Veiligheid en comfort

Veiligheid en comfort staan bij ons hoog in het vaandel. Wij vragen zwangere vrouwen deze informatie voor hun reis goed door te nemen.

• Zwangere vrouwen mogen tot het eind van de 36e week van hun zwangerschap reizen met Etihad Airways.

• Vrouwen die een meerling verwachten, moeten voor het eind van de 36e week van hun zwangerschap reizen.

• Als de zwangerschapsduur 28 weken of meer bedraagt, dient de reiziger een medische verklaring van haar behandelend arts te overleggen waaruit blijkt dat zij mag reizen, en waarin de zwangerschapsduur en de verwachte bevallingsdatum staan vermeld.

• Wij raden onze reizigers aan om niet binnen zeven dagen na een bevalling te reizen.

In verwachting en op reis

Verder lezen

Wij adviseren onze gasten om:

(a) compressiekousen te dragen en de voeten omhoog te leggen, omdat er bij zwangerschap een verhoogd risico op trombose bestaat.
(b) het optillen van zware voorwerpen tijdens de zwangerschap te vermijden; denk hierbij ook aan uw bagage.

Medische verklaring voor zwangere vrouwen

De medische verklaring voor vrouwen die tijdens hun zwangerschap reizen moet voldoen aan de volgende richtlijnen:

• De verklaring moet ondertekend zijn door de huisarts of verloskundige van de reiziger.

• De verklaring moet geschreven zijn op briefpapier van een kliniek/ziekenhuis en/of voorzien zijn van een stempel van de arts of verloskundige.

• De verklaring moet 7 dagen of minder voorafgaand aan de reisdatum zijn afgegeven.

• Er moet vermeld zijn of het om een meerlingzwangerschap gaat of niet.

• De actuele zwangerschapsweek en/of de verwachte geboortedatum moet(en) vermeld zijn.

• Er moet vermeld worden of de reiziger in staat is om te reizen.

• De verklaring moet in begrijpelijke bewoordingen in het Engels of Arabisch zijn opgesteld. Andere talen worden ook geaccepteerd maar de verklaring moet dan gecontroleerd worden door het personeel aan de inceckbalies van Etihad Airways.