ข้อมูล

ข้อมูล

ค้นหาทุกสิ่งที่คุณจำเป็นต้องรู้เกี่ยวกับการเดินทางไปยังอาบูดาบี รวมถึงข้อมูลการตรวจหาเชื้อ การต่อเครื่อง และการกักตัว ดูข้อมูล ประเทศรายชื่อสีเขียวและประเทศ Travel Corridor ล่าสุด และอ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับการลงทะเบียนผ่าน ICA Smart Travel Service ก่อนที่คุณจะบิน 

อย่าลืมตรวจสอบ ข้อกำหนดการเดินทาง ล่าสุดเสมอก่อนที่คุณจะเดินทาง

การเดินทางไปยังอาบูดาบี

คุณสามารถบินไปยังอาบูดาบีได้หากคุณเป็นผู้ถือสัญชาติสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ หรือผู้มีถิ่นพำนักในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ที่ลงทะเบียนกับ ICA คุณมีสิทธิ์ได้รับ วีซ่าเมื่อเดินทางมาถึง หรือคุณมีวีซ่าที่ออกให้ล่วงหน้าจากรัฐในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์

ตามคำสั่งของรัฐบาล คุณต้องลงทะเบียนผ่าน ICA Smart Travel Service ก่อนเที่ยวบินของคุณออกเดินทาง ข้อกำหนดนี้ใช้กับผู้ใหญ่และเด็ก/ทารก และหากคุณกำลังเดินทางไปดูไบหรือรัฐอื่นในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์

ข้อกำหนดนี้ไม่มีผลบังคับใช้หากคุณเป็นคนชาติสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์หรือเปลี่ยนเครื่องในอาบูดาบี

การฉีดวัคซีนไม่ใช่เงื่อนไขในการเข้าเมืองอาบูดาบี แต่คุณจะต้องฉีดวัคซีนหากต้องการเดินทางในเมืองอย่างอิสระ

ขั้นที่ 1

ลงทะเบียนผ่าน ICA Smart Travel Service ล่วงหน้าก่อนเที่ยวบินของคุณออกเดินทาง ข้อกำหนดนี้ไม่มีผลบังคับใช้กับผู้ที่ถือสัญชาติสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์หรือผู้โดยสารที่เปลี่ยนเครื่อง

ขั้นที่ 2

ทำการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ด้วยวิธี PCR ก่อนบินไปอาบูดาบี ระยะเวลาที่คุณต้องตรวจหาเชื้อจะขึ้นอยู่กับว่าคุณเดินทางมาจากที่ใด

ขั้นที่ 3

ดาวน์โหลดแอป UAE Al Hosn ซึ่งคุณจะต้องใช้เมื่อเดินทางมาถึง

ขั้นที่ 4

หากคุณได้รับวัคซีนครบถ้วนแล้วหรือกำลังเดินทางจาก ประเทศรายชื่อสีเขียว คุณไม่จำเป็นต้องกักตัว ดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ด้านล่าง

ICA Smart Travel Service

คุณต้องลงทะเบียนผ่าน ICA Smart Travel Service และรับรหัส QR ก่อนเดินทาง แม้ว่าคุณจะเดินทางไปดูไบหรือรัฐอื่นในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์

ข้อกำหนดนี้ไม่มีผลบังคับใช้หากคุณเป็นคนชาติสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์หรือเปลี่ยนเครื่องในอาบูดาบี

หากคุณได้รับการฉีดวัคซีนอย่างครบถ้วนในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์:

 • ลงทะเบียนได้ตลอดเวลาก่อนเดินทาง
 • ไม่ต้องอัปโหลดใบรับรองการฉีดวัคซีน
 

หากคุณได้รับการฉีดวัคซีนอย่างสมบูรณ์นอกสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์:

 • ลงทะเบียนล่วงหน้าห้าวันก่อนเดินทาง
 • หากคุณไม่ลงทะเบียนให้ทันเวลา สถานะการฉีดวัคซีนของคุณอาจไม่ได้รับการยอมรับ ซึ่งหมายความว่าคุณจะไม่ได้รับบัตรผ่านสีเขียวในแอป Al Hosn และคุณอาจต้องกักตัว
 • เมื่อลงทะเบียนแล้ว คุณจะได้รับรหัส QR ทางอีเมล
 

หากคุณยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีน:

 • ลงทะเบียนได้ตลอดเวลาก่อนเดินทาง
 • เมื่อลงทะเบียนแล้ว คุณจะได้รับรหัส QR ทางอีเมล

ระบบกรีนพาสของแอป Al Hosn

คุณจะสามารถเข้าไปในสถานที่สาธารณะในอาบูดาบีได้ก็ต่อเมื่อคุณได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ครบถ้วนและมีสถานะสีเขียวในแอป Al Hosn

สำหรับสถานะสีเขียว:

 1. คุณต้องลงทะเบียนผ่าน แอป ICA หรือที่ ica.gov.ae
 2. เมื่อคุณลงจอดที่อาบูดาบี คุณจะได้รับหมายเลข *UID คุณยังสามารถค้นหาหมายเลขนี้ได้โดยป้อนหมายเลขหนังสือเดินทางของคุณที่ ica.gov.ae
 3. เปิดแอป Al Hosn แล้วลงทะเบียนโดยใช้หมายเลข UID ที่คุณได้รับที่ด่านตรวจคนเข้าเมือง
 4. คุณจะได้รับสถานะสีเขียวในแอป Al Hosn เมื่อได้รับผลการตรวจเป็นลบ คุณต้องแสดงสถานะนี้เพื่อเข้าสู่สถานที่สาธารณะในอาบูดาบี รวมทั้งโรงแรม ร้านอาหาร ห้างสรรพสินค้า และซูเปอร์มาร์เก็ต
 5. หากไม่ต้องการใช้แอป โปรดไปที่ m.Alhosnapp.ae เพื่อดูผลการตรวจหาเชื้อด้วยวิธี PCR ล่าสุดของคุณ คุณยังสามารถใช้แอปที่เป็นทางการจากประเทศต้นทางเพื่อแสดงสถานะการฉีดวัคซีนของคุณได้
 

* คุณสามารถรับหมายเลข UID หลังจากเข้าประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์โดยใช้หมายเลขหนังสือเดินทางของคุณบน เว็บไซต์ ICA เพียงค้นหาด้วย 'ข้อมูลหนังสือเดินทาง'

อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับ การเดินทางไปและกลับจากอาบูดาบีอย่างปลอดภัยจากโควิด

ฉันจำเป็นต้องกักตัวในอาบูดาบีหรือไม่

คุณไม่จำเป็นต้องกักตัวเมื่อมาถึงอาบูดาบี หากคุณได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ครบถ้วนแล้ว หรือเดินทางจาก รายชื่อประเทศสีเขียว

คุณต้องได้รับวัคซีนชนิดเดียวกันสองโดส หรือได้รับวัคซีน Janssen หนึ่งโดส อย่างน้อย 14 วันก่อนออกเดินทาง จึงจะถือว่าได้รับการฉีดวัคซีนอย่างครบถ้วน

หากคุณยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีน คุณจะต้องกักตัวเป็นเวลา 10 วัน หากคุณเดินทางมาจากประเทศที่มีความเสี่ยงสูง คุณจะต้องกักตัวที่สถานบริการของรัฐ

สถานะการฉีดวัคซีน

เดินทางจาก

การกักตัว

การตรวจหาเชื้อโควิด 19 ด้วยวิธี PCR

*ฉีดวัคซีนแล้ว

รายชื่อประเทศสีเขียว

ไม่มีการกักตัว

ตรวจหาเชื้อในวันที่เดินทางมาถึงและวันที่ 6

ปลายทางอื่นๆ

ไม่มีการกักตัว

ตรวจหาเชื้อในวันที่เดินทางมาถึง วันที่ 4 และวันที่ 8

ไม่ได้รับการฉีดวัคซีน

รายชื่อประเทศสีเขียว

ไม่มีการกักตัว

ตรวจหาเชื้อในวันที่เดินทางมาถึง วันที่ 6 และวันที่ 9

ปลายทางอื่นๆ

10 วัน

ตรวจหาเชื้อในวันที่เดินทางมาถึง และวันที่ 9

 

*คุณต้องได้รับวัคซีนชนิดเดียวกันสองโดส หรือได้รับวัคซีน Janssen หนึ่งโดส อย่างน้อย 14 วันก่อนออกเดินทาง จึงจะถือว่าได้รับการฉีดวัคซีนอย่างครบถ้วน

อ่านเพิ่มเติมด้านล่างหรือใน คู่มือการเดินทาง ที่ครอบคลุมของเราก่อนที่คุณจะเดินทาง

รายชื่อประเทศสีเขียวและ Travel Corridor

ประเทศรายชื่อสีเขียว

คุณไม่จำเป็นต้องกักตัวหากคุณเดินทางด้วยเที่ยวบินตรงไปยังอาบูดาบีจากประเทศที่ระบุไว้ด้านล่างนี้

จุดหมายปลายทางสีเขียวของเอทิฮัด:

 • ออสเตรเลีย
 • ออสเตรีย
 • บาห์เรน
 • เบลเยียม
 • แคนาดา
 • จีน
 • เยอรมนี
 • กรีซ
 • อินโดนีเซีย
 • อิตาลี
 • ญี่ปุ่น
 • จอร์แดน
 • คูเวต
 • มัลดีฟส์
 • เนเธอร์แลนด์
 • โอมาน
 • กาตาร์
 • สาธารณรัฐไอร์แลนด์
 • ซาอุดีอาระเบีย
 • เซเชลส์
 • สิงคโปร์
 • เกาหลีใต้
 • สวิตเซอร์แลนด์
 


จุดหมายปลายทางสีเขียวอื่นๆ:

 • แอลเบเนีย
 • อาร์เมเนีย
 • ภูฏาน
 • บรูไน
 • บัลแกเรีย
 • คอโมโรส
 • โครเอเชีย
 • ไซปรัส
 • สาธารณรัฐเช็ก
 • เดนมาร์ก
 • ฟินแลนด์
 • ฮ่องกง จีน
 • ฮังการี
 • คีร์กีซสถาน
 • ลักเซมเบิร์ก
 • มอลตา
 • มอริเชียส
 • มอลโดวา
 • โมนาโก
 • นิวซีแลนด์
 • นอร์เวย์
 • โปแลนด์
 • โปรตุเกส
 • โรมาเนีย
 • ซานมาริโน
 • เซอร์เบีย
 • สโลวาเกีย
 • สโลวีเนีย
 • สวีเดน
 • ไต้หวัน, จีน
 • ทาจิกิสถาน
 • เติร์กเมนิสถาน
 • ยูเครน
 
 
 

Travel Corridor

หากคุณได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 อย่างครบถ้วน คุณจะไม่ต้องกักตัวเมื่อเดินทางระหว่างสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์และปลายทางต่อไปนี้

 • บาห์เรน
 • กรีซ
 • เซอร์เบีย
 • เซเชลส์

เปลี่ยนเครื่องในอาบูดาบี

เราจะทำให้การเดินทางต่อเครื่องของคุณราบรื่นและสะดวกสบายที่สุด

 ห้องรับรองชั้นธุรกิจ และสลีปพ็อดรุ่น GoSleep ของเราเปิดให้บริการในอาคารผู้โดยสาร 3 เช่นเดียวกับ ห้องรับรอง Al Dhabi และ Aerotel Abu Dhabi ในอาคารผู้โดยสาร 1 มีร้านอาหารและเครื่องดื่ม รวมถึงร้านค้าปลอดภาษีหลายแห่งเปิดให้บริการ ทั้งหมดนี้มีมาตรการด้านความปลอดภัยที่ได้รับการพิจารณาอย่างถี่ถ้วนเพื่อให้คุณได้รับความคุ้มครอง

คุณยังสามารถเชื่อมต่อด้วย Wi-Fi และจุดชาร์จมือถือฟรีทั่วสนามบิน

โปรดจำไว้ว่าคุณต้องมีผลการตรวจโควิด-19 ด้วยวิธี PCR ก่อนบินไปยังอาบูดาบี แม้จะเป็นแค่การเปลี่ยนเครื่องก็ตาม ไปที่ etihad.com/destinationguide และป้อนจุดหมายปลายทางสุดท้ายของคุณเพื่อดูว่าจะทำการตรวจที่ไหนและเมื่อใด 

สำหรับการจองใหม่ เวลาต่อเครื่องสูงสุดในอาบูดาบีคือ 12 ชั่วโมง

เดินทางไปดูไบและรัฐอื่นๆ ในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์

เราทำให้การเดินทางไปดูไบง่ายขึ้น เมื่อคุณเดินทางไปอาบูดาบีด้วยบริการรับส่งฟรี และส่วนลดการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ด้วยวิธี PCR

อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเดินทางไปยัง ดูไบและรัฐอื่นๆ ในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์

confidence-to-fly

เดินทางด้วยความมั่นใจ

คุณสามารถเดินทางได้อย่างมั่นใจเมื่อทราบว่าผู้โดยสารทุกคนบนเครื่องมีผลการตรวจโควิด-19 เป็นลบ นี่เป็นเพียงหนึ่งในวิธีที่เราจะปกป้องคุณด้วย โปรแกรมเพื่อสุขภาพของเอทิฮัด

check-in-phone

การตรวจหาเชื้อในอาบูดาบี

การตรวจหาเชื้อโควิด-19 ด้วยวิธี PCR มีให้บริการทั่วสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ติดต่อ G42 ที่หมายเลข +971 2 205 5999 สำหรับอาบูดาบี หรือไปที่ lifedx.net/etihad เพื่อจองคลินิก LifeDx

verified-to-fly

ยืนยันว่าเดินทางได้

ส่งเอกสารการเดินทางเกี่ยวกับโควิด-19 ของคุณมาให้เราทันที แล้วใช้ช่องทางด่วนพาคุณตรงไปยังที่โต๊ะ "ยืนยันว่าเดินทางได้" ที่สนามบิน

รับสถานะยืนยันว่าเดินทางได้

Flight Search panel loading...

สิ่งที่ควรทราบก่อนการเดินทาง  

ลงทะเบียนผ่าน ICA Smart Travel Service ก่อนเที่ยวบินของคุณออกเดินทาง โดยมีข้อยกเว้นบางประการ

คุณต้องมีผลการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ด้วยวิธี PCR ที่มีผลเป็นลบเพื่อเดินทาง

สามารถเช็คอินออนไลน์ได้ 30 ชั่วโมงก่อนเที่ยวบินของคุณออกเดินทาง 

การเช็คอินที่สนามบินจะเปิดให้บริการ 3 ชั่วโมงก่อนเที่ยวบินของคุณออกเดินทาง

บนเครื่องบิน เราจะเสิร์ฟอาหารและเครื่องดื่มตามหลักเกณฑ์การป้องกันโควิด-19 

ลูกเรือและนักบินของเราทุกคนบนเครื่องได้รับการฉีดวัคซีนแล้ว

อย่าลืมตรวจสอบ ข้อกำหนดการเดินทาง ล่าสุดเสมอก่อนที่คุณจะเดินทาง

หากมีคำถาม

การใช้เว็บไซต์ของบุคคลที่สาม