travel with pets etihad

การเดินทาง

กับสัตว์เลี้ยง

ค้นพบทุกสิ่งที่คุณจำเป็นต้องทราบเกี่ยวกับการเดินทางกับสัตว์ช่วยเหลือที่ผ่านการฝึกฝน เหยี่ยว แมว และสุนัขกับสายการบินเอทิฮัด

โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณมีเอกสารที่ถูกต้องทั้งหมดสำหรับสัตว์ช่วยเหลือที่ผ่านการฝึกฝนหรือสัตว์เลี้ยงก่อนที่คุณจะเดินทาง

วิธีการจอง

ส่งแบบฟอร์มการจอง ล่วงหน้าอย่างน้อยเจ็ดวัน และส่งอีเมลเอกสารประกอบที่จำเป็นทั้งหมดอย่างน้อย 72 ชั่วโมงก่อนเที่ยวบินของคุณ

หากคุณกำลังเดินทางไปอาบูดาบี คุณต้องกรอกใบรับรองสุขภาพของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ด้วย เอกสารต้องลงนามและประทับตราโดยเจ้าหน้าที่สาธารณสุขที่ได้รับการรับรองจากรัฐบาลในประเทศที่คุณออกเดินทางภายใน 24 ชั่วโมงก่อนเที่ยวบินของคุณ

อย่าลืมพิมพ์เอกสารทั้งหมดเพื่อใช้ยืนยันที่สนามบิน มิเช่นนั้นสัตว์เลี้ยงของคุณอาจไม่ได้รับอนุญาตให้เดินทาง

กฎระเบียบสำหรับสัตว์เลี้ยง

คุณสามารถชำระเงินเพื่อนำแมวหรือสุนัขของคุณขึ้นเครื่องในเที่ยวบินที่ให้บริการโดยเอทิฮัดเพื่อไปและกลับจากอาบูดาบี สำหรับจุดหมายปลายทางอื่นๆ ทั้งหมด โปรดตรวจสอบกับหน่วยงานของประเทศที่เกี่ยวข้องว่าสัตว์เลี้ยงของคุณสามารถส่งออกหรือนำเข้าในห้องโดยสารได้หรือไม่

สัตว์เลี้ยงอื่นๆ ทั้งหมดจะต้องขนส่งในฐานะเป็นบัญชีสินค้าด้วย เอทิฮัดคาร์โก

 • หากคุณเดินทางในชั้นประหยัด สัตว์เลี้ยงของคุณจะนั่งในกรงใต้ที่นั่งของคุณ หรือคุณสามารถซื้อที่นั่งที่อยู่ติดกันเพื่อให้สัตว์เลี้ยงของคุณนั่งในกรงข้างๆ คุณ กระเป๋าหรือกรงสำหรับเดินทางของสัตว์เลี้ยงต้องมีขนาดไม่เกิน 40 x 40 x 22 ซม. (ยาว x กว้าง x สูง) เพื่อให้พอดีกับใต้ที่นั่งของคุณ หรือ 50 x 43 x 50 ซม. (ยาว x กว้าง x สูง) หากคุณซื้อที่นั่งติดกัน
 • หากคุณเดินทางในชั้นธุรกิจหรือชั้นเฟิร์สคลาส คุณสามารถซื้อที่นั่งที่อยู่ติดกันเพื่อให้สัตว์เลี้ยงของคุณนั่งในกรงข้างๆ คุณ กระเป๋าหรือกรงสำหรับเดินทางของสัตว์เลี้ยงต้องมีขนาดไม่เกิน 50 x 43 x 50 ซม. (ยาว x กว้าง x สูง)
 • แมวหรือสุนัขของคุณต้องมีอายุอย่างน้อย 16 สัปดาห์ และมีน้ำหนักไม่เกิน 8 กก. โดยรวมน้ำหนักกรงแล้ว
 • สัตว์เลี้ยงจะไม่ได้รับอนุญาตบนเที่ยวบินที่ให้บริการโดยสายการบินพันธมิตรของเรา
 • คุณต้องมีอายุอย่างน้อย 18 ปีจึงจะเดินทางกับสัตว์เลี้ยงได้

มีค่าใช้จ่ายเท่าไร

ชั้นประหยัด

การเดินทางพร้อมกับแมวหรือสุนัขของคุณ มีค่าใช้จ่าย 200 ดอลลาร์สหรัฐ หรือ 29,000 Etihad Guest Miles ต่อเที่ยว 

หากคุณเปลี่ยนเครื่อง จะมีการใช้ราคารวม

หากคุณต้องการจองที่นั่งติดกัน ให้ใช้อัตราค่าโดยสารปกติของเรา โปรดจองล่วงหน้า

หากต้องการชำระเงินโดยใช้ Etihad Guest Miles โปรด ติดต่อเรา 

ชั้นธุรกิจ

หากคุณเดินทางในชั้นธุรกิจหรือชั้นเฟิร์สคลาส คุณต้องซื้อที่นั่งเพิ่มล่วงหน้าสำหรับสัตว์เลี้ยงของคุณ 

หากต้องการชำระเงินโดยใช้ Etihad Guest Miles โปรด ติดต่อเรา 

การนำสัตว์ช่วยเหลือขึ้นเครื่องสำหรับสายการบินเอทิฮัด

รายการตรวจสอบสำหรับการเดินทางกับสัตว์ในห้องโดยสาร

ก่อนที่คุณจะเดินทางกับสัตว์ในห้องโดยสาร โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่า:

 • คุณได้ตรวจสอบกฎระเบียบการเข้าและออกทั้งหมดของประเทศที่คุณจะเดินทางไปและกลับ
 • มีการตรวจหรือรักษาโดยสัตวแพทย์ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเสร็จเรียบร้อยแล้ว
 • คุณได้ถามสัตวแพทย์ของคุณเกี่ยวกับยาที่อาจจำเป็นต้องให้สัตว์เลี้ยงของคุณในระหว่างการเดินทาง
 • มีเอกสารอย่างเป็นทางการทั้งหมดที่จำเป็นต้องใช้เพื่อให้สัตว์เลี้ยงของคุณเดินทางได้
 • สัตว์เลี้ยงของคุณคุ้นเคยกับกระเป๋าใส่สัตว์เลี้ยงหรือกรงสัตว์เลี้ยง
 • คุณมีสายจูงและสายรัดหรือปลอกคอที่เหมาะสม
 • คุณมีอาหารสัตว์เลี้ยงชนิดแห้งในภาชนะที่ปิดสนิทในสัมภาระถือขึ้นเครื่องของคุณ

เพื่อช่วยให้สัตว์เลี้ยงของคุณสงบขณะเดินทาง เราขอแนะนำให้คุณวางผ้าห่ม เสื้อผ้าเก่าของคุณ หรือของเล่นชิ้นโปรดของสัตว์เลี้ยงของคุณไว้ในกระเป๋าหรือกรงสำหรับเดินทางของสัตว์เลี้ยงด้วย 

ข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับการเดินทางกับสัตว์เลี้ยง

ผู้โดยสารที่เป็นโรคภูมิแพ้และสัตว์อื่นๆ บนเครื่อง

หากมีผู้ที่แพ้สัตว์และผู้โดยสารที่มีสุนัขช่วยเหลือที่ได้รับการฝึกฝนแล้วขอเดินทางบนเที่ยวบินเดียวกัน สุนัขช่วยเหลือที่ได้รับการฝึกฝนจะได้รับสิทธิ์ก่อนโดยไม่คำนึงถึงเวลาในการจอง การแพ้ต้องได้รับการพิสูจน์โดยรายงานทางการแพทย์ที่ส่งมาก่อนเดินทาง

หากผู้โดยสารที่มีสุนัขช่วยเหลือที่ได้รับการฝึกฝนและผู้โดยสารที่มีสัตว์เลี้ยงขอเดินทางในห้องโดยสารเดียวกันบนเที่ยวบินเดียวกัน สุนัขช่วยเหลือที่ได้รับการฝึกฝนจะได้รับสิทธิ์ก่อนโดยไม่คำนึงถึงเวลาในการจอง

Flight Search panel loading...