จองบริการ

เอทิฮัดเอ็กซ์เพรส

ฟรี

เดินทางรับส่งระหว่างอาบูดาบีไปยังดูไบหรืออัลอินด้วยเอทิฮัดเอ็กซ์เพรส

หากคุณเดินทางในชั้นประหยัด คุณสามารถใช้บริการรถโค้ชฟรีของเราเพื่อเดินทางระหว่างสนามบินนานาชาติอาบูดาบีไปยังดูไบหรืออัลอิน รถโค้ชทุกคันของเอทิฮัดเอ็กซ์เพรสมีการติดตั้งด้วยเครื่องปรับอากาศ ให้ความสะดวกสบาย และมีความบันเทิงบนรถครบครัน

เมื่อคุณลงจากเครื่องในอาบูดาบี เพียงเดินตามป้ายบอกทางไปยังเอทิฮัดเอ็กซ์เพรสหลังจากผ่านด่านตรวจคนเข้าเมืองแล้ว เอทิฮัดเอ็กซ์เพรสอยู่ที่ชั้นล่างของอาคารผู้โดยสารขาเข้า

วิธีการจอง

กรุณาจองที่นั่งสำหรับเอทิฮัดเอ็กซ์เพรสล่วงหน้าอย่างน้อย 24 ชั่วโมง
กรอกรายละเอียดด้านล่างเพื่อจองได้อย่างรวดเร็วและง่ายดายทางออนไลน์ในทันที
คุณยังสามารถติดต่อ ศูนย์การติดต่อทั่วโลก ของเราเพื่อจองหรือพูดคุยกับตัวแทนการท่องเที่ยวในพื้นที่ของคุณ

การเดินทางไปและกลับจากดูไบ

เอทิฮัดเอ็กซ์เพรสเดินทางระหว่างสนามบินนานาชาติอาบูดาบีไปยังศูนย์การค้ามาซายา ซึ่งตั้งอยู่ในใจกลางดูไบและอยู่ใกล้กับสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญของเมือง การเดินทางใช้เวลาประมาณ 75 นาที

ดูตารางเอทิฮัดเอ็กซ์เพรสขาไปและขากลับจากดูไบ

แผนที่ตั้งรถโค้ชในดูไบ: ศูนย์การค้ามาซายา

การเดินทางสู่และจากอัลอิน

การเดินทางระหว่างสนามบินนานาชาติอาบูดาบีไปยังอัลอินใช้เวลาประมาณ 90 นาที เอทิฮัดเอ็กซ์เพรสจะส่งและรับผู้โดยสารในใจกลางเมืองอัลอิน

ดูตารางเอทิฮัดเอ็กซ์เพรสขาไปและขากลับจากอัลอิน

แผนที่ตั้งในอัลอิน - คลับทาวเวอร์

ข้อกำหนดและเงื่อนไขของเอทิฮัดเอ็กซ์เพรส

  • เอทิฮัดเอ็กซ์เพรสเป็นบริการฟรีสำหรับผู้ที่เดินทางกับสายการบินเอทิฮัด, เวอร์จินออสเตรเลีย, แอร์เซเชลส์, แอร์เซอร์เบีย, เจ็ทแอร์เวย์, อลิตาเลีย, นิกิ, รอยัลแอร์มาร็อค, ไห่หนานแอร์ไลน์, บางกอกแอร์เวย์, เวียดนามแอร์ไลน์ และการูด้า
  • เอทิฮัดเอ็กซ์เพรสเป็นบริการไปกลับระหว่างท่าอากาศยานนานาชาติอาบูดาบีไปยังดูไบและอัลอิน
  • เอทิฮัดเอ็กซ์เพรสต้องจอง 24 ชั่วโมง ก่อนออกเดินทาง
  • ผู้โดยสารที่ไม่ได้ยืนยันการจองเอทิฮัดเอ็กซ์เพรสจะไม่มีสิทธิ์ใช้บริการนี้ การจองภายใน 24 ชั่วโมงก่อนเที่ยวบินออกเดินทางจะไม่ได้รับการยืนยัน
  • เอทิฮัดเอ็กซ์เพรสไม่มีให้บริการสำหรับผู้เยาว์ที่เดินทางคนเดียว (UM) ผู้โดยสารที่มีปัญหาด้านสุขภาพหรือทุพพลภาพจะไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้บริการเอทิฮัดเอ็กซ์เพรส
  • เอทิฮัดเอ็กซ์เพรสเป็นบริการที่ดำเนินการโดยบุคคลที่สามซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบต่อการเดินทางทั้งหมด ทั้งในส่วนของประกันภัยและความรับผิดต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
  • โปรดเผื่อเวลาไว้อย่างน้อยสองชั่วโมงครึ่งเพื่อเดินทางไปยังท่าอากาศยานนานาชาติอาบูดาบี
  • เฉพาะผู้เดินทางที่มีเที่ยวบินขาเข้าหรือขาออกจากสนามบินนานาชาติอาบูดาบีในวันเดียวกันเท่านั้นที่จะสามารถใช้บริการเอทิฮัดเอ็กซ์เพรสได้ ทั้งนี้ จะไม่สามารถใช้บริการนี้ได้ในวันอื่นไม่ว่าในกรณีใดๆ
  • เอทิฮัดเอ็กซ์เพรสจะไม่สามารถใช้ได้สำหรับบัตรโดยสารฟรีหรือบัตรโดยสารส่วนลด (ID, AD ฯลฯ) 
  • สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อ ศูนย์การติดต่อทั่วโลก  ของเรา หรือพูดคุยกับ ตัวแทนการเดินทางในพื้นที่