Genel

MADDE 1 - BU KOŞULLARDA BELLİ İFADELER NE ANLAMA GELİR

Bu koşulları okurken:

"BİZ", "BİZLER" "BİZİM" ve "BİZE" ifadelerinin Etihad Havayolları anlamına geldiğini unutmayınız.

"SİZ", "SİZLER" ve "SİZİN” ifadeleri ise kabin ekibi dışında bir Bilet karşılığında herhangi bir uçakta taşınan veya taşınacak herhangi bir kişi (yetişkin, çocuk veya bebek) anlamına gelmektedir. (Lütfen "Yolcu" ifadesinin anlamına da bakınız).

"KARARLAŞTIRILMIŞ DURAKLAMA YERLERİ" Bilette belirtilen veya güzergah üzerinde planlanmış duraklama yerleri olarak sefer tarifelerimizde gösterilen, hareket ve varış yeri dışında, Yolcunun güzergahı üzerindeki yerler anlamına gelir.

"HAVAYOLU TANITMA KODU" belli hava taşıyıcılarını tanıtan iki veya üç karakter ya da harfi ifade eder.

"YETKİLİ ACENTE" hizmetlerimiz kapsamında taşıma hizmetleri satışında bizi temsil etmek üzere tarafımızdan yasal bir şekilde atanmış olan bir yolcu taşıma acentesi (bir başka taşıyıcıyı da kapsayabilir) anlamına gelir.

"BAGAJ" taşıma işleminizle bağlantılı olarak beraberinizde götürdüğünüz kişisel eşyalarınız anlamına gelir. Aksi belirtilmedikçe, bagaj tanımı Kayıtlı ve Kayıtsız Bagajı içerir.

"BAGAJ KUPONU" Biletin, Kayıtlı Bagajınızı taşımanıza ilişkin bölümleri anlamına gelir.

"BAGAJ TANITIM ETİKTİ" sadece Kayıtlı Bagajınızın tanımı için düzenlenen bir belge anlamına gelir.

"TAŞIYICI" havayolu tanıtma kodu Biletiniz veya bir Bağlantılı Bilet üzerinde görülen bizim dışımızda bir hava taşıyıcısı anlamına gelir.

"KAYITLI BAGAJ" uçakta taşımak üzere teslim aldığımız ve bir Bagaj Kuponu veya Bagaj Tanıtım Kodu düzenlediğimiz Bagaj anlamına gelir.

"CHECK-IN TERMİNİ" check-in işlemlerinizi tamamlamanız ve uçuş kartınızı almanız için tarafımızdan belirlenen zaman sınırı anlamına gelir.

"SÖZLEŞME KOŞULLARI" Bilet veya e-Bilet Makbuzu/Seyahat Rehberinizde yer alan veya beraberinde teslim edilen ve bu Taşıma Koşullarını da referans olarak içeren beyan ve ifadeler anlamına gelir.

"BAĞLANTILI BİLET" diğer bir Biletle bağlantılı olarak tarafımızdan veya Yetkili Acentemiz tarafından düzenlenen ve bu Biletle birlikte bir tek taşıma akdi oluşturan bir Bilet anlamına gelir.

"KONVANSİYON" aşağıdakilerden hangisi taşıma akdine uygulanabilirse:
- 12 Ekim 1929 tarihinde Varşova'da imzalanan Uluslararası Hava Taşımalarına İlişkin Bazı Kuralların Birleştirilmesi Hakkında Konvansiyon (bundan böyle Varşova Konvansiyonu olarak anılacak);
- 28 Eylül 1955 tarihinde Lahey'de değiştirilen Varşova Konvansiyonu;
- Montreal 1 Sayılı Ek Protokolü ile değiştirilen Varşova Konvansiyonu (1975):
- Lahey ve Montreal 2 Sayılı Ek Protokolü ile değiştirilen Varşova Konvansiyonu (1975);
- Lahey ve Montreal 4 Sayılı Ek Protokolü ile değiştirilen Varşova Konvansiyonu (1975);
- Guadalajara Ek Konvansiyonu (1961);
- 28 Mayıs 1999 tarihinde Montreal'de imzalanan Havayoluyla Uluslararası Taşımacılığa İlişkin Belirli Kuralların Birleştirilmesine Dair Konvansiyon (bundan böyle Montreal Konvansiyonu olarak anılacak) anlamına gelir

"KUPON" tarafımızdan veya Yetkili Acentemiz tarafından Biletinizin bir parçası olarak "Uçuş Kuponu" veya "Yolcu Kuponu" adıyla düzenlenen bir basılı belge anlamına gelir.

"ZARAR" uçakta veya uçağa bindirme veya uçaktan indirme işlemleri sırasında bir Yolcuda kazayla sebep olunan ölüm veya bedensel yaralanmaları içerir. Ayrıca havayoluyla taşıma sırasında ya da bagajın taşıyıcı kontrolünde olduğu herhangi bir sürede Bagajın tahrip edilmesi, tamamen veya kısmen kaybolması ya da Bagajda meydana gelen herhangi bir hasar durumunda ika olunan zarar anlamına da gelir. Bunun yanında, Yolcular veya Bagajın havayoluyla taşınmasında gecikme sonucu oluşan zarar anlamına da gelir.

"GÜNLER", ihbar yönünden ihbarın alındığı gün ve yanı sıra bir Biletin geçerlilik süresinin belirlenmesi yönünden Biletin düzenlendiği gün veya ilk uçuşun başlatıldığı gün sayılmamak kaydıyla, haftanın yedi günü dahil olmak üzere takvim günleri anlamına gelir.

"ELEKTRONİK BİLET" biz veya Yetkili Acentemizin bir e-Bilet Makbuzu/Seyahat Rehberi düzenlemesi için rezervasyon yaptırmış olduğunuz taşımanın kaydedildiği rezervasyon veritabanımız kapsamındaki elektronik girdiler anlamına gelir.

"e-BİLET MAKBUZU/SEYAHAT REHBERİ" tarafımızdan veya Yetkili Acentemiz tarafından yasal açıdan geçerli olacak şekilde düzenlenen ve size e-posta, faks yoluyla, elden, posta veya kurye yoluyla teslim edilen bilet makbuzu veya
"Yolcu Makbuzu/Seyahat Rehberi" ya da "Seyahat Rehberi/Makbuzu" olarak işaretlenen bir alındı belgesini ifade eder.

"UÇUŞ KUPONU" Yetkili Acentemiz tarafından Biletinizin bir parçası olarak yasal açıdan geçerli olacak şekilde düzenlenen ve taşınmak için hak kazandığınız çıkış ve hareket ve varış noktalarını gösteren bir basılı belge veya bunun yerine düzenlenen ve belli bir uçuşta taşınmaya ilişkin rezervasyonunuzun kaydedildiği rezervasyon veritabanımızda yer alan bir elektronik girdi anlamına gelir.

"MÜCBİR SEBEPLER" kontrolünüz dışında gelişen ve makul ölçüde özen gösterildiği halde sonuçlarından kaçınılamayan alışılmadık ve beklenmedik durumlar anlamına gelir.

"YOLCU" kabin ekibi dışında bir Bilet karşılığında herhangi bir uçakta taşınan veya taşınacak herhangi bir kişi (yetişkin, çocuk veya bebek) anlamına gelir. (Ayrıca "siz", "sizler" ve "sizin" ifadelerinin de tanımına bakınız).
"YOLCU KUPONU" veya "YOLCU MAKBUZU" tarafımızdan veya Yetkili Acentemiz tarafından Biletinizin bir parçası olarak bu şekilde belirtilerek düzenlenmiş bir belge anlamına gelir.

"ÖZEL ÇEKME HAKLARI" Uluslararası Para Fonu tarafından önde gelen birkaç para biriminin değerlerine göre tanımlanan uluslararası hesap birimi anlamına gelir. Özel Çekme Hakları para birimi değerleri dalgalanma gösterir ve her bir banka günü için yeniden hesaplanır. Bu değerler ticari banka çalışanlarının çoğu tarafından bilinir ve önde gelen finans dergilerinde düzenli olarak yayınlanır.

"DURAKLAMA NOKTASI" ilk hareket ve son varış yerleriniz arasındaki bir noktada yolculuğunuza 24 saat veya daha uzun süreyle tasarlayarak ara verilmesi anlamına gelir.

"TARİFELER" gerektiğinde ilgili yetkililerle birlikte listelenen yayınlanmış yolculuk ücretleri, harçları ve/veya ilgili taşıma koşulları anlamına gelir.

"BİLET" tarafımızdan veya Yetkili Acente tarafından beraberindeki tüm Kuponlarla birlikte "Yolcu Bileti ve Bagaj Kaydı" ya da bir Elektronik Bilet olarak belirtilmiş bir basılı belge anlamına gelir.

"KAYITSIZ BAGAJ" Kayıtlı Bagaj dışında uçakta taşınan sair Bagajınız anlamına gelir.

MADDE 2 - UYGULANABİLİRLİK

2.1 GENEL
Madde 2.2 ve Madde 2.4'de aksi öngörülmediği takdirde, Taşıma Koşullarımız tarafımızdan düzenlenen ve Biletinizin "Taşıyıcı" kutucuğunda Havayolu Tanıtma Kodumuzun görüldüğü veya size karşı yasal bir yükümlülük taşıdığımız tüm uçuşlar ve uçuş kısımları için geçerlidir.

2.2 KİRALAMA İŞLEMLERİ
Taşımanın bir kiralama sözleşmesi uyarınca yapılması durumunda, bu Taşıma Koşulları sadece referans olarak veya başka şekilde kiralama sözleşmesi veya Bilet kapsamına alındıkları ölçüde geçerli olacaktır.

2.3 ORTAK UÇUŞLAR
"Ortak Uçuşlar" olarak bilinen bazı hizmetlerde diğer taşıyıcılarla birlikte düzenlemeler yapabiliriz. Bu, bizden bir rezervasyon yaptırdığınız ve taşıyıcı olarak bizim adımız veya havayolu tanıtma kodumuzun belirtildiği bir biletiniz olduğu halde, uçuşun bir başka taşıyıcı firma tarafından gerçekleştirilebileceği anlamına gelir. Bu tip düzenlemelerin mevcut olması durumunda, bunların Sözleşme Koşulları uygulanacak olup, uçuşu gerçekleştirecek taşıyıcının adını size rezervasyon yaptığınız sırada bildireceğiz (veya Yetkili Acentemiz yoluyla rezervasyon yaptırmanız halinde, Yetkili Acentenin size bu bilgileri vermesini sağlamak için gerekli gayreti göstereceğiz). Bir ABD havaalanında pistte bir gecikme olması durumunda, uçuşu gerçekleştiren taşıyıcının pistte gecikme beklenmedik durum planı uygulanır.

2.4 HAKİM KANUNLAR
Bu Taşıma Koşulları, Tarifelerimiz veya yürürlükteki kanunlarla uyumsuz olmadığı sürece geçerlidir, aksi takdirde bu Tarifeler ve kanunlar baskın gelecektir. Bu Taşıma Koşullarının herhangi bir hükmünün yürürlükteki bir kanuna göre geçersiz olması veya Tarifelerimizin hakim olması durumunda, diğer hükümler geçerli kalmaya devam edecektir.

2.5 KOŞULLAR YÖNETMELİKLERDEN BASKINDIR
Bu Taşıma Koşullarında belirtilen durumlar dışında, Taşıma Koşulları ile belli bir konuyla ilgili çıkardığımız başka herhangi bir yönetmeliğimiz arasında herhangi bir uyumsuzluk olması halinde, işbu Taşıma Koşulları baskın gelecektir. Yönetmeliklerimizden birinin herhangi bir kısmının bu şekilde geçersiz hale gelmesi durumunda, yönetmeliğin diğer bölümleri geçerliliğini koruyacaktır.

MADDE 3 - BİLETLER

3.1 GENEL HÜKÜMLER
3.1.1 Sadece geçerli bir Bilete (uçuşa ait Uçuş Kuponu, Bilette kayıtlı olan sonraki uçuşlara ait kullanılmamış Uçuş Kuponları ve Yolcu Kuponu dahil) sahip olan ve Bilette adı geçen kişilere, tarafımızdan veya Yetkili Acente veya acentelerimiz tarafından gerekli kılınan ilgili kimlik tespitine olanak sağlamaları koşuluyla taşıma hizmet sunulur. Yürürlükteki kanunlar veya tarifelerimiz, koşullar, kurallar veya yönetmelikleri ihlal ederek bir bilet edinen veya bilette yolcu olarak adı yazılı kişi olduğunu kanıtlayamadan bir bilet ibraz eden herhangi bir kişiyi taşımayı reddetme veya biletini alıkoyma hakkımız saklıdır.
3.1.2 Biletler devredilemez, ancak Biletinizin size bir üçüncü kişi tarafından Paket Seyahat, Paket Tatil ve Paket Turlar hakkında 13 Haziran 1990 tarihli 90/314 sayılı Avrupa Konseyi Yönergesinin geçerli olduğu (yerel kanunda belirtilen) bir tatil paketinin parçası olarak verilmiş olması durumunda, söz konusu paketi kullanmanız Mücbir Sebeplerle engellenirse rezervasyonu bir başka kişiye devretmenize izin verilebilir. Yürürlükteki kanuna göre bu şekilde bir devretme işlemine izin verilmesi halinde, Biletiniz talebiniz üzerine, ancak yürürlükteki tüm yasal gerekliliklerin yerine getirilmesi koşuluyla, bir başka kişiye yeni bir Bilet düzenlenerek biz veya Yetkili Acentemiz tarafından yenilenecektir. Biletinizin yukarıdaki Direktifin geçerli olduğu bir paketin bir parçasını oluşturup oluşturmadığı konusunda şüpheye düşerseniz, size Bileti satan kişiden bilgi almalısınız.
3.1.3 Bazı Biletler kısmen veya tamamen iade edilemez indirimli ücretler üzerinden satılmaktadır. Biletinizin iade edilemez olup olmadığı konusunda şüpheye düşerseniz, size Bileti satan kişiden bilgi almalısınız. İhtiyaçlarınıza en uygun ücreti seçmelisiniz. Ayrıca, Biletinizi iptal etmek zorunda kaldığınız durumları teminat altına almak için uygun sigortaya sahip olduğunuzdan emin olmak isteyebilirsiniz.
3.1.4 Hiçbir şekilde kullanılmamış bir Bilete sahip olmanız ve Mücbir Sebeplerden dolayı seyahat etmenizin engellenmesi durumunda, derhal bize bildirmeniz ve söz konusu Mücbir Sebep hakkında kanıt sunmanız koşuluyla, makul idari ücret kesintisine tabi olacak şekilde ileride bizimle yapacağınız seyahatlerde kullanılmak üzere size paraya çevrilemez bilet ücreti tutarının size kredi olarak verilmesini temin edeceğiz. Bu kredi düzenlendikten sonra 12 ay içerisinde siz veya bir başka kişi adına bir Bilet satın almak amacıyla kullanılmak üzere geçerli olacaktır.
3.1.5 Bilet her zaman bizim mülkiyetimizdedir ve öyle kalır.
3.1.6 İbraz edilen basılı Bilet veya bir bölümünün bozulmuş, zarar görmüş, tahrip edilmiş veya biz veya Yetkili Acente dışında herhangi bir kişi tarafından üzerinde değişiklik yapılmış olması durumunda yolculuk etme hakkınız olmayacaktır. Elektronik Bilet durumunda, olumlu kimlik tespiti (örneğin e-Bilet Makbuzu/Seyahat Kılavuzu üzerinde yer alan numara ile eşleşen seri numarasını taşıyan geçerli pasaportunuz) sağlayamadığınız sürece uçuşta seyahat yolculuk etme hakkınız olmayacaktır.
3.1.7 Elektronik Biletiniz olması durumunda, bize ve/veya havaalanı göçmenlik ve güvenlik personeline veya diğer ilgili yetkililere ibraz etmeniz istenebileceğinden e-Bilet/Seyahat Kılavuzunuzu havaalanına getirmeniz önerilir.
3.1.8 Konvansiyonun amaçları yönünden, e-Bilet/Seyahat Kılavuzunun bir yolcu bileti ve bagaj kayıt/taşıma belgesi görevi gördüğü kabul edilir.
3.1.9 Bir Biletin (veya bir bölümünün) tarafınızdan kaybedilmesi, hasar görmesi, tahrip edilmesi veya hükümsüz hale gelmesi ya da Yolcu Kuponu ve kullanılmamış tüm Uçuş Kuponlarını da içeren basılı Biletin ibraz edilmemesi durumunda, ancak söz konusu uçuş(lar) için geçerli olan bir biletin usulüne uygun olarak düzenlendiği ve Biletin kötüye kullanılması durumunda bizim veya bir başka taşıyıcı firmanın zorunlu ve makul olarak uğrayacağı masraf ve zararları, en fazla ilk biletin değerine eşit olacak biçimde, tazmin edeceğinize ilişkin bir anlaşma imzaladığınıza dair o anda tahkik edilebilir kanıtlar olması koşuluyla, talebiniz üzerine yeni bir Bilet düzenleyerek bu Bileti (veya bir kısmını) yenileyebiliriz. Bizim ihmalimizden kaynaklanan bu tip herhangi bir zarardan dolayı sizden tazminat talep edilmeyecektir. Zarar, hasar, tahribat veya hükümsüz hale gelme durumu bizim veya acentemizin ihlalinden kaynaklanmadıkça, bu hizmet için makul bir idari tutar üzerinden ücretlendirme yapılacaktır.
3.1.10 yukarıdaki 3.1.9 paragrafında öngörüldüğü üzere, tatmin edici kanıtlar sunmadığınız veya bu şekilde bir sözleşme imzalamadığınız sürece, sonradan ilk Bileti bulmanız ve bunu kullanılmamış olarak bize ibraz etmeniz veya kaybolan, zarar gören, tahrip edilen veya hükümsüz hale gelen Biletin geçerlilik süresi sona ermeden önce kullanılmamış olduğu konusunda tatmin olmamız halinde iade edilmek kaydıyla yenilenen bilet için Bilet fiyatının tamamının tarafınızdan ödenmesi gerekebilir.
3.1.11 Biletler önemlidir dolayısıyla güvence altında tutmak ve kaybolma, çalınma, hasar görme veya tahrip olma durumunu engellemek için ye almak için uygun önlemleri almanız gerekir. Aynı şekilde, e-bilet Makbuzu/Seyahat Kılavuzu kaybolma, çalınma, hasar görme veya tahrip olma durumuna karşı güvende tutulmalıdır.

3.2 GEÇERLİLİK SÜRESİ
3.2.1 Bilette, bu Koşullar veya uygulamadaki Tarifeler (biletin geçerliliğini kısıtlayan ve bu durumda kısıtlamanın Bilet üzerinde gösterileceği) kapsamında aksi öngörülmediği takdirde, bir Bilet:
3.2.1.1 Tamamen kullanılmamış olması halinde bilet düzenleme tarihinden itibaren bir yıl; veya
3.2.1.2 Bilet düzenleme tarihinden itibaren bir yıl içerisinde yapılan ilk seyahate tabi olmak kaydıyla Bilet kapsamındaki ilk seyahat tarihinden itibaren bir yıl süreyle geçerlidir
3.2.2 Rezervasyon talebinde bulunduğunuz zaman rezervasyonunuzu onaylamamış olmamızdan dolayı, Biletin geçerlilik süresi içinde seyahat etmenizin engellenmesi durumunda, bu Biletin geçerlilik süresi söz konusu rezervasyon onayının verilemediği süre kadar uzatılacak veya size Madde 10 uyarınca biletin para iadesini alma hakkı tanınacaktır. Bunun dışında, herhangi bir zarar veya masraftan dolayı size karşı başka bir yükümlülüğümüz olmayacaktır.
3.2.3 Taşıma işlemi başlatıldıktan sonra, hastalık nedeniyle Bilet geçerlilik süresi içerisinde seyahat edemememiz durumunda, Biletinizin geçerlilik süresi seyahat edebilecek duruma geldiğiniz tarihe (makul düşüncemize göre) veya bu tarihten sonra yolculuğun başlayacağı çıkış noktasından yapılan ve ücretin ödenmiş olduğu hizmet sınıfında boş yer bulunan ilk uçuş tarihine kadar uzatılacaktır. Bu hastalık durumu hekim raporu ile doğrulanmalıdır. Bilette kalan Uçuş Kuponlarının bir veya daha fazla duraklama noktasını kapsaması halinde, bu Biletin geçerlilik süresi söz konusu raporda belirtilen tarihten itibaren en fazla üç ay uzatılabilir. Bu tip durumlarda, gerçekleştiremediğiniz yolculukta size eşlik edecek olan diğer birinci derece aile bireylerine ait Biletlerin geçerlilik süresi de aynı şekilde uzatılacaktır.
3.2.4 Yolculuk sırasında bir Yolcunun ölümü durumunda, Yolcuya eşlik eden kişilerin Biletleri asgari kalma süresinden feragat edilerek veya geçerlilik süresi uzatılarak tarafımızdan tadil edilebilir. Yolculuğa başlamış olan bir Yolcunun birinci derece aile bireyinin ölümü durumunda, bu Yolcunun Bileti ve Yolcuya eşlik eden yakın aile bireylerinin biletleri de aynı şekilde tadil edilebilir. Bu şekilde bir tadil geçerli bir ölüm belgesi veya bizim için tatmin edici başka bir kanıt teslim alındıktan sonra yapılacak ve geçerlilikle ilgili süre uzatımı ölüm tarihinden itibaren kırk beş (45) Günü aşmayacaktır.

3.3 UÇUŞ KUPONU SIRASI VE KULLANIMI

3.3.1 Biletiniz sadece Bilet üzerinde gösterilen taşıma hizmeti için ve hareket noktasından başlayarak Kararlaştırılmış Duraklama Yerleri yoluyla son varış noktasına kadar geçerlidir.  Ödemiş olduğunuz ücret Tarifelerimize göre ödenmiş olup, Bilet üzerinde gösterilen taşıma hizmeti içindir.  Bu ücret sizinle yaptığımız sözleşmenin ayrılmaz bir parçasını oluşturur.  Tüm Uçuş Kuponlarının Bilette verilen sırayla kullanılmaması durumunda, Bilet kabul edilmeyecek ve geçerliliğini kaybedecektir.

Biletinizi İtalya'da satın aldıysanız (bilet ofisimiz, çağrı merkezi, yetkili seyahat acentesi veya web sitemiz www.etihad.com/it aracılığıyla) ve herhangi bir sebeple seyahat programının ilk uçuşunu kaçırdıysanız veya kullanmadıysanız fakat, herhangi bir ek masraf veya ücret ayarlaması olmadan, sonraki uçağa bilet almak (sonraki uçağın kalkış saatinin, kullanılmayan uçağın varış saatinden en az 12 saat sonra olması durumunda) veya başlangıçta aynı tarife üzerinden rezerve edilen dönüş biletini almak istiyorsanız kullanılmayan uçuşun kalkış saatini takip eden 24 saat içinde +39 02 23331300 numaralı telefondan bizimle temasa geçerek kalan uçuş rezervasyonlarınızın geçerliliğini korumayı talep etmelisiniz. Bir sonraki uçuşun kalkış saati ilk uçuştan sonraki 24 saat içindeyse sonraki uçuşun kalkış saatinden en az 2 saat önce bizimle temasa geçmelisiniz. Yukarıda belirtildiği şekilde isteğinizi iletirseniz herhangi bir ek masraf veya ücret ayarlaması olmadan Biletinizi yeniden düzenleriz. Aksi halde kalan uçuş rezervasyonları iptal edilir ve sonradan bu bileti kullanarak başka bir seyahat yapmaya karar vermeniz halinde, koltuk doluluğuna bağlı olarak, satın alınan ilk bilet ile biletin yeniden düzenlendiği sırada değiştirilen seyahat programına aynı sınıfta uygulanabilecek en yüksek ücret arasındaki fark alınır. İlk biletin ücret kurallarının sizin için daha uygun olması durumunda onlar geçerli olacaktır.

3.3.2 Taşıma hizmetinin herhangi bir kısmını değiştirmek isterseniz (Uçuş Kuponlarının sıra dışı kullanımı dahil), peşinen ve etkilenen uçuşun varış tarihinden önce bizimle irtibat kurmanız gerekir. Yeni taşıma hizmetinin ücreti tarafımızdan hesaplanacak ve ödenmiş olan ücretten daha yüksek olması durumunda, size yeni fiyatı kabul etme veya biletlendirilmiş ilk taşıma hizmetinizi sürdürme seçeneği sunulacaktır. Taşıma hizmetinin herhangi bir kısmını Mücbir Sebeplerden dolayı değiştirmeniz gerektiğinde, mümkün olduğu anda bizimle irtibat kurmanız gerekir, bilet ücretinde yeniden hesaplamaya gidilmeden bir sonraki Duraklama Noktası veya son varış noktasına yolculuk etmeniz için gerekli makul gayret tarafımızdan gösterilecektir (ancak bize Mücbir Sebeple ilgili tatmin edici kanıt sunmanız koşuluyla). 

3.3.3 Taşıma hizmetini bizim onayımız olmadan değiştirmeniz durumunda, fiili yolculuğunuza ait doğru fiyat tarafımızdan değerlendirilecektir. Ödemiş olduğunuz fiyat ile değiştirilen taşıma hizmeti için hesapladığımız toplam bilet ücreti arasındaki farkı ödemeniz gerekecektir. Yeni fiyatın daha düşük olması durumunda aradaki farkı size iade edeceğiz (makul bir idari ücret kesintisine tabi olarak), aksi takdirde kullanılmayan Uçuş kuponlarınızın herhangi bir değeri olmayacaktır.
3.3.4 Bazı türde değişiklikler bilet ücretinde değişikliğe neden olmayacaktır, örneğin varış yerinin değiştirilmesi (örneğin, ilk bölümde uçmazsanız) veya seyahatinizin yönünün tersine çevrilmesi fiyata artışa neden olabilir. Birçok özel bilet ücreti Bilet üzerinde gösterilen tarihlerde ve uçuşlar için geçerlidir ve hiçbir surette değiştirilemez veya ancak tarafımıza ya da Yetkili Acentemize ek ücretin ödenmesi durumunda değiştirilebilir.
3.3.5 Biletinizde yer alan her bir Uçuş Kuponu yer ayırtılmış olan tarih, uçuş ve hizmet sınıfında taşıma hizmeti için kabul edilecektir. Başlangıçta herhangi bir rezervasyon belirtilmeden Bilet düzenlenmesi durumunda, Tarifemiz ve istenen uçuşta boş koltuk bulunmasına tabi olmak kaydıyla yer sonradan ayırtılabilir.
3.3.6 Herhangi bir uçuşa Check-In Termini sona ermeden önce gelmemeniz veya taşıma hizmetinizin herhangi bir bölümünü bizi bu Terminden en az 24 saat önce haberdar etmeden değiştirmeniz durumunda, dönüş veya çıkış rezervasyonlarınızı iptal edebilir ve makul idari ücreti alabiliriz. Ancak, durumu bize önceden bildirmeniz halinde, sonraki uçuş rezervasyonlarınız iptal edilmeyecektir.

3.4 ADIMIZ VE ADRESİMİZ
Adımız Havayolu Tanıtma Kodumuza (EY) kısaltılabilir, aksi takdirde Bilette yazılıdır. Adresimiz P O Box 35566, Abu Dabi, Birleşik Arap Emirlikleri şeklindedir.

MADDE 4 - BİLET ÜCRETLERİ, VERGİ, HARÇ VE DİĞER ÜCRETLER, EK ÜCRETLER

4.1 BİLET ÜCRETLERİ
Bilet ücretleri, açıkça aksi ifade edilmedikçe, Biletinizde belirtilen saat ve tarihlerde kararlaştırılmış duraklama yerleri yoluyla sadece kalkış noktasındaki havalimanından varış noktası havalimanına kadarki taşıma karşılığıdır. Bilet ücretleri havaalanları arasındaki ve havalimanı ile şehir terminalleri arasındaki kara taşımasını veya diğer taşıma ve hizmetleri kapsamaz. Bilet ücretiniz Biletinizde belirtilen tarihler ve yol güzergahında seyahat için Biletinizin ödendiği tarihte yürürlükte olan Tarifelerimize göre hesaplanacaktır. Yol güzergahı veya seyahat tarihlerini değiştirmeniz durumunda, ödenecek bilet ücreti değişebilir. Uygulamadaki bilet ücretinin ödenmemesi durumunda ulaşımı gerçekleştirmeyi reddetme hakkımız saklıdır.

4.2 VERGİ, HARÇ VE ÜCRETLER
4.2.1 Hükûmet veya başka bir yetkili merci veya bir havalimanı işleticisi tarafından uygulanan yürürlükteki tüm vergi, harç ve ücretlerin taşıma hizmetinden önce tarafınızdan tamamen ödenmesi gerekmektedir. Biletinizi satın alırken, bilet ücretine dahil edilmeyen vergi, harç ve ücretler size bildirilecek olup, çoğu normal şartlarda Bilet üzerinde ayrıca gösterilmektedir.  Hava yolculuğu ile ilgili uygulanan vergi, harç ve ücretler bizim kontrolümüz dışındadır, sürekli olarak değişmekte ve Bilet düzenlenme tarihinden sonra uygulanabilmekte veya artabilmektedir. Bilet üzerinde gösterilen bir vergi, harç veya ücrette artış olması durumunda, taşıma işleminden önce ödemeniz gereklidir.  Ayrıca, Bilet düzenlendikten sonra uygulamaya konan yeni bir vergi, harç veya ücret durumunda da, taşıma işleminden önce ödemeniz gereklidir.  Benzer şekilde, Biletin düzenlenmesi sırasında bize ödediğiniz vergi, harçlar veya ücretlerin yürürlükten kalkması, artık sizin için geçerli olmaması ya da daha düşük bir miktar ödenecek olması durumunda; bu tutarın iadesi için talepte bulunma hakkınız bulunmaktadır. Biletinizi biz veya Yetkili Acentemiz aracılığıyla satın alırken yürürlükteki vergi, harç ve ücretlerin size bildirilmemesi veya farklı bir şekilde bildirilmesi halinde, bu durum taşıma işleminden önce havaalanında söz konusu tutarları ödeme yükümlülüğünüzü etkilemez. Yürürlükteki vergilerin, harçların ve ücretlerin ödenmemesi halinde, ulaşımı gerçekleştirmeyi reddetme hakkımız saklıdır.
4.2.2 Biletin kullanılmaması durumunda, belirtilen bazı vergiler ve ücretler geri ödenebilir. Söz konusu ücret iadesi için, çevrimiçi (ücretsiz) olarak veya çağrı merkezimiz ya da bir satış ofisi (bu durumda bir hizmet ücreti alınır) aracılığıyla talepte bulunabilirsiniz. Çevrimiçi talepler https://www.etihad.com/tr/before-you-fly/manage-my-booking sayfasından yapılmalıdır. Uygun olmanız durumunda, talebi takip eden 30 gün içinde geri ödeme yapmayı taahhüt ederiz.

4.3 İSTİSNAİ DURUMLARDAKİ EK ÜCRETLER
4.3.1 İstisnai durumlarda, üçüncü kişiler tarafından normal şartlarda faaliyetlerimiz için uygulanmayan türde ücretler uygulamaya konabilmektedir (örneğin, sivil havacılığın kanunsuz müdahalesinin neden olduğu sigorta primi ekleri veya ilave güvenlik giderleri).
4.3.2 Ayrıca, işletme maliyetlerinde (örneğin yakıt ücretleri) kontrolümüz dışındaki istisnai durumlardan kaynaklanan önemli artışlara da tabi tutulabiliriz.
4.3.3 Bu tip durumlarda, ek bilet ücretleri gibi tarafımızdan taşıma işleminize mal edilen bu ücretleri bize ödemeniz gerekecektir (Biletinizin düzenlendiği tarihten sonra uygulamaya konsa bile). Uygulanabilir herhangi bir ek ücretle ilgili detaylar tarafımızdan en kısa sürede size bildirilecektir. İletişim bilgilerinizi kullanarak sizinle bağlantı kuramamamız durumunda, uygulanabilir ek ücret check-in sırasında tarafınıza bildirilecektir. Herhangi bir ek bilet ücretini ödememeyi tercih etme ve Madde 10.2 hükümleri uyarınca Biletinizin gayri iradi geri ödemesini alma konusunda serbestsiniz, bu durumda size karşı herhangi bir yükümlülüğümüz olmayacaktır.
4.3.4 Herhangi bir istisnai durum ek ücretinin taşıma işleminizin tamamı veya bir kısmı için uygulanmasının sona ermesi ya da daha düşük bir tutarın ödenmesi gerekmesi halinde, ödenmiş olan bu ek ücretin iadesi talep edilebilir. Bu şekilde bir iadenin nasıl talep edileceği konusunda detaylar için lütfen bize veya Yetkili Acentemize başvurunuz.
4.3.5 Uygulanabilir ek ücretlerin ödenmemesi durumunda taşıma işlemini gerçekleştirmeyi reddetme hakkımız saklıdır.

4.4 PARA BİRİMİ
Bilet ücretleri, vergi, harç ve diğer ücretler ile istisnai durum ek ücretleri, ödeme yapılırken tarafımızdan veya Yetkili Acentemiz tarafından başka bir para birimi belirtilmedikçe (örneğin, yerel para biriminin tahvil edilemez olması nedeniyle), Biletin düzenlendiği ülkenin para birimi cinsinden ödenecektir. Kendi takdirimize bağlı olarak bir başka para biriminde yapılan ödemeyi kabul edebiliriz.

MADDE 5 - REZERVASYONLAR

5.1 REZERVASYON KOŞULLARI
5.1.1 Rezervasyonunuz/rezervasyonlarınız biz veya Yetkili Acentemiz tarafından kaydedilecektir. Talep etmeniz durumunda rezervasyonunuz/rezervasyonlarınızın yazılı bir teyidi de sunulacaktır.
5.1.2 Belli bilet ücretlerinde rezervasyonları değiştirme veya iptal etme hakkınızı kısıtlayan veya ortadan kaldıran bazı koşullar geçerlidir.
5.1.3 Bir sağlık sorununuz veya uçağa binme, uçaktan inme sırasında tıbbi yardım veya özel yardıma veya uçuş sırasında yardıma ihtiyaç duymanıza neden olan başka bir durumun olması halinde (örneğin, 7.2 ve 7.3 Maddelerinde öngörülen durumlar), rezervasyonunuzu yaparken bizi konu hakkında bilgilendirmeniz gerekir. O zamana kadar Madde 7.3'e göre gerekli doktor iznini aldığınız ve bu iznin ekinde yer alan tüm koşulları karşıladığınız konusunda tatmin olmamız halinde adınıza geçici rezervasyon yapılacaktır. Belli ülkelere veya belli ülkelerden yapılan uçuşlara katılmanız durumunda, yerel kanunlar işbu Madde 5.1.3'de yer alan koşullara uymak zorunda olmadığınız ve koşulların nasıl farklılık gösterdiğini sormanız gerektiği anlamına gelebilir.

5.2 BİLETLEME SÜRE SINIRLAMASI
Bilet ücretini tarafımızdan veya Yetkili Acente tarafından tayin edilmiş Biletleme süresi içinde ödemezseniz, rezervasyonunuz iptal edilebilir.

5.3 KİŞİSEL BİLGİLER
5.3.1 Kişisel bilgilerinizin rezervasyon yapma; Bilet satın alma, kaydetme ve düzenleme ve taşıma işlemi ile ilişkili tüm yardımcı belgeleri düzenleme; taşıma hizmeti ve ilişkili tüm ek hizmetleri size sağlama; soru ve taleplerinize yanıt verme; muhasebe, faturalandırma ve denetim işlemlerini idare etme ve diğer idari amaçlar; yardımcı hizmetlere ulaşma; hizmetleri geliştirme ve tedarik etme; göç ve ülkeye giriş prosedürlerini yerine getirme; güvenlik kontroller, prosedürleri ve gerekliliklerine olanak sağlama; suçu önleme ve tespit etme ve seyahatiniz ile ilişkili bu bilgileri devlet kurumlarının kullanımına sunma; müşteri ilişkileri hususlarını çözme; sizinle ileride yapacağımız işlemlerde kolaylık sağlama ve pazarlama amaçlarıyla bize verildiğini kabul etmiş sayılırsınız. Bu amaçlarla, bize bu verileri elde tutma, kullanma, aktarma ve/veya ofislerimiz, Yetkili Acentelerimiz, diğer şirket ve/veya markalar, hak ve görevlerimizi devrettiğimiz herhangi bir kişi, ilgili hizmetleri sunan üçüncü taraf şirketler, hükûmetler ve devlet kurumları, kredi kartı ve diğer ödeme kartı şirketleri, diğer havayolları ve diğer Taşıyıcılar veya yukarıda bahsedilen hizmetlerin tedarikçileri ile paylaşmamız hususunda bize yetki vermiş sayılırsınız.
5.3.2 Aynı zamanda doğrudan pazarlama amacıyla da kişisel verilerinizi elimizde tutabiliriz, ancak bunun için önce sizden yetkilendirme alınacaktır.
5.3.3 Sağlık ve engellilik durumunuz, dininiz, sabıka kaydınız veya benzeri durumlarla ilgili hassas kişisel bilgiler tarafımızdan işlenemez. Bunun dışında, bilgileriniz bizimle aynı seviyede veri koruması uygulamayan ülkelere aktarılamamaktadır. Hassas kişisel bilgilerinizi bize sunmakla, bu bilgileri işbu 5.3 paragrafında sözü edilen amaçlarla işleyebilmemiz ve üçüncü kişilere aktarabilmemiz ve ayrıca kişisel bilgilerinizi bizimle aynı seviyede veri koruması uygulayan diğer ülkelere de aktarabilmemiz konusunda onay vermiş sayılırsınız. Bilgilerinizi zaman zaman yürürlükteki ilgili veri koruma mevzuatına uygun olarak toplamayı, işlemeyi, depolamayı, saklamayı ve aktarmayı taahhüt ederiz.
5.3.4 Ayrıca hizmet seviyesinde tutarlılık sağlamak, dolandırıcılığı önlemek/tespit etmek amacıyla ve eğitim amaçlı olarak bizimle yaptığınız telefon görüşmeleri izlenebilmekte ve/veya kaydedilebilmektedir.
5.3.5 Acil durumda irtibat kurabileceğimiz bir üçüncü kişinin adı ve iletişim bilgilerine gereksinim duyabiliriz. Üçüncü kişinin bu amaçla sunulan bilgilerin açıklanmasına onay vermesini temin etmek sizin sorumluluğunuzdur.
5.3.6 Hakkınızda hangi kişisel bilgilere sahip olduğumuzu öğrenmek ve/veya sizinle ilgili sahip olduğumuz kişisel bilgileri düzeltmek için, lütfen yerel ofisimizle irtibat kurun.
5.3.7 Tarafınızdan sunulan yanlış bilgilerin aktarılması veya elde tutulmasından kaynaklı olarak biz ve Yetkili Acentelerimizin zarar görmesini engellemeyi kabul etmiş sayılırsınız.

5.4 UÇAKTA OTURMA YERİ
Uçakta oturma yeri taleplerinizi yerine getirmek için gayret gösterilecektir. Ancak, belli bir oturma yerini size ayırmayı garanti edemeyiz. Oturma yerlerini, uçağa binildikten sonra bile her an tayin etme veya yeniden tayin etme hakkımız saklıdır. Bu, işlevsel sebepler, güvenlik veya emniyet gerekçeleri dahil ancak bunlarla kısıtlı olmamak kaydıyla mevzuat nedeniyle gerekli olabilir.

5.5 REZERVASYON TEYİDİ
5.5.1 Dönüş veya çıkış rezervasyonları belirlenen zaman dilimi içerisinde rezervasyonlarınızı teyit etmeniz koşuluna tabi olabilir. Teyit etme gerekliliği durumunda ve bu işlemin ne zaman ve nerede yapılacağı konusunda biz veya Yetkili Acentemiz tarafından size bilgi verilecektir. Teyit etme gerekliliği doğması ancak teyit işlemini gerçekleştirememeniz durumunda, dönüş veya çıkış rezervasyonlarınızı iptal edebiliriz ve tarafımızdan açıkça ifade edilmedikçe normal şartlarda para iadesi alma hakkınız bulunmaz. Ancak, hala yolculuk yapmak istediğinizi bize bildirmeniz ve uçuşta yer bulunması durumunda, rezervasyonlarınız yeniden etkin hale getirilecek ve yolculuğu yapmanız sağlanacaktır. Uçuşta yer bulunmaması durumunda, bir sonraki veya son varış noktasına yolculuğunuzu yapmanız için her tür makul gayret gösterilecektir ancak, bu yönde bir yükümlülüğümüz yoktur.
5.5.2 Yolculuğunuza başka herhangi bir taşıyıcının dahil olması halinde onların teyit gerekliliklerini kontrol etmeniz gerekir. Teyidin gerekli olması halinde, Bilet üzerinde söz konusu uçuş için Havayolu Tanıtma Kodunun görüldüğünü teyit etmeniz gerekir. Başka bir Taşıyıcının teyit gerekliliklerini yerine getirmemeniz dahil ancak bununla kısıtlı olmamak kaydıyla herhangi bir sebeple bir veya daha fazla rezervasyonunuzu iptal etmesi durumunda bizim hiçbir yükümlülüğümüz olmayacak, ileri tarihli seyahat veya para iadesi hakkınız söz konusu Taşıyıcının taşıma koşullarına göre uygulanacaktır.

5.6 ÇIKIŞ REZERVASYONU İPTALİ
Herhangi bir uçuşa bize önceden bildirmeden gelmemeniz durumunda dönüş veya çıkış rezervasyonlarınızı iptal edebileceğimizi ve makul idari ücret alabileceğimizi dikkate alınız. Ancak, bizi Check-in Termininden veya uçağa biniş zamanından (tüm check-in işlemlerini tamamlamanız durumunda) önce haberdar etmeniz halinde, sonraki uçuş rezervasyonlarınız iptal edilmeyecektir.

MADDE 6 - CHECK-IN VE BOARDING

6.1 Check-in Terminleri her havaalanında farklıdır ve bu Check-in Terminleri konusunda kendiniz bilgi almalı ve uymalısınız. Belirtilen Check-in Terminlerine uymamanız durumunda rezervasyonunuzu iptal etme hakkımız saklıdır. Bizimle yapacağınız ilk uçuş için Biletiniz üzerinde gösterilen Check-in Termini size tarafımızdan veya Yetkili Acentelerimiz tarafından bildirilecektir. Seyahatinizde yer alan daha sonraki uçuşlar için, Check-in Terminleri tarafımızdan ve Yetkili Acentelerimiz tarafından bildirilemeyebileceğinden kendiniz öğrenmelisiniz. Uçuşlarımıza ilişkin Check-in Terminlerine sefer tarifemizden ulaşılabilir veya bizden ya da Yetkili Acentelerimizden öğrenilebilir.
6.2 Cheeck-in yaptırırken en geç belirttiğimiz saatte biniş kapısında bulunmanız gerekir.
6.3 Biniş kapısına zamanında ulaşamamanız durumunda sizin için ayrılan yeri iptal edebilir ve Kayıtlı Bagajınızı uçaktan indirebiliriz.
6.4 Bu Madde hükümlerine uymadığınız için uğrayabileceğiniz zarar ve diğer masraflarla ilgili size karşı bir yükümlülüğümüz olmayacaktır.

MADDE 7 - TAŞINMANIN REDDİ VE SINIRLANDIRILMASI

7.1 TAŞIMAYI REDDETME HAKKI
7.1.1 Takdir yetkimizi makul ölçüde kullanarak, size yazılı olarak bildirimde bulunarak bildirim tarihinden sonra herhangi bir zamanda uçuşlarımızda sizi veya Bagajınızı taşımayacağımızı ifade etmemiz durumunda sizi veya Bagajınızı taşımayı reddedebiliriz. Bu durumda para iadesi alma hakkınızın bulunması dışında herhangi bir sorumluluğumuz olmayacaktır.
7.1.2 Ayrıca aşağıdaki durumlardan biri veya birden fazlasının meydana gelmesi veya makul bir şekilde meydana gelebileceğini düşünmemiz durumunda da herhangi bir uçuşta (geçerli bir Biletiniz ve biniş kartınız olsa dahi) sizi veya Bagajınızı taşımayı reddedebiliriz (önceden bildirimde bulunma yükümlülüğümüz olmadan):
7.1.2.1 yürürlükteki herhangi bir resmi kanun, yönetmelik, kararname veya politikaya uymak için gerekli olması;
7.1.2.2 siz ve/veya Bagajınızın taşınmasının diğer Yolcular veya kabin ekibinin sağlık ve güvenliğini tehlikeye aması veya etkilemesi ya da konforunu önemli ölçüde etkilemesi veya hava taşımacılığının kurallara uygun yerine getirilme düzenini bozması veya bozduğunun görülmesi;
7.1.2.3 alkol veya uyuşturucuya bağlı bozukluk da dahil zihinsel veya fiziksel durumunuzun kendiniz, Yolcular, kabin ekibi veya uçak veya mülkiyet açısından bir tehlike ya da risk taşıması ya da taşıdığının görülmesi;
7.1.2.4 alkol veya uyuşturucuya bağlı bozukluk da dahil zihinsel veya fiziksel durumunuzun, rezervasyon yaptırmış veya seyahat etmeyi kabul etmiş olduğunuz uçuş sınıfında seyahat etmeniz izin verilmesi durumunda uçaktaki diğer Yolcular için önemli bir rahatsızlık veya sıkıntı kaynağı olacağını düşünmemiz;
7.1.2.5 kendiniz veya bagajınızın güvenlik kontrolünden geçirilmesini reddetmeniz veya kontrolden geçirilirken sorulan güvenlik sorularına tatmin edici yanıtlar verememeniz ya da güvenlik profili çıkarma değerlendirmesi veya analizinden geçememeniz veya Bagajınız üzerindeki güvenlik mühürleri veya biniş kartınızdaki güvenlik işaretlerini sökmeniz veya üzerinde değişiklik yapmanız;
7.1.2.6 uygulanan bilet ücreti, vergi, harç, diğer ücretler veya ek ücretleri tamamen ödememeniz;
7.1.2.7 geçerli veya yasal yollarla alınmış seyahat belgelerine sahip olmamanız veya bizim görüşümüz çerçevesinde gerekli vize koşullarını karşılamamanız, geçerli seyahat belgelerine (veya gerekli vize koşullarına) sahip olmadığınız bir ülkeden transit geçiş yapmaya çalışmanız, uçuş sırasında veya check-in ile uçağa biniş süresi arasında seyahat belgelerinizi tahrip etmeniz veya seyahat belgelerinizi uçuş ekibine teslim etmeyi veya talep edildiğinde seyahat belgelerinizi kopyalamamızı reddetmeniz;
7.1.2.8 biz veya Yetkili Acentelerimiz dışında bir kuruluştan kanunsuz bir şekilde edinilmiş olan veya edinilmiş gibi görünen, kaybolduğu veya çalındığı bildirilen veya sahte bir Bilet ibraz etmeniz veya Bilette adı geçen kişi olduğunuzu kanıtlayamamanız;
7.1.2.9 Uçuş Kuponu sırası ve kullanımı ile ilgili Madde 3.3'de belirtilen koşullara uymamanız veya biz veya Yetkili Temsilcimiz dışında bir kişi tarafından düzenlenen veya herhangi bir şekilde değiştirilen bir Bilet ibraz etmeniz veya Biletin zarar görmüş, tahrip edilmiş veya hükümsüz kılınmış olması;
7.1.2.10 uçağa binmeden önce veya uçaktayken güvenlik ve emniyetle ilgili talimatlarımızı veya yer personeli veya kabin ekibinin görevlerini yerine getirmesine ilişkin talimatları gözetmemeniz, uygulanmasını engellemeniz veya aksatmanız ya da uçağı, uçaktaki ekipmanlar veya herhangi bir parçayı kurcalamanız veya kurcalamakla tehdit etmeniz;
7.1.2.11 bizimle veya bir başka Taşıyıcı yoluyla daha önce katıldığınız bir uçuşta yukarıda belirtilen davranış veya ihmallerden birinde bulunmuş olmanız ve bizim bunu yapacağınızı düşünmek için gerekçelerimiz olması;
7.1.2.12 check-in veya uçuş yaptığınız uçağa binme ve uçaktan inme, bağlantılı bir uçuştan inme sırasında, uçaktayken uçak havalanmadan önce veya bağlantılı bir uçuşta uçaktayken veya bizden herhangi bir hizmet alırken ceza gerektiren bir suç işlemeniz;
7.1.2.13 yer personeli veya kabin ekibine uçağa binmeden önce veya uçakta veya bağlantılı bir uçuşta uçağa binerken ve inerken, uçak havalanmadan önce tehditkar, küfürlü, rencide ve taciz edici veya yakışıksız sözler kullanmanız ya da tehdit, taciz ve rencide edici bir şekilde davranmanız;
7.1.2.14 diğer Yolcuların güvenliği veya emniyeti ve konforu ile ilgili talimatlarımıza uymamanız (başka hususların yanı sıra yerinize oturma; Kayıtsız Bagajın yerine konması; sigara içme; alkol tüketme; uyuşturucu kullanma; mobil cep telefonu, dizüstü bilgisayar, PDA, taşınabilir kayıt cihazı, portatif radyo, CD, DVD ve MP3 çalar, elektronik oyun veya aktarım cihazları gibi elektronik ekipman kullanımı veya uçakta karışıklık ve rahatsızlığa sebep olma gibi);
7.1.2.15 asılsız bomba ihbarı, uçak kaçırma veya diğer güvenlik tehditlerinde veya girişiminde bulunmanız (girişimde bulunacak gibi görünmeniz);
7.1.2.16 seyahat ettiğiniz veya geçiş yapmayı planladığınız ülke veya planlanmış Duraklama noktanız olan bir ülkenin göçmenlik kurumu veya diğer yetkilileri tarafından geçerli seyahat belgeleriniz olsa dahi söz konusu ülkeye giriş yapmanıza izin verilmediğinin tarafımıza bildirilmesi (sözlü veya yazılı olarak);
7.1.2.17 sahip olduğunuz veya tarafınıza açıklanan ve bir hükûmet yetkilisinin sizinle ilgili bizden talep ettiği bilgileri bize sunamamanız veya sunmayı reddetmeniz ya da söz konusu bilgilerin gerçeğe aykırı veya yanıltıcı olması;
7.1.2.18 sağlık açısından uçmaya uygun durumda olmamanız;
7.1.2.19 yasa dışı bir şekilde uyuşturucu bulundurmanız veya makul bir şekilde bulundurduğunuzu düşünmemiz.

7.1.2.1 ila 7.1.2.19 Maddelerinde yer alan durumlardan herhangi birinin meydana geleceğini düşünmemiz gerekip gerekmediğini belirlerken herhangi bir şekilde soruşturma yapma yükümlülüğümüz yoktur.

7.2 ÖZEL YARDIM GEREKTİREN YOLCULAR
Refakatsiz çocuklar veya hareket kabiliyeti zayıf kişiler, hamile ve hasta yolcular ile özel yardıma (örneğin tekerlekli sandalyeye) ihtiyaç duyduğunu düşündüğümüz yolcuların gerekli özel yardımı biletlendirme aşamasında bizimle görüşmeleri ve uygulamadaki prosedürlere uymaları gerekmektedir. Özel yardım gereksinimlerinizin sizi taşıma konusunda onayımızı almanızın ardından kötü yönde değişiklik gösterirse, koşullardaki değişikliği bize derhal bildirmeniz ve taşıma konusunda tekrar onayımızı almanız gerekir. Biletlendirme aşamasında özel yardım gereksinimlerini bize bildirilen ve tarafımızdan kabul edilen hareket kabiliyeti zayıf yolcuların, söz konusu engellilik durumu veya özel gereksinimlerden dolayı sonradan taşınması reddedilemez. Yerel kanunlarında bu 7.2 Maddesinde belirtilen gerekliliklere uymak zorunda olmadığınız öngörülen belli ülkelere veya bu ülkelerden yapılan uçuşlara katılmanız durumunda, gerekliliklerin nasıl farklılık gösterdiğini bizden öğrenmelisiniz.

7.3 SAĞLIK DURUMUNUN UÇUŞA UYGUN OLMASI
7.3.1 Uçağa binmeden önce sağlık durumunuzun uygun olması gerekir. Sağlığınızdan şüphelenmek için herhangi bir neden olmadıkça veya makul çerçevede uçağın normal seyri ile kötüleşebilecek bir sağlık sorununuz olduğu veya uçuş sona ermeden önce profesyonel tıbbi yardıma ulaşamamanız halinde sıkıntı yaşayabileceğinizin bilinmesi gerekmedikçe herhangi bir tıbbi muayene yapılması zorunlu değildir. Ancak yukarıdaki durumlar mevcutsa, bizimle yolculuk etmeden uçuştan en geç 48 saat önce profesyonel tıbbi yardım almanız ve gerekli uzmanlığa sahip bir doktordan sağlık durumunuzun rezervasyon yaptırmış olduğunuz uçuşlarda seyahat etmek için uygun olduğunu gösteren bir sağlık raporu almanız zorunludur. Yerel kanunlarında bu 7.3 Maddesinde belirtilen gerekliliklere uymak zorunda olmadığınız öngörülen belli ülkelere veya bu ülkelerden yapılan uçuşlara katılmanız durumunda, gerekliliklerin nasıl farklılık gösterdiğini bizden öğrenmelisiniz.
7.3.2 Uçuş sırasında herhangi bir nedenden dolayı (biz veya Yetkili Acentemize atfedilebilecek nedenler hariç) veya hamilelikten dolayı hastalanmanız durumunda, sizi taşıyan uçakta yapılan tedavi veya üçüncü kişilerin uyguladığı tedavi sonucu oluşan masrafların bedelini bize ödemeniz gerekecektir.

MADDE 8 - BAGAJ

8.1 BAGAJ HAKKI
Talep üzerine bizden veya Yetkili Acentelerimizden öğrenebileceğiniz koşullar ve sınırlandırmalara tabi olmak kaydıyla Bagaj taşıma hakkınız vardır.

8.2 FAZLA BAGAJ
Size sunulan bagaj hakkını aşan Bagajların taşınması için bir ücret ödemeniz gerekecektir. Fazla bagaj ücretlerini talep ederek bizden öğrenebilirsiniz.

8.3 BAGAJ OLARAK KABUL EDİLMEYEN EŞYALAR VE KIRILABİLİR/DAYANIKSIZ MADDELER
8.3.1 Bagajınızda:
8.3.1.1 Uluslararası Sivil Havacılık Kurumu (ICAO) Tehlikeli Maddelerin Havayoluyla Güvenli Taşınmasına İlişkin Teknik Talimatları ve Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği (IATA) Tehlikeli Maddeler Yönetmeliği ve yönetmeliklerimizde belirtildiği üzere uçağı veya uçaktaki insanlar veya eşyaları tehlikeye atma ihtimali olan maddeler (talep üzerine tarafımızdan ek bilgi sunulabilir);
8.3.1.2 herhangi bir eyalete veya o eyaletten uçakla taşınması yürürlükteki kanun, yönetmelik ve kararnamelere göre yasaklanmış maddeler;
8.3.1.3 tehlikeli veya emniyetsiz olması nedeniyle veya ağırlığı, boyutu, şekli veya özelliğinden dolayı ya da başka hususların yanı sıra kullanılacak uçak tipi düşünüldüğünde kırılabilir veya dayanıksız olması nedeniyle taşınması tarafımızdan makul çerçevede uygun bulunmayan maddeler bulundurmamanız gerekmektedir. Kabul edilmeyen maddelerle ilgili bilgiler talep üzerine sunulmaktadır.
8.3.2 Ateşli silahlar (gerçek, imitasyon veya oyuncak), kuru sıkı silahlar, ateşli silah parçaları, avcılık ve spor amaçlı olanlar dışındaki mühimmatın Bagaj olarak taşınması yasaktır. Avcılık ve spor amaçlı ateşli silahlar ve mühimmat takdir yetkisi bize ait olmak üzere Kayıtlı Bagaj olarak kabul edilebilir. Ateşli silahların kabzası boşaltılması ve uygun şekilde paketlenmesi gerekir. Mühimmatın taşınması 8.3.1.1 Maddesinde belirtildiği şekilde ICAO ve IATA yönetmeliklerine tabidir.
8.3.3 Bizim takdirimize bağlı olmak kaydıyla antika ateşli silahlar, kılıçlar, kamalar, bıçaklar ve benzeri nesneler şeklindeki silahlar Kayıtlı Bagaj olarak kabul edilebilir, ancak yolcu kabinine alınamaz.
8.3.4 Kayıtlı Bagajınızda uçuş sırasında veya seyahatiniz sırasında gerekebilecek veya kaybolması ya da zarar görmesi durumunda yerine yenisi kolay konamayacak para, mücevher, kıymetli madenler, bilgisayar, kişisel elektronik aygıtlar, depolanmış veri, ilaç veya tıbbi ekipman, ev veya araç anahtarı, ticari senetler, tahviller ve diğer değerli eşya ve belgeler, ticari belgeler, pasaport ve diğer kimlik belgeleri ya da bunların suretlerini bulundurmamanız gerekir.
8.3.5 Kayıtlı Bagajınızda gerçek, imitasyon veya oyuncak silah (plastik veya metal) ya da silaha benzeyen veya makul çerçevede silahla karıştırılabilecek herhangi bir nesne, tamir aletleri, mühimmat, fünye, ateşleme düzeneği, el bombası, bütan, propan, asetilen, oksijen gibi gazlar ve gaz konteynerleri, patlayıcılar ve patlayıcı içeren maddeler, mancınık, yaylı tüfek, zıpkın ve zıpkın tüfeği, şok tabancası gibi aletler, ateşli silah görünümünde çakmaklar, havai fişek, işaret fişeği ve diğer piroteknikler (parti patlangaçları, havai fişekler ve çatapat dahil), güvenlik dışı kibritler, duman oluşturan metal kap ve kartuşlar, petrol/benzin, dizel, çakmak gazı gibi alev alabilen sıvı yakıtlar, alkol, etanol, aerosol sprey boya, terebentin ve tiner, alkol oranı hacmen %70'i aşan alkollü içecekler, asitler, dökülebilir ıslak batarya gibi alkaliler, cıva, klorür gibi aşındırıcı veya ağartıcı maddeler, topuz, biber gazı, göz yaşartıcı sprey gibi etkisiz hale getirici veya etkisizleştirici spreyler, tıbbi veya ticari izotoplar gibi radyoaktif maddeler, zehirler, enfekte kan, bakteri ve virüsler gibi enfeksiyonlar veya tehlikeli biyolojik materyaller, kendiliğinden parlama veya yanma kabiliyeti olan maddeler, yangın söndürücüler, dart, ev tipi kesici aletler, makas, tirbuşon, tırnak törpüsü, herhangi bir boyutta bıçak, örgü şişleri, kağıt bıçağı, bilardo vs. sopaları, tıraş bıçakları (emniyetli tıraş makineleri ve kartuşları hariç), bilardo, snooker veya polo ıstakaları, enjeksiyon iğneleri (tıbbi nedenlerle gerekli olup sağlık durumunu doğrulayan bir tıbbi belge ile birlikte taşınanlar hariç), sert spor topları veya dövüş sanatları malzemeleri bulunmaması gerekir.8.3.6 Kayıtlı ve Kayıtsız Bagajınızda Yolcu ve Bagaj Taşıma Koşulları, Bilet Koşulları, yönetmelikler ve bildirimlerde zaman zaman belirtebileceğimiz diğer maddeleri de bulundurmamanız gerekir. 8.3.7 Yasak olmasına rağmen 8.3.1, 8.3.2, 8.3.3, 8.3.4 ve 8.3.5 Maddelerinde belirtilen maddelerden herhangi birinin Bagajınızda bulunması durumunda, herhangi bir Konvansiyonun uygulanabileceği uluslararası taşıma olmayan bir taşıma işlemi sırasında bu maddelerde oluşan zarar veya hasarlarda bir sorumluluğumuz olmayacaktır.8.3.8 Kayıtlı Bagajınızda kırılabilir veya bozulabilir maddelerin bulundurulmaması tavsiye edilir.

8.4 TAŞIMAYI REDDETME HAKKI
8.4.1 8.3.2 ve 8.3.3 Maddelerine tabi olmak kaydıyla, Madde 8.3'de belirtilen maddelerin taşınması reddedilecek olup, bize söylenip söylenmemesi ve ne zaman söylendiğinden bağımsız olarak söz konusu maddelerin varlığı fark edilirse de taşımayı reddedebiliriz.
8.4.2 Boyutu, şekli, ağırlığı, görünümü, içeriği veya özelliğinden dolayı ya da güvenlik veya işlevsel sebeplerle ya da yolcuların konforu açısından makul çerçevede taşınmaya uygun olmadığını kabul ettiğimiz maddeleri Bagaj olarak taşımayı reddedebiliriz. Kabul edilmeyen maddelerle ilgili bilgiler talep üzerine verilecektir.
8.4.3 Makul düşüncemize göre uygun konteynerlerde düzgün ve güvenli bir şekilde ambalajlanmayan Bagajları taşımayı reddedebiliriz. Kabul etmediğimiz ambalajlama ve konteynerler ile ilgili bilgiler talep üzerine verilecektir.

8.5 ARAMA HAKKI
8.5.1 Güvenlik ve emniyet gerekçeleriyle şahsen sizin üzerinizde arama ve tarama yapmamıza Bagajınızı ise arama, tarama veya röntgen cihazından geçirmemize izin vermenizi talep edebiliriz. Sizin uygun olmamanız durumunda, Bagajınız 8.3.1, 8.3.4 veya 8.3.5 Maddelerinde tanımlanan maddelerden herhangi birini veya 8.3.2 veya 8.3.3 Maddeleri uyarınca bize ibraz edilmemiş herhangi bir ateşli silah, mühimmat veya silah içerip içermediği ve bunları bulundurup bulundurmadığınız sizin yokluğunuzda aranır, taranır veya röntgen cihazından geçirilebilir. Bu talebe uymak istemezseniz, sizi ve Bagajınızı taşımayı reddedebiliriz. Bir arama veya tarama işleminin sizin açınızdan Zarara neden olması veya röntgen araması veya tarama işleminin Bagajınızda hasar yol açması durumunda, bizim hatamız veya ihmalimizden kaynaklanmadıkça söz konusu Zarar ve Hasardan sorumlu olmayacağız.
8.5.2 Bagajınızın devlet yetkilileri, havaalanı yetkilileri, polis veya askeri yetkililer ve taşıma işleminizi gerçekleştiren Taşıyanlar tarafından güvenlik kontrollerinden geçirilmesine izin vermeniz gerekir.
8.5.3 Kayıtlı Bagajın Yolcunun yokluğunda hasara yol açma ihtimali olmadan açılabilmesini sağlayacak şekilde emniyete alınmasını gerekli kılan diğer ülkelerde güvenlik yetkililerinin belirlediği koşullardan haberdar olmak ve bunlara uymak sizin sorumluluğunuzdur.

8.6 KAYITLI BAGAJ
8.6.1 Kayıt yaptırmak istediğiniz Bagajınızın bize teslim edilmesiyle, kontrolü bize geçecek ve Kayıtlı Bagajın her bir parçası için bir Bagaj Tanıtma Etiketi düzenlenecektir.
8.6.2 Kayıtlı Bagaja adınız ve diğer kişisel tanıtıcı bilgileriniz (sizinle irtibat kurulacak telefon numarası dahil) eklenmiş olmalıdır.
8.6.3 Kayıtlı Bagaj, güvenlik, emniyet veya işletmesel gerekçelerden dolayı farklı bir uçuşta taşınmasına karar vermediğimiz sürece, mümkün olduğunda sizinle aynı uçakta taşınacaktır. Kayıtlı Bagajınızın farklı bir uçuşta taşınması durumunda, bagajın alındığı yerin yürürlükteki kanunları gümrük muayenesi için hazır bulunmanızı gerekli kılmadıkça veya Kayıtlı Bagajın farklı bir uçakta taşınmasının nedeni Kayıtlı Bagajın boyutu, ağırlığı veya özelliği ya da sizin bu Taşıma Koşullarına uymamanız ile ilişkili olmadıkça bize vermiş olduğunuz adresten tarafınıza teslim edilecektir.
8.6.4 Kayıtlı Bagajınızın sizin aynı uçakta taşınmamasına karar vermediğimiz sürece, bagajınızın yüklendiği veya bindirildiği uçağa sizin binememeniz, uçağı kalkıştan önce veya bir aktarma noktasında terk etmeniz ve yeniden binmemeniz durumunda Kayıtlı Bagajınız tarafımızdan taşınmayacaktır.
8.6.5 Kayıtlı Bagajınızın yeterince sağlam ve hava yoluyla taşımanın olağan ve normal zorluklarına herhangi bir hasara uğramadan (normal aşınma ve eskime hariç) dayanacak şekilde emniyete alındığından emin olmanız gerekir.

8.7 KAYITSIZ BAGAJ
8.7.1 Uçakta taşıdığınız Kayıtsız Bagaj için uygulanacak maksimum boyutlar ve/veya ağırlık belirleyebiliriz. Bu durumda, uçakta taşıdığınız Kayıtsız Bagaj kabin ekibi tarafından koltuğunuz altına ön kısımda yer alacak şekilde veya kapalı saklama kompartımanına yerleştirilmelidir. Bagajınız bu şekilde saklanamıyorsa veya fazla ağırsa ya da herhangi bir nedenden dolayı emniyetsiz kabul edilmişse, 8.2 ve 8.3 Maddelerine tabi olmak kaydıyla Kayıtlı Bagaj olarak taşınmalıdır.
8.7.2 Kargo kompartımanında taşımaya uygun olmayan (örneğin hassas müzik aletleri) ve yukarıdaki 8.7.1 Maddesi koşullarını karşılamayan eşyaların, check-in işleminden önce gerekli sürede bize bildirmeniz ve tarafımızdan izin verilmesi durumunda sadece uçak kabininden taşınmak üzere kabul edilecektir. Bu hizmet için ayrı bir ücret ödemeniz gerekebilir ve size bu hizmeti sunmak gibi bir yükümlülüğümüz bulunmamaktadır.

8.8 KAYITLI BAGAJIN ALINMASI VE TESLİMİ
8.8.1 Madde 8.6.3'e tabi olarak, Kayıtlı Bagajınızı varış veya Duraklama noktanızda hazır olur olmaz almanız gerekir. Bagajınızı varış veya Duraklama noktasında hazır olur olmaz almamanız durumunda, tarafımızdan belirlenecek makul bir depolama ücreti ödemeniz istenebilir. Kayıtlı Bagajınızın hazır olduktan sonra üç (3) ay içerisinde talep edilmemesi durumunda, bagajınızı bildirimde bulunmadan veya size karşı herhangi bir yükümlülüğümüz olmadan imha edebiliriz.
8.8.2 Sadece Bagaj Kaydı ve Bagaj Tanıtma Etiketi adına yazılmış olan kişi Kayıtlı Bagajı teslim alma hakkına sahiptir. Bagaj Kaydı ve Bagaj Tanıtma Etiketi adına yazılmış olan kişinin kimlik veya yetki kontrolünü yapma veya söz konusu kişinin bagajı alma hakkı bulunup bulunmadığını doğrulama konusunda herhangi bir sorumluluk kabul etmiyoruz.
8.8.3 Kayıtlı Bagaj talebiyle gelen kişinin Bagaj Tanıtma Etiketiyle Bagaj Kaydı sunamaması ve Bagaj kimliğini belirtememesi durumunda, Bagajı bu kişiye ancak Bagajı alma hakkına sahip olduğunu bizi tatmin edecek şekilde kanıtlaması koşuluyla teslim edebiliriz.

8.9 EVCİL HAYVAN
Takdiri tamamen bize ait olmak kaydıyla herhangi bir evcil hayvanı taşımayı reddetme hakkımız saklıdır. Herhangi bir evcil hayvanı taşımayı kabul etmemiz durumunda, hayvan aşağıdaki koşullara tabi olacak şekilde taşınacaktır:
8.9.1 Kedi, köpek, kuş ve diğer evcil hayvanları kapsayabilen bu hayvanın gerekli yiyecek malzemeleri ve suyuyla birlikte uygun bir şekilde kafese yerleştirildiğinden (veya yürürlükteki yasal gerekliliklere uygun bir kap içerisinde taşındığından) emin olmanız ve geçerli sağlık ve aşılama belgeleri, giriş izni, aktarma ve çıkış izinleri ve giriş veya aktarma yapılacak ülkelerde gerekli olan diğer belgeleri yanınızda bulundurmanız zorunludur, aksi takdirde evcil hayvanınızın taşınmasına izin verilmeyecektir. Bu taşıma işlemi talep üzerine sunulabilecek tarafımızdan belirlenmiş ek koşullara tabi tutulabilir.
8.9.2 Kafesi ve mamasıyla birlikte Bagaj olarak kabul edilen evcil hayvan ücretsiz Bagaj hakkınıza dahil edilmeyecek olup, evcil hayvanınız taşıma işlemi için kabul edilmeden önce uygulanan ücreti ödemekle yükümlü olacağınız bir fazla bagaj oluşturacaktır.
8.9.3 Engelli Yolculara eşlik eden rehber köpekler talep üzerine açıklanabilen tarafımızdan belirlenmiş koşullara tabi olmak kaydıyla normal ücretsiz bagaj hakkına ek olarak ücretsiz taşınacaktır.
8.9.4 Taşıma işleminin Konvansiyon yükümlülük kurallarına tabi olmadığı durumlarda, taşımayı kabul ettiğimiz evcil hayvanın yaralanması veya kaybolması, hastalanması, ölümü durumunda biz sorumlu olmayız.
8.9.5 Söz konusu evcil hayvanın herhangi bir ülke, eyalet veya bölgeye giriş veya bu ülke, eyalet veya bölgeden geçiş için gerekli tüm çıkış, giriş, sağlık belgeleri ve diğer belgelere sahip olmaması konusunda herhangi bir yükümlülüğümüz olmayacak ve evcil hayvanı taşıyan kişinin sonuç olarak tarafımızdan makul çerçevede uygulanan veya uğranılan her tür para cezası, masraf, zarar veya yükümlülüğü tazmin ve telafi etmesi gerekecektir. Uçakta taşımaya çalıştığınız ve taşınması reddedilen bir evcil hayvanla ilgili gerekli düzenlemeleri yapmak sadece sizin sorumluluğunuzdadır. Ayrıca, uçakta taşımaya çalıştığınız bir hayvanın taşınmasının reddedilmesi sonucu sizin de seyahat edememeniz durumunda herhangi bir yükümlülüğümüz olmayacaktır

8.10 HAVAALANI GÜVENLİK PERSONELİ TARAFINDAN BAGAJDAN ÇIKARILAN EŞYALAR
Havaalanı güvenlik personeli tarafından Bagajınızdan çıkarılan ve/veya alıkonulan eşyalarla ilgili herhangi bir sorumluluğumuz veya yükümlülüğümüz bulunmamaktadır.

MADDE 9 - ZAMAN ÇİZELGESİ, RÖTAR, UÇUŞ İPTALİ

9.1 ZAMAN ÇİZELGELERİ
9.1.1 Sefer tarifelerinde gösterilen uçuş saatleri yayınlandığı (veya düzenlendiği) tarih ile sizin gerçekte seyahat edeceğiniz tarih arasında farklılık gösterebilir. Size çizelgeler konusunda garanti verilmemekte ve bu çizelgeler bizimle olan anlaşmanızın bir parçasını oluşturmamaktadır.
9.1.2 Rezervasyonunuzu kabul etmeden önce biz veya Yetkili Acentemiz o tarih itibariyle planlanan uçuş saatini size bildireceğiz, ayrıca Biletinizde de gösterilecektir. Biletinizi düzenledikten sonra planlanan uçuş saatini değiştirmemiz gerekebilmektedir. İletişim bilgilerinizi bize vermeniz durumunda, bu tip değişiklikler tarafımızdan veya Yetkili Acentemiz tarafından size bildirilecektir. Biletinizi satın aldıktan sonra, uçuş saatinizde sizin için kabul edilebilir olmayan önemli bir değişiklik yapmamız halinde ve sizin için kabul edilebilir başka bir alternatif uçuşta adınıza yer ayıramamamız durumunda, Madde 10.2 uyarınca para iadesi alma hakkınız olacaktır.

9.2 İPTAL, GÜZERGAH DEĞİŞİKLİĞİ, GECİKME VS.
9.2.1 Sizi ve Bagajınızı taşırken gecikmeleri önlemek için gerekli tüm makul önlemler tarafımızdan alınacaktır. Bu önlemlerin uygulanmasında ve bir uçuşun iptalini önlemek için, istisnai durumlarda alternatif bir taşıyıcı ve/veya uçak tarafından adımıza gerçekleştirilecek bir uçuş ayarlayabiliriz, ancak böyle bir düzenleme yapma yükümlülüğümüz bulunmamaktadır.
9.2.2 Tarafımızdan gerçekleştirilecek ve zamanı gelmiş bir uçuşu iptal etmemiz, bir uçuşu zaman çizelgesine uygun bir şekilde gerçekleştirememiz, varış noktanızda veya Duraklama noktanızda duramamamız veya tarafımızdan gerçekleştirilen ve onaylanmış rezervasyonunuz bulunan bir bağlantılı uçağı kaçırmanıza neden olmamız durumunda, tercih hakkı size ait olmak üzere:
9.2.2.1 sizi ve Bagajınızı olabilecek en yakın zamanda planlanmış olan ve yer bulunan bir başka uçuşumuzda başlangıçta rezervasyon yaptırmış olduğunuz uçuş sınıfında herhangi bir ek ücret almadan taşıyabilir ve gerektiğinde Biletinizin geçerlilik süresini uzatabiliriz; veya
9.2.2.2 sizi ve Bagajınızı makul bir zaman diliminde kendi hizmetlerimiz veya bir başka taşıyıcının hizmetleri yoluyla veya karşılıklı mutabakata varılmış ulaşım araçları ve sınıfı ile ek bir ücret almadan başka bir güzergaha yönlendirebiliriz. Değiştirilen güzergahın bilet ücreti, harçları ve istisnai durum ek ücretlerinin ödemiş olduğunuz tutardan daha düşük olması durumunda, aradaki fark iade edilecek; veya
9.2.2.3 Madde 10.2 uyarınca para iadesi yapılacaktır.
9.2.3 Konvansiyon veya diğer kanun, yönetmelik veya kurallarda aksi belirtilmedikçe, Madde 9.2.2'de öngörülen hususlardan herhangi birinin meydana gelmesi halinde, 9.2.2.1 ila 9.2.2.3 arası Maddelerde ana hatlarıyla verilen seçenekler size sunulabilecek tek ve yegane çözümler olacak ve size karşı başka bir yükümlülüğümüz bulunmayacaktır.
9.2.4 Tarafımızdan AB sınırlarında bulunan bir havaalanından gerçekleştirilen uçuşunuzun zamanının gelmesi ve iptal edilmesi ya da en az dört (4) saat gecikmesi veya gönüllülük esasına dayanmaksızın uçuş sınıfınızın düşürülmesi durumunda, belli haklar kazanabilirsiniz, ve sizin için bu haklar doğduğunda tarafınıza bilgi verilecektir.

9.3 BİNİŞ REDDİ TAZMİNATI
9.3.1 Tarafımızdan gerçekleştirilen bir uçuşta rezervasyon yaptırmış olduğunuz uçuş sınıfında sizin için önceden onaylanan yeri size temin edemememiz ve yolcunun bu uçuş için uygulanan tüm Check-in Terminleri ve uçağa biniş terminlerini yerine getirmiş olması durumunda, binişi reddedilen söz konusu Yolcuların zararı yürürlükteki kanunlar ve biniş reddi tazminatı politikamıza uygun olarak tazmin edilecektir. Biniş reddi tazminat politikamızın bir kopyasını talep üzerine edinebilirsiniz. Bunun dışında, başka herhangi bir zararınız veya masrafınıza ilişkin herhangi bir yükümlülüğümüz olmayacaktır.
9.3.2 Tarafımızdan AB sınırlarında bir havaalanından gerçekleştirilen bir uçuşa binişinizin reddedilmesi halinde, Onaylanmış Rezervasyonunuz olması ve uygulanan tüm Check-in Terminlerini yerine getirmiş olmanız ve bu Taşıma Koşullarının uygulanması veya diğer makul gerekçelerden dolayı uçağa binişinize engel olunması ve ücretsiz ya da genel kullanıma açık olmayan bir indirimli bilet fiyatı üzerinden seyahat etmiyor olmanız durumunda, sağlanacak bazı faydaları almaya hak kazanabilirsiniz, bu haklar doğduğunda tarafınıza bilgi verilecektir.

ARTICLE 10 - PARA İADELERİ

10.1 GENEL
Bir Bilet veya biletin kullanılmayan herhangi bir kısmının, aşağıda belirtildiği üzere yürürlükteki bilet ücreti kuralları veya Tarifeleri uyarınca para iadesi tarafımızdan yapılacaktır:
10.1.1 Bu Maddede aksi belirtilmedikçe, Bilette adı yazan kişiye veya Bilet için ödeme yapan kişiye söz konusu ödemenin kanıtını ibraz etmesi üzerine para iadesi yapılacaktır.
10.1.2 Bir Biletin Bilet üzerinde adı yazılı Yolcu dışında başka bir kişi tarafından yapılmış olması ve Bilette herhangi bir para iadesi kısıtlaması belirtilmemesi durumunda, sadece Bilet için ödeme yapan kişiye veya bu kişinin talimatıyla para iadesi yapılacaktır.
10.1.3 Biletin kaybolduğu durumlar haricinde, para iadeleri Biletin ve kullanılmayan tüm Bilet Kuponlarının iptali üzerine yapılacaktır. Biletinizin Elektronik Bilet olması durumunda bu koşul uygulanmayacaktır.

10.2 İSTEĞE BAĞLI OLMAYAN PARA İADELERİ
10.2.1 (i) bir uçuşu iptal etmemiz; (ii) bir uçuşu makul çerçevede zaman çizelgesine uygun şekilde gerçekleştiremememiz; (iii) onaylanmış rezervasyonunuz olan ve Check-in terminleri ile uygulanan uçağa biniş terminini terine getirdiğiniz ve bu Taşıma Koşullarında izin verilen gerekçelerle uçuşunuzun reddedilmediği bir uçuşta taşıma işleminizi gerçekleştiremememiz; (iv) varış veya Duraklama noktanızda duramamamız; veya (v) onaylanmış rezervasyonunuz bulunan uçuşunuzun planlanan ilk varış saati ile bağlantılı uçağın kalkış saati arasında yeterli süre var olmasına rağmen bir bağlantılı uçağı kaçırmanıza neden olmamız durumunda, yürürlükteki kanunda aksi belirtilmedikçe, para iadesi yapılacak tutar:
10.2.1.1 Biletin herhangi bir kısmı kullanılmamışsa ödenmiş olan bilet ücreti (ödenmiş olan vergi, harç, diğer ücretler ve istisnai durum ek ücretleri dahil);
10.2.1.2 Biletin herhangi bir kısmı kullanılmışsa, en az ödenmiş olan bilet ücreti (ödenmiş olan vergi, harç, diğer ücretler ve istisnai durum ek ücretleri dahil) ile Biletin kullanılmış olduğu noktalar arasında seyahat için tarafımızdan hesaplanacak uygulanabilir (ödenmiş olan vergi, harç, diğer ücretler ve istisnai durum ek ücretleri dahil) arasındaki fark kadar olacaktır.

10.3 İSTEĞE BAĞLI PARA İADELERİ
10.3.1 Madde 10.2'de öngörülenler dışındaki sebeplerden dolayı Biletinizin para iadesini almaya hak kazanmışsanız, para iadesi yapılacak tutar:
10.3.1.1 Biletin herhangi bir kısmı kullanılmamışsa ödenmiş olan bilet ücretinden (ödenmiş olan vergi, harç, diğer ücretler ve istisnai durum ek ücretleri dahil) her tür makul hizmet harcı veya iptal ücretlerinin düşülmesiyle elde edilen tutar;
10.3.1.2 Biletin herhangi bir kısmı kullanılmışsa, en az ödenmiş olan bilet ücreti (ödenmiş olan vergi, harç, diğer ücretler ve istisnai durum ek ücretleri dahil) ile Biletin kullanılmış olduğu noktalar arasında seyahat için tarafımızdan hesaplanacak uygulanabilir (ödenmiş olan vergi, harç, diğer ücretler ve istisnai durum ek ücretleri dahil) arasındaki farktan her tür makul hizmet harcı veya iptal ücretlerinin düşülmesiyle elde edilen tutar kadar olacaktır.

10.4 PARA İADESİ TALEBİNE RET HAKKI
10.4.1 Başvurusu Biletin geçerlilik süresi sona erdikten sonra yapılmış olan bir para iadesi talebini reddedebiliriz.
10.4.2 Yolcu ülkede kalması için müsaadesi olduğunu veya başka bir Taşıyıcı veya taşıma yolu ile ülkeden ayrılacağını Taşıyıcıyı tatmin edecek şekilde ispat etmedikçe, Taşıyıcıya veya bir ülkenin Hükûmet yetkililerine oradan ayrılma isteğinin ispatı olarak gösterilen bir Biletin ücret iade talebini reddedebiliriz.
10.4.3 Taşınmanızın reddedildiği veya uçak içindeki davranışınızdan dolayı uçaktan indirildiğiniz bir uçuşa ait Biletin para iadesi yapılmayacaktır.

10.5 DÖVİZ KURU
Para iadesini Bileti ödemek için kullanılan ödeme yöntemi ve aynı para birimini kullanarak yapma hakkımız saklıdır.

10.6 BAŞKA HAKKA SAHİP OLMAMA
Bu Taşıma Koşullarında tarafımızdan açıkça aksi ifade edilmedikçe, bu 10'uncu Madde kapsamında öngörülen para iadesi hakları, taşıma işleminizin herhangi bir nedenden dolayı gerçekleştirilmemesi durumunda bize karşı sahip olacağınız yegane haklardır ve diğer zarar veya giderlerinizden dolayı size karşı başka bir yükümlülüğümüz olmayacaktır.

MADDE 11 - UÇAK İÇİNDEKİ DAVRANIŞLAR

11.1 GENEL
Uçağın içinde hiçbir zaman hiçbir şekilde uçağı veya herhangi bir kişiyi veya uçaktaki eşyaları tehlikeye atacak veya tehdit edecek (şaka yollu tehditler veya diğer); kabin ekibinin görevlerini yerine getirmesini engelleyecek, kısıtlayacak veya müdahale edecek; sigara, alkol veya uyuşturucu kullanımı, güvenlik ve emniyet konuları, elektronik ekipmanların kullanımı dahil ancak bunlarla kısıtlı olmamak kaydıyla kabin ekibi tarafından sözlü veya bildirimle iletilen talimatları veya yönlendirmelerine uymayı reddedecek şekilde davranmamanız ya da diğer yolcular, kabin ekibi veya eşyalarda rahatsızlık, sıkıntı, zorluk, hasar veya yaralanmalara neden olacak veya neden olma ihtimali doğuracak hareketlerden kaçınmanız gerekmektedir. Makul düşüncemize göre, uçak içinde bu şekilde davranmanız durumunda, kısıtlama da dahil olmak üzere söz konusu davranışın devam etmesini engellemek için gerekli gördüğümüz önlemleri alabiliriz. Tarafımıza bir yükümlülük getirmeden uçaktan indirilebilirsiniz ve ileride taşınmanız reddedilebilir, uçak içinde işlediğiniz suçlardan dolayı yasal kovuşturmaya başvurulabilir.

11.2 ROTADAN SAPMA VE DİĞER MALİYETLERİN ÖDENMESİ
11.1 Maddesinde bahsedildiği şekilde davranmanız sonucunda, makul takdir yetkimizi kullanarak, uçağı sizi ve/veya Bagajınızı indirmesi amacıyla başka bir rotaya yönlendirebiliriz, bu durumda bu rotadan sapma sonucunda oluşacak tüm maliyetleri ödemeniz ve ayrıca sizi ve/veya Bagajınızı indirmek için uçakta meydana gelen gecikmeden dolayı uğradığımız zararı tazmin etmeniz gerekecektir. Ayrıca: (i) sebep olduğunuz her tür mal kaybı, zararı veya tahribatını onarmak veya yenilemek; ve ii) davranışlarınızdan etkilene herhangi bir yolcu veya kabin ekibi üyesinin zararını tazmin etmek için üstlendiğimiz masrafları da bize ödemeniz gerekmektedir.

11.3 ELEKTRONİK CİHAZLAR
Güvenlik nedenlerinden dolayı, cep telefonu, dizüstü bilgisayar, taşınabilir kayıt cihazı, taşınabilir radyo, CD çalar, telsizle kontrol edilen oyuncaklar ve telsiz gibi elektronik verici cihaz oyunları dahil ancak bununla kısıtlı olmamak kaydıyla elektronik ekipmanların uçak içinde çalıştırılmasını yasaklayabilir veya kısıtlayabiliriz. İşitme cihazı ve kalp pillerinin çalıştırılmasına izin verilmektedir.

MADDE 12 - EK HİZMETLERE İLİŞKİN DÜZENLEMELER

12.1 Herhangi bir üçüncü kişi ile birlikte size havayoluyla taşıma dışında başka herhangi bir hizmet sunmak için düzenlemeler yapmamız veya kara, deniz ve demiryolu ulaşımı, otel rezervasyonları veya araç kiralama gibi bir üçüncü kişi tarafından sunulan taşıma veya hizmetlerle (havayoluyla taşıma dışında) ilgili bir bilet veya fiş düzenlememiz durumunda, bu tip işlemlerde sadece acenteniz olarak hareket ederiz. Üçüncü kişi hizmet sağlayıcısının hüküm ve koşulları geçerli olacaktır.
12.2 Ayrıca size kara, deniz ve demiryolu ulaşımı sağlamamız durumunda, bu ulaşım hizmeti için başka koşullar geçerli olabilir. Bu koşullar talep üzerine bilginize sunulmaktadır. Madde 12.1 kapsamında düzenlediğimiz herhangi bir kara, deniz ve demiryolu ulaşımı veya başka hizmetler için, tamamen bizim ihmalimizden kaynaklanmadığı sürece, size karşı bir yükümlülüğümüz olmayacaktır.

MADDE 13 - İDARİ FORMALİTELER

13.1 GENEL
13.1.1 Gerekli tüm seyahat belgeleri ve vizeleri almak ve yanınızda bulundurmak, uçuşunuzun çıkış veya varış noktası olan ya da transit geçiş yapacağınız ülkede yürürlükte olan tüm kanun, yönetmelik, kararname, talep ve seyahat koşullarına uymak sizin sorumluluğunuzdadır.

13.1.2 Yolcunun bu belgeler veya vizeleri alamaması veya bu kanun, yönetmelik, kararname, talep, koşul, kural veya talimatlara uymamasından dolayı uğradığı sonuçlala ilgili herhangi bir sorumluluğumuz olmayacaktır.

13.2 SEYAHAT BELGELERİ
İlgili ülkelerin kanunları, yönetmelikleri, kararname, talep veya diğer koşullarına göre gerekli kılınan tüm çıkış, giriş belgeleri, sağlık belgeleri ve diğer belgeleri yolculuktan önce ibraz etmeniz ve bunların suretlerini almamız ve alıkoymamıza izin vermeniz gerekmektedir. Taşıma işleminiz sırasında herhangi bir zamanda bu belgelerden herhangi birini ibraz etmenizi şart koşma ve bu şartlara uymamanız veya seyahat belgelerinizin gereken düzende temin edilmediğinin görülmesi durumunda, bu 13.2 Maddesine uymadığınız netleşmeden önce taşıma işlemine başlamış veya bir kısmını tamamlamış olsanız dahi sizi ve Bagajınızı taşımayı reddetme hakkımız saklıdır.

13.3 ÜLKEYE GİRİŞİN REDDİ
Herhangi bir ülkeye girişinize izin verilmemesi durumunda (son varış noktasına giderken transit geçtiğiniz bir ülke de dahil), her tür para cezası veya masrafı ödemek ve söz konusu Hükûmet tarafından bize kesilen her tür para cezası veya masrafı karşılamak ve sizin bu ülkeden taşınmanıza (ve gerekirse refakatçi hizmeti) ait masrafı da tarafımıza tazmin etmekten sorumlu olacaksınız. Ülkeye girişin reddedilmesi ve engellenmesine kadar geçen sürede taşıma işlemi için alınan ücret tarafımızdan iade edilmeyecektir.

13.4 PARA CEZALARI, ALIKOYMA GİDERLERİ VB.
Sizin için herhangi bir para cezası, alıkoyma gideri, taşınma giderleri, refakatçi masrafı, adınıza düzenlenen bilet giderleri ödememiz veya seyahat etmiş olduğunuz ülkelerin kanun, yönetmelik, kararname, talep veya diğer seyahat koşullarına uymamanız ya da bir ülkeye girmeye çalışırken gerekli evrakları ibraz edememeniz nedeniyle başka herhangi bir harcama üstlenmemiz istenmesi durumunda, bu şekilde ödenen herhangi bir tutarı veya üstlenilen her tür masrafı talep edildiği anda derhal tarafımıza ödemeniz gerekmektedir. Bu ödeme veya masraflara biletinizdeki kullanılmamış taşıma üretini veya bizim mülkiyetimizde bulunan fonlarınızdan herhangi birini uygulayabiliriz

13.5 GÜMRÜK MUAYENESİ
Gerekli olması durumunda, Bagajınızın gümrük yetkilisi veya diğer Hükûmet yetkilileri tarafından muayenesini sağlamanız gerekir. Bu muayene sırasında veya muayene gerekliliğine uymadığınız için uğradığınız herhangi bir zarar veya hasarla ilgili bir sorumluluğumuz bulunmamaktadır.

13.6 GÜVENLİK İNCELEMESİ
Hükûmet, havayolu yetkilileri, Taşıyıcıların hizmet acenteleri, polis veya askeri yetkililer tarafından veya tarafımızdan yapılan her tür güvenlik araması, soruşturması ve taramasını kabul etmeniz gerekecektir.

13.7 EL KONULMUŞ SEYAHAT BELGELERİ
Başka herhangi bir Taşıyıcı veya herhangi bir hükûmet yetkilisi ya da başka yetkili tarafından el konulmuş seyahat belgeleriniz, kimlik belgeleriniz veya Biletlerinizin geri alınmasıyla ilgili herhangi bir yükümlülüğümüz olmayacaktır.

MADDE 14 - BİRBİRİ ARDI GELEN TAŞIYICILAR

Tarafımızdan ve diğer Taşıyıcılar tarafından tek bir Bilet kapsamında veya bir Birleştirilmiş Bilet kapsamında yapılan taşıma Konvansiyonun amaçlarına uygun olarak tek bir işlem olarak kabul edilir. Ancak, Madde 15.5.1'e dikkat etmeniz gerekir.

MADDE 15 - ZARARDAN SORUMLULUK

15.1 YOLCUNUN ÖLÜMÜ VEYA YARALANMASI
15.1.1 15.1.2, 15.1.3, 15.1.5, 15.1.6 ve 15.5 Maddeleri hükümlerine tabi olmak kaydıyla, herhangi bir Yolcunun bir kaza durumunda ölümü veya bedensel yaralanması halinde ika olunan kanıtlanmış zararlara karşı yükümlülüğümüz herhangi bir mali kısıtlamaya tabi olmayacak, kanunlar, Konvansiyon, diğer konvansiyon veya sözleşmeler ile tanımlanacaktır.
15.1.2 113.000 Özel Çekme Haklarına (veya yerel para birimiyle eşdeğeri) kadar olan zararlarda, biz ve acentelerimizin zararı önlemek için gerekli tüm önlemleri aldığını veya biz veya acentelerimizin bu tip önlemleri almasının mümkün olmadığını kanıtlamakla herhangi bir şekilde yükümlülüğümüz ortadan kalkmayacak ve kısıtlanmayacaktır. Montreal Konvansiyonunun geçerli olduğu durumlarda, 113.000 Özel Çekme Haklarını (veya yerel para birimiyle eşdeğeri) aşan zararlarda, söz konusu zararın bizim veya çalışanlarımız veya acentelerimizin ihmalinden veya diğer haksız fiillerinden kaynaklanmadığını veya tamamen bir üçüncü tarafın ihmali veya haksız fiili veya kusurundan kaynaklandığını kanıtlamamız durumunda yükümlülüğümüz olmayacaktır.
15.1.3 Madde 15.1.1 ve 15.1.2 hükümleri saklı kalmak kaydıyla, zararın yaralanan veya merhum Yolcunun (veya tazminat talep eden kişinin) ihmalinden kaynaklandığını veya onun ihmalinin zararın oluşmasına katkıda bulunduğunu kanıtlamamız durumunda, yürürlükteki kanunlar uyarınca yükümlülüğümüzden tamamen veya kısmen muaf tutulabiliriz.
15.1.4 Kanunların gerekli kılması durumunda aşağıdaki hüküm ve koşullara tabi olmak kaydıyla size veya varislerinize tarafımızdan peşin ödeme yapılması kabul edilir:
15.1.4.1 parayı alan kişinin gerçek kişi olması (gerçek kişi ifadesi ile kelimenin doğan anlamı gereği şirket gibi tüzel kişinin karşıtı anlamındaki kişi kastedilir);
15.1.4.2 sizin veya parayı alan kişinin yürürlükteki kanunlar kapsamında tazminat alma hakkınızın olması;
15.1.4.3 ödemelerin sadece acil ekonomik ihtiyaçlara göre yapılması;
15.1.4.4 ödeme tutarının, ölüm halinde Yolcu başına 15.000 Özel Çekme Hakları veya yerel para birimiyle eşdeğerinden az olmaması koşuluyla, ölüm, yaralanma, bedensel zarar sonucunda uğranılan ekonomik sıkıntı ile orantılı olması;
15.1.4.5 ödemenin yürürlükteki kanunlara göre tazminat almaya hak kazanan kişinin kimlik doğrulamasının yapıldığı tarihten itibaren, söz konusu doğrulamanın tatmin edici kanıtının tarafımıza da ibraz edilmesi şartıyla, en geç on beş (15) gün içerisinde yapılması.
15.1.4.6 kendisi veya ödemeye konu Yolcunun veya bu kişinin ihmalinin ödemeye konu Zarara neden olması veya katkıda bulunması durumunda söz konusu kişi ödeme almaya hak kazanamayacak olması;
15.1.4.7 herhangi bir ödemenin alıcısının, söz konusu alıcının Madde 15.1.4.2 hükümlerine uygunluğunun sona erdiği veya kendisi ya da ödemeye konu Yolcunun ödemeye konu Zarara neden olduğu veya katkıda bulunduğu yönünde kanıt sunulması durumunda almış olduğu tüm ödemeleri iade etme zorunluluğunun olması;
15.1.4.8 ödemelerin yürürlükteki kanunlar kapsamında sahip olduğumuz yükümlülükle ilgili ödenmesi gereken sonradan ortaya çıkan meblağlar karşılığıyla denkleştirilmesi;
15.1.4.9 ölüm halinde Madde 15.1.4.4'de belirtilen asgari meblağın ödenmesi haricinde, bu 15.1.4 Paragrafı kapsamında yapılan ödemenin alıcıya ödemekle yükümlü olduğumuz maksimum tazminatı aşmaması;
15.1.4.10 ödeme yapmış olmanın sorumluluğun bizde olduğunun kabul ve beyan edildiği anlamına gelmemesi;
15.1.4.11 ödeme alan kişinin 15.1.4.7, 15.1.4.8, 15.1.4.9 ve 15.1.4.10 Maddelerinin uygulanabilirliğinin onaylandığı imzalı bir makbuzu tarafımıza teslim etmedikçe ödeme alamaması; ve
15.1.4.12 ölüm halinde yürürlükteki herhangi bir kanunla çelişmedikçe ve Madde 15.1.4.4 Maddesinde belirtilen asgari meblağın ödenmesine tabi olmak üzere, ödeme tutarı ile ilgili kararımız nihai ve bağlayıcıdır.
15.1.5 Fiziksel ve genel sağık durumunuza veya bu durumun şiddetlenmesine bağlanabilecek ölüm de dahil her tür hastalık, yaralanma veya engellilik durumunda herhangi bir sorumluluğumuz bulunmamaktadır.
15.1.6 Seyahat ederken uzun süre hareketsiz kalmak ile bacaklarda kan pıhtıları (DVT) oluşumu arasında bir bağlantı olabileceğini gösteren çok sayıda çalışma olduğunu lütfen dikkate alınız. Bu sık görülen bir durum olmamakla birlikte, meydana gelme ihtimalini arttırabilecek belli genetik faktörler ve yaşam tarzı faktörleri mevcuttur. Bu konuyla ilgili herhangi bir endişeniz varsa seyahat etmeden önce doktorunuza danışmalısınız.

15.2 BAGAJ
15.2.1 Kayıtsız Bagajınızda meydana gelen Zararlar, Zarar bizim ihmalimiz neden olmadığı ve söz konusu ihmal Yolcu veya tazminat talep eden kişi tarafından kanıtlanmadıkça bizim yükümlülüğümüzde olmayacaktır.
15.2.2 Bagajda Bagajın kendi kusuru, kalitesi veya özüründen kaynaklı olarak oluşan Zararlar bizim yükümlülüğümüzde olmayacaktır. Aynı şekilde, Bagajda havayoluyla taşımanın olağan ve normal zorluklarından dolayı meydana gelen normal aşınma ve yıpranmalar bizim yükümlülüğümüzde olmayacaktır.
15.2.3 Madde 8.3 uyarınca Bagajınızda yer alması yasak olan ancak Bagajınızda bulunan bir eşya için Konvansiyonun uygulandığı uluslararası taşıma olmayan bir taşıma sırasında meydana gelen zarar bizim yükümlülüğümüzde değildir.
15.2.4 Bagajınızda meydana gelen Zararla ilgili yükümlülüğümüz, bizim davranışımız veya ihmalimizden kaynaklanan Zararın Zarara neden olma niyetiyle veya umursamazca ve Zarar oluşma ihtimali bilinerek yapıldığı kanıtlanmadıkça 15.2.4.1 ila 15.2.4.5 Maddelerinde belirtilen maksimum tutarlarla sınırlıdır. Kayıtlı Bagajınız veya Kayıtsız Bagajınızın gerçek değeri veya yenileme maliyeti bizim yükümlülüğümüzü aşıyorsa, özel bir kıymet beyanı yaptırmak (bkz. Madde 15.2.5) veya eşyalarınızı teminat altına alacak bir sigorta satın almak isteyebilirsiniz.
15.2.4.1 Taşıma işleminizde Varşova Konvansiyonu uygulanıyorsa Kayıtsız Bagajda meydana gelen Zarar için Yolcu başına maksimum 332 Özel Çekme Hakları tutarında (yaklaşık 400 USD veya yerel para birimiyle eşdeğeri) bir meblağ uygulanır;
15.2.4.2 Taşıma işleminizde Varşova Konvansiyonu uygulanıyorsa Kayıtlı Bagajda meydana gelen Zarar için kilogram başına maksimum 17 Özel Çekme Haklarına eşit tutar (yaklaşık 20 USD veya yerel para birimiyle eşdeğeri) veya Madde 15.2.5 uyarınca tarafımızdan kabul edilen daha yüksek bir meblağ uygulanır;
15.2.4.3 Taşıma işleminizde Montreal Konvansiyonu uygulanıyorsa Kayıtlı ve Kayıtsız Bagajda meydana gelen Zarar için Yolcu başına maksimum 1131 Özel Çekme Hakları tutarında (yaklaşık 1800 USD veya yerel para birimiyle eşdeğeri) veya Madde 15.2.5 uyarınca tarafımızdan kabul edilen daha yüksek bir meblağ uygulanır;
15.2.4.4 Taşıma işleminizde Varşova Konvansiyonu ve Montreal Konvansiyonu yerine yerel kanunlar uygulanıyorsa, Kayıtsız ve Kayıtlı Bagaj için yerel kanunlarla şart koşulan maksimum yükümlülük kısıtlaması Bagajınız için uygulanır.
15.2.4.5 Taşıma işleminizde Varşova Konvansiyonu ve Montreal Konvansiyonu uygulanmıyor ve yerel kanunlarla belirlenmiş herhangi bir yükümlülük sınırı yoksa, Kayıtsız ve Kayıtlı Bagajda meydana gelen Zarar için sırasıyla 15.2.4.1 ve 15.2.4.2 Maddelerinde belirlenen Kayıtsız ve Kayıtlı Bagaj için maksimum yükümlülük kısıtlaması uygulanır.
15.2.5 Kayıtlı Bagajınızda meydana gelen Zarar için size karşı olan yükümlülüğümüzü, ancak yönetmeliklerimiz uyarınca hesaplanan bir ek ücreti bize ödemeniz durumunda, check-in sırasında Kayıtlı Bagajınızı bize verirken tarafınızdan belirtilen ve bizim de kabul ettiğimiz bir tutara eşit olacak şekilde arttırabiliriz. Bu işlem "özel kıymet beyanı" olarak adlandırılır. Bu seçeneği kullanmak istiyorsanız uygulanan ücretlerin detaylarını lütfen bizden öğreniniz.
15.2.6 Kayıtlı Bagajınızın ağırlığı Bagaj Kontrolü üzerinde kayıtlı değilse, adınıza rezervasyon yapılmış olan taşıma sınıfına ait ücretsiz bagaj hakkından daha fazla olmadığı varsayılacaktır.
15.2.7 Bagajınızın taşıma işlemi birbiri ardı gelen havayolları tarafından yapılıyor ve bu taşıma işleminde Varşova Konvansiyonu veya Montreal Konvansiyonu uygulanıyorsa, sadece (a) sizin yolcu bizimse birinci taşıyıcı olmamız veya (b) sizin yolcu bizimse son taşıyıcı olmamız veya (c) Bagajınızın taşıma işlemi sırasında meydana gelen Zararın bizden kaynaklanması durumunda bizden talepte bulunma hakkınız olacaktır.

15.3 YOLCULARIN TAŞINMASINDA GECİKME
Havayoluyla taşınmanız sırasında meydana gelen gecikmeden kaynaklanan Zarara karşı yükümlülüğümüz Varşova Konvansiyonu ve Montreal Konvansiyonu ile sınırlıdır. Bu Konvansiyonlardan herhangi birinin uygulanmadığı durumlarda, Taşıma Koşullarında aksi belirtilmedikçe gecikmeden dolayı size karşı bir yükümlülüğümüz olmayacaktır.

15.4 BAGAJ TESLİMLERİNİN İŞLENMESİ
15.4.1 Bagajda meydana gelen Zararlara ilişkin tüm tazminat taleplerinin etkilenen her bir eşya açıklaması, üreticisi ve yaşının belirtildiği kalem kalem sıralanmış bir liste ve beraberinde tüm bu eşyaların satın alındığı veya mülkiyetinizde olduğuna dair tatmin edici bir kanıtla birlikte sunulması gerekir. Satın alma kanıtı tutarı 50 USD'nin (veya yerel para birimiyle eşdeğeri) altında veya 5 yılda daha eski olan ve tazminat değeri 50 USD'nin (veya yerel para birimiyle eşdeğeri) altında olan eşyalar için istenecektir.
15.4.2 Bagajınızda meydana gelen fiziksel zararla ilgili bir tazminat talebi durumunda, etkilenen Bagajı alıkoymanız ve söz konusu zararın niteliği, derecesi ve onarılabilirliğini değerlendirebilmemiz için incelememize izin vermeniz gerekir.
15.4.3 Bagajda meydana gelen Zararın tazminat talebinin bir parçasını oluşturan bağımsız bir kalemin yenilenme maliyetini talep etmek istemeniz durumunda, bize danışmanız ve bizim de siz söz konusu maliyete uğramadan önce yazılı mutabakata varmamız gerekir, aksi takdirde bu maliyeti ödenecek herhangi bir tazminata dahil etmemiz mümkün olmayacaktır. Bu koşul, yenilenecek kalemlerin toplam maliyeti 50 USD'yi (veya yerel para birimiyle eşdeğeri) aşmıyorsa uygulanmayacaktır. Yenilenecek kalemlerin satın alma kanıtının da talebinizle birlikte sunulması zorunludur. Maliyeti 50 USD'nin (veya yerel para birimiyle eşdeğeri) altında olan herhangi bir eşya için satın alma kanıtı istenmeyecektir.
15.4.4 Bagajla ilgili tüm tazminat talepleri için, tazminat talebinizin uygulanabilirliğini ve ödenecek tazminat tutarını değerlendirmek için sizden isteyebileceğimiz bilgileri sunmanız gerekir.
15.4.5 Bagajda meydana gelen Zarara ilişkin talebinizin detaylarıyla ilgili, size herhangi bir tazminat ödemeden önce, bir gerçeklik beyanı ile uygun bir ibra ve teminat belgesi imzalamanız gerekir.
15.4.6 15.4 Maddesinin ilgili koşullarına tamamen uymamanız almaya hak kazanabileceğiniz herhangi bir tazminatın uygulanabilirliği ve tutarını olumsuz etkileyebilir.

15.5 GENEL
15.5.1 Bir başka taşıyıcı üzerinden bir bilet düzenlememiz veya Bagaj taşıma kaydı oluşturmamız durumunda, bu işlemi sadece diğer Taşıyıcının acentesi olarak gerçekleştireceğiz. Bunun yanında, Kayıtlı Bagajla ilgili olarak, birinci veya son Taşıyıcıdan tazminat talebinde bulunabilirsiniz.
15.5.2 Yürürlükteki kanunlar veya Hükûmet kararnameleri ve yönetmeliklerine uymamız veya sizin bunlara uymamanız sonu doğan zararlarda herhangi bir yükümlülüğümüz olmayacaktır.
15.5.3 Bu Taşıma Koşullarında veya yürürlükteki kanunda özel olarak aksi belirtilmedikçe, size karşı sadece kanıtlanmış zararların telafi edilebilir zararı karşılayan tazminatlar için yükümlü olacağız.
15.5.4 Bu Taşıma Koşulları ve yükümlülük muafiyetleri veya kısıtlamaları dahil olmak üzere, taşıma sözleşmesi yetkili acentelerimiz, çalışanlarımız, personelimiz ve temsilcilerimize de bize uygulandığı ölçüde uygulanır. Bizden ve bu yetkili acenteler, çalışanlar, temsilciler ve kişilerden geri alınabilir toplam tutar, varsa, bizim kendi yükümlülüğümüzün tutarını aşamaz.
15.5.5 Bu Taşıma Koşullarında yer alan hiçbir husus, aksi belirtilmedikçe Konvansiyon veya yürürlükteki kanunlar tarafından bize tanınan yükümlülük muafiyeti ve kısıtlaması veya savunmadan feragat sağlamayacaktır.
15.5.6 Bu Taşıma Koşullarında yer alan hiçbir husus, aksi belirtilmedikçe Konvansiyon veya yürürlükteki kanunlar tarafından herhangi bir sosyal sigorta kurumu veya tazminat ödemekle yükümlü herhangi bir kişi veya bir Yolcunun ölümü, yaralanması veya uğradığı diğer bedensel zararlarla ilgili tazminat ödemiş olan bir kişiye karşı bize tanınan yükümlülük muafiyeti ve kısıtlaması veya savunmadan feragat sağlamayacaktır.
15.5.7 Bu Taşıma Koşullarında zaman zaman değişiklik yapma hakkımız saklıdır ve bu şekilde değiştirilen Taşıma Koşulları değişiklik tarihinden itibaren yürürlüğe girecek ve geçerli olacaktır.

15.6 ULUSLARARASI YOLCULARA SORUMLULUĞUN SINIRLANMASINA İLİŞKİN UYARI
Duraklama veya son varış yerinin çıkış ülkenizden başka bir ülkede bulunduğu bir seyahat yapıyorsanız, Varşova Konvansiyonu veya Montreal Konvansiyonunun seyahatinizin tamamen çıkış veya varış ülkesi içinde kalan herhangi bir bölümü dahil, tümüne uygulanabileceği hususunda uyarılırsınız. Montreal Konvansiyonunun uygulanması durumunda, havayolu ölüm veya kişisel yaralanmalarda kanıtlanmış zararlardan sorumlu olacak ve bu Konvansiyon için belirtilen belli yükümlülük belli savunmalar 113.000 SDR veya yerel para birimiyle eşdeğerini aşan zararlar için geçerli olmayacaktır. Montreal Konvansiyonunun uygulanmadığı durumlarda, birçok havayolunun taşıma koşulları (Madde 15.1.1'de belirtildiği üzere Etihad da dahil) ölüm veya bedensel yaralanmalarda yükümlülüğün Varşova Konvansiyonu ile tanımlanan herhangi bir finansal sınıra tabi tutulmayacağını ve söz konusu zararın maksimum 113.000 SDR veya yerel para birimiyle eşdeğeri olması halinde, gerekli tüm önlemleri aldıklarına ilişkin kanıta dayalı herhangi bir yükümlülük savunmasının uygulanmayacağını öngörür. Havayolunun taşıma koşullarında bu şekilde bir hüküm yer almadığı durumlarda; (i) ABD'de kararlaştırılmış duraklama noktalarından birine, bu noktadan veya bu nokta yoluyla seyahat eden Yolcu için, Varşova Konvansiyonu ve uygulamadaki Tarifelerde yer alan özel taşıma anlaşmaları bu özel sözleşmelerin tarafları olan belli havayollarının yükümlülüğünün çoğu durumda kanıtlanmış zararlar için Yolcu başına 75.000 USD ile sınırlı olmasını ve bu sınıra kadar olan yükümlülüğün havayolu tarafından oluşan bir ihmale bağlı olmamasını temin ettiği; ve (ii) bu özel sözleşmelerin tarafı olmayan bir havayoluyla veya Varşova Konvansiyonunun uygulanmadığı bir seyahatte ABD'de kararlaştırılmış duraklama noktalarından birine, bu noktadan veya bu nokta yoluyla seyahat eden Yolcular için, Yolcuların ölümü veya kişisel yaralanması durumunda havayolunun yükümlülüğünün çoğu durumda 10.000 USD veya 20.000 USD ile sınırlı olduğu; ve (iii) bazı ülkelerde (i) ve (ii) maddelerinde belirtilene göre daha yüksek sınırlar uygulandığını dikkate alınız. Yukarıda (i) maddesinde sözü edilen türde havayollarının adları veya özel sözleşmeleri tarafları bu havayollarının tüm bilet ofislerinde bulunmakla birlikte talep üzerine incelenebilmektedir.

Ek koruma ancak özel bir şirketten sigorta satın alınarak sağlanabilir. Bu sigorta havayolunun Varşova Konvansiyonu veya Montreal Konvansiyonu veya yukarıda (i) maddesinde belirtilen türde özel taşıma anlaşmaları kapsamındaki yükümlülüğün kısıtlanmasından etkilenmez. Daha fazla bilgi için lütfen havayolu veya sigorta şirketinizin temsilcilerine başvurun. Not: Bu 15.6 Maddesinin yukarıdaki (i) paragrafında belirtilen 75.000 USD yükümlülük kısıtlaması yasal ücretler ve masrafları kapsar, ancak yasal ücret ve masrafların ayrıca alınmasına ilişkin bir hüküm bulunan durumlarda tazminat talep edilmesi halinde, sınır yasal ücret ve masraflar hariç toplam 58.000 USD olacaktır.

MADDE 16 - TALEP VE DAVALARDA SÜRE KISITLAMASI

16.1 HASAR İHBARI
Bagajın Bagaj Kaydı adına yapılan kişi tarafından teslimat sırasında şikayette bulunulmadan kabul edilmesi, siz aksini kanıtlamadıkça Bagajın iyi durumda ve taşıma anlaşmasına uygun şekilde teslim edildiği yönünde yeterli kanıttır.

Kayıtlı Bagajda meydana gelen Zararla ilgili bir şikayette bulunmak veya dava açmak istemeniz durumunda, Zararı fark ettiğiniz anda ve Kayıtlı Bagajın teslim alınmasından itibaren en geç yedi (7) Gün içinde veya kayıp bagaj durumunda Kayıtlı Bagajın varış noktasına ulaşması gereken tarihten itibaren en geç yedi (7) gün içinde durumu bize bildirmeniz gerekir. Kayıtlı Bagajda meydana gelen gecikme ile ilgili bir şikayette bulunmak veya dava açmak istemeniz durumunda, Kayıtlı Bagajın sizin tasarrufunuza geçtiği tarihten itibaren yirmi bir (21) gün içerisinde durumu biz bildirmeniz gerekir. Bu bildirimlerin tümü yazılı olarak yapılacaktır.

16.2 DAVALARDA SÜRE KISITLAMASI
Varış noktanıza ulaştığınız tarih veya uçağın planlanan varış tarihi veya taşımanın sona erdiği tarihten itibaren iki (2) yıl içinde herhangi bir dava açılmaması durumunda tazminat hakkı sona erecektir. Kısıtlama süresini hesaplama yöntemi davanın görüldüğü mahkeme kanunlarına göre belirlenecektir.

MADDE 17 - DİĞER KOŞULLAR

Siz ve Bagajınızın taşınma işlemi bizim için geçerli olan ve tarafımızdan benimsenen diğer belirli yönetmelikler ve koşullar uyarınca da temin edilebilir. Zaman zaman değişikliğe uğrayabilen bu yönetmelik ve koşullar önemlidir. Diğer hususların yanı sıra:
(i) refakatsiz çocuklar, hamile kadınlar ve hasta yolcuların taşınması,
(ii) elektronik cihaz ve eşyaların kullanımına ilişkin kısıtlamalar;
(iii) uçak içinde alkollü içeceklerin tüketilmesi ile ilgilidir.

Bu hususlarla ilgili yönetmelikler talep üzerine bilginize sunulabilir.

MADDE 18 - TEFSİR

Bu Taşıma Koşullarındaki her bir Maddenin başlığı sadece kolaylık sağlaması açısından konmuş olup, metnin yorumlanması ve tefsirinde kullanılmamaktadır.

Bu Taşıma Koşullarının orijinal metni İngilizce'dir; başka dil veya dillere ait tercümeleri sadece referans kolaylığı sağlamak amacıyla sunulur.