Διαχείριση & Αγαθών Προμηθειών

Η ομάδα Διαχείρισης Αγαθών & Προμηθειών (Sourcing and Procurement, S&P) της Etihad Airways είναι υπεύθυνη για τη διαχείριση αγαθών και υπηρεσιών στον οργανισμό μας. Αυτό περιλαμβάνει, για παράδειγμα, καύσιμα αεροσκαφών, υπηρεσίες αεροδρομίου και εδάφους, συμβάσεις IT, καθώς και υπηρεσίες ακινήτων και εγκαταστάσεων. Εάν ενδιαφέρεστε να συνεργαστείτε μαζί μας, απλώς εγγραφείτε τώρα.

Σημαντικές αλλαγές στο σύστημα προμηθειών μας

Πρόσφατα εφαρμόσαμε ένα νέο σύστημα, το SAP Ariba, για τη διαχείριση των διαδικασιών προμηθειών και συμβάσεων για αγαθά και υπηρεσίες. Χάρη στην online πλατφόρμα συνεργασίας Ariba Network, η συνεργασία με το SAP Ariba γίνεται ακόμη πιο απλή. Έχει βοηθήσει ώστε να βελτιώσουμε σημαντικά την αποτελεσματικότητα των βασικών διαδικασιών μας και πιστεύουμε ότι θα παρατηρήσετε άμεσα τα πλεονεκτήματά του:

  • Συνολικά χαμηλότερο κόστος επεξεργασίας
  • Μεγαλύτερη προβολή των τιμολογίων και των εξόδων πληρωμής
  • Μείωση των ημερών καθυστέρησης για εξόφληση των πωλήσεων (DSO)

Δεσμευόμαστε να συνεργαζόμαστε στενά με τους προμηθευτές μας για να συνεχίσουμε να βελτιώνουμε την αποτελεσματικότητα και τη συνέπεια των διαδικασιών προμήθειας και των επιχειρηματικών μας διαδικασιών. Αντιλαμβανόμαστε ότι αυτή η νέα διαδικασία αποτελεί μια αλλαγή για τους προμηθευτές μας, γι' αυτό κάνουμε ό,τι μπορούμε για να γίνει αυτή τη μετάβαση όσο το δυνατόν πιο εύκολη και ομαλή.

Εάν χρειάζεστε οποιαδήποτε υποστήριξη, επικοινωνήστε μαζί μας στη διεύθυνση FinanceMasterData@etihad.ae και θα χαρούμε να σας βοηθήσουμε.

Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων για τη συνεργασία σας.

Πώς να χρησιμοποιήσετε το δίκτυο Ariba

Οδηγός βίντεο για την εγγραφή προμηθευτών

Al Watani | Οικοδόμηση μιας ισχυρότερης τοπικής κοινότητας προμηθευτών

Σχεδόν το 30% της παγκόσμιας αλυσίδας εφοδιασμού του Etihad Aviation Group προέρχεται από επιχειρήσεις με έδρα στα ΗΑΕ. Συνεισφέροντας σημαντικά στην οικονομία των ΗΑΕ, η Etihad αναπτύσσεται ενεργά και αυξάνει τις τοπικές της δαπάνες. Με την έναρξη του τοπικού προγράμματος Διαχείρισης & Προμηθευτών, Al Watani, κάνουμε πράξη τη δέσμευσή μας για την ανάπτυξη και τη βιωσιμότητα των επιχειρήσεων και των κοινοτήτων των ΗΑΕ.

Μέσω αυτού του προγράμματος, ο Όμιλος θα ενισχύσει τις συνεργασίες και την υποστήριξή του σε εταιρείες που παρέχουν αγαθά και υπηρεσίες εντός της χώρας.

Οι εταιρείες θα πρέπει να έχουν πιστοποιηθεί ως συνεργάτες Al Watani για να επωφεληθούν από την πρωτοβουλία. Μετά από αίτησή τους και εφόσον πληρούν τουλάχιστον τα παρακάτω κριτήρια, οι προμηθευτές θα λάβουν το πιστοποιητικό συνεργάτη Diamond ή Gold:

  • Επιχειρήσεις με έδρα στα ΗΑΕ ή εταιρείες που ανήκουν στα ΗΑΕ και έχουν διεθνή παρουσία
  • Απασχολείται προσωπικό με έγκυρες βίζες διαμονής
  • Τραπεζική σχέση με τοπικό χρηματοπιστωτικό ίδρυμα στα ΗΑΕ
  • Λειτουργία για τουλάχιστον 24 μήνες

Μόλις εγκριθούν και πιστοποιηθούν, οι συνεργάτες που συμμετέχουν σε διαγωνισμούς θα λαμβάνουν μια τεχνική βαθμολογία για το κατά πόσον πληρούν τα κριτήρια του προγράμματος Al Watani. Η πιστοποίηση θα ισχύει για περίοδο 24 μηνών από την ημερομηνία έκδοσης.

Για περισσότερες πληροφορίες για το πώς μπορείτε να γίνετε πιστοποιημένος συνεργάτης Al Watani, επικοινωνήστε με τη διεύθυνση alwatani@etihad.ae.