Υπολογιστής

μιλίων

Χρησιμοποιήστε τον Υπολογιστή Μιλίων για να υπολογίσετε τα μίλια που κερδίσατε, ξοδέψατε και χρησιμοποιήσατε για αναβάθμιση. Ανατρέξτε στους παρακάτω κανόνες σχετικά με τα μίλια επιβραβεύσεις, τα Guest Seat και τις αναβαθμίσεις.

Μίλια επιβράβευσης

Συχνές ερωτήσεις