Όροι και Προϋποθέσεις

Εισαγωγή

Οι διαδικτυακοί τόποι www.etihad.comm.etihad.comwww.etihadholidays.comwww.etihadguest.comwww.etihadcargo.com και οι εφαρμογές της Etihad για κινητές συσκευές (εφεξής αναφερόμενες μεμονωμένα και συλλογικά ως "Διαδικτυακοί τόποι της Etihad"), ανήκουν και διαχειρίζονται από την Etihad Airways P.J.S.C. ("Etihad"), η οποία είναι μια ανώνυμη συμμετοχική εταιρεία (public joint stock company) που συστάθηκε σύμφωνα με διάταγμα του Εμίρη στο Εμιράτο του Αμπού Ντάμπι, στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

Παρακαλούμε, εξετάστε προσεκτικά τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις προτού χρησιμοποιήσετε τους διαδικτυακούς τόπους της Etihad.

 

Etihad Airways

Η σύμβαση ανάμεσα σε εσάς (τον χρήστη) και την Etihad

Αποκτώντας πρόσβαση και χρησιμοποιώντας τους διαδικτυακούς τόπους της Etihad, συμφωνείτε ότι αποδέχεστε, χωρίς τροποποιήσεις, περιορισμούς ή επιφυλάξεις, τους όρους και τις προϋποθέσεις που περιέχονται στην παρούσα (η "Σύμβαση"). Δηλώνετε και εγγυάστε ότι έχετε το νόμιμο δικαίωμα και την ικανότητα να συνάψετε την παρούσα Σύμβαση και να χρησιμοποιείτε τους διαδικτυακούς τόπους της Etihad σύμφωνα με όλους τους όρους και τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στην παρούσα.

 

Τροποποίηση των όρων

H Etihad καταβάλλει προσπάθειες προκειμένου οι πληροφορίες που περιέχονται στους διαδικτυακούς τόπους της Etihad να είναι όσο το δυνατόν πιο ακριβείς. Ωστόσο, κατά καιρούς ενδέχεται να προκύπτουν ανακρίβειες. Η Etihad αποποιείται κάθε ευθύνη για τυχόν λάθη στις πληροφορίες που περιέχονται στους διαδικτυακούς τόπους της Etihad.

Οι διαδικτυακοί τόποι της Etihad περιέχουν, μεταξύ άλλων, πληροφορίες για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που παρέχει η Etihad ή τρίτα πρόσωπα. Οι εν λόγω πληροφορίες και κάθε άλλο υλικό που περιέχεται στους διαδικτυακούς τόπους της Etihad παρέχονται με καλή πίστη. Χρησιμοποιώντας τους διαδικτυακούς τόπους της Etihad συμφωνείτε και αναγνωρίζετε ότι η Etihad μπορεί να ενημερώνει, να μεταβάλλει ή να τροποποιεί τους Όρους και Προϋποθέσεις και την Πολιτική Εξυπηρέτησης Πελατών ή/και άλλες πληροφορίες που παρέχονται στους διαδικτυακούς τόπους της Etihad, οποτεδήποτε, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. 

Οι μεταβολές στους όρους και στις προϋποθέσεις θα τίθενται σε ισχύ με τη δημοσίευσή τους στους διαδικτυακούς τόπους της Etihad και δεν θα ισχύουν αναδρομικά για ήδη υφιστάμενους συμβατικούς διακανονισμούς που έχουν συναφθεί μέσω των διαδικτυακών τόπων της Etihad. Κάθε φορά που επισκέπτεστε τους διαδικτυακούς τόπους της Etihad θα πρέπει να διαβάζετε ξανά τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις προκειμένου να βεβαιωθείτε ότι έχετε γνώση όλων των σχετικών όρων και προϋποθέσεων. Αντιστοίχως, το να συνεχίζετε την πρόσβαση και χρήση των διαδικτυακών τόπων της Etihad μετά από οποιαδήποτε μεταβολή θεωρείται ως αποδοχή εκ μέρους σας των τροποποιημένων όρων και προϋποθέσεων. 

 

Διαθεσιμότητα διαδικτυακών τόπων

Παρόλο που η Etihad καταβάλλει κάθε εύλογη προσπάθεια προκειμένου οι διαδικτυακοί τόποι της Etihad και οι συναφείς υπηρεσίες να είναι διαθέσιμα, ωστόσο δεν μπορεί να εγγυηθεί τη συνεχή ή απρόσκοπτη λειτουργία τους.

 

Αποποίηση εγγυήσεων και περιορισμός ευθύνης

Η Etihad δεν παρέχει καμία υπόσχεση ή εγγύηση, ρητή ή σιωπηρή, αναφορικά με τους διαδικτυακούς τόπους της Etihad ή το περιεχόμενο αυτών και, στον μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από το νόμο, αποποιείται όλες τις υποσχέσεις και εγγυήσεις αυτού του είδους.

Η πρόσβαση στο λογισμικό και σε άλλο υλικό και η χρήση αυτών από εσάς στους διαδικτυακούς τόπους της Etihad ή μέσω αυτών πραγματοποιείται αποκλειστικά με δική σας ευθύνη. Η Etihad δεν παρέχει καμία απολύτως εγγύηση για την αξιοπιστία, τη σταθερότητα ή την απουσία ιών από τα εν λόγω λογισμικά.

Σύμφωνα με το ισχύον δίκαιο, η Etihad δεν ευθύνεται σε καμία περίπτωση για οποιαδήποτε άμεση ή έμμεση ή παρεπόμενη ζημία, ειδική αποζημίωση, αποζημίωση για ηθική βλάβη, παραδειγματική αποζημίωση ή αποθετική ζημία οποιουδήποτε είδους (περιλαμβανομένων, ενδεικτικά, των διαφυγόντων κερδών, απολεσθεισών αποταμιεύσεων ή διαφυγόντων εσόδων ή της απώλειας ή αλλοίωσης δεδομένων ή πληροφοριών) που προκύπτει ή συνδέεται με οποιονδήποτε τρόπο με τη χρήση ή την αδυναμία χρήσης από εσάς των διαδικτυακών τόπων της Etihad είτε βάσει ενδοσυμβατικής ευθύνης είτε βάσει αδικοπρακτικής ευθύνης, αμέλειας, ευθύνης προϊόντος είτε επί άλλης βάσης, ακόμα και εάν είχε ενημερωθεί για το ενδεχόμενο πρόκλησης αυτού του είδους των ζημιών.

Η εν λόγω αποποίηση ευθύνης περιλαμβάνει πληροφορίες, προϊόντα ή υπηρεσίες που αποκτώνται ή συμβόλαια που συνάπτονται μέσω των διαδικτυακών τόπων της Etihad, ωστόσο δεν περιλαμβάνει την εναέρια μεταφορά που εκτελείται από την Etihad αναφορικά με εισιτήρια που αγοράζονται μέσω της μηχανής κρατήσεων που παρέχεται από τους διαδικτυακούς τόπους της Etihad και η οποία διέπεται από τους όρους μεταφοράς και τις ισχύουσες διεθνείς συμβάσεις.

 

Αποδεκτή χρήση

Κατά τη χρήση των διαδικτυακών τόπων της Etihad, συμφωνείτε:

 • ότι θα τους χρησιμοποιείτε αποκλειστικά και μόνο για να διαπιστώνετε εάν είναι διαθέσιμα τα προϊόντα και οι υπηρεσίες που προσφέρονται από την Etihad και για να σας βοηθούν να πραγματοποιείτε νόμιμες κρατήσεις ή να συναλλάσσεστε μαζί μας. Συμφωνείτε ότι θα χρησιμοποιείτε τους διαδικτυακούς τόπους της Etihad μόνο για προσωπική, μη εμπορική χρήση. 
 • ότι θα χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες που παρέχονται από τους διαδικτυακούς τόπους της Etihad μόνο για την πραγματοποίηση νόμιμων κρατήσεων.  
 • ότι δεν θα πραγματοποιείτε ψευδείς κρατήσεις ή κρατήσεις για να προλάβετε τη ζήτηση. Η Etihad μπορεί να ακυρώνει, χωρίς προειδοποίηση, όλες τις επιβεβαιώσεις που συνδέονται με πολλαπλές κρατήσεις προς έναν ή περισσότερους προορισμούς κατά την ίδια ή περίπου την ίδια ημερομηνία.
 • ότι δεν θα παραμορφώνετε, δεν θα μεταβάλλετε ούτε θα παρεμβαίνετε στην "αισθητική εικόνα και αντίληψη" των διαδικτυακών τόπων της Etihad ούτε στον υποκείμενο κώδικα λογισμικού.
 • ότι δεν θα προβαίνετε σε καμία πράξη η οποία θα επιβαρύνει σε μη εύλογο ή δυσανάλογο βαθμό τους διαδικτυακούς τόπους της Etihad ή τις σχετικές υποδομές.
 • με όλους τους όρους και προϋποθέσεις της εταιρίας μας σε σχέση με τις αγορές, που περιλαμβάνουν, ενδεικτικά και ουχί περιοριστικά, την ολοσχερή και έγκαιρη εξόφληση όλων των οφειλόμενων ποσών και τη συμμόρφωση με όλους τους κανόνες σχετικά με τη διαθεσιμότητα ναύλων, προϊόντων ή υπηρεσιών. Όλες οι αμοιβές, τα έξοδα, οι χρεώσεις, οι φόροι και τα τέλη που προκύπτουν από τη χρήση των διαδικτυακών τόπων της Etihad επιβαρύνουν εσάς αποκλειστικά.
 • ότι δεν θα πράξετε οτιδήποτε θα έβλαπτε ή θα μπορούσε να βλάψει, να δυσχεράνει, να παρακωλύσει την πρόσβαση, να διακόψει ή να θέσει σε κίνδυνο τη λειτουργικότητα του υλικού που παρέχεται στους διαδικτυακούς τόπους της Etihad και ότι δεν θα προχωρήσετε σε φόρτωση υλικού που περιέχει ιούς υπολογιστή ή άλλα κείμενα κώδικα, αρχεία ή προγράμματα που έχουν σχεδιαστεί με σκοπό να προκαλέσουν τη διακοπή, την καταστροφή ή τον περιορισμό της λειτουργικότητας οποιουδήποτε λογισμικού ή εξοπλισμού.
 • ότι δεν θα δημοσιεύετε, δεν θα διανέμετε ούτε θα φορτώνετε («ανεβάζετε») κατά άλλον τρόπο δυσφημιστικό, συκοφαντικό, προσβλητικό, παραβατικό, άσεμνο, απρεπές, βλαβερό, απειλητικό, υβριστικό, αδικοπρακτικό, ρατσιστικό ως προς τη φυλή ή την εθνικότητα ή κατά άλλον τρόπο παράνομο υλικό ή πληροφορίες και ότι δεν θα αποστέλλετε αλυσιδωτές επιστολές, ανεπιθύμητη ή ενοχλητική αλληλογραφία ή οποιαδήποτε άλλη μορφή μαζικής επικοινωνίας.
 • ότι δεν θα απειλείτε, δεν θα παρενοχλείτε, δεν θα παρακολουθείτε, δεν θα καταχράστε, δεν θα παρακωλύετε ούτε κατά άλλον τρόπο θα παραβιάζετε τα δικαιώματα άλλων, περιλαμβανομένων των ατομικών δικαιωμάτων στο απόρρητο των προσωπικών δεδομένων.
 • ότι δεν θα αποκτάτε ούτε θα αποπειράστε να αποκτήσετε πρόσβαση χωρίς άδεια στους διαδικτυακούς τόπους της Etihad ή σε οποιεσδήποτε περιοχές απαγορευμένης πρόσβασης ή σε λογαριασμούς μελών στους διαδικτυακούς τόπους της Etihad και ότι δεν θα ιδιοποιείστε την ταυτότητα άλλου προσώπου ούτε θα προβαίνετε σε ψευδείς δηλώσεις σχετικά με τη σχέση σας με άλλο πρόσωπο.
 • ότι δεν θα πράττετε, δεν θα προκαλείτε ούτε θα επιτρέπετε να συμβεί οτιδήποτε το οποίο θα μπορούσε να προσβάλει, να βλάψει ή να παρέμβει στα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας της Etihad ή οποιασδήποτε από τις συνδεδεμένες εταιρείες μας ή τρίτων προσώπων. Επίσης, συμφωνείτε ότι δεν θα πράττετε οτιδήποτε το οποίο είναι κατά άλλον τρόπο παράνομο ή θα μπορούσε να στοιχειοθετήσει ευθύνη εκ μέρους της Etihad.
 • ότι δεν θα παραβιάζετε την παρούσα Σύμβαση ή οποιαδήποτε ισχύουσα νομοθεσία κατά οποιονδήποτε άλλον τρόπο.

 

Εάν η Etihad θεωρεί ότι έχετε παραβιάσει οποιονδήποτε από τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις ή ότι έχετε, κατά άλλον τρόπο, επιδείξει ανάρμοστη συμπεριφορά κατά τη χρήση των διαδικτυακών τόπων της Etihad, η Etihad διατηρεί το δικαίωμα:

 • να σας προειδοποιεί ότι έχετε παραβιάσει τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις και να σας ζητά να σταματήσετε αυτή τη συμπεριφορά.
 • να διαγράφει, χωρίς να σας το γνωστοποιεί, οποιοδήποτε υλικό ή περιεχόμενο έχετε ενδεχομένως δημοσιεύσει
 • να λαμβάνει μέτρα (όπως τον τερματισμό, την αναστολή ή τον περιορισμό της πρόσβασής σας) και να μη σας επιτρέπει να χρησιμοποιείτε τους διαδικτυακούς τόπους της Etihad
 • να ακυρώνει κρατήσεις που ενδεχομένως έχετε κάνει με την Etihad χωρίς να σας ενημερώνει
 • να αναφέρει τις δραστηριότητές σας σε παρόχους υπηρεσιών διαδικτύου, κινητής τηλεφωνίας ή τηλεπικοινωνιών ή/και στις αρμόδιες αρχές
 • να κινεί νόμιμες διαδικασίες εναντίον σας.

 

Δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας (copyright) και εμπορικά σήματα

Το συνολικό περιεχόμενο των διαδικτυακών τόπων της Etihad προστατεύεται στο πλαίσιο της νομοθεσίας για την πνευματική ιδιοκτησία.

Οι διαδικτυακοί τόποι της Etihad προορίζονται για προσωπική και όχι εμπορική χρήση. Απαγορεύεται η τροποποίηση, αντιγραφή, διανομή, μετάδοση, παρουσίαση, εκτέλεση, αναπαραγωγή, δημοσίευση, παραχώρηση άδειας, δημιουργία παράγωγων έργων, μεταβίβαση ή πώληση οποιωνδήποτε πληροφοριών, λογισμικού, προϊόντων ή υπηρεσιών που έχετε αποκτήσει από τους διαδικτυακούς τόπους της Etihad.

Η Etihad, η Etihad Holidays, η Etihad Cargo και οποιαδήποτε άλλα ονόματα προϊόντων ή εμπορικές επωνυμίες της Etihad που αναφέρονται στους διαδικτυακούς τόπους της Etihad είναι εμπορικά σήματά μας ή κατατεθέντα σήματά μας. Άλλα ονόματα προϊόντων και εταιρικές επωνυμίες που αναφέρονται στους διαδικτυακούς τόπους ενδέχεται να αποτελούν εμπορικά σήματα των αντίστοιχων κυρίων τους.

 

Κρατήσεις μέσω των διαδικτυακών τόπων

1. Μπορείτε να κάνετε κράτηση για μια πτήση στην κατηγορία καμπίνας της επιλογής σας: Κατοικία, Πρώτη, Διακεκριμένη ή Οικονομική θέση. Η κράτησή σας διέπεται από τις ισχύουσες προϋποθέσεις για τους ναύλους και τη διαθεσιμότητα θέσεων στην εν λόγω κατηγορία ναύλων. Θα πρέπει να πληρώσετε στο διαδίκτυο κατά την ώρα της κράτησης με χρεωστική ή πιστωτική κάρτα ή με κάποιο άλλο τρόπο πληρωμής για να επιβεβαιώσετε την κράτησή σας.

2. Παρακαλούμε, σημειώστε ότι οι τιμές μας προβάλλονται αυτόματα, ανάλογα με τον τόπο από τον οποίο αναχωρείτε. Ο πάροχος υπηρεσιών πληρωμών ενδέχεται να εφαρμόζει διαφορετικές τιμές συναλλάγματος για τους ναύλους που προβάλλονται στη σελίδα των κρατήσεων. Επομένως, ενδέχεται να υπάρχουν επιπλέον χρεώσεις για τις οποίες δεν ευθύνεται η Etihad Airways. Οι επιλογές πληρωμής που παρέχονται διαφέρουν για κάθε προέλευση. 

3. Οι αναφερόμενοι ναύλοι ενδέχεται να μην περιλαμβάνουν όλους τους φόρους, αμοιβές και χρεώσεις, όπως φόρους αναχώρησης, τέλη εξυπηρέτησης επιβατών, φόρους αεροδρομίου, που επιβάλλονται από τις αεροπορικές και τις κρατικές αρχές των χωρών που επισκέπτεστε. Ο συνολικός ναύλος θα εμφανίζεται στο παράθυρο της σύνοψης κράτησης

4. Μπορείτε να κάνετε κράτηση online για έως 9 επιβάτες την ίδια στιγμή, στους διαδικτυακούς τόπους της Etihad, συμπεριλαμβάνοντας ενήλικες και παιδιά (2-11 ετών). Ο αριθμός βρεφών σε μια κράτηση μπορεί να είναι έως και 9, δεδομένου ότι ένας ενήλικας συνοδεύει κάθε βρέφος σε όλη τη διάρκεια του ταξιδιού. 

5. Δεν μπορείτε να κάνετε κράτηση για ένα βρέφος μόνο του ή να προσθέσετε ένα βρέφος σε μια ήδη υπάρχουσα διαδικτυακή κράτηση για ενήλικα. Για να προσθέσετε ένα βρέφος σε υπάρχουσα κράτηση, παρακαλούμε επικοινωνήστε με το Τηλεφωνικό Κέντρο.

6.  Στην κατηγορία των βρεφών ανήκουν οι επιβάτες κάτω των δύο ετών, μεταξύ 2 και 11 ετών χαρακτηρίζονται ως παιδιά. Οι ηλικίες αφορούν την ημερομηνία του ταξιδιού και όχι την ημερομηνία της κράτησης. 

7.  Κατά συνέπεια, ένα παιδί που ταξιδεύει την ημέρα των δεύτερων γενεθλίων του θεωρείται ότι είναι παιδί και όχι βρέφος και θα χρειαστεί να έχει προμηθευτεί το εισιτήριο που αντιστοιχεί σε αυτήν την ηλικιακή κατηγορία. Μπορείτε να ζητήσετε την υπηρεσία Ασυνόδευτου Ανηλίκου εφόσον αγοράσετε διαδικτυακά ένα εισιτήριο Ενηλίκου και ολοκληρώσετε στη συνέχεια διαδικτυακά τη φόρμα Ασυνόδευτου Ανηλίκου. Είναι πιθανό να ισχύουν επιπρόσθετες χρεώσεις.

8. Αλλαγές και επιστροφές χρημάτων

Η αλλαγή ή η κατάργηση της κράτησής σας μπορεί να γίνει online ή τηλεφωνικά στο Τηλεφωνικό Κέντρο μας. Όλες οι κρατήσεις, συμπεριλαμβανομένων των τροποποιήσεων και των ακυρώσεων, διέπονται από τους Όρους και Προϋποθέσεις, την Πολιτική Εξυπηρέτησης Πελατών και τους Γενικούς Όρους Μεταφοράς, και υπόκεινται στα ισχύοντα τέλη και χρεώσεις (συμπεριλαμβανομένων των κανονισμών ναύλου του εισιτηρίου, του Τέλους Εξυπηρέτησης Επιβατών και όχι μόνον).

-  Οι χρεώσεις αλλαγής διαφέρουν ανάλογα με την Επιλογή Ναύλου που έχει οριστεί. Εάν είχατε ορίσει πολλές Επιλογές Ναύλου κατά τη στιγμή της κράτησης, θα ισχύουν οι κανονισμοί ναύλων με τους περισσότερους περιορισμούς.

-  Οι κανονισμοί επιστροφής χρημάτων διαφέρουν ανάλογα με την Επιλογή Ναύλου που έχετε ορίσει. Εάν είχατε ορίσει πολλές Επιλογές Ναύλου κατά τη στιγμή της κράτησης, θα ισχύουν οι κανονισμοί ναύλων με τους περισσότερους περιορισμούς. Για να λάβετε επιστροφή χρημάτων για ένα εισιτήριο που είχατε ανταλλάξει στο παρελθόν, θα ισχύσουν οι κανονισμοί επιστροφής χρημάτων που ίσχυαν για το αρχικό εισιτήριο.

Μπορείτε να πραγματοποιείτε αλλαγές στις κρατήσεις σας έως και 2 ώρες πριν από την αναχώρηση. Μπορείτε να ζητήσετε επιστροφή χρημάτων διαδικτυακά για τις κρατήσεις για τις οποίες διατίθεται αυτή η δυνατότητα και έχουν εξοφληθεί με πιστωτική/χρεωστική κάρτα 5 ημέρες πριν την έκδοση του εισιτηρίου και έως 2 ώρες πριν την αναχώρηση.

Αν ταξιδεύετε από τις Η.Π.Α. και έχετε κάνει κράτηση τουλάχιστον 7 ημέρες πριν από την προγραμματισμένη ημερομηνία και ώρα αναχώρησης, μπορείτε να ακυρώσετε την κράτησή σας και να λάβετε επιστροφή ολόκληρης της αξίας του εισιτηρίου σας εφόσον η ακύρωση πραγματοποιηθεί εντός 24 ωρών από την κράτηση.

 

Χρήση χρεωστικών και πιστωτικών καρτών

1.  Οι τοπικές πιστωτικές και χρεωστικές κάρτες γενικά γίνονται δεκτές, αλλά η τελική αποδοχή εξαρτάται από τους κανονισμούς αποδοχής της εκδότριας τράπεζας. Μπορείτε επίσης να επιλέξετε εναλλακτικό τρόπο πληρωμής, όπου διατίθεται.

2. Για λόγους επαλήθευσης, ενδέχεται να ζητηθεί από τον κάτοχο της κάρτας να στείλει ένα αντίγραφο λογαριασμού της κάρτας πληρωμής που δείχνει τα στοιχεία χρέωσης για την εν λόγω αγορά μαζί με τον κωδικό κράτησης ή τον αριθμό του εισιτηρίου στο email PV@etihad.ae, εντός 48 ωρών πριν από την αναχώρηση. Εάν δεν είναι δυνατόν να επιβεβαιωθεί η κάρτα πληρωμής με οποιαδήποτε από τις παραπάνω μεθόδους, ο επιβάτης ή οι επιβάτες που ταξιδεύουν με αυτή την κράτηση δεν θα γίνουν δεκτοί στο ταξίδι και θα πρέπει να κάνετε κράτηση και να καταβάλετε το πλήρες κόστος για ένα νέο εισιτήριο. Ενώ γίνεται έλεγχος της κάρτας πληρωμής σας, διατηρούμε το δικαίωμα να καταργήσουμε την κράτησή σας κατά οποιαδήποτε στιγμή.

3.  Για πληρωμές μέσω Visa ή MasterCard, ανάλογα με την Εκδότρια Τράπεζα της κάρτας σας, μπορεί να χρειαστεί να εκτελέσετε ένα ακόμη επίπεδο ελέγχου ασφαλείας μέσω των σελίδων “Verified by Visa” ή “MasterCard Secure”. Εάν δεν έχετε εγγραφεί για αυτήν την υπηρεσία πιστοποίησης συναλλαγής, επικοινωνήστε με την τράπεζά σας για την εγγραφή. Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να απευθυνθείτε στην Εκδότρια Τράπεζα της κάρτας σας.

4.  Η Etihad διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί τη μεταφορά σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με τους προαναφερθέντες κανόνες χρήσης χρεωστικών και πιστωτικών καρτών.

Αποποίηση ευθύνης: Η Etihad Airways δεν αποδέχεται καμία υπαιτιότητα ή ευθύνη και δεν θα είναι υπαίτια ή υπεύθυνη για οποιαδήποτε απώλεια, ζημιά, κακή χρήση ή μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση σε στοιχεία που σχετίζονται με την παροχή στοιχείων της πιστωτικής κάρτας. Η Etihad Airways δεν θα είναι υπεύθυνη ή υπαίτια για οποιαδήποτε πράξη ή απόφασή σας σχετικά με τη χρήση της πιστωτικής κάρτας σε αυτόν τον διαδικτυακό τόπο ακόμα κι αν η Etihad Airways έχει ενημερωθεί για το ενδεχόμενο αυτών των ζημιών.

 

Όροι μεταφοράς

Η μεταφορά των επιβατών και των αποσκευών τους θα διέπεται από τους Όρους Μεταφοράς του αντίστοιχου αερομεταφορέα. Αναφορικά με τις πτήσεις μας, παρακαλούμε, διαβάστε τους Γενικούς Όρους Μεταφοράς.

Διαβάστε τους Όρους Μεταφοράς μας σχετικά με τα εισιτήρια που αγοράζονται στη Γερμανία.

Διαβάστε τις Πληροφορίες προστασίας Καναδών επιβατών.

Η μεταφορά επιβατών και των αποσκευών τους ενδέχεται επίσης να διέπεται από την ισχύουσα Σύμβαση της Βαρσοβίας του 1929 ή τη Σύμβαση του Μόντρεαλ του 1999 και λοιπές ισχύουσες νομοθεσίες που ενδέχεται να περιορίζουν ή να προσδιορίζουν την ευθύνη του μεταφορέα σε ορισμένες περιστάσεις.

 

Ταξιδιωτικές απαιτήσεις

Μπορεί να απαιτείται θεώρηση εισόδου (visa) για το ταξίδι ή τη διαμετακόμιση σε ορισμένους από αυτούς τους προορισμούς. Η απόκτηση της απαιτούμενης ταξιδιωτικής βίζας είναι δική σας ευθύνη. Επίσης, θα πρέπει να διαθέτετε έγκυρο διαβατήριο καθ' όλη τη διάρκεια του ταξιδιού σας και η ημερομηνία λήξης του πρέπει να είναι αποδεκτή σε όλες τις χώρες εισόδου σας. Περισσότερες πληροφορίες για τις απαιτήσεις σχετικά με το διαβατήριο και τη βίζα παρέχονται από την πρεσβεία της χώρας ή των χωρών προς τις οποίες ή διαμέσου των οποίων θα ταξιδέψετε.

Για ορισμένες χώρες απαιτείται να έχετε εμβολιαστεί (και να παρέχετε αποδείξεις) πριν από την είσοδο ή τη στάση σε αυτές ή/και να διαθέτετε επαρκή ταξιδιωτική ασφάλιση. Είναι δική σας ευθύνη να ελέγξετε την ύπαρξη αυτών των απαιτήσεων και να συμμορφωθείτε με αυτές.

 

Πολιτική Προσωπικών Δεδομένων

Παρακαλούμε, κάντε κλικ εδώ για να δείτε την Πολιτική μας για τα Προσωπικά Δεδομένα.

 

Πολιτική για τα cookies

Παρακαλούμε, κάντε κλικ εδώ για να δείτε την Πολιτική μας για τα cookies.

 

Αποζημίωση

Ως προϋπόθεση για τη χρήση των διαδικτυακών τόπων της Etihad, συμφωνείτε ότι θα μας αποζημιώνετε για κάθε υποχρέωση, δαπάνη (συμπεριλαμβανομένων των αμοιβών δικηγόρων) και ζημία που προκύπτει από απαιτήσεις οι οποίες εγείρονται λόγω της χρήσης των διαδικτυακών τόπων της Etihad από εσάς, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά και ουχί περιοριστικά πιθανών απαιτήσεων που περιέχουν ισχυρισμούς για γεγονότα τα οποία, εάν είναι αληθή, θα συνιστούσαν παραβίαση των παρόντων όρων και προϋποθέσεων εκ μέρους σας.

 

Σύνδεσμοι σε διαδικτυακούς τόπους και εφαρμογές τρίτων

Οι διαδικτυακοί τόποι της Etihad ενδέχεται να περιέχει συνδέσμους και παραπομπές προς διαδικτυακούς τόπους τρίτων μερών. Η Etihad δεν διαχειρίζεται ούτε ελέγχει με κανένα τρόπο τις πληροφορίες, τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες που παρέχονται στους εν λόγω δικτυακούς τόπους τρίτων. Οι σύνδεσμοι και οι παραπομπές σε διαδικτυακούς τόπους τρίτων προσώπων περιλαμβάνονται μόνο για δική σας ευκολία και δεν συνιστούν δική μας υποστήριξη. Εσείς αναλαμβάνετε την αποκλειστική ευθύνη για τη χρήση των συνδέσμων και των παραπομπών σε διαδικτυακούς τόπους τρίτων προσώπων.

 

Παράπονα

Εάν δεν είστε ικανοποιημένοι με κάποιο στοιχείο των διαδικτυακών τόπων της Etihad ή εάν έχετε παράπονα σχετικά με οποιαδήποτε υπηρεσία που παρέχεται από την Etihad, παρακαλούμε, επικοινωνήστε μαζί μας.

 

Επιλογή δικαιοδοσίας

Η εκ μέρους σας χρήση των διαδικτυακών τόπων της Etihad και των όρων και προϋποθέσεων της Etihad διέπεται από το δίκαιο των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων και συμφωνείτε ότι θα υπόκεισθε στη μη αποκλειστική δικαιοδοσία των δικαστηρίων στο Εμιράτο του Αμπού Ντάμπι, στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Η Etihad διατηρεί το δικαίωμα να κινεί νομικές διαδικασίες στα δικαστήρια της χώρας κατοικίας σας.

Εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις σχετικά με τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις, παρακαλούμε, κάντε κλικ εδώ για να μας αποστείλετε email με τις ερωτήσεις σας.

 

Πληροφορίες σχετικά με τα δικαιώματα των επιβατών στην περίπτωση προβλήματος στην εκτέλεση πτήσης σε αεροδρόμια εντός της ΕΕ

Πληροφορίες για επιβάτες που αναχωρούν από αεροδρόμιο στην Ευρωπαϊκή Ένωση, σχετικά με τις πολιτικές μας και τα δικαιώματά τους στην περίπτωση άρνησης επιβίβασης, καθυστέρησης ή ακύρωσης πτήσης

Αυτή η ειδοποίηση περιέχει σημαντικές πληροφορίες σχετικά με τα δικαιώματά σας, όπως ορίζονται από τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό (ΕΚ) Αρ. 261/2004 («ο Κανονισμός») και σας αφορά στην περίπτωση που: 

 • Έχετε επιβεβαιωμένη κράτηση σε πτήση που αναχωρεί από αεροδρόμιο στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία εκτελείται από την Etihad Airways και την οποία αγοράσατε με ναύλο άμεσα ή έμμεσα διαθέσιμο στο ευρύ κοινό και 
 • (με την εξαίρεση ακύρωσης της πτήσης σας) έχετε παρουσιαστεί για check-in πριν την Προθεσμία Check-In, όπως ορίζεται από εμάς στους Γενικούς Όρους Μεταφοράς μας  ή σε σχετικούς κανονισμούς, και 
 • στην περίπτωση άρνησης επιβίβασης χωρίς τη θέλησή σας και εφόσον η αιτιολόγηση μιας τέτοιας άρνησης δεν περιλαμβάνεται στους Γενικούς Όρους Μεταφοράς μας ή σε σχετικούς κανονισμούς, και 
 • η πτήση σας παρουσιάζει καθυστέρηση μεγαλύτερη των τεσσάρων ωρών πέραν του προγραμματισμένου χρόνου αναχώρησης (για πτήσεις που αναχωρούν από τη Λάρνακα ή την Αθήνα, αυτός ο χρόνος καθυστέρησης πρέπει να είναι μεγαλύτερος των τριών ωρών) ή
 • η πτήση ακυρώνεται από την Etihad Airways.
Άρνηση επιβίβασης Καθυστέρηση πτήσης Ακύρωση πτήσης
Στην περίπτωση που δεν υπάρχει κάθισμα για επιβάτη με επιβεβαιωμένη κράτηση, προτού αρνηθούμε την επιβίβαση στον επιβάτη, θα αναζητήσουμε εθελοντές διατεθειμένους να παραχωρήσουν τις θέσεις τους με αντάλλαγμα διάφορα προνόμια που θα συμφωνήσουμε εμείς και ο εθελοντής. Αν δεν υπάρχει επαρκής αριθμός εθελοντών και σας αρνηθούμε την επιβίβαση χωρίς τη θέλησή σας, δικαιούστε τα παρακάτω.  Σε περίπτωση που θεωρούμε ευλόγως ότι η πτήση σας θα καθυστερήσει για τέσσερις ώρες ή περισσότερο πέραν του προγραμματισμένου χρόνου αναχώρησης (τρεις ώρες για πτήσεις που αναχωρούν από τη Λάρνακα ή την Αθήνα), δικαιούστε τα παρακάτω. 

Στην περίπτωση που η πτήση σας ακυρωθεί, δικαιούστε όλα όσα αναφέρονται παρακάτω, με την εξαίρεση των εξής περιπτώσεων:

 • αν ενημερωθείτε για την ακύρωση της πτήσης τουλάχιστον δύο εβδομάδες πριν την προγραμματισμένη ημερομηνία αναχώρησης, ή
 • αν ενημερωθείτε για την ακύρωση της πτήσης μεταξύ δύο εβδομάδων και επτά ημερών πριν την προγραμματισμένη ημερομηνία αναχώρησης και σας προσφερθεί εναλλακτική διαδρομή που σας επιτρέπει να αναχωρήσετε το πολύ δύο ώρες πριν την προγραμματισμένη ώρα αναχώρησης και  να φτάσετε στον τελικό σας προορισμό με λιγότερο από τέσσερις ώρες καθυστέρησης σε σχέση με την προγραμματισμένη ώρα άφιξης, ή 
 • αν ενημερωθείτε για την ακύρωση λιγότερο από επτά ημέρες πριν την προγραμματισμένη ημερομηνία αναχώρησης και σας προσφερθεί εναλλακτική διαδρομή που σας επιτρέπει να αναχωρήσετε το πολύ μία ώρα πριν την προγραμματισμένη ώρα αναχώρησης και να φτάσετε στον τελικό προορισμό σας με λιγότερο από δύο ώρες καθυστέρησης μετά την προγραμματισμένη ώρα άφιξης, ή 
 • (σχετικά με κάθε «Δικαίωμα αποζημίωσης») μπορούμε να αποδείξουμε ότι η ακύρωση είναι αποτέλεσμα έκτακτων περιστάσεων οι οποίες δεν θα μπορούσαν να αποφευχθούν ακόμη και αν είχαν ληφθεί όλα τα εύλογα μέτρα από την Etihad Airways, στις οποίες έκτακτες περιστάσεις συμπεριλαμβάνονται ενδεικτικά η πολιτική αστάθεια, θέματα ασφάλειας, δυσμενή καιρικά φαινόμενα, απεργίες ή μη λειτουργία ή καθυστέρηση στη λειτουργία των υπηρεσιών ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας.

1. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ

Σε περίπτωση άρνησης επιβίβασης χωρίς τη θέλησή σας ή ακύρωσης της πτήσης σας (με την προϋπόθεση ότι δεν ισχύει καμία από τις εξαιρέσεις που ορίζονται παραπάνω), δικαιούστε να λάβετε τα ακόλουθα ποσά από εμάς: 

 • 400 € για πτήσεις 3.500 χλμ. ή μικρότερης απόστασης ή 
 • 600 € για πτήσεις άνω των 3.500 χλμ. 

Η αποζημίωση που ορίζεται παραπάνω θα μειωθεί κατά 50% σε περίπτωση που καταστεί δυνατή η προσφορά αλλαγής διαδρομής μέσω εναλλακτικής πτήσης και εφόσον ο χρόνος άφιξης μιας τέτοιας διαδρομής δεν υπερβαίνει τον προγραμματισμένο χρόνο άφιξης της αρχικής κράτησης: 

 • κατά τρεις ώρες για τις πτήσεις  3.500 χλμ. ή μικρότερης απόστασης, ή 
 • κατά τέσσερις ώρες για τις πτήσεις άνω των 3.500 χλμ. 

Οι αποστάσεις υπολογίζονται με τη μέθοδο της ορθοδρομικής πλεύσης. 

2. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ Ή ΑΛΛΑΓΗΣ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ

Στην περίπτωση άρνησης επιβίβασης (με ή χωρίς τη θέλησή σας) ή ακύρωσης της πτήσης σας, δικαιούστε επιπλέον να επιλέξετε μεταξύ των παρακάτω: 

(α) επιστροφή του αντιτίμου του εισιτηρίου, στην τιμή αγοράς, για το σκέλος ή τα σκέλη της διαδρομής που δεν πραγματοποιήθηκαν ή 

(β) αλλαγή διαδρομής, υπό αντίστοιχες συνθήκες μεταφοράς, προς τον τελικό προορισμό σας το συντομότερο δυνατό ή

(γ) αλλαγή διαδρομής, υπό αντίστοιχες συνθήκες μεταφοράς, προς τον τελικό προορισμό σας σε μελλοντική ημερομηνία, όποτε το επιθυμείτε, ανάλογα με τη διαθεσιμότητα θέσεων. 

Στην περίπτωση που η πτήση σας καθυστερήσει τουλάχιστον πέντε ώρες και επιλέξετε να μην ταξιδέψετε, δικαιούστε επιστροφή χρημάτων όπως ορίζεται στο παραπάνω σημείο (α). 

3. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ

Στην περίπτωση άρνησης επιβίβασης χωρίς τη θέλησή σας ή ακύρωσης της πτήσης ή καθυστέρησης άνω των 4 ωρών (για πτήσεις που αναχωρούν από τη Λάρνακα ή την Αθήνα, ο αντίστοιχος χρόνος καθυστέρησης ορίζεται στις 3 ώρες ή περισσότερο), θα σας προσφέρουμε χωρίς χρέωση: 

 1. κουπόνια γευμάτων και αναψυκτικών ανάλογα με το χρόνο αναμονής, εφόσον δεν θα προκληθεί επιπλέον καθυστέρηση στην αναχώρηση του αεροσκάφους, 
 2. δύο τηλεφωνικές κλήσεις ή μηνύματα τέλεξ ή φαξ ή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email), 
 3. διαμονή στις περιπτώσεις όπου θα καταστεί απαραίτητη μία ή περισσότερες διανυκτερεύσεις, ή όπου θα καταστεί απαραίτητη μια διανυκτέρευση επιπλέον εκείνης που έχετε οργανώσει, 
 4. μεταφορά ανάμεσα στο αεροδρόμιο και το μέρος διαμονής (ξενοδοχείο ή άλλο). 

Στην περίπτωση που η πτήση σας καθυστερήσει όπως ορίζεται στην παραπάνω ενότητα «Καθυστερήσεις πτήσεων» ή ακυρωθεί χωρίς προειδοποίηση πριν την άφιξή σας στο αεροδρόμιο αναχώρησης, η Etihad Airways θα σας προσφέρει τα παραπάνω σημεία (α) και (β). 

Αν, ως αποτέλεσμα της καθυστέρησης ή της αλλαγής διαδρομής σας ύστερα από μια ακύρωση, ο νέος χρόνος αναχώρησης αναμένεται ευλόγως  να είναι τουλάχιστον μία ημέρα μετά την αρχική ημέρα αναχώρησης, θα σας προσφέρουμε επίσης τα σημεία (γ) και (δ) από τα παραπάνω.

Όπου δεν είναι εφικτό για την Etihad Airways να οργανώσει την εξυπηρέτηση των πελατών της σύμφωνα με όσα ορίζονται παραπάνω, θα σας αποζημιώσουμε για τις εύλογες δαπάνες σας κατόπιν υποβολής των αποδείξεων στη διεύθυνση: etihad.com/feedback Guest Relations Department, Etihad Airways, P.O Box 35566, Αμπού Ντάμπι, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

Εάν το ταξίδι σας ξεκίνησε από την Ισπανία, πρέπει να συμπληρώσετε τη φόρμα αξίωσης και να την ανεβάστε μέσω της διεύθυνσης etihad.com/feedback. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, μπορείτε επίσης να υποβάλετε την αίτησή σας στην Υπηρεσία Ασφάλειας Αεροπορικών Μεταφορών της Ισπανίας (AESA) :

AGENCIA ESPAÑOLA DE SEGURIDAD AEREA (AESA)

Paseo de la Castellana 112.

28046 Madrid,

Ισπανία

(+34) 91 396 82 10

siru.aesa@fomento.es

Πρέπει να υποβάλετε την αίτησή σας στην Etihad Airways προτού επικοινωνήσετε με την AESA.

Κατά την υποβολή αυτού του εγγράφου στην AESA, θα σας ζητηθεί να επισυνάψετε:

 • Αντίγραφο διαβατηρίου, DNI ή NIE
 • Αντίγραφο της καταγγελίας που υποβλήθηκε στην αεροπορική εταιρεία ή τον αερομεταφορέα καθώς και κάθε απάντηση που λάβατε
 • Αντίγραφο του κωδικού κράτησης, του αριθμού εισιτηρίου ή της κάρτας επιβίβασης
 • Πληρεξούσιο, όταν ο επιβάτης έχει επιλέξει νόμιμο εκπρόσωπο

Κάντε κλικ εδώ για στοιχεία επικοινωνίας με τους διάφορους Εθνικούς εκτελεστικούς φορείς, όπως αυτοί ορίζονται από κάθε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Οι επιβάτες συναινούν σε:

 • Διαβούλευση με τις πλατφόρμες ή τα συστήματα διαμεσολάβησης δεδομένων που λειτουργούν για τον σκοπό αυτό
 • Διαβίβαση της καταγγελίας στην AESA ή στον αρμόδιο φορέα σε περίπτωση που η αρμοδιότητα εκδίκασης της καταγγελίας ανήκει σε άλλο κράτος μέλος

 

Σχέδιο αντιμετώπισης απρόοπτων καταστάσεων σχετικά με μεγάλες καθυστερήσεις στον αεροδιάδρομο

Το σχέδιο της Etihad για την αντιμετώπιση απρόοπτων καταστάσεων σε σχέση με μεγάλες καθυστερήσεις στον αεροδιάδρομο περιγράφει τα μέτρα που θα εφαρμόζει η Etihad κατά τη διάρκεια παρατεταμένης καθυστέρησης σύμφωνα με τους κανονισμούς του Υπουργείου Μεταφορών (DoT) των ΗΠΑ. Αυτό το σχέδιο είναι διαθέσιμο στη διαδικτυακή τοποθεσία μας στις ΗΠΑ, κάνοντας κλικ εδώ

 

Καθίσματα με επιπλέον χώρο για τα πόδια

Παρακαλούμε, κάντε κλικ εδώ για να δείτε την πολιτική μας σχετικά με τον επιπλέον χώρο για τα πόδια.

Χρήσιμοι σύνδεσμοι