ข้อกำหนดและคำแนะนำการเดินทาง 

ตรวจสอบข้อกำหนดการเดินทางสำหรับจุดหมายปลายทางของคุณอยู่เสมอ และค้นหาเอกสารที่คุณต้องการสำหรับการเดินทาง เราได้รวบรวมข้อมูลที่เป็นประโยชน์และข้อมูลอ้างอิงไว้ด้านล่างนี้ แต่การอ่านคำแนะนำและข้อมูลล่าสุดของรัฐบาลจาก สมาคมขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศ (IATA) ก่อนออกเดินทางก็เป็นสิ่งสำคัญเช่นกัน

ข้อมูลการเดินทางที่สำคัญ

เครื่องบินของเอทิฮัด

เดินทางไปยังอาบูดาบี

อาบูดาบีได้ยกเลิกข้อจำกัดเกี่ยวกับโควิด-19 หนังสือเดินทางของคุณควรมีอายุใช้งานได้อย่างน้อยหกเดือน เว้นแต่คุณจะมีบัตรประจำตัวผู้พำนักที่ถูกต้อง คุณจะต้องยื่นขอวีซ่าหากคุณไม่มีสิทธิ์ได้รับวีซ่าเมื่อเดินทางมาถึง  

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวีซ่า

เครื่องบินของเอทิฮัด

เดินทางสู่จุดหมายปลายทางทั่วโลกอื่นๆ 

ตรวจสอบ IATA Travel Centre เสมอเพื่อดูข้อกำหนดเกี่ยวกับหนังสือเดินทาง วีซ่า และสุขภาพ  ล่าสุดโดยอิงจากรายละเอียดส่วนตัวของคุณและกำหนดการเดินทาง

คำแนะนำการเดินทางเพิ่มเติม

เครื่องบินของเอทิฮัด

เดินทางในขณะที่ร่างกายมีปัญหาสุขภาพ

คุณอาจต้อง ส่ง แบบฟอร์ม MEDIF และรายงานทางการแพทย์ล่าสุดอย่างน้อย 72 ชั่วโมงก่อนเที่ยวบินของคุณ

เครื่องบินของเอทิฮัด

การเดินทางระหว่างตั้งครรภ์

ตั้งแต่สัปดาห์ที่ 29 ถึง 36 คุณจะต้องมีใบรับรองแพทย์เพื่อเดินทางด้วยเครื่องบิน ซึ่งคุณจะต้องแสดงเอกสารดังกล่าวเมื่อเช็คอินที่สนามบิน

เครื่องบินของเอทิฮัด

สัตว์เลี้ยงและสัตว์ช่วยเหลือ 

ส่งแบบฟอร์มการจองและเอกสารอย่างเป็นทางการทั้งหมด การตรวจสัตวแพทย์ และประวัติการรักษาอย่างน้อยเจ็ดวันล่วงหน้า

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

เครื่องบินของเอทิฮัด

เด็ก ที่เดินทางโดยลำพัง

ส่งแบบฟอร์มผู้เยาว์ที่เดินทางโดยลำพังและกรอกเอกสารเพิ่มเติมหากบุตรหลานของคุณเดินทางไปแอฟริกาใต้หรือสหราชอาณาจักร 

คำถามทั่วไป

คำแนะนำในการเดินทางที่เป็นประโยชน์

ไอคอนข้อเสนอและข้อตกลง ไอคอนข้อเสนอและข้อตกลง

ตรวจสอบข้อกำหนดเกี่ยวกับหนังสือเดินทาง วีซ่า และการฉีดวัคซีนสำหรับจุดหมายปลายทางของคุณอย่างรอบคอบ

ไอคอนรถ ไอคอนรถ

พิจารณา การขอใบอนุญาตขับขี่สากล หากคุณวางแผนที่จะขับรถไปต่างประเทศ 

ไอคอนข้อเสนอและข้อตกลง ไอคอนข้อเสนอและข้อตกลง

เก็บสำเนาแผนการเดินทางของคุณไว้ในกระเป๋าที่โหลดใต้ท้องเครื่อง ซึ่งจะทำให้ง่ายขึ้นในกรณีที่เหตุการณ์ที่มีโอกาสเกิดขึ้นเพียงน้อยนิดเกิดความล่าช้า 

ไอคอนรถ ไอคอนรถ

เก็บสำเนาหนังสือเดินทางของคุณและพิจารณาพกบัตรประจำตัวอื่นไปด้วย ซึ่งจะช่วยในกรณีที่คุณทำหนังสือเดินทางหายขณะเดินทาง 

ไอคอนรถ ไอคอนรถ

จัดเตรียมประกันการเดินทางก่อนเดินทางและเก็บเอกสารกรมธรรม์ไว้กับตัว

การใช้เว็บไซต์ของบุคคลที่สาม