelir.

"KAYITLI BAGAJ" uçakta taşımak üzere teslim aldığımız ve bir Bagaj Kuponu veya Bagaj Tanıtım Kodu düzenlediğimiz Bagaj anlamına gelir.

"CHECK-IN TERMİNİ" check-in işlemlerinizi tamamlamanız ve uçuş kartınızı almanız için tarafımızdan belirlenen zaman sınırı anlamına gelir.

"SÖZLEŞME KOŞULLARI" Bilet veya e-Bilet Makbuzu/Seyahat Rehberinizde yer alan veya beraberinde teslim edilen ve bu Taşıma Koşullarını da referans olarak içeren beyan ve ifadeler anlamına gelir.

"BAĞLANTILI BİLET" diğer bir Biletle bağlantılı olarak tarafımızdan veya Yetkili Acentemiz tarafından düzenlenen ve bu Biletle birlikte bir tek taşıma akdi oluşturan bir Bilet anlamına gelir.

"KONVANSİYON" aşağıdakilerden hangisi taşıma akdine uygulanabilirse:
- 12 Ekim 1929 tarihinde Varşova'da imzalanan Uluslararası Hava Taşımalarına İlişkin Bazı Kuralların Birleştirilmesi Hakkında Konvansiyon (bundan böyle Varşova Konvansiyonu olarak anılacak);
- 28 Eylül 1955 tarihinde Lahey'de değiştirilen Varşova Konvansiyonu;
- Montreal 1 Sayılı Ek Protokolü ile değiştirilen Varşova Konvansiyonu (1975):
- Lahey ve Montreal 2 Sayılı Ek Protokolü ile değiştirilen Varşova Konvansiyonu (1975);
- Lahey ve Montreal 4 Sayılı Ek Protokolü ile değiştirilen Varşova Konvansiyonu (1975);
- Guadalajara Ek Konvansiyonu (1961);
- 28 Mayıs 1999 tarihinde Montreal'de imzalanan Havayoluyla Uluslararası Taşımacılığa İlişkin Belirli Kuralların Birleştirilmesine Dair Konvansiyon (bundan böyle Montreal Konvansiyonu olarak anılacak) anlamına gelir

"KUPON" tarafımızdan veya Yetkili Acentemiz tarafından Biletinizin bir parçası olarak "Uçuş Kuponu" veya "Yolcu Kuponu" adıyla düzenlenen bir basılı belge anlamına gelir.

"ZARAR" uçakta veya uçağa bindirme veya uçaktan indirme işlemleri sırasında bir Yolcuda kazayla sebep olunan ölüm veya bedensel yaralanmaları içerir. Ayrıca havayoluyla taşıma sırasında ya da bagajın taşıyıcı kontrolünde olduğu herhangi bir sürede Bagajın tahrip edilmesi, tamamen veya kısmen kaybolması ya da Bagajda meydana gelen herhangi bir hasar durumunda ika olunan zarar anlamına da gelir. Bunun yanında, Yolcular veya Bagajın havayoluyla taşınmasında gecikme sonucu oluşan zarar anlamına da gelir.

"GÜNLER", ihbar yönünden ihbarın alındığı gün ve yanı sıra bir Biletin geçerlilik süresinin belirlenmesi yönünden Biletin düzenlendiği gün veya ilk uçuşun başlatıldığı gün sayılmamak kaydıyla, haftanın yedi günü dahil olmak üzere takvim günleri anlamına gelir.

"ELEKTRONİK BİLET" biz veya Yetkili Acentemizin bir e-Bilet Makbuzu/Seyahat Rehberi düzenlemesi için rezervasyon yaptırmış olduğunuz taşımanın kaydedildiği rezervasyon veritabanımız kapsamındaki elektronik girdiler anlamına gelir.

"e-BİLET MAKBUZU/SEYAHAT REHBERİ" tarafımızdan veya Yetkili Acentemiz tarafından yasal açıdan geçerli olacak şekilde düzenlenen ve size e-posta, faks yoluyla, elden, posta veya kurye yoluyla teslim edilen bilet makbuzu veya
"Yolcu Makbuzu/Seyahat Rehberi" ya da "Seyahat Rehberi/Makbuzu" olarak işaretlenen bir alındı belgesini ifade eder.

"UÇUŞ KUPONU" Yetkili Acentemiz tarafından Biletinizin bir parçası olarak yasal açıdan geçerli olacak şekilde düzenlenen ve taşınmak için hak kazandığınız çıkış ve hareket ve varış noktalarını gösteren bir basılı belge veya bunun yerine düzenlenen ve belli bir uçuşta taşınmaya ilişkin rezervasyonunuzun kaydedildiği rezervasyon veritabanımızda yer alan bir elektronik girdi anlamına gelir.

"MÜCBİR SEBEPLER" kontrolünüz dışında gelişen ve makul ölçüde özen gösterildiği halde sonuçlarından kaçınılamayan alışılmadık ve beklenmedik durumlar anlamına gelir.

"YOLCU" kabin ekibi dışında bir Bilet karşılığında herhangi bir uçakta taşınan veya taşınacak herhangi bir kişi (yetişkin, çocuk veya bebek) anlamına gelir. (Ayrıca "siz", "sizler" ve "sizin" ifadelerinin de tanımına bakınız).
"YOLCU KUPONU" veya "YOLCU MAKBUZU" tarafımızdan veya Yetkili Acentemiz tarafından Biletinizin bir parçası olarak bu şekilde belirtilerek düzenlenmiş bir belge anlamına gelir.

"ÖZEL ÇEKME HAKLARI" Uluslararası Para Fonu tarafından önde gelen birkaç para biriminin değerlerine göre tanımlanan uluslararası hesap birimi anlamına gelir. Özel Çekme Hakları para birimi değerleri dalgalanma gösterir ve her bir banka günü için yeniden hesaplanır. Bu değerler ticari banka çalışanlarının çoğu tarafından bilinir ve önde gelen finans dergilerinde düzenli olarak yayınlanır.

"DURAKLAMA NOKTASI" ilk hareket ve son varış yerleriniz arasındaki bir noktada yolculuğunuza 24 saat veya daha uzun süreyle tasarlayarak ara verilmesi anlamına gelir.

"TARİFELER" gerektiğinde ilgili yetkililerle birlikte listelenen yayınlanmış yolculuk ücretleri, harçları ve/veya ilgili taşıma koşulları anlamına gelir.

"BİLET" tarafımızdan veya Yetkili Acente tarafından beraberindeki tüm Kuponlarla birlikte "Yolcu Bileti ve Bagaj Kaydı" ya da bir Elektronik Bilet olarak belirtilmiş bir basılı belge anlamına gelir.

"KAYITSIZ BAGAJ" Kayıtlı Bagaj dışında uçakta taşınan sair Bagajınız anlamına gelir.

MADDE 2 - UYGULANABİLİRLİK

2.1 GENEL
Madde 2.2 ve Madde 2.4'de aksi öngörülmediği takdirde, Taşıma Koşullarımız tarafımızdan düzenlenen ve Biletinizin "Taşıyıcı" kutucuğunda Havayolu Tanıtma Kodumuzun görüldüğü veya size karşı yasal bir yükümlülük taşıdığımız tüm uçuşlar ve uçuş kısımları için geçerlidir.

2.2 KİRALAMA İŞLEMLERİ
Taşımanın bir kiralama sözleşmesi uyarınca yapılması durumunda, bu Taşıma Koşulları sadece referans olarak veya başka şekilde kiralama sözleşmesi veya Bilet kapsamına alındıkları ölçüde geçerli olacaktır.

2.3 ORTAK UÇUŞLAR
"Ortak Uçuşlar" olarak bilinen bazı hizmetlerde diğer taşıyıcılarla birlikte düzenlemeler yapabiliriz. Bu, bizden bir rezervasyon yaptırdığınız ve taşıyıcı olarak bizim adımız veya havayolu tanıtma kodumuzun belirtildiği bir biletiniz olduğu halde, uçuşun bir başka taşıyıcı firma tarafından gerçekleştirilebileceği anlamına gelir. Bu tip düzenlemelerin mevcut olması durumunda, bunların Sözleşme Koşulları uygulanacak olup, uçuşu gerçekleştirecek taşıyıcının adını size rezervasyon yaptığınız sırada bildireceğiz (veya Yetkili Acentemiz yoluyla rezervasyon yaptırmanız halinde, Yetkili Acentenin size bu bilgileri vermesini sağlamak için gerekli gayreti göstereceğiz). Bir ABD havaalanında pistte bir gecikme olması durumunda, uçuşu gerçekleştiren taşıyıcının pistte gecikme beklenmedik durum planı uygulanır.

2.4 HAKİM KANUNLAR
Bu Taşıma Koşulları, Tarifelerimiz veya yürürlükteki kanunlarla uyumsuz olmadığı sürece geçerlidir, aksi takdirde bu Tarifeler ve kanunlar baskın gelecektir. Bu Taşıma Koşullarının herhangi bir hükmünün yürürlükteki bir kanuna göre geçersiz olması veya Tarifelerimizin hakim olması durumunda, diğer hükümler geçerli kalmaya devam edecektir.

2.5 KOŞULLAR YÖNETMELİKLERDEN BASKINDIR
Bu Taşıma Koşullarında belirtilen durumlar dışında, Taşıma Koşulları ile belli bir konuyla ilgili çıkardığımız başka herhangi bir yönetmeliğimiz arasında herhangi bir uyumsuzluk olması halinde, işbu Taşıma Koşulları baskın gelecektir. Yönetmeliklerimizden birinin herhangi bir kısmının bu şekilde geçersiz hale gelmesi durumunda, yönetmeliğin diğer bölümleri geçerliliğini koruyacaktır.

MADDE 3 - BİLETLER

3.1 GENEL HÜKÜMLER
3.1.1 Sadece geçerli bir Bilete (uçuşa ait Uçuş Kuponu, Bilette kayıtlı olan sonraki uçuşlara ait kullanılmamış Uçuş Kuponları ve Yolcu Kuponu dahil) sahip olan ve Bilette adı geçen kişilere, tarafımızdan veya Yetkili Acente veya acentelerimiz tarafından gerekli kılınan ilgili kimlik tespitine olanak sağlamaları koşuluyla taşıma hizmet sunulur. Yürürlükteki kanunlar veya tarifelerimiz, koşullar, kurallar veya yönetmelikleri ihlal ederek bir bilet edinen veya bilette yolcu olarak adı yazılı kişi olduğunu kanıtlayamadan bir bilet ibraz eden herhangi bir kişiyi taşımayı reddetme veya biletini alıkoyma hakkımız saklıdır.
3.1.2 Biletler devredilemez, ancak Biletinizin size bir üçüncü kişi tarafından Paket Seyahat, Paket Tatil ve Paket Turlar hakkında 13 Haziran 1990 tarihli 90/314 sayılı Avrupa Konseyi Yönergesinin geçerli olduğu (yerel kanunda belirtilen) bir tatil paketinin parçası olarak verilmiş olması durumunda, söz konusu paketi kullanmanız Mücbir Sebeplerle engellenirse rezervasyonu bir başka kişiye devretmenize izin verilebilir. Yürürlükteki kanuna göre bu şekilde bir devretme işlemine izin verilmesi halinde, Biletiniz talebiniz üzerine, ancak yürürlükteki tüm yasal gerekliliklerin yerine getirilmesi koşuluyla, bir başka kişiye yeni bir Bilet düzenlenerek biz veya Yetkili Acentemiz tarafından yenilenecektir. Biletinizin yukarıdaki Direktifin geçerli olduğu bir paketin bir parçasını oluşturup oluşturmadığı konusunda şüpheye düşerseniz, size Bileti satan kişiden bilgi almalısınız.
3.1.3 Bazı Biletler kısmen veya tamamen iade edilemez indirimli ücretler üzerinden satılmaktadır. Biletinizin iade edilemez olup olmadığı konusunda şüpheye düşerseniz, size Bileti satan kişiden bilgi almalısınız. İhtiyaçlarınıza en uygun ücreti seçmelisiniz. Ayrıca, Biletinizi iptal etmek zorunda kaldığınız durumları teminat altına almak için uygun sigortaya sahip olduğunuzdan emin olmak isteyebilirsiniz.
3.1.4 Hiçbir şekilde kullanılmamış bir Bilete sahip olmanız ve Mücbir Sebeplerden dolayı seyahat etmenizin engellenmesi durumunda, derhal bize bildirmeniz ve söz konusu Mücbir Sebep hakkında kanıt sunmanız koşuluyla, makul idari ücret kesintisine tabi olacak şekilde ileride bizimle yapacağınız seyahatlerde kullanılmak üzere size paraya çevrilemez bilet ücreti tutarının size kredi olarak verilmesini temin edeceğiz. Bu kredi düzenlendikten sonra 12 ay içerisinde siz veya bir başka kişi adına bir Bilet satın almak amacıyla kullanılmak üzere geçerli olacaktır.
3.1.5 Bilet her zaman bizim mülkiyetimizdedir ve öyle kalır.
3.1.6 İbraz edilen basılı Bilet veya bir bölümünün bozulmuş, zarar görmüş, tahrip edilmiş veya biz veya Yetkili Acente dışında herhangi bir kişi tarafından üzerinde değişiklik yapılmış olması durumunda yolculuk etme hakkınız olmayacaktır. Elektronik Bilet durumunda, olumlu kimlik tespiti (örneğin e-Bilet Makbuzu/Seyahat Kılavuzu üzerinde yer alan numara ile eşleşen seri numarasını taşıyan geçerli pasaportunuz) sağlayamadığınız sürece uçuşta seyahat yolculuk etme hakkınız olmayacaktır.
3.1.7 Elektronik Biletiniz olması durumunda, bize ve/veya havaalanı göçmenlik ve güvenlik personeline veya diğer ilgili yetkililere ibraz etmeniz istenebileceğinden e-Bilet/Seyahat Kılavuzunuzu havaalanına getirmeniz önerilir.
3.1.8 Konvansiyonun amaçları yönünden, e-Bilet/Seyahat Kılavuzunun bir yolcu bileti ve bagaj kayıt/taşıma belgesi görevi gördüğü kabul edilir.
3.1.9 Bir Biletin (veya bir bölümünün) tarafınızdan kaybedilmesi, hasar görmesi, tahrip edilmesi veya hükümsüz hale gelmesi ya da Yolcu Kuponu ve kullanılmamış tüm Uçuş Kuponlarını da içeren basılı Biletin ibraz edilmemesi durumunda, ancak söz konusu uçuş(lar) için geçerli olan bir biletin usulüne uygun olarak düzenlendiği ve Biletin kötüye kullanılması durumunda bizim veya bir başka taşıyıcı firmanın zorunlu ve makul olarak uğrayacağı masraf ve zararları, en fazla ilk biletin değerine eşit olacak biçimde, tazmin edeceğinize ilişkin bir anlaşma imzaladığınıza dair o anda tahkik edilebilir kanıtlar olması koşuluyla, talebiniz üzerine yeni bir Bilet düzenleyerek bu Bileti (veya bir kısmını) yenileyebiliriz. Bizim ihmalimizden kaynaklanan bu tip herhangi bir zarardan dolayı sizden tazminat talep edilmeyecektir. Zarar, hasar, tahribat veya hükümsüz hale gelme durumu bizim veya acentemizin ihlalinden kaynaklanmadıkça, bu hizmet için makul bir idari tutar üzerinden ücretlendirme yapılacaktır.
3.1.10 yukarıdaki 3.1.9 paragrafında öngörüldüğü üzere, tatmin edici kanıtlar sunmadığınız veya bu şekilde bir sözleşme imzalamadığınız sürece, sonradan ilk Bileti bulmanız ve bunu kullanılmamış olarak bize ibraz etmeniz veya kaybolan, zarar gören, tahrip edilen veya hükümsüz hale gelen Biletin geçerlilik süresi sona ermeden önce kullanılmamış olduğu konusunda tatmin olmamız halinde iade edilmek kaydıyla yenilenen bilet için Bilet fiyatının tamamının tarafınızdan ödenmesi gerekebilir.
3.1.11 Biletler önemlidir dolayısıyla güvence altında tutmak ve kaybolma, çalınma, hasar görme veya tahrip olma durumunu engellemek için ye almak için uygun önlemleri almanız gerekir. Aynı şekilde, e-bilet Makbuzu/Seyahat Kılavuzu kaybolma, çalınma, hasar görme veya tahrip olma durumuna karşı güvende tutulmalıdır.

3.2 GEÇERLİLİK SÜRESİ
3.2.1 Bilette, bu Koşullar veya uygulamadaki Tarifeler (biletin geçerliliğini kısıtlayan ve bu durumda kısıtlamanın Bilet üzerinde gösterileceği) kapsamında aksi öngörülmediği takdirde, bir Bilet:
3.2.1.1 Tamamen kullanılmamış olması halinde bilet düzenleme tarihinden itibaren bir yıl; veya
3.2.1.2 Bilet düzenleme tarihinden itibaren bir yıl içerisinde yapılan ilk seyahate tabi olmak kaydıyla Bilet kapsamındaki ilk seyahat tarihinden itibaren bir yıl süreyle geçerlidir
3.2.2 Rezervasyon talebinde bulunduğunuz zaman rezervasyonunuzu onaylamamış olmamızdan dolayı, Biletin geçerlilik süresi içinde seyahat etmenizin engellenmesi durumunda, bu Biletin geçerlilik süresi söz konusu rezervasyon onayının verilemediği süre kadar uzatılacak veya size Madde 10 uyarınca biletin para iadesini alma hakkı tanınacaktır. Bunun dışında, herhangi bir zarar veya masraftan dolayı size karşı başka bir yükümlülüğümüz olmayacaktır.
3.2.3 Taşıma işlemi başlatıldıktan sonra, hastalık nedeniyle Bilet geçerlilik süresi içerisinde seyahat edemememiz durumunda, Biletinizin geçerlilik süresi seyahat edebilecek duruma geldiğiniz tarihe (makul düşüncemize göre) veya bu tarihten sonra yolculuğun başlayacağı çıkış noktasından yapılan ve ücretin ödenmiş olduğu hizmet sınıfında boş yer bulunan ilk uçuş tarihine kadar uzatılacaktır. Bu hastalık durumu hekim raporu ile doğrulanmalıdır. Bilette kalan Uçuş Kuponlarının bir veya daha fazla duraklama noktasını kapsaması halinde, bu Biletin geçerlilik süresi söz konusu raporda belirtilen tarihten itibaren en fazla üç ay uzatılabilir. Bu tip durumlarda, gerçekleştiremediğiniz yolculukta size eşlik edecek olan diğer birinci derece aile bireylerine ait Biletlerin geçerlilik süresi de aynı şekilde uzatılacaktır.
3.2.4 Yolculuk sırasında bir Yolcunun ölümü durumunda, Yolcuya eşlik eden kişilerin Biletleri asgari kalma süresinden feragat edilerek veya geçerlilik süresi uzatılarak tarafımızdan tadil edilebilir. Yolculuğa başlamış olan bir Yolcunun birinci derece aile bireyinin ölümü durumunda, bu Yolcunun Bileti ve Yolcuya eşlik eden yakın aile bireylerinin biletleri de aynı şekilde tadil edilebilir. Bu şekilde bir tadil geçerli bir ölüm belgesi veya bizim için tatmin edici başka bir kanıt teslim alındıktan sonra yapılacak ve geçerlilikle ilgili süre uzatımı ölüm tarihinden itibaren kırk beş (45) Günü aşmayacaktır.

3.3 UÇUŞ KUPONU SIRASI VE KULLANIMI

3.3.1 Biletiniz sadece Bilet üzerinde gösterilen taşıma hizmeti için ve hareket noktasından başlayarak Kararlaştırılmış Duraklama Yerleri yoluyla son varış noktasına kadar geçerlidir.  Ödemiş olduğunuz ücret Tarifelerimize göre ödenmiş olup, Bilet üzerinde gösterilen taşıma hizmeti içindir.  Bu ücret sizinle yaptığımız sözleşmenin ayrılmaz bir parçasını oluşturur.  Tüm Uçuş Kuponlarının Bilette verilen sırayla kullanılmaması durumunda, Bilet kabul edilmeyecek ve geçerliliğini kaybedecektir.

Biletinizi İtalya'da satın aldıysanız (bilet ofisimiz, çağrı merkezi, yetkili seyahat acentesi veya web sitemiz www.etihad.com/it aracılığıyla) ve herhangi bir sebeple seyahat programının ilk uçuşunu kaçırdıysanız veya kullanmadıysanız fakat, herhangi bir ek masraf veya ücret ayarlaması olmadan, sonraki uçağa bilet almak (sonraki uçağın kalkış saatinin, kullanılmayan uçağın varış saatinden en az 12 saat sonra olması durumunda) veya başlangıçta aynı tarife üzerinden rezerve edilen dönüş biletini almak istiyorsanız kullanılmayan uçuşun kalkış saatini takip eden 24 saat içinde +39 02 23331300 numaralı telefondan bizimle temasa geçerek kalan uçuş rezervasyonlarınızın geçerliliğini korumayı talep etmelisiniz. Bir sonraki uçuşun kalkış saati ilk uçuştan sonraki 24 saat içindeyse sonraki uçuşun kalkış saatinden en az 2 saat önce bizimle temasa geçmelisiniz. Yukarıda belirtildiği şekilde isteğinizi iletirseniz herhangi bir ek masraf veya ücret ayarlaması olmadan Biletinizi yeniden düzenleriz. Aksi halde kalan uçuş rezervasyonları iptal edilir ve sonradan bu bileti kullanarak başka bir seyahat yapmaya karar vermeniz halinde, koltuk doluluğuna bağlı olarak, satın alınan ilk bilet ile biletin yeniden düzenlendiği sırada değiştirilen seyahat programına aynı sınıfta uygulanabilecek en yüksek ücret arasındaki fark alınır. İlk biletin ücret kurallarının sizin için daha uygun olması durumunda onlar geçerli olacaktır.

3.3.2 Taşıma hizmetinin herhangi bir kısmını değiştirmek isterseniz (Uçuş Kuponlarının sıra dışı kullanımı dahil), peşinen ve etkilenen uçuşun varış tarihinden önce bizimle irtibat kurmanız gerekir. Yeni taşıma hizmetinin ücreti tarafımızdan hesaplanacak ve ödenmiş olan ücretten daha yüksek olması durumunda, size yeni fiyatı kabul etme veya biletlendirilmiş ilk taşıma hizmetinizi sürdürme seçeneği sunulacaktır. Taşıma hizmetinin herhangi bir kısmını Mücbir Sebeplerden dolayı değiştirmeniz gerektiğinde, mümkün olduğu anda bizimle irtibat kurmanız gerekir, bilet ücretinde yeniden hesaplamaya gidilmeden bir sonraki Duraklama Noktası veya son varış noktasına yolculuk etmeniz için gerekli makul gayret tarafımızdan gösterilecektir (ancak bize Mücbir Sebeple ilgili tatmin edici kanıt sunmanız koşuluyla). 

3.3.3 Taşıma hizmetini bizim onayımız olmadan değiştirmeniz durumunda, fiili yolculuğunuza ait doğru fiyat tarafımızdan değerlendirilecektir. Ödemiş olduğunuz fiyat ile değiştirilen taşıma hizmeti için hesapladığımız toplam bilet ücreti arasındaki farkı ödemeniz gerekecektir. Yeni fiyatın daha düşük olması durumunda aradaki farkı size iade edeceğiz (makul bir idari ücret kesintisine tabi olarak), aksi takdirde kullanılmayan Uçuş kuponlarınızın herhangi bir değeri olmayacaktır.
3.3.4 Bazı türde değişiklikler bilet ücretinde değişikliğe neden olmayacaktır, örneğin varış yerinin değiştirilmesi (örneğin, ilk bölümde uçmazsanız) veya seyahatinizin yönünün tersine çevrilmesi fiyata artışa neden olabilir. Birçok özel bilet ücreti Bilet üzerinde gösterilen tarihlerde ve uçuşlar için geçerlidir ve hiçbir surette değiştirilemez veya ancak tarafımıza ya da Yetkili Acentemize ek ücretin ödenmesi durumunda değiştirilebilir.
3.3.5 Biletinizde yer alan her bir Uçuş Kuponu yer ayırtılmış olan tarih, uçuş ve hizmet sınıfında taşıma hizmeti için kabul edilecektir. Başlangıçta herhangi bir rezervasyon belirtilmeden Bilet düzenlenmesi durumunda, Tarifemiz ve istenen uçuşta boş koltuk bulunmasına tabi olmak kaydıyla yer sonradan ayırtılabilir.
3.3.6 Herhangi bir uçuşa Check-In Termini sona ermeden önce gelmemeniz veya taşıma hizmetinizin herhangi bir bölümünü bizi bu Terminden en az 24 saat önce haberdar etmeden değiştirmeniz durumunda, dönüş veya çıkış rezervasyonlarınızı iptal edebilir ve makul idari ücreti alabiliriz. Ancak, durumu bize önceden bildirmeniz halinde, sonraki uçuş rezervasyonlarınız iptal edilmeyecektir.

3.4 ADIMIZ VE ADRESİMİZ
Adımız Havayolu Tanıtma Kodumuza (EY) kısaltılabilir, aksi takdirde Bilette yazılıdır. Adresimiz P O Box 35566, Abu Dabi, Birleşik Arap Emirlikleri şeklindedir.

MADDE 4 - BİLET ÜCRETLERİ, VERGİ, HARÇ VE DİĞER ÜCRETLER, EK ÜCRETLER

4.1 BİLET ÜCRETLERİ
Bilet ücretleri, açıkça aksi ifade edilmedikçe, Biletinizde belirtilen saat ve tarihlerde kararlaştırılmış duraklama yerleri yoluyla sadece kalkış noktasındaki havalimanından varış noktası havalimanına kadarki taşıma karşılığıdır. Bilet ücretleri havaalanları arasındaki ve havalimanı ile şehir terminalleri arasındaki kara taşımasını veya diğer taşıma ve hizmetleri kapsamaz. Bilet ücretiniz Biletinizde belirtilen tarihler ve yol güzergahında seyahat için Biletinizin ödendiği tarihte yürürlükte olan Tarifelerimize göre hesaplanacaktır. Yol güzergahı veya seyahat tarihlerini değiştirmeniz durumunda, ödenecek bilet ücreti değişebilir. Uygulamadaki bilet ücretinin ödenmemesi durumunda ulaşımı gerçekleştirmeyi reddetme hakkımız saklıdır.

4.2 VERGİ, HARÇ VE ÜCRETLER
4.2.1 Hükûmet veya başka bir yetkili merci veya bir havalimanı işleticisi tarafından uygulanan yürürlükteki tüm vergi, harç ve ücretlerin taşıma hizmetinden önce tarafınızdan tamamen ödenmesi gerekmektedir. Biletinizi satın alırken, bilet ücretine dahil edilmeyen vergi, harç ve ücretler size bildirilecek olup, çoğu normal şartlarda Bilet üzerinde ayrıca gösterilmektedir.  Hava yolculuğu ile ilgili uygulanan vergi, harç ve ücretler bizim kontrolümüz dışındadır, sürekli olarak değişmekte ve Bilet düzenlenme tarihinden sonra uygulanabilmekte veya artabilmektedir. Bilet üzerinde gösterilen bir vergi, harç veya ücrette artış olması durumunda, taşıma işleminden önce ödemeniz gereklidir.  Ayrıca, Bilet düzenlendikten sonra uygulamaya konan yeni bir vergi, harç veya ücret durumunda da, taşıma işleminden önce ödemeniz gereklidir.  Benzer şekilde, Biletin düzenlenmesi sırasında bize ödediğiniz vergi, harçlar veya ücretlerin yürürlükten kalkması, artık sizin için geçerli olmaması ya da daha düşük bir miktar ödenecek olması durumunda; bu tutarın iadesi için talepte bulunma hakkınız bulunmaktadır. Biletinizi biz veya Yetkili Acentemiz aracılığıyla satın alırken yürürlükteki vergi, harç ve ücretlerin size bildirilmemesi veya farklı bir şekilde bildirilmesi halinde, bu durum taşıma işleminden önce havaalanında söz konusu tutarları ödeme yükümlülüğünüzü etkilemez. Yürürlükteki vergilerin, harçların ve ücretlerin ödenmemesi halinde, ulaşımı gerçekleştirmeyi reddetme hakkımız saklıdır.
4.2.2 Biletin kullanılmaması durumunda, belirtilen bazı vergiler ve ücretler geri ödenebilir. Söz konusu ücret iadesi için, çevrimiçi (ücretsiz) olarak veya çağrı merkezimiz ya da bir satış ofisi (bu durumda bir hizmet ücreti alınır) aracılığıyla talepte bulunabilirsiniz. Çevrimiçi talepler https://www.etihad.com/tr/before-you-fly/manage-my-booking sayfasından yapılmalıdır. Uygun olmanız durumunda, talebi takip eden 30 gün içinde geri ödeme yapmayı taahhüt ederiz.

4.3 İSTİSNAİ DURUMLARDAKİ EK ÜCRETLER
4.3.1 İstisnai durumlarda, üçüncü kişiler tarafından normal şartlarda faaliyetlerimiz için uygulanmayan türde ücretler uygulamaya konabilmektedir (örneğin, sivil havacılığın kanunsuz müdahalesinin neden olduğu sigorta primi ekleri veya ilave güvenlik giderleri).
4.3.2 Ayrıca, işletme maliyetlerinde (örneğin yakıt ücretleri) kontrolümüz dışındaki istisnai durumlardan kaynaklanan önemli artışlara da tabi tutulabiliriz.
4.3.3 Bu tip durumlarda, ek bilet ücretleri gibi tarafımızdan taşıma işleminize mal edilen bu ücretleri bize ödemeniz gerekecektir (Biletinizin düzenlendiği tarihten sonra uygulamaya konsa bile). Uygulanabilir herhangi bir ek ücretle ilgili detaylar tarafımızdan en kısa sürede size bildirilecektir. İletişim bilgilerinizi kullanarak sizinle bağlantı kuramamamız durumunda, uygulanabilir ek ücret check-in sırasında tarafınıza bildirilecektir. Herhangi bir ek bilet ücretini ödememeyi tercih etme ve Madde 10.2 hükümleri uyarınca Biletinizin gayri iradi geri ödemesini alma konusunda serbestsiniz, bu durumda size karşı herhangi bir yükümlülüğümüz olmayacaktır.
4.3.4 Herhangi bir istisnai durum ek ücretinin taşıma işleminizin tamamı veya bir kısmı için uygulanmasının sona ermesi ya da daha düşük bir tutarın ödenmesi gerekmesi halinde, ödenmiş olan bu ek ücretin iadesi talep edilebilir. Bu şekilde bir iadenin nasıl talep edileceği konusunda detaylar için lütfen bize veya Yetkili Acentemize başvurunuz.
4.3.5 Uygulanabilir ek ücretlerin ödenmemesi durumunda taşıma işlemini gerçekleştirmeyi reddetme hakkımız saklıdır.

4.4 PARA BİRİMİ
Bilet ücretleri, vergi, harç ve diğer ücretler ile istisnai durum ek ücretleri, ödeme yapılırken tarafımızdan veya Yetkili Acentemiz tarafından başka bir para birimi belirtilmedikçe (örneğin, yerel para biriminin tahvil edilemez olması nedeniyle), Biletin düzenlendiği ülkenin para birimi cinsinden ödenecektir. Kendi takdirimize bağlı olarak bir başka para biriminde yapılan ödemeyi kabul edebiliriz.

MADDE 5 - REZERVASYONLAR

5.1 REZERVASYON KOŞULLARI
5.1.1 Rezervasyonunuz/rezervasyonlarınız biz veya Yetkili Acentemiz tarafından kaydedilecektir. Talep etmeniz durumunda rezervasyonunuz/rezervasyonlarınızın yazılı bir teyidi de sunulacaktır.
5.1.2 Belli bilet ücretlerinde rezervasyonları değiştirme veya iptal etme hakkınızı kısıtlayan veya ortadan kaldıran bazı koşullar geçerlidir.
5.1.3 Bir sağlık sorununuz veya uçağa binme, uçaktan inme sırasında tıbbi yardım veya özel yardıma veya uçuş sırasında yardıma ihtiyaç duymanıza neden olan başka bir durumun olması halinde (örneğin, 7.2 ve 7.3 Maddelerinde öngörülen durumlar), rezervasyonunuzu yaparken bizi konu hakkında bilgilendirmeniz gerekir. O zamana kadar Madde 7.3'e göre gerekli doktor iznini aldığınız ve bu iznin ekinde yer alan tüm koşulları karşıladığınız konusunda tatmin olmamız halinde adınıza geçici rezervasyon yapılacaktır. Belli ülkelere veya belli ülkelerden yapılan uçuşlara katılmanız durumunda, yerel kanunlar işbu Madde 5.1.3'de yer alan koşullara uymak zorunda olmadığınız ve koşulların nasıl farklılık gösterdiğini sormanız gerektiği anlamına gelebilir.

5.2 BİLETLEME SÜRE SINIRLAMASI
Bilet ücretini tarafımızdan veya Yetkili Acente tarafından tayin edilmiş Biletleme süresi içinde ödemezseniz, rezervasyonunuz iptal edilebilir.

5.3 KİŞİSEL BİLGİLER
5.3.1 Kişisel bilgilerinizin rezervasyon yapma; Bilet satın alma, kaydetme ve düzenleme ve taşıma işlemi ile ilişkili tüm yardımcı belgeleri düzenleme; taşıma hizmeti ve ilişkili tüm ek hizmetleri size sağlama; soru ve taleplerinize yanıt verme; muhasebe, faturalandırma ve denetim işlemlerini idare etme ve diğer idari amaçlar; yardımcı hizmetlere ulaşma; hizmetleri geliştirme ve tedarik etme; göç ve ülkeye giriş prosedürlerini yerine getirme; güvenlik kontroller, prosedürleri ve gerekliliklerine olanak sağlama; suçu önleme ve tespit etme ve seyahatiniz ile ilişkili bu bilgileri devlet kurumlarının kullanımına sunma; müşteri ilişkileri hususlarını çözme; sizinle ileride yapacağımız işlemlerde kolaylık sağlama ve pazarlama amaçlarıyla bize verildiğini kabul etmiş sayılırsınız. Bu amaçlarla, bize bu verileri elde tutma, kullanma, aktarma ve/veya ofislerimiz, Yetkili Acentelerimiz, diğer şirket ve/veya markalar, hak ve görevlerimizi devrettiğimiz herhangi bir kişi, ilgili hizmetleri sunan üçüncü taraf şirketler, hükûmetler ve devlet kurumları, kredi kartı ve diğer ödeme kartı şirketleri, diğer havayolları ve diğer Taşıyıcılar veya yukarıda bahsedilen hizmetlerin tedarikçileri ile paylaşmamız hususunda bize yetki vermiş sayılırsınız.
5.3.2 Aynı zamanda doğrudan pazarlama amacıyla da kişisel verilerinizi elimizde tutabiliriz, ancak bunun için önce sizden yetkilendirme alınacaktır.
5.3.3 Sağlık ve engellilik durumunuz, dininiz, sabıka kaydınız veya benzeri durumlarla ilgili hassas kişisel bilgiler tarafımızdan işlenemez. Bunun dışında, bilgileriniz bizimle aynı seviyede veri koruması uygulamayan ülkelere aktarılamamaktadır. Hassas kişisel bilgilerinizi bize sunmakla, bu bilgileri işbu 5.3 paragrafında sözü edilen amaçlarla işleyebilmemiz ve üçüncü kişilere aktarabilmemiz ve ayrıca kişisel bilgilerinizi bizimle aynı seviyede veri koruması uygulayan diğer ülkelere de aktarabilmemiz konusunda onay vermiş sayılırsınız. Bilgilerinizi zaman zaman yürürlükteki ilgili veri koruma mevzuatına uygun olarak toplamayı, işlemeyi, depolamayı, saklamayı ve aktarmayı taahhüt ederiz.
5.3.4 Ayrıca hizmet seviyesinde tutarlılık sağlamak, dolandırıcılığı önlemek/tespit etmek amacıyla ve eğitim amaçlı olarak bizimle yaptığınız telefon görüşmeleri izlenebilmekte ve/veya kaydedilebilmektedir.
5.3.5 Acil durumda irtibat kurabileceğimiz bir üçüncü kişinin adı ve iletişim bilgilerine gereksinim duyabiliriz. Üçüncü kişinin bu amaçla sunulan bilgilerin açıklanmasına onay vermesini temin etmek sizin sorumluluğunuzdur.
5.3.6 Hakkınızda hangi kişisel bilgilere sahip olduğumuzu öğrenmek ve/veya sizinle ilgili sahip olduğumuz kişisel bilgileri düzeltmek için, lütfen yerel ofisimizle irtibat kurun.
5.3.7 Tarafınızdan sunulan yanlış bilgilerin aktarılması veya elde tutulmasından kaynaklı olarak biz ve Yetkili Acentelerimizin zarar görmesini engellemeyi kabul etmiş sayılırsınız.

5.4 UÇAKTA OTURMA YERİ
Uçakta oturma yeri taleplerinizi yerine getirmek için gayret gösterilecektir. Ancak, belli bir oturma yerini size ayırmayı garanti edemeyiz. Oturma yerlerini, uçağa binildikten sonra bile her an tayin etme veya yeniden tayin etme hakkımız saklıdır. Bu, işlevsel sebepler, güvenlik veya emniyet gerekçeleri dahil ancak bunlarla kısıtlı olmamak kaydıyla mevzuat nedeniyle gerekli olabilir.

5.5 REZERVASYON TEYİDİ
5.5.1 Dönüş veya çıkış rezervasyonları belirlenen zaman dilimi içerisinde rezervasyonlarınızı teyit etmeniz koşuluna tabi olabilir. Teyit etme gerekliliği durumunda ve bu işlemin ne zaman ve nerede yapılacağı konusunda biz veya Yetkili Acentemiz tarafından size bilgi verilecektir. Teyit etme gerekliliği doğması ancak teyit işlemini gerçekleştirememeniz durumunda, dönüş veya çıkış rezervasyonlarınızı iptal edebiliriz ve tarafımızdan açıkça ifade edilmedikçe normal şartlarda para iadesi alma hakkınız bulunmaz. Ancak, hala yolculuk yapmak istediğinizi bize bildirmeniz ve uçuşta yer bulunması durumunda, rezervasyonlarınız yeniden etkin hale getirilecek ve yolculuğu yapmanız sağlanacaktır. Uçuşta yer bulunmaması durumunda, bir sonraki veya son varış noktasına yolculuğunuzu yapmanız için her tür makul gayret gösterilecektir ancak, bu yönde bir yükümlülüğümüz yoktur.
5.5.2 Yolculuğunuza başka herhangi bir taşıyıcının dahil olması halinde onların teyit gerekliliklerini kontrol etmeniz gerekir. Teyidin gerekli olması halinde, Bilet üzerinde söz konusu uçuş için Havayolu Tanıtma Kodunun görüldüğünü teyit etmeniz gerekir. Başka bir Taşıyıcının teyit gerekliliklerini yerine getirmemeniz dahil ancak bununla kısıtlı olmamak kaydıyla herhangi bir sebeple bir veya daha fazla rezervasyonunuzu iptal etmesi durumunda bizim hiçbir yükümlülüğümüz olmayacak, ileri tarihli seyahat veya para iadesi hakkınız söz konusu Taşıyıcının taşıma koşullarına göre uygulanacaktır.

5.6 ÇIKIŞ REZERVASYONU İPTALİ
Herhangi bir uçuşa bize önceden bildirmeden gelmemeniz durumunda dönüş veya çıkış rezervasyonlarınızı iptal edebileceğimizi ve makul idari ücret alabileceğimizi dikkate alınız. Ancak, bizi Check-in Termininden veya uçağa biniş zamanından (tüm check-in işlemlerini tamamlamanız durumunda) önce haberdar etmeniz halinde, sonraki uçuş rezervasyonlarınız iptal edilmeyecektir.

MADDE 6 - CHECK-IN VE BOARDING

6.1 Check-in Terminleri her havaalanında farklıdır ve bu Check-in Terminleri konusunda kendiniz bilgi almalı ve uymalısınız. Belirtilen Check-in Terminlerine uymamanız durumunda rezervasyonunuzu iptal etme hakkımız saklıdır. Bizimle yapacağınız ilk uçuş için Biletiniz üzerinde gösterilen Check-in Termini size tarafımızdan veya Yetkili Acentelerimiz tarafından bildirilecektir. Seyahatinizde yer alan daha sonraki uçuşlar için, Check-in Terminleri tarafımızdan ve Yetkili Acentelerimiz tarafından bildirilemeyebileceğinden kendiniz öğrenmelisiniz. Uçuşlarımıza ilişkin Check-in Terminlerine sefer tarifemizden ulaşılabilir veya bizden ya da Yetkili Acentelerimizden öğrenilebilir.
6.2 Cheeck-in yaptırırken en geç belirttiğimiz saatte biniş kapısında bulunmanız gerekir.
6.3 Biniş kapısına zamanında ulaşamamanız durumunda sizin için ayrılan yeri iptal edebilir ve Kayıtlı Bagajınızı uçaktan indirebiliriz.
6.4 Bu Madde hükümlerine uymadığınız için uğrayabileceğiniz zarar ve diğer masraflarla ilgili size karşı bir yükümlülüğümüz olmayacaktır.

MADDE 7 - TAŞINMANIN REDDİ VE SINIRLANDIRILMASI

7.1 TAŞIMAYI REDDETME HAKKI
7.1.1 Takdir yetkimizi makul ölçüde kullanarak, size yazılı olarak bildirimde bulunarak bildirim tarihinden sonra herhangi bir zamanda uçuşlarımızda sizi veya Bagajınızı taşımayacağımızı ifade etmemiz durumunda sizi veya Bagajınızı taşımayı reddedebiliriz. Bu durumda para iadesi alma hakkınızın bulunması dışında herhangi bir sorumluluğumuz olmayacaktır.
7.1.2 Ayrıca aşağıdaki durumlardan biri veya birden fazlasının meydana gelmesi veya makul bir şekilde meydana gelebileceğini düşünmemiz durumunda da herhangi bir uçuşta (geçerli bir Biletiniz ve biniş kartınız olsa dahi) sizi veya Bagajınızı taşımayı reddedebiliriz (önceden bildirimde bulunma yükümlülüğümüz olmadan):
7.1.2.1 yürürlükteki herhangi bir resmi kanun, yönetmelik, kararname veya politikaya uymak için gerekli olması;
7.1.2.2 siz ve/veya Bagajınızın taşınmasının diğer Yolcular veya kabin ekibinin sağlık ve güvenliğini tehlikeye aması veya etkilemesi ya da konforunu önemli ölçüde etkilemesi veya hava taşımacılığının kurallara uygun yerine getirilme düzenini bozması veya bozduğunun görülmesi;
7.1.2.3 alkol veya uyuşturucuya bağlı bozukluk da dahil zihinsel veya fiziksel durumunuzun kendiniz, Yolcular, kabin ekibi veya uçak veya mülkiyet açısından bir tehlike ya da risk taşıması ya da taşıdığının görülmesi;
7.1.2.4 alkol veya uyuşturucuya bağlı bozukluk da dahil zihinsel veya fiziksel durumunuzun, rezervasyon yaptırmış veya seyahat etmeyi kabul etmiş olduğunuz uçuş sınıfında seyahat etmeniz izin verilmesi durumunda uçaktaki diğer Yolcular için önemli bir rahatsızlık veya sıkıntı kaynağı olacağını düşünmemiz;
7.1.2.5 kendiniz veya bagajınızın güvenlik kontrolünden geçirilmesini reddetmeniz veya kontrolden geçirilirken sorulan güvenlik sorularına tatmin edici yanıtlar verememeniz ya da güvenlik profili çıkarma değerlendirmesi veya analizinden geçememeniz veya Bagajınız üzerindeki güvenlik mühürleri veya biniş kartınızdaki güvenlik işaretlerini sökmeniz veya üzerinde değişiklik yapmanız;
7.1.2.6 uygulanan bilet ücreti, vergi, harç, diğer ücretler veya ek ücretleri tamamen ödememeniz;
7.1.2.7 geçerli veya yasal yollarla alınmış seyahat belgelerine sahip olmamanız veya bizim görüşümüz çerçevesinde gerekli vize koşullarını karşılamamanız, geçerli seyahat belgelerine (veya gerekli vize koşullarına) sahip olmadığınız bir ülkeden transit geçiş yapmaya çalışmanız, uçuş sırasında veya check-in ile uçağa biniş süresi arasında seyahat belgelerinizi tahrip etmeniz veya seyahat belgelerinizi uçuş ekibine teslim etmeyi veya talep edildiğinde seyahat belgelerinizi kopyalamamızı reddetmeniz;
7.1.2.8 biz veya Yetkili Acentelerimiz dışında bir kuruluştan kanunsuz bir şekilde edinilmiş olan veya edinilmiş gibi görünen, kaybolduğu veya çalındığı bildirilen veya sahte bir Bilet ibraz etmeniz veya Bilette adı geçen kişi olduğunuzu kanıtlayamamanız;
7.1.2.9 Uçuş Kuponu sırası ve kullanımı ile ilgili Madde 3.3'de belirtilen koşullara uymamanız veya biz veya Yetkili Temsilcimiz dışında bir kişi tarafından düzenlenen veya herhangi bir şekilde değiştirilen bir Bilet ibraz etmeniz veya Biletin zarar görmüş, tahrip edilmiş veya hükümsüz kılınmış olması;
7.1.2.10 uçağa binmeden önce veya uçaktayken güvenlik ve emniyetle ilgili talimatlarımızı veya yer personeli veya kabin ekibinin görevlerini yerine getirmesine ilişkin talimatları gözetmemeniz, uygulanmasını engellemeniz veya aksatmanız ya da uçağı, uçaktaki ekipmanlar veya herhangi bir parçayı kurcalamanız veya kurcalamakla tehdit etmeniz;
7.1.2.11 bizimle veya bir başka Taşıyıcı yoluyla daha önce katıldığınız bir uçuşta yukarıda belirtilen davranış veya ihmallerden birinde bulunmuş olmanız ve bizim bunu yapacağınızı düşünmek için gerekçelerimiz olması;
7.1.2.12 check-in veya uçuş yaptığınız uçağa binme ve uçaktan inme, bağlantılı bir uçuştan inme sırasında, uçaktayken uçak havalanmadan önce veya bağlantılı bir uçuşta uçaktayken veya bizden herhangi bir hizmet alırken ceza gerektiren bir suç işlemeniz;
7.1.2.13 yer personeli veya kabin ekibine uçağa binmeden önce veya uçakta veya bağlantılı bir uçuşta uçağa binerken ve inerken, uçak havalanmadan önce tehditkar, küfürlü, rencide ve taciz edici veya yakışıksız sözler kullanmanız ya da tehdit, taciz ve rencide edici bir şekilde davranmanız;
7.1.2.14 diğer Yolcuların güvenliği veya emniyeti ve konforu ile ilgili talimatlarımıza uymamanız (başka hususların yanı sıra yerinize oturma; Kayıtsız Bagajın yerine konması; sigara içme; alkol tüketme; uyuşturucu kullanma; mobil cep telefonu, dizüstü bilgisayar, PDA, taşınabilir kayıt cihazı, portatif radyo, CD, DVD ve MP3 çalar, elektronik oyun veya aktarım cihazları gibi elektronik ekipman kullanımı veya uçakta karışıklık ve rahatsızlığa sebep olma gibi);
7.1.2.15 asılsız bomba ihbarı, uçak kaçırma veya diğer güvenlik tehditlerinde veya girişiminde bulunmanız (girişimde bulunacak gibi görünmeniz);
7.1.2.16 seyahat ettiğiniz veya geçiş yapmayı planladığınız ülke veya planlanmış Duraklama noktanız olan bir ülkenin göçmenlik kurumu veya diğer yetkilileri tarafından geçerli seyahat belgeleriniz olsa dahi söz konusu ülkeye giriş yapmanıza izin verilmediğinin tarafımıza bildirilmesi (sözlü veya yazılı olarak);
7.1.2.17 sahip olduğunuz veya tarafınıza açıklanan ve bir hükûmet yetkilisinin sizinle ilgili bizden talep ettiği bilgileri bize sunamamanız veya sunmayı reddetmeniz ya da söz konusu bilgilerin gerçeğe aykırı veya yanıltıcı olması;
7.1.2.18 sağlık açısından uçmaya uygun durumda olmamanız;
7.1.2.19 yasa dışı bir şekilde uyuşturucu bulundurmanız veya makul bir şekilde bulundurduğunuzu düşünmemiz.

7.1.2.1 ila 7.1.2.19 Maddelerinde yer alan durumlardan herhangi birinin meydana geleceğini düşünmemiz gerekip gerekmediğini belirlerken herhangi bir şekilde soruşturma yapma yükümlülüğümüz yoktur.

7.2 ÖZEL YARDIM GEREKTİREN YOLCULAR
Refakatsiz çocuklar veya hareket kabiliyeti zayıf kişiler, hamile ve hasta yolcular ile özel yardıma (örneğin tekerlekli sandalyeye) ihtiyaç duyduğunu düşündüğümüz yolcuların gerekli özel yardımı biletlendirme aşamasında bizimle görüşmeleri ve uygulamadaki prosedürlere uymaları gerekmektedir. Özel yardım gereksinimlerinizin sizi taşıma konusunda onayımızı almanızın ardından kötü yönde değişiklik gösterirse, koşullardaki değişikliği bize derhal bildirmeniz ve taşıma konusunda tekrar onayımızı almanız gerekir. Biletlendirme aşamasında özel yardım gereksinimlerini bize bildirilen ve tarafımızdan kabul edilen hareket kabiliyeti zayıf yolcuların, söz konusu engellilik durumu veya özel gereksinimlerden dolayı sonradan taşınması reddedilemez. Yerel kanunlarında bu 7.2 Maddesinde belirtilen gerekliliklere uymak zorunda olmadığınız öngörülen belli ülkelere veya bu ülkelerden yapılan uçuşlara katılmanız durumunda, gerekliliklerin nasıl farklılık gösterdiğini bizden öğrenmelisiniz.

7.3 SAĞLIK DURUMUNUN UÇUŞA UYGUN OLMASI
7.3.1 Uçağa binmeden önce sağlık durumunuzun uygun olması gerekir. Sağlığınızdan şüphelenmek için herhangi bir neden olmadıkça veya makul çerçevede uçağın normal seyri ile kötüleşebilecek bir sağlık sorununuz olduğu veya uçuş sona ermeden önce profesyonel tıbbi yardıma ulaşamamanız halinde sıkıntı yaşayabileceğinizin bilinmesi gerekmedikçe herhangi bir tıbbi muayene yapılması zorunlu değildir. Ancak yukarıdaki durumlar mevcutsa, bizimle yolculuk etmeden uçuştan en geç 48 saat önce profesyonel tıbbi yardım almanız ve gerekli uzmanlığa sahip bir doktordan sağlık durumunuzun rezervasyon yaptırmış olduğunuz uçuşlarda seyahat etmek için uygun olduğunu gösteren bir sağlık raporu almanız zorunludur. Yerel kanunlarında bu 7.3 Maddesinde belirtilen gerekliliklere uymak zorunda olmadığınız öngörülen belli ülkelere veya bu ülkelerden yapılan uçuşlara katılmanız durumunda, gerekliliklerin nasıl farklılık gösterdiğini bizden öğrenmelisiniz.
7.3.2 Uçuş sırasında herhangi bir nedenden dolayı (biz veya Yetkili Acentemize atfedilebilecek nedenler hariç) veya hamilelikten dolayı hastalanmanız durumunda, sizi taşıyan uçakta yapılan tedavi veya üçüncü kişilerin uyguladığı tedavi sonucu oluşan masrafların bedelini bize ödemeniz gerekecektir.

MADDE 8 - BAGAJ

8.1 BAGAJ HAKKI
Talep üzerine bizden veya Yetkili Acentelerimizden öğrenebileceğiniz koşullar ve sınırlandırmalara tabi olmak kaydıyla Bagaj taşıma hakkınız vardır.

8.2 FAZLA BAGAJ
Size sunulan bagaj hakkını aşan Bagajların taşınması için bir ücret ödemeniz gerekecektir. Fazla bagaj ücretlerini talep ederek bizden öğrenebilirsiniz.

8.3 BAGAJ OLARAK KABUL EDİLMEYEN EŞYALAR VE KIRILABİLİR/DAYANIKSIZ MADDELER
8.3.1 Bagajınızda:
8.3.1.1 Uluslararası Sivil Havacılık Kurumu (ICAO) Tehlikeli Maddelerin Havayoluyla Güvenli Taşınmasına İlişkin Teknik Talimatları ve Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği (IATA) Tehlikeli Maddeler Yönetmeliği ve yönetmeliklerimizde belirtildiği üzere uçağı veya uçaktaki insanlar veya eşyaları tehlikeye atma ihtimali olan maddeler (talep üzerine tarafımızdan ek bilgi sunulabilir);
8.3.1.2 herhangi bir eyalete veya o eyaletten uçakla taşınması yürürlükteki kanun, yönetmelik ve kararnamelere göre yasaklanmış maddeler;
8.3.1.3 tehlikeli veya emniyetsiz olması nedeniyle veya ağırlığı, boyutu, şekli veya özelliğinden dolayı ya da başka hususların yanı sıra kullanılacak uçak tipi düşünüldüğünde kırılabilir veya dayanıksız olması nedeniyle taşınması tarafımızdan makul çerçevede uygun bulunmayan maddeler bulundurmamanız gerekmektedir. Kabul edilmeyen maddelerle ilgili bilgiler talep üzerine sunulmaktadır.
8.3.2 Ateşli silahlar (gerçek, imitasyon veya oyuncak), kuru sıkı silahlar, ateşli silah parçaları, avcılık ve spor amaçlı olanlar dışındaki mühimmatın Bagaj olarak taşınması yasaktır. Avcılık ve spor amaçlı ateşli silahlar ve mühimmat takdir yetkisi bize ait olmak üzere Kayıtlı Bagaj olarak kabul edilebilir. Ateşli silahların kabzası boşaltılması ve uygun şekilde paketlenmesi gerekir. Mühimmatın taşınması 8.3.1.1 Maddesinde belirtildiği şekilde ICAO ve IATA yönetmeliklerine tabidir.
8.3.3 Bizim takdirimize bağlı olmak kaydıyla antika ateşli silahlar, kılıçlar, kamalar, bıçaklar ve benzeri nesneler şeklindeki silahlar Kayıtlı Bagaj olarak kabul edilebilir, ancak yolcu kabinine alınamaz.
8.3.4 Kayıtlı Bagajınızda uçuş sırasında veya seyahatiniz sırasında gerekebilecek veya kaybolması ya da zarar görmesi durumunda yerine yenisi kolay konamayacak para, mücevher, kıymetli madenler, bilgisayar, kişisel elektronik aygıtlar, depolanmış veri, ilaç veya tıbbi ekipman, ev veya araç anahtarı, ticari senetler, tahviller ve diğer değerli eşya ve belgeler, ticari belgeler, pasaport ve diğer kimlik belgeleri ya da bunların suretlerini bulundurmamanız gerekir.
8.3.5 Kayıtlı Bagajınızda gerçek, imitasyon veya oyuncak silah (plastik veya metal) ya da silaha benzeyen veya makul çerçevede silahla karıştırılabilecek herhangi bir nesne, tamir aletleri, mühimmat, fünye, ateşleme düzeneği, el bombası, bütan, propan, asetilen, oksijen gibi gazlar ve gaz konteynerleri, patlayıcılar ve patlayıcı içeren maddeler, mancınık, yaylı tüfek, zıpkın ve zıpkın tüfeği, şok tabancası gibi aletler, ateşli silah görünümünde çakmaklar, havai fişek, işaret fişeği ve diğer piroteknikler (parti patlangaçları, havai fişekler ve çatapat dahil), güvenlik dışı kibritler, duman oluşturan metal kap ve kartuşlar, petrol/benzin, dizel, çakmak gazı gibi alev alabilen sıvı yakıtlar, alkol, etanol, aerosol sprey boya, terebentin ve tiner, alkol oranı hacmen %70'i aşan alkollü içecekler, asitler, dökülebilir ıslak batarya gibi alkaliler, cıva, klorür gibi aşındırıcı veya ağartıcı maddeler, topuz, biber gazı, göz yaşartıcı sprey gibi etkisiz hale getirici veya etkisizleştirici spreyler, tıbbi veya ticari izotoplar gibi radyoaktif maddeler, zehirler, enfekte kan, bakteri ve virüsler gibi enfeksiyonlar veya tehlikeli biyolojik materyaller, kendiliğinden parlama veya yanma kabiliyeti olan maddeler, yangın söndürücüler, dart, ev tipi kesici aletler, makas, tirbuşon, tırnak törpüsü, herhangi bir boyutta bıçak, örgü şişleri, kağıt bıçağı, bilardo vs. sopaları, tıraş bıçakları (emniyetli tıraş makineleri ve kartuşları hariç), bilardo, snooker veya polo ıstakaları, enjeksiyon iğneleri (tıbbi nedenlerle gerekli olup sağlık durumunu doğrulayan bir tıbbi belge ile birlikte taşınanlar hariç), sert spor topları veya dövüş sanatları malzemeleri bulunmaması gerekir.8.3.6 Kayıtlı ve Kayıtsız Bagajınızda Yolcu ve Bagaj Taşıma Koşulları, Bilet Koşulları, yönetmelikler ve bildirimlerde zaman zaman belirtebileceğimiz diğer maddeleri de bulundurmamanız gerekir. 8.3.7 Yasak olmasına rağmen 8.3.1, 8.3.2, 8.3.3, 8.3.4 ve 8.3.5 Maddelerinde belirtilen maddelerden herhangi birinin Bagajınızda bulunması durumunda, herhangi bir Konvansiyonun uygulanabileceği uluslararası taşıma olmayan bir taşıma işlemi sırasında bu maddelerde oluşan zarar veya hasarlarda bir sorumluluğumuz olmayacaktır.8.3.8 Kayıtlı Bagajınızda kırılabilir veya bozulabilir maddelerin bulundurulmaması tavsiye edilir.

8.4 TAŞIMAYI REDDETME HAKKI
8.4.1 8.3.2 ve 8.3.3 Maddelerine tabi olmak kaydıyla, Madde 8.3'de belirtilen maddelerin taşınması reddedilecek olup, bize söylenip söylenmemesi ve ne zaman söylendiğinden bağımsız olarak söz konusu maddelerin varlığı fark edilirse de taşımayı reddedebiliriz.
8.4.2 Boyutu, şekli, ağırlığı, görünümü, içeriği veya özelliğinden dolayı ya da güvenlik veya işlevsel sebeplerle ya da yolcuların konforu açısından makul çerçevede taşınmaya uygun olmadığını kabul ettiğimiz maddeleri Bagaj olarak taşımayı reddedebiliriz. Kabul edilmeyen maddelerle ilgili bilgiler talep üzerine verilecektir.
8.4.3 Makul düşüncemize göre uygun konteynerlerde düzgün ve güvenli bir şekilde ambalajlanmayan Bagajları taşımayı reddedebiliriz. Kabul etmediğimiz ambalajlama ve konteynerler ile ilgili bilgiler talep üzerine verilecektir.

8.5 ARAMA HAKKI
8.5.1 Güvenlik ve emniyet gerekçeleriyle şahsen sizin üzerinizde arama ve tarama yapmamıza Bagajınızı ise arama, tarama veya röntgen cihazından geçirmemize izin vermenizi talep edebiliriz. Sizin uygun olmamanız durumunda, Bagajınız 8.3.1, 8.3.4 veya 8.3.5 Maddelerinde tanımlanan maddelerden herhangi birini veya 8.3.2 veya 8.3.3 Maddeleri uyarınca bize ibraz edilmemiş herhangi bir ateşli silah, mühimmat veya silah içerip içermediği ve bunları bulundurup bulundurmadığınız sizin yokluğunuzda aranır, taranır veya röntgen cihazından geçirilebilir. Bu talebe uymak istemezseniz, sizi ve Bagajınızı taşımayı reddedebiliriz. Bir arama veya tarama işleminin sizin açınızdan Zarara neden olması veya röntgen araması veya tarama işleminin Bagajınızda hasar yol açması durumunda, bizim hatamız veya ihmalimizden kaynaklanmadıkça söz konusu Zarar ve Hasardan sorumlu olmayacağız.
8.5.2 Bagajınızın devlet yetkilileri, havaalanı yetkilileri, polis veya askeri yetkililer ve taşıma işleminizi gerçekleştiren Taşıyanlar tarafından güvenlik kontrollerinden geçirilmesine izin vermeniz gerekir.
8.5.3 Kayıtlı Bagajın Yolcunun yokluğunda hasara yol açma ihtimali olmadan açılabilmesini sağlayacak şekilde emniyete alınmasını gerekli kılan diğer ülkelerde güvenlik yetkililerinin belirlediği koşullardan haberdar olmak ve bunlara uymak sizin sorumluluğunuzdur.

8.6 KAYITLI BAGAJ
8.6.1 Kayıt yaptırmak istediğiniz Bagajınızın bize teslim edilmesiyle, kontrolü bize geçecek ve Kayıtlı Bagajın her bir parçası için bir Bagaj Tanıtma Etiketi düzenlenecektir.
8.6.2 Kayıtlı Bagaja adınız ve diğer kişisel tanıtıcı bilgileriniz (sizinle irtibat kurulacak telefon numarası dahil) eklenmiş olmalıdır.
8.6.3 Kayıtlı Bagaj, güvenlik, emniyet veya işletmesel gerekçelerden dolayı farklı bir uçuşta taşınmasına karar vermediğimiz sürece, mümkün olduğunda sizinle aynı uçakta taşınacaktır. Kayıtlı Bagajınızın farklı bir uçuşta taşınması durumunda, bagajın alındığı yerin yürürlükteki kanunları gümrük muayenesi için hazır bulunmanızı gerekli kılmadıkça veya Kayıtlı Bagajın farklı bir uçakta taşınmasının nedeni Kayıtlı Bagajın boyutu, ağırlığı veya özelliği ya da sizin bu Taşıma Koşullarına uymamanız ile ilişkili olmadıkça bize vermiş olduğunuz adresten tarafınıza teslim edilecektir.
8.6.4 Kayıtlı Bagajınızın sizin aynı uçakta taşınmamasına karar vermediğimiz sürece, bagajınızın yüklendiği veya bindirildiği uçağa sizin binememeniz, uçağı kalkıştan önce veya bir aktarma noktasında terk etmeniz ve yeniden binmemeniz durumunda Kayıtlı Bagajınız tarafımızdan taşınmayacaktır.
8.6.5 Kayıtlı Bagajınızın yeterince sağlam ve hava yoluyla taşımanın olağan ve normal zorluklarına herhangi bir hasara uğramadan (normal aşınma ve eskime hariç) dayanacak şekilde emniyete alındığından emin olmanız gerekir.

8.7 KAYITSIZ BAGAJ
8.7.1 Uçakta taşıdığınız Kayıtsız Bagaj için uygulanacak maksimum boyutlar ve/veya ağırlık belirleyebiliriz. Bu durumda, uçakta taşıdığınız Kayıtsız Bagaj kabin ekibi tarafından koltuğunuz altına ön kısımda yer alacak şekilde veya kapalı saklama kompartımanına yerleştirilmelidir. Bagajınız bu şekilde saklanamıyorsa veya fazla ağırsa ya da herhangi bir nedenden dolayı emniyetsiz kabul edilmişse, 8.2 ve 8.3 Maddelerine tabi olmak kaydıyla Kayıtlı Bagaj olarak taşınmalıdır.
8.7.2 Kargo kompartımanında taşımaya uygun olmayan (örneğin hassas müzik aletleri) ve yukarıdaki 8.7.1 Maddesi koşullarını karşılamayan eşyaların, check-in işleminden önce gerekli sürede bize bildirmeniz ve tarafımızdan izin verilmesi durumunda sadece uçak kabininden taşınmak üzere kabul edilecektir. Bu hizmet için ayrı bir ücret ödemeniz gerekebilir ve size bu hizmeti sunmak gibi bir yükümlülüğümüz bulunmamaktadır.

8.8 KAYITLI BAGAJIN ALINMASI VE TESLİMİ
8.8.1 Madde 8.6.3'e tabi olarak, Kayıtlı Bagajınızı varış veya Duraklama noktanızda hazır olur olmaz almanız gerekir. Bagajınızı varış veya Duraklama noktasında hazır olur olmaz almamanız durumunda, tarafımızdan belirlenecek makul bir depolama ücreti ödemeniz istenebilir. Kayıtlı Bagajınızın hazır olduktan sonra üç (3) ay içerisinde talep edilmemesi durumunda, bagajınızı bildirimde bulunmadan veya size karşı herhangi bir yükümlülüğümüz olmadan imha edebiliriz.
8.8.2 Sadece Bagaj Kaydı ve Bagaj Tanıtma Etiketi adına yazılmış olan kişi Kayıtlı Bagajı teslim alma hakkına sahiptir. Bagaj Kaydı ve Bagaj Tanıtma Etiketi adına yazılmış olan kişinin kimlik veya yetki kontrolünü yapma veya söz konusu kişinin bagajı alma hakkı bulunup bulunmadığını doğrulama konusunda herhangi bir sorumluluk kabul etmiyoruz.
8.8.3 Kayıtlı Bagaj talebiyle gelen kişinin Bagaj Tanıtma Etiketiyle Bagaj Kaydı sunamaması ve Bagaj kimliğini belirtememesi durumunda, Bagajı bu kişiye ancak Bagajı alma hakkına sahip olduğunu bizi tatmin edecek şekilde kanıtlaması koşuluyla teslim edebiliriz.

8.9 EVCİL HAYVAN
Takdiri tamamen bize ait olmak kaydıyla herhangi bir evcil hayvanı taşımayı reddetme hakkımız saklıdır. Herhangi bir evcil hayvanı taşımayı kabul etmemiz durumunda, hayvan aşağıdaki koşullara tabi olacak şekilde taşınacaktır:
8.9.1 Kedi, köpek, kuş ve diğer evcil hayvanları kapsayabilen bu hayvanın gerekli yiyecek malzemeleri ve suyuyla birlikte uygun bir şekilde kafese yerleştirildiğinden (veya yürürlükteki yasal gerekliliklere uygun bir kap içerisinde taşındığından) emin olmanız ve geçerli sağlık ve aşılama belgeleri, giriş izni, aktarma ve çıkış izinleri ve giriş veya aktarma yapılacak ülkelerde gerekli olan diğer belgeleri yanınızda bulundurmanız zorunludur, aksi takdirde evcil hayvanınızın taşınmasına izin verilmeyecektir. Bu taşıma işlemi talep üzerine sunulabilecek tarafımızdan belirlenmiş ek koşullara tabi tutulabilir.
8.9.2 Kafesi ve mamasıyla birlikte Bagaj olarak kabul edilen evcil hayvan ücretsiz Bagaj hakkınıza dahil edilmeyecek olup, evcil hayvanınız taşıma işlemi için kabul edilmeden önce uygulanan ücreti ödemekle yükümlü olacağınız bir fazla bagaj oluşturacaktır.
8.9.3 Engelli Yolculara eşlik eden rehber köpekler talep üzerine açıklanabilen tarafımızdan belirlenmiş koşullara tabi olmak kaydıyla normal ücretsiz bagaj hakkına ek olarak ücretsiz taşınacaktır.
8.9.4 Taşıma işleminin Konvansiyon yükümlülük kurallarına tabi olmadığı durumlarda, taşımayı kabul ettiğimiz evcil hayvanın yaralanması veya kaybolması, hastalanması, ölümü durumunda biz sorumlu olmayız.
8.9.5 Söz konusu evcil hayvanın herhangi bir ülke, eyalet veya bölgeye giriş veya bu ülke, eyalet veya bölgeden geçiş için gerekli tüm çıkış, giriş, sağlık belgeleri ve diğer belgelere sahip olmaması konusunda herhangi bir yükümlülüğümüz olmayacak ve evcil hayvanı taşıyan kişinin sonuç olarak tarafımızdan makul çerçevede uygulanan veya uğranılan her tür para cezası, masraf, zarar veya yükümlülüğü tazmin ve telafi etmesi gerekecektir. Uçakta taşımaya çalıştığınız ve taşınması reddedilen bir evcil hayvanla ilgili gerekli düzenlemeleri yapmak sadece sizin sorumluluğunuzdadır. Ayrıca, uçakta taşımaya çalıştığınız bir hayvanın taşınmasının reddedilmesi sonucu sizin de seyahat edememeniz durumunda herhangi bir yükümlülüğümüz olmayacaktır

8.10 HAVAALANI GÜVENLİK PERSONELİ TARAFINDAN BAGAJDAN ÇIKARILAN EŞYALAR
Havaalanı güvenlik personeli tarafından Bagajınızdan çıkarılan ve/veya alıkonulan eşyalarla ilgili herhangi bir sorumluluğumuz veya yükümlülüğümüz bulunmamaktadır.

MADDE 9 - ZAMAN ÇİZELGESİ, RÖTAR, UÇUŞ İPTALİ

9.1 ZAMAN ÇİZELGELERİ
9.1.1 Sefer tarifelerinde gösterilen uçuş saatleri yayınlandığı (veya düzenlendiği) tarih ile sizin gerçekte seyahat edeceğiniz tarih arasında farklılık gösterebilir. Size çizelgeler konusunda garanti verilmemekte ve bu çizelgeler bizimle olan anlaşmanızın bir parçasını oluşturmamaktadır.
9.1.2 Rezervasyonunuzu kabul etmeden önce biz veya Yetkili Acentemiz o tarih itibariyle planlanan uçuş saatini size bildireceğiz, ayrıca Biletinizde de gösterilecektir. Biletinizi düzenledikten sonra planlanan uçuş saatini değiştirmemiz gerekebilmektedir. İletişim bilgilerinizi bize vermeniz durumunda, bu tip değişiklikler tarafımızdan veya Yetkili Acentemiz tarafından size bildirilecektir. Biletinizi satın aldıktan sonra, uçuş saatinizde sizin için kabul edilebilir olmayan önemli bir değişiklik yapmamız halinde ve sizin için kabul edilebilir başka bir alternatif uçuşta adınıza yer ayıramamamız durumunda, Madde 10.2 uyarınca para iadesi alma hakkınız olacaktır.

9.2 İPTAL, GÜZERGAH DEĞİŞİKLİĞİ, GECİKME VS.
9.2.1 Sizi ve Bagajınızı taşırken gecikmeleri önlemek için gerekli tüm makul önlemler tarafımızdan alınacaktır. Bu önlemlerin uygulanmasında ve bir uçuşun iptalini önlemek için, istisnai durumlarda alternatif bir taşıyıcı ve/veya uçak tarafından adımıza gerçekleştirilecek bir uçuş ayarlayabiliriz, ancak böyle bir düzenleme yapma yükümlülüğümüz bulunmamaktadır.
9.2.2 Tarafımızdan gerçekleştirilecek ve zamanı gelmiş bir uçuşu iptal etmemiz, bir uçuşu zaman çizelgesine uygun bir şekilde gerçekleştirememiz, varış noktanızda veya Duraklama noktanızda duramamamız veya tarafımızdan gerçekleştirilen ve onaylanmış rezervasyonunuz bulunan bir bağlantılı uçağı kaçırmanıza neden olmamız durumunda, tercih hakkı size ait olmak üzere:
9.2.2.1 sizi ve Bagajınızı olabilecek en yakın zamanda planlanmış olan ve yer bulunan bir başka uçuşumuzda başlangıçta rezervasyon yaptırmış olduğunuz uçuş sınıfında herhangi bir ek ücret almadan taşıyabilir ve gerektiğinde Biletinizin geçerlilik süresini uzatabiliriz; veya
9.2.2.2 sizi ve Bagajınızı makul bir zaman diliminde kendi hizmetlerimiz veya bir başka taşıyıcının hizmetleri yoluyla veya karşılıklı mutabakata varılmış ulaşım araçları ve sınıfı ile ek bir ücret almadan başka bir güzergaha yönlendirebiliriz. Değiştirilen güzergahın bilet ücreti, harçları ve istisnai durum ek ücretlerinin ödemiş olduğunuz tutardan daha düşük olması durumunda, aradaki fark iade edilecek; veya
9.2.2.3 Madde 10.2 uyarınca para iadesi yapılacaktır.
9.2.3 Konvansiyon veya diğer kanun, yönetmelik veya kurallarda aksi belirtilmedikçe, Madde 9.2.2'de öngörülen hususlardan herhangi birinin meydana gelmesi halinde, 9.2.2.1 ila 9.2.2.3 arası Maddelerde ana hatlarıyla verilen seçenekler size sunulabilecek tek ve yegane çözümler olacak ve size karşı başka bir yükümlülüğümüz bulunmayacaktır.
9.2.4 Tarafımızdan AB sınırlarında bulunan bir havaalanından gerçekleştirilen uçuşunuzun zamanının gelmesi ve iptal edilmesi ya da en az dört (4) saat gecikmesi veya gönüllülük esasına dayanmaksızın uçuş sınıfınızın düşürülmesi durumunda, belli haklar kazanabilirsiniz, ve sizin için bu haklar doğduğunda tarafınıza bilgi verilecektir.

9.3 BİNİŞ REDDİ TAZMİNATI
9.3.1 Tarafımızdan gerçekleştirilen bir uçuşta rezervasyon yaptırmış olduğunuz uçuş sınıfında sizin için önceden onaylanan yeri size temin edemememiz ve yolcunun bu uçuş için uygulanan tüm Check-in Terminleri ve uçağa biniş terminlerini yerine getirmiş olması durumunda, binişi reddedilen söz konusu Yolcuların zararı yürürlükteki kanunlar ve biniş reddi tazminatı politikamıza uygun olarak tazmin edilecektir. Biniş reddi tazminat politikamızın bir kopyasını talep üzerine edinebilirsiniz. Bunun dışında, başka herhangi bir zararınız veya masrafınıza ilişkin herhangi bir yükümlülüğümüz olmayacaktır.
9.3.2 Tarafımızdan AB sınırlarında bir havaalanından gerçekleştirilen bir uçuşa binişinizin reddedilmesi halinde, Onaylanmış Rezervasyonunuz olması ve uygulanan tüm Check-in Terminlerini yerine getirmiş olmanız ve bu Taşıma Koşullarının uygulanması veya diğer makul gerekçelerden dolayı uçağa binişinize engel olunması ve ücretsiz ya da genel kullanıma açık olmayan bir indirimli bilet fiyatı üzerinden seyahat etmiyor olmanız durumunda, sağlanacak bazı faydaları almaya hak kazanabilirsiniz, bu haklar doğduğunda tarafınıza bilgi verilecektir.

ARTICLE 10 - PARA İADELERİ

10.1 GENEL
Bir Bilet veya biletin kullanılmayan herhangi bir kısmının, aşağıda belirtildiği üzere yürürlükteki bilet ücreti kuralları veya Tarifeleri uyarınca para iadesi tarafımızdan yapılacaktır:
10.1.1 Bu Maddede aksi belirtilmedikçe, Bilette adı yazan kişiye veya Bilet için ödeme yapan kişiye söz konusu ödemenin kanıtını ibraz etmesi üzerine para iadesi yapılacaktır.
10.1.2 Bir Biletin Bilet üzerinde adı yazılı Yolcu dışında başka bir kişi tarafından yapılmış olması ve Bilette herhangi bir para iadesi kısıtlaması belirtilmemesi durumunda, sadece Bilet için ödeme yapan kişiye veya bu kişinin talimatıyla para iadesi yapılacaktır.
10.1.3 Biletin kaybolduğu durumlar haricinde, para iadeleri Biletin ve kullanılmayan tüm Bilet Kuponlarının iptali üzerine yapılacaktır. Biletinizin Elektronik Bilet olması durumunda bu koşul uygulanmayacaktır.

10.2 İSTEĞE BAĞLI OLMAYAN PARA İADELERİ
10.2.1 (i) bir uçuşu iptal etmemiz; (ii) bir uçuşu makul çerçevede zaman çizelgesine uygun şekilde gerçekleştiremememiz; (iii) onaylanmış rezervasyonunuz olan ve Check-in terminleri ile uygulanan uçağa biniş terminini terine getirdiğiniz ve bu Taşıma Koşullarında izin verilen gerekçelerle uçuşunuzun reddedilmediği bir uçuşta taşıma işleminizi gerçekleştiremememiz; (iv) varış veya Duraklama noktanızda duramamamız; veya (v) onaylanmış rezervasyonunuz bulunan uçuşunuzun planlanan ilk varış saati ile bağlantılı uçağın kalkış saati arasında yeterli süre var olmasına rağmen bir bağlantılı uçağı kaçırmanıza neden olmamız durumunda, yürürlükteki kanunda aksi belirtilmedikçe, para iadesi yapılacak tutar:
10.2.1.1 Biletin herhangi bir kısmı kullanılmamışsa ödenmiş olan bilet ücreti (ödenmiş olan vergi, harç, diğer ücretler ve istisnai durum ek ücretleri dahil);
10.2.1.2 Biletin herhangi bir kısmı kullanılmışsa, en az ödenmiş olan bilet ücreti (ödenmiş olan vergi, harç, diğer ücretler ve istisnai durum ek ücretleri dahil) ile Biletin kullanılmış olduğu noktalar arasında seyahat için tarafımızdan hesaplanacak uygulanabilir (ödenmiş olan vergi, harç, diğer ücretler ve istisnai durum ek ücretleri dahil) arasındaki fark kadar olacaktır.

10.3 İSTEĞE BAĞLI PARA İADELERİ
10.3.1 Madde 10.2'de öngörülenler dışındaki sebeplerden dolayı Biletinizin para iadesini almaya hak kazanmışsanız, para iadesi yapılacak tutar:
10.3.1.1 Biletin herhangi bir kısmı kullanılmamışsa ödenmiş olan bilet ücretinden (ödenmiş olan vergi, harç, diğer ücretler ve istisnai durum ek ücretleri dahil) her tür makul hizmet harcı veya iptal ücretlerinin düşülmesiyle elde edilen tutar;
10.3.1.2 Biletin herhangi bir kısmı kullanılmışsa, en az ödenmiş olan bilet ücreti (ödenmiş olan vergi, harç, diğer ücretler ve istisnai durum ek ücretleri dahil) ile Biletin kullanılmış olduğu noktalar arasında seyahat için tarafımızdan hesaplanacak uygulanabilir (ödenmiş olan vergi, harç, diğer ücretler ve istisnai durum ek ücretleri dahil) arasındaki farktan her tür makul hizmet harcı veya iptal ücretlerinin düşülmesiyle elde edilen tutar kadar olacaktır.

10.4 PARA İADESİ TALEBİNE RET HAKKI
10.4.1 Başvurusu Biletin geçerlilik süresi sona erdikten sonra yapılmış olan bir para iadesi talebini reddedebiliriz.
10.4.2 Yolcu ülkede kalması için müsaadesi olduğunu veya başka bir Taşıyıcı veya taşıma yolu ile ülkeden ayrılacağını Taşıyıcıyı tatmin edecek şekilde ispat etmedikçe, Taşıyıcıya veya bir ülkenin Hükûmet yetkililerine oradan ayrılma isteğinin ispatı olarak gösterilen bir Biletin ücret iade talebini reddedebiliriz.
10.4.3 Taşınmanızın reddedildiği veya uçak içindeki davranışınızdan dolayı uçaktan indirildiğiniz bir uçuşa ait Biletin para iadesi yapılmayacaktır.

10.5 DÖVİZ KURU
Para iadesini Bileti ödemek için kullanılan ödeme yöntemi ve aynı para birimini kullanarak yapma hakkımız saklıdır.

10.6 BAŞKA HAKKA SAHİP OLMAMA
Bu Taşıma Koşullarında tarafımızdan açıkça aksi ifade edilmedikçe, bu 10'uncu Madde kapsamında öngörülen para iadesi hakları, taşıma işleminizin herhangi bir nedenden dolayı gerçekleştirilmemesi durumunda bize karşı sahip olacağınız yegane haklardır ve diğer zarar veya giderlerinizden dolayı size karşı başka bir yükümlülüğümüz olmayacaktır.

MADDE 11 - UÇAK İÇİNDEKİ DAVRANIŞLAR

11.1 GENEL
Uçağın içinde hiçbir zaman hiçbir şekilde uçağı veya herhangi bir kişiyi veya uçaktaki eşyaları tehlikeye atacak veya tehdit edecek (şaka yollu tehditler veya diğer); kabin ekibinin görevlerini yerine getirmesini engelleyecek, kısıtlayacak veya müdahale edecek; sigara, alkol veya uyuşturucu kullanımı, güvenlik ve emniyet konuları, elektronik ekipmanların kullanımı dahil ancak bunlarla kısıtlı olmamak kaydıyla kabin ekibi tarafından sözlü veya bildirimle iletilen talimatları veya yönlendirmelerine uymayı reddedecek şekilde davranmamanız ya da diğer yolcular, kabin ekibi veya eşyalarda rahatsızlık, sıkıntı, zorluk, hasar veya yaralanmalara neden olacak veya neden olma ihtimali doğuracak hareketlerden kaçınmanız gerekmektedir. Makul düşüncemize göre, uçak içinde bu şekilde davranmanız durumunda, kısıtlama da dahil olmak üzere söz konusu davranışın devam etmesini engellemek için gerekli gördüğümüz önlemleri alabiliriz. Tarafımıza bir yükümlülük getirmeden uçaktan indirilebilirsiniz ve ileride taşınmanız reddedilebilir, uçak içinde işlediğiniz suçlardan dolayı yasal kovuşturmaya başvurulabilir.

11.2 ROTADAN SAPMA VE DİĞER MALİYETLERİN ÖDENMESİ
11.1 Maddesinde bahsedildiği şekilde davranmanız sonucunda, makul takdir yetkimizi kullanarak, uçağı sizi ve/veya Bagajınızı indirmesi amacıyla başka bir rotaya yönlendirebiliriz, bu durumda bu rotadan sapma sonucunda oluşacak tüm maliyetleri ödemeniz ve ayrıca sizi ve/veya Bagajınızı indirmek için uçakta meydana gelen gecikmeden dolayı uğradığımız zararı tazmin etmeniz gerekecektir. Ayrıca: (i) sebep olduğunuz her tür mal kaybı, zararı veya tahribatını onarmak veya yenilemek; ve ii) davranışlarınızdan etkilene herhangi bir yolcu veya kabin ekibi üyesinin zararını tazmin etmek için üstlendiğimiz masrafları da bize ödemeniz gerekmektedir.

11.3 ELEKTRONİK CİHAZLAR
Güvenlik nedenlerinden dolayı, cep telefonu, dizüstü bilgisayar, taşınabilir kayıt cihazı, taşınabilir radyo, CD çalar, telsizle kontrol edilen oyuncaklar ve telsiz gibi elektronik verici cihaz oyunları dahil ancak bununla kısıtlı olmamak kaydıyla elektronik ekipmanların uçak içinde çalıştırılmasını yasaklayabilir veya kısıtlayabiliriz. İşitme cihazı ve kalp pillerinin çalıştırılmasına izin verilmektedir.

MADDE 12 - EK HİZMETLERE İLİŞKİN DÜZENLEMELER

12.1 Herhangi bir üçüncü kişi ile birlikte size havayoluyla taşıma dışında başka herhangi bir hizmet sunmak için düzenlemeler yapmamız veya kara, deniz ve demiryolu ulaşımı, otel rezervasyonları veya araç kiralama gibi bir üçüncü kişi tarafından sunulan taşıma veya hizmetlerle (havayoluyla taşıma dışında) ilgili bir bilet veya fiş düzenlememiz durumunda, bu tip işlemlerde sadece acenteniz olarak hareket ederiz. Üçüncü kişi hizmet sağlayıcısının hüküm ve koşulları geçerli olacaktır.
12.2 Ayrıca size kara, deniz ve demiryolu ulaşımı sağlamamız durumunda, bu ulaşım hizmeti için başka koşullar geçerli olabilir. Bu koşullar talep üzerine bilginize sunulmaktadır. Madde 12.1 kapsamında düzenlediğimiz herhangi bir kara, deniz ve demiryolu ulaşımı veya başka hizmetler için, tamamen bizim ihmalimizden kaynaklanmadığı sürece, size karşı bir yükümlülüğümüz olmayacaktır.

MADDE 13 - İDARİ FORMALİTELER

13.1 GENEL
13.1.1 Gerekli tüm seyahat belgeleri ve vizeleri almak ve yanınızda bulundurmak, uçuşunuzun çıkış veya varış noktası olan ya da transit geçiş yapacağınız ülkede yürürlükte olan tüm kanun, yönetmelik, kararname, talep ve seyahat koşullarına uymak sizin sorumluluğunuzdadır.

13.1.2 Yolcunun bu belgeler veya vizeleri alamaması veya bu kanun, yönetmelik, kararname, talep, koşul, kural veya talimatlara uymamasından dolayı uğradığı sonuçlala ilgili herhangi bir sorumluluğumuz olmayacaktır.

13.2 SEYAHAT BELGELERİ
İlgili ülkelerin kanunları, yönetmelikleri, kararname, talep veya diğer koşullarına göre gerekli kılınan tüm çıkış, giriş belgeleri, sağlık belgeleri ve diğer belgeleri yolculuktan önce ibraz etmeniz ve bunların suretlerini almamız ve alıkoymamıza izin vermeniz gerekmektedir. Taşıma işleminiz sırasında herhangi bir zamanda bu belgelerden herhangi birini ibraz etmenizi şart koşma ve bu şartlara uymamanız veya seyahat belgelerinizin gereken düzende temin edilmediğinin görülmesi durumunda, bu 13.2 Maddesine uymadığınız netleşmeden önce taşıma işlemine başlamış veya bir kısmını tamamlamış olsanız dahi sizi ve Bagajınızı taşımayı reddetme hakkımız saklıdır.

13.3 ÜLKEYE GİRİŞİN REDDİ
Herhangi bir ülkeye girişinize izin verilmemesi durumunda (son varış noktasına giderken transit geçtiğiniz bir ülke de dahil), her tür para cezası veya masrafı ödemek ve söz konusu Hükûmet tarafından bize kesilen her tür para cezası veya masrafı karşılamak ve sizin bu ülkeden taşınmanıza (ve gerekirse refakatçi hizmeti) ait masrafı da tarafımıza tazmin etmekten sorumlu olacaksınız. Ülkeye girişin reddedilmesi ve engellenmesine kadar geçen sürede taşıma işlemi için alınan ücret tarafımızdan iade edilmeyecektir.

13.4 PARA CEZALARI, ALIKOYMA GİDERLERİ VB.
Sizin için herhangi bir para cezası, alıkoyma gideri, taşınma giderleri, refakatçi masrafı, adınıza düzenlenen bilet giderleri ödememiz veya seyahat etmiş olduğunuz ülkelerin kanun, yönetmelik, kararname, talep veya diğer seyahat koşullarına uymamanız ya da bir ülkeye girmeye çalışırken gerekli evrakları ibraz edememeniz nedeniyle başka herhangi bir harcama üstlenmemiz istenmesi durumunda, bu şekilde ödenen herhangi bir tutarı veya üstlenilen her tür masrafı talep edildiği anda derhal tarafımıza ödemeniz gerekmektedir. Bu ödeme veya masraflara biletinizdeki kullanılmamış taşıma üretini veya bizim mülkiyetimizde bulunan fonlarınızdan herhangi birini uygulayabiliriz

13.5 GÜMRÜK MUAYENESİ
Gerekli olması durumunda, Bagajınızın gümrük yetkilisi veya diğer Hükûmet yetkilileri tarafından muayenesini sağlamanız gerekir. Bu muayene sırasında veya muayene gerekliliğine uymadığınız için uğradığınız herhangi bir zarar veya hasarla ilgili bir sorumluluğumuz bulunmamaktadır.

13.6 GÜVENLİK İNCELEMESİ
Hükûmet, havayolu yetkilileri, Taşıyıcıların hizmet acenteleri, polis veya askeri yetkililer tarafından veya tarafımızdan yapılan her tür güvenlik araması, soruşturması ve taramasını kabul etmeniz gerekecektir.

13.7 EL KONULMUŞ SEYAHAT BELGELERİ
Başka herhangi bir Taşıyıcı veya herhangi bir hükûmet yetkilisi ya da başka yetkili tarafından el konulmuş seyahat belgeleriniz, kimlik belgeleriniz veya Biletlerinizin geri alınmasıyla ilgili herhangi bir yükümlülüğümüz olmayacaktır.

MADDE 14 - BİRBİRİ ARDI GELEN TAŞIYICILAR

Tarafımızdan ve diğer Taşıyıcılar tarafından tek bir Bilet kapsamında veya bir Birleştirilmiş Bilet kapsamında yapılan taşıma Konvansiyonun amaçlarına uygun olarak tek bir işlem olarak kabul edilir. Ancak, Madde 15.5.1'e dikkat etmeniz gerekir.

MADDE 15 - ZARARDAN SORUMLULUK

15.1 YOLCUNUN ÖLÜMÜ VEYA YARALANMASI
15.1.1 15.1.2, 15.1.3, 15.1.5, 15.1.6 ve 15.5 Maddeleri hükümlerine tabi olmak kaydıyla, herhangi bir Yolcunun bir kaza durumunda ölümü veya bedensel yaralanması halinde ika olunan kanıtlanmış zararlara karşı yükümlülüğümüz herhangi bir mali kısıtlamaya tabi olmayacak, kanunlar, Konvansiyon, diğer konvansiyon veya sözleşmeler ile tanımlanacaktır.
15.1.2 113.000 Özel Çekme Haklarına (veya yerel para birimiyle eşdeğeri) kadar olan zararlarda, biz ve acentelerimizin zararı önlemek için gerekli tüm önlemleri aldığını veya biz veya acentelerimizin bu tip önlemleri almasının mümkün olmadığını kanıtlamakla herhangi bir şekilde yükümlülüğümüz ortadan kalkmayacak ve kısıtlanmayacaktır. Montreal Konvansiyonunun geçerli olduğu durumlarda, 113.000 Özel Çekme Haklarını (veya yerel para birimiyle eşdeğeri) aşan zararlarda, söz konusu zararın bizim veya çalışanlarımız veya acentelerimizin ihmalinden veya diğer haksız fiillerinden kaynaklanmadığını veya tamamen bir üçüncü tarafın ihmali veya haksız fiili veya kusurundan kaynaklandığını kanıtlamamız durumunda yükümlülüğümüz olmayacaktır.
15.1.3 Madde 15.1.1 ve 15.1.2 hükümleri saklı kalmak kaydıyla, zararın yaralanan veya merhum Yolcunun (veya tazminat talep eden kişinin) ihmalinden kaynaklandığını veya onun ihmalinin zararın oluşmasına katkıda bulunduğunu kanıtlamamız durumunda, yürürlükteki kanunlar uyarınca yükümlülüğümüzden tamamen veya kısmen muaf tutulabiliriz.
15.1.4 Kanunların gerekli kılması durumunda aşağıdaki hüküm ve koşullara tabi olmak kaydıyla size veya varislerinize tarafımızdan peşin ödeme yapılması kabul edilir:
15.1.4.1 parayı alan kişinin gerçek kişi olması (gerçek kişi ifadesi ile kelimenin doğan anlamı gereği şirket gibi tüzel kişinin karşıtı anlamındaki kişi kastedilir);
15.1.4.2 sizin veya parayı alan kişinin yürürlükteki kanunlar kapsamında tazminat alma hakkınızın olması;
15.1.4.3 ödemelerin sadece acil ekonomik ihtiyaçlara göre yapılması;
15.1.4.4 ödeme tutarının, ölüm halinde Yolcu başına 15.000 Özel Çekme Hakları veya yerel para birimiyle eşdeğerinden az olmaması koşuluyla, ölüm, yaralanma, bedensel zarar sonucunda uğranılan ekonomik sıkıntı ile orantılı olması;
15.1.4.5 ödemenin yürürlükteki kanunlara göre tazminat almaya hak kazanan kişinin kimlik doğrulamasının yapıldığı tarihten itibaren, söz konusu doğrulamanın tatmin edici kanıtının tarafımıza da ibraz edilmesi şartıyla, en geç on beş (15) gün içerisinde yapılması.
15.1.4.6 kendisi veya ödemeye konu Yolcunun veya bu kişinin ihmalinin ödemeye konu Zarara neden olması veya katkıda bulunması durumunda söz konusu kişi ödeme almaya hak kazanamayacak olması;
15.1.4.7 herhangi bir ödemenin alıcısının, söz konusu alıcının Madde 15.1.4.2 hükümlerine uygunluğunun sona erdiği veya kendisi ya da ödemeye konu Yolcunun ödemeye konu Zarara neden olduğu veya katkıda bulunduğu yönünde kanıt sunulması durumunda almış olduğu tüm ödemeleri iade etme zorunluluğunun olması;
15.1.4.8 ödemelerin yürürlükteki kanunlar kapsamında sahip olduğumuz yükümlülükle ilgili ödenmesi gereken sonradan ortaya çıkan meblağlar karşılığıyla denkleştirilmesi;
15.1.4.9 ölüm halinde Madde 15.1.4.4'de belirtilen asgari meblağın ödenmesi haricinde, bu 15.1.4 Paragrafı kapsamında yapılan ödemenin alıcıya ödemekle yükümlü olduğumuz maksimum tazminatı aşmaması;
15.1.4.10 ödeme yapmış olmanın sorumluluğun bizde olduğunun kabul ve beyan edildiği anlamına gelmemesi;
15.1.4.11 ödeme alan kişinin 15.1.4.7, 15.1.4.8, 15.1.4.9 ve 15.1.4.10 Maddelerinin uygulanabilirliğinin onaylandığı imzalı bir makbuzu tarafımıza teslim etmedikçe ödeme alamaması; ve
15.1.4.12 ölüm halinde yürürlükteki herhangi bir kanunla çelişmedikçe ve Madde 15.1.4.4 Maddesinde belirtilen asgari meblağın ödenmesine tabi olmak üzere, ödeme tutarı ile ilgili kararımız nihai ve bağlayıcıdır.
15.1.5 Fiziksel ve genel sağık durumunuza veya bu durumun şiddetlenmesine bağlanabilecek ölüm de dahil her tür hastalık, yaralanma veya engellilik durumunda herhangi bir sorumluluğumuz bulunmamaktadır.
15.1.6 Seyahat ederken uzun süre hareketsiz kalmak ile bacaklarda kan pıhtıları (DVT) oluşumu arasında bir bağlantı olabileceğini gösteren çok sayıda çalışma olduğunu lütfen dikkate alınız. Bu sık görülen bir durum olmamakla birlikte, meydana gelme ihtimalini arttırabilecek belli genetik faktörler ve yaşam tarzı faktörleri mevcuttur. Bu konuyla ilgili herhangi bir endişeniz varsa seyahat etmeden önce doktorunuza danışmalısınız.

15.2 BAGAJ
15.2.1 Kayıtsız Bagajınızda meydana gelen Zararlar, Zarar bizim ihmalimiz neden olmadığı ve söz konusu ihmal Yolcu veya tazminat talep eden kişi tarafından kanıtlanmadıkça bizim yükümlülüğümüzde olmayacaktır.
15.2.2 Bagajda Bagajın kendi kusuru, kalitesi veya özüründen kaynaklı olarak oluşan Zararlar bizim yükümlülüğümüzde olmayacaktır. Aynı şekilde, Bagajda havayoluyla taşımanın olağan ve normal zorluklarından dolayı meydana gelen normal aşınma ve yıpranmalar bizim yükümlülüğümüzde olmayacaktır.
15.2.3 Madde 8.3 uyarınca Bagajınızda yer alması yasak olan ancak Bagajınızda bulunan bir eşya için Konvansiyonun uygulandığı uluslararası taşıma olmayan bir taşıma sırasında meydana gelen zarar bizim yükümlülüğümüzde değildir.
15.2.4 Bagajınızda meydana gelen Zararla ilgili yükümlülüğümüz, bizim davranışımız veya ihmalimizden kaynaklanan Zararın Zarara neden olma niyetiyle veya umursamazca ve Zarar oluşma ihtimali bilinerek yapıldığı kanıtlanmadıkça 15.2.4.1 ila 15.2.4.5 Maddelerinde belirtilen maksimum tutarlarla sınırlıdır. Kayıtlı Bagajınız veya Kayıtsız Bagajınızın gerçek değeri veya yenileme maliyeti bizim yükümlülüğümüzü aşıyorsa, özel bir kıymet beyanı yaptırmak (bkz. Madde 15.2.5) veya eşyalarınızı teminat altına alacak bir sigorta satın almak isteyebilirsiniz.
15.2.4.1 Taşıma işleminizde Varşova Konvansiyonu uygulanıyorsa Kayıtsız Bagajda meydana gelen Zarar için Yolcu başına maksimum 332 Özel Çekme Hakları tutarında (yaklaşık 400 USD veya yerel para birimiyle eşdeğeri) bir meblağ uygulanır;
15.2.4.2 Taşıma işleminizde Varşova Konvansiyonu uygulanıyorsa Kayıtlı Bagajda meydana gelen Zarar için kilogram başına maksimum 17 Özel Çekme Haklarına eşit tutar (yaklaşık 20 USD veya yerel para birimiyle eşdeğeri) veya Madde 15.2.5 uyarınca tarafımızdan kabul edilen daha yüksek bir meblağ uygulanır;
15.2.4.3 Taşıma işleminizde Montreal Konvansiyonu uygulanıyorsa Kayıtlı ve Kayıtsız Bagajda meydana gelen Zarar için Yolcu başına maksimum 1131 Özel Çekme Hakları tutarında (yaklaşık 1800 USD veya yerel para birimiyle eşdeğeri) veya Madde 15.2.5 uyarınca tarafımızdan kabul edilen daha yüksek bir meblağ uygulanır;
15.2.4.4 Taşıma işleminizde Varşova Konvansiyonu ve Montreal Konvansiyonu yerine yerel kanunlar uygulanıyorsa, Kayıtsız ve Kayıtlı Bagaj için yerel kanunlarla şart koşulan maksimum yükümlülük kısıtlaması Bagajınız için uygulanır.
15.2.4.5 Taşıma işleminizde Varşova Konvansiyonu ve Montreal Konvansiyonu uygulanmıyor ve yerel kanunlarla belirlenmiş herhangi bir yükümlülük sınırı yoksa, Kayıtsız ve Kayıtlı Bagajda meydana gelen Zarar için sırasıyla 15.2.4.1 ve 15.2.4.2 Maddelerinde belirlenen Kayıtsız ve Kayıtlı Bagaj için maksimum yükümlülük kısıtlaması uygulanır.
15.2.5 Kayıtlı Bagajınızda meydana gelen Zarar için size karşı olan yükümlülüğümüzü, ancak yönetmeliklerimiz uyarınca hesaplanan bir ek ücreti bize ödemeniz durumunda, check-in sırasında Kayıtlı Bagajınızı bize verirken tarafınızdan belirtilen ve bizim de kabul ettiğimiz bir tutara eşit olacak şekilde arttırabiliriz. Bu işlem "özel kıymet beyanı" olarak adlandırılır. Bu seçeneği kullanmak istiyorsanız uygulanan ücretlerin detaylarını lütfen bizden öğreniniz.
15.2.6 Kayıtlı Bagajınızın ağırlığı Bagaj Kontrolü üzerinde kayıtlı değilse, adınıza rezervasyon yapılmış olan taşıma sınıfına ait ücretsiz bagaj hakkından daha fazla olmadığı varsayılacaktır.
15.2.7 Bagajınızın taşıma işlemi birbiri ardı gelen havayolları tarafından yapılıyor ve bu taşıma işleminde Varşova Konvansiyonu veya Montreal Konvansiyonu uygulanıyorsa, sadece (a) sizin yolcu bizimse birinci taşıyıcı olmamız veya (b) sizin yolcu bizimse son taşıyıcı olmamız veya (c) Bagajınızın taşıma işlemi sırasında meydana gelen Zararın bizden kaynaklanması durumunda bizden talepte bulunma hakkınız olacaktır.

15.3 YOLCULARIN TAŞINMASINDA GECİKME
Havayoluyla taşınmanız sırasında meydana gelen gecikmeden kaynaklanan Zarara karşı yükümlülüğümüz Varşova Konvansiyonu ve Montreal Konvansiyonu ile sınırlıdır. Bu Konvansiyonlardan herhangi birinin uygulanmadığı durumlarda, Taşıma Koşullarında aksi belirtilmedikçe gecikmeden dolayı size karşı bir yükümlülüğümüz olmayacaktır.

15.4 BAGAJ TESLİMLERİNİN İŞLENMESİ
15.4.1 Bagajda meydana gelen Zararlara ilişkin tüm tazminat taleplerinin etkilenen her bir eşya açıklaması, üreticisi ve yaşının belirtildiği kalem kalem sıralanmış bir liste ve beraberinde tüm bu eşyaların satın alındığı veya mülkiyetinizde olduğuna dair tatmin edici bir kanıtla birlikte sunulması gerekir. Satın alma kanıtı tutarı 50 USD'nin (veya yerel para birimiyle eşdeğeri) altında veya 5 yılda daha eski olan ve tazminat değeri 50 USD'nin (veya yerel para birimiyle eşdeğeri) altında olan eşyalar için istenecektir.
15.4.2 Bagajınızda meydana gelen fiziksel zararla ilgili bir tazminat talebi durumunda, etkilenen Bagajı alıkoymanız ve söz konusu zararın niteliği, derecesi ve onarılabilirliğini değerlendirebilmemiz için incelememize izin vermeniz gerekir.
15.4.3 Bagajda meydana gelen Zararın tazminat talebinin bir parçasını oluşturan bağımsız bir kalemin yenilenme maliyetini talep etmek istemeniz durumunda, bize danışmanız ve bizim de siz söz konusu maliyete uğramadan önce yazılı mutabakata varmamız gerekir, aksi takdirde bu maliyeti ödenecek herhangi bir tazminata dahil etmemiz mümkün olmayacaktır. Bu koşul, yenilenecek kalemlerin toplam maliyeti 50 USD'yi (veya yerel para birimiyle eşdeğeri) aşmıyorsa uygulanmayacaktır. Yenilenecek kalemlerin satın alma kanıtının da talebinizle birlikte sunulması zorunludur. Maliyeti 50 USD'nin (veya yerel para birimiyle eşdeğeri) altında olan herhangi bir eşya için satın alma kanıtı istenmeyecektir.
15.4.4 Bagajla ilgili tüm tazminat talepleri için, tazminat talebinizin uygulanabilirliğini ve ödenecek tazminat tutarını değerlendirmek için sizden isteyebileceğimiz bilgileri sunmanız gerekir.
15.4.5 Bagajda meydana gelen Zarara ilişkin talebinizin detaylarıyla ilgili, size herhangi bir tazminat ödemeden önce, bir gerçeklik beyanı ile uygun bir ibra ve teminat belgesi imzalamanız gerekir.
15.4.6 15.4 Maddesinin ilgili koşullarına tamamen uymamanız almaya hak kazanabileceğiniz herhangi bir tazminatın uygulanabilirliği ve tutarını olumsuz etkileyebilir.

15.5 GENEL
15.5.1 Bir başka taşıyıcı üzerinden bir bilet düzenlememiz veya Bagaj taşıma kaydı oluşturmamız durumunda, bu işlemi sadece diğer Taşıyıcının acentesi olarak gerçekleştireceğiz. Bunun yanında, Kayıtlı Bagajla ilgili olarak, birinci veya son Taşıyıcıdan tazminat talebinde bulunabilirsiniz.
15.5.2 Yürürlükteki kanunlar veya Hükûmet kararnameleri ve yönetmeliklerine uymamız veya sizin bunlara uymamanız sonu doğan zararlarda herhangi bir yükümlülüğümüz olmayacaktır.
15.5.3 Bu Taşıma Koşullarında veya yürürlükteki kanunda özel olarak aksi belirtilmedikçe, size karşı sadece kanıtlanmış zararların telafi edilebilir zararı karşılayan tazminatlar için yükümlü olacağız.
15.5.4 Bu Taşıma Koşulları ve yükümlülük muafiyetleri veya kısıtlamaları dahil olmak üzere, taşıma sözleşmesi yetkili acentelerimiz, çalışanlarımız, personelimiz ve temsilcilerimize de bize uygulandığı ölçüde uygulanır. Bizden ve bu yetkili acenteler, çalışanlar, temsilciler ve kişilerden geri alınabilir toplam tutar, varsa, bizim kendi yükümlülüğümüzün tutarını aşamaz.
15.5.5 Bu Taşıma Koşullarında yer alan hiçbir husus, aksi belirtilmedikçe Konvansiyon veya yürürlükteki kanunlar tarafından bize tanınan yükümlülük muafiyeti ve kısıtlaması veya savunmadan feragat sağlamayacaktır.
15.5.6 Bu Taşıma Koşullarında yer alan hiçbir husus, aksi belirtilmedikçe Konvansiyon veya yürürlükteki kanunlar tarafından herhangi bir sosyal sigorta kurumu veya tazminat ödemekle yükümlü herhangi bir kişi veya bir Yolcunun ölümü, yaralanması veya uğradığı diğer bedensel zararlarla ilgili tazminat ödemiş olan bir kişiye karşı bize tanınan yükümlülük muafiyeti ve kısıtlaması veya savunmadan feragat sağlamayacaktır.
15.5.7 Bu Taşıma Koşullarında zaman zaman değişiklik yapma hakkımız saklıdır ve bu şekilde değiştirilen Taşıma Koşulları değişiklik tarihinden itibaren yürürlüğe girecek ve geçerli olacaktır.

15.6 ULUSLARARASI YOLCULARA SORUMLULUĞUN SINIRLANMASINA İLİŞKİN UYARI
Duraklama veya son varış yerinin çıkış ülkenizden başka bir ülkede bulunduğu bir seyahat yapıyorsanız, Varşova Konvansiyonu veya Montreal Konvansiyonunun seyahatinizin tamamen çıkış veya varış ülkesi içinde kalan herhangi bir bölümü dahil, tümüne uygulanabileceği hususunda uyarılırsınız. Montreal Konvansiyonunun uygulanması durumunda, havayolu ölüm veya kişisel yaralanmalarda kanıtlanmış zararlardan sorumlu olacak ve bu Konvansiyon için belirtilen belli yükümlülük belli savunmalar 113.000 SDR veya yerel para birimiyle eşdeğerini aşan zararlar için geçerli olmayacaktır. Montreal Konvansiyonunun uygulanmadığı durumlarda, birçok havayolunun taşıma koşulları (Madde 15.1.1'de belirtildiği üzere Etihad da dahil) ölüm veya bedensel yaralanmalarda yükümlülüğün Varşova Konvansiyonu ile tanımlanan herhangi bir finansal sınıra tabi tutulmayacağını ve söz konusu zararın maksimum 113.000 SDR veya yerel para birimiyle eşdeğeri olması halinde, gerekli tüm önlemleri aldıklarına ilişkin kanıta dayalı herhangi bir yükümlülük savunmasının uygulanmayacağını öngörür. Havayolunun taşıma koşullarında bu şekilde bir hüküm yer almadığı durumlarda; (i) ABD'de kararlaştırılmış duraklama noktalarından birine, bu noktadan veya bu nokta yoluyla seyahat eden Yolcu için, Varşova Konvansiyonu ve uygulamadaki Tarifelerde yer alan özel taşıma anlaşmaları bu özel sözleşmelerin tarafları olan belli havayollarının yükümlülüğünün çoğu durumda kanıtlanmış zararlar için Yolcu başına 75.000 USD ile sınırlı olmasını ve bu sınıra kadar olan yükümlülüğün havayolu tarafından oluşan bir ihmale bağlı olmamasını temin ettiği; ve (ii) bu özel sözleşmelerin tarafı olmayan bir havayoluyla veya Varşova Konvansiyonunun uygulanmadığı bir seyahatte ABD'de kararlaştırılmış duraklama noktalarından birine, bu noktadan veya bu nokta yoluyla seyahat eden Yolcular için, Yolcuların ölümü veya kişisel yaralanması durumunda havayolunun yükümlülüğünün çoğu durumda 10.000 USD veya 20.000 USD ile sınırlı olduğu; ve (iii) bazı ülkelerde (i) ve (ii) maddelerinde belirtilene göre daha yüksek sınırlar uygulandığını dikkate alınız. Yukarıda (i) maddesinde sözü edilen türde havayollarının adları veya özel sözleşmeleri tarafları bu havayollarının tüm bilet ofislerinde bulunmakla birlikte talep üzerine incelenebilmektedir.

Ek koruma ancak özel bir şirketten sigorta satın alınarak sağlanabilir. Bu sigorta havayolunun Varşova Konvansiyonu veya Montreal Konvansiyonu veya yukarıda (i) maddesinde belirtilen türde özel taşıma anlaşmaları kapsamındaki yükümlülüğün kısıtlanmasından etkilenmez. Daha fazla bilgi için lütfen havayolu veya sigorta şirketinizin temsilcilerine başvurun. Not: Bu 15.6 Maddesinin yukarıdaki (i) paragrafında belirtilen 75.000 USD yükümlülük kısıtlaması yasal ücretler ve masrafları kapsar, ancak yasal ücret ve masrafların ayrıca alınmasına ilişkin bir hüküm bulunan durumlarda tazminat talep edilmesi halinde, sınır yasal ücret ve masraflar hariç toplam 58.000 USD olacaktır.

MADDE 16 - TALEP VE DAVALARDA SÜRE KISITLAMASI

16.1 HASAR İHBARI
Bagajın Bagaj Kaydı adına yapılan kişi tarafından teslimat sırasında şikayette bulunulmadan kabul edilmesi, siz aksini kanıtlamadıkça Bagajın iyi durumda ve taşıma anlaşmasına uygun şekilde teslim edildiği yönünde yeterli kanıttır.

Kayıtlı Bagajda meydana gelen Zararla ilgili bir şikayette bulunmak veya dava açmak istemeniz durumunda, Zararı fark ettiğiniz anda ve Kayıtlı Bagajın teslim alınmasından itibaren en geç yedi (7) Gün içinde veya kayıp bagaj durumunda Kayıtlı Bagajın varış noktasına ulaşması gereken tarihten itibaren en geç yedi (7) gün içinde durumu bize bildirmeniz gerekir. Kayıtlı Bagajda meydana gelen gecikme ile ilgili bir şikayette bulunmak veya dava açmak istemeniz durumunda, Kayıtlı Bagajın sizin tasarrufunuza geçtiği tarihten itibaren yirmi bir (21) gün içerisinde durumu biz bildirmeniz gerekir. Bu bildirimlerin tümü yazılı olarak yapılacaktır.

16.2 DAVALARDA SÜRE KISITLAMASI
Varış noktanıza ulaştığınız tarih veya uçağın planlanan varış tarihi veya taşımanın sona erdiği tarihten itibaren iki (2) yıl içinde herhangi bir dava açılmaması durumunda tazminat hakkı sona erecektir. Kısıtlama süresini hesaplama yöntemi davanın görüldüğü mahkeme kanunlarına göre belirlenecektir.

MADDE 17 - DİĞER KOŞULLAR

Siz ve Bagajınızın taşınma işlemi bizim için geçerli olan ve tarafımızdan benimsenen diğer belirli yönetmelikler ve koşullar uyarınca da temin edilebilir. Zaman zaman değişikliğe uğrayabilen bu yönetmelik ve koşullar önemlidir. Diğer hususların yanı sıra:
(i) refakatsiz çocuklar, hamile kadınlar ve hasta yolcuların taşınması,
(ii) elektronik cihaz ve eşyaların kullanımına ilişkin kısıtlamalar;
(iii) uçak içinde alkollü içeceklerin tüketilmesi ile ilgilidir.

Bu hususlarla ilgili yönetmelikler talep üzerine bilginize sunulabilir.

MADDE 18 - TEFSİR

Bu Taşıma Koşullarındaki her bir Maddenin başlığı sadece kolaylık sağlaması açısından konmuş olup, metnin yorumlanması ve tefsirinde kullanılmamaktadır.

Bu Taşıma Koşullarının orijinal metni İngilizce'dir; başka dil veya dillere ait tercümeleri sadece referans kolaylığı sağlamak amacıyla sunulur.

Germany

ARTICLE 1 - WHAT PARTICULAR EXPRESSIONS MEAN IN THESE CONDITIONS

As you read these conditions, please note that:

"WE", "OUR" "OURSELVES" and "US" means Etihad Airways.

"YOU", "YOUR" and "YOURSELF” means any person (whether adult, child or infant), except members of the crew, carried or to be carried in an aircraft pursuant to a Ticket. (See also definition of "Passenger").

"AGREED STOPPING PLACES" means those places, except the place of departure and the place of destination, set out in the Ticket or shown in our timetables as scheduled stopping places on your route.

"AIRLINE DESIGNATOR CODE" means the two or three characters or letters which identify particular air carriers.

"AUTHORISED AGENT" means a passenger sales agent (which can include another carrier) who has been validly appointed by us to represent us in the sale of carriage by air on our services.

"BAGGAGE" means your personal property accompanying you in connection with your carriage. Unless otherwise specified, it consists of both your Checked and Unchecked Baggage.

"BAGGAGE CHECK" means those portions of the Ticket which relate to the carriage of your Checked Baggage.

"BAGGAGE IDENTIFICATION TAG" means a document issued to you solely for identification of your Checked Baggage.

"CARRIER" means an air carrier other than ourselves, whose airline designator code appears on your Ticket or on a Conjunction Ticket.

"CHECKED BAGGAGE" means Baggage of which we take custody for carriage in the aircraft hold, and for which we have issued a Baggage Check or Baggage Identification Tag.

“CHECK-IN DEADLINE” means the time limit specified by us by which you must have completed check-in formalities and received your boarding pass.

"CONDITIONS OF CONTRACT" means those statements contained in or delivered with your Ticket or e-Ticket Receipt/Itinerary, identified as such and which incorporate, by reference, these Conditions of Carriage.

"CONJUNCTION TICKET" means a Ticket issued to you by us or our Authorised Agent in conjunction with another Ticket which together constitute a single contract of carriage.

"CONVENTION" means whichever of the following instruments is or are applicable:
- the Convention for the Unification of Certain Rules Relating to International Carriage by Air, signed at Warsaw, 12 October 1929 (hereinafter referred to as the Warsaw Convention); 
- the Warsaw Convention as amended at The Hague on 28 September 1955;
- the Warsaw Convention as amended by Additional Protocol No. 1 of Montreal (1975):
- the Warsaw Convention as amended at The Hague and by Additional Protocol No. 2 of Montreal (1975);
- the Warsaw Convention as amended at The Hague and by Additional Protocol No. 4 of Montreal (1975);
- the Guadalajara Supplementary Convention (1961);
- the Convention for the Unification of Certain Rules for International Carriage by Air, signed at Montreal, 28 May 1999 (referred to as the Montreal Convention)

"COUPON" means a paper document marked "Flight Coupon" or
"Passenger Coupon" issued by us or our Authorized Agent as part of your Ticket.

"DAMAGE" means death, or bodily injury to a Passenger, caused by an accident on board an aircraft or in the course of any of the operations of embarking or disembarking.  It also means damage sustained in the event of the destruction or the total or partial loss of or damage to Baggage which occurs during carriage by air or during any period within which the baggage is the charge of the carrier. Additionally, it means damage occasioned by delay in the carriage by air of Passengers or Baggage.

"DAYS" mean calendar days, including all seven days of the week; provided that, for the purpose of notification, the day upon which notice is dispatched shall not be counted; and provided further that for purposes of determining duration of validity of a Ticket, the day upon which the Ticket is issued, or the first flight commenced shall not be counted.

"ELECTRONIC TICKET" means the electronic entries within our reservations database recording the carriage you have booked for which we or our Authorized Agent have issued an e-Ticket Receipt/Itinerary.  

"e-TICKET RECEIPT/ITINERARY" means a receipt marked as such or marked "Passenger Receipt/Itinerary" or "Itinerary/Receipt" validly issued by us or our Authorized Agent and delivered to you by email, by fax, by hand, by mail, or by courier.

"FLIGHT COUPON" means a paper document, marked as such, validly issued by our Authorized Agent as part of your Ticket showing the places of departure and destination between which you are entitled to be carried or, alternatively, an electronic entry within our reservations database recording your booking for carriage on a particular flight.

“FORCE MAJEURE” means unusual and unforeseeable circumstances beyond your control, the consequences of which could not have been avoided even if reasonable care had been exercised.

"PASSENGER" means any person (whether adult, child or infant), except members of the crew, carried or to be carried in an aircraft pursuant to a Ticket. (See also definition of "you", "your" and "yourself”).

"PASSENGER COUPON" or "PASSENGER RECEIPT" mean a document marked as such issued by us or our Authorized Agent as part of your Ticket.

“SPECIAL DRAWING RIGHTS” means the international unit of account, defined by the International Monetary Fund, based upon the values of several leading currencies.  The currency values of the Special Drawing Right fluctuate and are re-calculated each banking day.  These values are known to most commercial bankers and are reported regularly in leading financial journals.

"STOPOVER" means a scheduled stop on your journey for 24 hours or more  at a point between the first place of departure and the last place of destination.

"TARIFFS" means our published fares, charges and/or related conditions of carriage filed, where required, with the appropriate authorities.

"TICKET" means either a paper document marked "Passenger Ticket and Baggage Check" issued by us or our Authorised Agent with all accompanying Coupons or, alternatively, an Electronic Ticket.

"UNCHECKED BAGGAGE" means your Baggage other than Checked Baggage carried by you onboard the aircraft.

ARTICLE 2 - APPLICABILITY

2.1 GENERAL
Except as otherwise provided in Articles 2.2 and 2.4, our Conditions of Carriage apply to all flights or flight segments operated by us where our Airline Designator Code appears in the "Carrier" box of your Ticket or in respect of which we have a legal liability to you.

2.2 CHARTER OPERATIONS
If carriage is performed pursuant to a charter agreement, these Conditions of Carriage apply only to the extent they are incorporated, by reference or otherwise, in the charter agreement or the Ticket.

2.3 CODE SHARES
On some services we may have arrangements with other carriers known as "Code Shares". This means that even if you have a reservation with us and hold a ticket where our name or airline designator code is indicated as the carrier, another carrier may operate the aircraft. If such arrangements exist, their Conditions of Contract will apply and we will advise you of the name of the carrier operating the aircraft at the time you make a reservation (or if you make your reservation with our Authorised Agent, we will endeavour to ensure that the Authorised Agent gives you that information). In the event of a tarmac delay at a U.S. airport, the operating carrier's tarmac delay contingency plan governs.

2.4 OVERRIDING LAW
These Conditions of Carriage are applicable unless they are inconsistent with our Tariffs or applicable law in which event such Tariffs or laws shall prevail. If any provision of these Conditions of Carriage is invalid under any applicable law or where our Tariffs prevail, the other provisions shall nevertheless remain valid.

2.5 CONDITIONS PREVAIL OVER REGULATIONS
Except as provided in these Conditions of Carriage, in the event of inconsistency between these Conditions of Carriage and any other regulations we may have, dealing with particular subjects, these Conditions of Carriage shall prevail. If part of one of our regulations becomes invalid in this way, the other parts of our regulations will still apply.

ARTICLE 3 - TICKETS

3.1 GENERAL PROVISIONS
3.1.1 We will provide carriage only to  persons who possess, and are named in a valid Ticket (which includes the Flight Coupon for that flight, unused Flight Coupons for subsequent flights recorded in the Ticket, and the Passenger Coupon), provided that you produce appropriate identification, where required by us or our Authorized Agents or agents. We reserve the right to refuse carriage to, and to retain the ticket of any person who has acquired a ticket in violation of applicable law or our tariffs, conditions, rules or regulations, or to any person presenting a ticket without being able to prove that he or she is the person named as passenger in the ticket.
3.1.2 A Ticket is not transferable, save that if your Ticket has been provided to you by a third party as part of a package holiday to which European Council Directive 90/314 of 13 June 1990 on Package Travel and Package Tours (as specified in local law) applies, you may be permitted to transfer your booking to another person if you are prevented due to Force Majeure from proceeding with the package. Where such a transfer is permitted by applicable law, we or our Authorised Agent will, at your request, replace your Ticket by issuing a new Ticket to another person, but only if you have satisfied all applicable legal requirements.  If you are in doubt whether your Ticket forms part of a package to which the above Directive applies, you should ask for advice from the person who sold you the Ticket.
3.1.3 Some Tickets are sold at discounted fares which may be partially or completely non-refundable. If you are in doubt whether your Ticket is non – refundable you should ask for advice from the person who sold you the Ticket.  You should choose the fare best suited to your needs. You may also wish to ensure that you have appropriate insurance to cover instances where you have to cancel your Ticket.
3.1.4 If you have a Ticket which is completely unused, and you are prevented from traveling due to Force Majeure, provided that you promptly advise us and furnish evidence such Force Majeure, we will provide you with a credit of any non-refundable amount of the fare, for future travel on us, subject to deduction of a reasonable administration fee. That credit will be valid for use by you for purchase of a Ticket for yourself or another person within 12 months after the credit is issued.
3.1.5 The Ticket is and remains at all times our property.
3.1.6 You shall not be entitled to be carried if the paper Ticket or part of it presented is mutilated, damaged, defaced  or if it has been altered otherwise than by us or an Authorised Agent. In the case of an Electronic Ticket, you shall not be entitled to be carried on a flight unless you provide positive identification (for example your valid passport, which must bear the serial number that matches the number specified in the e-Ticket Receipt/Itinerary).
3.1.7 Where you have an Electronic Ticket, it is advisable that you bring the e-Ticket Receipt/Itinerary with you to the airport as you may be asked to present this to us and/or to airport immigration and security personnel or other relevant authorities.
3.1.8 For the purposes of the Convention, an e-Ticket Receipt/Itinerary is deemed to serve as a passenger ticket and baggage check/document of carriage.
3.1.9 In case of loss, damage, defacing or mutilation of a Ticket (or part of it) by you or non-presentation of a paper Ticket containing the Passenger Coupon and all unused Flight Coupons, upon your request we may replace such Ticket (or part of it) by issuing a new Ticket, provided there is evidence, readily ascertainable at the time, that a Ticket valid for the flight(s) in question was duly issued and you sign an agreement to reimburse us for any costs and losses, up to the value of the original ticket, which are necessarily and reasonably incurred by us or another carrier for misuse of the Ticket.  We will not claim reimbursement from you for any such losses which result from our own negligence.  We shall charge a reasonable administration fee for this service, unless the loss, damage, defacing or mutilation was due to our negligence or that of our agent.
3.1.10 Where as provided in Paragraph 3.1.9 above satisfactory evidence is not available or you do not sign such an agreement, we may require you to pay up to the full Ticket price for a replacement Ticket, subject to refund if you later find the original Ticket and present that original to us unused or if and when we are satisfied that the lost, damaged, defaced or mutilated Ticket has not been used before the expiry of its validity.
3.1.11 A ticket is valuable so you should take appropriate measure to safeguard it and ensure that it is not lost, stolen, damaged or defaced. Similarly, e-ticket Receipt/Itinerary should be kept safely so that it is not lost, stolen, damaged or defaced. 

3.2 PERIOD OF VALIDITY
3.2.1 Except as otherwise provided in the Ticket, in these Conditions, or in applicable Tariffs (which may limit the validity of a ticket, in which case the limitation will be shown on the Ticket), a Ticket is valid for:
3.2.1.1 One year from the date of issue, if completely unused; or
3.2.1.2 Subject to the first travel occurring within one year from the date of issue, one year from the date of first travel under the Ticket
3.2.2 When you are prevented from travelling within the period of validity of the Ticket because at the time you request reservations we are unable to confirm a reservation, the validity of such Ticket will be extended solely by the period during which such confirmation of reservation could not be given, or you may be entitled to a refund in accordance with Article 10.  Apart from this, we will have no liability to you for any loss or expense whatsoever.
3.2.3 If after having commenced your carriage, you are prevented from travelling within the period of validity of the Ticket by reason of illness, we may extend the period of validity of your Ticket until the date when (in our reasonable opinion) you become fit to travel or until our first flight after such date from the point where the journey is resumed, on which space is available in the class of service for which the fare has been paid.  Such illness must be attested to by a medical certificate.  When the Flight Coupons remaining in the Ticket  involve one or more Stopovers, the validity of such Ticket may be extended for not more than three months from the date shown on such certificate. In such circumstances, we will similarly extend the period of validity of Tickets of other members of your immediate family accompanying you on the carriage you were prevented from completing.
3.2.4 In the event of death of a Passenger en route, the Tickets of persons accompanying the Passenger may be modified by us either by waiving the minimum stay or extending the validity. In the event of a death in the immediate family of a Passenger who has commenced carriage, the validity of that Passenger's Ticket and those of his or her immediate family who are accompanying the Passenger may likewise be modified. Any such modification shall be made upon receipt of a valid death certificate or other evidence satisfactory to us and any such extension of validity shall not be for a period longer than forty-five (45) Days from the date of the death.

3.3 FLIGHT COUPON SEQUENCE AND USE
3.3.1 Your Ticket is valid only for the carriage shown on the Ticket, from the place of departure via any Agreed Stopping Places to the final place of destination.  The fare you have paid is based upon our Tariffs and is for the carriage shown on the Ticket.  It forms an essential part of our contract with you.  The Ticket will not be honored and will lose its validity if all the Flight Coupons are not used in the sequence provided in the Ticket.
3.3.2 Should you wish to change any aspect of your carriage (including use of Flight Coupons out of sequence) you must contact us well in advance and before the day of  departure of any affected flight.  The fare for your new carriage will be calculated by us and, if higher than the fare paid, you will be given the option of accepting the new price or maintaining your original carriage as ticketed.  Should you be required to change any aspect of your carriage due to Force Majeure, you must contact us as soon as practicable and we will use reasonable efforts to transport you to your next Stopover or final destination, without recalculation of the fare (but only if you have provided us with satisfactory evidence of the Force Majeure. 
3.3.3 Should you change your carriage without our agreement, we will assess the correct price for your actual travel.  You will have to pay any difference between the price you have paid and the total fare we calculate for your revised carriage.  We will refund you the difference if the new price is lower (subject to deduction of a reasonable administration fee), but otherwise your unused Flight Coupons have no value. 
3.3.4 While some types of changes will not result in a change of fare, others, such as changing the place of departure (for example, if you do not fly the first segment) or reversing the direction you travel, can result in an increase in price. Many special fares are valid only on the dates and for the flights shown on the Ticket and may not be changed at all, or may be changed only upon payment of an additional fee to us or our Authorised Agent.
3.3.5 Each Flight Coupon contained in your Ticket will be accepted for carriage in the class of service on the date and flight for which space has been reserved. When a Ticket is originally issued without a reservation being specified, space may be later reserved subject to our Tariff and the availability of space on the flight requested.
3.3.6 If you do not show up for any flight prior to the Check-In -Deadline or you change any part of your carriage without advising us at least 24 hours earlier in advance of that Deadline, we may cancel your return or onward reservations and charge reasonable administrative fee.  However, if you do advise us in advance, we will not cancel your subsequent flight reservations.

3.4 OUR NAME AND ADDRESS 
Our name may be abbreviated to our Airline Designator Code (which is EY), or otherwise, in the Ticket. Our address is P O Box 35566, Abu Dhabi, United Arab Emirates.

ARTICLE 4 - FARES, TAXES, FEES AND CHARGES SURCHARGES

4.1 FARES
Fares apply only for carriage from the airport at the point of origin to the airport at the last point of destination via any agreed Stopovers at the times and on the dates specified in your Ticket, unless otherwise expressly stated.  Fares do not include ground transport service between airports and between airports and town terminals or any other transport or services.  Your fare will be calculated in accordance with our Tariffs in effect on the date of payment of your Ticket for travel on the specific dates and itinerary shown on it.  Should you change your itinerary or dates of travel, this may change the fare to be paid. We reserve the right to refuse transportation if the applicable fare has not been paid.

4.2 TAXES, FEES AND CHARGESApplicable taxes, fees and charges imposed by government or other authority, or by the operator of an airport, shall be payable by you in full before carriage. At the time you purchase your Ticket, you will be advised of taxes, fees and charges not included in the fare, most of which will normally be shown separately on the Ticket.  The taxes, fees and charges imposed on air travel are outside our control and are constantly changing and can be imposed or increased after the date of Ticket issuance. If you do not use your Ticket or use only a portion thereof, you may claim a refund of any taxes, fees or charges you have paid as appropriate but we will deduct any applicable administration fees where your Ticket is subject to restrictions.  We reserve the right to refuse transportation if the applicable taxes, fees and charges are not paid.

4.3 SURCHARGES IN EXCEPTIONAL CIRCUMSTANCES
4.3.1 In exceptional circumstances, charges may be imposed on us by third parties which are of a type or amount not normally applicable to our operations (for example, insurance premium supplements or additional security costs triggered by unlawful interference with civil aviation).  
4.3.2 In addition, we may be subjected to significant increases in operational costs (for example, fuel charges) caused by exceptional circumstances beyond our control.  
4.3.3 In such cases, you will be required to pay to us, as fare surcharges, all such charges attributed by us to your carriage (even if imposed after the date of issue of your Ticket).  We will contact you with details of any applicable fare surcharges as soon as possible.  If we are unable to establish contact using your contact details, we will advise you of any applicable fare surcharge at check-in.  You are free to choose not to pay a fare surcharge and receive an involuntary refund of your Ticket in accordance with the provisions of Article 10.2, in which case we will have no other liability to you. 
4.3.4 If any exceptional circumstances surcharge ceases to apply to all or part of your carriage, or a lesser amount is due, a refund can be claimed in respect of any such surcharge which has been paid.  Please ask us or our Authorized Agent for details of how to claim such refund. 
4.3.5 We reserve the right to refuse transportation if the applicable surcharges have not been paid.

4.4 CURRENCY
Fares, taxes, fees, charges and exceptional circumstances surcharges are payable in the currency of the country in which the Ticket is issued, unless another currency is indicated by us or our Authorised Agent at or before the time payment is made (for example, because of the non-convertibility of the local currency). We may, at our discretion, accept payment in another currency.

ARTICLE 5 - RESERVATIONS

5.1 RESERVATION REQUIREMENTS
5.1.1 We or our Authorised Agent will record your reservation(s).  Upon request we will provide you with written confirmation of your reservation(s).
5.1.2 Certain fares have conditions which limit or exclude your right to change or cancel reservations.
5.1.3 If you have a medical condition or other condition for which you may require medical assistance or special assistance during embarkation, disembarkation or assistance during the flight (for example, in the circumstances set out at Articles 7.2 and 7.3), you must advise us at the time you make your booking.  You will be given a provisional booking until such time as we are satisfied that you have received medical clearance required by Article 7.3 and satisfied all conditions attached to such clearance.  If you are flying to or from certain countries , local laws may mean that you do not need to comply with the requirements set out in this Article 5.1.3 and you should ask us how the requirements differ.

5.2 TICKETING TIME LIMITS
If you have not paid for the Ticket prior to the specified ticketing time limit, as advised by us or our Authorised Agent, we may cancel your reservation.

5.3 PERSONAL DATA
5.3.1 You recognize that personal data has been given to us for the purposes of: making a reservation; purchasing, recording and issuing a Ticket and all ancillary documents associated with your carriage; providing you with your carriage and all ancillary services to your carriage; responding to your queries and requests; administration of accounting, billing and auditing procedures and other administrative purposes; obtaining ancillary services; developing and providing services; facilitating immigration and entry procedures; facilitating security checks, procedures and requirements; prevention and detection of crime and making available such data to government agencies, in connection with your travel; customer relations issues; assisting us in future transactions with you; and marketing.  For these purposes, you authorise us to retain and use such data and to transmit it and/or share it with: our own offices, our Authorized Agents, our other companies and/or brands, anyone to whom we transfer our rights and duties, third party companies offering related services, governments and government agencies, credit card and other payment card companies, other airlines and other Carriers or the providers of the above-mentioned services.
5.3.2 We may also retain your personal data for direct marketing, but we will obtain your authority to do this first.
5.3.3 Sensitive personal data, for example data relating to your health or disabilities, religion, criminal record or otherwise may be processed by us. In addition we may transfer your data to countries which may not afford the same level of data protection. You recognize that, by providing us with sensitive personal data you give your explicit consent for us to process it and disclose it to third parties for the purposes mentioned in this paragraph 5.3 and also that we may transfer your personal data to other countries whether or not they afford the same level of data protection. We undertake to collect, process, store, save and transfer your data in compliance with relevant data protection legislation in force from time to time.
5.3.4 We may also monitor and/or record your telephone conversations with us to ensure consistent service levels, prevent/detect fraud and for training purposes.
5.3.5 We may require the name and contact details of a third party whom we may contact in an emergency.  It is your responsibility to ensure that the third party consents to the disclosure of the information provided for that purpose.
5.3.6 If you would like to know what personal data we are holding about your and/or correct the personal data that we hold about you, please contact our local office.
5.3.7 You agree to hold us and our Authorized Agents harmless for transmitting or retaining inaccurate data provided by you.

5.4 SEATING
We will endeavour to honour advance seating requests.  However, we cannot guarantee any particular seat. We reserve the right to assign or reassign seats at any time, even after boarding of the aircraft. This may be necessary for legitimate reasons including but not limited to operational, safety or security reasons.

5.5 RECONFIRMATION OF RESERVATIONS
5.5.1 Onward or return reservations may be subject to the requirement on you to reconfirm the reservations within specified time limits.  We or our Authorised Agent will advise you when we require reconfirmation, and how and where it should be done.  If it is required and you fail to reconfirm, we may cancel your onward or return reservations and you will not normally be entitled to a refund except where expressly stated by us.  However, if you advise us you still wish to travel, and there is space on the flight, we will reinstate your reservations and transport you.  If there is no space on the flight we will use reasonable efforts to transport you to your next or final destination but we are not obliged to do so.
5.5.2 You should check the reconfirmation requirements of any other Carriers involved in your journey with them. Where it is required, you must reconfirm with the Carrier whose Airline Designator Code appears for the flight in question on the Ticket.  We will have no liability to you if another Carrier cancels one or more reservations for any reason including but not limited to your failure to meet the reconfirmation requirements and your right to onward travel or refund will be governed by that Carrier's conditions of carriage.

5.6 CANCELLATION OF ONWARD RESERVATIONS
Please be advised that if you do not show up for any flight without advising us in advance, we may cancel your return or onward reservations and charge reasonable administrative fees. However, if you do advise us in advance of Check-in Deadlines or boarding (where you have completed all check-in formalities), we will not cancel your subsequent flight reservations.

ARTICLE 6 - CHECK-IN AND BOARDING

6.1 Check-in Deadlines are different at every airport and you are required to inform yourself about these Check-in Deadlines and honour them. We reserve the right to cancel your reservation if you do not comply with the Check-in Deadlines indicated. We or our Authorised Agents will advise you of the Check-in Deadline for your first flight with us shown on your Ticket. For any subsequent flights in your journey, you should inform yourself of the Check-in Deadlines as we and our Authorised Agent may not do so. Check-in Deadlines for our flights can be found in our timetable, or may be obtained from us or our Authorised Agents.
6.2 You must be present at the boarding gate not later than the time specified by us when you check-in.
6.3 We may cancel the space reserved for you and offload your Checked Baggage if you fail to arrive at the boarding gate in time.
6.4 We will not be liable to you for any loss or expense whatsoever incurred due to your failure to comply with the provisions of this Article.

ARTICLE 7 - REFUSAL AND LIMITATION OF CARRIAGE

7.1 RIGHT TO REFUSE CARRIAGE
7.1.1 In the reasonable exercise of our discretion, we may refuse to carry you or your Baggage if we have notified you in writing that we would not at any time after the date of such notice carry you or your Baggage on our flights. In this circumstance we have no liability except that you will be entitled to a refund.  
7.1.2 We may also refuse to carry you or your Baggage (without any obligation to give you prior notice) on any flight (even if you hold a valid Ticket and have a boarding pass) if one or more of the following have occurred or we reasonably believe may occur:
7.1.2.1 such action is necessary in order to comply with any applicable government laws, regulations, orders or policy;
7.1.2.2 the carriage of you and/or your Baggage may endanger or affect the safety, health, or materially affect the comfort of other Passengers or crew or disturb or appear to disturb the orderly conduct of air transport;
7.1.2.3 your mental or physical state, including your impairment from alcohol or drugs, presents or appears to present a hazard or risk to yourself, to Passengers, to crew, or the aircraft, or to property;
7.1.2.4 we believe that your mental or physical state, including your impairment from alcohol or drugs, is likely to present a source of material annoyance or discomfort to other Passengers on board the aircraft if you were allowed to proceed to travel in the class in which you are booked or in which you have agreed to travel;
7.1.2.5 you have refused to submit to a security check of yourself or your Baggage or having submitted to such a check, you fail to provide satisfactory answers to security questions asked or you fail a security profiling assessment or analysis or you tamper with or remove any security seals on your Baggage or security stickers on your boarding pass;
7.1.2.6 you have not paid in full the applicable fare, taxes, fees, charges or surcharges.
7.1.2.7 you do not appear to have valid or lawfully acquired travel documents or you appear in our opinion not to meet requisite visa requirements, you seek to enter a country through which you may be in transit for which you do not have valid travel documents (or meet the visa requirements), you destroy your travel documents during flight or between check-in and boarding or refuse to surrender your travel documents to the flight crew, against receipt, or allow us to copy your travel documents when so requested;
7.1.2.8 you present a Ticket that has been or appears to have been acquired unlawfully, has been purchased from an entity other than us or our Authorised Agent, has been reported as being lost or stolen, or is a counterfeit, or you cannot prove that you are the person named in the Ticket;
7.1.2.9 you have failed to comply with the requirements set forth in Article 3.3 above concerning Flight Coupon sequence and use, or you present a Ticket which has been issued or altered in any way, other than by us or our Authorised Agent, or the Ticket is mutilated, defaced or damaged;
7.1.2.10 you fail to observe, or obstruct or hinder, our instructions with respect to safety or security, whether prior to boarding or on board the aircraft or those of any ground staff or crew member in the performance of their duties or if you tamper or threaten to tamper with the aircraft, its equipment or any part thereof;
7.1.2.11 you have previously committed one of the acts or omissions referred to above either with us or another Carrier, and we have reason to believe that you may do so again; 
7.1.2.12 you commit a criminal offence during check-in or any of the other operations of embarkation on, or disembarkation from, your flight or disembarkation from a connecting flight or on board the aircraft before take-off or on board the aircraft on any connecting flight or while you are taking any service from us;
7.1.2.13 you use threatening, abusive, insulting, harassing  or indecent words or behave in a threatening, abusive or insulting manner to ground staff or members of the crew prior to or during boarding the aircraft or disembarkation from or on a connecting flight or on board the aircraft before take-off;
7.1.2.14 you fail to observe our instructions relating to safety or security and comfort of other Passengers (for example, amongst other things, on seating; storage of Unchecked Baggage; smoking; consumption of alcohol; use of drugs; use of electronic equipment, including mobile cellular phones, laptop computers, PDAs, portable recorders, portable radio, CD, DVD and MP3 players, electronic games or transmitting devices or cause chaos and disturbance on board the aircraft; 
7.1.2.15 you have made, or attempted to make (or appear to have made), a bomb hoax, hijack threat or any other security threat;
7.1.2.16 we have been informed (orally or in writing) by immigration or other authorities of the country to which you are traveling to or through which you may intend to transit, or of a country in which you have a Stopover planned, that you will not be permitted entry to such country even if you have valid travel documents; 
7.1.2.17 you fail, or refuse, to give us information in your possession or available to you which a governmental authority has lawfully asked us to give about you, or it appears to us that any such information you have given is false or misleading; 
7.1.2.18 if you are medically unfit to fly; 
7.1.2.19 you are, or we reasonably suspect you are, in unlawful possession of drugs.

We have no duty to make any enquiries when determining whether we believe any event under Articles 7.1.2.1 to 7.1.2.19 might happen.

7.2 SPECIAL ASSISTANCE
It is recommended that unaccompanied children, or persons with reduced mobility pregnant women persons with illness or other people which we consider requiring special assistance (for example a wheelchair) arrange with us at the time of ticketing any required special assistance and comply with our applicable procedures . If your special assistance requirements change adversely subsequent to you receiving our agreement to carry you, you must advise us immediately of your change in circumstances and seek our further acceptance for carriage.  Passengers with reduced mobility who have advised us of any special requirements they may have at the time of ticketing, and been accepted by us, shall not subsequently be refused carriage on the basis of such disability or special requirements.  If you are flying to or from certain countries , local laws may stipulate that you do not need to comply with the requirements set out in this Article 7.2 and you should ask us how the requirements differ. 

7.3 FITNESS TO FLY
7.3.1 You must be medically fit prior to boarding the aircraft for carriage.  No medical examination is necessary unless you have any reason to suspect, or ought reasonably to know, that you have a condition which might be exacerbated by the normal operation of an aircraft or could cause you difficulty if you are unable to gain access before the end of your flight to professional medical assistance.  Where that is the case, you are obliged to seek professional medical advice before flying with us and produce to us, no later than 48 hours before the flight, a medical report form an appropriately qualified doctor which confirms your fitness to travel on all flights on which you are booked.  If you are flying to or from certain countries , local laws may stipulate that you do not need to comply with the requirements set out in this Article 7.3 and you should ask us how the requirements differ.
7.3.2 If you are taken ill during the flight for any reason (except due to reasons attributable to us or our Authorized Agent), or due to your pregnancy, you will reimburse to us any expenses incurred as a result of treatment on board the aircraft, transporting you on the ground, or treatment provided by third parties.

ARTICLE 8 - BAGGAGE

8.1 BAGGAGE ALLOWANCE
You may carry Baggage, subject to our conditions and limitations, which are available upon request from us or our Authorised Agents.

8.2 EXCESS BAGGAGE
You will be required to pay a charge for carriage of Baggage in excess of the allocated Baggage allowance. These rates are available from us upon request.

8.3 ITEMS UNACCEPTABLE AS BAGGAGE AND FRAGILE/PERISHABLE ITEMS
8.3.1 You must not include in your Baggage:
8.3.1.1 items which are likely to endanger the aircraft or persons or property on board the aircraft, such as those specified in the International Civil Aviation Organisation (ICAO) Technical Instructions for the Safe Transport of Dangerous Goods by Air and the International Air Transport Association (IATA) Dangerous Goods Regulations, and in our regulations (further information is available from us on request);
8.3.1.2 items the carriage of which is prohibited by the applicable laws, regulations or orders of any state to be flown from or to;
8.3.1.3 items which are reasonably considered by us to be unsuitable for carriage because they are dangerous or unsafe, or because of their weight, size, shape or character, or because they are fragile or perishable having regard to, among other things, the type of aircraft being used. Information about unacceptable items is available upon request.
8.3.2 Firearms (whether real, replica or toy), pellet guns, components of fire arms, and ammunition other than for hunting and sporting purposes are prohibited from carriage as Baggage. Firearms and ammunition for hunting and sporting purposes may be accepted at our sole discretion as Checked Baggage. Firearms must be unloaded, with the safety catch on, and suitably packed. Carriage of ammunition is subject to ICAO and IATA regulations as specified in Article 8.3.1.1.
8.3.3 Weapons such as antique firearms, swords, knives and similar items may be accepted as Checked Baggage, at our sole discretion, but will not be permitted in the cabin of the aircraft.
8.3.4 You must not include in Checked Baggage money, jewellery, precious metals, computers, personal electronic devices, stored data, any medication or medical equipment which may be required in-flight or during your trip or which cannot be quickly replaced if lost or damaged, house or car keys, negotiable papers, securities or other valuable items or documents, business documents, passports and other identification documents or samples.
8.3.5 You must not include in Unchecked Baggage real, replica or toy weapons (plastic or metal), or any object which looks like a weapon or could reasonably be mistaken for a weapon, tradesman's tools, ammunition, detonators, fuses, grenades, gas and gas containers such as butane, propane, acetylene, oxygen, explosives or anything which contains explosives, catapults, cross bows, harpoon and spear guns, stun or chocking devices such as prods, ballistic conducted energy weapons, lighters shaped like fire arms, fire works, flares and other pyrotechnics (including party poppers, festive crackers and toy caps), non-safety matches, smoke generating canisters or cartridges, flammable liquid fuel such as petrol/gasoline, diesel, lighter fuel, alcohol, ethanol, aerosol spray paint, turpentine and paint thinner, alcoholic beverages exceeding 70% by volume, acids and alkalis such as wet batteries that may spill, corrosive or bleaching substances such as mercury, chlorine, disabling or incapacitating sprays such as mace, pepper, tear gas, radioactive material such as medicinal or commercial isotopes, poisons, infections or hazardous biological material such as infected blood, bacteria and viruses, material capable of spontaneous ignition or combustion, fire extinguishers,  darts, household cutlery, scissors, corkscrews, nail files, knives with blades of any length, knitting needles, paper knives, sporting bats and clubs, razor blades (except safety razors and accompanying cartridges), billiard, snooker or pool cues, hypodermic needles (except those required for medical reasons and accompanied by a medical certificate confirming the medical condition), hard sporting balls or martial arts devices.
8.3.6 You must not include in your Checked and Unchecked Baggage any other item which we specify from time to time in our Conditions of Carriage of Passengers and Baggage, Conditions of Ticket, regulations or notices. 
8.3.7 If, despite being prohibited, any items referred to in Articles 8.3.1, 8.3.2, 8.3.3, 8.3.4 and 8.3.5 are included in your Baggage, we shall not be responsible for any loss or damage to such items during carriage that is not international carriage to which a Convention would apply.
8.3.8 It is recommended that fragile or perishables should not be included in your checked Baggage.

8.4 RIGHT TO REFUSE CARRIAGE
8.4.1 Subject to Articles 8.3.2 and 8.3.3, we will refuse to carry as Baggage the items described in Article 8.3, and we may refuse further carriage of any such items upon discovery, regardless of whether and when we are told, or discover, the presence of such items.
8.4.2 We may refuse to carry as Baggage any item reasonably considered by us to be unsuitable for carriage because of its size, shape, weight, appearance, content or character, or for safety or operational reasons, or in the interests of the comfort of other passengers. Information about unacceptable items is available upon request.
8.4.3 We may refuse to accept Baggage for carriage unless it is in our reasonable opinion properly and securely packed in suitable containers. Information about packing and containers unacceptable to us is available upon request.

8.5 RIGHT OF SEARCH
8.5.1 For reasons of safety and security we may request that you permit a search and scan of your person and a search, scan or x-ray of your Baggage. If you are not available, your Baggage may be searched, scanned or x-rayed in your absence for the purpose of determining whether you are in possession of or whether your Baggage contains any item described in Articles 8.3.1, 8.3.4 or 8.3.5 or any firearms, ammunition or weapons which have not been presented to us in accordance with Articles 8.3.2 or 8.3.3. If you are unwilling to comply with such request we may refuse to carry you and your Baggage. In the event a search or scan causes Damage to you, or an x-ray search or scan causes damage to your Baggage, we shall not be liable for such Damage unless due to our fault or negligence.
8.5.2 You must allow security checks of your Baggage by government officials, airport officials, police or military officials and Carriers involved in your carriage.
8.5.3 It is your responsibility to make yourself aware of and comply with any requirement of security authorities in other countries that require Checked Baggage to be secured in such a manner that it can be opened without the possibility of causing damage in the absence of the Passenger.  

8.6 CHECKED BAGGAGE
8.6.1 Upon delivery to us of your Baggage which you wish to check, we will take custody of, and issue a Baggage Identification Tag for, each piece of your Checked Baggage.
8.6.2 Checked Baggage should have your name or other personal identification (including a contact telephone number) affixed to it.
8.6.3 Checked Baggage will, whenever possible, be carried on the same aircraft as you, unless we decide for safety, security or operational reasons to carry it on an alternative flight. If your Checked Baggage is carried on an alternative flight we will deliver it to you at the address you have provided to us, unless applicable law at the place of collection requires you to be present for customs clearance, or the reason for carriage of the Checked Baggage on an alternative aircraft related to the size, weight or character of the Checked Baggage or your failure to comply with these Conditions of Carriage.
8.6.4 Unless we decide that your Checked Baggage will not be carried on the same aircraft as you, we will not carry your Checked Baggage if you fail to board the aircraft on which it is loaded or, having boarded, you leave the aircraft before take-off or at a point of transit, without re-boarding.
8.6.5 You must ensure that your Checked Baggage is sufficiently robust and well secured to withstand the usual and normal rigours of carriage by air without sustaining damage (except for fair wear and tear).

8.7 UNCHECKED BAGGAGE
8.7.1 We may specify maximum dimensions and/or weight for Unchecked Baggage which you carry on to the aircraft.  In any case, Unchecked Baggage which you carry onto the aircraft must fit under the seat in front of you or in an enclosed storage compartment in the cabin of the aircraft. If your Baggage cannot be stored in this manner, or is of excessive weight, or is considered unsafe for any reason, it must be carried as Checked Baggage, subject to Articles 8.2 and 8.3.
8.7.2 Objects not suitable for carriage in the cargo compartment (such as delicate musical instruments), and which do not meet the requirements in Article 8.7.1 above, will only be accepted for carriage in the cabin of the aircraft if you have given us notice sufficiently  in advance of check-in and permission has been granted by us. You may be required to pay a separate charge for this service and we have no obligation to allow you to use this service.

8.8 COLLECTION AND DELIVERY OF CHECKED BAGGAGE
8.8.1 Subject to Article 8.6.3, you are required to collect your Checked Baggage as soon as it is made available at your destination or Stopover. Should you not collect it promptly upon its  availability at your destination or Stopover, we may charge you a reasonable storage fee which shall be determined by us. Should your Checked Baggage not be claimed within three (3) months of the time it is made available, we may dispose of it  without notice or any liability to you.
8.8.2 Only the bearer of the Baggage Check and Baggage Identification Tag is entitled to delivery of the Checked Baggage. We accept no responsibility for checking the identity or authority of the bearer of the Baggage Check and Baggage Identification Tag or for checking that such person has any right to collection.  
8.8.3 If a person claiming Checked Baggage is unable to produce the Baggage Check and identify the Baggage by means of a Baggage Identification Tag, we will deliver the Baggage to such person only on condition that he or she establishes to our satisfaction his or her right to the Baggage.

8.9 ANIMALS
We reserve the right, at our absolute discretion, to refuse to carry any animals.  If we agree to carry any animals they will be carried subject to the following conditions:
8.9.1 You must ensure that animals such as dogs, cats and falcons and other pets, are properly crated with necessary supplies of food and water (or carried in a container complying with any applicable legal requirements) and accompanied by valid health and vaccination certificates, entry permits, transit and exit permits and other documents required by countries of entry or transit, failing which they will not be accepted for carriage. Such carriage may be subject to additional conditions specified by us, which are available on request.
8.9.2 If accepted as Baggage, the animal, together with its container and food, shall not be included in your free Baggage allowance, but shall constitute excess baggage, for which you will be obliged to pay the applicable rate prior to your animal being accepted for carriage.
8.9.3 Guide dogs accompanying Passengers with disabilities will be carried free of charge in addition to the normal free baggage allowance, subject to conditions specified by us, which are available on request.
8.9.4 Where carriage is not subject to the liability rules of the Convention, we are not responsible for injury to or loss, sickness or death of an animal which we have agreed to carry.
8.9.5 We will have no liability in respect of any such animal not having all the necessary exit, entry, health and other documents with respect to the animal's entry into or passage through any country, state or territory and the person carrying the animal must reimburse us for any fines, costs, losses or liabilities reasonably imposed or incurred by us as a result.  You will be solely responsible for making the necessary arrangements for any animal you attempt to carry on the aircraft and to which carriage has been refused.  Furthermore, we will have no liability to you if you are unable to travel as a result of the refusal of carriage to any animal you attempt you carry on the aircraft

8.10 ITEMS REMOVED BY AIRPORT SECURITY PERSONNEL
We will not be responsible for, or have any liability in respect of, articles removed from your Baggage, and/or retained, by airport security personnel.

ARTICLE 9 - SCHEDULES, DELAYS, CANCELLATION OF FLIGHTS

9.1 SCHEDULES
9.1.1 The flight times shown in timetables may change between the date of publication (or issue) and the date you actually travel.  We do not guarantee them to you and they do not form part of your contract with us.
9.1.2 Before we accept your booking, we or our Authorised Agent will notify you of the scheduled flight time in effect as of that time, and it will  be shown on your Ticket.  It is possible we may need to change the scheduled flight time subsequent to issuance of your Ticket.  If you provide us with your contact information, we or our Authorised Agent will endeavour to notify you of any such changes.  If, after you purchase your Ticket, we make a significant change to the scheduled flight time, which is not acceptable to you, and we are unable to book you on an alternate flight which is acceptable to you, you will be entitled to a refund in accordance with Article 10.2.

9.2 CANCELLATION, REROUTING, DELAYS, ETC.
9.2.1 We will take all reasonable necessary measures to avoid delay in carrying you and your Baggage.  In the exercise of these measures and in order to prevent a flight cancellation, in exceptional circumstances we may arrange for a flight to be operated on our behalf by an alternative carrier and/or aircraft without however accepting the obligation to make such arrangement.
9.2.2 If we cancel a flight due to be operated by us, fail to operate a flight reasonably according to the schedule, fail to stop at your destination or Stopover destination, or cause you to miss a connecting flight operated by us on which you hold a confirmed reservation, we shall, at your option, either:
9.2.2.1 carry you and your Baggage at the earliest opportunity on another of our scheduled services on which space is available in the class in which you were originally booked without additional charge and, where necessary, extend the validity of your Ticket; or
9.2.2.2 within a reasonable period of time re-route you and your Baggage to the destination shown on your Ticket by our own services or those of another carrier, or by other mutually agreed means and class of transportation without additional charge. If the fare, charges and exceptional circumstances surcharges for the revised routing are lower than what you have paid, we shall refund the difference; or
9.2.2.3 make a refund in accordance with the provisions of Article 10.2.
9.2.3 Upon the occurrence of any of the matters set out in Article 9.2.2, except as otherwise provided by the Convention or other applicable laws, rules or regulations, the options outlined in Article 9.2.2.1 to 9.2.2.3 are the sole and exclusive remedies available to you and we shall have no further liability to you.
9.2.4 Where your flight is due to be operated by us from an airport within the EU and has been cancelled or delayed for at least four (4) hours or you have been downgraded on an involuntary basis you may be entitled to certain rights and we will inform you about those rights when they arise. 

9.3 DENIED BOARDING COMPENSATION
9.3.1 If we are unable to provide previously confirmed space on a flight operated by us in the class in which you are booked and for which you have met all applicable Check-in Deadlines and boarding deadlines, we shall provide compensation to those Passengers denied boarding in accordance with applicable law and our denied boarding compensation policy. A copy of our denied boarding compensation policy is available upon request.  Apart from this, we will have no liability to you for any loss or expense whatsoever.
9.3.2 Where you are denied boarding from a flight operated by us from an airport within the EU, in circumstances where you hold a Confirmed Reservation, have met the applicable Check-in Deadline and are not precluded from boarding by reason of application of these Conditions of Carriage or for other reasonable grounds, and are not traveling free of charge or on a reduced fare not generally available to the public, you may be entitled to benefits and we will inform you about those rights when they arise.

ARTICLE 10 - REFUNDS

10.1 GENERAL
We will refund a Ticket or any unused portion, in accordance with the applicable fare rules or Tariffs, as follows:
10.1.1 Except as otherwise provided in this Article, we shall be entitled to make a refund either to the person named in the Ticket or to the person who has paid for the Ticket, upon presentation of proof of such payment.
10.1.2 If a Ticket has been paid for by a person other than the Passenger named in the Ticket, and the Ticket indicates that there is a restriction on refund, we shall make a refund only to the person who paid for the Ticket, or to that person's order.
10.1.3 Except in the case of a lost Ticket, refunds will only be made on surrender to us of the Ticket and all unused Flight Coupons.  This requirement will not apply where your Ticket is an Electronic Ticket.

10.2 INVOLUNTARY REFUNDS
10.2.1  If we: (i) cancel a flight; (ii) fail to operate a flight reasonably according to schedule; (iii) fail to carry you on a flight for which you have a confirmed reservation and have met the Check-in Deadline and applicable boarding deadline and you have not been refused carriage for reasons permitted by these Conditions of Carriage; (iv) fail to stop at your destination or Stopover; or (v) cause you to miss a connecting flight on which you hold a confirmed reservation and adequate time existed to make the connection between the original scheduled time of arrival of your flight and the departure time of the connecting flight, the amount of the refund shall be, unless otherwise specified by appropriate law:
10.2.1.1 if no portion of the Ticket has been used, an amount equal to the fare paid (including taxes, fees, charges and exceptional circumstances surcharges paid);
10.2.1.2 if a portion of the Ticket has been used, not less than the difference between the fare paid (including taxes, fees, charges and exceptional circumstances surcharges paid) and the applicable fare calculated by us (including taxes, fees, charges and exceptional circumstances surcharges paid) for travel between the points for which the Ticket has been used.

10.3 VOLUNTARY REFUNDS
10.3.1 If you are entitled to a refund of your Ticket for reasons other than those set out in Article 10.2, the amount of the refund shall be:
10.3.1.1 if no portion of the Ticket has been used, an amount equal to the fare paid (including taxes, fees, charges and exceptional circumstances surcharges paid), less any reasonable service charges or cancellation fees;
10.3.1.2 if a portion of the Ticket has been used, an amount equal to the difference between the fare paid (including taxes, fees, charges and exceptional circumstances surcharges paid) and the applicable fare calculated by us (including taxes, fees, charges and exceptional circumstances surcharges paid) for travel between the points for which the Ticket has been used, less any reasonable service charges or cancellation fees.

10.4 RIGHT TO REFUSE REFUND
10.4.1 We may refuse a refund where application is made after the expiry of the validity of the Ticket.
10.4.2 We may refuse a refund on a Ticket which has been presented to us, or to Government officials, as evidence of intention to depart from that country, unless you establish to our satisfaction that you have permission to remain in the country or that you will depart from that country by another carrier or another means of transport.
10.4.3 We will not give a refund on a Ticket for any flight on which you have been refused carriage or from which you have been disembarked due to your conduct on board the aircraft.

10.5 CURRENCY
We reserve the right to make a refund in the same manner and the same currency used to pay for the Ticket.

10.6 NO OTHER RIGHTS
Unless we expressly state otherwise in these Conditions of Carriage, the rights to a refund set out in this Article 10 represent your only rights against us if your carriage does not take place for any reason whatsoever and we will have no other liability to you for any loss or expense whatsoever.

ARTICLE 11 - CONDUCT ABOARD AIRCRAFT

11.1 GENERAL
You will not at any time, conduct yourself aboard the aircraft in any manner likely to endanger or threaten (whether by hoax threats or otherwise) the aircraft or any person or property on board; obstruct, hinder or interfere with the crew in the performance of their duties; fail to comply with or contravene any instructions or direction of the crew, whether oral or by notice, including but not limited to those with respect to smoking, alcohol or drug consumption, security and safety or use of electronic equipment; or behave in a manner which causes or is likely to cause discomfort, distress, inconvenience, damage or injury to other passengers, the crew or property. If, in our reasonable opinion, you conduct yourself on board the aircraft in any of these ways, we may take such measures as we deem reasonably necessary to prevent continuation of such conduct, including restraint. You may be disembarked and refused onward carriage at any point with no liability to us, and may be prosecuted for offences committed on board the aircraft.

11.2 PAYMENT OF DIVERSION & OTHER COSTSIf, as a result of conduct by you of the sort mentioned in Article 11.1 we decide, in the exercise of our reasonable discretion, to divert the aircraft for the purpose of offloading you and/or your Baggage, you must pay all costs resulting from that diversion and, in addition, you must reimburse us for any costs we incur as a result of delaying the aircraft for the purpose of removing you and/or your Baggage.  You must also reimburse to us any costs we incur in order to: (i) repair or replace any property lost, damaged or destroyed by you; and (ii) compensate any passenger or crew member affected by your actions. 

11.3 ELECTRONIC DEVICESFor safety reasons, we may forbid or limit operation aboard the aircraft of electronic equipment, including, but not limited to, cellular telephones, laptop computers, portable recorders, portable radios, CD players, electronic games or transmitting devices, including radio controlled toys and walkie-talkies. Operation of hearing aids and heart pacemakers is permitted.

ARTICLE 12 - ARRANGEMENTS FOR ADDITIONAL SERVICES

12.1 If we make arrangements for you with any third party to provide any services other than carriage by air, or if we issue a ticket or voucher relating to transport or services (other than carriage by air) provided by a third party such as surface transportation, hotel reservations or car rental, in doing so we act only as your agent. The terms and conditions of the third party service provider will apply.
12.2 If we are also providing surface transport to you, other conditions may apply to such surface transport. Such conditions are available from us upon request.  We will have no liability to you for any surface transportation or other services we arrange for you under Article 12.1, unless caused solely by our negligence.

ARTICLE 13 - ADMINISTRATIVE FORMALITIES

13.1 GENERAL
13.1.1 You are responsible for obtaining and holding all required travel documents and visas and for complying with all applicable laws, regulations, orders, demands and travel requirements of all countries to be flown from, into or through which you transit.
13.1.2 We shall not be liable for the consequences to any Passenger resulting from his or her failure to obtain such documents or visas or to comply with such laws, regulations, orders, demands, requirements, rules or instructions.

13.2 TRAVEL DOCUMENTS
Prior to travel, you must present all exit, entry, health and other documents required by law, regulation, order, demand or other requirement of the countries concerned, and permit us to take and retain copies thereof. We reserve the right to require you to present to us any of these documents at any time during your carriage and to refuse carriage of you and your Baggage if you do not comply with these requirements, or your travel documents do not appear to be in order, even if you have started or completed part of your carriage before it becomes clear to us that you have not complied with this Article 13.2.

13.3 REFUSAL OF ENTRY
If you are denied entry into any country (including a country through which you are transiting en route to your final destination), you will be responsible to pay any fine or charge, and to reimburse any fine or charge assessed against us by the Government concerned, and for reimbursing us for the cost of transporting you (and an escort, if required) from that country. The fare collected for carriage to the point of refusal or denied entry will not be refunded by us.

13.4 PASSENGER RESPONSIBLE FOR FINES, DETENTION COSTS, ETC.
If we are required to pay any fine, penalty detention costs, removal expenses, escorting charges, costs of tickets issued for you or to incur any other expenditure by reason of your failure to comply with laws, regulations, orders, demands or other travel requirements of the countries you have traveled to or because you have failed or to produce the required documents on seeking entry to a country, you shall reimburse us in full on demand any amount so paid or expenditure so incurred. We may apply towards such payment or expenditure the value of any unused carriage on your ticket, or any of your funds in our possession

13.5 CUSTOMS INSPECTION
If required, you shall attend inspection of your Baggage, by customs or other Government officials. We are not liable to you for any loss or damage suffered by you in the course of such inspection or through your failure to comply with this requirement.

13.6 SECURITY INSPECTION
You shall submit to any security checks, searches and scans by Governments, airport officials, Carriers handling agents, police or military officials or by us. 

13.7 CONFISCATED TRAVEL DOCUMENTS
We will not be liable to you for the return of any of your travel documents, identification documents or Tickets confiscated by any other Carrier or any governmental or other authority.

ARTICLE 14 - SUCCESSIVE CARRIERS

Carriage to be performed by us and other Carriers under one Ticket or a Conjunction Ticket is regarded as a single operation for the purposes of the Convention. However, your attention is drawn to Article 15.5.1.

ARTICLE 15 - LIABILITY FOR DAMAGE

15.1 DEATH OF OR INJURY TO PASSENGERS
15.1.1 Subject as provided in Articles 15.1.2, 15.1.3, 15.1.5, 15.1.6 and 15.5, our liability for proven damages sustained in the event of death, or any other bodily injury suffered by a Passenger in the event of an accident shall not be subject to any financial limit, be it defined by law, the Convention, other convention or contract. 
15.1.2 For any damages up to 113,000 Special Drawing Rights (SDRs) (or the equivalent in local currency), we shall not exclude or limit our liability by proving that we and our agents have taken all necessary measures to avoid the damage or that it was impossible for us or our agents to take such measures.  Where the Montreal Convention applies, we shall not be liable for damages to the extent they exceed 113,000 Special Drawing Rights (or the equivalent in local currency) if we prove that such damage was not due to negligence or other wrongful act or omission by us or our servants or agents, or was solely due to the negligence or other wrongful act or omission of a third party.
15.1.3 Notwithstanding the provisions of Article 15.1.1 and 15.1.2, if we prove that the damage was caused by, or contributed to by, the negligence of the injured or deceased Passenger (or the person claiming compensation), we may be exonerated wholly or partly from our liability in accordance with applicable law. 
15.1.4 Where required by law, we agree to make advance payments to you or your heirs subject to the following terms and conditions:
15.1.4.1 the person receiving payment is a natural person (that is to say physical person in the ordinary sense of the word as opposed to legal persons such as corporations);
15.1.4.2 you are, or the person receiving payment is, entitled to compensation under applicable laws;
15.1.4.3 payments will be made only in respect of immediate economic needs;
15.1.4.4 the amount of a payment will be proportional to the economic hardship being suffered as a result of the death, wounding or bodily injury, save that, in the case of death, it will not be less than 15,000 SDRs or equivalent in local currency per Passenger;
15.1.4.5 payment will not be made later than fifteen (15) Days after the identity of the person entitled to compensation has been confirmed under applicable laws provided satisfactory proof of such confirmation has been presented to us.
15.1.4.6 no person will be entitled to receive a payment if he or she or the Passenger to whom the payment relates, caused or contributed to the Damage to which the payment relates by his or her negligence;
15.1.4.7 the recipient of any payment will be obliged to return all payments received if proof is produced that the recipient has ceased to be able to comply at all times with Article 15.1.4.2 or he or she or the Passenger to whom the payment relates, caused or contributed to the Damage to which the payment relates;
15.1.4.8 payments will be off-set against any subsequent sums payable in respect of our liability under applicable laws;
15.1.4.9 except for payment of the minimum sum specified in Article 15.1.4.4 in respect of death, a payment made under this Paragraph 15.1.4 will not exceed the maximum damages for which we may be liable to pay the recipient;
15.1.4.10 the making of a payment will not constitute recognition or admission of liability by us;
15.1.4.11 no payment will be made unless the person receiving payment gives us a signed receipt which also acknowledges the applicability of Articles 15.1.4.7, 15.1.4.8, 15.1.4.9 and 15.1.4.10 and signs appropriate release and indemnity documents prescribed by us; and
15.1.4.12 unless in conflict with any applicable law, and subject to payment of the minimum sum specified in Article 15.1.4.4 in the case of death, our decision in relation to the payment amount will be final and binding.
15.1.5 We are not responsible for any illness, injury or disability, including death, attributable to your physical or general health condition or for the aggravation of such condition.
15.1.6 Please take notice that a number of medical studies indicate that there may be an association between prolonged immobility when traveling and the formation of blood clots in the legs (DVT). Although this is not a frequent occurrence, there are certain inherited and lifestyle factors which may increase the chance of this happening. If you have any concern about this issue you should consult your doctor before traveling.

15.2 BAGGAGE
15.2.1 We will not be liable for Damage to Unchecked Baggage unless we caused the Damage by our negligence and such negligence is proved by the Passenger or the person claiming compensation.
15.2.2 We will not be liable for Damage to Baggage resulting from the inherent defect, quality or vice of the Baggage.  Likewise, we will not be liable for fair wear and tear of Baggage resulting from the usual and normal rigors of transportation by air.
15.2.3 We are not liable for damage during carriage that is not international carriage to which a Convention would apply to any item included in your Baggage which you are prohibited from including in your Baggage by Article 8.3.
15.2.4 Our liability for Damage to Baggage is limited to the maximum amounts stated in Articles 15.2.4.1 to 15.2.4.5 unless you prove that the Damage resulted from our act or omission either done with the intention of causing Damage or recklessly and with knowledge that Damage would probably result.  You may wish to make a special declaration of value (see Article 15.2.5) or buy yourself insurance to cover instances where the actual value or replacement cost of your Checked Baggage or Unchecked Baggage exceeds our liability.
15.2.4.1 The maximum amount of 332 Special Drawing Rights (approximately US$400 or equivalent in local currency) per Passenger applies to Damage to Unchecked Baggage where the Warsaw Convention applies to your carriage; 
15.2.4.2 The maximum amount of 17 Special Drawing Rights (approximately US$20 or equivalent in local currency) per kilogram, or any higher sum agreed by us pursuant to Article 15.2.5, applies to Damage to Checked Baggage where the Warsaw Convention applies to your carriage;
15.2.4.3 The maximum amount of 1131 Special Drawing Rights (approximately US$ 1800 or equivalent in local currency) per Passenger, or any higher sum agreed by us pursuant to Article 15.2.5, applies to Damage to both Unchecked and Checked Baggage where the Montreal Convention applies to your carriage;
15.2.4.4 The maximum limit of liability for Damage to both Unchecked and Checked Baggage laid down by local law applies to your Baggage where local law applies to your carriage instead of the Warsaw Convention or the Montreal Convention. 
15.2.4.5 The maximum limit of liability for Damage to both Unchecked and Checked Baggage specified in Articles 15.2.4.1 and 15.2.4.2 apply to Damage to Unchecked Baggage and Checked Baggage respectively where neither the Warsaw Convention nor the Montreal Convention applies to your carriage and no limit of our liability is laid down by applicable local law.
15.2.5 We will increase our liability to you for Damage to Checked Baggage to an amount specified by you and agreed by us at the time you hand your Checked Baggage to us at check-in, but only if you pay to us an additional charge calculated in accordance with our regulations.  This is known as a “special declaration of value”.  Please ask us for details of the applicable charges if you want to use this option.
15.2.6 If the weight of your Checked Baggage is not recorded on the Baggage Check, we will presume that it is not more than the free baggage allowance for the class of carriage for which you were booked.
15.2.7 Where carriage of your Baggage is performed by successive airlines and either the Warsaw Convention or the Montreal Convention applies to that carriage, you are entitled to make a claim against us only if (a) you are the passenger and we are the first carrier or (b) you are the passenger and we are the last carrier or (c) the Damage occurred during the carriage of Baggage by us.

15.3 DELAY IN THE CARRIAGE OF PASSENGERS
Our liability for Damage caused by delay in your carriage by air is limited by the Warsaw Convention and the Montreal Convention.  Where neither of those Conventions applies, we will have no liability to you for delay, except as provided in these Conditions of Carriage.

15.4 PROCESSING OF BAGGAGE CLAIMS
15.4.1 All claims for compensation for Damage to Baggage must be accompanied by an itemised list identifying each affected item by description, manufacturer and age, together with satisfactory proof of purchase or ownership for all such items.  Proof of purchase will not be required in relation to any item which costs less than US$50 (or equivalent in local currency), or is more than 5 years old and has a claim value of less than US$50 (or equivalent in local currency).
15.4.2 In the case of a compensation claim concerning physical damage to Baggage, you must retain and, allows us examine the affected Baggage so that we may assess the nature, extent and repairability of that damage.
15.4.3 If you wish to claim the cost of replacement of an individual item which forms part of a claim for compensation for Damage to Baggage, you must consult us and we must agree in writing before you incur such cost otherwise we may not include the cost in any compensation payable.  This requirement will not apply where the total cost of replacement items does not exceed US$50 (or equivalent in local currency).  Proof of purchase of all replacement items must accompany your claim.  Proof of purchase will not be required in relation to any item which costs less than US$50 (or equivalent in local currency).
15.4.4 For all claims for compensation concerning Baggage, you must provide us with any information we may request to assess the eligibility of your claim for compensation and the amount of any compensation payable.
15.4.5 You must sign a statement of truth regarding the facts of your claim for Damage to Baggage and an appropriate release and indemnity document before we pay any compensation to you.
15.4.6 Failure by you to fully comply with the relevant requirements of Article 15.4 may adversely affect the availability and the amount of any compensation to which you may be entitled.

15.5 GENERAL
15.5.1 If we issue a ticket or if we check Baggage for carriage on another carrier, we do so only as agent for the other Carrier.  Nevertheless, with respect to Checked Baggage, you may make a claim against the first or last Carrier.
15.5.2 We are not liable for any damage arising from our compliance with or your failure to comply with applicable laws or Government rules and regulations.
15.5.3 Except as may be specifically provided otherwise in these Conditions of Carriage or by applicable law, we shall be liable to you only for recoverable compensatory damages for proven losses.
15.5.4 The contract of carriage, including these Conditions of Carriage and exclusions or limits of liability, applies to our authorised agents, servants, employees and representatives to the same extent as it and they apply to us.  The total amount recoverable from us and from such authorised agents, employees, representatives and persons shall not exceed the amount of our own liability, if any.
15.5.5 Nothing in these Conditions of Carriage shall waive any exclusion or limitation of our liability or any defence available to us under the Convention or applicable laws unless otherwise expressly stated.
15.5.6 Nothing in these Conditions of Carriage shall waive any exclusion or limitation of our liability or any defence available to us under the Convention or applicable laws as against any public social insurance body or any person who is liable to pay compensation or has paid compensation in respect of the death, wounding or other bodily injury of a Passenger.
15.5.7 We reserve the right to amend these Conditions of Carriage from time to time and such amended Conditions of Carriage shall be effective and valid from the date of amendment.

15.6 ADVICE TO INTERNATIONAL PASSENGERS ON LIMITATION OF LIABILITY
Where your journey involves an ultimate destination or stop in a country other than the country of origin, you are advised that the Warsaw Convention or the Montreal Convention may be applicable to your entire journey, including any section entirely within the country of origin or destination.Where the Montreal Convention is applicable, the airline is liable for proven damages for death or personal injury, and certain defences to liability specified by that Convention will be inapplicable for damages not exceeding 113,000 SDRs or equivalent in local currency.Where the Montreal Convention is not applicable, the conditions of carriage of many airlines (including Etihad, as specified in Article 15.1.1) provide that the liability for death or bodily injury will not be subject to any financial limit defined by the Warsaw Convention and that, in respect of such damage up to a maximum of 113,000 SDRs or equivalent in local currency, any defence to liability based on proof that they have taken all necessary measures will not apply.  Where no such provisions are included in the airline's conditions of carriage, please note that; (i) for such Passengers on a journey to, from or with an agreed stopping place in the USA, the Warsaw Convention and special contracts of carriage embodied in applicable Tariffs provide that the liability of certain airlines, parties to such special contracts, for death of or personal injury to Passengers is limited in most cases to proven damages not to exceed US$75,000 per Passenger, and that this liability up to such limit will not depend on negligence on the part of the airline; and (ii) for such Passengers travelling by an airline not a party to such special contracts or on a journey to which the Warsaw Convention applies which is not to, from or having an agreed stopping place in the USA, the liability of the airline for death or personal injury to Passengers is limited in most cases to US$10,000 or US$20,000; and (iii) some countries impose higher limits than those stated in (i) and (ii).The names of airlines or parties to such special contracts of the type mentioned in (i) above, are available at all ticket offices of such airlines and may be examined on request.

Additional protection can usually be obtained by purchasing insurance from a private company. Such insurance is not affected by any limitation of the airline's liability under the Warsaw Convention or the Montreal Convention or such special contracts of carriage of the type mentioned in (i) above. For further information, please consult your airline or insurance company representatives.

Note: The limit of liability of US$75,000 specified in (i) above of this Article 15.6 is inclusive of legal fees and costs except that, in case of a claim brought in a state where a provision is made for separate award of legal fees and costs, the limit will be the sum of US$58,000 exclusive of legal fees and costs.

ARTICLE 16 - TIME LIMITATION ON CLAIMS AND ACTIONS

16.1 NOTICE OF CLAIMS
Acceptance of Baggage by the bearer of the Baggage Check without complaint at the time of delivery is sufficient evidence that the Baggage has been delivered in good condition and in accordance with the contract of carriage, unless you prove otherwise.If you wish to file a claim or an action regarding Damage to Checked Baggage, you must notify us forthwith after you discover the Damage, and at the latest, within seven (7) Days of receipt of the Checked Baggage or in the case of lost baggage within seven (7) days of the date the Checked Baggage should have arrived.  If you wish to file a claim or an action regarding delay of Checked Baggage, you must notify us within twenty-one (21) Days from the date the Checked Baggage has been placed at your disposal. Every such notification must be made in writing.

16.2 LIMITATION OF ACTIONSAny right to damages shall be extinguished if an action is not brought within two (2) years of the date of your arrival at destination, or the date on which the aircraft was scheduled to arrive, or the date on which the carriage stopped. The method of calculating the period of limitation shall be determined by the law of the court where the case is heard.

ARTICLE 17 - OTHER CONDITIONS

Carriage of you and your Baggage is also provided in accordance with certain other regulations and conditions applying to or adopted by us. These regulations and conditions as varied from time to time are important. They concern among other things:

(i) the carriage of unaccompanied minors, pregnant women, and sick passengers,
(ii) restrictions on use of electronic devices and items;
(iii) the on board consumption of alcoholic beverages.

Regulations concerning these matters are available from us upon request. 

ARTICLE 18 - INTERPRETATION

The title of each Article of these Conditions of Carriage is for convenience only, and is not to be used for interpretation of the text.

The authentic text of these Conditions of Carriage is the English language; translations into any other language or languages is provided only for convenience of reference.