ความช่วยเหลือทางการแพทย์

เราพร้อมให้บริการเสมอ ไม่ว่าคุณจะต้องการความช่วยเหลือในเรื่องใด การเดินทางอย่างสะดวกสบายและปลอดภัยคือหน้าที่สำคัญของเรา

หากคุณต้องการเก้าอี้รถเข็น โปรดแจ้งความประสงค์ล่วงหน้าอย่างน้อย 48 ชั่วโมงก่อนเที่ยวบินของคุณออกเดินทาง มิฉะนั้น เราอาจไม่สามารถให้บริการเก้าอี้รถเข็นแก่คุณได้ และอาจกระทบต่อแผนการเดินทางของคุณ

สมัครเพื่อขอรับใบรับรองแพทย์

อ่านคำแนะนำของเราเพื่อทำความเข้าใจวิธีที่เราพิจารณาว่าคุณแข็งแรงพอที่จะเดินทางด้วยเครื่องบินหรือไม่ หากคุณต้องการสมัครเพื่อขอรับใบรับรองแพทย์ โปรดกรอกแบบฟอร์ม MEDIF

ใครบ้างที่จำเป็นต้องใช้ใบรับรองแพทย์ในการเดินทางด้วยเครื่องบิน

คุณจะต้องมีใบรับรองแพทย์เพื่อเดินทางด้วยเครื่องบิน หากคุณ:

 • ป่วยจากโรคติดต่อที่แพร่เชื้อได้
 • มีเหตุการณ์ทางการแพทย์ที่รุนแรงเมื่อไม่นานมานี้
 • ป่วยจากอาการทางกายหรือทางจิตที่ไม่แน่นอน
 • ต้องการเตียงเข็น
 • มีสภาวะทางการแพทย์ที่อาจได้รับผลกระทบในเชิงลบจากการบิน
 • มีสภาวะที่อาจเป็นอันตรายต่อความปลอดภัยของผู้โดยสารท่านอื่นหรือต่อความตรงต่อเวลาของเที่ยวบิน
 • ต้องการความช่วยเหลือพิเศษหรือไม่สามารถดูแลตัวเองได้
 • ต้องการออกซิเจนในเที่ยวบิน เครื่องผลิตออกซิเจนแบบพกพา (POC) หรือเครื่องช่วยหายใจ
 • ต้องใช้อุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ใช้แบตเตอรี่* (ยกเว้นสำหรับ CPAP) หรือการดูแลทางการแพทย์ในระหว่างเที่ยวบิน


*อุปกรณ์ที่ใช้แบตเตอรี่แบบถ่านเท่านั้นที่ได้รับอนุญาตให้ใช้บนเครื่อง โปรดตรวจสอบว่าอุปกรณ์ดังกล่าวมีแบตเตอรี่ในปริมาณที่เพียงพอเป็นระยะเวลาหนึ่งเท่าครึ่งของการเดินทางทั้งหมด

หากคุณมีข้อสงสัย โปรดปรึกษาแพทย์ของคุณก่อนออกเดินทาง

ใบรับรองแพทย์และแบบฟอร์ม MEDIF

หากคุณต้องการใบรับรองแพทย์เพื่อเดินทาง โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ส่งแบบฟอร์ม MEDIF ของคุณ (ข้อมูลทางการแพทย์เกี่ยวกับความสมบูรณ์ของร่างกายในการเดินทาง) และรายงานทางการแพทย์ล่าสุดอย่างน้อย 72 ชั่วโมงก่อนเที่ยวบินของคุณออกเดินทาง ใบรับรองแพทย์ต้องเป็นภาษาอังกฤษและออกให้ไม่เกิน 14 วันก่อนวันเดินทาง หากได้รับการอนุมัติ คุณจะได้รับใบรับรองจากศูนย์การแพทย์ของสายการบินเอทิฮัด (EAMC) ที่ระบุว่าคุณแข็งแรงพอที่จะเดินทางด้วยเครื่องบินได้ โปรดเก็บเอกสารนี้ไว้กับคุณตลอดในระหว่างเที่ยวบิน

 • แบบฟอร์มทั้งหมดจะต้องส่งเป็นภาษาอังกฤษ และออกโดยแพทย์ผู้ทำการรักษาคุณภายใน 14 วันของเที่ยวบิน
 • ต้องกรอกข้อมูลใน MEDIF ให้ครบถ้วนทุกส่วน พร้อมลงนามและลงวันที่ โดยแบบฟอร์มที่ไม่สมบูรณ์จะไม่ได้รับการยอมรับ
 • โปรดระบุรายละเอียดการติดต่อของแพทย์ของคุณ
 • เราจะแจ้งให้คุณทราบหากคุณจำเป็นต้องมีแบบฟอร์ม MEDIF แยกต่างหากสำหรับการเดินทางขากลับ
 • โปรดแจ้งให้เราทราบทันทีหากสภาพร่างกายของคุณมีการเปลี่ยนแปลงก่อนเที่ยวบินออกเดินทาง
 • หากสภาพร่างกายของคุณมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ เราอาจขอให้คุณรับแบบฟอร์ม MEDIF อีกใบเพื่อยืนยันว่าคุณแข็งแรงพอที่จะเดินทางด้วยเครื่องบินได้
 • คุณมีหน้าที่จัดเตรียมสิ่งจำเป็นต่างๆ บนพื้นดินที่จะใช้ระหว่างเดินทางขาออก เปลี่ยนเครื่อง และเดินทางมาถึง ซึ่งรวมถึงการนัดหมายกับโรงพยาบาล รถพยาบาลเพื่อรับส่ง และออกซิเจน
 • เมื่อคุณอยู่ในสนามบิน คุณต้องใช้เครื่องผลิตออกซิเจนส่วนตัว (POC) ของคุณเองทั้งก่อนขึ้นเครื่อง ระหว่างเปลี่ยนเครื่อง และหลังจากลงจอด

ก่อนเดินทาง

จองการประเมินก่อนการเดินทางที่รวดเร็วของเราเพื่อรับใบรับรองการเดินทางโดยเครื่องบินภายใน 1 วันทำการ

แพทย์ของเราจะกรอกแบบฟอร์มและแบบประเมินทางการแพทย์ทั้งหมดในพื้นที่เพื่อพิจารณาว่าคุณสามารถเดินทางโดยเครื่องบินได้ในวันเดียวกันนั้นหรือไม่

มีค่าใช้จ่าย 1,500 เดอร์แฮมต่อการตรวจเยี่ยมในเมืองอาบูดาบี หรือ 2,000 เดอร์แฮมต่อการตรวจเยี่ยมในเมืองอัลเอน ดูไบ และสถานที่ที่อยู่นอกเหนือจากเมืองอาบูดาบี

หากต้องการจอง โปรดโทร +971 600 555666 หรือส่งอีเมลไปที่ contactcentre@etihad.ae

ต้องการความช่วยเหลือ

ติดต่อเพื่อแจ้งให้เราทราบว่าคุณต้องการอะไรหรือขอความช่วยเหลือเมื่อคุณจองเที่ยวบิน

โปรดแจ้งให้เราทราบก่อนเที่ยวบินของคุณออกเดินทาง เพื่อให้แน่ใจว่าเรามีทุกอย่างที่จะทำให้การเดินทางของคุณสะดวกสบายที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ หากต้องการร้องขอ อาหารพิเศษ หรือ จัดรถเข็น โปรดไปที่ etihad.com/manage หากต้องการจองบริการพยาบาลบนเครื่องบินของเรา โปรดส่งอีเมลไปที่ contactcentre@etihad.ae

หากคุณเดินทางกับสายการบินพันธมิตร บริการแตกต่างกันไปตามแต่ละสายการบิน โปรดติดต่อสายการบินที่ให้บริการเพื่อสอบถามข้อมูลความช่วยเหลือทั้งหมด

ความช่วยเหลือเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเดินทาง