เครื่องคำนวณ

ไมล์สะสม

ใช้เครื่องคำนวณไมล์สะสมในการคำนวณไมล์สะสมเพื่อรับ ใช้จ่าย และอัพเกรด โปรดดูกฎการรับ ที่นั่งผู้โดยสาร และการอัพเกรดด้านล่าง

การรับไมล์สะสม

คำถามที่พบบ่อย