เดินทางพร้อมกับอุปกรณ์กีฬา

กอล์ฟและกีฬาต่างๆ

อื่นๆ

กำลังวางแผนวันหยุดที่เต็มไปด้วยกิจกรรมกีฬาใช่หรือไม่ เดินทางพร้อมอุปกรณ์ทั้งหมดที่คุณต้องการด้วยนโยบายสัมภาระที่ยืดหยุ่นของเรา – เพียงตรวจสอบให้แน่ใจว่าน้ำหนักไม่เกิน 32 กก. และความยาวไม่เกิน 300 ซม. อุปกรณ์กีฬาส่วนใหญ่สามารถนับรวมเป็นน้ำหนักสัมภาระที่อนุญาตของคุณ และหากคุณเดินทางพร้อมกับไม้กอล์ฟ คุณยังสามารถนำถุงกอล์ฟหนึ่งใบไปได้ฟรีนอกเหนือจากสัมภาระที่โหลดใต้เครื่อง

ไม้กอล์ฟ

คุณสามารถนำชุดไม้กอล์ฟหนึ่งชุดขึ้นเครื่องได้ฟรี โดยมีน้ำหนักไม่เกิน 15 กก. ซึ่งไม่รวมอยู่ในน้ำหนักสัมภาระที่อนุญาตของคุณ อุปกรณ์หนึ่งชุดประกอบด้วยไม้กอล์ฟ ลูกกอล์ฟ และรองเท้ากอล์ฟหนึ่งคู่ หากคุณต้องการนำร่มกอล์ฟติดตัวไปด้วย จะต้องนับแยกเป็นสัมภาระเพิ่มเติมและอาจต้องชำระค่าธรรมเนียม

อุปกรณ์ดำน้ำ

สามารถรวมอุปกรณ์ดำน้ำเป็นส่วนหนึ่งของน้ำหนักสัมภาระของคุณได้ ตราบใดที่อุปกรณ์ดำน้ำมีขนาดไม่เกินขนาดสูงสุด 300 ซม. อุปกรณ์ดำน้ำหนึ่งชุด ประกอบด้วย:

 • อุปกรณ์สำหรับหายใจใต้น้ำ
 • สายรัดถัง
 • เกจวัดแรงดันถัง (อุปกรณ์ที่ไวต่อแรงดันอาจต้องใช้บรรจุภัณฑ์พิเศษ โดยผู้ผลิตจะสามารถระบุข้อกำหนดการบรรจุที่เฉพาะเจาะจงได้)
 • หน้ากาก ครีบ และท่อสน็อร์กเกิล
 • อุปกรณ์ควบคุมการลอยตัว (BCD)
 • เข็มขัดตะกั่ว
 • ถังอากาศ (ต้องเป็นถังเปล่าและต้องแสดงต่อเจ้าหน้าที่เช็คอินเพื่อตรวจสอบ)

ไม่อนุญาตให้นำปืนฉมวกหรือฉมวกจับปลาขึ้นเครื่องหรือโหลดใต้ท้องเครื่องโดยไม่ได้รับอนุญาต คุณต้องมีใบอนุญาตที่เกี่ยวข้องจากประเทศที่เดินทางไปหรือเดินทางผ่านอย่างน้อย 7 วันก่อนการเดินทาง เพื่อสุขภาพและความปลอดภัยของคุณ เราขอแนะนำให้คุณบรรจุอุปกรณ์ดำน้ำในกระเป๋าแข็งหรือกล่องกันกระแทก เราจะไม่รับผิดชอบต่ออุปกรณ์ของคุณในขณะที่คุณเดินทาง

อุปกรณ์สกี

สามารถรวมอุปกรณ์สกีเป็นส่วนหนึ่งของน้ำหนักสัมภาระของคุณได้ ตราบใดที่อุปกรณ์สกีมีขนาดไม่เกินขนาดสูงสุด 300 ซม. อุปกรณ์สกี ประกอบด้วย:

 • สกีหนึ่งคู่
 • ไม้สกีหนึ่งคู่
 • รองเท้าสกีหนึ่งคู่ หรือ
 • สโนว์บอร์ดหนึ่งอัน
 • รองเท้าบูทหนึ่งคู่
 • สกีน้ำขนาดมาตรฐานหนึ่งคู่ หรือ
 • สกีน้ำสลาลมหนึ่งอัน

กระดานโต้คลื่น

 • สามารถรวมกระดานโต้คลื่นเป็นส่วนหนึ่งของน้ำหนักสัมภาระของคุณได้ ตราบใดที่กระดานโต้คลื่นมีขนาดไม่เกินขนาดสูงสุด 300 ซม.
 • ควรถอดครีบหรือห่อด้วยโฟมโพลีสไตรีนทุกครั้ง
 • ส่วนหัวและส่วนท้ายต้องพันด้วยแผ่นกันกระแทกหรือยางโฟมเพื่อป้องกัน
 • รางควรวางกระดานแข็งไว้ด้านข้างเพื่อซับแรงกระแทก
 • ควรใส่กระดานไว้ในถุงใส่กระดานบุนวมที่เหมาะสม

จักรยาน

สามารถรวมจักรยานเป็นส่วนหนึ่งของน้ำหนักสัมภาระของคุณได้ ตราบใดที่จักรยานมีขนาดไม่เกินขนาดสูงสุด 300 ซม. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้บรรจุจักรยานของคุณอย่างระมัดระวังในกล่องป้องกันหรือกล่องจักรยาน ก่อนที่คุณจะเดินทาง โปรดถอดหรือยึดคันเหยียบเข้าด้านใน ต้องยึดมือจับไว้ด้านข้าง และปล่อยลมยางเพื่อลดความเสี่ยงเกิดความเสียหาย หากคุณจำเป็นต้องพกพาชิ้นส่วนเพิ่มเติม คุณอาจต้องซื้อสัมภาระเพิ่มเติม